Đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 9 trường THCS Long Hưng, Sóc Trăng năm học 2016 2017

5 170 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 15:56

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD&ĐT MỸ TÚ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TRƯỜNG THCS LONG HƯNG NĂM HỌC: 2016 - 2017 MÔN: CÔNG NGHỆ Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) I TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời nhất: Câu Mạng điện lắp đặt kiểu ngầm có nhược điểm nào? A Khó sửa chữa B Tránh ảnh huởng xấu môi trường C Dễ sửa chữa D Mĩ thuật Câu Mạch điện dùng 1công tắc cực điều khiển đèn nhằm mục đích? A Chỉ để chiếu sáng bình thường B Sử dụng lắp đặt mạch điện cầu thang C Để an toàn điện D Chuyển đổi thắp sáng luân phiên đèn Câu Phát biểu sau với yêu cầu thuật mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi? A Bảng điện phải cách mặt đất tối thiểu từ 0.5m - m B Đường dây dẫn song song với vật kiến trúc C Tổng tiết diện dây dẫn ống phải vuợt 40% tiết diện ống D Khi dây dẫn đổi hướng phân nhánh không cần phải thêm kẹp ống Câu Công dụng ống nối tiếp: A Nối ống vuông góc với B Được dùng để nối tiếp ống luồn dây với C Được sử dụng để phân nhánh dây dẫn D Kẹp đỡ ống Câu Kẹp đỡ ống luồn dây dẫn dùng để: A Nối ống vuông góc B Cố định ống luồn dây dẫn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí C Nối tiếp ống luồn dây lại với D Để phân nhánh dây dẫn Câu Công dụng ống chữ T là: A Được dùng để phân nhánh dây dẫn mà không sử dụng nối rẽ B Được sử dụng để phân nhánh dây dẫn C Để dùng để nối tiếp ống luồn dây D Được dùng nối ống luồn dây vuông góc với Câu Khi bật công tắc vị trí đèn sáng, đèn tắt ngược lại nói nguyên lí mạch điện nào? A Mạch điện công tắc cực điều khiển đèn B Không có mạch điện C Mạch điện công tắc cực điều khiển đèn D Mạch điện công tắc cực điều khiển đèn Câu Bảng điện mạng điện nhà phải cách mặt đất tối thiểu bao nhiêu? A m - m B 1,3 m - 1,5 m C 2,3 m - 3,3 m D 0,5 m - m Câu Biện pháp sau sai kiểm tra cầu chì? A Cầu chì lắp dây pha, bảo vệ cho thiết bị đồ dùng điện B Cầu chì không cần có nắp che, để hở C Kiểm tra phù hợp số liệu định mức cầu chì D Cầu chì phải có nắp che, để hở Câu 10 Các thiết bị dùng để lắp mạch điện đèn cầu thang gồm có: A cầu chì, công tắc cực, đèn B cầu chì, công tắc cực, đèn C cầu chì, công tắc đơn, công tắc cực, đèn C cầu chì, công tắc đơn, công tắc cực, đèn Câu 11 Quy trình lắp mạch điện hai công tắc cực điều khiển đèn: A Vạch dấu  khoan lỗ  lắp TBĐ BĐ  nối dây mạch điện  kiểm tra B Vạch dấu  khoan lỗ  lắp TBĐ BĐ  kiểm tra  nối dây mạch điện VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí C Vạch dấu  lắp TBĐ BĐ  khoan lỗ  nối dây mạch điện  kiểm tra D Lắp TBĐ BĐ  vạch dấu  khoan lỗ  nối dây mạch điện  kiểm tra Câu 12 Việc sau em cho đúng? A Thả diều gần dây điện B Nối đất thiết bị có vỏ kim loại C Dùng điện đánh chuột D Buộc trâu bò vào chân cột điện II TỰ LUẬN (7,0 điểm) Câu (3,0 điểm) Trình bày yêu cầu thuật phương pháp lắp đặt đường dây mạng điện kiểu nổi? So sánh đặc điểm phương pháp lắp đặt đường dây kiểu kiểu ngầm? Câu (1,0 điểm) Nêu bước vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện? Câu (3,0 điểm) Thiết kế mạch điện gồm cầu chì, công tắc cực điều khiển bóng đèn? (Vẽ sơ đồ nguyên lí, vẽ sơ đồ lắp đặt) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: CÔNG NGHỆ I TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Mỗi câu 0.25 điểm Câu 10 11 12 Đáp án A D D C B B B A D D B B II TỰ LUẬN: (7 điểm) Câu Đáp án Điểm - Dây dẫn lắp đặt vật cách điện đặt dọc theo trần nhà, cột, 0.5đ dầm xà - Các vật cách điện là: Puli sứ, máng gỗ, ống cách điện phụ kiện phù 0.5đ hợp - Tránh tác động xấu môi trường đến dây dẫn điện dễ sửa chữa 0.5đ - So sánh Mạng điện lắp đặt kiểu Câu Mạng điện lắp đặt kiểu ngầm Dây dẫn lắp đặt Dây dẫn đặt rảnh vật cách điện đặt dọc kết cấu xây dựng phần theo trần nhà, cột, dầm, xà tử kết cấu khác nhà 0.5đ Các vật cách điện là: puli sứ, Việc lựa chọn cách lắp đặt dây máng gỗ, ống cách điện phải phù hợp với môi trường, yêu phụ kiện phù hợp cầu sử dụng đảm bảo an toàn 0.5đ điện 3.Tránh tác động xấu Đảm bảo yêu cầu mĩ môi trường đến dây dẫn điện thuật, tránh tác động xấu dễ sửa chữa môi trường đến dây dẫn điện 0.5đ khó sửa chữa - Vẽ đường dây nguồn 0.25đ - Xác định vị trí để bảng điện, bóng đèn 0.25đ Câu - Xác định thiết bị điện bảng điện 0.25đ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Vẽ đường dây theo sơ đồ nguyên lí 0.25đ 2.0đ 1.0đ Câu ... mẫu miễn phí HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 16 - 20 17 MÔN: CÔNG NGHỆ I TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Mỗi câu 0 .25 điểm Câu 10 11 12 Đáp án A D D C B B B A D D B B II TỰ LUẬN: (7 điểm)... 10 Các thi t bị dùng để lắp mạch điện đèn cầu thang gồm có: A cầu chì, công tắc cực, đèn B cầu chì, công tắc cực, đèn C cầu chì, công tắc đơn, công tắc cực, đèn C cầu chì, công tắc đơn, công tắc... 0 .25 đ - Xác định vị trí để bảng điện, bóng đèn 0 .25 đ Câu - Xác định thi t bị điện bảng điện 0 .25 đ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Vẽ đường dây theo sơ đồ nguyên lí 0 .25 đ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 9 trường THCS Long Hưng, Sóc Trăng năm học 2016 2017 , Đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 9 trường THCS Long Hưng, Sóc Trăng năm học 2016 2017 , Đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 9 trường THCS Long Hưng, Sóc Trăng năm học 2016 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay