Đánh Giá Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý Chất Thải Rắn Y Tế Tại Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Thái Bình

91 181 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:35

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG & KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH Người thực : TRẦN THỊ MỸ LINH Lớp : MTA Khóa : 57 Ngành : MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : ThS NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ HÀ NỘI - 2016 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG & KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH Người thực Lớp Khóa Chuyên ngành Giáo viên hướng dẫn Địa điểm thực tập : TRẦN THỊ MỸ LINH : MTA : 57 : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG : ThS NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ : BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH HÀ NỘI - 2016 Học viện Nông nghiệp Việt Nam Khóa luận tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nghiên cứu thực bệnh viện đa khoa tỉnh Thái bình Mọi số liệu điều tra, nghiên cứu, số liệu tham khảo có nguồn trích dẫn Nếu có thông tin không xin chịu trách nhiệm Hà Nội, Ngày 20 tháng năm 2016 Sinh viên Trần Thị Mỹ Linh SV: Trần Thị Mỹ Linh iii Lớp: K57-MTA Học viện Nông nghiệp Việt Nam Khóa luận tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Trong trình thực tập tốt nghiệp, để hoàn thành đề tài “Đánh giá trạng quản lý chất thải rắn y tế bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thái Bình” cố gắng nỗ lực thân, em nhận giúp đỡ thầy cô, bạn bè người thân Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam, khoa Môi Trường, Bộ môn Quản lý môi trường, cám ơn thầy cô truyền đạt cho em kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt trình học tập giảng đường đại học Em xin gửi lời cám ơn đến tập thể cán , nhân viên bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thái Bình tạo điều kiện giúp đỡ em nhiệt tình, chu đáo suốt trình thực tập Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo ThS Nguyễn Thị Bích Hà, người hướng dẫn, góp ý em tận tình, hết lòng giúp đỡ, động viên em suốt trình thực tập tốt nghiệp hoàn thành đề tài Trong trình thực đề tài, điều kiện thời gian, trình độ nghiên cứu than hạn chế nên thực đề tài khó tránh khỏi thiếu sót Vì em mong nhận quan tâm đóng góp ý kiến thầy cô bạn để khóa luận hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2016 Sinh viên Trần Thị Mỹ Linh SV: Trần Thị Mỹ Linh iv Lớp: K57-MTA Học viện Nông nghiệp Việt Nam Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH DANH MỤC SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan chất thải rắn y tế 1.1.1 Một số khái niệm liên quan chất thải rắn y tế 1.1.2 Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn y tế 1.1.3 Phân loại chất thải rắn y tế 1.1.4 Thành phần chất thải rắn y tế 1.2 Hiện trạng phát sinh chất thải rắn y tế giới Việt Nam 1.2.1 Hiện trạng phát sinh chất thải rắn y tế giới 1.2.2 Hiện trạng phát sinh chất thải rắn y tế việt nam 1.3 Tình hình quản lý xu hướng xử lý chất thải rắn y tế giới Việt nam 1.3.1.Tình hình quản lý chất thải rắn giới 1.3.2 Tình hình quản lý chất thải rắn Việt Nam 1.4 Tác động chất thải rắn y tế tới môi trường sức khỏe cộng đồng 1.4.1 Ảnh hưởng chất thải rắn y tế tới môi trường 1.4.2 Ảnh hưởng chất thải rắn y tế tới sức khỏe cộng đồng Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu 2.2 Phạm vi nghiên cứu SV: Trần Thị Mỹ Linh v Lớp: K57-MTA Học viện Nông nghiệp Việt Nam Khóa luận tốt nghiệp 2.3 Nội dung nghiên cứu 2.4 Phương pháp nghiên cứu 2.4.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 2.4.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 2.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 2.4.4 Phương pháp so sánh Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Khái quát bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình 3.1.1 Vị trí địa lý, thông tin bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình 3.1.2 Quy mô, cấu tổ chức nguồn nhân lực bệnh viện 3.1.3 Chức nhiệm vụ bệnh viên 3.2 Hiện trạng chất thải rắn y tế bệnh viện đa khoa Tỉnh Thái Bình 3.2.1 Nguồn phát sinh chất thải rắn từ hoạt động bệnh viện 3.2.2 Thành phần chất thải rắn y tế bệnh viện Chất thải không sắc nhọn: Bông băng, dụng cụ có thấm máu, chất tiết bệnh nhân, găng tay sau sử dụng… 3.3 Thực trạng quản lý CTRYT bệnh viện Đa khoa tỉnhThái bình 3.3.1 Tổ chức quản lý chất thải rắn y tế viện Đa khoa tỉnh Thái bình 3.4 Đánh giá chung công tác quản lý chất thải rắn y tế bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình 3.4.1 Đánh giá mặt đạt công tác quản lý chất thải rắn y tế bệnh viện 3.4.2 Đánh giá mặt tồn công tác quản lý chất thải rắn y tế bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình 3.5 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý chất thải rắn y tế bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình 3.5.1 Giải pháp chế sách SV: Trần Thị Mỹ Linh vi Lớp: K57-MTA Học viện Nông nghiệp Việt Nam Khóa luận tốt nghiệp 3.5.2 Giải pháp giáo dục tuyên truyền 3.5.3 Giải pháp kỹ thuật KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 15 Sở y tế Cao Bằng (2015), Cục Quản lý Khám chữa bệnh Cao Bằng triển khai kế hoạch năm 2015 SV: Trần Thị Mỹ Linh vii Lớp: K57-MTA Học viện Nông nghiệp Việt Nam Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC VIẾT TẮT BYT Bộ y tế BTNMT Bộ tài nguyên môi trường CTNH Chất thải nguy hại CTR Chất thải rắn CTRYT Chất thải rắn y tế HSCC Hồi sức cấp cứu KSNK Kiểm soát nhiễm khuẩn QĐ Quyết định TT Thông tư T/m3 Tấn mét khối WHO Tổ chức y tế giới SV: Trần Thị Mỹ Linh viii Lớp: K57-MTA Học viện Nông nghiệp Việt Nam Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Nguồn phát sinh chất thải y tế Bảng 1.2: Lượng chất thải y tế phát sinh châu lục Bảng 1.3: Lượng chất thải phát sinh nước theo tuyến bệnh viện Bảng 1.5: Khối lượng chất thải rắn y tế số địa phương năm 2009 Bảng 1.6: Lượng chất thải rắn y tế phát sinh từ khoa phụ thuộc Bảng 1.7: Phát sinh dự báo CTRYTNH phát sinh từ Bảng 1.8: So sánh công nghệ thiêu đốt chất thải y tế nguy hại Bảng 1.10: Công tác xử lý chất thải rắn y tế số vùng Bảng 1.11: Nguy mắc bệnh bị bơm kim tiêm bẩn xuyên qua da Bảng 3.1 Kết công tác khám chữa bệnh bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thái Bình Bảng 3.2: Lượng chất thải rắn phát sinh ngày Bảng 3.3: Nguồn nhân lực tham gia công tác quản lý CTRYT bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thái Bình Bảng 3.4: Mức độ hiểu biết cán bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thái Bình quy chế quản lý chất thải rắn y tế Bảng 3.5: Trang thiêt bị, dụng cụ phục vụ quản lý chất thải rắn y tế Bảng 3.6: So sánh quy định màu sắc loại túi, hộp, thùng đựng chất thải y tế theo định số 43/2007/QĐ-BYT theo quy định bệnh viện Bảng 3.7: Kiến thức mã màu sắc phân loại chất thải rắn y tế cán nhân viên Bảng 3.8: Hoạt động vận chuyển chất thải rắn y tế bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thái Bình Bảng 3.9: Công tác đào tạo, tập huẩn quản lý chất thải y tế Bảng 3.10: Đánh giá công tác quản lý xử lý CTRYT bệnh viện đa khoa tỉnh Thái bình SV: Trần Thị Mỹ Linh ix Lớp: K57-MTA Học viện Nông nghiệp Việt Nam Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC HÌNH Hình 1: Vị trí địa giới hành thành phố Thái Bình Hình 2: Thùng đựng chất thải sinh hoạt đặt gần ghế đá Hình 3: Thùng đựng chất thải vô cơ, chất thải hữu Hình 4: Hộ lý vận chuyển rác thải tới nhà lưu giữ rác Hình 5: Nhà lưu giữ rác thải y tế nguy hại Hình 6: Nhà lưu giữu rác thải sinh hoạt SV: Trần Thị Mỹ Linh x Lớp: K57-MTA Học viện Nông nghiệp Việt Nam Khóa luận tốt nghiệp - Các phương tiện để thu gom, vận chuyển CTRYT chưa đáp ứng đủ nhu cầu, nhiều thùng rác nắp đậy cũ,các phương tiện thu gom ,vận chuyển chưa vệ sinh, khử trùng thường xuyên.CTR chưa có đường vận chuyển riêng Bệnh viện có kho lưu trữ CTR riêng cho loại chất thải riêng biệt nhiên nơi lưu trữ chưa trọng chưa với định số 43/2007/QĐ-BYT.bệnh viện chưa có kho lạnh để bảo quản chất thải lây nhiễm bệnh phẩm - Bệnh viện thực đầy đủ trách nhiệm pháp lý như: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo quản lý chất thải nguy hại chủ nguồn thải, bệnh viện tổ chức đào tạo, hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, công nhân viên bệnh viện công tác quản lý chất thải rắn y tế - Về xử lý: Hiện bệnh viên hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường công trình đô thị Thái Bình thu gom xử lý rác thải sinh hoạt , hợp đồng với Công ty cổ phần công nghệ môi trường An Sinh vận chuyển, xử lý chất thải y tế tái chế CTRYT nguy hại Kết luận giải pháp đề xuất - Về chế sách: Bệnh viện cần tăng cường chế quản lý, đẩy mạnh công tác kiểm tra , giám sát tất khâu quy trình quản lý chất thải rắn - Về giáo dục tuyên truyền: + Chú trọng đến công tác tuyên truyền , hướng dẫn quy chế quản lý rác thải tới nhân viên bệnh viện + Hướng dẫn cho bệnh nhân người nhà bệnh nhân người vào bệnh viện phân loại nguồn giữ gìn vệ sinh chung - Về kỹ thuật: + Đẩy mạnh thực triệt để công tác phân loại, thu gom, vận chuyển xử lý ban đầu theo quy định an toàn + Xây dựng khu lưu trữ CTRYT đạt tiêu chuẩn theo quy định kiến nghị Để nâng cao công tác quản lý chất thải rắn , bệnh viện cần nhanh chóng khắc phục thiếu sót tồn tại, khống chế tình hình ô nhiễm CTR SV: Trần Thị Mỹ Linh 65 Lớp: K57-MTA Học viện Nông nghiệp Việt Nam Khóa luận tốt nghiệp gây làm mỹ quan bệnh viện ảnh hưởng tới sức khỏe người bệnh Với kết đạt xin đề xuất số kiến nghị sau: Đối với ban lãnh đạo bệnh viện - Tăng cường giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức nâng cao nhận thức cộng đồng đặc biệt bệnh nhân, người nhà bệnh nhân công tác quản lý chất thải rắn y tế vệ sinh môi trường bệnh viện: + Đưa kiểu pano, áp phích… quy định vệ sinh môi trường bệnh viện quy trình quản lý chất thải y tế + Phối hợp với đoàn thể ( Hội phụ nữ, hội niên…) công tác tuyên truyền chất thải rắn y tế quản lý CTRYT - Thường xuyên giám sát, kiểm tra hoạt động quản lý chất thải rắn hoạt động chuyên môn, tiêu chí thi đua khoa bệnh viện Đối với cán nhân viên (Bác sỹ, hộ lý, y tá… ) - Tích cực tham gia lớp tập huấn nâng cao kiến thức quản lý CTRYT - Thực phân loại triệt để CTRYT nơi phát sinh Đối với bệnh nhân người nhà bệnh nhân - Thực phân loại vứt rác nơi quy định bệnh viện SV: Trần Thị Mỹ Linh 66 Lớp: K57-MTA Học viện Nông nghiệp Việt Nam Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt Bộ tài nguyên môi trường (2010), Báo cáo môi trường quốc gia năm 2010 tổng quan môi trường Việt Nam, Chương 6: Chất thải rắn Bộ tài nguyên môi trường (2011), Báo cáo trạng môi trường quốc gia chất thải rắn, chương 5: chất thải rắn y tế Bộ tài nguyên môi trường (2013), Báo cáo môi trường quốc gia môi trường không khí, chương 2: Các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí Bộ y tế (2007), Quyết định 43/2007/QĐ-BYT: Về việc ban hành quy chế quản lý chất thải rắn Bộ y tế (2012), Quyết đinh 3671/QĐ-BYT: Về việc phê duyệt hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn Bộ y tế (2015), Chương trình tài liệu đào tạo liên tục quản lý chất thải y tế cho cán quan trắc môi trường y tế, NXB Y học Hà Nội Công ty Burgeap – Pháp (2003), Quy hoạch tổng thể xử lý chất thải rắn y tế Việt Nam Phạm Ngọc Châu (2004), Môi trường bệnh viện nhìn từ góc độ quản lý chất thải, NXB giới Nguyễn Việt Dũng (2012), Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp thu gom, xử lý rác thải, nước thải y tế bệnh viện C Thái Nguyên, Khóa luận tốt nghiệp, Đạị học Nông lâm Thái Nguyên 10 Cù Huy Đấu (2005), Thực tiễn quản lý chất thải rắn y tế Việt Nam Tuyển tập báo cáo khoa học hội nghị môi trường Việt Nam, NXB Đại học kiến trúc Hà Nội 11 Nguyễn Văn khoa (2015), Báo cáo công tác quản lý chất thải nguy hại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình SV: Trần Thị Mỹ Linh 67 Lớp: K57-MTA Học viện Nông nghiệp Việt Nam Khóa luận tốt nghiệp 12 Nguyễn Văn Khoa (2015), Báo cáo quản lý chất thải tháng đầu năm 2015 bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình 13 Nguyễn Thị Loan (2015), Đánh giá trạng quản lý chất thải rắn y tế trung tâm y tế huyện Văn Lâm-Hưng Yên, khóa luận tốt nghiệp, Học viện nông nghiệp Việt nam 14 Đồng Thị Phiên (2011), Đánh giá trạng đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn y tế thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, khóa luận tốt nghiệp,Đại học kỹ thuật công nghệ thành phố Hồ Chí Minh 15 Sở y tế Cao Bằng (2015), Cục Quản lý Khám chữa bệnh Cao Bằng triển khai kế hoạch năm 2015 16 Lê Tâm Tính (2007), Đánh giá trạng đề xuất giải pháp quản lý chất thải y tế cho bệnh viện thành phố Mỹ Tho tỉnh tiền Giang, Luận văn thạc sỹ, Đại Học Huế 17 Nguyễn Thị Tiến (2014), Đánh giá trạng chất thải rắn y tế thành phố Vinh tỉnh Nghệ An, Luận văn thạc sỹ khoa học, Đại học khoa học tự nhiên 18 Nguyễn Thi Thu Thảo (2015), Đánh giá trang quản lý chất thải rắn y tế bệnh viện đa khoa Đông Anh, Khóa luận tốt nhiệp,Học viện nông nghiệp việt Nam 19 Phan Thị Trang (2014) , Kiểm toán tuân thủ quy định bảo vệ môi trường quản lý chất thải y tế bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình, khóa luận tôt nghiệp, Đại học khoa học tự nhiên 20 Trần Mỹ Vy (2011), Đánh giá trạng đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn y tế bệnh viện Đa Khoa khu vực Hóc Môn – Tp Hồ Chí Minh, đồ án tốt nghiệp, Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Tp Hồ Chí Minh 21 Đại học kinh tế quốc dân (2009), Đánh giá thực trạng quản lý chất thải y tế nguy hại địa bàn tỉnh nam Định, http://doc.edu.vn/tai-lieu/chuyende-danh-gia-thuc-trang-quan-ly-chat-thai-y-te-nguy-hai-tren-dia-bantinh-nam-dinh-50113/, chủ nhật,24/4/2016 SV: Trần Thị Mỹ Linh 68 Lớp: K57-MTA Học viện Nông nghiệp Việt Nam Khóa luận tốt nghiệp II Tài liệu tiếng Anh 22 WHO (1993), Safe management of wastes from health-care activities 23 WHO (1999), Healthcare waste composition in developing Asian countries 24 WHO (2002), Safe management of wastes from health-care activities SV: Trần Thị Mỹ Linh 69 Lớp: K57-MTA Học viện Nông nghiệp Việt Nam Khóa luận tốt nghiệp PHỤ LỤC Phụ lục 1: Các hạt nhân phóng xạ sử dụng sở y tế Hạt nhân nguyên tử 3H 14C 32P 51Cr 57Co 59Fe 67Ga 75Se 59mTe 123I 125I 131I 133Xe Các hạt phóng xạ Hạt Beta Hạt Beta Hạt Beta Tia gamma Hạt Beta Hạt Beta Tia gamma Tia gamma Tia gamma Tia gamma Tia gamma Hạt Beta Hạt Beta Thời gian bán phân giã 12,3 năm 5730 năm 14,3 ngày 27,8 ngày 270 ngày 45,5 ngày 72 120 ngày 13 60 5,3 ngày Úng dụng Nghiên cứu Nghiên cứu Trị liệu Chuẩn đoán inviro Chuẩn đoán inviro Chuẩn đoán inviro Chuẩn đoán hình ảnh Chuẩn đoán hình ảnh Chuẩn đoán hình ảnh Chuẩn đoán hình ảnh Chuẩn đoán hình ảnh Trị liệu, nghiên cứu Chuẩn đoán hình ảnh (Nguồn: Đồng Thị Phiên,2011) SV: Trần Thị Mỹ Linh 70 Lớp: K57-MTA Học viện Nông nghiệp Việt Nam Khóa luận tốt nghiệp Phụ lục 2: Các loại vi sinh vật phương tiện lây truyền Loại nhiễm khuẩn Vi sinh vật gây bệnh Phương tiện lây truyền Nhiễm khuẩn tiêu hóa Nhóm enterobacteri: Phân chất nôn Nhiễm khuẩn mắt vius herrpes Dịch tiết mắt Nhiễm khuẩn sinh dục Neisseria gonorrhoeae, vius herrpes Dịch tiết sinh dục Nhiễm khuẩn da Streptococus spp Mủ salmonella, shigella spp, vibrio cholerac, loại giun sán Nhiễm khuẩn hô hấp Vk lao, virus sởi, streptococcus pneumoniac Các loại dịch tiết, đờm Bệnh than Bacillus anthracis Chất tiết da ( mồ hôi, chất nhờn ) Viêm màng não Não mô cầu (Neisseria meningitidis) Dịch não tủy AIDS HIV Máu, chất tiết sinh dục Sốt xuất huyết Các virus ( junin, lassa , ebola, marburg) Tất sản phẩm máu dịch tiết Nhiễm khuẩn huyết tụ cầu Staphylococcus spp Máu Nhiễm khuẩn huyết Nhóm tụ cầu khuẩn vi khuẩn khác (Staphylococcus spp, chống đông: Staphylococcus arueus); enterobacter; enterococus; klebssiella; Streptococcus spp Máu Nấm Candida Candida albican Máu Viêm gan A Virus viêm gan A Phân Viêm gan B, C Virus viêm gan B, C Máu, dịch thể (Nguồn: Đồng Thị Phiên,2011) SV: Trần Thị Mỹ Linh 71 Lớp: K57-MTA Học viện Nông nghiệp Việt Nam Khóa luận tốt nghiệp Phụ lục 3: Đánh giá tuân thủ bệnh viên trình quản lý chất thải rắn y tế theo định số 43/2007/QĐ-BYT Thông tin Có Không Ghi I Mã màu, số lượng biểu tượng túi đựng chất thải rắn Các phòng xét nghiệm có đủ túi, thùng màu vàng đựng chất thải lây nhiễm X Các khoa, phòng có đủ túi, thùng màu đen đựng chất thải hóa học nguy hại chất thải phóng xạ X Các khoa, phòng có đủ túi, thùng màu xanh đựng chất thải thông thường bình áp suất nhỏ X Các khoa, phòng có đủ túi, thùng màu trắng đựng chất thải tái chế X Các túi, thùng biểu tượng hay dòng chữ ghi “Chất thải lây nhiễm” hay “Chất thải hóa học nguy hại hay “Chất thải phóng xạ” II Túi đựng chất thải y tế Túi màu vàng màu đen làm nhựa PE X PP, không dùng nhựa PVC Thành túi đựng chất thải y tế dầy tối thiểu X 0,1mm, thể tích tối đa túi 0,1m3 Bên túi phải có đường kẻ ngang mức 3/4 túi có dòng chữ “KHÔNG ĐƯỢC ĐỰNG QUÁ VẠCH NÀY” SV: Trần Thị Mỹ Linh 72 X Lớp: K57-MTA Học viện Nông nghiệp Việt Nam Khóa luận tốt nghiệp Thông tin Có Không Ghi III Dụng cụ, hộp đựng chất thải sắc nhọn Các phòng xét nghiệm có đủ dụng cụ đựng chất thải sắc nhọn phù hợp với phương pháp tiêu hủy cuối X Vỏ dụng cụ/hộp màu vàng X Thành đáy cứng không bị xuyên thủng, có khả chống thấm, kích thước phù hợp, có nắp đóng mở dễ dàng, miệng hộp đủ lớn vật sắc nhọn vào mà không cần dùng lực đẩy X Có dòng chữ “CHỈ ĐỰNG CHẤT THẢI SẮC NHỌN” có vạch báo hiệu mức 3/4 hộp có dòng chữ “KHÔNG ĐƯỢC ĐỰNG QUÁ VẠCH NÀY” X Có quai kèm hệ thống cố định X Tận dụng hộp đựng thuốc, chai nước khoáng… IV Thùng thu gom chất thải y tế Các khoa, phòng có đủ thùng để thu gom loại chất thải y tế khác X Chất liệu làm nhựa có tỷ trọng cao, thành dầy cứng làm kim loại có nắp đậy mở đạp chân X Dung tích thùng từ 10 lít đến 250 lít X SV: Trần Thị Mỹ Linh 73 Lớp: K57-MTA Học viện Nông nghiệp Việt Nam Khóa luận tốt nghiệp Thông tin Có Có bánh xe đẩy thùng có dung tích > 50 lít X Thùng thu gom chất thải phóng xạ làm kim loại X Bên thùng có vạch báo hiệu mức 3/4 thùng ghi dòng chữ “KHÔNG ĐƯỢC ĐỰNG QUÁ VẠCH NÀY” Không Ghi X V Phương tiện vận chuyển chất thải y tế Có đủ xe để vận chuyển chất thải rắn y tế bệnh viện X Xe có thành, có nắp, có đáy kín X Dễ cho chất thải vào, dễ lấy chất thải ra, dễ làm sạch, dễ tẩy uế, dễ làm khô X VI Hoạt động phân loại chất thải rắn y tế Chất thải rắn y tế phân loại nơi phát sinh X Chất thải sắc nhọn bỏ vào dụng cụ đựng chất thải sắc nhọn theo quy định Chất thải lây nhiễm bỏ vào túi, thùng màu vàng đựng chất thải lây nhiễm nơi phát sinh chất thải Chất thải có nguy lây nhiễm cao phát sinh từ phòng xét nghiệm xử lý ban đầu trước bỏ vào túi, thùng màu vàng đựng chất lây nhiễm nơi phát sinh chất thải SV: Trần Thị Mỹ Linh 74 X X X Lớp: K57-MTA Học viện Nông nghiệp Việt Nam Khóa luận tốt nghiệp Thông tin Có Không Chất thải hóa học nguy hại bỏ vào túi, thùng màu đen đựng chất thải hóa học nguy hại nơi phát sinh chất thải X Chất thải gây độc tế bào phát sinh từ khu điều trị hóa trị liệu bỏ vào túi, thùng màu đen X Chất thải chứa kim loại nặng: thủy ngân (từ thiết bị y tế chứa thủy ngân bị vỡ, chất thải từ hoạt động nha khoa), cadimi (Cd) (từ pin, ắc quy), chì (từ gỗ bọc chì vật liệu tráng chì sử dụng ngăn tia xạ từ khoa chẩn đoán hình ảnh, xạ trị) bỏ vào túi, thùng màu đen đựng chất thải hóa học nguy hại X Chất thải phóng xạ phát sinh từ khoa chẩn đoán hình ảnh, khu xạ trị bỏ vào túi, thùng màu đen nơi phát sinh chất thải X Chất thải giải phẫu bỏ vào túi màu vàng nơi phát sinh chất thải X Chất thải tái chế đựng túi, thùng màu trắng nơi phát sinh chất thải X Chất thải thông thường đựng túi, thùng màu xanh không lẫn chất thải nguy hại X Không bỏ chất thải y tế nguy hại vào chất thải thông thường X Ghi VII Hoạt động thu gom chất thải y tế SV: Trần Thị Mỹ Linh 75 Lớp: K57-MTA Học viện Nông nghiệp Việt Nam Khóa luận tốt nghiệp Thông tin Có Tại khoa xét nghiệm, nơi lưu giữ chất thải có đủ loại thùng để thu gom loại chất thải tương ứng X Nơi đặt thùng đựng chất thải có hướng dẫn cách phân loại thu gom X Sử dụng thùng đựng chất thải theo tiêu chuẩn quy định vệ sinh thùng hàng ngày Không X Lượng chất thải chứa túi đầy tới 3/4 túi buộc cổ túi lại X Túi chủng loại phải có sẵn nơi chất thải phát sinh để thay loại thu gom X Chất thải thu gom vào dụng cụ thu gom phù hợp theo mã mầu nơi phát sinh chất thải Tần suất thu gom chất thải y tế từ nơi phát sinh chất thải nơi tập trung chất thải khoa lần ngày cần Ghi Các chất thải thường đựng đầy túi X Chất thải thu gom lần/ngày X VIII Hoạt động vận chuyển chất thải rắn y tế khuôn viên bệnh viện Các loại chất thải vận chuyển từ khoa tới nơi lưu giữ bệnh viện lần/ngày Thùng rác đậy kín nắp vận chuyển SV: Trần Thị Mỹ Linh 76 X lần/ngày X Nhiều thùng rác nắp đậy Lớp: K57-MTA Học viện Nông nghiệp Việt Nam Khóa luận tốt nghiệp Thông tin Có Vận chuyển xe chuyên dụng riêng cho chất thải y tế nguy hại chất thải thông thường X Có đường vận chuyển riêng nơi lưu giữ không qua khu vực chăm sóc người bệnh nơi tập trung đông người Không Ghi X Có quy định vận chuyển chất thải rắn y tế hay không X Vận chuyển chất thải rắn y tế có quy định hay không X Sáng từ 8h đến 9h, chiều từ 15h30 đến 16h30 IX Nơi/nhà lưu trữ tạm thời chất thải rắn y tế Nhà lưu giữ chất thải y tế Cách xa nhà ăn, buồng bệnh, lối công cộng khu vực tập trung đông người tối thiểu 10m X Có mái che, có hàng rào bảo vệ, có cửa có khóa để tránh súc vật, loài gậm nhấm người nhiệm vụ tự xâm nhập X Có diện tích phù hợp với lượng chất thải phát sinh sở y tế X Có hệ thống cống thoát nước, tường chống thấm, thông khí tốt X SV: Trần Thị Mỹ Linh 77 Thường xuyên xuất loài gặm nhấm Lớp: K57-MTA Học viện Nông nghiệp Việt Nam Khóa luận tốt nghiệp Thông tin Có Có phương tiện rửa tay, phương tiện bảo hộ cho nhân viên vận chuyển, có dụng cụ, hóa chất làm vệ sinh X Chất thải y tế nguy hại chất thải thông thường lưu giữ buồng riêng biệt X Chất thải để tái sử dụng, tái chế lưu giữ riêng X Thời gian lưu giữ chất thải y tế nguy hại sở y tế không 48 điều kiện thường không 72 nhà bảo quản lạnh thùng lạnh SV: Trần Thị Mỹ Linh 78 Ghi X Có đường để xe chuyên chở chất thải từ bên vào nhà lưu giữ chất thải sở y tế Chất thải giải phẫu chuyển chôn lấp tiêu hủy hàng ngày Không X X Lớp: K57-MTA Học viện Nông nghiệp Việt Nam Khóa luận tốt nghiệp Phụ lục 4: Cơ cấu bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình BAN LÃNH ĐẠO - giám đốc - phó giám đốc KHỐI CẬN LÂM SÀNG (07 khoa) Huyết học Hóa sinh Vi sinh Giải phẫu bệnh Chẩn đoán hình ảnh Kiểm soát nhiễm khuẩn Dược SV: Trần Thị Mỹ Linh KHỐI LÂM SÀNG (23 khoa) Hồi sức chống độc Cấp cứu Thận nhân tạo Khám bệnh Nội A Nội B Nội tim mạch Nội tiêu hóa Nội tiết 10 Truyền nhiễm 11 Thần kinh 12 Y học cổ truyền 13 Da liễu 14 Phục hồi chức 15 Ngoại tổng hợp 16 Ngoại tiết niệu 17 Chấn thương chỉnh hình 18 Phẫu thuật thần kinh cột sống 19 Ung bướu 20 Gây mê phẫu thuật 21 Tai – mũi – họng 22 Răng – hàm – mặt 23 Mắt 79 KHỐI HÀNH CHÍNH (9 phòng) Kế hoạch tổng hợp Chỉ đạo tuyến Điều dưỡng Tổ chức hành Tài kế toán Công nghệ thông tin Quản trị Lớp: K57-MTA
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý Chất Thải Rắn Y Tế Tại Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Thái Bình, Đánh Giá Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý Chất Thải Rắn Y Tế Tại Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Thái Bình, Đánh Giá Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý Chất Thải Rắn Y Tế Tại Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Thái Bình

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay