Đánh Giá Nhận Thức Người Dân Về Ảnh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu Tới Sản Xuất Nông Nghiệp Tại Xã Thái Tân, Tỉnh Thái Bình

74 23 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:34

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ NHẬN THỨC NGƯỜI DÂN VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI XÃ THÁI TÂN, HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH Người thực : Phạm Thị Thu Huế Lớp : MTD Khóa : 57 Chuyên ngành : Môi trường Giáo viên hướng dẫn : PGS.TS Ngô Thế Ân Địa điểm thực tập: xã Thái Tân, huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình HÀ NỘI - 2016 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận này, cố gắng nỗ lực thân, nhận giúp đỡ nhiệt tình nhiều cá nhân, tập thể trường Trước hết xin chân thành cảm ơn thầy cô Khoa Môi trường– Học viện Nông nghiệp Việt Nam hết lòng giúp đỡ truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt trình học tập trường Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Ngô Thế Ân, giảng viên môn Sinh thái nông nghiệp – khoa Môi trường - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình hướng dẫn, giúp đỡ suốt trình thực tập thực đề tài Qua xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể cán HTXDVNN Thái Tân hộ dân địa bàn xã Thái Tân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình thực đề tài Cuối xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè động viên giúp đỡ suốt trình học tập thực đề tài Trong trình thực đề tài, điều kiện mặt thời gian giới hạn lực thân mà đề tài không tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, mong có góp ý từ thầy cô giáo, bạn đọc để khóa luận hoàn thiện có ý nghĩa Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng .năm 2015 Sinh viên i MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN I MỤC LỤC II DANH MỤC VIẾT TẮT V DANH MỤC BẢNG VI DANH MỤC HÌNH VII MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 1.1.1 CÁC KHÁI NIỆM 1.1.2 BIỂU HIỆN CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 1.1.3 NGUYÊN NHÂN GÂY BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 1.2 THỰC TRẠNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN THẾ GIỚI .7 1.3 XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM .10 1.3.1 XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN THẾ GIỚI 10 1.3.2 XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VIỆT NAM 13 1.4 TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VỚI VIỆT NAM .15 ii 1.5 TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM 17 1.5 THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP .19 1.5.1 KHÁI NIỆM 19 1.5.2 PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VIỆT NAM 19 1.5.3 GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG NÔNG NGHIỆP 21 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 23 2.2 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 23 2.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 23 2.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 25 3.1 TỔNG QUAN VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 25 3.1.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 25 3.1.2 ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI 27 3.2 ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI ĐỊA PHƯƠNG 30 3.2.1 XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở ĐỊA PHƯƠNG DỰA VÀO SỐ LIỆU QUAN TRẮC 30 3.2.2 NHẬN THỨC NGƯỜI DÂN VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở ĐỊA PHƯƠNG 33 3.3 NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIÊP 39 iii 3.3.1 CÁC SỰ KIỆN LỊCH SỬ VỀ THỜI TIẾT CỰC ĐOAN VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ 39 3.2.2 NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ XU HƯỚNG THAY ĐỔI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP DO BĐKH 40 3.3.3 ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA BĐKH ĐẾN DIỆN TÍCH VÀ NĂNG SUẤT LÚA 42 3.4 SỰ THÍCH ỨNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 44 3.4.1 THÍCH ỨNG VỚI NHIỆT ĐỘ TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 45 3.4.2.THÍCH ỨNG VỚI THAY ĐỔI LƯỢNG MƯA TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 46 3.5 CÁC YẾU TỐ CẢN TRỞ NGƯỜI DÂN TRONG VIỆC THỰC HIÊN CÁC BIỆN PHÁP THÍCH ỨNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 48 3.6 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 49 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 52 KẾT LUẬN 52 KIẾN NGHỊ 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 iv DANH MỤC VIẾT TẮT ADB : Ngân hàng phát triển Châu Á BĐKH : Biến đổi khí hậu GDP : Tổng sản phẩm quốc nội GIS : Hệ thống thông tin địa lý IMHEN : Viện Khí tượng, Thủy văn Môi trường IPCC : Ủy ban liên phủ biến đổi khí hậu ISPONRE : Viện chiến lược, Chính sách Tài nguyên Môi trường NASA : Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ UBND : Ủy ban nhân dân UNDP : Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc UNFCCC : Công ước khung Liên Hiệp Quốc biến đổi khí hậu WB : Ngân hàng giới v DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Các kịch phát thải khí nhà kính IPCC (2007) 10 Bảng 1.2: Các khoảng nhiệt độ tăng dự kiến cho năm 2080 .12 Bảng 1.3: Các khoảng mực nước biển dâng dự kiến cho năm 2080 12 Bảng 1.4: Kịch mức tăng nhiệt độ TB năm so với thời kỳ 1980-1999 theo kịch phát thải trung bình (B2) .14 Bảng 1.5: Kịch mực nước biển dâng Việt Nam với thời kỳ 1980-1999 theo kịch phát thải trung bình (B2) .14 Bảng 1.6: Kịch mức tăng lượng mưa TB năm so với thời kỳ 1980-1999 theo kịch phát thải trung bình (B2) .15 Bảng 3.1 Hiện trạng sử dụng đất năm 2015 xã Thái Tân 27 Bảng 3.2Tình hình nhân khẩu lao động xã Thái Tân năm 2014 - 2015 29 Bảng 3.3: Xu hướng biến đổi nhiệt độ lượng mưa giai đoạn 1964-2013 .32 Bảng 3.4: Kết vấn người có kinh nghiệm lâu năm sản xuất nông nghiệp 40 Bảng 3.5 Nhận thức người dân ảnh hưởng BĐKH đến sản xuất nông nghiệp (% người vấn, n=45) 40 Bảng 3.6 Diện tích suất lúa xã Thái Tân giai đoạn 2000-2015 .42 Bảng 3.7: thích ứng người dân với thay đổi nhiệt độ sản xuất nông nghiệp .45 Bảng 3.8: thích ứng người dân với thay đổi lượng mưa sản xuất nông nghiệp 47 vi DANH MỤC HÌNH LỜI CẢM ƠN I MỤC LỤC II DANH MỤC VIẾT TẮT V DANH MỤC BẢNG VI DANH MỤC HÌNH VII MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 1.1.1 CÁC KHÁI NIỆM 1.1.2 BIỂU HIỆN CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 1.1.3 NGUYÊN NHÂN GÂY BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 1.2 THỰC TRẠNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN THẾ GIỚI .7 1.3 XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM .10 1.3.1 XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN THẾ GIỚI 10 1.3.2 XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VIỆT NAM 13 vii 1.4 TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VỚI VIỆT NAM .15 1.5 TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM 17 Hình 1.1 Cây lúa bị thiệt hại nước mặn xâm nhập .18 HÌNH 1.1 CÂY LÚA BỊ THIỆT HẠI KHI NƯỚC MẶN XÂM NHẬP .18 1.5 THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP .19 1.5.1 KHÁI NIỆM 19 1.5.2 PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VIỆT NAM 19 1.5.3 GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG NÔNG NGHIỆP 21 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 23 2.2 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 23 2.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 23 2.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 25 3.1 TỔNG QUAN VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 25 3.1.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 25 Hình 3.1: trung bình nhiệt độ tổng lượng mưa bình quân theo tháng giai đoạn 1964-2013 .25 HÌNH 3.1: TRUNG BÌNH NHIỆT ĐỘ VÀ TỔNG LƯỢNG MƯA BÌNH QUÂN THEO THÁNG GIAI ĐOẠN 1964-2013 25 3.1.2 ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI 27 3.2 ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI ĐỊA PHƯƠNG 30 viii 3.2.1 XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở ĐỊA PHƯƠNG DỰA VÀO SỐ LIỆU QUAN TRẮC 30 Hình 3.2: Xu hướng thay đổi nhiệt độ địa bàn điểm nghiên cứu giai đoạn 1964-2013 31 HÌNH 3.2: XU HƯỚNG THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ TRÊN ĐỊA BÀN ĐIỂM NGHIÊN CỨU GIAI ĐOẠN 1964-2013 31 Hình 3.3 : Diễn biến lượng mưa khu vực giai đoạn 1964 – 2013 .33 HÌNH 3.3 : DIỄN BIẾN LƯỢNG MƯA KHU VỰC GIAI ĐOẠN 1964 – 2013 33 3.2.2 NHẬN THỨC NGƯỜI DÂN VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở ĐỊA PHƯƠNG 33 Hình 3.4: Nhận thức người dân ấm lên khí hậu (n=45) 34 HÌNH 3.4: NHẬN THỨC NGƯỜI DÂN VỀ SỰ ẤM LÊN CỦA KHÍ HẬU (N=45) 34 Hình 3.5: Nhận thức người dân xu hướng thay đổi tần suất xuất nhiệt độ bất thường năm (n=45) .35 HÌNH 3.5: NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ XU HƯỚNG THAY ĐỔI VỀ TẦN SUẤT XUẤT HIỆN NHIỆT ĐỘ BẤT THƯỜNG TRONG NĂM (N=45) .35 Hình 3.6 Nhận thức người dân xu hướng thay đổi thời gian suất xuất nhiệt độ bất thường năm (n=45) 35 HÌNH 3.6 NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ XU HƯỚNG THAY ĐỔI THỜI GIAN SUẤT XUẤT HIỆN NHIỆT ĐỘ BẤT THƯỜNG TRONG NĂM (N=45) .35 Hình 3.7: Nhận thức người dân thay đổi lượng mưa .36 HÌNH 3.7: NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ SỰ THAY ĐỔI LƯỢNG MƯA 36 Hình 3.8: Nhận thức người dân xu hướng thay đổi lượng mưa, tình trạng hạn hán số ngày mưa to bất thường năm 36 HÌNH 3.8: NHẬN THỨC NGƯỜI DÂN VỀ XU HƯỚNG THAY ĐỔI LƯỢNG MƯA, TÌNH TRẠNG HẠN HÁN VÀ SỐ NGÀY MƯA TO BẤT THƯỜNG TRONG NĂM 36 Hình 3.9: Nhận thức người dân thay đổi mùa mưa bão (n=45) .37 HÌNH 3.9: NHẬN THỨC NGƯỜI DÂN VỀ SỰ THAY ĐỔI MÙA MƯA BÃO (N=45) 37 3.3 NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIÊP 39 3.3.1 CÁC SỰ KIỆN LỊCH SỬ VỀ THỜI TIẾT CỰC ĐOAN VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ 39 ix thích ứng người dân sản xuất nông nghiệp Mặc dù nhận thức thay đổi khí hậu đưa thay đổi để thích ứng, trả lời cho câu hỏi ông/bà có hài lòng với thay đổi đến 33,3% số người không hài lòng với thay đổi mình, thấy người dân có khó khăn/cản trở trình thích ứng thay đổi để thích ứng họ chưa phù hợp Một vài người dù nói hài lòng bày tỏ họ vừa ý mức độ thiệt hại phần giảm thiểu , điều họ mong muốn thay đổi để thích ứng Khi hỏi khó khăn cản trở người dân thích ứng với biến đổi khí hậu, có tới 68,9% nói họ chưa có nhiều kiến thức việc ứng phó với BĐKH, 22,2% nói họ muốn hỗ trợ tài chính, 8,9% nói lợi nhuận nông nghiệp thấp để đầu tư vào việc thích ứng với BĐKH Có thể thấy thích nghi với biến đổi khí hậu khu vực bị cản trở hai yếu tố chính: thiếu thông tin, kiến thức ứng phó biến đổi khí hậu thiếu tài cho việc thực biện pháp thích ứng Mặc dù nông dân nhận thấy thay đổi nhiệt độ lượng mưa , lực thích ứng bị giới hạn thiếu thông tin khí hậu thay đổi cảnh báo sớm nguy khí hậu xảy thích nghi thích hợp Một số nông dân, nhận thức biện pháp thích ứng có thể, không sử dụng chúng chi phí công nghệ 3.6 Đề xuất giải pháp nâng cao nhận thức khả thích ứng người dân biến đổi khí hậu sản xuất nông nghiệp Nhận thức thích ứng có mối liên hệ với Chỉ người dân nhận thức biến đổi có giải pháp thích ứng phù hợp, hay nói cách khác thích ứng trình bước: nhận thức thay đổi sau thích ứng, nói thích ứng hệ trình nhận thức Vì mà nhận thức khâu cần giải trước, đồng nghĩa với việc 49 nâng cao nhận thức tức tăng khả thích ứng Theo phân tích nghiên cứu điều tra hộ tình hình xã ta phần hiểu ảnh hưởng BĐKH, biện pháp người dân thích ứng khó khăn/ cản trở họ thực biện pháp thích ứng Thật vậy, theo bảng 3.9 ta thấy phần lớn người dân vấn khu vực thích ứng với BĐKH gặp khó khăn thiếu kiến thức, điều khiến cho việc nâng cao nhận thức người dân lại quan trọng cần thiết Đối với người nông dân có lẽ truyền thông buổi trao đổi , thảo luận thôn cân thiết, khó để mở lớp mang tính chất dạy họ làm nông nghiệp lâu năm không quen với việc học, mặt khác nông dân thường thu thập thông tin ghi nhớ lâu giao tiếp với người xung quanh thảo luận người dân thôn Từ đặc điểm đề xuất số giải pháp nâng cao nhận thức khả thích ứng người dân với BĐKH sản xuất nông nghiệp: - Cần cung cấp thông tin sớm hượng thời tiết xấu xảy đến mưa bão cho người nông dân phương tiện truyền hướng dẫn cách giảm thiểu - Cần thường xuyên có buổi giao lưu thảo luận thôn để người có kinh nghiệm mô tả chuyển giao kiến thức địa cho người khác - Các cán lồng ghép kiến thức vào chuyển giao công nghệ , giống cho bà áp dụng vào sản xuất, cung cấp giống tốt, giống chịu hạn/úng, giống ngắn ngày cho người dân - Lồng ghép việc giáo dục BĐKH vào trường học để học sinh nhận biết sớm - Khuyến khích người dân đề xuất biện pháp thích ứng tạo điều kiện thử nghiệm - Cũng cần có hỗ trợ tài cho người dân việc thích ứng cung cấp giống cần thiết 50 51 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Từ kết đạt đề tài, số kết luận rút sau: - Thái Tân xã nông nghiệp, có diện tích không lớn địa hình tương đối phẳng, hệ thống sông ngòi dày, xã bao bọc sông lớn kênh mương vừa cung cấp phù sa cho đất vừa thuận lợi cho tưới tiêu Vì xã có nhiều tiềm cho phát triển nông nghiệp trồng lúa nước - Phần lớn người dân xã đánh giá khí hậu khu vực thay đổi, mùa đông ngắn, đợt rét đậm nhiều sâu hơn, mùa hè đến sớm kết thúc muộn đợt nắng nóng tiếp tục tăng cao Bão lũ đến sớm kết thúc muộn với gia tăng tần suất cường độ, đánh giá người dân phù hợp với số liệu ghi nhận trạm khí tượng Thái Bình - BDKH có ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp địa phương, nhiên mức độ không lớn: nhiều diện tích lúa phải gieo cấy lại nắng nóng, rét đậm rét hại hay mưa lớn kéo dài… sâu bệnh hại ngày gia tăng nhiên không làm giảm đáng kể tới suất chất lượng lúa - Người dân có thay đổi để thích ứng với BĐKH sản xuất nông nghiệp, chủ yếu thay đổi cấu trồng giống trồng (trống giống ngắn ngày, giống chịu hạn /úng v.v ) - Khó khăn người dân thực biện pháp thích ứng chủ yếu thiếu kiến thức tài để thích ứng với BĐKH - Từ thực tế đặc điểm rút trình nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao nhận thức khả thích ứng người dân hỗ trợ người dân kiến thức tài trình thích ứng, lồng ghép chuyển giao kiến thức, công nghệ cho người dân Kiến nghị 52 Để thực hiệu việc nâng cao nhận thức khả thích ứng người dân với BĐKH sản xuất nông nghiêp cần làm tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực có liên quan tới biến đổi khí hậu cho ngành, thường xuyên mở lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất cho người dân nằm nâng cao khả ứng dụng khoa học kỹ thuật sản xuất Gắn kết chương trình khuyến nông với chuyển giao thông tin giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu Chuyển giao giống lúa hay mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện tự nhiên vùng, có khả thích ứng cao với biến đổi khí hậu (chịu hạn/úng, không bệnh, ) phải có thị trường tiêu thụ ổn định đảm bảo hiệu kinh tế cho người dân đồng thời giúp giải nhiều lao động Làm tốt công tác cảnh báo môi trường, thông tin kịp thời để địa phương người dân tổ chức hoạt động sản xuất phù hợp ứng phó với tình có thiên tai xảy Quy hoạch – phát triển kinh tế xã hội địa phương cần rà soát chỉnh sửa bổ sung cho phù hợp với điều kiện địa phương có tính tới thích ứng với biến đổi khí hậu 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão Trung ương (2001) Chiến lược quốc gia Kế hoạch Quản lý Giảm nhẹ Thiên tai Việt Nam – 2001 đến 2020 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Hà Nội biến đổi khí hậu người dân sản xuất nông nghiệp xã Bộ Tài nguyên Môi trường (2003) Viet Nam Initial National Under the UNFCC, Hanoi, Viet Nam Bộ Tài nguyên Môi trường (2008), Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2009) Kịch biến đổi khí hậu nước biển dâng cho Việt Nam Hà Nội, tháng – 2009 Bộ Tài nguyên Môi trường (2010), Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nhẹ thiên tai đến năm 2010, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2010) Báo cáo môi trường quốc gia 2010: Tổng quan môi trường Việt Nam Hà Nội, 2010 Bộ Tài nguyên Môi trường (2012) Kich biến đổi khí hậu nước biển dâng cho Việt Nam Hà Nội Bộ thủy sản (2007) Tác động BĐKH đến nghề cá nuôi trồng thủy sản Báo cáo trình bày Hội thảo Đa dạng sinh học BĐKH: Mối liên quan tới đói nghèo phát triển bền vững Hà Nội, 22-23/5/2007 10 độ ng Việt Nam.NXB khoa học kĩ thuật, Hà Nội 11 Hương, Nguyễn Thị Lan, Vũ Văn Thăng (2010).Biến đổi khí hậu tác 12 IPCC (2007) “Báo cáo đánh giá lần UBLCPVBĐKH”: Nhóm I: “Khoa học vật lý BĐKH”, Nhóm II: “Tác động, thích ứng khả bị tổn thương”, Nhóm III: “Giảm nhẹ BĐKH” 13 ISPONRE (2009) Biến đổi khí hậu Việt Nam 54 14 Lê Nguyễn Đoan Khôi (2011) Nhận thức cộng đồng tác động BĐKH đến sản xuất nông nghiệp giải pháp ứng phó, tạp chí khoa học, ĐH Huế, số 64, trang 24-25 15 Liên Giang huyện Đông Hưng , tỉnh Thái Bình 16 Ngân hàng giới (2008) Báo cáo phát triển người 2007-2008, chương 4: Thích ứng với xu tất yếu: hành động cấp quốc gia hợp tác quốc tế 17 Ngân hàng giới (2008) Thành phố thích ứng với BĐKH: Cẩm nang giảm nhẹ khả bị tổn thương trước thiên tai NXB Văn hóaThông tin, Hà Nội 18 Ngân hàng giới (2010) Nghiên cứu kinh tế giải pháp thích ứng với BĐKH 19 Ngân hàng giới (2010) Phát triển BĐKH, Báo cáo Phát triển Thế giới 20 Nguyễn Đức Ngữ (chủ biên) (2008) Biến đổi khí hậu NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 21 Nguyễn Mậu Dũng (2010) Tổng quan BĐKH thách thức phân tích kinh tế BĐKH Việt Nam,tạp chí khoa học phát triển, 2010, tập 8(2), 350-358 22 Nguyễn Thị Dung (2014) Đánh giá nhận thức thích ứng với 23 Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Trọng Hiệu,Trần Thục, Phạm Thị Thanh 24 NXB tài nguyên – môi trường đồ Việt Nam, Hà Nội 25 Trần Thục, Huỳnh Thị Lan Hương, Đào Minh Trang (2012) Tích hợp vấn dề BĐKH vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 26 Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn Môi trường (2011) Tài liệu hướng dẫn: Đánh giá tác động biến đổi khí hậu xác định giải pháp thích ứng 55 Tài liệu internet Hoàng Nam /CafeBiz/Theo Trí Thức Trẻ, http://genk.vn/internet/1300nong-dan-an-do-da-tu-sat-vi-han-han-cong-ty-nay-duoc-chinh-phu-thue- ve-de-tao-mua-20160324215935101.chn Thứ 4,5/4/2016 L.V, Lao động, Hạn hán ngập mặn đe dọa miền trung Tây Nguyên khu vực đồng sông Cửu Long, http://www.baomoi.com/Han-han -va-ngap-man-de-doa-mien-trung-TayNguyen-va-khu-vuc-dong-bang-song-Cuu-Long/c/18884690.epi Thứ 2, 29/3/2016 Trung tâm tin tức VTV24, el-nino đe dọa an ninh lương thực châu Phi, http://vtv.vn/chuyen-dong-24h/el-nino-de-doa-an-ninh-luong-thuc-tai-chauphi-20151111101709796.htm Thứ 2, 27/2/2016 56 Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ GIA ĐÌNH Nhận thức biến đổi khí hậu biện pháp thích ứng Xin chào ông/bà, tên : Phạm Thị Thu Huế., sinh viên thực tập tốt nghiệp Khoa Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam Đề tài nghiên cứu “tìm hiểu nhận thức người dân biến đổi khí hậu biện pháp thích ứng” Xin ông/bà bớt chút thời gian (30 phút) cho hỏi vấn đề I THÔNG TIN CHUNG 1.1 Mã hộ gia đình: _ _ _ 1.2 Địa điểm vấn: Thôn/bản: …………………Xã: ……………… Huyện: …………… 1.3 Ngày vấn: _ _/ _ _/2016 1.4 Người vấn: Phạm Thị Thu Huế 1.5 Họ tên người vấn: ………………………… 1.6 Năm sinh người vấn: _ _ _ _ 1.7 Trình độ học vấn cao người vấn: Không học Tiểu học Trung học sở Trung học phổ thong Trung cấp/đào tạo nghề Cao đẳng Đại học Trên đại học 1.8 Nghề nghiệp người vấn: Làm nông nghiệp Cán Giáo viên Công nhân Làm thuê Khác (ghi rõ) 1.9 Thời gian sinh sống địa phương:……………………….năm 1.10 Thời gian làm ruộng đất nông nghiệp gia đình:……năm 1.11 Có phải chủ hộ gia đình không Không Có 57 1.12 Nguồn thu nhập gia đình: Trồng trọt Chăn nuôi Tiền công lao động (lương/làm thuê) Dịch vụ Thủy sản Khác (ghi rõ)………………… II NHẬN THỨC VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 2.1 Nhận thức thay đổi khí hậu địa phương 2.1.1 Theo ông/bà, khí hậu vòng 20/30 năm qua có ấm dần lên không? Không Có Không biết 2.1.2 Ông bà có nhận thấy thay đổi nhiệt độ bất thường năm không? Số ngày (đợt) nắng nóng bất thường/cực đoan mùa hè: Thời gian xuất đợt nắng nóng Số ngày (đợt) rét đậm, rét hại mùa đông: Thời gian xuất đợt rét đậm: Tăng Không đổi Giảm Sớm Không đổi Muộn Tăng Không đổi Giảm Sớm Không đổi Muộn 2.1.3 Ông/bà có nhận thấy thay đổi lượng mưa vòng 20/30 năm qua không? Không 1.Có Không biết 58 2.1.4 Nếu có ông/bà nhận thấy thay đổi mưa nào? Thay đổi thời gian thời gian bắt đầu mùa mưa: Thay đổi lượng mưa năm: Số ngày mưa to bất thường năm: Tình trạng hạn hán: Sớm Không đổi Muộn Tăng Không đổi Giảm Tăng Không đổi Giảm Tăng Không đổi Giảm 2.1.5 Ông bà có nhận thấy thay đổi thời gian xuất bão số bão/lũ năm không ? Thay đổi thời gian thời gian xuất bão: Thay đổi thời gian thời gian kết thúc bão: Thay đổi số bão: Thay đổi cường độ bão: 59 Sớm Không đổi Muộn Sớm Không đổi Muộn Tăng Không đổi Giảm Tăng Không đổi Giảm III NHẬN THỨC VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 3.1.Theo ông bà, biến đổi khí hậu có ảnh hưởng đến đời sống sức khỏe địa phương Chỉ tiêu Mức độ thay đổi so với 20/30 năm trước Giảm Giảm Không Tăng nhiều đổi Ảnh hưởng (mô tả ảnh hưởng nào? Nguyên nhân) Sản lượng nông nghiệp nói chung Diện tích đất nông nghiệp Năng suất lúa mùa Năng suất lúa xuân Dịch bệnh trồng 3.2.Ông/bà có nhận thấy xuất dịch bệnh trồng địa phương khu vực xunh quanh không? IV THÍCH ỨNG CỦA NGƯỜI DÂN VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 4.1 Ông/bà có thay đổi cấu trồng không? Nếu có cho biết cụ thể thay đổi nào? Khi nguyên nhân? 4.2 Ông/bà có thay đổi cấu giống lúa (lúa mùa, lúa xuân) không? Cụ thể thay đổi nào? Khi nào? Tại sao? 60 4.3 Ông/bà làm để thích ứng với thay đổi nhiệt độ sản xuất nông nghiệp? (có thể chọn nhiều lựa chọn) Thay đổi thời gian trồng Thay đổi cấu trồng/loại trồng Trồng nhiều loại trồng khác Thay đổi giống trồng Trồng nhiều giống khác Chuyển đổi đất trồng trọt sang mục đích sử dụng khác, cụ thể: …………………… ……………………………………… Không có thích ứng Khác (ghi rõ)……………… 4.4 Ông/bà làm để thích ứng với thay đổi lượng mưa (có thể chọn nhiều lựa chọn) Thay đổi thời gian trồng Thay đổi cấu trồng/loại trồng Trồng nhiều giống khác Sử dụng biện pháp bảo vệ đất nông nghiệp, cụ thể: ………………………………………… ………………………………………… Trồng nhiều loại trồng Chuyển đổi đất trồng trọt sang mục khác đích sử dụng khác, cụ thể: ………………………………………… ………………………………………… Trồng giống chịu hạn/úng Khác (ghi rõ)……………………… 4.5 Có loại trồng trước trồng, ông/bà không trồng thay đổi khí hậu không? Nếu có hay cho biết tên trồng nguyên nhân? 4.6 Ông/bà có hài lòng với cách thay đổi để thích ứng với BĐKH không? Hài long Không hài lòng 61 4.7 Những khó khăn/cản trở gia đình ông bà gặp phải thực biện pháp thích ứng sản xuất nông nghiệp sinh hoạt? (chỉ chọn câu trả lời) Theo biến đổi khí hậu không ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp Tôi cho không cần thiết có thích ứng sản xuất nông nghiệp Theo tôi, vấn đề khác đáng quan tâm thích ứng với biến đổi khí hậu Lợi nhuận sản xuất nông nghiệp thấp, không đáng để đầu tư vào thích ứng với biến đổi khí hậu sản xuất nông nghiệp Sẽ thuận lợi có nhiều kiến thức cách đối phó với biến đổi khí hậu Sẽ thuận lợi hỗ trợ tài cho việc ứng phó với biến đổi khí hậu Khác, cụ thể……………………………… 62 PHỤ LỤC BẢNG ANOVA TRA GIÁ TRỊ XU HƯỚNG VÀ MỨC Ý NGHĨA CỦA CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG TTB ANOVA df SS MS F Significance F Regression 2.8260 2.8260 14.2310 0.0004 Residual 52 10.3260 0.1986 Total 53 Coefficients 13.1520 Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept -5.367 7.733 -0.694 0.491 -20.885 10.150 -20.885 10.150 X Variable 0.015 0.004 3.772 0.000 0.007 0.022 0.007 0.022 df SS MS F Significance F Regression 0.6585 0.6585 2.3008 0.1354 Residual 52 14.8830 0.2862 Total 53 Coefficients 15.5415 Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept 13.266 9.284 1.429 0.159 -5.364 31.896 -5.364 31.896 X Variable 0.007 0.005 1.517 0.135 -0.002 0.016 -0.002 0.016 df SS MS F Significance F Regression 7.08196 7.08196 ####### 0.00000 Residual 52 11.61260 0.22332 Total 53 Coefficients 18.69456 Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept -24.7722 8.2008 -3.0207 0.0039 -41.2284 -8.3161 -41.2284 -8.3161 X Variable 0.0232 0.0041 5.6314 0.0000 0.0150 0.0315 0.0150 0.0315 df SS MS F Significance F Regression 0.6736 0.6736 0.6689 0.4172 Residual 52 52.3634 1.0070 Total 53 Coefficients 53.0370 Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept 15.6498 17.4144 0.8987 0.3730 -19.2946 50.5943 -19.2946 50.5943 X Variable -0.0072 0.0088 -0.8179 0.4172 -0.0247 0.0104 -0.0247 0.0104 TTC TTT Bão 63
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Nhận Thức Người Dân Về Ảnh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu Tới Sản Xuất Nông Nghiệp Tại Xã Thái Tân, Tỉnh Thái Bình, Đánh Giá Nhận Thức Người Dân Về Ảnh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu Tới Sản Xuất Nông Nghiệp Tại Xã Thái Tân, Tỉnh Thái Bình, Đánh Giá Nhận Thức Người Dân Về Ảnh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu Tới Sản Xuất Nông Nghiệp Tại Xã Thái Tân, Tỉnh Thái Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay