Những Xu Hướng Chính Về Khoa Học Và Công Nghệ Toàn Cầu Trong Năm 2012

58 14 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 20:43

Bảng chữ viết tắt GBAORD Phân bổ ngân sách phủ cho nghiên cứu phát triển GDP Tổng sản phẩm quốc nội ICT Công nghệ thông tin truyền thông KH&CN Khoa học công nghệ KTI Thâm dụng tri thức công nghệ MNC Công ty đa quốc gia NC&PT Nghiên cứu phát triển NIH Viện Y học quốc gia Mỹ NS&E Khoa học tự nhiên kỹ thuật NSF Quỹ Khoa học quốc gia Mỹ OECD Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế PCT Hiệp ước hợp tác sáng chế PPP Hợp tác công - tư PRI Tổ chức nghiên cứu công SHTT Sở hữu trí tuệ SME Doanh nghiệp vừa nhỏ STI Khoa học, công nghệ đổi TTO/TLO Văn phòng cấp giấy phép chuyển giao công nghệ USPTO Cơ quan sáng chế thương hiệu Hoa Kỳ Lời giới thiệu Cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 ảnh hưởng không nhỏ đến khoa học, công nghệ đổi toàn cầu Cuộc khủng hoảng thúc đẩy số xu làm gia tăng thách thức, mà hầu hết số xuất từ trước năm 2008 Việc xem xét lại sách khoa học, công nghệ đổi trở nên cấp thiết Trong môi trường cạnh tranh này, số quốc gia thích nghi bắt đầu thích nghi, số khác gặp khó khăn để phát triển Kết hố ngăn cách nước tăng trưởng đổi với nước không làm điều trở nên gia tăng CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA giới thiệu với bạn đọc Tổng quan: "NHỮNG XU HƯỚNG CHÍNH VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU TRONG NĂM 2012" truyền tải số xu hướng quốc tế chủ yếu khoa học công nghệ năm Tổng quan nhấn mạnh đến xu phát triển kinh tế liên quan đến mức độ thâm dụng tri thức ngày tăng, nghiên cứu với khai thác thương mại hoạt động trí tuệ khác có ý nghĩa quan trọng Ngành công nghiệp phủ đóng vai trò then chốt thay đổi Cuộc khủng hoảng tài kinh tế tiếp tục gây bất ổn định giới, ảnh hưởng đến phạm vi rộng nỗ lực KH&CN, từ nghiên cứu đến sản xuất, thương mại hàng hóa công nghệ cao dịch vụ có hàm lượng tri thức cao Tác động đầy đủ biến cố phải hàng năm để trở nên sáng tỏ, phạm vi cho phép liệu có được, tổng quan sử dụng chúng để so sánh quốc gia, xem xét mẫu hình xu khoa học công nghệ toàn cầu, đánh giá thay đổi vị cường quốc khoa học công nghệ Tổng quan phác thảo lên cấu trúc phân tích chủ đề KH&CN chính, sau xem xét chúng thông qua lăng kính tiêu khác NC&PT, đổi nguồn nhân lực Tài liệu biên soạn chủ yếu dựa sở tổng quan số khoa học kỹ thuật (Science and Engineering Indicators 2012) Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ (NSF) tổng quan OECD khoa học, công nghệ công nghiệp toàn cầu năm 2012 (OECD Science, technology and industry outlook 2012) Xin trân trọng giới thiệu độc giả CỤC THÔNG TIN KH&CN QUỐC GIA I NHỮNG XU HƯỚNG CHÍNH VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU TRONG NĂM 2012 Kể từ năm 1990, sóng tự hóa thị trường toàn cầu dẫn đến kinh tế giới kết nối, đôi với mức độ hoạt động tăng trưởng mạnh chưa thấy với thay đổi cấu diễn Các phủ thuộc nhiều nơi thuộc giới phát triển coi khoa học công nghệ phận tích hợp tăng trưởng kinh tế phát triển, đặt mục tiêu xây dựng kinh tế mang hàm lượng tri thức cao Họ tiến hành bước tiến mở cửa thị trường cho thương mại đầu tư nước ngoài, phát triển sở hạ tầng KH&CN, thúc đẩy NC&PT công nghiệp, phát triển hệ thống giáo dục bậc cao, xây dựng lực NC&PT địa Theo thời gian, lực KH&CN toàn cầu tăng lên, đặc biệt châu Á Do công cụ liên lạc quản lý ngày phát triển có hiệu hơn, tập đoàn đa quốc gia (MNC) vốn tìm kiếm hội tiếp cận đến thị trường phát triển cấu trúc doanh nghiệp toàn cầu, dẫn tới mạng lưới nhà cung ứng chuyên nghiệp, rộng khắp toàn cầu Về phần mình, phủ thuộc nước chủ nhà thường gắn kèm điều kiện việc tiếp cận thị trường, điều thông qua hiệu ứng lan tỏa công nghệ giúp phát triển lực KH&CN xứ Các MNC phương Tây Nhật Bản ngày liên kết thị trường KH&CN giới họ đặt trụ sở quốc gia phát triển Về khía cạnh rộng hoạt động KH&CN, Mỹ tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo Nhưng nước trải qua xói mòn dần vị trí nhiều lĩnh vực cụ thể Có hai động thái đóng góp vào xói mòn này, gia tăng nhanh với phạm vi rộng lực KH&CN châu Á Nhật Bản tác động từ nỗ lực EU nhằm đẩy mạnh lực cạnh tranh tương đối họ NC&PT, đổi công nghệ cao Sự vượt lên nhanh chóng châu Á trung tâm KH&CN giới lớn chủ yếu thúc đẩy phát triển Trung Quốc, quốc gia gần số tiếp tục cho thấy tăng trưởng dài hạn mà theo thường lệ vốn coi không bền vững Nhưng nhiều kinh tế châu Á khác (như kinh tế châu Á viết tắt Asia-8 gồm: Ấn Độ, Inđônexia, Malaixia, Philipin, Singapo, Hàn Quốc, Đài Loan Thái Lan) đóng vai trò Tất nước đặt mục tiêu nâng cao chất lượng hội tiếp cận đến giáo dục bậc cao phát triển sở hạ tầng KH&CN nghiên cứu tầm cỡ giới Chức kinh tế Asia-8 có vai trò khu vực cung ứng cấu trúc lỏng cho ngành chế tạo xuất công nghệ cao Trung Quốc Vùng cung ứng có xu hướng bao gồm Nhật Bản Nhật Bản, quốc gia vượt trội KH&CN, liên tục bị vị trí tương đối với Trung Quốc kinh tế Asia-8 lĩnh vực chế tạo công nghệ cao thương mại GDP cao Ấn Độ tiếp tục tương phản với non nớt thành tích KH&CN tổng thể EU cố gắng giữ vững vị trí trước chuyển biến KH&CN phạm vi toàn giới Các xúc tiến sách trọng đổi khu vực hỗ trợ thống đồng tiền chung xóa bỏ hàng rào thương mại di cư bên khối Phần lớn giao dịch thương mại công nghệ cao EU diễn với nước thành viên EU khác Thành tích nghiên cứu EU mạnh đánh dấu hợp tác nội khối EU hỗ trợ mạnh EU trọng vào việc thúc đẩy chất lượng danh tiếng quốc tế trường đại học Các quốc gia khác chia sẻ trọng ngày cao vào KH&CN, coi phương tiện để tăng trưởng kinh tế Braxin Nam Phi cho thấy có tỷ lệ tăng trưởng KH&CN cao, từ tảng thấp Trong số quốc gia phát triển hơn, tảng KH&CN Nga tiếp tục gặp khó khăn điều kiện tương đối lẫn tuyệt đối, Israel, Canađa, Thụy Sĩ mẫu hình tảng KH&CN trưởng thành có hiệu cao Gia tăng toàn cầu chi tiêu nghiên cứu phát triển Chi tiêu NC&PT toàn cầu thập kỷ qua tăng nhanh so với GDP toàn cầu, thị cho thấy nỗ lực lan rộng nhằm biến kinh tế trở nên có hàm lượng tri thức công nghệ cao Tổng trị giá gia tăng toàn cầu ước tính tăng từ 522 tỷ USD năm 1996 lên xấp xỉ 1,3 nghìn tỷ USD năm 2009, với tốc độ tăng trưởng chậm lại năm suy thoái 2008-09 (hình 1) Mặc dù số liệu cụ thể thể hình ước tính không xác1, xu hướng lên mạnh vững vàng cho thấy trọng toàn cầu ngày tăng vào đổi thông qua NC&PT Hình 1: Chi tiêu NC&PT toàn cầu ước tính: 1996-2009 (tỷ USD) (Nguồn: NSF: Science and Engineering Indicators 2012) Các ước tính dựa số liệu OECD Viện thống kê Giáo dục, khoa học tổ chức văn hóa Liên hiệp quốc Các số liệu tính thành tổng trị giá theo đồng đôla sử dụng cách tính theo sức mua tương đương, chi phí rổ hàng hóa dịch vụ chuẩn địa phương Tính xác chuyển đổi chuẩn hóa kinh tế bị giảm trường hợp kinh tế phát triển Đầu tư NC&PT nước phương Tây chậm lại rõ rệt trước điều kiện kinh tế bất lợi Sau năm 2008, tăng trưởng NC&PT ngừng giảm Hoa Kỳ EU, sau tính đến lạm phát Tốc độ tăng trưởng khu vực châu Á (Trung Quốc, Nhật Bản, kinh tế Asia-8) phần giới lại có phần chậm lại năm 2008 2009, từ tốc độ cao năm trước Hoa Kỳ quốc gia có tảng NC&PT lớn giới, với chi tiêu NC&PT đạt 400 tỷ USD năm 2009 Lần đầu tiên, tổng chi tiêu NC&PT khu vực châu Á năm 2009 đạt 399 tỷ USD, sánh ngang với Mỹ (hình 2) Tăng trưởng NC&PT năm 2008-09 Trung Quốc đạt mức kỷ lục 28% - cao mức tăng trưởng trung bình 22% năm 1997-2007 - đưa nước vượt qua Nhật Bản để chiếm vị trí thứ hai Các số liệu năm 2010 Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc công bố cho thấy tiếp tục gia tăng 22% Chi tiêu NC&PT coi đầu tư dài hạn vào đổi Tỷ số chi tiêu NC&PT/GDP số thích hợp cho thấy hoạt động kinh tế quốc gia chi cho đổi thông qua NC&PT Mục tiêu đặt năm 1950 Hoa Kỳ đầu tư NC&PT đạt 1% GDP vào năm 1957 Gần hơn, nhiều phủ đặt mục tiêu nước 3% GDP để nhằm theo đuổi việc phát triển kinh tế tri thức, số mà EU thức đưa vào mục tiêu kế hoạch dài hạn Hình 2: Chi tiêu NC&PT Hoa Kỳ, EU, 10 kinh tế châu Á: 1996-2009 (tỷ USD) Ghi chú: Asia-10 = Trung Quốc, Ấn Độ, Inđônêxia, Nhật Bản, Malaixia, Philipin, Singapo, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan (Nguồn: OECD, NSF Science and Engineering Indicators 2012, http://stats.uis.unesco.org.) Tuy nhiên, định tác động đến tổng chi tiêu NC&PT lại thường thuộc ngành công nghiệp, việc đạt mục tiêu nằm kiểm soát trực tiếp phủ Tại Mỹ, ngành công nghiệp đóng góp đến 62% tổng NC&PT Tỷ lệ trung bình EU 54%, với phạm vi chênh lệch đáng kể (ví dụ Đức gần 70%, Anh 45%) Tại Trung Quốc, Singapo, Đài Loan, chi tiêu ngành công nghiệp cho NC&PT chiếm từ 60% trở lên Mặc dù nhà lập kế hoạch phủ giám sát tỷ số NC&PT/GDP tiêu lực đổi mới, có quốc gia đạt mức 3% Trong thập kỷ qua, nhiều kinh tế phát triển châu Á ngày gia tăng tỷ số NC&PT/GDP; Hoa Kỳ EU gần giữ vững Tỷ số NC&PT/GDP tương đối cao Nhật Bản phản ánh mức chi tiêu NC&PT không đổi GDP có phần bị thu nhỏ lại Tỷ lệ NC&PT/GDP Trung Quốc gần tăng gấp ba, từ 0,6% năm 1996 lên 1,7% năm 2009, giai đoạn mà GDP nước tăng 12% năm, gia tăng liên tục nhanh Khoảng cách tỷ lệ NC&PT/GDP Trung Quốc tương quan với tỷ số kinh tế phát triển khoảng trống để NC&PT Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng nhanh (hình 3) Hình 3: Chi tiêu NC&PT tính theo tỷ trọng sản lượng kinh tế số nước/khu vực chọn lọc: 1996-2009 (% GDP) Nguồn: OECD, NSF Main Science and Technology Indicators 2011 Tỷ lệ tăng trưởng NC&PT kéo dài thập kỷ (1996-2007) kinh tế có KH&CN trưởng thành thấp so với kinh tế phát triển Tăng trưởng chi tiêu NC&PT Mỹ, EU, Nhật Bản nằm phạm vi từ 5,4% - 5,8% tỷ lệ đạt từ 9,5% - 10,5% Singapo Đài Loan, 12% Hàn Quốc Tác động suy thoái kinh tế toàn cầu đến chi tiêu NC&PT sâu sắc, với suy giảm đột ngột tỷ lệ tăng trưởng hầu hết nơi năm 2008-09, điều tương phản rõ rệt với tỷ lệ tăng 28% chi tiêu NC&PT Trung Quốc, tỷ lệ tăng trưởng cao nước kể từ năm 2000 (hình 4) Hình 4: Tỷ lệ gia tăng chi tiêu NC&PT trung bình hàng năm Hoa Kỳ, EU số kinh tế châu Á chọn lọc: 1996-2007, 2007-08, 2008-09 (%) Nguồn: NSF, Trung tâm thống kê khoa học kỹ thuật quốc gia Mỹ, OECD Tỷ lệ tăng trưởng NC&PT tương đối lớn kinh tế châu Á (trừ Nhật Bản) dẫn đến thay đổi phân bố toàn cầu chi tiêu NC&PT ước tính So với năm 1996, tỷ trọng khu vực Bắc Mỹ (Mỹ, Canađa Mêhicô) chiếm hoạt động NC&PT giới giảm từ 40% xuống 36% vào năm 2009; tỷ trọng EU giảm từ 31% xuống 24% Tỷ trọng khu vực châu Á/Thái bình dương tăng từ 24% lên 35%, tỷ lệ tăng trưởng Nhật Bản có chậm lại (hình 5) Hình 5: Phân bổ theo khu vực chi tiêu NC&PT ước tính toàn cầu vào năm 1996 2009 (%) Nguồn: NSF, Trung tâm thống kê khoa học kỹ thuật quốc gia Mỹ, OECD Main S&T indicators, http://stats.uis.unesco.org NC&PT MNC thực nước Sự biến chuyển theo hướng chi tiêu NC&PT lớn châu Á phản ánh lưu lượng NC&PT chảy tập đoàn đa quốc gia với chi nhánh nước mà họ nắm đa số sở hữu (hình 6) Chi tiêu NC&PT nước MNC có trụ sở Mỹ (37 tỷ USD năm 2008) chuyển hướng sang thị trường châu Á, có tỷ lệ tổng cộng gia tăng từ 11% năm 1998 lên 20% vào thập kỷ sau đó, với gia tăng diễn Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapo Năm 1998, có khoảng 83% tổng NC&PT nước MNC có trụ sở Mỹ xúc tiến châu Âu Canađa; đến năm 2008, tỷ lệ tổng cộng giảm xuống 74% Hình 6: NC&PT chi nhánh công ty nước thực Mỹ, NC&PT chi nhánh công ty MNC Mỹ thực nước ngoài: 1998 2008 (tỷ USD hành) (Nguồn: Bureau of Economic Analysis, Survey of FDI in the US; Survey of US Direct Investment Abroad) Một số (thô) tốc độ sử dụng nhân tài phương tiện NC&PT nước MNC Mỹ tỷ lệ phần trăm tổng NC&PT thực chi nhánh nước nơi họ nắm đa số sở hữu Trong thập kỷ qua, tỷ lệ tăng dần từ 13% lên 16% (hình 7) Hình 7: NC&PT MNC Mỹ thực nước ngoài: 1999-2008 (Nguồn: NSF, Trung tâm Thống kê khoa học kỹ thuật quốc gia Hòa Kỳ, Survey of US direct investment abroad) Các chi nhánh công ty MNC nước năm 2008 chi tiêu khoảng 40,5 tỷ USD để thực NC&PT Mỹ, số gần không thay đổi so với năm trước Tỷ trọng công ty tổng NC&PT doanh nghiệp Mỹ dao động khoảng 13% đến 15% kể từ năm 2000 Các xu hướng nhân lực giáo dục bậc cao toàn cầu Mặc dù số liệu tổng quát lực lượng lao động KH&CN toàn cầu, số lẻ tẻ cho thấy có tăng trưởng nhanh, tập trung nước phát triển, số lượng cá nhân theo học cấp cao mức trung học phổ thông Số người cấp tốt nghiệp, đặc biệt thuộc chuyên ngành khoa học tự nhiên kỹ thuật (NS&E) làm giảm lợi nước phát triển vốn có giáo dục bậc cao Tỷ trọng Mỹ tổng nhân lực cấp kỹ thuật toàn cầu năm gần đặc biệt thấp, với nửa số nhân lực tốt nghiệp châu Á (hình 8) Hình 8: Tỷ trọng số nhân lực có đại học theo nước, khu vực chọn lọc: năm 2008 số liệu gần (Nguồn: http://www.oecd.org/education) Các phủ nhiều nước phương Tây Nhật Bản lo ngại mức độ quan tâm sinh viên đến chuyên ngành khoa học tự nhiên kỹ thuật (NSE), lĩnh vực họ tin mang lại kỹ kỹ thuật tri thức thiết yếu kinh tế hàm lượng tri thức cao Tại giới phát triển, số sinh viên có đại học đầu tiên, vốn coi tương đương với tú tài Mỹ, khoa học tự nhiên kỹ thuật tăng lên Đáng ý, Trung Quốc có số người cấp đại học NSE gia tăng mạnh, từ 280.000 năm 2000 lên triệu vào năm 2008 Cơ cấu đào tạo nước có trọng rõ rệt vào lĩnh vực kỹ thuật, lĩnh vực chiếm khoảng 30% tổng số người có trình độ đại học đầu tiên, 60% số người có trình độ khoa học kỹ thuật (S&E), 70% số người có trình độ khoa học tự nhiên kỹ thuật (NS&E) (tỷ lệ Mỹ 4%, 14%, 28%) Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản cho thấy có mẫu hình tương tự lĩnh vực đào tạo Số người tốt nghiệp NS&E tính gộp ba nước lãnh thổ lên đến khoảng 330.000 vào năm 2008, vượt mức 248.000 Mỹ, dân số Mỹ lớn đáng kể (300 triệu so với 200 triệu) Kể từ năm 2000, số người cấp tiến sĩ NS&E Nhật Bản Ấn Độ tăng lên đạt tương ứng 7,100 8.000 10 Trọng cung thay cho trọng cầu: Sự trọng truyền thống vào công cụ trọng cung, lên gần sách trọng cầu nhằm kích thích khớp nối nhu cầu công cộng với giải pháp đổi sản phẩm từ công ty Nhiều nước vòng năm tới chứng kiến trọng gia tăng đến công cụ trọng cầu, đa số hy vọng công cụ trọng cung chiếm vị trí trội Cung cấp tài cho NC&PT đổi doanh nghiệp Việc cung cấp tài đặc biệt quan trọng đổi tăng trưởng, đặc biệt giai đoạn ban đầu phát triển doanh nghiệp Khả tiếp cận đến nguồn tài vấn đề trọng tâm nhà doanh nghiệp đổi nhà hoạch định sách Các doanh nghiệp khởi SME thường phải đối mặt với trở ngại tài chủ yếu khả rủi ro cao yếu cố hữu họ Bằng chứng cho thấy SME đổi khu vực đồng Euro coi hội tiếp cận đến nguồn lực tài vấn đề gây áp lực lớn Mặc dù tầm quan trọng ngày tăng hoạt động khởi nghiệp việc thành lập dự án kinh doanh mạo hiểm thực hoạt động nghiên cứu mũi nhọn, SME đổi phải đối mặt với nhiều trở ngại việc tiếp cận nguồn lực tài chính, thông tin không tương xứng hố ngăn cách tài nhà đầu tư nhà khởi nghiệp Chất lượng kế hoạch kinh doanh, khía cạnh thẩm định đánh giá yếu tố ảnh hưởng định tài trợ Những yếu tố thị trường không hoàn thiện tiềm biện minh cho can thiệp nhà nước vào việc cung cấp tài cho doanh nghiệp Ngoài để thiết lập điều kiện cấu nhằm thúc đẩy đầu tư vào NC&PT đổi mới, phủ sử dụng loạt công cụ khác khoản vay trợ cấp, khuyến khích thuế hỗ trợ công cho vốn mạo hiểm Tài trợ trợ cấp cho đặc biệt có hiệu việc giảm nhẹ trở ngại tài cho SME dựa vào công nghệ có cường độ sử dụng NC&PT cao, đặc biệt doanh nghiệp thành lập vào giai đoạn phát triển ban đầu Nguồn vốn gieo mầm giúp nhà khởi nghiệp hội tiếp cận đến nguồn tài mà giúp họ vượt qua giai đoạn "thung lũng chết", họ gặp khó khăn lớn giành dự án hay tài trợ vay nợ (debt finance) hay vốn mạo hiểm cho dự án rủi ro cao Các khía cạnh chủ yếu Đầu tư NC&PT kinh tế OECD qua thập kỷ trước tăng lên cách vững vàng có dao động chu kỳ kinh doanh (OECD, 2011a) Điều NC&PT công, thường có xu hướng ngược chu kỳ (countercyclical), đóng vai trò phần đệm bổ sung cho khoảng trống kinh phí suy giảm đầu tư tư nhân cho NC&PT giai đoạn kinh tế xuống Chi tiêu NC&PT toàn cầu tăng từ 1.252 tỷ USD năm 2010 lên 1.333 tỷ USD năm 2011, cho đạt số 1.403 tỷ USD năm 2012, tốc độ tăng trưởng mạnh tiếp diễn 44 kinh tế tăng trưởng ổn định kinh tế phát triển (Battelle, 2011) NC&PT doanh nghiệp toàn cầu tăng 4% vào năm 2010, đảo chiều mạnh sau giảm 1,9% vào năm 2009 trước khủng hoảng tài Đầu tư vốn mạo hiểm trở thành nguồn tài quan trọng dự án kinh doanh mạo hiểm dựa vào công nghệ có xu hướng tăng lên, ngoại trừ trường hợp giảm nhẹ Mỹ EU năm 2009 sau khủng hoảng tài năm 2008 Đầu tư nhóm thiên sứ kinh doanh Mỹ giảm mạnh năm 2009, chủ yếu khủng hoảng tài 2008, EU loại đầu tư lại tăng lên dặn Như kinh nghiệm cho thấy, nhà đầu tư giàu có không thức, thiên sứ kinh doanh thường có xu hướng đầu tư vào giai đoạn đầu có rủi ro cao đóng vai trò có tính định việc lấp khoảng trống tài giai đoạn ban đầu giai đoạn tăng trưởng sau Bảng 1: Các công cụ tài chủ yếu thúc đẩy đổi doanh nghiệp Công cụ tài Vay hàng Các đặc điểm chủ yếu cung cấp tài ngân Được sử dụng công cụ Có nghĩa vụ phải trả phổ biến để tiếp cận nguồn tài chính, cần khoản nợ chấp hay bảo lãnh để cho vay Tài trợ, trợ Được sử dụng nguồn tài trợ gieo mầm đối cấp với doanh nghiệp khởi SME giai đoạn ban đầu: sách nghiên cứu đổi doanh nghiệp nhỏ Mỹ, Anh Hà Lan; khuyến khích giá điện lượng tái tạo (feedin-tariffs) Đan Mạch Đức, tài trợ OSEO Pháp; Quỹ đầu tư đổi Anh Thiên doanh nghiệp Vốn hiểm Ghi Bổ sung cho bất lực thị trường, cung cấp tài giai đoạn gieo mầm ban đầu sứ Nguồn cung cấp tài giai đoạn rủi ro ban Cung cấp tài đầu, cung cấp kinh phí, tư vấn cố vấn kinh giai đoạn khởi nghiệm quản lý doanh nghiệp Thường có ban đầu xu hướng đầu tư hình thức theo nhóm mạng lưới, ví dụ Tech Coast Angels Common Angels Mỹ, Seraphim Fund Anh mạo Ngày có xu hướng đầu tư giai đoạn tăng Cung cấp tài trưởng sau này, rủi ro Được coi giai đoạn phát triển nguồn vốn đầu tư lâu dài (10-12 năm) vào giai sau đoạn trưởng thành, đứng vững, ví dụ 45 Quỹ tiền gieo giống (Pre-seed Fund) Quỹ Đầu tư đổi Ôxtrâylia, Quỹ Yozma Israel, Seed Fund Vere Phần Lan, Scottish co-investment Fund Anh Đầu tư mạo Được sử dụng công ty lớn để đầu tư Động chiến lược hiểm doanh vào doanh nghiệp đổi khởi với ý nghiệp định cải thiện lực cạnh tranh doanh nghiệp dựa vào mục tiêu chiến lược tài Tài trợ đám Hình thức quyên góp tài trợ tập thể thông qua Có nguy gian lận đông Internet, có tác dụng tạo điều kiện dễ dàng cho doanh nghiệp nhỏ tăng vốn giai đoạn gieo giống ban đầu Khuyến khích thuế Một phạm vi rộng khuyến khích thuế Gián tiếp, NC&PT đầu tư khởi nghiệp áp phân biệt dụng hầu hết nước, ví dụ Kế hoạch đầu tư doanh nghiệp Anh, Quy chế miễn thuế tài sản (ISF) Pháp, Kế hoạch phát triển doanh nghiệp Ailen không Nguồn: OECD (2011), Financing High-Growth Firms; NIST (2008), Corporate Venture Capital Các xu sách gần Việc thúc đẩy đầu tư vào đổi thông qua hội tiếp cận lớn đến nguồn tài vấn đề quan tâm nước OECD Khó khăn làm để gia tăng mở rộng nguồn tài công tư cho đổi mới, nhà đầu tư ngày trọng vào khoản đầu tư ngắn hạn đứng trước khủng hoảng tài nợ chủ quyền gần Những cải cách diễn hệ thống ngân hàng tài khủng hoảng tài chính, yêu cầu gia tăng vốn ngân hàng làm giảm sẵn sàng chấp nhận rủi ro nhà đầu tư truyền thống Vì phủ tìm kiếm cách thức để khuyến khích hội tiếp cận nguồn tài cho NC&PT đổi mới, bao gồm hợp tác công tư Sự hình thành tổ chức đầu tư quỹ tài sản chủ quyền mang lại nguồn tài đổi Internet tạo nên kênh cung cấp tài cho dự án mạo hiểm nhỏ Tại Mỹ đạo luật tài trợ đám đông (Crowd funding) thu hút nhiều ý nước từ kinh tế khác 46 Đầu tư mạo hiểm doanh nghiệp (Corporate venturing), công ty lớn đầu tư vào công ty đổi nhỏ nguồn tài tiềm khác cho NC&PT Ở cấp tổ chức, Anh thông qua dự luật đầu tư thiên sứ, Bồ Đào Nha thông qua đạo luật thuế lợi tức, luật thuế thiên sứ Israel, quy chế miễn thuế tài sản (ISF) Pháp Khuyến khích thuế NC&PT áp dụng rộng rãi 26 số 34 quốc gia OECD số kinh tế OECD (OECD, 2011) Hình thức cung cấp tài gián tiếp ngày sử dụng để bổ sung cho tài trợ trực tiếp phủ thông qua hình thức hợp đồng NC&PT, tài trợ hay trợ cấp trọn gói Tại Canađa, Hàn Quốc Bồ Đào Nha kênh hỗ trợ tài chủ yếu phủ cho NC&PT doanh nghiệp Các ước tính gần đây, thử nghiệm, cho thấy quy mô phối hợp hỗ trợ gián tiếp trực tiếp phủ cho NC&PT doanh nghiệp tăng mạnh hầu kể từ năm 2005 (hình 24) Trong Pháp Bồ Đào Nha mở rộng hệ thống thuế NC&PT mình, vừa phản ứng lâu dài tạm thời trước khủng hoảng, Liên bang Nga Mỹ lại tăng đáng kể nguồn tài trợ trực tiếp Slovenia Áo ghi nhận gia tăng mạnh nguồn hỗ trợ phủ Những cải cách dẫn đến chuyển hướng quan trọng tổ hợp sách NC&PT quốc gia số nước 47 Hình 24: Tài trợ trực tiếp phủ cho NC&PT doanh nghiệp khuyến khích thuế NC&PT, 2010 (% GDP) (Nguồn: MSTI database, OECD 2012; OECD Science, technology and industry scoreboard 2011) Khuyến khích thuế NC&PT đổi doanh nghiệp Khuyến khích thuế NC&PT thường coi có lợi định so với hỗ trợ trực tiếp cho NC&PT, mua sắm công NC&PT trợ cấp Là công cụ dựa thị trường nhằm mục tiêu vào việc làm giảm chi phí biên cho hoạt động NC&PT, khuyến khích thuế cho phép công ty tự định tài trợ cho dự án NC&PT Chúng hy vọng dẫn đến gia tăng đầu tư tư nhân cho NC&PT dẫn đến gia tăng kết đổi cuối tăng trưởng dài hạn cao Chúng thúc đẩy định khởi doanh nghiệp NC&PT Khả bất lợi bao gồm: 1) Mức lương nhân lực nghiên cứu cao gia tăng yêu cầu kỹ NC&PT họ; 2) có khả dẫn đến hoạt động chuyển dời sở tiến hành hoạt động NC&PT (cạnh tranh thuế nước hay khu vực) Các hệ thống thuế NC&PT thời khác biệt lớn khía cạnh mức độ hào phóng, thiết kế chuẩn mực doanh nghiệp hay lĩnh vực NC&PT mục tiêu (bảng 2) Hệ thống thuế NC&PT bao gồm khuyến khích thuế dựa chi tiêu - quan trọng có hình thức tín dụng thuế NC&PT, miễn giảm thuế NC&PT tín dụng thuế khấu trừ tiền lương NC&PT, bên cạnh có hình thức khuyến khích thuế dựa thu nhập, quan trọng có thuế ưu đãi thu nhập từ quyền nguồn thu khác từ vốn tri thức Hầu OECD kinh tế cung cấp tín dụng thuế NC&PT dựa khối lượng chi tiêu NC&PT thực (như Braxin, Canađa, Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ, Nhật Bản, Nauy Anh) Một số nước khác cung cấp tín dụng thuế NC&PT chi tiêu NC&PT vượt trội khối lượng chuẩn quy định Bảng 2: Khác biệt hệ thống thuế NC&PT số nước OECD lựa chọn, 2009 Thiết kế hệ thống khuyến khích thuế NC&PT Tín dụng thuế NC&PT dựa giá trị Tín dụng thuế NC&PT gia tăng Tín dụng thuế lai ghép dựa vào giá trị gia tăng Miễn thuế NC&PT Tín dụng thuế khấu trừ tiền lương NC&PT 48 Ôxtrâylia, Braxin, Canađa, Ấn Độ, Nauy Mỹ Nhật Bản, Hàn Quốc, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha Áo, CH Séc, Đan Mạch, Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh Bỉ, Hungary, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ Khuyến khích thuế NC&PT hào phóng đối Ôxtrâylia, Canađa, Pháp, với SME Hungary, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nauy, Anh Khuyến Năng lượng khích thuế Hợp tác nhằm mục tiêu Doanh nghiệp hưởng Doanh nghiệp trẻ khởi Mỹ Hungary, Italia, Nhật Bản, Nauy, Thổ Nhĩ Kỳ Pháp Pháp, Hàn Quốc, Hà Lan Quy định mức trần hưởng miễn giảm thuế Ôxtrâylia, Italia, Nhật Bản, Hà NC&PT Lan, Nauy, Mỹ Khuyến khích thuế NC&PT dựa thu nhập Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha Không áp dụng khuyến khích thuế NC&PT Estonia, Phần Lan, Đức, Luxembourg, Mêhicô, Niu Zilân, Thụy Điển, Thụy Sĩ Nguồn: OECD Science, Technology and Industry Outlook 2012 Miễn thuế NC&PT áp dụng nước Ôxtrâylia, CH Séc, Đan Mạch, Hungary, Anh Tín dụng thuế khấu trừ tiền lương NC&PT (giảm thuế lương đóng góp xã hội) áp dụng Bỉ, Hungary, Hà Lan, Tây Ban Nha Thổ Nhĩ Kỳ Ngoài ra, khuyến khích thuế NC&PT tạo nên chế độ đối xử đặc biệt số loại hình doanh nghiệp hay NC&PT đặc biệt Một số nước cho phép chuyển tới (carry-forward) hay chuyển lùi (carry-back) công ty có biên lai thuế thấp khoản tín dụng thuế NC&PT miễn Trong số trường hợp doanh nghiệp hoàn thuế, doanh nghiệp khởi thường lợi nhuận Các xu sách gần Một xu chung phổ biến tiến đến gia tăng tính khả dụng, dễ áp dụng hào phóng khuyến khích thuế NC&PT Pháp (năm 2008) Ôxtrâylia (năm 2010) thay hệ thống thuế phức tạp lai ghép dựa giá trị với gia tăng biểu thuế đơn giản hào phóng dựa vào giá trị chi tiêu Bỉ, Ailen, Hàn Quốc, Nauy, Bồ Đào Nha Anh nâng tỷ lệ tín dụng thuế hay nâng mức trần NC&PT khuyến khích năm gần Trung Quốc mở rộng áp dụng tín dụng thuế NC&PT đến tất công ty 49 hoạt động lĩnh vực công nghệ then chốt (công nghệ sinh học, ICT, lĩnh vực công nghệ cao khác), chí áp dụng với công ty không nằm "khu công nghệ mới" thiết kế đặc biệt Trái lại, Mêhicô Niu Zilân gần bãi bỏ khuyến khích thuế NC&PT Mêhicô chuyển khuyến khích thuế NC&PT sang hình thức trợ giúp trực tiếp vào năm 2009 Niu Zilân áp dụng tín dụng thuế NC&PT vào năm 2008 bãi bỏ ảnh hưởng năm tài khóa 2009-10 Canađa định hợp lý hóa tín dụng thuế NC&PT thay đổi tập hợp sách theo hướng thiên hỗ trợ trực tiếp Gần đây, biện pháp khuyến khích thuế NC&PT sử dụng để giúp doanh nghiệp đương đầu với khủng hoảng tài chính, thông thường sở tạm thời Ví dụ Nhật Bản Hà Lan tạm thời nâng mức trần NC&PT khuyến khích Nhận thấy nhiều công ty không đạt yêu cầu để hưởng tín dụng thuế NC&PT kinh doanh lãi suy thoái kinh tế, Nhật Bản cho phép kéo dài thời hạn chuyển tiếp tín dụng NC&PT chưa sử dụng Năm 2009, Pháp cho phép hoàn trả thuế toán từ năm trước Trước năm 2009, doanh nghiệp phải đợi đến ba năm hoàn trả tín dụng mà họ chưa sử dụng Biện pháp cho làm tăng tổng thu nhập miễn thuế lên 5,5 tỷ USD (0,26% GDP) năm 2009 Đổi dịch vụ đổi phi công nghệ Trước tình trạng suất tăng trưởng việc làm chậm lại, nhiều phủ thuộc nước OECD tìm kiếm nguồn lực tăng trưởng nhận thức tầm quan trọng dịch vụ vấn đề Dịch vụ chiếm đến khoảng 70% GDP nước OECD Phát triển dịch vụ thúc đẩy chủ yếu toàn cầu hóa sử dụng rộng rãi công nghệ thông tin truyền thông (ICT) nhằm cung cấp dịch vụ chuẩn hóa (y tế, giáo dục, dịch vụ công) Các hội thị trường dịch vụ tạo nên thông qua giải điều tiết tư nhân hóa khu vực nhà nước (tài chính, viễn thông dịch vụ lượng) cách thuê gia công bên hoạt động chế tạo Mặc dù có tăng trưởng, suất ngành dịch vụ tăng chậm nhiều nước OECD Vì thế, nhà hoạch định sách dành trọng lớn đến việc thúc đẩy đổi lĩnh vực dịch vụ thông qua việc thiết kế điều kiện cấu thích hợp, luật pháp, sách cạnh tranh sách đổi nhằm mục tiêu Đổi sáng tạo hoạt động dịch vụ phát triển rộng vượt thân ngành dịch vụ, thực công ty chế tạo Các ví dụ bao gồm kênh tương tác khách hàng mới, mô hình kinh doanh ứng dụng dịch vụ bao hàm sản phẩm chế tạo (ví 50 dụ hợp đồng dịch vụ bảo dưỡng, ứng dụng điện thoại thông minh) Đổi dịch vụ thường mang khía cạnh công nghệ (chủ yếu công nghệ thông tin) đặc tính phi công nghệ không thiết phải dựa vào NC&PT Đổi dịch vụ đặc trưng cận kề với người dùng khách hàng, người thường tham gia vào phát triển chung (hay đồng sáng tạo) dịch vụ Chính sách đổi sáng tạo nước OECD ngày trở nên trọng đến đổi dịch vụ (Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Ailen, Hàn Quốc, Thụy Điển, Anh) nhiều nước thông qua công cụ hỗ trợ mục tiêu (Ôxtrâylia, Áo, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Nhật Bản, Thụy Điển) Đổi dịch vụ trở thành xu chủ đạo chương trình sách STI rộng lớn hơn, ví dụ để giải thách thức xã hội (Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Điển Anh) để nhằm đem lại sức sống cho dịch vụ công Tuy nhiên, nhiều quốc gia phát triển sách đổi chủ yếu dựa triển vọng NC&PT hay chế tạo công nghiệp Chúng không phù hợp với đặc trưng riêng dịch vụ (ví dụ liên quan trực tiếp đến người sử dụng) với bất lực thị trường hay hệ thống gây ngăn cản đổi dịch vụ (ví dụ tính nắm bắt dịch vụ gây hạn chế cá biệt hóa thị trường phân đoạn làm hạn chế tính minh bạch) Ngoài ra, chỉnh sách đổi thường dựa số thiên đo lường chế tạo đổi dựa NC&PT, đổi dịch vụ lại dựa nhiều vào thành phần phi công nghệ Việc cải thiện công cụ đánh giá đổi dịch vụ thách thức then chốt Các xu sách gần Trước chất phức tạp đổi sáng tạo lĩnh vực dịch vụ tính không đồng công ty dịch vụ, trọng sách nhiều nước OECD tiến hóa từ triển vọng ngành (ví dụ dịch vụ ICT, dịch vụ y tế) hướng đến xu chủ đạo hay bao hàm đổi dịch vụ vào tập hợp sách đổi tổng thể Điều phản ánh phát đòn bẩy sách phổ biến hoạt động dịch vụ có phạm vi từ phát triển phần mềm, đến tư vấn quản lý, đến truyền thông, du lịch dịch vụ bán lẻ Cùng lúc, có khác biệt then chốt ngành dịch vụ, liên quan đến việc sử dụng ICT để tạo điều kiện cho cung cấp dịch vụ khác biệt mức độ đổi diễn lĩnh vực khác (ví dụ dịch vụ phần mềm kinh doanh mang tính đổi có cường độ NC&PT cao du lịch bán lẻ tương đối thấp hơn) Nhiều nước thuộc OECD thực công cụ sách cụ thể nhằm thúc đẩy đổi dịch vụ xem xét lại công cụ sách đổi thời để hỗ trợ tốt cho đổi dịch vụ (Bảng 3) Các 51 phương án thực bao gồm: i) bao hàm đổi dịch vụ vào sách đổi chung tín dụng thuế hay trợ cấp NC&PT (tại Hà Lan, tín dụng thuế NC&PT áp dụng mở rộng bao hàm phát triển phần mềm sở dịch vụ); ii) điều chỉnh sách công cụ đổi trọng cầu mua sắm công (Phần Lan, Đan Mạch, Đức, Anh); iii) đưa đổi dịch vụ vào sách đổi NC&PT nhằm giải thách thức xã hội lĩnh vực dịch vụ đáp ứng dân số già hóa (Hàn Quốc) thành phố phát triển bền vững (Cảng biển Royal Stockholm); iv) tích hợp đổi dịch vụ vào sách nhằm liên kết tốt nghiên cứu công với ngành công nghiệp (các sách thương mại hóa) Bảng 3: Các phương án sách chủ yếu nhằm đẩy mạnh sách đổi dịch vụ nước OECD chọn lọc Phương án sách Công cụ Ví dụ Khởi xướng Các chương trình nghiên công cụ cứu đổi dịch vụ riêng nhằm thúc đẩy đổi dịch vụ Cụm dịch vụ Chứng thực đổi Phòng thí nghiệm dịch vụ 52 Áo, Phần Lan (Serve), Đức (Đổi dịch vụ) Nhật Bản (các chương trình nghiên cứu giải pháp khoa học lĩnh vực dịch vụ) thiết kế riêng chương trình nghiên cứu đổi nhằm giải vấn đề thu hút người sử dụng/người làm công vào phát triển mô hình kinh doanh "dịch vụ hóa" ngành công nghiệp Đan Mạch áp dụng sách thành lập cụm dịch vụ (Service Cluster Denmark) nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhà nghiên cứu đồng sáng tạo dựa sở NC&PT dịch vụ Pháp áp dụng chứng thực đổi dịch vụ xanh SME ngành xây dựng Ailen cấp chứng thực cho SME nhằm hỗ trợ mô hình kinh doanh mới, giao diện khách hàng cung cấp dịch vụ Anh áp dụng phòng thí nghiệm đổi dịch vụ công để thử nghiệm giải pháp đổi đưa vào áp dụng quy mô rộng toàn lĩnh vực dịch vụ công nước Điều chỉnh Mua sắm dịch vụ đổi phạm vi công cụ sách theo Tín dụng thuế NC&PT chiều ngang Thụy Điển áp dụng chương trình mua sắm đổi nhằm thúc đẩy mua sắm đổi khu vực nhà nước Hà Lan mở rộng phạm vi tín dụng thuế NC&PT để áp dụng phát triển phần mềm dựa dịch vụ Điều chỉnh cấu điều hành đổi Thụy Điển đưa đổi dịch vụ vào cách tiếp cận đổi chi phối thách thức mình, trọng đến đồng sáng tạo với khách hàng/người sử dụng hợp tác liên liên ngành, trọng đến phát triển thành phố bền vững, y tế chăm sóc sức khỏe tương lai Hợp tác nguồn (Fountain collaboration), nghĩa phạm vi hợp tác liên khu vực người dùng xác định Nguồn: OECD, STI Outlook 2012 Một thách thức quan trọng nhà hoạch định sách nhận dạng thông qua thực tiễn tốt thúc đẩy đổi dịch vụ Ở có chứng việc thiết kế thi hành công cụ sách đổi dịch vụ, nhiều số đánh giá tác động chúng Việc tiếp tục học hỏi sách cần thiết để hướng dẫn cho nhà hoạch định sách OECD đáp ứng nhu cầu đặc biệt đất nước cách xác định vấn đề ưu tiên sách, thu hút tất thành phần tham gia thiết kế tập hợp sách thích hợp Bảng 4: Dự báo thay đổi mức chi tiêu công cho NC&PT năm tới Chi tiêu gia tăng Achentina Ngân sách Bộ Khoa học, công nghệ đổi sản xuất tăng từ năm 2010 (510 triệu USD) đến năm 2012 (732 triệu USD) Áo Đã lên kế hoạch gia tăng Chilê Mục tiêu đặt tăng chi tiêu cho NC&PT từ 0,4% lên 53 0,8% GDP, ngân sách công cho khoa học, công nghệ đổi đạt 500 triệu USD Trung Quốc Kế hoạch năm lần thứ 12 phát triển KH&CN đặt mục tiêu gia tăng ngân sách KH&CN phủ vòng năm tới Colombia Kỳ vọng gia tăng GBAORD từ 622 triệu USD năm 2012 lên 917 triệu USD vào năm 2014 dựa mục tiêu phủ đề sách quốc gia STI, Kế hoạch phát triển quốc gia 2010-2014 chương trình phát triển chiến lược "tầm nhìn 2019" Đan Mạch Đã lên kế hoạch gia tăng Estonia Có kế hoạch nâng mức chi tiêu NC&PT lên 2% GDP vào năm 2015 Đức Đã lên kế hoạch tăng chi tiêu công cho NC&PT Từ 2010 đến 2013 sách liên bang đầu tư thêm 14,8 tỷ USD (12 tỷ euro) vào lĩnh vực giáo dục nghiên cứu then chốt Luxembourg Đặt mục tiêu đạt 2,3%-2,6% GDP vào năm 2020 Ba Lan Có khả gia tăng LB Nga Ngân sách 2012 đề mức chi tiêu khoa học dân cho năm 2013 tăng thêm 10% so với năm trước đó, phục hồi lực lượng vũ trang quân đội Nga có nghĩa gia tăng NC&PT định hướng quốc phòng Nam Phi Có kế hoạch gia tăng Thụy Điển Có kế hoạch gia tăng Thổ Nhĩ Kỳ Đặt mục tiêu gia tăng cường độ NC&PT lên 3% vào năm 2023 Mức chi tiêu trì mức gia tăng số lĩnh vực Bỉ Chương trình phủ liên bang định tín dụng thuế không nằm mục tiêu cắt giảm ngân sách năm tới; Ngân sách vùng Flanders dành cho NC&PT tăng từ 69 triệu USD năm 2012 lên 80,5 triệu USD năm 2013 năm 2014; Vùng đô thị Brussels có kế hoạch gia tăng 9% năm 2013 Israel Gia tăng ngân sách để cải cách hệ thống giáo dục bậc cao, 54 hạng mục ngân sách khác không thay đổi Niu Zilân Bổ sung ngân sách để phát triển thể chế hỗ trợ đổi doanh nghiệp giải thách thức khoa học, lĩnh vực chi tiêu khác không thay đổi Mức chi tiêu trì mức Pháp Khuyến khích đổi vấn đề ưu tiên cao phủ Anh Ngân sách nghiên cứu khoa học trì không thay đổi năm 2014 Mỹ Luật ngân sách quốc gia (Luật kiểm soát ngân sách 2011) yêu cầu không thay đổi thập kỷ tới tổng ngân sách hầu hết hạng mục; tổng đầu tư NC&PT liên bang suy giảm nhẹ từ 147 tỷ USD (2010) xuống 140,8 tỷ USD (2013) (với chi tiêu quốc phòng giảm), hỗ trợ phủ liên bang cho nghiên cứu ứng dụng có khả tăng từ 59 tỷ USD (2008) lên 65 tỷ USD (2013) Mức chi tiêu có khả giảm Hy Lạp Thực nỗ lực sử dụng hiệu nguồn lực, tài trợ cấu trúc EU nguồn gia tăng chi tiêu phủ dành cho nghiên cứu Ailen Đầu tư cho nghiên cứu có khả giữ nguyên áp lực thắt chặt ngân sách năm tới, trọng đầu tư vào lĩnh vực có hội hoàn vốn cao trung hạn CH Slovak Tác động bất lợi đến hỗ trợ cho đổi công biện pháp củng cố ngân khố Slovenia Cắt giảm ngân sách năm 2012 năm tới làm giảm GBAORD từ 343,2 triệu USD năm 2011 xuống 326,6 triệu USD năm 2012 Tây Ban Nha Áp dụng biện pháp kiềm chế thâm hụt công, có việc cắt giảm 845,1 triệu USD dành cho NC&PT năm 2011 có khả năm 2012 Tiến triển chi tiêu không chắn Ôxtrâylia Áp dụng khuyến khích thuế NC&PT phụ thuộc vào cầu tổng đầu tư doanh nghiệp cho NC&PT khó dự báo Chương trình nghị 55 đổi phủ "Powering ideas" 2009-20 nhấn mạnh đến tầm quan trọng chương trình nghiên cứu công Các xu gần cho thấy hỗ trợ cho chương trình nghiên cứu công gia tăng có phần suy giảm chương trình hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp Canađa Khoa học, công nghệ đổi đặc điểm bật ngân sách liên bang năm 2012, với cam kết ngân sách tương ứng Chính phủ cải tiến hợp lý hóa chương trình khuyến khích thuế nghiên cứu khoa học phát triển thử nghiệm, tiền tiết kiệm định hướng trực tiếp cho chương trình NC&PT Các hạng mục ngân sách STI khác hy vọng giữ nguyên bị tác động nỗ lực cân đối ngân sách phủ Nguồn: OECD, STI Outlook 2012 Kết luận Khoa học công nghệ trở thành đặc trưng phổ biến nhiều nước phát triển, hội nhập vào kinh tế toàn cầu Xét theo nhóm, nước phát triển chịu ảnh hưởng nặng nề suy thoái khủng hoảng tài giới so với Hoa Kỳ, EU Nhật Bản, có phục hồi nhanh Chính phủ nước vững vàng việc lồng ghép KH&CN vào sách phát triển đất nước, để phát triển kinh tế nước theo hướng thâm dụng tri thức công nghệ cao nhằm đảm bảo lực cạnh tranh quốc gia Các sách phát triển bao gồm đầu tư lâu dài cho giáo dục bậc cao để phát triển nhân lực kỹ cao, phát triển sở hạ tầng, hỗ trợ nghiên cứu phát triển, thu hút đầu tư trực tiếp nước công ty đa quốc gia công nghệ tiên tiến, cuối phát triển lực công nghệ cao nước Các hướng phát triển mở đường cho hợp tác quốc tế rộng lớn nghiên cứu khoa học kỹ thuật Xu hướng phản ánh gia tăng số lượng báo nghiên cứu đăng tải tạp chí hàng đầu giới với tác giả từ nhiều quốc gia Các nhà nghiên cứu ngày có hội tham khảo công trình nghiên cứu chất lượng cao thực bên khu vực KH&CN truyền thống mối liên kết quốc tế trở nên sâu sắc nhờ vào luân chuyển toàn cầu chuyên gia Các yếu tố cạnh tranh tìm kiếm tài quốc tế, đóng vai trò Vốn trước chủ yếu giới hạn nước phương Tây lớn, việc tìm kiếm tài 56 quốc tế nhiều nước theo đuổi tượng “chảy máu chất xám” phát triển thành dòng chảy xuyên quốc gia chuyên gia trình độ cao Chính phủ nước mong muốn phát triển kinh tế đại để làm tăng thêm phồn vinh cho nhân dân Họ nỗ lực phát triển môi trường sinh thái đặc biệt lực địa đẳng cấp giới để trở nên có khả cạnh tranh đầu tư, phát triển thương mại quốc tế Cuộc khủng hoảng tài toàn cầu năm 2008 gây ảnh hưởng bất lợi đến đổi NC&PT doanh nghiệp tất quốc gia, chưa thấy có dấu hiệu tái phân bổ nguồn lực hướng đến doanh nghiệp đổi Tác động khủng hoảng khác biệt đáng kể nước, ngành, doanh nghiệp loại hình đổi Các nước châu Á nổi, bao gồm Hàn Quốc Trung Quốc cho thấy vai trò động hệ thống đổi quốc tế Họ tiếp tục thực tốt nước phát triển có khả tiếp tục làm điều tương lai Cuộc khủng hoảng chí mang lại hội cho doanh nghiệp công nghệ cao đổi mới, số thị trường tiếp tục mạnh lên Các xu đổi toàn cầu tương lai không chắn Các yếu tố quan trọng bao gồm điều kiện kinh tế vĩ mô, sách hỗ trợ đổi công, khả trì đổi ưu tiên Việc tránh tác động lâu dài khủng hoảng đổi vấn đề ưu tiên cao; điều đặt yêu cầu hạn chế thất nghiệp lao động có kỹ dài hạn cần có hỗ trợ mạnh mẽ nhà nước cho đổi Cuối cùng, nhiều nước thực sách đổi phản ứng trước khủng hoảng Các phản ứng liên quan đến đổi chủ yếu trọng vào đầu tư sở hạ tầng cho đổi cung cấp nguồn lực tài cho doanh nghiệp Tuy nhiên, áp lực ngân sách nhiều nước dẫn đến khủng hoảng nợ công có khả gây áp lực hỗ trợ công cho đổi Biên soạn: Đặng Bảo Hà Nguyễn Phương Dung 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO OECD, Directorate for Science, Technology and Industry: OECD Science, Technology and Industry Outlook 10/2012 The U.S National Science Foundation: Science and Engineering Indicators 2012 NSB 12-01 Arlington, 1/2012 58
- Xem thêm -

Xem thêm: Những Xu Hướng Chính Về Khoa Học Và Công Nghệ Toàn Cầu Trong Năm 2012, Những Xu Hướng Chính Về Khoa Học Và Công Nghệ Toàn Cầu Trong Năm 2012, Những Xu Hướng Chính Về Khoa Học Và Công Nghệ Toàn Cầu Trong Năm 2012

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay