Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Vật lý lớp 9 trường THCS Thuận Hưng năm 2015 2016

2 138 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 15:43

KIỂM TRA GIỮA HỌCI (2015 - 2016) Môn: VẬT Thời gian: 60 phút ( không kể thời gian chép đề) ***** A/ THUYẾT: 1/ Phát biểu định luật Ôm? Viết hệ thức? Nêu đơn vị đại lượng hệ thức? ( 2,5 đ) 2/ Công Suất điện gì? Viết công thức tính công suất điện đoạn mạch? (1,5 đ) 3/ Viết công thức tính điện trở dây dẫn? Giải thích đại lượng nêu đơn vị đại lượng công thức? ( đ) B/ BÀI TẬP: 1/ Một đoạn mạch gồm điện trở R=12  Hiệu điện hai đầu đoạn mạch U=24V.Tính cường độ dòng điện chạy mạch ( 2đ) 2/ Tính điện trở dây đồng có chiều dài  =1km có tiết diện 34.10 6 m có điện trở 8 suất   1,7.10 .m ( 2đ) Thuận Hưng, ngày tháng 10 năm 2015 GVBM Huỳnh Thị Kim Ngân ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM (2015 - 2016) MÔN: VẬT ***** A/ THUYẾT: 1/ Nội dung định luật: Cường độ dòng điên chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện đặt vào hai đầu dây dẫn tỉ lệ nghịch với điện trở dây (1 điểm) Hệ thức định luật: (0,75 điểm) I U R I : đo ( A) ( 0,25 điểm) U: đo (V) ( 0,25 điểm) R : đo (  ) ( 0,25 điểm) 2/ Công suất điện đoạn mạch tích hiệu điện hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện qua ( điểm) Công thức: P =U.I ( 0,5 điểm) 3/ Công thức:( điểm) R  l S - Giải thích hiệu nêu đơn vị -  : điện trở suất đơn vị tính ( m ) ( 0,25 điểm) -  :là chiều dài dây dẫn đơn vị tính (m) ( 0,25 điểm) - S : tiết diện dây dẫn đơn vị tính (m2) ( 0,25 điểm) - R: điện trở dây dẫn (  ) ( 0,25 điểm) B/ BÀI TẬP: 1/ Tóm tắt: ( 0,5 điểm) R=12  U=24V Tìm I =? Áp dụng công thức: I U 24   2( ) R 12 ( 1,5 điểm) 2/ Tóm tắt:( 0,5 điểm) l =1Km =1000m   1,7.10 8 .m 6 S =34 10 m R =? Áp dụng công thức: R  1000  1,7.10 8  0,5() S 34.10 6 ( 1,5 điểm) - Hết Thuận hưng, ngày tháng 10 năm 2015 GVBM Huỳnh Thị Kim Ngân ... VÀ BIỂU I M (2015 - 2016) MÔN: VẬT LÝ ***** A/ LÝ THUYẾT: 1/ N i dung định luật: Cường độ dòng i n chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận v i hiệu i n đặt vào hai đầu dây dẫn tỉ lệ nghịch v i i n trở... độ dòng i n qua ( i m) Công thức: P =U .I ( 0,5 i m) 3/ Công thức:( i m) R  l S - Gi i thích ký hiệu nêu đơn vị -  : i n trở suất đơn vị tính ( m ) ( 0,25 i m) -  :là chiều d i dây dẫn... i n trở dây (1 i m) Hệ thức định luật: (0,75 i m) I U R I : đo ( A) ( 0,25 i m) U: đo (V) ( 0,25 i m) R : đo (  ) ( 0,25 i m) 2/ Công suất i n đoạn mạch tích hiệu i n hai đầu đoạn mạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Vật lý lớp 9 trường THCS Thuận Hưng năm 2015 2016 , Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Vật lý lớp 9 trường THCS Thuận Hưng năm 2015 2016 , Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Vật lý lớp 9 trường THCS Thuận Hưng năm 2015 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay