SKKN Giải Nhanh Bài Tập Môn Hóa Bằng Sơ Đồ Phản Ứng

24 280 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:04

SỞ GIÁO DỤC & ®µo t¹O TỈNH QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY    SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “ GIẢI NHANH BÀI TẬP MÔN HÓA BẰNG SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG” Người thực hiện: Trần Thị Thanh Huyền Tổ : Hóa Sinh Đơn vị: Trường THPT Bắc Trà My Năm học: 2013 - 2014 Bắc Trà My, ngày 20/05/2014 MỤC LỤC Phần I MỞ ĐẦU………………………………………………………… Trang Tên đề tài …………………………………….1 Đặt vấn đề 2.1.Tầm quan trọng vấn đề nghiên cứu 2.2 Tóm tắt thực trạng liên quan đến vấn đề nghiêng cứu 2.3 Lý chọn đề tài 2.4 Giới hạn nghiên cứu đề tài Phần II CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI Cơ sở lý luận……………………………………………………………… Những luận điểm liên quan đến đề tài…………………………………… Những luận cần nắm vững…………………………………………… Phần III CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI………………………… Thuận lợi, khó khăn……………………………………………………… Thành công, hạn chế…………………………………………………… Mặt mạnh, mặt yếu thân……………………………………… Các nguyên nhân, yếu tố tác động…………………………………… Phần IV NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI…………………… Giải pháp, biện pháp…………………………………………………… Điều kiện thực giải pháp, biện pháp……………………………… Mối quan hệ giải pháp, biện pháp……………………………………… Cách thực thi sáng kiến a Áp dụng khối 12 nâng cao………………………………………………… b Áp dụng khối 12 bản………………………………………………… Phần V ÁP DỤNG NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI…………………………… Hiệu quả………………………………………………………………… Kết quả………………………………………………………………… Phần VI KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ……………………………………… Kết luận………………………………………………………… Kiến nghị………………………………………………………………… Phần VII.TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………… Phần I MỞ ĐẦU Tên đề tài: “ GIẢI NHANH BÀI TẬP MÔN HÓA BẰNG SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG” Đặt vấn đề 2.1.Tầm quan trọng vấn đề nghiêng cứu Với hình thức thi trắc nghiệm nay, việc giải nhanh tập hóa học yêu cầu hàng đầu học sinh, yêu cầu tìm cách giải toán hóa cách nhanh nhất, đường ngắn giúp học sinh tiết kiệm thời gian làm mà rèn luyện tư lực phát vấn đề học sinh 2.2 Tóm tắt thực trạng liên quan đến vấn đề nghiêng cứu Trong trình giảng dạy, nhận thấy nhiều em học sinh quen với cách học cũ, nên giải tập lâu, luyện tập, tập đơn giản em giải có tới phút,đây vấn đề nan giải lớp mà lớp khác vậy, tình trạng không cải thiện vào phòng thi, em không đủ thời gian để làm với hình thức thi trắc nghiệm hành 2.3 Lý chọn đề tài Để giúp em giải nhanh tập hơn, nên nghĩ cách chỉnh lại cách giải em bày cho em cách giải dễ hiểu nhất, nhanh kết xác, cách giải nhanh tập môn hóa sơ đồ nhằm tiết kiệm thời gian cho học sinh, phù hợp với hình thức thi trắc nghiệm hành hy vọng việc làm giúp ích cho em hiểu môn hóa hơn, yêu môn hóa hơn, thực học giỏi môn hóa quan trọng xóa tư tưởng em cho môn hóa môn học khó 2.4 Giới hạn nghiên cứu đề tài Để học sinh học giỏi phần giải tập sơ đồ môn Hoá chọn đề tài nghiên cứu “ GIẢI NHANH BÀI TẬP MÔN HÓA BẰNG SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG” với phạm vi - Chương lớp 12 -Bài tập điều chế, sơ đồ, tổng hợp kiến thức lớp 10,11,12 Phần II CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.Cơ sở lý luận: -Bài tập hoá học phần thiếu môn hoá học Làm tập giúp em củng cố khắc sâu thêm kiến thức, đồng thời rèn luyện óc tư em Bài tập tính toán quan trọng dạng tập, nhận thấy sách giáo khoa, sách tập luôn có dạng tập Nên mục tiêu làm đề tài hệ thống hóa toàn kiến thức tập điều chế, tập liên quan nhiều phương trình, sơ đồ chuyển hóa -Các dạng tập học sinh dựa vào sơ đồ chuỗi phản ứng đặc trưng để tìm cách bấm máy tính cho nhanh kết xác, hay nói xác định dạng tập đó, học sinh biết phương pháp giải toán nhanh khoa học -Nhiệm vụ đề tài: Khảo sát tập lên lớp học sinh lớp 12/1,12/3,12/5,12/8 trường THPT Bắc Trà My 2.Những luận điểm liên quan đến đề tài -Đối tượng nghiên cứu: Các dãy chuyển hóa chât vô hữu phương pháp giải dạng tập - Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu tư liệu sản phẩm hoạt động sư phạm Phương pháp quan sát thực tế: quan sát cách làm tập học sinh Phương pháp hỏi đáp: trao đổi trực tiếp với giáo viên, học sinh vấn đề liên quan đến nội dung đề tài Phương pháp thống kê, phân tích số liệu 3.Những luận cần nắm vững * Bài tập chương lớp 12 tập điều chế, sơ đồ phản ứng chất phải dựa vào phản ứng hoá học đặc trưng để làm, đòi hỏi học sinh phải nắm vững lý thuyết, nắm vững phương pháp, từ vận dụng làm tập Hướng dẫn em phải nhận định đắn chất vấn đề như: tập cho gì, vế phải hay vế trái, hỏi gì, bày cho học sinh cách làm bấm từ trái qua từ phải qua, trình làm nhớ có hiệu suất phản ứng * Trước dạy nên bày cho học sinh biết cách nhận dạng tính thành thạo số mol Phần III CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.Thuận lợi – khó khăn a.Thuận lợi: - Được quan tâm đạo sâu sát Ban Giám Hiệu nhà trường hỗ trợ nhiệt tình các đồng nghiệp Trong năm gần đây, vấn đề dạy học môn hoá học đổi môn có chuyển biến mạnh mẽ đổi phương pháp dạy học Chương trình Sách giáo khoa hoá học có nhiều đổi mục tiêu, cấu trúc, đổi thích hợp cho giáo viên giảng dạy môn hoá học cho học sinh Thông qua học, học sinh tự hoạt động tích cực, chủ động sáng tạo tìm tòi phát chiếm lĩnh nội dung học Được đồng tình xã hội, bậc Cha Mẹ học sinh tích cực phối hợp với nhà trường công tác giáo dục cho học sinh b.Khó khăn: -Đối với học sinh chương trình học nặng số môn học với lượng kiến thức khổng lồ Môn Hoá học có kiến thức nhiều đòi hỏi em phải học nhiều, nhớ kỹ làm tập -Phòng thiết bị có, hoá chất thiếu, nhiều hóa chất hết hạn sử dụng nên hạn chế làm thí nghiệm cho học sinh quan sát trực tiếp - Tâm lý chung người có Cha mẹ học sinh cho môn học phụ, kết học tập không quan trọng lắm, chưa ý động viên em tích cực học tập Thành công – hạn chế a.Thành công: Nhiều em thích học môn hoá cố gắng chăm học môn hoá,và nhiều em nhớ kiến thức Có nhiều em chăm ngoan có ý thức học tậptốt Luôn chịu khó học cũ, làm tập hoá học đọc trước Một số em tham khảo nhiều loại sách rèn luyện khả tư thông qua tập b.Hạn chế: -Nhiều học sinh phân biệt dạng tập không nhớ phương pháp giải tập, không lồng ghép phương pháp phù hợp áp dụng vào tập để giải Học sinh dân tộc thiểu số thường học môn hoá đặc biệt phần tập -Các em chưa biết cách học tập hiệu quả, học tập máy móc không tự tìm hiểu, nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo -Học sinh nhớ phản ứng đặc trưng vô số chất Mặt mạnh – mặt yếu thân a Mặt mạnh: -Thời gian giảng dạy lâu, tích lũy củng nhiều kinh nghiệm, em người Trà My(dân gốc Trà My) nên hết lòng học sinh Trà My, hệ sau b.Mặt yếu: -Vì người phụ nữ, người mẹ gia đình, nên việc làm tròn trách nhiệm gia đình tốn thời gian đáng kể, có phần hạn chế việc tích lũy kinh nghiệm Các nguyên nhân , yếu tố tác động - Lượng kiến thức môn hoá nhiều, thời gian dạy lớp dạy lý thuyết, có tiết luyện tập làm tập - Hoàn cảnh gia đình học sinh khó khăn, cha mẹ chưa quan tâm đến việc học hành con, nhiều em phụ ba mẹ công chuyện đồng - Ý thức học tập em chưa cao Phần IV NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI: Giải pháp, biện pháp a Giải pháp -Đưa phương pháp giải tập sơ đồ truyền đạt tới học sinh để học sinh gặp biết nhận dạng nhớ phản ứng đặc trưng chất để làm -Phối hợp với GVCN phụ huynh nhắc nhở, đôn đốc, động viên, khuyến khích việc học em b.Biện pháp -Trước tiên phải dạy: Biết cách tính thành thạo số mol Đơn vị → Đại lượng → Kí hiệu → Công thức thường liên quan * mol Số mol n *gam Khối lượng chất tan m ct *n= mct M *% Nồng độ % C% *n= C %.mdd 100.M * lit,cm3,ml Thể tích V Nồng độ mol CM Khối lượng riêng D *n= P *n= M ,mol/lit * gam/ml V (lit ) đktc * n= 22,4 * n =CM V(lit) C %.V (ml ).D( gam / ml ) 100.M * atm,mmHg Áp suất P.V ; R.T -Sau nắm vững : Phương pháp làm tập dạng * Bước 1: Viết dãy chuyển hóa có kèm hệ số phương trình hiệu suất có * Bước 2: Xác định kiện đề cho vế * Bước 3: Tính số mol, sau chuyển số mol có liên quan hệ số hiệu suất ⇒ điều phải chứng minh Lưu ý: -Nhớ từ vế trái qua vế phải nhân hiệu suất trước sau chia 100 Ngược lại từ vế phải qua vế trái nhân 100 trước sau chia hiệu suất -Ta thấy bước quan trọng nhất, học sinh phải xác định hệ số phương trình Muốn em phải nắm vững lý thuyết Điều kiện thực giải pháp, biện pháp - Học sinh phải nắm vững lý thuyết - Giáo viên phải đưa phương pháp giải tập - Tăng cường làm tập tiết luyện tập để học sinh nhớ phương pháp làm đặc trưng Mối quan hệ giải pháp, biện pháp -Giải pháp đưa giáo viên làm để học sinh học tốt phần sơ đồ giáo viên cung cấp đầy đủ thông tin dấu hiệu để nhận dạng tập - Biện pháp thực phải thường xuyên tập dạng sơ đồ thực dạy cho học sinh Tăng cường khuyến khích em làm cách cho điểm tốt, khen ngợi trước lớp thường xuyên nhắc nhở em học Cách thực thi sáng kiến: Thông qua kiểm tra 15 phút a Áp dụng với khối 12 nâng cao Dạng 1: Điều chế lớp 10 Câu 1: Người ta sản xuất H2SO4 từ quặng pirit Nếu dùng 300 quặng pirit có 20 % tạp chất sản xuất dung dịch H 2SO4 98 % Biết hao hụt 10 % A 120 HD: B.360 FeS2 C.240 1:2 → H2SO4 ( → ) D.150 ( 300 80 90 100 ): 120 .98 = 360 (tấn) ⇒ chọn B 100 100 98 (Trích sách 450 tập hóa học lớp 10: câu 359/ trang 54/ LÊ ĐÌNH NGUYÊN) Dạng 2: Điều chế lớp 11 Câu 2: Để điều chế 5,000 axit nitric nồng độ 60 % cần dùng amoniac? Biết hao hụt amoniac trình sản xuất 3,8 % A.0,421 HD: B.0,184 NH3 C.0,842 1:1 → HNO3 ( ← ) 100 Chọn C ⇐ 0,842 D.0,326 60.5 =17 100 − 3,8 100.63 ( Trích sách giáo khoa hóa học 11 bản: câu 7/trang 45/ nhà xuất giáo dục) Dạng 3: Tổng hợp kiến thức hữu 12 Câu 3: Cho 0,1 mol chất hữu A ( có số C bé ) tác dụng vừa đủ với 0,2 mol KOH thu H2O hỗn hợp muối Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối thu H2O, K2CO3 , 13,2 gam CO2 Công thức phân tử A A.C3H4O4 HD: B.C4H6O4 A 0,1 mol C.C4H8O2 D.C5H8O4 t + KOH → hỗn hợp muối → K2CO3 + CO2 0,2 mol → 0,1 mol 0,4 mol Vì số mol CO2 gấp lần số mol A chứng tỏ A có cacbon Vì số mol KOH gấp lần số mol A chứng tỏ A hai chức ⇒ chọn B ( Trích sách chuyên đề hóa hữu Nguyễn Thị Ngọc Ánh nhà xuất Quốc Gia câu 68/trang 36) Dạng : Lên men rượu: nC6H12O6 H% =80  → 2nCO2 + 2nC2H5OH Câu 4: Cho lên men m3 nước rỉ đường glucozơ thu 60 lít cồn 960 Khối lượng glucozơ có thùng nước rỉ đường glucozơ kilôgam? Biết khối lượng riêng ancol etylic 0,789 g/ml 200C hiệu suất trình lên men đạt 80% A ~ 71 kg B ~ 74 kg C ~ 89 kg D ~ 111kg -HD: C6H12O6 1:2 → C2H5OH 100 96.60.0,789 Chọn D ⇐ 111 = 180 80 100.46 ( Trích sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao : câu 8/trang 33/ nhà xuất giáo dục) Dạng 5: PHẢN ỨNG THUỶ PHÂN TINH BỘT (C6H10O5)n: H1% H2% Câu 5: Từ 10 tinh bột có  thể→điều2nCO chế kg  → 65 %nC (C6H O5ngô )n chứa 6H12O6 + 2nC2H5OH 162nxuất trình đạt 180n rượu Biết hiệu 80 % A 295,3 HD: B 345,6 C 124,5 D.186,4 1:n 1:2 ( C6H10O5 )n → C6H12O6 → C2H5OH 1.65 80 .46= 295,3 kg 162.100 100 ( Trích sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao : câu 5/trang 53/ nhà xuất giáo dục) Dạng 6: Xenlulozơ + axitnitrit xenlulozơ trinitrat [C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3 [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O 162n 3n.63 297n Câu 6: Xenlulozơ trinitrat chất dễ cháy nổ mạnh, điều chế từ xenlulozơ axit nitric Thể tích axit nitric 63% có d = 1,52g/ml cần để sản xuất 594 g xenlulozơ trinitrat hiệu suất đạt 60% A 131,6ml B 657,9 ml C 1520,0 ml D 219,3 ml HD: [ C6 H O2 (ONO2 ) ] n :1 3n → HNO3 100 594 Chọn B ⇐ 657,9 = 63.1,52 63 100 60 297 ( Trích sách tập hóa học 12 nâng cao : câu 2.40/trang 16/ nhà xuất giáo dục) Dạng 7: Tổng hợp kiến thức hữu 11+ 12 Câu 7: Cho hỗn hợp X gồm NH3, C6H5NH2, C6H5OH X trung hòa 0,3 mol NaOH 0,15 mol HCl X phản ứng vừa đủ với 1,125 mol Br2 tạo kết tủa Phần trăm số mol anilin X A.14,28% B.20,00% C.16,67% D.12,50% HD: + NaOH NH3 C6H5NH2 0 + HCl C6H5OH 0,3 0,15 + Br2 0,375 ⇒ % anilin = 0,075 100= 16,67 % chọn C 0,45 ( Trích sách tập trắc nghiệm hóa học 12: câu 120 /trang 69 / NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG) Dạng 8: Lập sơ đồ tư Câu 8: Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala–Ala–Ala–Ala (mạch hở) thu hỗn hợp gồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala–Ala 27,72 gam Ala–Ala– Ala Giá trị m là: A 111,74 B 81,54 C 90,6 D 66,44 Ala–Ala–Ala–Ala → Ala + Ala–Ala + Ala–Ala–Ala 0,32 0,2 ĐLBTNT( N ) ⇒ m= 0,12 0,32 + 0,2.2 + 0,12.3 (89.4-18.3)= 81,54 chọn B ( Trích đề thi đại học khối A năm 2011 : câu 31 / mã đề 758 ) Dạng 9: PHẢN ỨNG THUỶ PHÂN TINH BỘT (C 6H10O5)n: nghịch H1% → (C6H10O5)n  H2% → 2nCO2 + 2nC2H5OH nC6H12O6  162n 180n Câu 9: Khối lượng tinh bột cần dùng trình lên men để tạo thành lít rượu ancol etylic 46º (biết hiệu suất trình 72% khối lượng riêng rượu etylic nguyên chất 0,8 g/ml) A 5,4 kg B 5,0 kg C 6,0 kg D 4,5 kg 1;n 1:2 HD: (C6H10O5)n → C6H12O6 → C2H5OH ( ← ) Chọn D ⇐ 4,5=162 100 46.5.0,8 72 100.46 ( Trích đề thi đại học khối B năm 2008 : câu 10 / mã đề 195 ) Dạng 10: PHẢN ỨNG THUỶ PHÂN TINH BỘT (C 6H10O5)n: thuận H1% → (C6H10O5)n  162n H2% → 2nCO2 + 2nC2H5OH nC6H12O6  180n Câu 10: Từ 10 kg gạo nếp chứa 80 % tinh bột , lên men thu lit ancol etylic nguyên chất ? Biết hiệu suất trình lên men đạt 80% ancol etylic có khối lượng riêng D= 0,789 g/ml A 4,6 lit B.4,7 lit C.4,8 lit D.4,9 lit 1; n 1:2 HD: (C6H10O5)n → C6H12O6 → C2H5OH ( → ) 10 80 80 46 0,789 = 4,6 ⇒ chọn A 100 162 100 (Trích sách giáo khoa Hóa 12 Nâng Cao câu 5/trang44 nhà xuất Giáo Dục) b.Áp dụng với khối 12 DẠNG 1: PHẢN ỨNG TRÁNG GƯƠNG CỦA GLUCOZƠ (C6H12O6) C6H12O6 2Ag (glucozơ ) Nhớ ( M C6 H12O6 = 180, M Ag = 108 ) Câu Đun nóng 9g glucozơ vừa đủ với d d AgNO NH3 thấy Ag tách Tính lượng Ag thu A 10,8g B 20,6 g C 28,6g D 26,1g HD: 108 = 10,8 " A ( Trích sách giáo khoa 12 câu 6/trang 25 nhà xuất giáo dục ) H% C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2 ( M C6 H12O6 = 180, M Ag = 108 ) Dạng Câu Khi lên men 360 gam glucozơ với hiệu suất 100%, khối lượng ancol etylic thu là: A.184 gam B.138 gam C.276 gam D.92 gam HD: 46 = 184 " A ( Trích sách giáo khoa 12 : phản ứng lên men /trang 24 nhà xuất giáo dục ) DẠNG 3: PHẢN ỨNG THỦY PHÂN SACAROZƠ (C12H22O11) C12H22O11(Saccarozơ) C6H12O6 (glucozơ) + C6H12O6 (fructozơ) Câu 3: Thủy phân hoàn toàn kg saccarozơ thu : A kg glucozơ kg fructozơ B kg glucozơ C kg fructozơ D 0,5263 kg glucozơ 0,5263 kg fructozơ HD: 180 = 0,5263 " D ( Trích sách giáo khoa 12 : phản ứng lên men /trang 28 nhà xuất giáo dục ) DẠNG 4: PHẢN ỨNG THUỶ PHÂN XENLULOZƠ HOẶC TINH (C6H10O5)n: (C6H10O5)n 162n H1%  → nC6H12O6 180n H2%  → 2nCO2 + 2nC2H5OH BỘT Câu Thuỷ phân 324 gam tinh bột với hiệu suất phản ứng 75%, khối lượng glucozơ thu là: A.360 gam B.480 gam C.270 gam D.300 gam HD: 180 = 270 " C ( Trích sách giải toán trắc nghiệm câu 2.22 /trang 46 nhà xuất giáo dục ) DẠNG 5: Xenlulozơ + axitnitrit xenlulozơ trinitrat [C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3 [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O 162n 3n.63 297n Câu Từ 16,20 xenlulozơ người ta sản xuất m xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ 90%) Giá trị m A 26,73 HD: B 33,00 C 25,46 D 29,70 297 = 26,73 " A ( Trích sách trắc nghiệm Nguyễn Xuân Trường câu 130/ trang 45 nhà xuất hà nội ) C6H1`2O6 + H2 C6H14O6 (sobitol) DẠNG 6: KHỬ GLUCOZƠ BẰNG HIĐRO (Glucozơ) Câu 6: Lượng glucozơ cần dùng để tạo 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% A 2,25 gam B 1,80 gam C 1,82 gam D 1,44 gam HD: A ! 2,25 = 180 ( Trích sách trắc nghiệm Nguyễn Xuân Trường câu 91/ trang 39 nhà xuất hà nội ) Dạng 7: Điều chế lớp 11 Câu 7:Để điều chế 5,000 axit nitric nồng độ 60 % cần dùng amoniac? Biết hao hụt amoniac trình sản xuất 3,8 % A.0,421 HD: B.0,184 NH3 1:1 → Chọn C ⇐ 0,842 C.0,842 D.0,326 HNO3 ( ← ) 100 60.5 =17 100 − 3,8 100.63 ( Trích sách giáo khoa hóa học 11 bản: câu 7/trang 45/ nhà xuất giáo dục) Dạng 8: Điều chế lớp 10 Câu 8: Người ta sản xuất H2SO4 từ quặng pirit Nếu dùng 300 quặng pirit có 20 % tạp chất sản xuất dung dịch H 2SO4 98 % Biết hao hụt 10 % A 120 HD: B.360 FeS2 ( 300 1:2 → C.240 D.150 H2SO4 ( → ) 80 90 100 ): 120 .98 = 360 (tấn) ⇒ chọn B 100 100 98 (Trích sách 450 tập hóa học lớp 10: câu 359/ trang 54/ LÊ ĐÌNH NGUYÊN) Dạng 9: PHẢN ỨNG THUỶ PHÂN TINH BỘT (C 6H10O5)n: thuận H1% → (C6H10O5)n  162n H2% → 2nCO2 + 2nC2H5OH nC6H12O6  180n Câu 9:Từ 1tấn ngô chứa 65 % tinh bột điều chế kg rượu Biết hiệu xuất trình đạt 80 % A 295,3 HD: B 345,6 C 124,5 D.186,4 1:n 1:2 ( C6H10O5 )n → C6H12O6 → C2H5OH 1.65 80 .46= 295,3 kg 162.100 100 ( Trích sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao : câu 5/trang 53/ nhà xuất giáo dục) Dạng 10: Tổng hợp kiến thức hữu 11+ 12 Câu 10: Cho hỗn hợp X gồm NH3, C6H5NH2, C6H5OH X trung hòa 0,3 mol NaOH 0,15 mol HCl X phản ứng vừa đủ với 1,125 mol Br2 tạo kết tủa Phần trăm số mol anilin X A.14,28% B.20,00% C.16,67% D.12,50% HD: + NaOH + HCl NH3 C6H5NH2 0 C6H5OH 0,3 0,15 + Br2 0,375 ⇒ % anilin = 0,075 100= 16,67 % chọn C 0,45 ( Trích sách tập trắc nghiệm hóa học 12: câu 120 /trang 69 / NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG Phần V KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 1.Hiệu khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Qua khảo nghiệm nhận thấy “Phương pháp giải tập sơ đồ” đóng góp nhiều làm nên thành tích học sinh Bản thân học sinh gặp dạng mà em chưa tiếp xúc em cảm thấy lúng túng Nhưng em biết phương pháp em áp dụng cách nhanh chóng nhẹ nhàng Bằng cách vạch sơ đồ em hình dung làm nhớ lâu gặp Bản thân giáo viên nhận thấy làm đề tài áp dụng nhiều giảng dạy học sinh Các phản ứng đặc trưng chất nhiều 2.Kết khảo sát Lớ Số KẾT QUẢ BÀI 15 PHÚT LẦN KỲ NĂM HỌC 2013-2014 G p H CỦA LỚP CƠ BẢN CỦA LỚP NÂNG CAO hi GIỎI KHÁ (G) GIỎI SS/TL (G) % 17 (K) KHÁ SS/TL (K) % (Tb) TB (Tb) SS/TL S 35,4% TL 43 L O % S 16,7% TL L 3% S TL 51,6% L 15 % 7% 18 S S Lớ ố p H 12/ S48 12/ 12/ 0% 78 % 12/ TB YẾU (Y) KÉ YẾU (Y) SS/TL% % 20 % 35% S L 6,3% TL% 25 58% % 20 41 29 % % % M (Ké ≥ Tb ≥ Tb SS/TL % m) 45 T S S TL 93,8% L L L18 % % 42% 0 100 % 10 % 90 % 0 % % Từ bảng ta rút kết luận tỉ lệ học sinh giỏi, cao Vậy với cách dạy trình bày tỉ lệ học tập học sinh có chiều hướng tăng lên Bên cạnh thái độ học tập tăng lên đáng kể nhiều, học sinh yếu lên trung bình cảm thấy yêu thích môn học Nói chung chất lượng tinh thần học tập em có chuyển biến đáng kể Phần VI KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ ch % ú Kết luận -Muốn thành công công tác giảng dạy trước hết đòi hỏi người giáo viên phải có tâm huyết với công việc, phải đam mê tìm tòi học hỏi, phải nắm vững kiến thức bản, phổ thông, tổng hợp kinh nghiệm áp dụng vào giảng Phải thường xuyên học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn thân, phải biết phát huy tính tích cực chủ động chiếm lĩnh tri thức học sinh -Để dạy học môn hóa có hiệu trước hết phải đầy đủ trang thiết bị dạy học hoá chất, phòng thí nghiệm, máy chiếu -Trong trình giảng dạy phải coi trọng việc hướng dẫn học sinh đường tìm kiến thức mới, khơi dậy óc tò mò, tư sáng tạo học sinh, tạo hứng thú học tập, dẫn dắt học sinh từ chỗ chưa biết đến biết, từ dễ đến khó -Đối với học sinh cần phải thường xuyên rèn luyện, tìm tòi, học hỏi nhằm củng cố nâng cao vốn kiến thức cho thân Kiến nghị : -Với nhà trường: Trang bị đầy đủ trang thiết bị đại lắp thêm máy chiếu Tiếp tục đầu tư thêm sách tham khảo hóa chất -Với phụ huynh: Kiểm tra đôn đốc việc học nhà học sinh, tạo điều kiện, khuyến khích em học tích cực -Trên số kỹ giúp học sinh giải nhanh, xác phù hợp với trình độ nhận thức chung em học sinh trung học phổ thông mà áp dụng vào giảng dạy cho em thu kết định Mặt khác sách giáo khoa không đề cập đến cách giải nên chủ động bày cách giải phù hợp để học sinh dễ dàng nắm bắt TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Trích sách 450 tập hóa học lớp 10: câu 359/ trang 54/ LÊ ĐÌNH NGUYÊN 2.Trích sách giáo khoa hóa học 11 bản: câu 7/trang 45/ nhà xuất giáo dục 3.Trích sách chuyên đề hóa hữu Nguyễn Thị Ngọc Ánh nhà xuất Quốc Gia câu 68/trang 36 4.Trích sách chuyên đề hóa hữu Nguyễn Thị Ngọc Ánh nhà xuất Quốc Gia câu 68/trang 36 5.Trích sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao : câu 8/trang 33/ nhà xuất giáo dục 6.Trích sách tập hóa học 12 nâng cao : câu 2.40/trang 16/ nhà xuất giáo dục 7.Trích sách tập trắc nghiệm hóa học 12: câu 120 /trang 69 / NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 8.Trích đề thi đại học khối A năm 2011 : câu 31 / mã đề 758 9.Trích đề thi đại học khối B năm 2008 : câu 10 / mã đề 195 10.Trích sách giáo khoa Hóa 12 Nâng Cao câu 5/trang44 NXB Giáo Dục 11.Trích sách giáo khoa 12 câu 6/trang 25 nhà xuất giáo dục 12.Trích sách giáo khoa 12 : phản ứng lên men /trang 24 nhà xuất giáo dục 13.Trích sách giáo khoa 12 : phản ứng lên men /trang 28 NXB giáo dục 14.Trích sách giải toán trắc nghiệm câu 2.22 /trang 46 nhà xuất giáo dục 15.Trích sách trắc nghiệm Nguyễn Xuân Trường câu 130/ trang 45 nhà xuất hà nội 16.Trích sách trắc nghiệm Nguyễn Xuân Trường câu 91/ trang 39 nhà xuất hà nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC PHIẾU NHẬN XÉT, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2013-2014 Đánh giá xếp loại HĐKH Trường THPT Bắc Trà My 1.Tên đề tài:“ GIẢI NHANH BÀI TẬP MÔN HÓA BẰNG SƠ ĐỒ NHẰM TIẾT KIỆM THỜI GIAN CHO HỌC SINH,PHÙ HỢP VỚI HÌNH THỨC THI TRẮC NGHIỆM” 2.Tác giả: TRẦN THỊ THANH HUYỀN Chức vụ: GIÁO VIÊN Nhận xét Chủ tịch HĐKH đề tài: a) Ưu điểm: ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………… b) Hạn chế: ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………… 5.Đánh giá xếp loại:……… Người thẩm định: (ký, ghi rõ họ tên) Chủ tịch HĐKH (Ký,đóng dấu,ghi rõ họ tên) ... trắc nghiệm Nguyễn Xuân Trường câu 91/ trang 39 nhà xuất hà nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC PHIẾU NHẬN XÉT, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2013-2014 Đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Giải Nhanh Bài Tập Môn Hóa Bằng Sơ Đồ Phản Ứng, SKKN Giải Nhanh Bài Tập Môn Hóa Bằng Sơ Đồ Phản Ứng, SKKN Giải Nhanh Bài Tập Môn Hóa Bằng Sơ Đồ Phản Ứng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay