Quản Lý Và Sử Dụng Phân Bón Trong Sản Xuất Lúa Trên Địa Bàn Xã Nhân Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

64 131 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:31

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG = = = = = = = = KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÂN BÓN TRONG SẢN XUẤT LÚA TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NHÂN THÀNH, HUYỆN YÊN THÀNH, TỈNH NGHỆ AN Sinh viên thực Lớp Khóa Ngành Giáo viên hướng dẫn ịa điểm thực tập : : : : : : BÙI THỊ THỦY MTB 57 MÔI TRƯỜNG TS NGUYỄN THỊ THU HÀ UBND Xã Nhân Thành – Huyện Yên Thành Tỉnh Nghệ An HÀ NỘI - 2016 Kính gửi : • Khoa Môi trường – Học viện Nông nghiệp Việt Nam • Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận riêng tôi, nghiên cứu cách độc lập Các số liệu thu thập tài liệu cho phép công bố đơn vị cung cấp số liệu Các tài liệu tham khảo có nguồn gốc rõ ràng Các kết nêu khóa luận hoàn toàn trung thực chưa có công bố tài liệu Hà Nội, ngày tháng … năm 2016 Sinh viên i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp này, em xin chân thành cảm ơn quan tâm,giúp đỡ dạy bảo tận tình thầy, cô giáo khoa Môi Trường – Trường Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, bác, chú,các cô,các gì, anh chị địa phương nơi em thực tập bố mẹ bạn bè,… Đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới cô giáo TS– Nguyễn Thị Thu Hà môn Sinh Thái tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, bảo em suốt trình thực để em hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn UBND xã Nhân Thành , huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An tiếp nhận tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình thực tập tốt nghiệp địa phương Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo trường, khoa Môi trường môn Sinh Thái tạo điều kiện cho em hướng dẫn em suốt trình em tiến hành phân tích mẫu,tìm kiếm tài liệu thực đề tài tốt nghiệp Cuối em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè ủng hộ, động viên quan tâm suốt trình em thực khóa luận tốt nghiệp Trong trình thực đề tài này, điều kiện thời gian, tài trình độ nghiên cứu thân hạn chế nên đề tài khó tránh khỏi thiếu sót định Vì vậy, em mong nhận quan tâm đóng góp ý kiến thầy cô giáo bạn để khóa luận tốt nghiệp hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn! Nhân Thành, ngày tháng năm 2016 Sinh viên ii MỤC LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TB : giá trị trung bình D1 TB : Phân đạm bón lót trung bình D2 TB : Phân đạm bón thúc trung bình D3 TB : Phân đạm bón thúc trung bình L1 TB : phân lân bón lót trung bình L2 TB : phân lân bón thúc trung bình L3 TB :phân lân bón thúc trung bình K1 TB : phân kali bón lót trung bình K2 TB : phân kali bón thúc trung bình K3 TB : phân kali bón thúc trung bình TL1 TB : Phân tổng hợp bón lót trung bình TL2 TB : phân tổng hợp bón thúc 1trung bình TL3 TB : phân tổng hợp bón thúc trung bình C1 TB : phân chuồng bón lót trung bình C2 TB : phân chuồng bón thúc trung bình C3 TB : phân chuồng bón thúc trung bình NSTB : suất lúa trung bình BVTV : bảo vệ thực vật DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU iv Bảng 1.1.Diện tích lúa năm phân theo địa phương: Error: Reference source not found Bảng 1.2.Năng suất lúa năm phân theo địa phương:Error: Reference source not found Bảng 1.3.Sản lượng lúa năm phân theo địa phương:Error: Reference source not found Bảng 1.4.Hàm lượng kim loại nặng số phân bón thông thường (mg/kg) Error: Reference source not found Bảng 3.1 Số người độ tuổi lao động tính đến ngày 31/12 hàng năm: Error: Reference source not found Bảng 3.2 Số hộ nghèo tỷ lệ nghèo qua năm: Error: Reference source not found Bảng 3.3.Số hộ cận nghèo tỷ lệ cận nghèo nghèo qua năm: 29 Bảng 3.4 Các loại phân bón thường sử dụng bón cho lúa: .Error: Reference source not found Bảng 3.5 Lượng phân bón sử dụng mùa vụ giai đoạn lúa suất mùa vụ Error: Reference source not found Bảng 3.6 Quản lý quyền xã tình tình sử dụng phân bón: Error: Reference source not found Bảng 3.7 Xử lý bao bì phân bón sau sử dụng xã: .Error: Reference source not found Bảng 3.8 Nhận thức người dân tác động phân bón mức môi trường .Error: Reference source not found v vi DANH MỤC HÌNH VẼ,ĐỒ THỊ Biểu đồ 1.1 Sản lượng diện tích trồng lúa gạo giới từ năm 2006 – 2015 Error: Reference source not found Biểu đồ 3.1 Tổng diện tích lương thực có hạt qua năm Error: Reference source not found Biểu đồ 3.2 Sản lượng lương thực – có hạt (tấn): Error: Reference source not found Biểu đồ 3.3 Diện tích lúa năm _ Qua năm (ha):Error: Reference source not found Biểu đồ 3.4 Năng suất lúa bình quân năm (tạ/ha) : Error: Reference source not found Biểu đồ 3.5.Sản lượng lúa qua năm( tấn)……………………………….35 Biểu đồ 3.6 Diện tích gieo cấy lúa Đông xuân qua năm(ha): Error: Reference source not found Biểu đồ 3.7.Năng suất lúa Đông Xuân qua năm (tạ/ha): .Error: Reference source not found Biểu đồ 3.8 Sản lượng lúa Đông Xuân qua năm (tấn): Error: Reference source not found Biểu đồ 3.9 Diện tích gieo cấy lúa Hè Thu qua năm (ha): Error: Reference source not found Biểu đồ 3.10 Năng suất lúa Hè Thu qua năm (tạ/ha): Error: Reference source not found Biểu đồ 3.11.Sản lượng lúa Hè Thu qua năm (tấn): Error: Reference source not found Biểu đồ 3.12.Năng suất diện tích sản xuất lúa xóm địa bàn xã Nhân Thành: .Error: Reference source not found vii Hình 3.1 Một số loại phân bón sử dụng địa bàn xã Nhân Thành…………44 viii MỞ ĐẦU a Tính cấp thiết đề tài Cây lúa (Oryza sativa L.) lương thực của nhiều nước giới,trong đó có Việt Nam chúng ta, có vai trò quan trọng sản xuất nông nghiệp Nước ta là một nước nông nghiệp,nông dân chiếm 70% dân số cả nước.Do vậy,nông nghiệp chiếm một vị trí quan trọng nền kinh tế quốc dân Ở nước ta, lúa đảm bảo an ninh lương thực cho 91 triệu dân đóng góp vào việc xuất gạo Năm 1997 ,Việt Nam trở thành quốc gia xuất gạo đứng thứ giới(theo Cổng thông tin hiệu cho doanh nghiệp Việt Nam_bài viết “Xuất gạo Việt Nam”).Có thành tựu nhờ biết ứng dụng tiến khoa học vào sản xuất thay đổi chế sách quản lý nhà nước Trong những năm qua, suất trồng không ngừng tăng lên, đóng góp to lớn công tác giống mà có vai trò quan trọng phân bón thuốc bảo vệ thực vật Để có suất cao trước tiên cần phải có giống lúa tốt, nhiên để giống phát huy tiềm cho suất cao cần phải có biện pháp kỹ thuật canh tác hợp lý Phân bón thuốc bảo vệ thực vật yếu tố quan trọng ảnh hưởng lớn đến suất trồng Bón phân đầy đủ, cân đối sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hợp lí thu suất trồng cao chất lượng sản phẩm tốt, không làm suy kiệt ô nhiễm môi trường đồng thời người sản xuất lại thu lợi nhuận cao Tuy nhiên, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật bị lạm dụng mức, nhiều loại thuốc bị cấm sử dụng không rõ nguồn gốc lưu hành sử dụng cách tùy tiện Việc sử dụng phân bón hoá học cân đối, phân hữu phân vi sinh dần bị quên lãng, thời gian bón, cách bón phân bừa bãi mang tính tự phát sở khoa học dẫn đến hậu làm ô nhiễm môi trường, cân sinh thái cách nghiêm trọng, làm 41 Hình 4.1 Một số loại phân bón sử dụng địa bàn xã Nhân Thành 42 Các loại phân hữu chủ yếu phân chuồng qua thời gian xử lý, ủ sử dụng bón cho ruộng lúa Chủ yếu phân gia súc phân lợn, phân trâu, bò số phân gia cầm ( gà,vịt,ngan,ngỗng,…) phân tro sử dụng lượng nhỏ không đáng kể Người nông dân biết sử dụng công thức luân canh, đất trồng hai vụ lúa người nông dân luân canh với trồng đậu tằm,cây ngô,cây khoai lang,cây rau màu,… tận dụng đất trồng thêm màu mà có tác dụng bổ sung thêm chất dinh dưỡng cho đất Các trồng luân canh thêm có khả cung cấp đạm vào đất cao Sau thu hoạch thân rễ để lại đồng ruộng tới vụ sau tạo đất tốt để trồng lúa vụ sau Phân vô thường dùng gồm loại phân đơn là: Urê, Kali clorua, super lân số loại phân hỗn hợp NPK-S, NPK- Si,S Hiện nay, xu hướng sử dụng loại phân hỗn hợp đàn ưa chuộng dần.Qua điều tra bảng phàn lớn hôn nông dân sử dụng supe lân,một số hộ nông dân chuyenr sang dùng loại phân hỗn hợp cho sản xuất lúa Các loại phân tiết kiệm công bón, đồng thời hỗn hợp phân có đầy đủ chất dinh dưỡng nên lúa sinh trưởng phát triển tốt Ngoài loại phân đa lượng cần thiết đạm, lân, kali người nông dân không sử dụng thêm riêng phân bón trung lượng vi lượng bón cho lúa Khi sử dụng loại phân hỗn hợp bón cho lúa có lượng nhỏ phân trung lượng vi lượng cung cấp vào đất chưa đáp ứng nhu cầu lúa Mặt khác, đất trồng lúa ngập nước thường xuyên thời gian dài làm cho nguyên tố vi lượng cách nhanh chóng Người nông dân quan tâm tới phân đa lượng mà không bổ sung thêm phân vi lượng trung lượng Bón phân vi lượng số lượng thấp cho hiệu rõ tăng cường sinh trưởng, khôi phục màu xanh lá, đẻ khỏe, hạt to mảy hơn, tỉ lệ lép thấp, chống sâu, chịu bệnh, chịu rét tốt Người nông dân nơi chưa có hiểu biết tác dụng 43 loại phân cho loại phân không cần sử dụng không quan trọng Đây suy nghĩ mà người nông dân cần phải thay đổi phân vi lượng phân trung lượng có vai trò tương đối quan trọng sinh trưởng phát triển lúa Không có hộ dân sử dụng số phân bón qua Phân bón có tác dụng tốt rễ yếu, lúa làm đòng nhằm tăng cường tổng hợp chất đường-bột tích lũy dinh dưỡng vào hạt Các loại phân bón qua có tác dụng bổ sung thêm lượng nhỏ phân vi lượng, trung lượng đa lượng vào giai đoạn giúp lúa sinh trưởng, phát triển tối đa Nếu phun phân bón kịp thời, phù hợp thu suất lúa cao, người nông dân xã Nhân Thành hiểu biết việc cần thiết sử dụng loại phân không sử dụng phân bón lá.Tuy nhiên,ngoài lợi ích mà phân bón mang lại có số hạn chế chi phí cao,sự đầu tư vào phân bón hộ nông dân đủ điều kiện,công sức 3.3.2 Lượng phân bón sử dụng cho lúa mùa vụ: Qua điều tra,ta có bảng loại phân bón sử dụng mùa vụ lúa sau: Bảng 3.5 Lượng phân bón sử dụng mùa vụ giai đoạn lúa suất mùa vụ (Đơn vị : kg/sào) Loại phân D1 TB D2 TB D3 TB L1 TB Đông xuân 2.0 ± 0.2 5.4 ± 0.7 1.8 ± 0.5 18.4± 8.9 Hè thu 2.4 ± 0.5 5.4± 0.7 1.8 ± 0.5 17.8 ± 9.0 Loại phân K3 TB TL1 TB TL2 TB TL3 TB Hè thu 4.5 ± 0.9 3.9± 8.5 2.2 ± 4.8 346.9 ± L2 TB 0 C1 TB 352.6± 181.3 185.3 L3 TB 0 C2 TB 0 K1 TB 0 C3 TB 0 K2 TB 2.8± 0.7 2.6 ± 0.8 NS TB 3.1 ± 0.3 2.9 ± 0.2 (Điều tra ngẫu nhiên 16 thôn xóm,mỗi xóm hộ với tổng số hộ 80 hộ) 44 Đông xuân 4.8 ± 0.9 3.9 ± 8.5 2.4 ± 5.1 Chú thích: TB : giá trị trung bình D1 TB : Phân đạm bón lót trung bình D2 TB : Phân đạm bón thúc trung bình D3 TB : Phân đạm bón thúc trung bình L1 TB : phân lân bón lót trung bình L2 TB : phân lân bón thúc trung bình L3 TB :phân lân bón thúc trung bình K1 TB : phân kali bón lót trung bình K2 TB : phân kali bón thúc trung bình K3 TB : phân kali bón thúc trung bình TL1 TB : Phân tổng hợp bón lót trung bình TL2 TB : phân tổng hợp bón thúc 1trung bình TL3 TB : phân tổng hợp bón thúc trung bình C1 TB : phân chuồng bón lót trung bình C2 TB : phân chuồng bón thúc trung bình C3 TB : phân chuồng bón thúc trung bình NSTB : suất lúa trung bình Qua bảng 3.5 ,ta có nhận xét lượng phân bón dùng để bón cho lúa vụ Đông Xuân thường cao vụ Hè Thu; suất trung bình vụ Đông Xuân cao vụ Hè Thu Qua kết điều tra, ta thấy có lượng đạm bón lót vụ Hè Thu cao vụ Đông Xuân ảnh hưởng điều kiện thời tiết Trong vụ Hè Thu, lúa phát triển mạnh, nhiều có độ che phủ nên lượng ánh sáng cho lúa bị giảm thường lượng phân đạm lúa hấp thụ hết nên dễ bị hòa tan rửa trôi Mặt khác, vụ Hè Thu điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát triển mạnh phá hoại làm giảm suất rõ rệt Theo kết điều tra tổng lượng phân bón N ,P2O5, K2O vụ lúa mức độ sử dụng đạm nhiều Việc bón phân đạm ảnh hưởng đến 45 sinh trưởng, phát triển suất lúa Do hệ số sử dụng đạm lúa không cao , nên lượng đạm cần bón đòi hỏi phải cao nhiều so với nhu cầu So sánh lượng đạm sử dụng cho lúa xã Nhân Thành cho thấy lượng đạm bón vụ Đông Xuân 10 kg/sào/vụ Trong vụ Hè Thu 11 kg/sào/vụ Việc bón phân N cho lúa chia làm lần bón, chủ yếu bón lót, bón thúc đẻ nhánh, bón thúc đòng Thời kỳ bón thúc cho lúa chia làm lần bón ( bón đẻ nhánh bón thúc đòng hay gọi bón thúc lần bón thúc lần ) Đây thời kỳ lúa cần nhiều dinh dưỡng trình sinh trưởng phát triển ( đặc biệt đạm kali) Tuy nhiên, N việc xác định lượng bón thời gian bón thích hợp yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu sử dụng phân bón lúa, hạn chế tích lũy đất nước Nếu bón đạm nhiều kéo dài thời kỳ đẻ nhánh trổ dẫn đến suất giảm làm tăng ảnh hưởng sâu bệnh lúa Thời gian bón thúc đạm không hợp lý nguyên nhân làm tăng số nhánh vô hiệu lúa dễ bị lốp đổ bón thúc vãi phân đạm mặt đồng ruộng lúa làm nhiều đạm Theo kinh nghiệm đa số nông dân bón thúc N với lượng -9 kg Ure/sào/vụ, giai đoạn đẻ nhánh trổ phân lân sử dụng ít, để bón thúc cho lúa thay vào kali trọng nhiều giai đoạn Song kali bón vào thời kỳ lúa đẻ nhánh giai đoạn phân hóa đòng tốt Bởi kali N yếu tố dinh dưỡng đối kháng Cây lúa hút dinh dưỡng từ đất hút mạnh kali giảm N ngược lại Trong giống lúa gieo cấy chủ yếu giống lúa lai, khang dân chủng giống lúa có nhu cầu phân bón lớn so với giống lúa giống lúa địa phương đặc biệt nhu cầu cao kali Do lượng kali sử dụng cho lúa xã Nhân Thành tương đối cao làm giảm 46 khả hút nito lúa Do bón phân cân đối tăng suất cho lúa có ý nghĩa tăng khả chống chịu lúa sâu bệnh Nhìn chung, lượng phân bón thiếu cân đối tỷ lệ dinh dưỡng NPK vụ lúa Nếu trình bón đạm, lân, kali không cân đối tiếp tục kéo dài khả xuất vấn đề môi trường sản xuất nông nghiệp địa phương điều không tránh khỏi Vì người dân cần quan tâm đến vấn đề bón phân cho lúa,không nên lạm dụng nhiều phân vô tích cực sử dụng phân hữu để hạn chế ô nhiễm môi trường phân bón gây nên,từ ảnh hưởng đến sức khỏe người.Ngoài tác dụng tốt suất lúa,lượng phân vô tồn đọng đồng ruộng gây ảnh hưởng đến môi trường nghiêm trọng,từ ảnh hưởng gián tiếp đến sức khỏe người 3.4.Thực trạng quản lý phân bón địa bàn xã: Qua điều tra ta có bảng sau: Bảng 3.6 Quản lý quyền xã tình tình sử dụng phân bón: Quản lý Thỉnh thoảng kiểm quyền xã Số hộ tra 54 Không kiểm tra 26 (Nguồn điều tra 80 hộ) Qua điều tra hộ nông dân xã trên,thì nhận thấy quyền xã kiểm tra không kiểm tra việc sử dụng phân bón hộ nông dân.Việc không kiểm tra thường xuyên quyền xã gây ảnh hưởng đến vấn đề sản xuất lúa,người nông dân quan tâm đến suất lúa mà không quan tâm tâm đến môi trường nhân tố xung quanh bị biến đổi.Bên cạnh đó,việc người nông dân mua phân bón đâu quyền xã không kiểm tra.Bởi ta thấy việc hộ nông dân mua phải loại phân không rõ nguồn gốc xảy ra.Nếu mà hộ nông dân sử dụng nhiều loại phân không rõ nguồn gốc gây ảnh hưởng đến môi 47 trường lớn.Vì vậy,chính quyền xã cần có biện pháp quản lý việc sử dụng phân bón hộ nông dân chặt chẽ để nắm bắt tình trạng môi trường để có điều chỉnh phù hợp 3.5 Thực trạng quản lý bao bì phân bón sau sử dụng Qua điều tra xã Nhân Thành có kết sau: Bảng 3.7 Xử lý bao bì phân bón sau sử dụng xã: Xử lý bao bì phân Tái sử dụng bón sau sử dụng Số hộ 47 Vứt Mục đích khác 15 18 (Nguồn điều tra 80 hộ thuộc 16 xóm) Qua bảng kết nhận thấy đa số hộ tái sử dụng bao bì phân bón sử dụng bao bì phân bón với mục đích khác.Điều góp phần giảm thiểu việc ô nhiễm môi trường tồn động vỏ bao bì phân bón.Tuy nhiên,bên cạnh đó,một số hộ nông dân vứt mà không quan tâm đến ảnh hưởng chúng.Điều làm cho việc ô nhiễm môi trường diễn biến phức tạp hơn.Qua đó,ta thấy nguy việc ô nhiễm môi trường vỏ bao bì phân bón bị vứt ruộng cao,lượng phân bón tồn dư vỏ bao bì làm cho nguồn nước bị ô nhiễm,nếu mà tòn dư nhiều gây nên ô nhiễm môi trường nghiêm trọng,đất ngày bị biến đổi ảnh hưởng đến sản xuất lúa vụ mùa 3.6 Nhận thức người dân ảnh hưởng việc sử dụng phân bón không hợp lý đến môi trường người sao? Qua diều tra khảo sát,có kết sau: Bảng 3.8 Nhận thức người dân tác động phân bón mức môi trường Tác động phân bón Có Không mức môi trường Số hộ 19 61 48 Qua kết điều tra 80 hộ nông dân, ta nhận thấy có 76.25 % số hộ nông dân không quan tâm đến vấn đề ảnh hưởng phân bón đến môi trường,còn lại 23.75 % số hộ nông dân quan tâm quan tâm không đủ để nhận biết rõ mức độ ảnh hưởng lớn phân bón dư thừa môi trường Qua điều tra cánh đồng xã,nhận thấy lượng sinh vật môi trường đồng ruộng ngày đi,tính chất đất thay đổi,nguồn nước bị ô nhiễm dần,người dân quan tâm đến môi trường,…Vì thế,cần tuyên truyền để nâng cao nhận thức người dân vấn đề môi trường,dặc biệt phân bón gây nên,để từ thay đổi nhận thức người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường tốt 3.7 Đề xuất biện pháp quản lý sử dụng phân bón phù hợp sản xuất lúa địa bàn xã Nhân Thành Chính quyền địa phương cần quản lý chặt chẽ việc buôn bán phân bón cửa hàng địa bàn xã Thường xuyên mở lớp tập huấn cho người dân phương pháp sử dụng phân bón hiệu Các lớp tập huấn phải có tính thực tế cao cho người dân dễ hiểu, dễ áp dụng Nông dân cần tham gia đầy đủ buổi tập huấn, ý lắng nghe hướng dẫn cán khuyến nông để áp dụng vào trình sản xuất lúa để đạt suất cao Cần tuyên truyền nhiều cho người dân việc ảnh hưởng lạm dụng phân bón sản xuất gây ảnh hưởng đến môi trường người.Từ đó,nang cao nhận thức người dân vấn đề môi trường ngày diễn biến phức tạp Chọn lọc phân bón chất bổ sung đáp ứng giới hạn cho phép kim loại nặng, tạp chất thấp.Nông dân cần mua phân bón đòi hỏi phải có bao bì, nhãn mác, nguồn gốc rõ ràng ( phân bón có danh mục phép sản xuất công ty có giấy phép kinh doanh nhà nước),không sử dụng phân bón không nhãn mác, không rõ nguồn gốc hạn sử dụng 49 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Qua việc nghiên cứu thực trạng quản lý sử dụng phân bón sản xuất lúa địa bàn xã Nhân Thành,huyện Yên Thành,tỉnh Nghệ An,tôi rút số kết luận sau: 4.1.1 Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội xã Nhân Thành phù hợp với sản xuất lúa đem lại giá trị kinh tế cao cho xã,tuy nhiên số khó khăn sâu bệnh hại,rét hại,nắng nóng khô hạn,điều kiện kinh tế khó khăn,…ảnh hưởng xấu đến sản xuất lúa xã 4.1.2 Nền kinh tế chủ đạo xã kinh tế nông nghiệp Nông nghiệp Nhân Thành chủ yếu trồng lúa, chăn nuôi tự túc Những cánh đồng lúa xã Nhân Thành thẳng cánh cò bay.Với điều kiện tự nhiên thuận lợi tạo điều kiện cho Nhân Thành phát triển nông nghiệp mà lúa trồng Là xã mà có 95% hộ gia đình sống chủ yếu nghề nông Sản xuất lúa năm qua có nhiều chuyển biến tích cực từ việc chuyển đổi cấu trồng, đầu tư thâm canh sản xuất đến việc đưa giống vào sản xuất,vì suất lúa không ngừng tăng lên.Tuy nhiên,các hộ nông dân sản xuất lúa ngày mà chuyển sang lao động làm thuê kiếm tiền,làm công nhân khu công nghiệp,… 4.1.3 Các hộ nông dân xã chủ yếu sử dụng phân vô hữu để bón cho lúa.Người nông dân bón phân dựa vào kinh nghiệm chủ yếu,tùy vào điều kiện thời tiết,sự đầu tư giống lúa,phân bón,công chăm sóc, nên lượng phân bón bón cho lúa thường không cân đối Nếu trình bón đạm, lân, kali không cân đối khả xuất vấn đề môi trường sản xuất nông nghiệp địa phương điều không tránh khỏi.Vì người dân cần quan tâm đến vấn đề bón phân cho lúa,không nên lạm dụng nhiều phân vô tích cực sử dụng phân hữu 50 để hạn chế ô nhiễm môi trường phân bón gây nên,từ ảnh hưởng đến sức khỏe người.Ngoài tác dụng tốt suất lúa,lượng phân vô tồn đọng đồng ruộng gây ảnh hưởng đến môi trường nghiêm trọng,từ ảnh hưởng gián tiếp đến sức khỏe người 4.1.4 Quản lý phân bón quyền xã nhận thấy quyền xã kiểm tra không kiểm tra việc sử dụng phân bón hộ nông dân.Việc không kiểm tra thường xuyên quyền xã gây ảnh hưởng đến vấn đề sản xuất lúa,người nông dân quan tâm đến suất lúa mà không quan tâm tâm đến môi trường nhân tố xung quanh bị biến đổi.Bên cạnh đó,việc người nông dân mua phân bón đâu quyền xã không kiểm tra.Bởi ta thấy việc hộ nông dân mua phải loại phân không rõ nguồn gốc xảy ra.Nếu mà hộ nông dân sử dụng nhiều loại phân không rõ nguồn gốc gây ảnh hưởng đến môi trường lớn.Vì vậy,chính quyền xã cần có biện pháp quản lý việc sử dụng phân bón hộ nông dân chặt chẽ để nắm bắt tình trạng môi trường để có điều chỉnh phù hợp 4.1.5 Qua bảng kết nhận thấy đa số hộ tái sử dụng bao bì phân bón sử dụng bao bì phân bón với mục đích khác.Điều góp phần giảm thiểu việc ô nhiễm môi trường tồn động vỏ bao bì phân bón.Tuy nhiên,bên cạnh đó,một số hộ nông dân vứt mà không quan tâm đến ảnh hưởng chúng.Điều làm cho việc ô nhiễm môi trường diễn biến phức tạp hơn.Qua đó,ta thấy nguy việc ô nhiễm môi trường vỏ bao bì phân bón bị vứt ruộng cao,lượng phân bón tồn dư vỏ bao bì làm cho nguồn nước bị ô nhiễm,nếu mà tồn dư nhiều gây nên ô nhiễm môi trường nghiêm trọng,đất ngày bị biến đổi ảnh hưởng đến sản xuất lúa vụ mùa tiếp theo,năng suất lúa có nguy suy giảm 51 4.1.6 Qua kết điều tra ngẫu nhiên 80 hộ nông dân, ta nhận thấy phần lớn hộ nông dân không quan tâm đến vấn đề ảnh hưởng phân bón đến môi trường,còn lại số hộ nông dân quan tâm quan tâm không đủ để nhận biết rõ mức độ ảnh hưởng lớn phân bón dư thừa môi trường.Qua điều tra cánh đồng xã,nhận thấy lượng sinh vật môi trường đồng ruộng ngày đi,tính chất đất thay đổi,nguồn nước bị ô nhiễm dần,người dân quan tâm đến môi trường,…Vì thế,cần tuyên truyền để nâng cao nhận thức người dân vấn đề môi trường,đặc biệt phân bón gây nên,để từ thay đổi nhận thức người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường tốt 4.2 Kiến nghị Do thời gian nghiên cứu đề tài có hạn nên đưa số kiến nghị sau: Người dân nên tăng cường sử dụng phân hữu cơ(đặc biệt phân chuồng) trình bón phân cho lúa để tăng suất sản xuất lúa,hạn chế ô nhiễm môi trường,…tuy nhiên không nên lạm dụng vào phân hữu với liều lượng nhiều ảnh hưởng không tốt đến sinh trưởng phát triểm lúa Chính quyền cần trọng việc quản lý sử dụng phân bón hộ nông dân địa bàn xã Các hộ nông dân nên lựa chọn giống lúa có đặc điểm tốt đề cho suất cao với chi phí sản xuất 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Nguyễn Văn Bộ 2005 Bón phân cân đối hợp lý NXB Nông Nghiệp Hà Nội GSTS Nguyễn Thế Đặng năm 2011,giáo trình đất dinh dưỡng trồng,nhà xuất nông nghiệp Hà Nội 3.PGS.TS Nguyễn Như Hà,bài giảng “Hóa chất dùng nông nghiệp môi trường”,nhà xuất Đại học Nông Nghiệp Hà Nội Lê Văn Khoa 2001 Nông nghiệp môi trường NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội TS Trương Hợp Tác Ảnh hưởng việc sử dụng phân bón đến môi trường Trực tiếp mạng: http://www.agroviet.gov.vn/Pages/news_detail.aspx?NewsId=7877&Page=4 TS Lê Văn Trị 2001 Phân phức hợp hữu vi sinh NXB Nông nghiệp Hà Nội Vũ Hữu Yêm 1995 Giáo trình phân bón cách bón phân NXB Nông Nghiệp Hà Nội TÀI LIỆU MẠNG INTERNET: 1.http://www.agroviet.gov.vn/Lists/appsp01_statistic/Attachments/55/Baocao _4_2012.pdf http://phanbonhanoi.vn/web/huong-dan-su-dung-hoi-dap/tai-lieu-thamkhao/quy-trinh-bon-phan-cho-cay-lua.html https://123tailieu.com/download/link/danh-gia-tinh-hinh-su-dung-phanbon-va-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-san-xuat-lua-tai-thi-tran-trau-quyhuyen-gia-lam-ha-noi https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A2n_Th%C3%A0nh 53 https://123tailieu.com/danh-gia-tinh-hinh-su-dung-phan-bon-va-thuoc-baove-thuc-vat-trong-san-xuat-lua-tai-thi-tran-trau-quy-huyen-gia-lam-hanoi.html https://123tailieu.com/nong-nghiep/nghien-cuu-tinh-hinh-sau-benh-hai-vatinh-doc-cua-ray-nau-nilarpavata-lugens-stal-doi-voi-mot-so-giong-luadia-phuong-vu-dong-xuan-2007-2008-tai-hop-tac-xa-huong-long-thanhpho-hue.html http://www.thuvientailieu.vn/tai-lieu/chuyen-de-tai-sao-o-viet-nam-caylua-oryza-sativa-duoc-chon-la-cay-luong-thuc-chinh-21625/ https://123tailieu.com/nong-nghiep/nghien-cuu-tinh-hinh-sau-benh-hai-vatinh-doc-cua-ray-nau-nilarpavata-lugens-stal-doi-voi-mot-so-giong-luadia-phuong-vu-dong-xuan-2007-2008-tai-hop-tac-xa-huong-long-thanhpho-hue.html http://phanbonhanoi.vn/web/huong-dan-su-dung-hoi-dap/tai-lieu-thamkhao/quy-trinh-bon-phan-cho-cay-lua.html 10.http://iasvn.org/chuyen-muc/Nang-cao-hieu-qua-su-dung-phan-bon-oViet-Nam-4276.html 11 http://iasvn.org/chuyen-muc/Hieu-qua-su-dung-phan-bon-cho-cay-trongqua-cac-thoi-ky-o-Viet-Nam-4539.html 12 http://thantrau.vn/en/tinh-hinh-san-xuat-lua-gao-cua-viet-nam/ 13 http://www.vuonrausach.com.vn/2014/02/vai-tro-cua-phan-bon-trong-sanxuat.html#ixzz49Or6WZyP 14 http://nongnghiep1.com/anh-huong-cua-viec-su-dung-phan-bon-den-moitruong-va-con-nguoi/ 15 http://phanbonhanoi.vn/web/huong-dan-su-dung-hoi-dap/tai-lieu-tham- khao/quy-trinh-bon-phan-cho-cay-lua.html 54 TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI https://books.google.com.vn/books?id=j4BC6nN4uEkC http://www.all.biz/fertilizers-for-rice-bgg1038285 http://www.homedepot.com/b/Outdoors-Garden-Center-Lawn-Care-LawnFertilizers/N-5yc1vZbx6b 55
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản Lý Và Sử Dụng Phân Bón Trong Sản Xuất Lúa Trên Địa Bàn Xã Nhân Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An, Quản Lý Và Sử Dụng Phân Bón Trong Sản Xuất Lúa Trên Địa Bàn Xã Nhân Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An, Quản Lý Và Sử Dụng Phân Bón Trong Sản Xuất Lúa Trên Địa Bàn Xã Nhân Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay