Hướng dẫn treo gương bát quái theo đúng phong thủy

3 223 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 17:23

Biết cách treo gương bát quái đúng theo phong thủy, nó sẽ giúp cho gia chủ hóa giải được những điều xui gỡ, và thu hút được nhiều vượng khí về cho ngôi nhà của mình. Việc treo gương bát quát, bạn cũng cần phải thực hiện theo một số nguyên tắc sau đây: Chọn gương bát quái phù hợp Hư ớng d ẫ n treo g n g bát quái theo đú ng phong th ủ y Ngày đ ăn g : 19-08-2016 | L ợt xem: 3902 Bi ế t cách treo g ơn g bát quái đ ú ng theo phong th ủ y, s ẽ giúp cho gia ch ủ hóa gi ả i đ ợc nh ữ ng đề i u xui g ỡ , thu hút đ ợ c nhi ề u vư ợn g khí v ềcho nhà c ủ a Vi ệ c treo g ơn g bát quát, b n cũ ng c ầ n ph ả i th ự c hi ệ n theo m ộ t s ố nguyên t ắ c sau đây: * Ch ọ n gư ơn g bát quái phù h ợ p Có lo i gư ơn g bát quái th ờn g đ ợc Thiên bát quái dùng đ ể treo đ ó Tiên Thiên bát quái H ậ u Đ ú n g theo truy ề n th ố ng ch ỉ s d ụ ng g ơn g Tiên Thiên bát quái (v ới vạ ch đ ứt đ ối di ệ n vạ ch li ề n tư ợn g tr ng cho Tr i Đ ất đ ối di ệ n nhau) ch ứ không bao gi s d ụ ng Bát Quái H ậ u Thiên Lý r ấ t đ ơn gi ả n: m ụ c đ ích s d ụ ng g ơn g bát quái đ ể hóa gi ả i khí t bên tác đ ộn g vào nhà Ở nhà t ứ c Tiên Thiên Khí, ph ả i dùng Tiên Thiên Bát Quái v ậ y Không th ể dùng H ậ u Thiên Bát Quái để ch ế hóa th ứ thu ộ c v ề Tiên Thiên Vì v ậ y, g ươn g H ậ u Thiên bát quái ch ỉ dùng m ộ t s ố tr ờn g h ợp đ ặc bi ệ t Cách phân bi ệ t lo i gư ơn g bát quái Tiên Thiên H ậ u Thiên * Treo g ơn g đ ú ng cách - G ươ n g Tiên Thiên bát quái : Th ườ n g đượ c treo gi ữ a, phía bên cử a Treo Càn lên trên, Khôn phía d ướ i G ươ n g bát quái TIÊN THIÊN không ph ụ thu ộ c vào gia ch ủ ,mà ph ụ thu ộ c vào sát đế n t bên Nguyên nhân ch ủ nhà không h ợp h ướ n g nhà(ví d ụ : ng ườ i đ ô ng t ứ m ệ nh nhà h ướ n g tây t ứ tr ch sai ng ượ c lạ i ng ườ i tây t ứ m ệ nh nhà h ướ ng đ ô ng t ứ tr ch c ũ ng v ậ y) V ới cách treo g ươ n g bát quái s ẽ tránh đượ c s ự nhi ễ u nh ươ n g t h ướ ng xấ u nh ng ũ qu ỷ- -tuy ệ t mệ nh- -l ụ c sát h ọ a hạ i G ươ n g bát quái Tiên Thiên Vi ệ c treo g ươ n g Tiên Thiên không phân bi ệ t từ ng m ệ nh quái,mà đượ c áp d ụ ng cho tấ t qu ẻ mệ nh N ếu th ấ y có s ự c ố nh có đườ n g đâm th ă ng vào h ướ ng cử a nhà ( c a ) hay nhà hàng xóm đố i di ệ n cử a nhà có treo g ươ n g bát quái ho ặ c có c ộ t đệ i n , to án ng ữ tr ướ c cử a nhà ,k ể c ả tr ườ n g h ợp có góc nh ọ n nhà ng ườ i khác,t ứ c b ị ph m th ế “ Đ AO Đ Ì N H” ch ọ c ch ĩa vào c nh t ườ n g nhà cho dù h ướ ng c a nhà có sinh khí c ũ ng ph ả i tính treo g ươn g bát quái để tránh s ự kh ắ c phá-vây hãm t bên s ớm t ố t Riêng tr ườ ng hợ p có góc nh ọ n nhà ng ườ i khác (b ị ph m th ế “ Đ AO Đ Ì NH”) mà ch ọ c ch ĩa vào m ộ t c nh t ườ n g l i nhà phải treo gương lồi để phản lại vật nhọn đó.Tác dụng v ừa để hội tụ ảnh vật nhỏ lại,vừa để phản xạ lại ảnh vật nhằm mục đích làm tiêu tan vật,giúp cho việc hóa giải sát chiếu vào nhà - Gương Hậu Thiên Bát Quái : gương đặc biệt có thầy dùng được, người dân bình thường không nên mua, nhiên không hiểu bi ết nhi ều nên m ột s ố nhà treo Hậu thiên lên trước cửa, điều tai hại làm dịch chuyển h ướng nhà bạn gương Hậu Thiên bát quái có tác dụng xoay h ướng nhà Ví dụ: bạn thuộc tây tứ mệnh nhà bạn mặt phố lại r vào đông t ứ trạch, trườ ng hợp thầy phong thủy buộc phải dùng Hậu Thiên bát quái để khắc phục, khắc phục tùy vào hướng nhà bạn phạm vào cung m ới xoay gương trường hợp cụ thể Vì Hậu thiên bát quái phải tùy c ứng biến để treo quy định Cung lên hay xuống d ưới cách cố định *** vật phẩm phong thủy mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ *** Tác dụng treo gương bát quái cho nhà bạn Lưu ý : Gương bát quái vật khí sử dụng phổ biến với nhiều tác dụng không nên dùng tùy tiện Tốt nhất, bạn nên nh ng ười có kiến th ức v ề phong thủy tư vấn Nếu bạn băn khoăn cách chọn hay treo gương cho phong thủy, liên hệ với để tư vấn miễn phí cách tận tình xác Địa liên hệ : CÔNG TY TNHH MỸ TRÍ SHOWROOM "Đồ Đông Việt DOVI" : Lô A2, Đường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, (Ngã tư Tố Hữu ( Lê Văn L ương kéo dài) Vạn Phúc - Hà Đông- Hà Nội) Điện thoại: 0433.119.166 0972465914 Fax: 0433.519.214 Email: dodongdovi@gmail.com / Mã số thuế: 0106364328 - Tài khoản: 0691 000 317.843 ngân hàng Vietcombank, Hà Tây ... Tác dụng treo gương bát quái cho nhà bạn Lưu ý : Gương bát quái vật khí sử dụng phổ biến với nhiều tác dụng không nên dùng tùy tiện Tốt nhất, bạn nên nh ng ười có kiến th ức v ề phong thủy tư... tùy vào hướng nhà bạn phạm vào cung m ới xoay gương trường hợp cụ thể Vì Hậu thiên bát quái phải tùy c ứng biến để treo quy định Cung lên hay xuống d ưới cách cố định *** vật phẩm phong thủy mang... nhà bạn gương Hậu Thiên bát quái có tác dụng xoay h ướng nhà Ví dụ: bạn thuộc tây tứ mệnh nhà bạn mặt phố lại r vào đông t ứ trạch, trườ ng hợp thầy phong thủy buộc phải dùng Hậu Thiên bát quái
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn treo gương bát quái theo đúng phong thủy, Hướng dẫn treo gương bát quái theo đúng phong thủy, Hướng dẫn treo gương bát quái theo đúng phong thủy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay