Đánh Giá Thực Trạng Quản Lý Và Sử Dụng Phân Bón, Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trong Sản Xuất Nông Nghiệp Tại Phường Trung Sơn Trầm, Hà Nội

83 29 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:34

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG -  - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÂN BÓN, THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI PHƯỜNG TRUNG SƠN TRẦM - T.X SƠN TÂY, HÀ NỘI Người thực : NGUYỄN THU HIỀN Lớp : MTC Khóa : 57 Ngành : MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : TS TRẦN DANH THÌN Hà Nội – 2016 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG -  - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÂN BÓN, THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI PHƯỜNG TRUNG SƠN TRẦM - T.X SƠN TÂY, HÀ NỘI Người thực : NGUYỄN THU HIỀN Lớp : MTC Khóa : 57 Chuyên ngành : MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : TS TRẦN DANH THÌN Địa điểm thực tập : Phường Trung Sơn Trầm Sơn Tây – Hà Nội Hà Nội – 2016 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu khóa luận trung thực chưa sử dụng cho học vị Tôi cam đoan giúp đỡ cho việc thực khóa luận tốt nghiệp cảm ơn thông tin trích dẫn khóa luận rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2016 Người cam đoan Nguyễn Thu Hiền i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp nỗ lực thân, em nhận nhiều quan tâm giúp đỡ nhiệt tình tập thể, cá nhân trường Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy cô giáo khoa Môi Trường – Học Viện Nông Nghiệp Hà Nội, thầy cô môn Sinh thái Môi trường tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS TRẦN DANH THÌN tận tình hướng dẫn em suốt thời gian em thực báo cáo Em xin chân thành cảm ơn cô chú, anh chị UBND phường Trung Sơn Trầm, trạm Bảo vệ thực vật thị xã Sơn Tây…Đặc biệt lòng tốt hiếu khách người dân phường Trung Sơn Trầm ủng hộ giúp đỡ tận tình cho em thực đề tài Cuối em xin chân thành cảm ơn tới gia đình bạn bè động viên, khích lệ tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2016 Sinh viên Nguyễn Thu Hiền ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .v DANH MỤC BẢNG .vi DANH MỤC HÌNH .vii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết vấn đề .1 Mục đích nghiên cứu Yêu cầu nghiên cứu .2 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Khái quát chung phân bón .3 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Phân loại 1.1.3 Vai trò phân bón sản xuất .3 1.1.4 Tình hình sản xuất, sử dụng quản lý phân bón nông nghiệp 1.1.5 Ảnh hưởng phân bón đến trồng môi trường .10 1.2 Khái quát thuốc bảo vệ thực vật .12 1.2.1 Khái niệm 12 1.2.2 Phân loại vai trò .12 1.2.3 Tình hình sản xuất, sử dụng quản lý thuốc bảo vệ thực vật .17 1.2.5 Quản lý phân bón, thuốc BVTV .25 1.2.5.1 Hệ thống quản lý 25 Phân bón loại vật tư thiết yếu cho sản xuất nông nghiệp, tác động trực tiếp đến hiệu hoạt động sản xuất nông nghiệp Về phân công trách nhiệm cấp trung ương, có 03 Bộ tham gia quản lý Bộ Công Thương, Khoa học - Công nghệ Bộ NN&PTNN; địa phương, tùy nơi mà đầu mối quản lý phân bón Phòng Trồng trọt Phòng Kỹ thuật thuộc Sở NN&PTNT, Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Quản lý thị trường… Trong đó, trách nhiệm kiểm tra, xử lý vi phạm hành hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón gần giao cho lực lượng Quản lý thị trường 25 iii Đối với quản lý thuốc BVTV hệ thống quản lý tương tự phân bón Tuy nhiên, cấp địa phương Chi cục Bảo vệ thực vật, trạm Bảo vệ thực vật quản lý .26 1.2.5.1 Các quy định pháp luật quản lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật 26 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .28 2.1.1 Đối tương .28 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu .28 2.2 Nội dung nghiên cứu 28 2.3 Phương pháp nghiên cứu 28 2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp .28 2.3.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 28 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .30 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội .30 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 30 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội .31 3.2 Tình hình sản xuất nông nghiệp phường 35 3.3 Đánh giá thực trạng sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật 36 3.3.1 Thực trạng sử dụng phân bón 36 3.3.2 Thực trạng sử dụng thuốc BVTV 42 3.4 Tình hình quản lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật 49 3.5 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng quản lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật địa bàn phường Trung Sơn Trầm 56 3.5.1 Các quan quản lý .57 3.5.2 Người dân 57 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 60 KẾT LUẬN .60 ĐỀ NGHỊ 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 PHỤ LỤC .65 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BVTV : Bảo vệ thực vật DAP : Phân Diamonium photphat FAO :Tổ chức nông lương giới (Food and Agriculture Organization of the United Nations) IFA : International Fertilizer Industruy Asociation ( Hiệp hội công nghiệp phân phón quốc tế) SA : Phân sunfat ammonium T.X : Thị xã UBND : Ủy ban nhân dân v DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Lượng phân bón tiêu thụ giới qua giai đoạn Bảng 1.2: Lượng phân bón sử dụng Việt Nam qua năm .8 Bảng 1.3: Mức phân bón khuyến cáo cho số loại trồng 11 Bảng 1.5 : Độ bền vững hóa chất bảo vệ thực vật đất 22 Bảng 3.1: Diện tích cấu sử dụng đất phường Trung Sơn Trầm .32 Bảng 3.2: Diện tích, suất, sản lượng trồng phường năm 2015 35 Bảng 3.3: Mức phân hữu bón cho trồng .36 Bảng 3.4 : Một số loại phân bón bán phường 38 Bảng 3.5 : Mức độ sử dụng phân đạm số trồng 38 Bảng 3.6: Mức độ sử dụng phân lân cho trồng 39 Bảng 3.7: Mức độ sử dụng phân kali cho trồng .41 Bảng 3.8 : Một số loại thuốc bảo vệ thực vật sử dụng địa phường 42 Bảng 3.9: Liều lượng sử dụng số loại thuốc địa bàn 46 Bảng 3.10: Mức độ trang bị bảo hộ lao động hộ nông dân .46 Bảng 3.11: Đánh giá chung thực trạng sử dụng quản lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật địa bàn .55 vi dụng giống chống chịu chủ động phòng chống sâu bệnh, giảm chi phí sản xuất hạn chế sử dụng thuốc hóa học Việc làm giảm lượng thuốc BVTV mà nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm dư lượng thuốc tồn đọng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp sinh thái Xen canh trồng không làm giảm thiểu cỏ dại mà số loại trồng cung cấp dinh dưỡng cho đất đậu tương làm tăng đạm đất - Biện pháp xử lý con, hạt giống: biện pháp chủ động ngăn ngừa dịch hại với ưu điểm lượng thuốc công lao động ít, hiệu kỹ thuật cao an toàn với môi trường, hẳn phương pháp xử lý thuốc thông thường - Tuân thủ nguyên tắc “bốn đúng” sử dụng thuốc BVTV Đúng thuốc, liều lượng, lúc cách - Báo cáo với quan nhà nước có thẩm quyền: Trong điều kiện dịch bệnh phát sinh nhanh biến đổi nay, phát biểu hay sinh vật lạ, người dân cần báo cho quan có thẩm quyền biết để có biện pháp kiểm tra, cách ly xử lý Kịp thời phản ánh thay đổi bất thường trình sản xuất sử dụng thuốc BVTV với quan quản lý để xử lý lúc, tránh bùng phát thành bệnh dịch - Tuân thủ thời gian cách ly loại thuốc trồng: yêu cầu quan trọng hàng đầu việc sử dụng an toàn thuốc BVTV Trong điều kiện nóng ẩm, tốc độ phân giải thuốc khác đáng kể mùa vụ gieo trồng - Sử dụng loại thuốc BVTV từ nguyên liệu sinh học: chế phẩm có chất lượng cao, có khả phòng trừ loại sâu, bọ gây hại trồng nông, lâm nghiệp Vừa an toàn cho người sử dụng, vừa giảm ô nhiễm môi trường Không sử dụng loại thuốc cấm, thuốc có độc tính cao, phân huỷ chậm; cụ thể loại thuốc: Có nguồn gốc Clo Lân hữu - Khuyến khích biện pháp thủ công bắt tay, bẫy bả,…,hạn chế 58 việc sử dụng thuốc BVTV không cần thiết - Chú ý đến an toàn sử dụng thuốc BVTV: Người nông dân cần trang bị đầy đủ dụng cụ BHLĐ tiến hành phun thuốc nhằm đảm bảo đảm sức khỏe 59 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ KẾT LUẬN Phường Trung Sơn Trầm có vị trí địa lý thuận lợi cho giao lưu văn hóa, phát triển kinh tế xã hội Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho nông nghiệp phát triển Trong năm qua, sở hạ tầng xã hội không ngừng đầu tư đồng thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục Tuy ngành dịch vụ tương đối phát triển nông nghiệp chiếm vị trí quan trọng Diện tích gieo trồng lúa nước chiếm 82,72% diện tích gieo trồng Các loại hoa màu chủ yếu ngô, lạc, đậu tương loại rau 100% hộ hỏi có sử dụng phân vô cho trồng Phân hữu có sử dụng lượng dùng ít, không theo khuyến cáo nguồn cung cấp Phân vô sử dụng với lượng không hợp lý, không theo khuyến cáo Các loại thuốc BVTV người dân sử dụng chủ yếu có nguồn gốc hóa học, phần lớn thuốc trị bệnh Có nhiều hộ dùng hỗn hợp nhiều loại thuốc lần phun (chiếm 37,8% hộ hỏi), cách lựa chọn thuốc phần lớn theo người bán hàng dựa vào kinh nghiệm thân Bảo hộ lao động chưa đầy đủ khiến người dân gặp vấn đề sức khỏe đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi Vấn đề rác thải đồng ruộng không giải gây mỹ quan, góp phần làm ô nhiễm nguồn nước, đất Các cửa hàng kinh doanh phân bón, thuốc BVTV giấy phép kinh doanh hoạt động sôi mà không xử lý Công tác quản lý lỏng lẻo, không thường xuyên Hệ thống quản lý phường chưa có mà trạm BVTV t.x Sơn Tây quản lý Trạm có thành viên phải quản lý toàn cửa hàng thị xã nên gặp nhiều khó khăn nhân lực Tuy nhiên trạm cố gắng phục vụ kết hợp với phòng ban khác để quản lý có hiệu Để ngành nông nghiệp phát triển thân thiện với môi trường đề 60 số giải pháp nhằm hạn chế sử dụng thuốc BVTV dùng hiệu phân bón ĐỀ NGHỊ Bổ sung nâng cao lực, chức đội ngũ cán chuyên môn Mở rộng hệ thống quản lý xã, phường Các cấp, ngành cần đưa giải pháp nhằm hạn chế sử dụng thuốc BVTV người dân Nâng cao nhận thức người dân vấn đề bảo vệ môi trường, an toàn sản xuất Thực nghiên cứu vùng khác phân tích lượng tồn dư thuốc BVTV, phân bón đất, nước nông sản để phản ánh kịp thời mức độ tác động phân bón thuốc BVTV 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO A – Tài liệu tiếng Việt Nguyễn Văn Bộ ( 2005) Bón phân cân đối hợp lý cho trồng NXB Nông Nghiệp, Hà Nội, tr 26 – 49 Trần Văn Chiến, Phan Trung Quý (2006) Giáo trình Hóa học môi trường NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr 136 – 137 Nguyễn Như Hà, Lê Bích Đào (2011) Giáo trình phân bón I NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr 11 – 16 Nguyễn Thu Hằng (2014) Ngành sản xuất Phân bón Việt Nam ViettinBankSc Vũ Thị Hoa, MTB-K56 (2015) “ Đánh giá thực trạng sử dụng phân bón thuốc BVTV sửn xuất nông nghiệp xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hóa” Khóa luận tốt nghiệp, Học Viện Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Phúc Hưng, MTA-K54 (2013), “Thực trạng sử dụng thuốc BVTV sản xuất nông nghiệp tại huyện Thọ Xuân – tỉnh Thanh Hóa”, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Nguyễn Đình Mạnh (2000) Hóa chất dùng nông nghiệp ô nhiểm môi trường Nxb Nông Nghiệp Hà Nội Nguyễn Trần Oánh, Nguyễn Văn Viên, Bùi Trọng Thủy (2007) Giáo trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật NXB Nông Nghiệp, Hà Nội, tr – 50 B – Tài liệu online Hồ Văn Chiến (2015) Nhìn lại 60 năm hoạt động ngành bảo vệ thực vật tỉnh – thành, phía Nam http://iasvn.org/homepage/Nhin-lai60-nam-cac-hoat-dong-cua-nganh-bao-ve-thuc-vat-o-cac-tinh-thanh,phia-Nam-7535.html truy cập ngày 30/4/2016 10 Nguyễn Hương (2014) Tình hình nhập thuốc bảo vệ thực vật biện pháp quản lý http://nhanhieuviet.gov.vn/tin-thi-truong-hang-hoaviet-nam.gplist.294.gpopen.230512.gpside.1.gpnewtitle.tinh-hinhnhap-khau-thuoc-bao-ve-thuc-vat-va-cac-bien-phap-quan-ly.asmx 62 ngày 26/2/2016 11 Lê Quốc Phong (2012) Sản xuất tiêu thụ phân bón giới (http://iasvn.org/upload/files/J8FO5WA77S2.%20LeQuocPhong-ok.pdf truy cập ngày 10/3/2016 12 Văn Phúc (2014) Doanh nghiệp thuốc bảo vệ thực vật gặp khó http://www.sggp.org.vn/kinhte/2014/12/370273/#sthash.HC3OTMNp.dpu f truy cập ngày 1/4/2016 13 Tô Bỉnh Quyền, Đặng Thị Thanh Bình, Huỳnh Thị Diệu Linh (2014) Báo cáo phân tích ngành phân bón http://vibiz.vn/bao-cao-gan-day/tong- quan-nganh-phan-bon.html Truy cập ngày 19/3/2016 14 Mai Văn Quyền, Bùi Huy Hiền, Đỗ Trung Bình (2012) Đánh giá trạng hiệu sử dụng phân bón đề xuất biện pháp để nâng cao hiệu suất sử dụng phân bón cho trồng Việt Nam đến năm 2020 15 Đoàn Minh Tin (2015) Báo cáo ngành phân bón http://fpts.com.vn/VN/FPTS-nhan-dinh/Bao-cao-nghien-cuu/ Truy cập ngày 17/3/2016 16 Trung tân thông tin thương mại – Bộ Công Thương (2/2016) Thị trường phân bón năm 2015 dự báo 2016 http://nhanhieuviet.gov.vn/tin-thitruong-hang-hoa-vietnam.gplist.343.gpopen.255887.gpside.1.gpnewtitle.thi-truong-phan-bonnam-2015-va-du-bao-2016.asmx truy cập ngày 1/4/2016 17 Trương Quốc Tùng (2015) Đánh giá sách thực sách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nông nghiệp Việt Nam http://baovethucvatcongdong.info/vi/gioithieu/hoptac/hoibvtv/hoatdong/ %C4%91%C3%A1nh-gi%C3%A1-ch%C3%ADnh-s%C3%A1ch-v %E1%BB%81-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-thu%E1%BB%91cbvtv-%E1%BB%9F-vi%E1%BB%87t-nam truy cập ngày 2/5/2016 18 Trương Quốc Tùng (2012) Thực trạng sử dụng thuốc BVTV nông nghiệp Việt Nam http://www.vusta.vn/vi/news/Thong-tin-Su-kienThanh-tuu-KH-CN/Thuc-trang-su-dung-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong- 63 nong-nghiep-o-Viet-Nam-47911.html truy cập ngày 23/2/2016 19 Ủy ban thường vụ Quốc Hội – Ban công tác đại biểu (2013) Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước vấn đề thuốc bảo vệ thực vật http://ttbd.gov.vn/Home/Default.aspx? portalid=52&tabid=108&catid=515&distid=3327 truy cập ngày 23/2/2016 C – Tài liệu nước 20 FAO 2015, World fertilizer trends and outlook to 2018, Rome, 2015 ISBN 978-92-5-108692-6 21 IFA 2015, Fertilizer Outlook 2015-2019” P.International Fertilizer Industry Association (IFA) – 28, rue Marbeuf – 75008 Paris – France: 2-3 22 Amab De et al., Targeted Delivery of Pesticides Using Biodegradable Polymeric Nanoparticles, SpringerBriefs in Molecular Science, 2014 http://www.springer.com/gp/book/9788132216889#aboutAuthors ngày 20/3/2016 23 Joel John, Global Crop Protection Chemicals Market Set for Rapid Growth, To Reach Around USD 70.0 Billion by 2020 http://www.marketresearchstore.com/news/global-crop-protectionchemicals-market-set-for-rapid-112 ngày 1/4/2016 64 PHỤ LỤC PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH, SỬ DỤNG PHÂN BÓN VÀ THUỐC BVTV TẠI TRUNG SƠN TRẦM Người dân bón phân cho lúa Người dân pha phun thuốc BVTV 65 Cửa hàng bán phân bón thuốc BVTV Vỏ bao bì thuốc sau xử dụng vứt tràn lan 66 PHỤ LỤC HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM * * * PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ PHIẾU SỐ Họ tên người vấn: Thôn: Giới tính: Nam Nữ Tuổi: Trình độ văn hóa Chúng mong muốn gia đình Ông/Bà cung cấp cho số thông tin hoạt động sản xuất nông nghiệp gia đình Gia đình ông/bà có lao động: …… Diện tích canh tác gia đình: Các công thức luân canh áp dụng diện tích: STT Loại luân Canh lúa Lúa-màu Màu Khác Diện tích Xuân Vụ Hè Đông Các loại trồng suất loại: Cây trồng Vụ Diện tích 67 Năng suất (kg/sào/năm) Lúa Ngô Khoai lang Đậu tương Lạc Rau Hoa, cảnh Ông/bà sử dụng loại phân bón cho trồng ? a Phân chuồng b Phân hóa học c Cả hai Mức sử dụng phân bón cho loại trồng Cây trồng Lượng phân bón (kg/sào) Phân chuồng Đạm NPK Lân Kali Lúa Ngô Khoai Đậu tương Lạc Rau Hoa, cảnh Ghi chú: Phân hữu sử dụng loại nào? a Phân tươi b Phân ủ hoai Quan điểm cách bón phân hóa học gia đình gì? a Bón nhiều tốt b Theo hướng dẫn c Có bón bếnh nhiêu d Theo kinh nghiệm Theo ông/bà chất lượng đất canh tác gia đình so với 68 năm trước nào? a Đất ngày tốt b Không thay đổi c Ngày cằn cỗi d Không quan tâm Lí do: 10.Mức độ sử dụng thuốc BVTV cho loại trồng: Cây trồng Loại thuốc sử dụng Trừ cỏ Trừ Trừ sâu, bệnh côn trùng Lúa Ngô Đậu tương Khoai lang Rau Hoa, cảnh Ghi chú: Ông/bà thực cách li sau phun thuốc loại rau củ ? a Không quan tâm cách li b Cách li vài ngày c Theo hướng dẫn loại 11.Tần xuất sử dụng thuốc BVTV gia đình ông/bà nào? a Thường xuyên sử dụng b Chỉ sử dụng cần thiết c Không sử dụng 12 Ông/ bà có trộn loại thuốc với để phun lần không? a Có b Không 69 13.Cách xác định liều lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ông/bà? a Tùy ý b Áng chừng theo kinh nghiệm c Cân đo cẩn thận theo hướng dẫn 14 Ông/bà lựa chọn phân bón (thuốc BVTV) cho trồng nào? a Kinh nghiệm thân b Từ sách báo, chương trình truyền hình c Người bán hàng d Cán chuyên trách 15 Ông/bà học cách sử dụng phân bón (thuốc BVTV) từ đâu? a Theo hướng dẫn người bán hàng b Theo dẫn cán chuyên trách c Theo hướng dẫn bao bì d Từ kinh nghiệm thân 16.Chính quyền có hoạt động hướng dẫn cho người dân hay không? a Có b Không Nếu có hoạt động nào: 17.Ông/bà có biết đến việc xuất phân bón giả, thuốc BVTV bị cấm dùng thị trường không? a Có b Không 18 Ông/bà có biết hay quan tâm đến cách phân biệt loại thuốc cấm, phân bón giả không? a Có b Không 19 Cơ quan quản lý có thông báo, dẫn cho người dân hay không? a Có b Không Nếu có diễn nào: 20 Khi sử dụng thuốc BVTV ông/bà có trang bị bảo hộ không? a Có b Không Nếu có, ông (bà) thường trang bị theo cách nào sau đây? Đội mũ 70 Đeo trang Đeo kính bảo hộ Mặc áo dài tay, kín cổ Đeo găng tay Đi ủng Mặc quần áo mưa 21.Sau sử phun thuốc ông/bà có gặp triệu chứng đây? Nhức đầu, chóng mặt Buồn nôn Da bị tấy, mẩn ngứa Khó thở Bất tỉnh Mắt mờ, run rẩy Khác Không có triệu chứng 22.Ông/bà bảo quản phân bón, thuốc BVTV nào? a Tiện đâu để b Bao gói cẩn thận c Để riêng cách xa khu vực sinh hoạt d Khác 23 Nếu pha nhiều thuốc BVTV ông/bà làm với lượng dư đó? a Để dành cho lần sau b Đổ bỏ c Phun cho trồng khác d Phun tiếp hết 24 Đối với vỏ bao bì thuốc, phân bón sau sử dụng ông/bà xử lý nào? a Vứt chỗ b Gom lại đốt c Đem đến khu thu rác d Khác 25 Chính quyền có hoạt động thu gom, xử lý bao bì không? a Có b Không 26.Ông/bà thấy việc dùng thuốc BVTV ảnh hưởng đến nông sản? a Không quan tâm b Không ảnh hưởng c Có ảnh hưởng không nhiều d Ảnh hưởng lớn 27 Theo ông/bà việc sử dụng phân bón, thuốc BVTV ảnh hưởng đến môi trường không? a Không quan tâm 71 b Không ảnh hưởng c Có ảnh hưởng Nếu có ảnh hưởng nào: 28.Ông/bà có kiến nghị việc quản lý phân bón, thuốc BVTV hiên nay? Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ ông (bà)! Trung Sơn Trầm, ngày….tháng….năm 2016 Người cung cấp thông tin 72
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Thực Trạng Quản Lý Và Sử Dụng Phân Bón, Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trong Sản Xuất Nông Nghiệp Tại Phường Trung Sơn Trầm, Hà Nội, Đánh Giá Thực Trạng Quản Lý Và Sử Dụng Phân Bón, Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trong Sản Xuất Nông Nghiệp Tại Phường Trung Sơn Trầm, Hà Nội, Đánh Giá Thực Trạng Quản Lý Và Sử Dụng Phân Bón, Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trong Sản Xuất Nông Nghiệp Tại Phường Trung Sơn Trầm, Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay