Đánh Giá Ảnh Hương Của Thực Trạng Hoạt Động Sản Xuất Đến Chất Lượng Nước Mặt Làng Nghề Bún Bánh Dụ Đại, Tỉnh Thái Bình

75 39 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:34

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG = = = = = = = = KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT ĐẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT LÀNG NGHỀ BÚN BÁNH DỤ ĐẠI, XÃ ĐÔNG HẢI, HUYỆN QUỲNH PHỤ, TỈNH THÁI BÌNH Sinh viên thực Lớp Khóa Ngành Giáo viên hướng dẫn Địa điểm thực tập : : : : : : ĐOÀN MAI QUẾ MTA 57 MÔI TRƯỜNG PGS.TS NGUYỄN VĂN DUNG Xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Kính gửi: • Khoa Môi trường – Học viện Nông nghiệp Việt Nam • Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp Em tên Đoàn Mai Quế, sinh viên lớp K57MTA – chuyên ngành Khoa học môi trường – Học viện Nông nghiệp Việt Nam Em xin cam đoan thực khóa luận hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Văn Dung cách khoa học, xác trung thực Các kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn có từ trình điều tra, nghiên cứu, chưa công bố tài liệu khoa học Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2016 Sinh viên Đoàn Mai Quế i LỜI CẢM ƠN Được phân công khoa Môi trường – Học viện Nông nghiệp Việt Nam đồng ý giáo viên hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Văn Dung, em thực đề tài: “Đánh giá ảnh hưởng thực trạng hoạt động sản xuất đến chất lượng nước mặt làng nghề bún bánh Dụ Đại, xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình” Trước hết, với tình cảm chân thành lòng biết ơn sâu sắc, em xin gửi lời cám ơn đến PGS.TS Nguyễn Văn Dung – Bộ môn Tài nguyên nước, Khoa Quản lý đất đai – người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành khóa luận Em xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo Khoa Môi trường - Học viện Nông nghiệp Việt Nam trực tiếp giảng dạy giúp đỡ em suốt trình học tập nghiên cứu Tôi xin cảm ơn Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Quỳnh Phụ cung cấp tài liệu để khóa luận đầy đủ hoàn chỉnh Tôi xin gửi lời cảm ơn đến đồng chí lãnh đạo thôn Dụ Đại 1, Dụ Đại 2, Dụ Đại - xã Đông Hải, toàn thể người dân làng nghề Dụ Đại giúp đỡ tạo điều kiện để hoàn thành luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, người thân động viên suốt trình học tập nghiên cứu đề tài Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2016 Tác giả ĐOÀN MAI QUẾ ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii e Các nguồn tài nguyên 25 Tài nguyên đất 25 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Một số làng nghề CBLTTP địa bàn tỉnh Hưng Yên Error: Reference source not found Bảng 1.2: Đặc trưng nước thải số làng nghề CBLTTP Error: Reference source not found Bảng 1.3: Kết quan trắc môi trường nước mặt số làng nghề CBLTTP Error: Reference source not found Bảng 1.4: Chất lượng môi trường không khí số làng nghề CBLTTP Error: Reference source not found Bảng 1.5: Chất lượng đất số làng nghề CBLTTP phía Bắc .Error: Reference source not found Bảng 1.6: Thành phần khối lượng bã thải từ sản xuất tinh bột làng nghề Dương Liễu (Hà Nội) .Error: Reference source not found Bảng 1.7: Nhu cầu nhiên liệu tải lượng xỉ số làng nghề CBLTTP Error: Reference source not found Bảng 3.1: Cơ cấu dân số xã Đông Hải năm 2015 Error: Reference source not found Bảng 3.2: Cơ cấu lao động làng nghề Dụ Đại Error: Reference source not found Bảng 3.3: Kinh nghiệm sản xuất người dân làng nghề Dụ Đại .Error: Reference source not found iii Bảng 3.4: Phân loại làng nghề Dụ Đại theo số loại sản phẩm Error: Reference source not found Bảng 3.5: Sản lượng loại sản phẩm làng nghề Dụ Đại Error: Reference source not found Bảng 3.6: Tổng khối lượng nguyên liệu sử dụng làng nghề Dụ Đại Error: Reference source not found iv DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Phân loại làng nghề Việt Nam theo ngành nghề Error: Reference source not found Hình 1.2: Phân bố làng nghề CBLTTP theo vùng miền Error: Reference source not found Hình 1.3: Lưu lượng nước thải sản xuất số làng nghề CBLTTP chăn nuôi giết mổ .Error: Reference source not found Hình 1.4: Hàm lượng SO2, NO2 không khí số làng nghề CBLTTP chăn nuôi giết mổ Error: Reference source not found Hình 2.1: Sơ đồ vị trí lấy mẫu làng nghề Dụ Đại .Error: Reference source not found Hình 3.1:Tỷ lệ hộ sản xuất với hộ sản xuất kết hợp chăn nuôi làng nghề Dụ Đại Error: Reference source not found Hình 3.2: Hiện trạng môi trường nước mặt làng nghề Dụ Đại Error: Reference source not found Hình 3.3: So sánh giá trị pH mẫu với GTTC QCVN Error: Reference source not found Hình 3.4: So sánh giá trị BOD5 mẫu với GTTC QCVN Error: Reference source not found Hình 3.5: So sánh giá trị COD mẫu với GTTC QCVNError: Reference source not found Hình 3.6: Sự biến động giá trị thông số Nt qua thời gian Error: Reference source not found Hình 3.7: Sự biến động giá trị thông số Pt qua thời gian .Error: Reference source not found Hình 3.8: So sánh giá trị Coliform mẫu với GTTC QCVN Error: Reference source not found v vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT S Chữ viết tắt Tên đầy đủ BOD5 Nhu cầu oxi sinh học CBLTTP Chế biến lương thực thực phẩm COD Nhu cầu oxi hóa học GTTC Giá trị tiêu chuẩn Nt Tổng lượng Nito nước Pt Tổng lượng Photpho nước QCVN Quy chuẩn Việt Nam TCCP Tiêu chuẩn cho phép TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TT vii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Làng nghề nông thôn Việt Nam biết đến nét đẹp văn hóa riêng biệt, đặc trưng cho vùng miền nước Ngày nay, quan tâm nhà nước cấp quyền, làng nghề ngày phát triển, đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, gia tăng số lượng chất lượng sản phẩm, đem lại lợi ích đáng kể nhiều mặt cho quốc gia địa phương.Việc phát triển làng nghề không tăng thêm thu nhập cho người dân, mà góp phần quảng bá hình ảnh quê hương qua sản phẩm đặc trưng làng nghề Những thương hiệu lụa Vạn Phúc (Hà Đông), chiếu cói Nga Sơn (Thanh Hóa), mỳ Chũ (Bắc Giang), bánh cáy làng Nguyễn (Thái Bình), dường trở nên đỗi quen thuộc với nhân dân nước bạn bè du khách quốc tế Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, hoạt động sản xuất làng nghề đem lại nhiều bất cập, vấn đề môi trường xã hội Những tồn từ nhiều năm qua trình phát triển làng nghề coi nguyên nhân làm cho chất lượng môi trường ngày suy giảm Điều ảnh hưởng không nhỏ tới phát triển sản xuất bền vững làng nghề kinh tế đất nước Đó quy mô sản xuất nhỏ, phần lớn quy mô hộ gia đình (chiếm 70% tổng số sở sản xuất), công nghệ sản xuất thiết bị lạc hậu, chắp vá, kiến thức tay nghề không toàn diện làm tiêu hao nhiên liệu, tăng phát thải chất ô nhiễm Trình độ người lao động chủ yếu lao động thủ công, học nghề, văn hóa thấp nên hạn chế nhận thức công tác bảo vệ môi trường, chưa có quan tâm tới xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật cho việc bảo vệ môi trường Chế biến lương thực thực phẩm (CBLTTP) ngành nghề xuất từ sớm trải qua nhiều giai đoạn phát triển Đây phân ngành có số lượng làng nghề lớn, chiếm khoảng 13,6% số lượng làng nghề công nhận nước, (Đặng Kim Chi, 2012) Các sản phẩm tạo đa dạng như: bún tươi, bún khô, bánh đa, miến, từ lâu trở thành biểu trưng cho kinh tế nông nghiệp gắn liền với hình ảnh hạt lúa, củ khoai cha ông ta Mỗi nhắc đến làng nghề CBLTTP, ta không nhắc tới thương hiệu làng bún Phú Đô, Dương Liễu (Hà Nội), mỳ Chũ (Bắc Giang), Làng nghề bún bánh Dụ Đại (Thái Bình) tên nhiều người biết đến Hiện nay, làng nghề nhận quan tâm đầu tư người dân cấp quyền với tiêu chí phát triển làng nghề trở thành mạnh kinh tế văn hóa địa phương Việc mở rộng quy mô sản xuất kéo theo gia tăng lượng sản phẩm, đồng thời làm tăng lượng chất thải phát sinh Chính yếu tồn đọng khâu quản lý bảo vệ môi trường làng nghề Dụ Đại làm cho tình trạng ô nhiễm ngày nghiêm trọng, đặc biệt tài nguyên nước mặt Điều không ảnh hưởng đến sống người dân mà làm suy giảm mỹ quan làng nghề Xuất phát từ nhu cầu phát triển làng nghề theo hướng bền vững, em tiến hành nghiên cứu đề tài “Đánh giá ảnh hưởng thực trạng hoạt động sản xuất đến chất lượng nước mặt làng nghề bún bánh Dụ Đại, xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình” Mục đích nghiên cứu đề tài • Tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất làng nghề Dụ Đại, xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình • Đề xuất giải pháp nhằm khắc phục hạn chế suy giảm chất lượng nước mặt làng nghề Hình 3.4: So sánh giá trị BOD5 mẫu với GTTC QCVN Qua biểu đồ ta thấy tất mẫu, trừ mẫu M (mẫu nước sinh hoạt) có giá trị BOD5 lớn GTTC Lần 1, giá trị BOD cao mẫu M3 M5 (46,7 mg/l), cao gấp lần GTTC Lần 2, giá trị thông số tăng lên gấp nhiều lần giá trị lần Cụ thể, mẫu M1, giá trị lần 246,5 mg/l; gấp gần 10 lần giá trị lần Mẫu M2, giá trị lần 373,9 mg/l, gấp 11,5 lần giá trị lần Nguyên nhân chênh lệch đáng kể thay đổi quy mô sản xuất làng nghề ảnh hưởng yếu tố thời tiết Đáng lưu ý giá trị lần mẫu M2 cao gấp gần 25 lần GTTC Do mẫu lấy kênh cuối làng Dụ Đại, nơi tập trung phần lớn lượng nước thải làng nghề Hơn nữa, lấy mẫu lần ngày 10/4/2016, đó, thời tiết thuận lợi cho sản xuất bún bánh so với lần lấy mẫu thứ 1, lượng sản phẩm nhiều đồng nghĩa với lượng nước thải tăng lên đáng kể, nên lượng BOD5 nước cao 53 c/ Thông số COD Hình 3.5: So sánh giá trị COD mẫu với GTTC QCVN Tương tự thông số BOD5, trừ mẫu M4, giá trị thông số COD cao nhiều lần so với GTTC Ở lần lấy mẫu đầu tiên, giá trị mẫu M M5 cao nhất; gấp 2,3 lần GTTC Lần lấy mẫu thứ 2, mẫu M lại có giá trị COD cao nhất; gấp 18,2 lần TCCP, gấp lần giá trị đo lần thứ Nguyên nhân mở rộng quy mô sản xuất thay đổi yếu tố thời tiết d/ Thông số Nt Thông số không quy định QCVN nước mặt Nên ta xét biến động Nt qua giá trị thông số thời điểm năm 2010, tháng 3/2016 tháng 4/2016 vị trí kênh đầu làng Dụ Đại kênh cuối làng Dụ Dại 54 Hình 3.6: Sự biến động giá trị thông số Nt qua thời gian (*: Theo Đặng Kim Chi, 2012) Nhìn biểu đồ ta thấy, giá trị thông số Nt biến động lớn qua thời gian Từ năm 2010 đến tháng 3/2016, giá trị thông số tăng lên 10 lần (từ 4,0 mg/l đến 46,3 mg/l kênh đầu làng) Giai đoạn 2010-2014 giai đoạn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất toàn làng nghề Vì giá trị thông số tăng mạnh Tuy nhiên, từ tháng 3/2016 đến tháng 4/2016, giá trị thông số tăng giảm khác hai vị trí lẫy mẫu: tăng lên mẫu lây kênh đầu làng (từ 46,3 mg/l đến 53,13 mg/l), giảm mẫu lấy kênh cuối làng (từ 50,06 mg/l 36,83 mg/l) Sự biến đổi ảnh hưởng yếu tố thời tiết e/ Thông số Pt Cũng giống thông số Nt, ta xét biến động thông số P t qua giá trị thông số thời điểm năm 2010, tháng 3/2016 tháng 4/2016 địa điểm kênh đầu làng kênh cuối làng 55 Hình 3.7: Sự biến động giá trị thông số Pt qua thời gian (*: Theo Đặng Kim Chi, 2012) Ta thấy, giá trị thông số P t có xu hướng tăng dần theo thời gian Tuy nhiên, mức tăng không đồng giai đoạn Giai đoạn từ năm 2010 đến tháng 3/2016, vị trí có tăng lên đồng Tuy nhiên, giai đoạn từ tháng 3/2016 đến tháng 4/2016, mức tăng lại khác hai vị trí, giá trị Pt kênh cuối làng có mức tăng nhanh kênh đầu làng Với mẫu lấy kênh cuối làng, giá trị Pt tăng 4,3 lần (từ 3,72 mg/l đến 15,95 mg/l) Còn mẫu lấy kênh đầu làng , giá trị thông số tăng 3,3 lần Nguyên nhân khác chủ yếu mở rộng quy mô sản xuất ảnh hưởng yếu tố thời tiết lần lấy mẫu 56 g/ Thông số Colifrom Hình 3.8: So sánh giá trị Coliform mẫu với GTTC QCVN Qua biểu đồ ta thấy, trừ mẫu M mẫu M3, tất mẫu nước lại có giá trị thông số Coliform vượt TCCP, cao mẫu M (52300 CFU/100ml); gấp lần GTTC Thứ giá trị mẫu M5 (42600 CFU/100ml), cao gấp 5,6 lần GTTC Chứng tỏ nguồn nước mặt bị ô nhiễm vi sinh vật, số nơi bị nhiễm phân nặng Việc xả thải trực tiếp môi trường nguyên nhân làm ô nhiễm nguồn nước mặt, trính phân giải khí chất hữu tạo điều kiện cho vi sinh vật sinh sôi nhanh chóng 3.4 Ảnh hưởng môi trường nước đến người làng nghề 3.4.1 Ảnh hưởng đến mỹ quan làng nghề Nước thải sản xuất không qua xử lý, xả thẳng cống, rãnh, ao, mương; lâu ngày bị ứ đọng, phân hủy, gây ô nhiễm nguồn nước mặt Đa số nước cỗng rãnh có màu đen, mùi hôi thối, chảy ao, mương, làm biến đổi chất lượng nước Nước bị đổi màu, xuất chất lơ lửng, rong rêu bốc mùi khó chịu Điều gây mỹ quan làng nghề, làm ảnh hưởng không nhỏ đến thương hiệu bún bánh Dụ Đại 57 3.4.2 Ảnh hưởng đến sức khỏe người dân Làng nghề Dụ Đại nói riêng làng nghề CBLTTP nói chung có đặc trưng nước thải có hàm lượng chất hữu cao Tuy nhiên làng nghề Dụ Đại cho có kinh phí để xây dựng công trình xử lý nước thải Nước thải đổ trực tiếp môi trường, bị ứ đọng cống rãnh, làm nơi trú ngụ sinh sản ruồi muỗi vi sinh vật gây bệnh, trình phân hủy khí hợp chất hữu gây mùi khó chịu ảnh hưởng đến sức khỏa chất lượng sống người Nguồn nước bốc mùi hôi thối, khó chịu mà nguồn nước ẩn chứa nguy gây bệnh cao, bệnh da, bệnh đường ruột hàm lượng lớn vi sinh vật nước Trạm y tế xã Đông Hải ghi nhận: năm 2015, có 32 trường hợp mắc bệnh da, có 15 trường hợp thuộc thôn Dụ Đại 1, Dụ Đại Dụ Đại Đa số bệnh nhân bị dị ứng viêm da với triệu chứng da ngứa, mẩn đỏ, vết thương hở khó ăn da non,… Cán trạm y tế cho biết: “rất khó xác định nguyên nhân bệnh, nhiên với số trường hợp bệnh nhân không bị ngứa 58 toàn thân mà có biểu tay chân tiếp xúc với tác nhân gây dị ứng nước bẩn, côn trùng, …” Bên cạnh đó, nguồn nước ô nhiễm chứa vi sinh vật gây hại cho đường tiêu hóa Tuy nhiên, người dân làng nghề không sử dụng nguồn nước cho mục đích sinh hoạt nên khoảng năm trở lại đây, không ghi nhận trường hợp mắc bệnh đường tiêu hóa sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh 3.4.3 Ảnh hưởng đến sinh vật Nước thải đổ xuống cống rãnh, chảy ao, mương làm biến đổi môi trường sống loài sinh vật nước Hiện nay, đa số ao làng nuôi cá, nuôi không đem lại hiệu kinh tế Hệ thủy thực vật bị ảnh hưởng nhiều Ở số ao nay, loài lục bình, bèo tây sinh sản với tốc độ nhanh chóng, chiếm gần hết diện tích mặt nước Ven mương, rạch chủ yếu loại cỏ dại, khoai ngứa,… 59 3.5 Đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng môi trường nước mặt làng nghề Dụ Đại 3.5.1 Giải pháp công nghệ Để hạn chế khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước mặt làng nghề Dụ Đaị nay, áp dụng số giải pháp công nghệ sau: • Xậy dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải, đặc biệt nước thải sản xuất làng nghề Dụ Đại trước xả nguồn tiếp nhận • Sử dụng thực vật để xử lý ô nhiễm trực tiếp ao, mương, kênh khu vực làng nghề Những giải pháp mang tính khoa học cao, đem lại hiệu thời gian ngắn Tuy nhiên, lại không thực phù hợp với làng nghề Dụ Đại khó khăn tồn quỹ đất, kinh tế Đông Hải xã phát triển, kinh tế gặp nhiều khó khăn Những năm gần đây, nhờ có quan tâm cấp quyền phát triển nghề làm bún bánh, nên đời sống người dân bước lên, có cải thiện rõ rệt Tuy nhiên, người dân làng nghề Dụ Đại, việc phải đầu tư số tiền lớn để xây dựng vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải vấn đề tương đối lớn Hơn nữa, nay, xã có 1,2922 chưa sử dụng (chiếm 0,17% tổng diện tích đất tự nhiên) Diện tích không tập trung mà phân tán nhỏ lẻ nên việc xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải tương đối khó khăn 3.5.2 Giải pháp truyền thông • Tăng cường tổ chức buổi hột thảo, buổi nói chuyện cán môi trường với người dân, nhằm truyền bá kiến thức rác thải làng nghề, ô nhiễm môi trường làng nghề • Cung cấp cho người dân kết điều tra có liên quan đên môi trường làng nghề, giúp người dân nâng cao nhận thức việc bảo vệ môi trường, từ có hành động thiết thực việc bảo vệ môi trường nói chung môi trường làng nghề nói riêng 60 • Bên cạnh đó, cán xã thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với người dân biện pháp tiết kiệm, tái sử dụng nước sản xuất làng nghề Biện pháp giúp tiết kiệm tài nguyên nước mà giảm đáng kể lượng nước thải sản xuất, từ hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường Những biện pháp không mang lại hiệu thời gian ngắn lại hợp lý điều kiện thực tế làng nghề Dụ Đại Bởi biện pháp không đồi hỏi đầu tư kinh tế, nhân lực hay quỹ đất Việc trao đổi, phổ biến kiến thức cho người dân lâu dài không mang lại lợi ích môi trường mà tăng hiệu kinh tế sản xuất nhờ tiết kiệm nguyên liệu tái sử dụng nước 61 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Xã Đông Hải với diện tích 741, 2467 ha, có vị trí tiếp giáp giao thông thuận lợi cho phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp sản xuất làng nghề Các loại tài nguyên dồi dào, đáp ứng nhu cầu sử dụng người dân sống Năm 2011, làng Dụ Đại công nhận làng nghề theo định số 2449 UBND tình Thái Bình Hiện nay, làng nghề có khoảng 386 hộ với 800 nhân công tham gia sản xuất Hai loại hình sản phẩm chủ yếu làng nghề Dụ Đại bánh đa bún khô với tổng sản lượng khoảng 55,4 tấn/ ngày Lượng nước sử dụng trình sản xuất ứng với 100kg gạo nguyên liệu 6-7 m3 Lượng nước thải phụ thuộc quy mô sản xuất hộ gia đình Tuy nhiên, chúng có điểm chung xả thẳng môi trường không qua xử lý, gây ô nhiễm nguồn nước mặt, ảnh hưởng lớn đến môi trường sống người dân nơi Trong thông số phân tích, có pH có giá trị nằm ngưỡng cho phép, nhiên giá trị dao động chủ yếu từ 7-8, chứng tỏ nước Dụ Đại có tính kiềm nhẹ Thông số BOD5, COD tất lần đo đạc mẫu M 1, M2, M3, M5 cao GTTC nhiều lần, đặc biệt giá trị lần 2,tiêu biểu giá trị thông số BOD5 mẫu M2 gấp 25 lần GTTC Giá trị thông số Nt, Pt có biến đổi không đồng qua thời gian Cụ thể: thông số Nt kênh đầu làng Dụ Đại từ năm 2010 đến tháng 3/2016 tăng mạnh từ 4,0 đên 46,3 mg/l Tuy nhiên, từ tháng 3/2016 đến tháng 4/2016, mức tăng không đáng kể, từ 46,3 đến 53,13 mg/l Giá trị thông số P t tăng nhẹ (từ 1,49 đến 4,1 mg/l) giai đoạn từ năm 2010 đến tháng 3/2016, từ tháng 3/2016 đến tháng 4/2016 giá trị lại biến đổi mạnh từ 4,1 đến 13,6 62 mg/l Nguyên nhân chủ yếu mở rộng quy mô sản xuất giai đoạn 2010-2015 khác biệt yếu tố thời tiết lần lấy mẫu Thông số Coliform mẫu đo có giá trị cao GTTC, giá trị mẫu M2, cao gấp lần GTTC Chứng tỏ nguồn nước bị nhiễm phân nặng Kiến nghị Trước tình hình ô nhiễm ngày trầm trọng nguồn nước mặt làng nghề Dụ Đại, có số kiến nghị sau: • Sở Tài nguyên Môi trường đạo, tổ chức giám sát môi trường định kỳ, đánh giá trạng môi trường, xử lý khắc phục ô nhiễm kịp thời • Chính quyền quan chức phối hợp, giám sát chặt chẽ hoạt động làng nghề Tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường nói chung môi trường nước làng nghề nói riêng • Người dân tham gia đầy đủ chấp hành nghiêm chỉnh cam kết bảo vệ môi trường, sử dụng biện pháp tái sử dụng nước nhằm hạn chế lượng nước thải phát sinh Hưởng ứng thực tốt hoạt động bảo vệ môi trường cán thôn, xã phát động 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường (2008) Báo cáo môi trường quốc gia năm 2008- Môi trường làng nghề Việt Nam, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2008) TCVN 5994:1995 – Chất lượng nước – Lấy mẫu Hướng dẫn lấy mẫu hồ ao tự nhiên nhân tạo, Hà Nội Đặng Kim Chi (2012) Làng nghề Việt Nam môi trường tập NXB khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Đặng Kim Chi (2013) Làng nghề Việt Nam môi trường tập NXB khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Đặng Kim Chi (2014) Làng nghề Việt Nam môi trường tập NXB khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Quỳnh Phụ (2016) Báo cáo thuyết minh kết kiểm kê đất đai năm 2015 xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, Thái Bình Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Quỳnh Phụ (2014) Điều tra thực trạng hoạt động làng nghề, Thái Bình Phạm Sơn (2010) Làng nghề thống kê làng nghề, Hà Nội Trạm Y tế xã Đông Hải (2015) Sổ thăm khám chữa bệnh năm 2015, Thái Bình 10 Uỷ ban nhân dân xã Đông Hải (2015) Báo cáo công tác Dân số - Kế Hoạch hóa,Thái Bình 11 Uỷ ban nhân dân xã Đông Hải (2011) Đề án phát triển làng nghề Dụ Đại giai đoạn 2012-2017, Thái Bình 12 Uỷ ban nhân dân xã Đông Hải (2015) Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ năm giai đoạn 2010-2014, Thái Bình 13 Bộ Tài nguyên Môi trường Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt http://cie.net.vn/Data/upload/files/QCKTQG%20v%E1%BB %81%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20m%E1%BA%B7t.pdf 21/12/2015 14 Bảo Chi Làng Dụ Đại – Làng bánh đa Thái Bình http://langbanhdadudai.blogspot.com/ 21/10/2011 64 15 Đức Dũng Thanh niên thôn Dụ Đại làm giàu từ nghề truyền thống http://www.baothaibinh.com.vn/60/9715/Thanh_nien_thon_Du_Dai_lam_g iau_tu_nghe_truyen_thong.htm 21/06/2012 16 Minh Nguyệt Sức sống làng nghề làm bánh đa gạo http://www.baothaibinh.com.vn/69/16146/Suc_song_lang_nghe_lam_banh _da_gao_.htm 19/4/2013 17 Phạm Hồng Nhung Luận văn tốt nghiệp đề tài “Đánh giá trạng ô nhiễm môi trường phục vụ phát triển bền vững làng nghề chế biến thực phẩm Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội” http://tailieu.vn/doc/luan-van-tot-nghiep-danh-gia-hien-trang-o-nhiem-moitruong-phuc-vu-phat-trien-ben-vung-lang-nghe-ch-1301702.html 2010 18 Phạm Hùng, Thu Trang Làng nghề bánh đa chìm ô nhiễm http://suckhoedoisong.vn/lang-banh-da-chim-trong-o-nhiem-n8974.html 14/9/2009 19 Sở Công thương Thái Bình Thái Bình: 242 làng nghề xã nghề cấp công nhận http://www.moit.gov.vn/vn/tin-tuc/2619/thai-binh-242-lang-nghe-va-8-xa-nghe-duoc-cap-bang-cong-nhan.aspx 24/12/2013 20 Trần Tuấn Đưa máy móc vào sản xuất nghề truyền thống http://www.baothaibinh.com.vn/69/36575/Dua_may_moc_vao_san_xuat_n ghe_truyen_thong_.htm 21/4/2015 65 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Giá trị thông số Nt Pt nước làng nghề Dụ Đại năm 2010 Vị trí Giá trị Nt (mg/l) Kênh đầu làng 4,0 Kênh cuối làng 4,3 (Nguồn: Đặng Kim Chi, 2012) 66 Giá trị Pt (mg/l) 1,49 1,73 Phụ lục 2: Kết phân tích mẫu PTN STT Mẫu M1 M2 M3 M4 M5 QCVN 08MT:2015 (1) (2) 8,19 7,05 8,23 6,58 7,98 (*) 8,19 7,83 7,15 BOD (mg/l) (1) (2) 25,5 246,5 32,5 373,9 46,7 (*) 5,5 46,7 67,6 5,5-9 15 pH Thông số phân tích COD Nt (mg/l) (mg/l) (1) (2) (1) (2) 36 360 46,30 53,13 48 546 50,06 36,83 68 (*) 52,74 (*) 4,75 68 252 108,3 44,39 30 - Pt (mg/l) (1) (2) 4,10 13,61 3,72 15,95 17,76 (*) 0,63 12,95 11,72 Coliform (CFU/100ml) (1) (2) 32700 52300 (*) 550 42600 - 7500 (*) Do ao bị cạn nên không lấy mẫu Trong đó: (1) kết phân tích mẫu lấy ngày 10/3/2016 (2) kết phân tích mẫu lấy ngày 10/4/2016 M1: Mẫu lấy kênh đầu làng M2: Mẫu lấy kênh cuối làng M3: Mẫu lấy ao đầu làng M4: Mẫu nước sinh hoạt hộ gia đình ông Bổng, thôn Dụ Đại M5: Mẫu lấy ao cuối làng 67
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Ảnh Hương Của Thực Trạng Hoạt Động Sản Xuất Đến Chất Lượng Nước Mặt Làng Nghề Bún Bánh Dụ Đại, Tỉnh Thái Bình, Đánh Giá Ảnh Hương Của Thực Trạng Hoạt Động Sản Xuất Đến Chất Lượng Nước Mặt Làng Nghề Bún Bánh Dụ Đại, Tỉnh Thái Bình, Đánh Giá Ảnh Hương Của Thực Trạng Hoạt Động Sản Xuất Đến Chất Lượng Nước Mặt Làng Nghề Bún Bánh Dụ Đại, Tỉnh Thái Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay