Tác động của kinh tế thị trường tới báo chí tiểu luận cao học

44 319 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 15:34

I.MỞ ĐẦU: 1. Tính cấp thiết của đề tài:Ngày nay, thể chế kinh tế thị trường không những chỉ chiếm lĩnh đời sống kinh tế của các nước tư bản, các nước phát triển mà nó đang len lỏi vào từng ngõ ngách của nền kinh tế ở các nước xã hội chủ nghĩa, các nước đang phát triển. Nước ta là một trong những ví dụ điển hình nhất. Tất nhiên, thể chế kinh tế thị trường ở nước ta có điểm khác so với kinh tế thị trường ở các nước tư bản chủ nghĩa. Đó là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.Nhưng điều đó không có nghĩa là không có sự thay đổi trong nền kinh tế của nước ta. Kinh tế bao giờ cũng là xương sống, là tiền đề của mọi sự phát triển.Lẽ dĩ nhiên, sự thay đổi trong kinh tế sẽ tác động rất lớn tới tất cả các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.Nước ta đã đi qua 22 năm đổi mới. Sự đổi mới đó là vô cùng cần thiết và hết sức đúng đắn, giúp vực dậy một đất nước đang lâm vào khủng hoảng về mọi mặt. Bắt đầu từ Đại hội Đảng toàn quốc 121986, đất nước ta quyết tâm đi theo con đường kinh tế thị trường nhưng vẫn kiên trì xã hội chủ nghĩa, không bao giờ thay đổi, cho nên, nền kinh tế của nước ta từ đó đến nay là kinh tế thi trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, đất nước ta đã có nhiều biến chuyển về chính trị, văn hoá,… và cả trong báo chí.Báo chí nước ta cho dù sinh sau đẻ muộn hơn báo chí thế giới nhưng cũng đã trải qua rất nhiều giai đoạn phát triển, gắn liền với lịch sử của dân tộc.Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, và nhất là những năm 20 của thế kỷ XX, báo chí Việt Nam đã đạt được những sự phát triển quan trọng. Cả nước đã có hơn 70 tờ báo và tạp chí xuất bản bằng các thứ chữ quốc ngữ, chữ Pháp và chữ Hán.Chiến thắng mùa xuân năm 1975 mở ra một giai đoạn phát triển mới cho đất nước nói chung và cho báo chí nói riêng. Báo chí phát triển cả về loại hình, phương thức hoạt động, về tổ chức cán bộ và quy mô tác động trong xã hội. Và năm 1986 cũng là một bước ngoặt quan trọng nữa cho sự phát triển của báo chí. Như đã nói, sự du nhập của kinh tế thị trường vào nước ta tác động mạnh mẽ tới báo chí. Vì thế, việc nghiên cứu vấn đề này là một yêu cầu bức thiết đối với những người làm báo nói riêng và của toàn xã hội nói chung. Nói như thế là bởi báo chí có một vai trò cực kỳ to lớn trong đời sống xã hội loài người. Báo chí là một thành tố của quản lý xã hội. Sự quản lý chỉ đạt được hiệu quả khi cơ chế thông tin hai chiều thuận và ngược được thực hiện. Chiều thông tin từ chủ thể quản lý đến khách thể quản lý chuyển đi những quyết định quản lý cũng như các thông tin cần thiết để hướng dẫn về cách thức, phương pháp, điều kiện thực hiện chúng. Yêu cầu đặt ra đối với chiều thông tin này là chính xác, kịp thời, đầy đủ. Đó cũng là điều kiện cần thiết cho khả năng tác động một cách có hiệu lực của chủ thể quản lý vào khách thể quản lý, làm cho khách thể quản lý vận động, phát triển theo chiều hướng đã định. Thông tin ngược chiều là kênh thông tin từ khách thể quản lý đến chủ thể quản lý. Kênh thông tin này đảm bảo mối liên kết ngược cần có giữa khách thể và chủ thể quản lý. Kênh thông tin kịp thời, đầy đủ, toàn diện là điều kiện tiền đề cho việc đưa ra những sự điều chỉnh hay những quyết định quản lý mới một cách đúng đắn, hợp lý. Báo chí thực hiện chức năng quản lý của mình bằng việc cung cấp những thông tin theo cả hai chiều. Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu thông tin báo chí ngày càng lớn và toàn diện, do đó vai trò của báo chí ngày càng lớn. Tiu lun " Tỏc ng ca kinh t th trng ti bỏo chớ" I.M U: Tớnh cp thit ca ti: Ngy nay, th ch kinh t th trng khụng nhng ch chim lnh i sng kinh t ca cỏc nc t bn, cỏc nc phỏt trin m nú ang len li vo tng ngừ ngỏch ca nn kinh t cỏc nc xó hi ch ngha, cỏc nc ang phỏt trin Nc ta l mt nhng vớ d in hỡnh nht Tt nhiờn, th ch kinh t th trng nc ta cú im khỏc so vi kinh t th trng cỏc nc t bn ch ngha ú l nn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha.Nhng iu ú khụng cú ngha l khụng cú s thay i nn kinh t ca nc ta Kinh t bao gi cng l xng sng, l tin ca mi s phỏt trin.L d nhiờn, s thay i kinh t s tỏc ng rt ln ti tt c cỏc lnh vc khỏc ca i sng xó hi Nc ta ó i qua 22 nm i mi S i mi ú l vụ cựng cn thit v ht sc ỳng n, giỳp vc dy mt t nc ang lõm vo khng hong v mi mt Bt u t i hi ng ton quc 12/1986, t nc ta quyt tõm i theo ng kinh t th trng nhng kiờn trỡ xó hi ch ngha, khụng bao gi thay i, cho nờn, nn kinh t ca nc ta t ú n l kinh t thi trng nh hng xó hi ch ngha Hin nay, t nc ta ó cú nhiu bin chuyn v chớnh tr, hoỏ, v c bỏo chớ.Bỏo nc ta cho dự sinh sau mun hn bỏo th gii nhng cng ó tri qua rt nhiu giai on phỏt trin, gn lin vi lch s ca dõn tc.Sau chin tranh th gii th nht, v nht l nhng nm 20 ca th k XX, bỏo Vit Nam ó t c nhng s phỏt trin quan trng C nc ó cú hn 70 t bỏo v xut bn bng cỏc th ch quc ng, ch Phỏp v ch Hỏn Chin thng xuõn nm 1975 m mt giai on phỏt trin mi cho t nc núi chung v cho bỏo núi riờng Bỏo phỏt trin c v loi hỡnh, phng thc hot ng, v t chc cỏn b v quy mụ tỏc ng xó Tiu lun " Tỏc ng ca kinh t th trng ti bỏo chớ" hi V nm 1986 cng l mt bc ngot quan trng na cho s phỏt trin ca bỏo Nh ó núi, s du nhp ca kinh t th trng vo nc ta tỏc ng mnh m ti bỏo Vỡ th, vic nghiờn cu ny l mt yờu cu bc thit i vi nhng ngi lm bỏo núi riờng v ca ton xó hi núi chung Núi nh th l bi bỏo cú mt vai trũ cc k to ln i sng xó hi loi ngi Bỏo l mt thnh t ca qun lý xó hi S qun lý ch t c hiu qu c ch thụng tin hai chiu thun v ngc c thc hin Chiu thụng tin t ch th qun lý n khỏch th qun lý chuyn i nhng quyt nh qun lý cng nh cỏc thụng tin cn thit hng dn v cỏch thc, phng phỏp, iu kin thc hin chỳng Yờu cu t i vi chiu thụng tin ny l chớnh xỏc, kp thi, y ú cng l iu kin cn thit cho kh nng tỏc ng mt cỏch cú hiu lc ca ch th qun lý vo khỏch th qun lý, lm cho khỏch th qun lý ng, phỏt trin theo chiu hng ó nh Thụng tin ngc chiu l kờnh thụng tin t khỏch th qun lý n ch th qun lý Kờnh thụng tin ny m bo mi liờn kt ngc cn cú gia khỏch th v ch th qun lý Kờnh thụng tin kp thi, y , ton din l iu kin tin cho vic a nhng s iu chnh hay nhng quyt nh qun lý mi mt cỏch ỳng n, hp lý Bỏo thc hin chc nng qun lý ca mỡnh bng vic cung cp nhng thụng tin theo c hai chiu Xó hi ngy cng phỏt trin, nhu cu thụng tin bỏo ngy cng ln v ton din, ú vai trũ ca bỏo ngy cng ln Mt khỏc, i vi nc ta, bỏo l mt cụng c c lc ca ng ta vic thc hin cụng tỏc t tng Nhõn dõn lm lch s theo ý thc ca mỡnh Cho nờn vic tỏc ng cú nh hng vo ý thc ca nhõn dõn chớnh l tỏc ng cú nh hng mt cỏch giỏn tip vo tin trỡnh ca lch s Vi kh nng tỏc ng mt cỏch rng ln, nhanh chúng v mnh m vo ton b xó hi, hot ng ca cỏc phng tin thụng tin i chỳng, ú cú bỏo chớ, úng vai trũ v ý ngha ht sc to ln cụng tỏc t tng u tranh Tiu lun " Tỏc ng ca kinh t th trng ti bỏo chớ" vi nhng õm mu, nhng lun iu phn tuyờn truyn, chng ng, chng ch l mt ni dung v mc ớch quan trng ca cụng tỏc t tng, ng thi ca cỏc chc nng t tng ca bỏo Mt nguyờn nhõn na lm cho vic nghiờn cu tr nờn bc thit, ú l cỏc lnh vc ca i sng xó hi thi k i mi kinh t( t kinh t bao cp sang kinh t th trng), cú l bỏo l lnh vc phỏt trin khỏ sm v khỏ nhanh S lng tng, loi hỡnh phong phỳ, phỏt v truyn hỡnh phỏt trin nhanh, cụng ngh tin b, hỡnh thc trỡnh by p, phong phỳ, m qung cỏo c bit l thụng tin ó t ch, kp thi hn, a dng hn, nhiu chiu hn Mt s t bỏo ó thớch nghi vi c ch mi, quan tõm hn n nhu cu a dng ca ngi c, ngi xem, ngi nghe, ngi mua bỏo tng s phỏt hnh Din mo ca bỏo nc ta núi chung l phong phỳ, a dng, cú hiu qu xó hi cao Tuy nhiờn, bờn cnh nhng mt tớch cc ú cũn nhng cn bn, nhng mi t cn c gii quyt, xut hin mt s khuynh hng mi cn c quan tõm Do ú, nhng tỏc ng ca kinh t th trng ti bỏo cn c t v nghiờn cu cng sm cng tt, cng sõu cng tt nn bỏo ca chỳng ta khụng i chch hng v gi c vai trũ to ln mỡnh Kinh t th trng cng cú tớnh cht hai mt ca nú Do vy, nhng tỏc ng ca nú ti nn bỏo nc ta khụng phi lỳc no cng tt Ngay c bỏo nc ta, mt s lng khụng nh cỏc t bỏo cng khụng bit "gn c trong" m li chy theo nhng cỏi li trc mt ca kinh t th trng, b qua nhng giỏ tr ớch thc Vỡ tt c nhng thc trng trờn, vic nghiờn cu ny ó tr nờn cp thit hn bao gi ht Phỏt trin phi i ụi vi qun lý tt, m qun lý õy trc ht l nh hng ca ng v Nh nc Bỏo phi hng ti vic thc hin mc tiờu ca s phỏt trin t nc, dõn giu nc mnh, xó hi cụng bng, minh.Phi m bo bỏo tht s l mt phng tin Tiu lun " Tỏc ng ca kinh t th trng ti bỏo chớ" hot ng lnh vc hoỏ - t tng theo nh hng ca nh nc ta ch khụng phi l mt sn phm thng mi Thc ng v Nh nc ta cng ó cú s quan tõm dnh cho bỏo nh i hi VIII ó ch rừ "coi trng vic nõng cao cht lng" Cht lng ca bỏo chớ, nht l cht lng chớnh tr phi c o bng hiu qu xó hi vic thc hin chc nng thụng tin, giỏo dc, ch o Ngoi ra, cht lng cũn c ỏnh giỏ thụng qua hỡnh thc ca bỏo Bỏo cn p, hp dn bn c, nhng hp dn l thu hỳt ngi c hng ti mc tiờu, ch khụng th thay th c cht lng ni dung Nghiờn cu ny cng khụng ch hng ti ng v Nh nc ta m cũn hng ti bn thõn bỏo v c cụng chỳng na 2.Mc ớch v nhim v nghiờn cu: Nh ó núi trờn, bỏo cú tỏc ng rt ln ti i sng xó hi ca ngi Bỏo gúp phn nh hng d lun xó hi, m bt k quc gia no, d lun xó hi cú mt sc mnh cc k ghờ gm c bit i vi nc ta, mt nc xó hi ch ngha " y thuyn l dõn, lt thuyn cng l dõn" iu ny li cng cú ý ngha hn Mt bỏo nh hng sai lch, chch hng, hu qu li l vụ cựng nng n Nghiờn cu l nhm xỏc nh nhng tỏc ng no l tớch cc, tỏc ng no l tiờu cc ca kinh t th trng ti bỏo th gii núi chung, bỏo Vit Nam núi riờng T ú, ng v Nh nc, cỏc c quan bỏo cựng cụng chỳng ( ba nhõn t quan trng lm nờn bn sc ca mt nn bỏo chớ) s bit phỏt huy nhng u im, khc phc nhng hn ch, thiu sút a nn bỏo nc ta ngy cng phỏt trin C th: i vi ng v Nh nc ta: ng v Nh nc cú nhim v t chc v qun lý bỏo T chc mt c quan bỏo khụng Tiu lun " Tỏc ng ca kinh t th trng ti bỏo chớ" ging mt c quan qun lý nh nc cho dự ú l ting núi ca ng, Nh nc; t chc mt c quan bỏo cng khụng ging mt c quan tuyờn hun mc dự nú cú mt nhim v chung l cụng tỏc hoỏ - t tng; t chc mt c quan bỏo cng khụng ging mt doanh nghip, cho dự nú cú nhim v hch toỏn kinh doanh Mi t chc cú mt nhim v khỏc nhau, cú c tớnh cụng vic khỏc cho nờn chc chn phi cú phng thc qun lý khỏc Ngay c trc õy, nc ta cha i mi, vic qun lý bỏo ca Dng v nh nc ta cng ó khụng d dng, hin nn bỏo y dó thay i rt nhiu v mi mt Vỡ vy, khụng th ỏp dng mt cỏch rp khuụn c ch qun lý trc õy giai on hin i vi cỏc c quan bỏo chớ: Bn thõn bỏo l mt loi hỡnh lao ng ht sc c bit Nhc ti bỏo trc ht phi núi ti thụng tin v bỡnh lun Bỏo ang i mi, thụng tin phong phỳ, a dng Nhng cn bnh khụ khan, mt chiu ang dn c khc phc, nhiờn li ny sinh mt l hin tng nh bỏo a tin git gõn, cõu khỏch Do vy, nghiờn cu nhng tỏc ng ca kinh t th trng ti hot ng bỏo chớ, nhng ngi trc tip lm sn phm bỏo s cú c hi c nhỡn li mỡnh, xem mỡnh ó tn dng c nhng li ớch t kinh t th trng mang li phỏt trin bỏo nh th no, hay l li dng nhng mt trỏi ca nú t b cong ngũi bỳt ca mỡnh T ú ỳc rỳt nhng bi hc cho bn thõn i vi cụng chỳng: So vi trc dõy, vai trũ ca cụng chỳng vi bỏo hin ó c nõng lờn rt nhiu ln ú l bi tỏc ng khụng nh ca nn kinh t th trng Mt ni dung ca Tiu lun " Tỏc ng ca kinh t th trng ti bỏo chớ" t bỏo khụng c c gi hng ng, lp tc, t bỏo ú phi tỡm nguyờn nhõn v cỏch khc phc Khi nghiờn cu bt c mt bt c mt lnh vc no, mc ớch trc nht l thỳc y lnh vc ú phỏt trin hn C th l cn tỡm nguyờn nhõn ca nhng mt tớch cc cựng nhng im hn ch i vi bi tiu lun ny cng vy Mc ớch ca nú l tr li nhng cõu hi nh: kinh t th trng tỏc ng nh th no n bỏo chớ? Thụng qua ng no? Tớch cc v hn ch? Lch s nghiờn cu: Trờn th gii, c bit cỏc nc t bn, ni m nn kinh t th trng xut hin t rt sm, nhng tỏc ng ca nú ti bỏo ó c nghiờn cu khỏ nhiu v k lng Tuy nhiờn, nc ta, kinh t th trng ch mi chớnh thc xut hin cỏch õy hn 20 nm - chỳng ta bt u cụng cuc i mi ton din, ú bao gm c lnh vc kinh t Do vy cho dự ó cú nhng thay i ln ca bỏo tỏc ng ca th ch kinh t mi ny nhng nhng nghiờn cu v ny l cha nhiu Cun sỏch " Bỏo kinh t th trng" ca tỏc gi Grabennhicp ( NXB Thụng tn H Ni - 2004) Ni dung cun sỏch cp n nhng dc trng ca bỏo iu kin th trng; nhng phng din hot ng ch yu ca phúng viờn, biờn viờn, cng tỏc viờn to son; c cu, chc nng ca to son; quan h gia ban biờn v c gi - khỏn, thớnh gi; quy trỡnh t chc xut bn, nhng th loi bỏo Nhng c trỡnh by cun sỏch khỏ chi tit, c th Chng " Truyn thụng v kinh t" - chng IV ca cun "Truyn thụng i chỳng - nhng kin thc c bn" ca tỏc gi Claudia Mast (NXB Thụng tn H Ni - 2004), cp n ngh nghip Tiu lun " Tỏc ng ca kinh t th trng ti bỏo chớ" bỏo v hot ng truyn thụng c ch th trng õy, tỏc gi dó phõn tớch mt cỏch k cng nhng khớa cnh liờn quan n kinh t ca bỏo nh bỏo vỡ cụng chỳng cú nh hng th trng, c s kinh t ca mt t bỏo, phng thc hch toỏn ca i phỏt thanh, truyn hỡnh " Nhng iu kin kinh t v cỏc yu t t ca cỏc phng tin thụng tin i chỳng" õy l mt bi vit cun " C s lý lun ca bỏo chớ" ca tỏc gi E.P.Prụkhụrp ( NXB Thụng tn H Ni - 2004) " Tỡm hiu qung cỏo trờn bỏo truyn thụng M" ca TS.Lờ Thanh Bỡnh, sỏch " Bỏo nhng lý lun v thc tin" ( NXB i hc quc gia H Ni) Bi bỏo " Ngh v bỏo c ch th trng hin nay" trờn www.vietnamnet.vn ca Nguyn Mn Cỏn ( 21/6/2006) Bi bỏo " o c ngh nghip ca nh bỏo nn kinh t th trng" trờn www.songtre.vn ca Ths.Trng Giang ( ging viờn khoa Phỏt - Truyn hỡnh, Hc vin bỏo v tuyờn truyn), ng ngy 25/10/2008 ngh nghip - Nh Bi bỏo " o c ngh nghip: Nh bỏo v doanh nghip" ca Nguyn Thuý H ( Hc vin bỏo v tuyờn truyn) Tt c nhng cun sỏch, nhng bi vit ny ó phn no phỏt hin nhng c bn ca bỏo th gii núi chung, bỏo nc ta núi riờng nn kinh t th trng hin õy l nhng t liu quý giỏ, l tin quan trng cho nhng nghiờn cu sau ny Tuy nhiờn, nh th l cha bi õy l mt cũn khỏ mi i vi nc ta, ng thi nú li liờn tc bin i Yờu cu ang t vụ cựng bc thit hin l cn cú thờm nhng cụng trỡnh nghiờn cu cú cht lng tỡm gii phỏp kh thi Tiu lun " Tỏc ng ca kinh t th trng ti bỏo chớ" Phm vi v i tng nghiờn cu: Phm vi v i tng nghiờn cu l mt phn rt quan trng ca bt k mt nghiờn cu dự ln hay nh no vỡ nú giỳp khoanh vựng nhng khớa cnh cn c tỡm hiu, trỏnh tỡnh trng lan man, xa , thm lc i vi mt bi tiu lun cú dung lng khụng ln nh th ny, chỳng ta khụng th cp n ton b nn bỏo th gii m ch trung nghiờn cu phm vi nn bỏo Vit Nam thi k t sau i mi cho n Thi k ny, cng nh thi k nhng nm u th k XX v sau nm 1975, mang tớnh bc ngot ht sc quan trng i tng nghiờn cu l nhng tỏc ng ca kinh t th trng ti hot ng bỏo nc ta Phng phỏp nghiờn cu: Bao gm phng phỏp lun v phng phỏp cụng c Phng phỏp lun: L quan im nhỡn nhn, ỏnh gớa v phõn tớch õy, chỳng ta ang i sõu tỡm hiu nn bỏo Vit Nam l ch yu - nn bỏo ca mt nc xó hi ch ngha Do ú, chỳng ta cn ng trờn quan im ca ch ngha Mỏc Lờnin, t tng H Chớ Minh xem xột mi khớa cnh ca Mt khỏc, bn thõn chỳng ta cng l nhng cụng dõn ca nc Vit Nam, l ng viờn hoc on viờn niờn, i theo lý tng cng sn Bỏo cng l mt lnh vc c ng v Nh nc t chc, qun lý mt cỏch cht ch Vỡ vy, nghiờn cu v bỏo nc ta cn da trờn nn tng l nhng quan im, quy nh ca ng v Nh nc Ch chỳng ta da trờn nhng quan im ny, chỳng ta mi cú th tỡm bn cht ca mt cỏch ỳng n nht Bi trờn th gii hin ang cú nhiu ch ngha, h t tng khỏc bit nhau, thm i lp Vớ d: Theo quan im ca ch ngha Mỏc Lờnin, bỏo mang tớnh giai cp v luụn Tiu lun " Tỏc ng ca kinh t th trng ti bỏo chớ" luụn tham gia vo cuc u tranh giai cp bỏo t sn li khụng tha nhn iu ny Hay nh t bỏo chớ, bỏo theo ch ngha Mac Lờnin v bỏo t sn u cụng nhn cn cú s t bỏo chớ, nhiờn bỏo t sn li ũi hi mt s t hon ton, ú, bỏo vụ sn li cho rng, s t y cn c gii hn mt khuụn kh phỏp lut Phng phỏp cụng c: Bi tiu lun ny ch yu dựng phng phỏp nghiờn cu bn, cú th l nhng cun sỏch hay nhng bi bỏo ( bỏo in v bỏo mng) Ngoi ra, phng phỏp thng kờ, phõn tớch cng c s dng i sõu hn vo , xem xột, ỏnh giỏ di nhiu gúc Mi mt phng phỏp u cú mt u im riờng S dng mt cỏch a dng nhiu phng phỏp to iu kin thc hin mt cỏi nhỡn tng quan hn cho bi tiu lun Tiu lun " Tỏc ng ca kinh t th trng ti bỏo chớ" II NI DUNG: Mt s lý lun v kinh t th trng: 1.1 Kinh t th trng l gỡ? Cú th núi, kinh t th trng l kinh t tin t v s ng, lu thụng ca tin t chớnh l s ng v lu thụng ton b ca kinh t kinh t th trng Trong kinh t th trng, nm c tin t v s ng, lu thụng ca tin t, ngi ú l ngi quyt nh Quy lut giỏ tr l quy lut kinh t c bn ca kinh t th trng Hai phm trự ch yu ca th trng l cung v cu Cung v cu l hai phm trự xut phỏt t hai phn trự hng hoỏ v tin t, sn xut v tiờu dựng õy ng thi l hai lc lng kinh t, chỳng tng tỏc vi v i ti xỏc nh giỏ c th trng, l giỏ c ca mt hng hoỏ c xỏc nh bi cung v cu trờn th trng õy l ni dung ct lừi ca kinh t th trng: s tng tỏc gia hng hoỏ v tin t, gia sn xut v tiờu dựng, gia cung v cu v mt hng hoỏ Nh vy, kinh t th trng, "cu" l mt yu t ht sc quan trng v nú c quyt nh bi ngi tiờu dựng Nu mt mt hng khụng c khỏch hng ún nhn thỡ ngi bỏn sn phm s phi chu thit hi khụng nh Mt hng phi ỏp ng c nhu cu c v hỡnh thc ln cht lng Th ch kinh t th trng ph thuc vo mi quan h gia nh nc v th trng nn kinh t S thay i ca nú ó chng minh iu ú cỏc nc t bn phỏt trin, trc th k XX, kinh t th trng t thng tr v lý lun v " bn tay vụ hỡnh" l lý lun thng tr Sau ú, s trung, tớch t t bn dn ti s i ca t bn c quyn nh nc Cú th coi õy l mt vũng xoỏy gia tin trỡnh chớnh tr v tin trỡnh kinh t ca th trng t bn Sau chin tranh th gii th hai l s thng th ca nn kinh t di s iu khin ca Nh nc Nh vy, nh nc tr thnh mt yu t ni sinh ca cu trỳc kinh t th trng Tiu lun " Tỏc ng ca kinh t th trng ti bỏo chớ" cng xen vo qung cỏo nhiu ln Hin tng ny lm nhiu ngi xem rt bc xỳc Hoc nh bỏo Hoa hc trũ, thng mi t bỏo dy 64 trang, nhng ú ó cú 16 trang l qung cỏo Mt khỏc, qung cỏo trờn bỏo ngy cng khụng ỳng s tht vỡ chy theo tớnh thng mi nờn thi phng s tht, khụng phn ỏnh ỳng cht lng sn phm, ging nh la o ngi tiờu dựng 3.2.6 Cỏch a tin chung chung, nhiu lng m ớt cht Theo mt kho sỏt ca Hip hi Cụng thng H Ni, vi 199 u bỏo vit trung ng, H Ni, thnh ph H Chớ Minh v mt s da phng khỏc thỡ ch cú 30 t bỏo, kinh t cú cỏc chuyờn mc bỡnh lun, phõn tớch, hng dn chuyờn sõu v k nng kinh doanh Cũn li, phn ln cỏc bỏo cú ni dung thụng tin v kinh t, ngnh hng, sn phm vi cỏc chuyờn mc tin tc, s kin kinh t nhng khụng chuyờn sõu, mang tớnh qung cỏo l chớnh Túm li: Trong hai ngy - 9/1/2007, Ban th t chc hi ngh s kt hai nm thc hin thụng bỏo kt lun s 162- TB/TW ngy 1/12/2004 ca B chớnh tr v cụng tac lónh o v qun lý bỏo chớ, ng Trng Tn Sang, u viờn B chớnh tr, thng trc ban th ó nhn nh vố nhng yu kộm ca bỏo thi gian qua nh sau: " Mt s c quan bỏo cha t giỏc chp hnh s lónh o ca ng, s qun lý ca nh nc, cú biu hin coi nh chc nng chớnh tr, t tng ca bỏo cỏch mng, xa ri tụn ch, mc ớch; thiu nhy bộn chớnh tr, b khuynh hng thng mi hoỏ chi ph,chy theo th hiu tm thng, nng thụng tin v nhng tiờu cc, yu kộm, lm núng mt s chớnh tr, kinh t, xó hi ca t nc, ca cỏc ngnh, a phng mt cỏch thiu ý thc v khụng ỏng cú; ng c nhng thụng tin mt ca nh nc, nhng mt kinh t liờn quan n hot ng kinh doan ca doanh nghip, khai thỏc i t cỏ nhõn, vi phm lut bỏo chớ; ớt Tiu lun " Tỏc ng ca kinh t th trng ti bỏo chớ" chỳ ý ti vic phỏt hin, biu dng nhng tm gng ngi tt, vic tt, nhng nhõn t mi, in hỡnh tiờn tin s nghip i mi, xõy dng v bo v t quc Mt s t bỏo ng nhng thụng tin sai s tht, suy din ch quan, bit sai khụng ci chớnh hoc ci chớnh khụng nghiờm tỳc; khai thỏc, s dng nhng thụng tin bờn ngoi bỏo thiu chn lc, trỏi vi quan im, ng li ca ng v nh nc, truyn thng hoỏ ca dõn tc Nguyờn nhõn: 4.1 Nguyờn nhõn ca nhng tỏc ng tớch cc: 4.1.1 Ch quan: - t nc ta l mt t nc giu truyn thng, l mt nhng cỏi nụi ca loi ngi, ó tri qua hn 4000 nm lch s Vỡ vy gc r hoỏ ca nc ta vụ cựng bn cht Bỏo nc ta cho dự mi ch i c hn 130 nm, nhng nú cng l mt phn ca hoỏ, cho nờn nú cú kh nng gn c trong, bit la chn nhng phn tinh hoa phự hp vi mỡnh hc Vớ nh v hỡnh thc ca mt t bỏo Dõn tc ta cú cõu: Tt g hn tt nc sn, tc l v b ngoi khụng quan trng m cỏi bờn mi l ỏng quý Tuy nhiờn, i vi kinh t th trng, bt k nhng gỡ c lm bỏn, thu li nhun thỡ u phi cú mt hỡnh thc bt mt thỡ mi thu hỳt nhiu ngi mua Mc dự chỳng ta khụng coi bỏo nh nhng loi hng hoỏ bỡnh thng khỏc, nhng kinh t th trng n mang theo li suy ngh y - mt cỏch ngh ỳng thỡ khụng lý gỡ chỳng ta khụng hc theo Nu khụng thay i v hỡnh thc thỡ chỳng ta khụng th thu hỳt c ụng c gi, nh th bỏo cng khú cú th hon thnh nhim v tuyờn truyn, giỏo dc ca mỡnh Hay nh v phng thc t chc mt to son bỏo ca chỳng ta cng ó c thay i theo chiốu hng tt, linh ng hn ch khụng cũn cng nhc Tiu lun " Tỏc ng ca kinh t th trng ti bỏo chớ" nh trc õy, c ch bao cp cũn tn ti Nguyờn nhõn ny cng tng t nh Trung Quc cú õm mu ng hoỏ nc ta thi k 1000 nm Bc thuc Vi nn hoỏ lõu i, nc ta ó vt qua c nhng khụng chi b hon ton m tip thu cú chn lc - i ng cỏc nh bỏo ca nc ta phn ln l nhng ngi cú ti nng v tõm huyt Hin nay, nc ta cú trung tõm ln o to sinh viờn bỏo l Hc vin bỏo tuyờn truyn, i hc KHXH&NV H Ni v TP HCM Ngoi ra, mt s trng khỏc cng o to chuyờn ngnh bỏo vi cht lng ngy cng c nõng cao Trc õy, sinh viờn bỏo ch yu ch hc lý thuyt suụng m ớt c thc hnh Nhng hin nay, s tit thc hnh ó c tng lờn Mt khỏc, mt s trng bỏo lỳc ny ó bt u chng trỡnh dy xen k cỏc mụn i cng v mụn chuyờn ngnh, ú to iu kin cho sinh viờn sm c tip xỳc v lm quen vi cỏc thit b mỏy múc in hỡnh nh Hc vin bỏo tuyờn truyn, sinh viờn truyn hỡnh nm th nht ó c hc cỏc mụn chuyờn v truyn hỡnh nh C s lý lun bỏo hay Nhp mụn truyn hỡnh Hn na, nhng ngi tr mun tr thnh nh bỏo bõy gi cú iu kin i lm bỏo t rt sm vỡ cỏc t bỏo cú khuynh hng s dng nhiu bi vit ca cng tỏc viờn hn Cỏc phúng viờn c rốn luyn qua mt thi gian di v liờn tc Ngoi ra, phúng viờn, nh bỏo bõy gi khụng ch dng li tm bng c nhõn m cú mt s lng khụng nh nh bỏo t c bng thc s, thm tin s õy l mt iu kin rt thun li bỏo ca nc ta phỏt trin Bi ngi lm bỏo cn cú mt kin thc sõu rng v tt c cỏc lnh vc, cú t logic, cú cỏch suy ngh sc so Cú th mi vit nờn nhng bi bỏo cú cht lng Bờn cnh vic nng lc ca nh bỏo c nõng lờn m lp trng chớnh tr cng vng vng hn Nhiu nh bỏo th h trc cho rng niờn hin Tiu lun " Tỏc ng ca kinh t th trng ti bỏo chớ" khụng quan tõm n chớnh tr, khụng hiu bit v chớnh tr Nhng thc khụng phi nh vy Thanh niờn ngy nay, c bit l sinh viờn bỏo rt quan tõm n chớnh tr Nm 2007, trờn bỏo mng, niờn rt hng hỏi tham gia vo cuc trũ chuyn vi th tng Nguyn Tn Dng v cỏc quan trng ca quc gia, ng thi bỡnh chn ụng l nhõn vt ca nm Trong kinh t th trng, sc mnh ca ng tin l vụ cựng ghờ gm Vi nh bỏo giai on hin nay, nhng cỏm d v mt vt cht li cng ln hn Nhng i vi nh bỏo hin nay, cng i mt vi ỏp lc thỡ cng trng thnh hn, chớnh chn hn Túm li, cht lng ca nh bỏo ang ngy mt nõng cao Bờn cnh ú s lng nh bỏo cng ang c nõng lờn Ngy nay, bờn cnh s phỏt trin ca cỏc th loi bỏo truyn thng nh bỏo in, bỏo hỡnh, bỏo nh thỡ bỏo mng cng phỏt trin vụ cựng mnh m vi s lng ụng o phúng viờn C nc cú hn 100 t bỏo mng in t v hai nghỡn bn tin cựng hng ngn trang in t (website, weblog) Hin nay, c nc ta cú hn 14.000 nh bỏo chuyờn nghip, ú nhiu ngi c o to chớnh quy - S qun lý cht ch v nh hng ỳng n ca ng v nh nc cng l mt nguyờn nhõn quan trng dn n s phỏt trin ca bỏo c ch th trng S lónh o ca ng v nh nc l iu kin bỏo hot ng ỳng mc ớch v cú hiu qu S lónh o y cng hon thin, cng cú hiu qu thỡ cng cú iu kin thun li cho hot ng v s phỏt trin ca bỏo ng lónh o bỏo bng nh hng chớnh tr, nh hng t tng, nh hng thụng tin, bng h thng quan im bỏo chớ; kim tra, un nn vic thc hin cỏc nh hng ú Sau thc hin i mi, ó cú s chuyn bin quan im ca ng v bỏo chớ: t quan im bỏo l cụng c t tng sc bộn ca ng n quan im bỏo va l ting núi ca ng, Nh nc, ng thi l din n ca nhõn dõn Quan im ú quy nh phng thc thụng tin a dng, nhiu chiu Tiu lun " Tỏc ng ca kinh t th trng ti bỏo chớ" hot ng bỏo Quan im ú lm thay i din mo ca nn bỏo chớ, lm tng tớnh hp dn v hiu qu ca bỏo 4.1.2 Khỏch quan: - Bn thõn th ch th trng l mt bc phỏt trin ln ca loi ngi Nú tin b hn cỏc th ch kinh t trc ú Nu khụng phi ngi c ý li dng nú lm li cho bn thõn thỡ nú khụng mang tiờu cc - Kinh t th trng phỏt trin lm cho thu nhp ca ngi dõn cng tng lờn õy l iu kin tt bỏo phỏt trin vỡ dự bỏo cng l mt loi hng hoỏ, cho dự nú c bit hn nhng mun dựng nú thỡ cng phi mua bng tin Tớnh n nay, c nc ta cú hn 10 triu mỏy thu hỡnh, vi gn 85% s h gia ỡnh c xem truyn hỡnh, tng trng vin thụng internet cao nht khu vc ASEAN vi tc bỡnh quõn l 32,5%/nm 4.2 Nguyờn nhõn ca nhng tiờu cc: 4.2.1 Khỏch quan: - Do kinh t th trng mi chớnh thc xut hin nc ta thi gian gn õy Nú cũn khỏ mi m i vi nc ta Mt khỏc, kinh t th trng cú ngun gc t cỏc nc t bn phng Tõy, ú thi gian u chỳng ta cũn e ngi, ớt tỡm hiu v nú Tt c nhng yu t ú lm cho nc ta cũn chm thớch ng vi kinh t th trng c bit l i vi ng v nh nc ta phi mt thi gian sau mi a nhng c ch qun lý thớch hp iu ú ó to iu kin cho nhng sai lm ny sinh i vi nhng ngi lm bỏo v c gi cng th ng trc mt cỏi gỡ mi thỡ ngi u khụng trỏnh b ng Vỡ th cng khụng trỏnh nhng hn ch - Mt khỏc kinh t th trng xut hin nc ta, nú ó phỏt trin mt cỏch rt nhanh chúng S phỏt trin quỏ nhanh y d lm cho chỳng ta b "choỏng" Mt khỏc cng d b ng nhn cỏi gỡ ca kinh t th trng cng u tt, u ỳng c Tiu lun " Tỏc ng ca kinh t th trng ti bỏo chớ" 4.2.2 Ch quan: - Nguyờn nhõn ln nht l mt b phn nh bỏo ca nc ta cú phm cht o c cha tt, " tõm khụng sỏng" cựng vi s non kộm v k nng ngh nghip Nh bỏo l ch th ca hot ng bỏo ng v nh nc ta ó xỏc nh rng: ngi lm bỏo nhu mt chin s trờn mt trn hoỏ - t tng, ngha l phi to nờn nhng thụng tin cú kh nng thuyt phc, phi trao i vi cụng chỳng v nhng kinh t - xó hi, hoỏ v o c thc hin c nhng cụng vic ú ũi hi nh bỏo khụng ch cú kin thc sõu rng, gii nghip v m phi cú mt cỏi tõm sỏng Mt nh bỏo vỡ vụ trỏch nhim a mt thụng tin khụng cú tht hoc búp mộo s tht s cú tỏc hi n hng triu ngi So vi yờu cu tỡnh hỡnh nhim v mi hin nay, kin thc, trỡnh nng lc ca nh bỏo ang l thỏch thc thỡ lng tõm, o c cng ang tr thnh cn c coi trng ỳng mc hn na trc s chuyn ng hng ngy ca kinh t th trng Trờn t " Ngh bỏo" s 71 thỏng - 2008 cú ng mt bi bỏo vi ta " Nh bỏo iu tra cng tng b la" ca tỏc gi XV chi theo li k ca mt phúng viờn bỏo L Khi iu tra vit bi v v Vedan " bc t" sụng Th Vi cỏch õy 12 nm, nh bỏo ny ó n nh mỏy bt ngt Vedan ng Nai theo n tha ca nhõn dõn vựng Nhn Trch Chớnh mt v i din ca Vedan a nh bỏo ny n xem s sn xut, tham quan h thng x lý nc thi, thm n tn b sụng quan sỏt nhng khụng thy ụ nhim nh phn ỏnh ca nhõn dõn Vỡ th, nh bỏo ny ó v m khụng iu tra thờm Nhng sau ú, to son tip tc nhn c n ca dõn v c dõn ngh s trc tip dn i xem dũng sụng ụ nhim nh th no Hai phúng viờn v mt lỏi xe ó cựng xung ghe mt ngi dõn iu khin v i thm dũng sụng Lỳc y tri ó v chiu, nc bt u rỳt Dũng sụng thu nh li cn dn, l hai b sỡnh ly en c, bc mựi hụi Hai b sụng l Tiu lun " Tỏc ng ca kinh t th trng ti bỏo chớ" nhng nhỏnh cõy en ỳa nh va b chỏy T phớa b sụng cú nh mỏy Vedan, mt ming cng ang x nc si bt vng c xung sụng T vớ d ny chỳng ta cú th thy mt nh bỏo lng tõm sch, cú ý thc mun tỡm s tht nhng tỡm hiu vit bi li khụng sỏng sut, tinh tng thỡ rt d b k xu qua mt, thm b chỳng li dng ngũi bỳt ca mỡnh m khụng h hay bit Nh bỏo i iu tra phi da vo dõn, i sõu i sỏt n tn ngun gc ca iu tra, khụng iu tra theo kiu i tham quan, nghe bỏo cỏo Nu khụng hu qu ó tr nờn nng n hn li h hn, day dt i vi ngi lm bỏo, cũn yu v k nng ngh nghip l rt nguy him, nhng nu yu v o c li cng nguy him hn gp nhiu ln Tỡnh trng nh bỏo v phúng viờn múc ngoc vi búp mộo s tht din ngy cng thng xuyờn v ngy cng tinh vi hn n c õy trng hp ca Nguyn Hựng Sn ( phúng viờn bỏo Din n doanh nghip) b bt qu tang ang nhn 10 ngn USD ti mt quỏn c phờ ng Nguyn Vn Huyờn ngy 17/9/2006 Hựng Sn ó cú hnh vi e hai doanh nghip Hi Dng, buc h phi np tin Trong quỏ trỡnh iu tra v ỏn, c quan cụng an cũn phỏt hin gia nm 2006, Nguyn Hựng Sn tng yờu cu Giỏm c mt cụng ty c phn u t xõy dng chun b cho Sn phong bỡ, mi phong bỡ 10 triu ng vi mc ớch Sn " dn xp" vi mt s phúng viờn khỏc khụng tip tc vit bi v nhng khut tt ca cụng ty ny Hay nh Nguyn Trng Giỏc, l phú Tng biờn tp Th trng giỏ c cú hnh vi gi mo l Phú v trng Ban Vt giỏ Chớnh ph la o, chim ot ti sn ca nhiu doanh nghip, cỏ nhõn vic xin vay Phn u tr thnh nh bỏo cú c, cú ti l quỏ trỡnh lõu di ca bn thõn mi nh bỏo, song gii quyt ny phi cú s ng b c ba mt: s t giỏc rốn luyn ca bn thõn nh bỏo, k nng o to sinh viờn bỏo ca cỏc khoa bỏo cỏc trng i hc v trỏch nhim qun lớ cỏn b, Tiu lun " Tỏc ng ca kinh t th trng ti bỏo chớ" phúng viờn ca c quan bỏo Qua thc t cho thy cũn cú nh bỏo cha nhn thc c mt trỏi ca nn kinh t th trng nờn cha thc s coi trng vic hỡnh thnh nhõn cỏch, trau di, rốn luyn thng xuyờn v lng tõm, o c ngh nghip Gii phỏp: - ng trc nhng thỏch thc ca kinh t th trng, bn thõn nh bỏo phi khụng ngng nõng cao trỡnh ca mỡnh Bi kinh t th trng, dự l bỏo - cụng c c bit xõy dng v bo v t nc- cng phi ng trc s cnh tranh ht sc khc lit trỡ s tn ti ca mỡnh Nu khụng mun s dng cỏch vit tin git gõn, cõu khỏch thu hỳt c gi thỡ nh bỏo phi cho lũ nhng bi bỏo cú cht lng tht s Tc l phi luụn cú ý thc mi sc ngũi bỳt ca mỡnh Mt bi bỏo hi ht, vit nhng iu m cng ó bit, cng cú th vit c thỡ khụng to thu hỳt c cụng chỳng c bi ca mỡnh Vic nõng cao trỡnh ca nh bỏo nu ch mt mỡnh nh bỏo thc hin thỡ khụng bao gi t c hiu qu m phi cú s ng thun ca c bn thõn nh bỏo cựng vi cỏc c s o to Ngay t cũn ngi trờn gh ging ng i hc, sinh viờn phi cú tinh thn hc cao cựng tinh thn cu tin C s o to bỏo phi khụng ngng i mi phng phỏp v chng trỡnh ging dy Vn t k nng o to l thụng qua cỏc bi hc thc tin m phi luụn luụn i mi, b sung ni dung bi ging, cỏc bui bỏo cỏo thc t, trao i kinh nghim, hc thut khụng ngng nõng cao cht lng sinh viờn bỏo - Cựng vi vic nõng cao trỡnh nh bỏo, o c nh bỏo cng cn c chỳ trng hn na Bỏo l mt lnh vc cú nh hng rt ln n mi lnh vc ca xó hi Mt bi bỏo sai s tht s li hu qu vụ cựng nghiờm trng Chớnh vỡ th, cỏc c s to bỏo cn giỏo dc o c Tiu lun " Tỏc ng ca kinh t th trng ti bỏo chớ" ngh nghip cho sinh viờn bỏo v coi õy l mt mụn chớnh thc Nhng nm gn õy, cỏc sinh viờn khoa bỏo ca Hc vin bỏo tuyờn truyn ó c hc mụn o c ngh bỏo v Lut bỏo - Vn trỏch nhim qun lý cỏn b, phúng viờn ca cỏc c quan bỏo cng cn c coi trng hn na ú l trỏch nhim theo dừi, giỳp , giỏo dc h bng nhiu cỏch ú cú s phi hp hot ng gia cỏc t chc nh chi b ng, chi hi nh bỏo, t chc cụng on, on niờn nhm phỏt hin kp thi nhng biu hin bt thng m ngn chn - Quan trng nht l ng v nh nc cn cú nhng chớnh sỏch qun lý cht ch v hp lý va khụng kỡm hóm s phỏt trin ca bỏo nhng ng thi cng khụng bỏo i chch hng Thụng qua kinh t th trng, nhiu th lc chng phỏ ng, chng phỏ nh nc cng xõm nhp vo nc ta Mu toan ca chỳng l tin cụng vo nn tng t tng - hoỏ, nhm " din bin" t bờn xó hi ta, t ú dn n nhng din bin khỏc Dựng nhng phng tin nghe nhỡn hin i nh truyn hỡnh, bng, a, bỏo, tõng bc li sng tiờu dựng, kớch ng truyn thng t b nhng li sng tt p ca dõn tc, truyn bỏ hoỏ phm c hi vo nc ta hũng to mt li sng tru lc, bo lc nhõn dõn Nh nc ta ó ban hnh lut bỏo quy nh nhng nhim v v nguyờn tc i vi nhng ngi lm bỏo Tuy nhiờn, khụng nhng cỏc b lut khỏc m c lut bỏo cng cũn rt nhiu k h cỏc nh bỏo phm cht kộm lỏch lut Vỡ vy, yờu cu t l ng v nh nc ta phi khụng ngng ci tin lut phỏp phự hp hn vi thi k mi L mt nhng h thng xó hi, cỏc c quan bỏo l cỏc yu t hp thnh mt h thng bỏo ron xó hi, hot ng cú mc ớch c dim chung cú tớnh cht chi phi cỏc khớa cnh khỏc ca hot ng bỏo l s tỏc ng vo xó hi bng thụng tin v kh nng thuyt phc cụng chỳng bng ni dung, tớnh cht ca thụng tin Vi tớnh cht ú, bỏo ch cú th phỏt trin iu kin xó hi Tiu lun " Tỏc ng ca kinh t th trng ti bỏo chớ" phỏt trin tin b; v ngc li, bỏo ch thc s cú ý ngha nú tr thnh mt sc mnh thỳc y s phỏt trin chung ca ton xó hi theo hng i lờn, hng ti cỏi thin, c v tinh thn hu ngh, on kt hp tỏc gia cỏc dõn tc Vỡ th, vai trũ ca ng v nh nc i vi bỏo l vụ cựng quan trng - Nhng ngi lónh o nh nc ta cng phi tht s tnh tỏo v sỏng sut ỏp dng kinh t th trng vo thc tin nc ta phi bit la chn nhng mt tin b, trỏnh b ng hoỏ hon ton, du nhp nhng t tng xu lm nh hng n bỏo - Mt khỏc, cụng chỳng - nhng ngi úng vai trũ vụ cựng quan trng mi mt nn bỏo cng phi bit la chn nhng t bỏo cht lng, cú ni dung sỏng c Vỡ nu mt t bỏo khụng cú ngi c thỡ nú khụng bao gi tn ti c Kinh t th trng xut hin nc ta tỏc ng vo bỏo lm m rng t bỏo hn trc, nhng s t y cng cn phi nm khuụn kh phỏp lut nc ta xõy dng mt nn bỏo phỏt trin vng mnh cn cú s chung vai gúp sc ca tt c chỳng ta Trong kinh t th trng, mi mt t bỏo chc chn s cú nhng mi quan h vi cỏc doanh nghip Vỡ th, to son cựng cỏc nh bỏo phi t xõy dng cho mỡnh nhng nguyờn tc hnh x gi vng o c ngh bỏo ca mỡnh Di õy l mt vớ d ca cỏc to son M v ny: Nguyờn tc hnh x ca to son: Dự M bỏo c xem l c lp v t bỏo c Hin phỏp quy nh, iu ú khụng cú ngha l cỏc c quan cụng quyn, cỏc t chc t nhõn hoc cỏc cỏ nhõn khụng tỡm cỏch khuynh loỏt hoc kim soỏt thụng tin s c xut bn Nhiu t bỏo M a nhng nguyờn tc o c chớnh thc hoc khụng chớnh thc, nhm núi rừ vi phúng viờn nhng gỡ h cú th hoc khụng Tiu lun " Tỏc ng ca kinh t th trng ti bỏo chớ" th nhn Nhng quy tc ú cú ớch, bi vỡ nú giỳp cõn bng quan h gia phúng viờn vi ngun tin V d : nguyờn tc ca The Oregonian ( t nht bỏo cú s phỏt hnh hn 350.000 bn) l phúng viờn khụng c phộp nhn hin vt hoc dch v phớ, cú nh hng xu ti t cỏch nh bỏo T bỏo yờu cu phúng viờn trỏnh nhng tỡnh cú th a n vic nhn qu cỏp hay ói ng Ngoi nhng phúng viờn ni ngi ny ph trỏch khụng c cho ni cung cp ngun tin mua thc n hay ung cho mỡnh, tr nhng trng hp c bit Nu phúng viờn cn a tin v ni bỏn thc n, h phi tr tin cho nhng th mỡnh dựng Nu ngun tin khng khng tr tin ba n, phúng viờn phi l ngi toỏn ln gp g th hai vi ngun tin ú Qu biu: Cú ngi s bo rng nhiu mún qu - gi trỏi cõy, vộ xem ca nhc hoc mt ba tra - ch l gỡ n ni mt nh bỏo b mua chuc hoc b nh hng Thit ngh mt xung t v quyn li li chm xut hin cng cú ngha l ó bt u xut hin mt xung t quyn li tht s Nu c gi nghi ng hoc cho rng nh bỏo cú mi quan h mt thit vi ngun tin thỡ chng khỏc gỡ nh bỏo ú ó thc s cú mi quan h mt thit vi ngun tin ú Hnh ngh bỏo l phi chp nhn hi sinh Lm ngh bỏo cng cú ngha l phi lm vic by ngy mt tun, xa nh thng xuyờn, chng kin v vit nhng chuyn khú chu v gõy thự chuc oỏn Nh bỏo cũn cú ngha l phi hy sinh hoc t chi tỡnh bn Bi vỡ tỡnh bn cng l mt mún qu iu gỡ s xy nu phúng viờn c giao nhim v vit v chuyn khụng hay ca mt ngi bn mỡnh? Bao nhiờu tỡnh cú th xy v rt khú khn cho mi ngi lm bỏo phi ng x phự hp Vỡ th, thit ngh vic t nhng quy tc to son l iu rt cn thit v phi hc nc M Tiu lun " Tỏc ng ca kinh t th trng ti bỏo chớ" III KT LUN: Nh kh nng tỏc ng mnh m, rng ln v nhanh chúng vo ton b xó hi nờn bỏo cú sc nh hng to ln n t tng, tinh thn v o c ca cụng chỳng Nú c coi nh mt th quyn lc hỡnh thnh v nh hng d lun xó hi Hn na, vỡ hot ng lnh vc hoỏ t tng nờn ỳng hay sai ca mt bi bỏo l s th hin hiu qu tt hay xu vt ngoi rt xa mt bi bỏo " vt cht" c th Di nh hng ca kinh t th trng, bỏo tr thnh mt yu t vic qun lý kinh t - xó hi ca mi quc gia Cht lng v hiu qu ca hot ng bỏo nh hng n cht lng v hiu qu ca vic gii quyt cỏc nhim v xõy dng v phỏt trin t nc trờn nhiốu lnh vc khỏc t nc ta ang giai on cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ Vỡ th phỏt trin kinh t th trng l mt xu th tt yu ca thi i Tuy nhiờn, nn kinh t th trng cú hai mt: tớch cc v tiờu cc, vỡ vy s tỏc ng ca nú ti bỏo cng phi theo hai hng: tỏc ng tớch cc v tỏc ng tiờu cc Chỳng ta khụng th kỡm hóm s phỏt trin ca kinh t th trng vỡ iu ú ng ngha vi vic kỡm hóm s phỏt trin ca nn kinh t nc ta Chỳng ta cn ch ng phỏt huy nhng u im v khc phc nhng hn ch ca bỏo nc ta kinh t th trng S phỏt trin phong phỳ ca hot ng bỏo ó khiờn chỳng ta dự mun dự khụng cng phi quan tõm n nhng ny sinh t thc tin hot ng bỏo Nhỡn chung kinh t th trng ó cú nhiu tỏc ng tớch cc n s phỏt trin ca bỏo th gii núi chung v ca nc ta núi riờng Tuy cũn nhng tỏc ng tiờu cc nhng iu ú cú th khc phc c, tu thuc vo s n lc ca ton th xó hi ch khụng riờng gỡ ngi lm bỏo Bỏo nc ta thi kinh t th trng núi chung ó thc hin khỏ tt nhim v ca mỡnh Trong phiờn hp chớnh thc ca i hi i biu ln th VIII Tiu lun " Tỏc ng ca kinh t th trng ti bỏo chớ" Hi nh bỏo Vit Nam, Tng th Nụng c Mnh ó khng nh:" Bỏo ó phỏt huy vai trũ tớch cc vic phỏt trin kinh t xó hi, phỏt hin nhiu nhõn t in hỡnh, mụ hỡnh tiờn tin, sỏng kin sn xut, kinh doanh, ng thi cng phanh phui trc d lun nhiu s vic tiờu cc, tham nhng, bo v k cng, phỏp lut" Tt c nhng iu ú ó khng nh bỏo kinh t th trng ó liờn tc phỏt trin v kinh t th trng khụng i lp vi bỏo xó hi ch ngha Tiu lun " Tỏc ng ca kinh t th trng ti bỏo chớ" DANH MC TI LIU THAM KHO a Grabennhicp, 2004, Bỏo kinh t th trng, NXB Thụng tn, H Ni b Claudia Mast, 2004, Truyn thụng i chỳng nhng kin thc c bn, NXB Thụng tn, H Ni c PGS.TS H Huy Thnh ( ch biờn) cựng th tỏc gi, 2006, Th ch kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha Vit Nam, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni d Hu Th, 1997, Ngh v ngh bỏo, NXB Giỏo dc, H Ni e PGS.TS T Ngc Tn ( ch biờn), TS Trnh ỡnh Thng, TS inh Th Huynh, TS Lờ Mnh Bnh, 2005, C s lý lun bỏo chớ, NXB Lý lun chớnh tr, H Ni f E.P.Prụkhụrp, 2004, C s lý lun ca bỏo chớ( mt), NXB Thụng tn, H Ni g TS inh Th Thuý Hng, Bỏo th gii v xu hng phỏt trin, NXB Thụng tn, H Ni h TS Lờ Thanh Bỡnh, 2000, " Tỡm hiu qung cỏo trờn bỏo truyn thụng M", Tp Chõu M i Nguyn Thanh Hi, 2008, " Vai trũ ca bỏo tuyờn truyn kinh t sau Vit Nam gia nhp WTO", Lý lun chớnh tr v truyn thụng, tr 5152 j XV, 2008, " Nh bỏo iu tra cng tng b la", Ngh bỏo, tr 33 k Phm Th Thu H, 2008, " Khi hoỏ ngoi trn ngp truyn thụng Vit", Ngh bỏo, tr 34 l Ths Trng Giang, 2008, " o c ngh nghip ca nh bỏo nn kinh t th trng", www.songtre.vn Tiu lun " Tỏc ng ca kinh t th trng ti bỏo chớ" Mục lục I Mở đầu 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Lịch sử nghiên cứu .6 Phạm vi đối tợng nghiên cứu Phơng pháp nghiên cứu .8 II Nội dung 10 Một số vấn đề lý luận kinh tế thị trờng 10 1.1 Kinh tế thị trờng .10 1.2 Kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa 12 Thực tiễn báo chí giới kinh tế thị trờng 13 2.1 Báo chí Đức .14 2.2 Báo chí Nga .15 2.3 Báo chí Australia .17 Tác động kinh tế thị trờng tới báo chí Việt Nam 18 3.1 Tác động tích cực 18 3.2 Tác động tiêu cực 25 Nguyên nhân .31 4.1 Nguyên nhân tác động tích cực 31 4.2 Nguyên nhân tiêu cực 34 Giải pháp .37 III Kết luận 41 Danh mục tài liệu tham khảo .43 ... cho tiểu luận Tiểu luận " Tác động kinh tế thị trường tới báo chí" II NỘI DUNG: Một số vấn đề lý luận kinh tế thị trường: 1.1 Kinh tế thị trường gì? Có thể nói, kinh tế thị trường kinh tế tiền... nghiệp Tiểu luận " Tác động kinh tế thị trường tới báo chí" báo chí hoạt động truyền thông chế thị trường Ở đây, tác giả dã phân tích cách kỹ khía cạnh liên quan đến kinh tế báo chí báo chí công... kinh tế Thể chế thị trường du nhập vào quốc gia tạo nên tác động lớn tới báo chí quốc gia Tiểu luận " Tác động kinh tế thị trường tới báo chí" Ở đây, khảo sát số báo chí tiêu biểu giới 2.1 Báo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của kinh tế thị trường tới báo chí tiểu luận cao học, Tác động của kinh tế thị trường tới báo chí tiểu luận cao học, Tác động của kinh tế thị trường tới báo chí tiểu luận cao học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay