Đánh Giá Công Tác Thu Gom Rác Thải Sinh Hoạt Của Công Ty Môi Trường Đô Thị Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

71 46 1
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:33

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THU GOM RÁC THẢI SINH HOẠT CỦA CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG, TỈNH HẢI DƯƠNG Người thực : ĐINH THỊ GIANG Lớp : MTA Khóa : 57 Chuyên ngành : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : PGS.TS.NGUYỄN XUÂN THÀNH Địa điểm thực tập : CT MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HẢI DƯƠNG Hà Nội 2016 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết qủa nghiên cứu khóa luận trung thực riêng chưa sử dụng tài liệu Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ thực khóa luận cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Đinh Thị Giang i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập giảng đường đại học đến nay, em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ quý Thầy Cô, gia đình bạn bè Em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Xuân Thành tận tâm hướng dẫn, dìu dắt em suốt trình thực đề tài hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn anh, chị, chú, bác công tác Công ty TNHH Môi trường đô thị Hải Dương tận tình giúp đỡ em suốt trình thực tập Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn tới người gia đình bạn bè quan tâm, lo lắng, động viên tạo điều kiện cho em suốt trình học tập hoàn thành khóa luận Mặc dù cố gắng, với kiến thức kinh nghiệm thân có hạn, khóa luận em không tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận ý kiến đóng góp quý Thầy Cô bạn học để kiến thức em lĩnh vực hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng 2016 Sinh viên Đinh Thị Giang ii năm MỤC LỤC Theo Nguyễn Xuân Thành khác với rác thải, phế thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt tập hợp không đồng Tính không đồng biểu không kiểm soát nguyên liệu ban đầu dùng cho thương mại sinh hoạt Sự không đồng tạo nên số đặc tính khác biệt thành phần rác thải sinh hoạt .4 iii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Thành phần rác thải sinh hoạt số tỉnh, thành phố .4 (Nguồn: Nguyễn Xuân Thành cộng sự, 2010) .4 Thành phần hóa học: Trong chất hữu rác thải sinh hoạt, thành phần hóa học chúng chủ yếu C,H,O,N,S chất tro Bảng 1.2: Thành phần cấu tử hữu rác đô thị (Nguồn: Nguyễn Xuân Thành cộng sự, 2010) .5 Bảng 1.3: Số liệu trung bình chất dư trơ nhiệt hợp phần CTR đô thị .9 Bảng 3.1: Tình hình dân số năm 2013- 2015 31 Bảng 3.2: Dân số thành phố Hải Dương năm 2015 .32 Bảng 3.3: Số lượng thùng rác 2013 - 2015 38 Bảng 3.4: Khối lượng rác thu gom (vận chuyển) 2012 – 2015 .39 Bảng 3.5: Khối lượng số chuyến rác vận chuyển năm 2015 40 Bảng 3.6: Mức thu phí VSMT địa bàn thành phố Hải Dương .42 Bảng 3.7: Ý kiến đánh giá số tiêu hộ thu gom RTSH .44 Bảng 3.8: Khối lượng rác thải hộ gia đình thành phố Hải Dương năm 2015 48 Bảng 3.9: Dự báo dân số, khối lượng rác thải hộ gia đình thành phố Hải Dương giai đoạn 2015-2020 49 Bảng 3.10: Dự báo khối lượng RTSH phát sinh địa bàn thành phố Hải Dương tới năm 2020 50 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Sơ đồ nguồn phát sinh chất thải rắn Việt Nam iv Hình 1.2: Sơ đồ công nghệ xử lý rác thải Mỹ - Canada 14 Hình 1.3: Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt CHLB Đức 16 Hình 1.4 : Công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt Trung Quốc 17 Hình 1.5: Sơ đồ quy trình kỹ thuật công nghệ xử lý rác thải Seraphin 20 Hình 1.6 : Các công nghệ sử dụng để xử lý, tiêu hủy rác thải rắn Việt Nam 21 Hình 1.7: Sơ đồ công nghệ Dano System 23 Hình 3.1: Sơ đồ hành thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 29 Hình 3.2: Biểu đồ tình hình dân thành phố Hải Dương (2013-2015) 31 Hình 3.3: Công ty TNHH thành viên Môi trường đô thị Hải Dương 33 Hình 3.4: Cơ cấu tổ chức hành Công ty TNHH Một thành viên 34 Môi trường đô thị Hải Dương 34 Hình 3.5: Xe ép rác Công ty Môi trường 36 Hình 3.6: Xe gom chở rác Công ty môi trường 36 Hình 3.7: Thùng để rác 37 Hình 3.8: Quá trình thu gom, vận chuyển rác thải từ nơi phát sinh tới 38 nhà máy xử lý 38 Hình 3.10: Lao công thu gom rác lòng, lề đường 45 Hình 3.11: Điểm thu gom rác thải 47 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BHXH Bảo hiểm xã hội CBCN Cán công nhân CHLB Cộng hòa liên bang CP Cổ phần CTR Chất thải rắn CTRSH Chất thải rắn sinh hoạt KL Khối lượng KLN Kim loại nặng MTV RTSH Một thành viên Rác thải sinh hoạt TNHH Trách nhiệm hữu hạn TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh UBND Ủy ban nhân dân VSCC Vệ sinh công cộng VSMT Vệ sinh môi trường VSV Vi sinh vật vi MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bảo vệ môi trường phát triển bền vững mối quan tâm hàng đầu toàn nhân loại vấn đề thời nước ta Sự phát triển kinh tế xã hội với tốc độ đô thị hóa ngày tăng kéo theo phát triển mạnh mẽ nghành công nghiệp, dịch vụ, du lịch… nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao người dân làm nảy sinh nhiều vấn đề mới, gây khó khăn công tác bảo vệ môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe cộng đồng dân cư Lượng chất thải phát sinh từ hoạt động sống người ngày nhiều hơn, đa dạng thành phần tính chất Vì mà “Xử lý rác thải” cụm từ nhận nhiều quan tâm giới nói chung Việt Nam nói riêng Sự chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tỉnh Hải Dương đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế, giải phóng sức sản xuất nông nghiệp, công nghiệp dịch vụ, mở cửa cho đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh xuất khẩu, tham gia vào thương mại khu vực quốc tế tạo nhiều thành tựu to lớn kinh tế - xã hội Nhưng vậy, môi trường thành phố Hải Dương bị tác động đáng kể ô nhiễm nguồn nước , ô nhiễm không khí, ô nhiễm rác thải sinh hoạt Đứng trước tình hình năm vừa qua, cấp, ngành thành phố nói riêng tỉnh Hải Dương nói chung nỗ lực nhiều việc hạn chế ô nhiễm cải thiện môi trường Song nhiều vấn đề chưa thể giải mà số phải kể đến việc thu gom, vận chuyển rác thải Với mục đích đánh giá công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt địa bàn thành phố Hải Dương, em chọn đề tài: “Đánh giá công tác thu gom rác thải sinh hoạtcủa Công ty môi trường đô thị thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương” Mục đích yêu cầu nghiên cứu  Mục đích - Đánh giá thực trạng thu gom rác thải sinh hoạt công ty môi trường đô thị thành phố Hải Dương; - Đề xuất số biện pháp nâng cao hiệu công tác thu gom rác thải địa bàn thành phố Hải Dương  Yêu cầu - Tìm hiểu khối lượng, thành phần rác thải sinh hoạt theo ngày thành phố Hải Dương - Tìm hiểu quy trình thu gom rác thải - Sử dụng phiếu điều tra nhóm đối tượng - Đề xuất số biện pháp nâng cao hiệu công tác thu gom rác thải địa bàn thành phố Hải Dương Hệ số phát sinh rác thải thành phố thay đổi theo thời gian Đời sống nâng cao lượng rác thải sinh họat có thay đổi Hệ số phát sinh rác thải sinh hoạt thành phố 0,73 kg/người/ngày Theo tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố 14%/năm.Với mức tăng trưởng kinh tế nhanh đời sống người dân nâng cao, lượng RTSH phát sinh bình quân người tăng dự báo lượng RTSH bình quân đầu người tăng lên 0,01 kg/người/ngày năm, năm 2015 0,73 kg/người/ngày tới năm 2020 0,78 kg/người/ngày Dựa vào số liệu cách tính ta tính rác thải phát sinh qua năm Kết ghi bảng sau: Bảng 3.9: Dự báo dân số, khối lượng rác thải hộ gia đình thành phố Hải Dương giai đoạn 2015-2020 Tỷ lệ gia tăng Dân số Mức phát sinh Khối lượng rác (Người) (kg/người/ngày) thải (kg/ngày) 230191 0,73 168.039,43 0,94 232354 0,74 171.941,96 2017 0,94 234517 0,75 175.887,75 2018 0,94 236680 0,76 179.876,80 2019 0,94 238843 0,77 183.909,11 2020 0,94 241006 Năm dân số 2015 (%/năm) 0,94 2016 0,78 187.984,68 (Nguồn: Số liệu thứ cấp, 2016) Bảng 4.8 cho thấy dân số tăng qua năm, lượng rác thải sinh hoạt tăng theo Năm 2015 lượng rác 168.039,43 kg/ngày đến năm 2020 khối lượng rác 187.984,68 kg/ngày Đây rác thải hộ gia đình, chiếm 86% Như lượng rác phát sinh chợ, quan công sở nguồn khác khối lượng chiếm 14% tổng khối 49 lượng rác phát sinh toàn xã Từ tỷ lệ ta dự báo khối lượng RTSH phát sinh thành phố Hải Dương đến năm 2020 Bảng 3.10: Dự báo khối lượng RTSH phát sinh địa bàn thành phố Hải Dương tới năm 2020 Khối lượng rác Khối lượng RTSH khu dân cư Chợ, trường học, công sở (kg/ngày) nguồn khác (kg/ngày) 2015 168.039,43 23.525,52 191.564,95 2016 171.941,96 24.071,87 196.013,83 2017 175.887,75 24.624,28 200.512,03 179.876,80 25.182,75 205.059,55 183.909,11 25.747,27 209.656,38 187.984,68 26317,85 214.302,53 Năm 2018 2019 2020 Tổng Khối lượng RTSH (kg/ngày) (Nguồn: Số liệu thứ cấp, 2016) Như tổng khối lượng RTSH phát sinh toàn xã năm 2020 214.302,53 kg/ngày Với lượng RTSH phát sinh lớn áp lực lớn đến môi trường việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt Đòi hỏi nhà quản lý, lãnh đạo địa phương cần có biện pháp quản lý hiệu lâu dài 50 3.6 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý rác thải sinh hoạt thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 3.7.1 Giải pháp chế sách đầu tư  Giải pháp chế sách Để hoạt động VSMT ngày phát triển quyền tỉnh – thành phố Hải Dương cần có sách hợp lý với người lao động ngành bảo vệ môi trường, đặc biệt điều kiện phương tiện làm việc - Thời gian lao động: phương pháp hỏi trực tiếp, thời gian lao động trung bình công nhân trước (giai đoạn làm khoán công việc) từ – tiếng/ngày, tương đương với công nhân ngành nghề khác - Vị trí lao động: Công ty có 20% công nhân làm việc văn phòng, lại làm việc trời, nghề: quét thu gom, giải tỏa, vận chuyển chất thải - Môi trường lao đông: đặc thù công việc nên công nhân thường làm việc trời hay tiếp xúc với chất khí: H 2, NO2,NH3, CO2, bụi gây bệnh đường hô hấp, thần kinh, gây ngộ độc cấp, mãn tính người Như vậy, công việc có điều kiện khó khăn, lao động nặng nhọc, độc hại nên Nhà nước, Bộ Lao động – thương binh xã hội, Bộ Tài cần xếp hạng ngành thuộc loại nặng nhọc cao Tỉnh, thành phố cần tạo quỹ đất đai để công ty sớm lo nơi ăn, chốn cho người lao động nhà  Giải pháp đầu tư - Tăng ngân sách nhà nước cho hoạt động tuyên truyền BVMT Cụ thể tổ dân phố phải có quỹ môi trường để chi trả cho hoạt động khuyến khích giải cố môi trường địa phương 51 - Thành phố cần cân đối ngân sách hỗ trợ cho Công ty TNHH thành viên Môi trường đô thị Hải Dương nhằm trì hoạt động công tác VSMT thu gom, vận chuyển rác thải - Tăng cường đầu tư để bước giới hóa khâu thu gom rác thải, trước hết sản xuất trang bị thùng chứa vị trí thuận lợi để tránh nạn đổ chất thải bừa bãi vỉa hè đường phố Nghiên cứu sử dụng kinh nghiệm nước để cải tiến phương thức quản lý, cải tiến dụng cụ chứa chất thải hộ gia đình (sử dụng túi nilon có màu khác gia đình để phân loại rác thải) cách thức chuyển chất thải trực tiếp xe ôtô đến Container tránh tình trạng rơi vãi, gây ô nhiễm đường vận chuyển - Đầu tư trang thiết bị bảo hộ đạt chuẩn cho người lao động: xe thu gom, chổi, xẻng, quần áo, mũ, trang 3.7.2 Giải pháp khoa học công nghệ Theo xu phát triển kinh tế thời gian tới thành phần tính chất RTSH phức tạp trước nhiều, gia tăng khối lượng thành phần rác thải Do cần phải có biện pháp xử lý phù hợp đáp ứng nhu cầu giảm áp lực chất thải lên môi trường, đồng thời đáp ứng khả kinh tế địa phương - Cử cán Công ty sang nước phát triển để học hỏi kinh nghiệm - Đầu tư máy móc, trang thiết bị tiên tiến, thân thiện với môi trường - Cải tiến, thay máy móc, trang thiết bị cũ, lạc hậu 3.7.3 Giải pháp tuyên truyền giáo dục cộng đồng - Giáo dục tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân việc thực nếp sống văn minh đô thị, không đổ rác vứt rác bừa bãi - Thường xuyên có hoạt động BVMT để người dân tham gia tìm hiểu - Khuyến khích người dân sử dụng vật liệu có khả tái chế như: nhựa, giấy, kim loại Hạn chế việc sử dụng sản phẩm dùng lần túi nilon, đũa dùng lần, khăn dùng lần 52 - Tăng cường mở lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn lực công tác CBCN viên Công ty nhằm tăng nguồn nhân lực có chuyên môn tay nghề cao - Xây dựng thực chương trình tập huấn phân loại rác nguồn cho cán quản lý, cán chuyên ngành để truyền đạt cho người dân - Đưa tiêu chí BVMT vào công tác thi đua tổ dân phố tiêu chuẩn gia đình văn hóa 53 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận 1.1 Thành phố Hải Dương thành phố có tiềm phát triển kinh tế cao, tốc độ đô thị hóa nhanh nên lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày cao, trung bình ngày phát sinh 191,5 Lượng rác thải bình quân theo đầu người năm 2015 0,73 kg/người /ngày Vào ngày cuối tuần, ngày lễ tết lượng rác thải phát sinh lại tăng mạnh 1.2 Rác thải thành phố Hải Dương chưa phân loại nguồn Hầu hết rác thành phố công nhân VSMT thu gom, vận chuyển tới nhà máy xử lý (gần 81%), nhiên lượng rác thải không thu gom, ứ đọng lòng lề đường gây mỹ quan đô thị làm ô nhiễm môi trường 1.3 Công ty có xe ô tô chuyên dụng Lượng rác trung bình mà công ty vận chuyển là: 155,4 tấn/ngày với tần suất 21 chuyến/ngày Toàn rác thải sinh hoạt thành phố Hải Dương sau thu gom vận chuyển Công ty CP Môi trường APT-SERAPHIN Hải Dương xử lý phương pháp đốt 1.4 Phần lớn người dân hài lòng với công tác thu gom, vận chuyển rác thải Công ty (khoảng 93%) Tuy nhiên, có số người không hài lòng nơi tập kết rác tạm thời thường gần đường giao thông nằm tuyến đường giao thông (để thuận lợi cho việc vận chuyển rác) Nhưng nước rỉ rác , ruồi muỗi nên qua đoạn đường thường có mùi khó chịu, gây ảnh hưởng tới người đường chất lượng sống hộ gia đình sống gần 54 Kiến nghị - Thành phố Hải Dương cần cân đối ngân sách hỗ trợ, đầu tư thêm dụng cụ, máy móc, trang thiết bị bảo hộ cho công nhân công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hải Dương nhằm trì công tác VSMT thành phố - Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục người dân việc phân loại rác nguồn, tái sử dụng túi nilon… TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo kết hoạt động SXKD năm 2015, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016 Công ty TNHH thành viên Môi trường đô thị Hải Dương Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động Công ty Môi trường đô thị lễ mắt Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hải Dương Bộ Tài nguyên Môi trường (2010), Báo cáo trạng môi trường Quốc gia, Chương - Chất thải rắn 55 Chi cục bảo vệ môi trường (2015), Báo cáo kết điều tra công tác quản lý rác thải sinh hoạt xã, thị trấn địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2015 Dự thảo nghị chi năm 2015 Công ty TNHH thành viên Môi trường đô thị Hải Dương Luật bảo vệ môi trường 2014, Điều 3, Chương I Nghị định số 38/2015/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 24/04/2015 quản lý chất thải phế thải Nghị định số 59/2007/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 09/04/2007 quản lý chất thải rắn Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 việc bãi bỏ quy định thu, điều chỉnh mức thu tỷ lệ điều tiết số loại phí địa bàn tỉnh Hải Dương 10 Trung tâm khoa học & công nghệ Việt Nam, Quản lý chất thải rắn Trung Quốc ,Warmer No 43,11/2005 11 Trần Thị Mỹ Diệu, Nguyễn Trung Việt (2007), Công ty môi trường tầm nhìn xanh, Quản lý chất thải rắn sinh hoạt 12 Lý Thị Thu Hà, Quản lý chất thải rắn, Đại học Nông Nghiệp I Hà Nội 13 Trần Hiếu Nhuệ cộng sự, Quản lý chất thải rắn - Tập 1, chất thải rắn đô thị, NXB xây dựng 14 Trần Quang Ninh,Tổng luận công nghệ xử lý chất thải rắn số nước Việt Nam 15 Nguyễn Xuân Thành cộng (2011), Giáo trình công nghệ sinh học xử lý môi trường.NXB Lao động – xã hội 16 GS.TS Trần Hiếu Nhuệ cộng sự, Quản lý chất thải rắn đô thị, Nhà xuất xây dựng, 2001 17 http://luanvan.co/luan-van/danh-gia-tinh-hinh-quan-ly-rac-thai-sinh-hoatva-de-xuat-mot-so-giai-phap-tai-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-44290/ 18 http://luanvan.net.vn/luan-van/de-tai-hien-trang-quan-ly-chat-thai-ransinh-hoat-cua-quan-do-son-hai-phong-70808/ 19 http://thuvienlichsu.com/dia-diem/thanh-pho-hai-duong-322 20 http://www.gree-vn.com 56 57 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ GIA ĐÌNH I Thông tin chung Họ tên chủ hộ:…………Trần Thị Tú……………………………… Tuổi:…………………………48……………………………………… Giới tính:………………nữ…………………………………………… Số điện thoại:…………0969094869……….………………………… Trình độ chuyên môn:………Trung học sở……………………… Nghề nghiệp:……………Lao động tự do…………………………… Địa chỉ: số 25/15/160 – Vũ Hựu – Khu 4, Phường Thanh Bình, TPHD Số khẩu:………3…….……………………………………………….… Thuộc nhóm hộ: Nghèo Trung bình  Khá Giàu 10.Ngày vấn: / /2016 II Nội dung điều tra Lượng rác sinh hoạt gia đình ông (bà) thải (kg/ngày)? 3kg Thành phần rác thải sinh hoạt gia đình ông (bà) chủ yếu là:  Rác thải hữu cơ: thực phầm, thức ăn thừa, vỏ hoa quả,… Rác vô cơ: túi nilon, chai lọ nhựa, thủy tinh,… Rác độc hại: pin, bóng đèn, acquy,… Gia đình ông (bà) chứa rác gì? Sọt rác kim loại Sọt rác gỗ, tre  Sọt rác nhựa Túi nylon Gia đình ông (bà) có thực phân loại rác không? Có  Không Nếu có mô tả cách phân loại gia đình ông (bà)? ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Ông (bà) vui lòng cho biết tần suất thu gom rác tổ vệ sinh môi trường?  lần/1 ngày lần/1 ngày lần/1 ngày Thời gian thu gom rác: ……từ 16h…………………………………………… Theo ông (bà) thời gian tần suất thu gom có hợp lý không?  Hợp lý Bình thường Không phù hợp Thao tác thu gom rác nhân viên có đảm bảo vệ sinh hay không?  Có Không Ông (bà) có hài lòng thái độ nhân viên tổ thu gom hay không?  Hài lòng Bình thường Không hài lòng Theo đánh giá ông (bà) công tác thu gom rác thải sinh hoạt địa phương nào?  Tốt Kém Bình thường Rất 10.Phí thu gom rác thải sinh hoạt ông (bà) phải đóng bao nhiêu? ……………………4000đ/người……………………………………………… 11 Với mức phí vậy, ông (bà) thấy nào? Thấp Cao  Phù hợp 12.Ông (bà) có cảm nhận môi trường xung quanh nơi sống? Sạch  Bình thường Ô nhiễm (có mùi, ruồi nhặng, nước đen….) 13 Ông (bà) có biết thông tin rác thải sinh hoạt không?  Có Không 14.Nếu có thông tin từ đâu?  Các phương tiện truyền thông như: tivi, radio, internet, báo chí… Phổ biến từ Phường (xã) Từ dự án môi trường Người dân khu vực 15.Phường ông (bà) có tổ chức vận động bảo vệ môi trường không?  Có Không 16.Nếu có theo ông (bà) mức độ tuyên truyền, vận động chương trình giữ gìn vệ sinh môi trường quyền địa phương năm vừa qua nào? Hàng ngày Mỗi tuần lần Mỗi tháng lần  Ít Chưa 17 Kiến nghị ông (bà) công tác thu gom rác thải sinh hoạt địa phương? …………………… Không………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… Xin cám ơn hợp tác quý ông/bà Chủ hộ Dấu xác nhận phường Người vấn Tú Trần Thị Tú Giang Đinh Thị Giang MỘT SỐ HÌNH ẢNH SỬ DỤNG TRONG ĐỀ TÀI Hình ảnh Công ty TNHH Hình ảnh xe ép rác Công ty thành viên Môi trường đô thị Hải môi trường Dương Hình ảnh xe gom chở rác Hình ảnh lao công thu gom rác lòng, lề đường Hình ảnh thùng để rác Hình ảnh khu tập kết rác tạm thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Công Tác Thu Gom Rác Thải Sinh Hoạt Của Công Ty Môi Trường Đô Thị Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Đánh Giá Công Tác Thu Gom Rác Thải Sinh Hoạt Của Công Ty Môi Trường Đô Thị Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Đánh Giá Công Tác Thu Gom Rác Thải Sinh Hoạt Của Công Ty Môi Trường Đô Thị Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay