Đánh Giá Hiệu Quả Của Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Công Ty TNHH MTV Môi Trường DONG YEON ENVATECH-KCN Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

65 136 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:33

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG DONG YEON ENVATECH-KCN YÊN PHONG, HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH Người thực : NGUYỄN THỊ LOAN Lớp : K57MTD Khóa : 57 Chuyên ngành : MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : TS NGUYỄN THẾ BÌNH Hà Nội - 2016 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG DONG YEON ENVATECH-KCN YÊN PHONG, HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH Người thực : NGUYỄN THỊ LOAN Lớp : K57MTD Khóa : 57 Chuyên ngành : MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn: TS NGUYỄN THẾ BÌNH Địa điểm thực tập : CTY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG DONG YEON ENVATECH-KCN YÊN PHONG, HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận riêng tôi, nghiên cứu cách độc lập Các số liệu thu thập tài liệu cho phép công bố đơn vị cung cấp số liệu Các tài liệu tham khảo có nguồn gốc rõ ràng Các kết nêu khóa luận hoàn toàn trung thực chưa công bố tài liệu Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan Hà Nội, ngày 19 tháng năm 2016 Sinh viên Nguyễn Thị Loan i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, cố gắng thân, nhận giúp đỡ tận tình từ thầy cô khoa Môi trường cán công ty TNHH Môi trường Dong Yeon Envatech Trước hết, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới BGH Học viện Nông nghiệp Việt Nam, khoa Môi trường, Bộ môn Vi sinh vật, cảm ơn thầy giáo, cô giáo truyền đạt cho kiến thức kinh nghiệm quý báu trình học tập nghiên cứu suốt thời gian vừa qua Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Thế Bình tận tình hướng dẫn giúp đỡ suốt trình thực tập để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban lãnh đạo, cán công ty TNHH Môi trường Dong Yeon Envatech công ty Flexcom Vina nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thực tập, cung cấp thông tin, số liệu cần thiết phục vụ cho trình thực hoàn thiện đề tài Cuối cùng, muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè tập thể lớp MTD- K57 bên cạnh tạo điều kiện giúp đỡ suốt thời gian học tập, rèn luyện Học viện Nông nghiệp Việt Nam Trong trình thực đề tài, điều kiện thời gian, tài trình độ nghiên cứu thân nhiều hạn chế nên khó tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, mong nhận quan tâm đóng góp ý kiến thầy cô giáo bạn để khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 19 tháng năm 2016 Sinh viên thực Nguyễn Thị Loan ii MỤC LỤC Chương TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.3.2 Quy định chất lượng nước thải sau xử lý 22 14.Anh Hào (2014), Hoá chất xử lý nước thải linh kiện điện tử, 53 http://hoachatcoban.org/hoa-chat-xu-ly-nuoc-thai-linh-kien-dien-tu/ Thứ bảy, 16/4/2016 .53 iii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Lưu lượng nước thải số ngành công nghiệp Bảng 3.1: Chất lượng nước thải đầu vào hệ thống XLNT 33 Bảng 3.2 Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải 37 Bảng 3.3: Chất lượng nước thải sau xử lý Công ty Dong Yeon giai đoạn 2013-2015 38 Dựa vào kết phân tích nước thải đầu vào đầu hệ thống XLNT Báo cáo quan trắc môi trường công ty tháng 6/2013 ta có hiệu xử lý nước thải hệ thống XLNT bảng sau: .39 Bảng 3.4: Hiệu xử lý hệ thống XLNT tháng 6/2013 40 Bảng 3.5: Kết phân tích nước thải đầu vào đầu hệ thống xử lý nước thải quý I/2016 44 Bảng 3.6: Hiệu xử lý nước thải hệ thống quý I/2016 .45 iv DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Tỉ lệ hướng nghiên cứu xử lý nước thải công nghiệp theo số phân loại sáng chế quốc tế IPC 17 Hình 3.1: Quy trình sản xuất bảng mạch dẻo 30 Nguồn: Tài liệu giới thiệu công ty Flexcom Vina, 2015 .30 Hình 3.2: Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt công ty Flexcom Vina 34 Hình 3.3: Quy trình xử lý nước thải sản xuất công ty Flexcom Vina .36 Hình 3.5: Giá trị thông số Cu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải nhà máy(2013, 2014, 2015) 41 Hình 3.6: Giá trị thông số COD nước thải sau hệ thống xử lý nước thải nhà máy(2013, 2014, 2015) 42 Hình 3.7: Giá trị thông số TSS nước thải sau hệ thống xử lý nước thải nhà máy(2013, 2014, 2015) 42 Hình 3.8: Giá trị thông số Nito tổng số nước thải sau hệ thống xử lý nước thải nhà máy(2013, 2014, 2015) 43 Qua biểu đồ ta thấy hàm lượng Nito nước thải sau xử lý hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt thấp so với quy chuẩn cho phép Từ thấy hệ thống xử lý hiếu khí đạt hiệu cao 43 Hình 3.9: Hiệu xử lý nước thải nhà máy thời điểm quý I/2016 .46 Ảnh Hệ thống bể chứa nước thải riêng rẽ từ nhà máy 54 Ảnh Bể chứa nước thải chung 54 Ảnh Hệ thống bể phản ứng, bể keo tụ bể lắng 55 Ảnh Bể điều chỉnh pH sau bể lắng 55 Ảnh Khu vực pha hóa chất 56 Ảnh Máy ép bùn 56 Ảnh Hệ thống điều khiển tự động .57 Ảnh Tủ phân tích COD tự động 57 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường BVMT Bảo vệ môi trường CCN Cụm công nghiệp CTR Chất thải rắn HTXLNT Hệ thống xử lý nước thải HTXLNTTT Hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Khu công nghiệp KCNC Khu công nghệ cao NCKH Nghiên cứu khoa học QCVN Quy chuẩn Việt Nam TCVN Tiêu Chuẩn Việt Nam TNHH Trách nhiệm hữu hạn vi MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong trình phát triển chung toàn xã hội, tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa làm môi trường sống ngày suy thoái Đặc biệt vùng có kinh tế phát triển, loại chất thải nước thải từ hoạt động sinh hoạt, sản xuất công nghiệp, dịch vụ ngày gia tăng, chứa hàm lượng không nhỏ loại chất độc hại Do đó, việc thu gom, xử lý chất thải không triệt để gây nhiều tác động xấu tới môi trường như: ô nhiễm môi trường không khí, đất đặc biệt môi trường nước mặt, nước ngầm Việc quản lý xử lý nước thải nguồn có ý nghĩa quan trọng giúp cải tạo môi trường nước mặt Hiện nay, nước ta đà phát triển theo hướng công nghiệp hóa, mở rộng sản xuất công nghiệp, với nhiều dự án từ nguồn vốn đầu tư nước Tỉnh Bắc Ninh địa điểm nhà đầu tư quan tâm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội mạng lưới giao thông thuận lợi Từ đó, ngày có nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp mở địa bàn tỉnh Tính đến hết tháng 8/2015, khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh thu hút 886 dự án đầu tư chủ yếu thuộc lĩnh vực điện tử, viễn thông công nghệ hỗ trợ cho ngành Bên cạnh phát triển sản xuất công nghiệp việc xử lý nước thải từ nhà máy khu công nghiệp vấn đề hàng đầu nhà nghiên cứu môi trường quan tâm Nước thải từ nhà máy sản xuất linh kiện điện tử thường chứa hàm lượng ion kim loại nặng, muối vô cao, thải môi trường không bị phân hủy mà tồn dư, tích tụ môi trường tự nhiên Nước thải loại tiêu diệt sinh vật phù du, gây ngộ độc, gây bệnh cho động vật thủy sinh, đặc biệt cá (một mắt xích chuỗi thức ăn mà người tham gia), từ gây bệnh nguy hiểm cho người Do đó, nhà máy vào sản xuất phải đồng thời xây dựng hệ thống xử lý nước thải để tách ion kim loại trước thải môi trường, đảm bảo quy chuẩn quy định Việt Nam Công ty TNHH MTV Môi trường Dong Yeon Envatech (gọi tắt Công ty Dong Yeon) công ty dịch vụ xử lý nước thải công nghiệp gồm nhiều nhà máy xử lý đặt trực tiếp công ty sản xuất Công ty Dong Yeon (chi nhánh khu công nghiệp Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) có hệ thống xử lý nước thải sản xuất bảng mạch điện tử dạng dẻo công ty TNHH Flexcom Vina Hệ thống xử lý nước thải công ty xây dựng vào hoạt động nhiều năm qua, hiệu xử lý, hiệu môi trường nào? Các vấn đề mà hệ thống gặp phải gì? Để tìm hiểu kỹ quy trình xử lý nước thải nhà máy tiến hành thực đề tài: “Đánh giá hiệu hệ thống xử lý nước thải công ty TNHH MTV Môi trường Dong Yeon Envatech” nhằm đánh giá cách khách quan hiệu hệ thống xử lý Từ đề xuất số biện pháp vận hành hệ thống cách tốt nâng cao hiệu xử lý nước thải nhà máy Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá hiệu hệ thống xử lý nước thải công ty TNHH MTV Môi trường Dong Yeon Envatech - Đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao hiệu xử lý nước thải công ty Yêu cầu nghiên cứu - Điều tra, đánh giá hiệu hệ thống xử lý nước thải công ty - Chỉ ưu điểm hạn chế quy trình xử lý - Đề xuất đảm bảo tính khoa học thực tiễn Qua biểu đồ ta thấy giá trị TSS nước thải sau xử lý ổn định mức 40mg/l, nhiên tháng 6/2015 nồng độ TSS tăng đột biến 84mg/l nhiên mức QCVN 40:2011/BTNMT cột B Từ cho thấy hiệu xử lý hệ thống TSS chưa đạt mức tối ưu tháng 6/2015, nhiên cán quản lý phát sửa chữa hệ thống nên cuối năm 2015, giá trị TSS sau xử lý giảm xuống mức ổn định 38 mg/l  Hiệu xử lý Nito tổng số hệ thống xử lý nước thải Hình 3.8: Giá trị thông số Nito tổng số nước thải sau hệ thống xử lý nước thải nhà máy(2013, 2014, 2015) Qua biểu đồ ta thấy hàm lượng Nito nước thải sau xử lý hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt thấp so với quy chuẩn cho phép Từ thấy hệ thống xử lý hiếu khí đạt hiệu cao Nhận xét chung: Hệ thống xử lý nước thải nhà máy hoạt động liên tục ổn định, chất lượng nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột B Mặc dù khối lượng sản phẩm sản xuất công ty Flexcom năm tăng, hệ thống đáp ứng xử lý tốt tổng khối lượng nước thải trình sản xuất Tuy nhiên, trình vận hành hệ thống gặp phải số vấn đề như: lưu lượng nước thải vào hệ thống thay đổi, hệ thống máy móc bị hỏng 43 3.5.2 Hiệu xử lý nước thải công ty quý I/2016 Nước thải sản xuất nhà máy sau qua hệ thống thu gom nước thải bơm sang bể chứa chung để xử lý Nước thải sản xuất có màu xanh lam, đục, có lớp váng dầu mỡ Sau nước thải qua hệ thống xử lý thải ra, nước thải có màu xanh rêu, độ đục mùi hôi giảm đáng kể Nước thải sau qua hệ thống xử lý xả vào hệ thống thu gom nước thải chung KCN Yên Phong Nhằm đánh giá hiệu xử lý hệ thống xử lý nước thải công ty đề tài tiến hành lấy mẫu phân tích tiêu mẫu nước thải đầu vào nước thải đầu hệ thống, kết thu sau: Bảng 3.5: Kết phân tích nước thải đầu vào đầu hệ thống xử lý nước thải quý I/2016 Chỉ tiêu STT Ghi chú: phân tích pH TSS COD Cu Fe Tổng N Tổng P Đơn vị NT1 NT2 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 8,1 113 368 3,93 1,74 66,4 9,7 7,24 36 65 0,41 1,05 14,8 2,1 QCVN 40:2011/BTNMT Cột B 5,5-9 100 150 40 - NT1: Mẫu nước thải trước xử lý - NT2: Mẫu nước thải sau xử lý Kết phân tích bảng cho thấy, nước thải sản xuất công ty chủ yếu ô nhiễm kim loại Cu, chất rắn lơ lửng; nước thải sinh hoạt có hàm lượng Nito tổng số Photpho tổng số cao vượt quy chuẩn cho phép Trong nước thải trước xử lý, hàm lượng Cu vượt 1.9 lần so với QCVN 40:2011/BTNMT cột B Hàm lượng TSS cao quy chuẩn nhiên không 44 đáng kể Còn hàm lượng COD lớn quy chuẩn 2,45 lần Hàm lượng tổng N vượt 1,7 lần, hàm lượng tổng P vượt 1,6 lần quy chuẩn cho phép Hệ thống xử lý thiết kế dựa yêu cầu xử lý thông số ô nhiễm đặc trưng kim loại nặng Cu, Fe, Zn, TSS, COD, tổng N, tổng P phù hợp điều kiện tự nhiên, yêu cầu chất lượng nước thải đầu theo quy định pháp luật nước thải công nghiệp Các trình diễn hệ thống hoạt động tương đối ổn định xử lý nước thải đảm bảo yêu cầu, nhiên chất lượng nước thải đầu vào không ổn định, cố vận hành thiết bị bơm hóa chất, thiết bị xử lý hay ảnh hưởng yếu tố ngoại cảnh đến trình xử lý học xử lý hóa lý làm cho chất lượng nước thải đầu đạt yêu cầu cột B QCVN 40:2011/BTNMT nước thải công nghiệp trình xử lý nước thải chưa đạt hiệu tối ưu  Hiệu xử lý hệ thống quý I/2016 Bảng 3.6: Hiệu xử lý nước thải hệ thống quý I/2016 Chỉ tiêu pH TSS COD Cu Fe Tổng N Tổng P Ghi chú: Đơn vị mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Nồng độ Nồng độ Hiệu đầu vào 8,1 113 368 3,93 1,74 66,4 9,7 đầu 7,24 36 65 0,41 1,05 14,8 2,1 xử lý (%) 52,8 75,8 85,0 90,6 62,4 81,8 82,2 - “-“ : đơn vị 45 Hình 3.9: Hiệu xử lý nước thải nhà máy thời điểm quý I/2016 Nhận xét: Dựa vào hình 3.9 ta thấy: hiểu xử lý hệ thống cao, tiêu Cu xử lý đạt 90,6 %; COD xử lý đạt 85%; tiêu tổng N xử lý đạt 81,8%; tổng P xử lý đạt 82,2%; tiêu lại hiệu xử lý 80% So sánh hiệu xử lý nước thải hệ thống xử lý theo báo cáo quan trắc môi trường công ty với kết phân tích quý I/2016, dựa vào biểu đồ hình 3.4 3.9, ta thấy: thời điểm hiệu xử lý hệ thống tương đương  Ưu điểm hệ thống xử lý nước thải Công nghệ xử lý nước thải công ty kết hợp trình xử lý học phương pháp hóa lý với ưu điểm sau: - Hệ thống xử lý có công nghệ tự động hóa cao, vận hành tốn công sức - Hệ thống xử lí nước thải qua nhiều năm hoạt động kiểm tra định kì đạt chuẩn cột B QCVN 40:2011/ BTNMT năm 2011 Điều cho thấy, chất lượng nước sau trình xử lí có yêu cầu nghiêm ngặt hệ thống xử lí nước thải Công ty đảm bảo chất lượng nước đầu hệ thống thoát nước thải chung KCN Yên Phong 46 - Công nghệ áp dụng quy trình xử lý tương đối hoàn chỉnh phù hợp Sử dụng hệ thống máy bơm công suất lớn đường ống giúp tiết kiệm thời gian luân chuyển nước bể xử lý Đồng thời, hệ thống ứng dụng nguyên tắc keo tụ tạo xử lý nước thải chứa chất rắn lơ lửng kim loại nặng - Công ty có kĩ sư chuyên trách vấn đề xử lý nước thải đào tạo kỹ chuyên môn giúp cho vấn đề nước thải hệ thống xử lí nước thải công ty xử lí triệt để, hiệu cao  Nhược điểm hệ thống xử lý nước thải Quá trình xử lí nước thải công ty tồn số hạn chế định như: - Khi tăng ca sản xuất, lượng nước thải phát sinh thường lớn nhiều, hệ thống không xử lý hết lượng nước thải - Hệ thống hoạt động liên tục 24h/ngày.đêm nên tần suất bảo trì,vệ sinh hệ thống thấp; máy móc phải hoạt động liên tục dễ dẫn tới hỏng phải thay  Những vấn đề tồn công tác quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải công ty - Hệ thống xử lý nước thải Công ty xây dựng vào xây dựng từ năm 2011, đến hệ thống hoạt động năm Vì máy móc hệ thống cũ thường bị hỏng, làm gián đoạn trình xử lý nên giảm hiệu xử lý gây khó khăn cho công nhân vận hành - Công ty chưa có phòng thí nghiệm quy mô nhỏ, thuận tiện theo dõi diễn biến chất lượng nước thải đầu vào nước thải đầu - Công tác kiểm soát ô nhiễm nguồn chưa thực - Hệ thống thường xuyên bị tải lưu lượng nước thải thay đổi - Quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải có độ ồn cao hoạt động máy móc, ảnh hưởng đến thính giác công nhân tham gia vận hành hệ thống 3.6 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hệ thống xử lý nước thải Công ty Dong Yeon 3.6.1 Giải pháp sách 47 Đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm quy mô nhỏ để cán môi trường phân tích theo dõi diễn biến chất lượng nước thải qua giai đoạn xử lý, bổ sung hóa chất với liều lượng thích hợp 3.6.2 Giải pháp quản lý - Giáo dục tuyên truyền việc kiểm soát ô nhiễm nguồn, hạn chế lưu lượng nước thải cho nhân viên sản xuất công ty - Công nhân vận hành phải ghi nhật ký vận hành để nắm bắt thay đổi lưu lượng, thành phần, tính chất nhằm có phương án giải cố cho hiệu quả, kịp thời 3.6.3 Giải pháp kỹ thuật - Phân bố đồng khối lượng nước thải xử lý ca ngày, giúp hệ thống hoạt động ổn định, tiết kiệm điện vận hành - Nâng cấp, hoàn thiện đường ống thu gom nước thải cách hiệu triệt để chất lượng nước thải, tránh việc xả nước thải ô nhiễm môi trường Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng nước thải đầu vào từ dây chuyền sản xuất để đảm bảo xác tổng khối lượng nước thải xử lý hàng ngày Hơn nữa, việc nắm bắt, quản lý chặt chẽ hệ thống thu gom nước thải giúp ta tính toán quản lý lượng nước thải cần phải xử lý hệ thống xử lý nước thải nhà máy có biện pháp điều hòa lưu lượng nước thải thích hợp để hiệu xử lý hệ thống cao - Việc xử lý vấn đề trình vận hành hệ thống xử lý nước thải cần phải tìm hiều rõ nguyên nhân xác khắc phục cố khắc phục triệt để vấn đề phát sinh để hệ thống xử lý có hiệu cao - Hệ thống xử lý nước thải nhà máy hệ thống tuần hoàn, hiệu xử lý giai đoạn trước có ảnh hưởng đến hiệu xử lý giai đoạn phía sau Vì thế, phải kiểm soát tất yếu tố ảnh hưởng đến giai đoạn xử lý để hiệu xử lý nước thải hệ thống đạt hiệu cao - Áp dụng biện pháp sản xuất trình sản xuất để giảm việc xử lý cuối đường ống, giảm lưu lượng xử lý cho hệ thống - Kiểm soát việc thực tiết kiệm phân xưởng để giảm định mức tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu 48 - Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng máy móc hệ thống xử lý giúp cho máy móc hoạt động tốt hơn, giảm thiểu cố vận hành giảm bớt chi phí điện sử dụng hệ thống 49 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Công ty Dong Yeon (chi nhánh khu công nghiệp Yên Phong, huyện Yên Phong,tỉnh Bắc Ninh) có hệ thống xử lý nước thải sản xuất bảng mạch điện tử dạng dẻo công ty TNHH Flexcom Vina Hệ thống xử lý nước thải công ty xây dựng từ năm 2011, bao gồm hệ thống xử lý nước thải sản xuất hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Nước thải công ty đặc trưng nồng độ kim loại nặng, chất rắn lơ lửng, chất hữu nồng độ TSS 113mg/l, COD 368mg/l, Cu 3,93 mg/l, tổng Nito 66,4 mg/l tổng Photpho 9,7 mg/l Khối lượng nước thải phát sinh trung bình công ty 1800 m 3/ngày lượng nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất dao động từ 15002000 m3/ngày lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu nhà ăn khu vệ sinh 280-300 m3/ngày Nước thải chứa hàm lượng chất ô nhiễm vượt QCVN 40:2011/BTNMT cột B, hàm lượng Cu vượt 1,9 lần, COD vượt 2,45 lần, tổng Nito vượt 1,7 lần tổng Photpho vượt 1,6 lần Hiện tại, hệ thống xử lý nước thải công ty bao gồm hệ thống xử lý nước thải sản xuất phương pháp hóa học phản ứng keo tụ tạo kết học bể lắng với công suất thiết kế 2000m 3/ngày hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt phương pháp sinh học với công suất 350 m3/ngày Hiệu xử lý hệ thống đạt kết cao, xử lý Cu xử lý đạt 90,6 %; COD xử lý đạt 85%; tiêu tổng N xử lý đạt 81,8%; tổng P xử lý đạt 82,2%; tiêu lại hiệu xử lý 80% Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột B 50 Kiến nghị Do hạn chế thời gian nghiên cứu, nên đề tài chưa sâu tìm hiểu tất nguyên nhân, yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hệ thống xử lý nước thải, việc đề xuất giải pháp nhiều hạn chế Cần có đề tài nghiên cứu cách chi tiết chuyên sâu để đưa giải pháp thiết thực áp dụng vào thực tế, nâng cao hiệu trình xử lý hệ thống xử lý nước thải công ty, đảm bảo chất lượng nước thải đầu đạt yêu cầu cột B QCVN 40:2011/BTNMT Đánh giá hiệu xử lý đánh giá chất lượng nước đầu vào đầu hệ thống xử lý,chưa đánh giá hiệu xử lý bể Vì vậy, khóa luận chưa thể đánh giá cách xác hiệu xử lý hệ thống xử lý nước thải công ty 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo tiếng Việt Bộ Tài nguyên Môi trường (2011), QCVN 40:2011 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp Báo cáo Hiện trạng môi trường quốc gia (2010), Bộ tài nguyên môi trường Báo cáo quan trắc môi trường công ty TNHH Flexcom Vina (2013, 2014, 2015) Giới thiệu Công ty Flexcom Vina (2015) Lâm Vĩnh Sơn (2008), Bài giảng công nghệ xử lý nước thải, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Lâm Vĩnh Sơn(2008), Bài giảng kỹ thuật môi trường Lê Hoàng Nghiêm (2011), Bài giảng Công nghệ xử lý nước thải, Đại học Tài nguyên môi trường TP Hồ Chí Minh Lương Đức Thẩm (2009), Công nghệ xử lý nước thải biện pháp sinh học NXB Giáo dục Việt Nam Nguyễn Ngọc Tú, Bài giảng công nghệ xử lý nước thải, Đại học Nông nghiệp Hà Nội 10.Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án mở rộng công ty Flexcom Vina 11.Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5980:1995 - ISO 6107/1:1980: Chất lượng nước Thuật ngữ Phần 12.Trần Hiếu Huệ Trần Hiền Hoa (2011), Công nghệ xử lý nước thải đươc áp dụng Việt Nam 13 Trần Văn Nhân Ngô Thị Nga (2005), Giáo trình Công nghệ xử lý nước thải, NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội, tr 118 – 132 52 Tài liệu tham khảo từ mạng Internet 14.Anh Hào (2014), Hoá chất xử lý nước thải linh kiện điện tử, http://hoachatcoban.org/hoa-chat-xu-ly-nuoc-thai-linh-kien-dien-tu/ Thứ bảy, 16/4/2016 15.Hoàng Mi (2015), Tái sử dụng nước thải sản xuất công nghiệp, http://www.cesti.gov.vn/song-cong-nghe/tai-su-dung-nuoc-thai-trong-sanxuat-cong-nghiep/content/view/9187/620/248/1.html Thứ ba, 11/4/2016 16.Lê Hoàng Việt - Trung Tâm Kỹ Thuật Môi Trường Năng lượng (2013), Bể lắng cát, http://www.ctu.edu.vn/colleges/tech/bomon/ttktmoitruong/daotao/giao %20trinh%20dien%20tu/xlnt/gritchamber.htm Thứ hai, 16/2/2016 17.Lê Liên (2015), Các phương pháp xử lý kim loại nặng nước thải công nghiệp http://www.moitruongnhietdoi.com.vn/2015/05/cac-phuong-phap-xu-ly-kimloai-nang-trong-nuoc-thai-cong-nghiep.html Thứ năm, 17/3/2016 18.Mai Phương (2013), Đồ án xử lý nước thải công nghệ mạ điện, http://doc.edu.vn/tai-lieu/do-an-xu-ly-nuoc-thai-trong-cong-nghe-ma-dien50161/ Thứ năm, 17/3/2016 19.Phan Kiêm Dũng (2014), http://www.saigonpaper.com/thong-tin-thi-truong/xu-ly-nuoc-thai-o-vietnam/253/2816 Thứ hai, 16/2/2016 20.Trung tâm CNTT, Sở Tài nguyên Môi trường Vĩnh Phúc, http://tnmtvinhphuc.gov.vn/index.php/vi/news/Moi-truong/Chat-luong-congnghe-xu-ly-moi-truong-Tha-noi-1608/ Chủ nhật, 20/3/2016 53 PHỤ LỤC Một số hình ảnh hệ thống nước thải công ty Ảnh Hệ thống bể chứa nước thải riêng rẽ từ nhà máy Ảnh Bể chứa nước thải chung 54 Ảnh Hệ thống bể phản ứng, bể keo tụ bể lắng Ảnh Bể điều chỉnh pH sau bể lắng 55 Ảnh Khu vực pha hóa chất Ảnh Máy ép bùn 56 Ảnh Hệ thống điều khiển tự động Ảnh Tủ phân tích COD tự động 57
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Hiệu Quả Của Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Công Ty TNHH MTV Môi Trường DONG YEON ENVATECH-KCN Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Đánh Giá Hiệu Quả Của Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Công Ty TNHH MTV Môi Trường DONG YEON ENVATECH-KCN Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Đánh Giá Hiệu Quả Của Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Công Ty TNHH MTV Môi Trường DONG YEON ENVATECH-KCN Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay