Slide thuyết trình bất bình đẳng và phân tầng xã hội

105 393 2
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 15:15

Trường đại học nông lâm Hồ chí minh Môn: Xã hội học đại cương Chương 6: Bất bình đẳng phân tầng xã hội GVHD: Võ Văn Việt Danh sách nhóm Tên MSSV Lớp Tôn Nữ Khánh Bình 12113333 DH12NH Huỳnh Thị Mỹ Duyên 13116341 DH13NY Đặng Thị Kiền 13122069 DH13TM Phạm Phương Nguyên 12122185 DH12QT Nguyễn Thị Quyết 13117120 DH13CT Nguyễn Hoàng Thơ 12124299 DH12QL Nguyễn Thị Tú 13162107 DH13GI Nội dung Bất bình đẳng xã hội: Cơ sở hình thành bất bình đẳng Các quan điểm bất bình đẳng xã hội Phân tầng xã hội Đặc điểm phân tầng xã hội Các dạng phân tầng xã hội Nguyên nhân phần tầng xã hội Các lý thuyết phân tầng xã hội Bất bình đẳng xã hội: Bất bình đẳng gì????? Bất bình đẳng xã hội không bình đẳng, không hội lợi ích cá nhân khác nhóm nhiều nhóm xã hội… Bất bình đẳng người giàu người nghèo !! Bấtbình bìnhđẳng đẳnggiữa trongcon công địa vị !!!! Bất gáiviệcvớivợ trai!! Bất bình đẳng quan hệ chồng “ Tất người sinh có quyền bình đẳng Tạo hóa ban cho họ quyền không xâm phạm được; quyền ấy, có quyền sống, quyền tự quyền mưu cầu hạnh phúc ” ( Hồ Chí Minh) Bất bình đẳng xuất từ ?? Nghiên cứu dựa 300 xương tìm thấy khắp Trung Âu Cơ sở hình thành bất bình đẳng Những hội sống Địa vị xã hội 10 Ảnh hưởng trị Cách tiếp cận xung đột xã hội phân tầng xã hội Xem tầng xã hội thân bất bình đẳng 92 Các cá nhân tầng xã hội trả giá sinh mạng người địa vị thấp Chủ sở hữu phương tiện sản xuất Người sủ dụng phương tiện sản xuất 94 Giai cấp cao (tư sản) Giai cấp thấp (vô sản) Lý thuyết phụ thuộc phạm vi giời  Lý thuyết phụ thuộc đời vào thập kỷ 50  Chủ trương Raul Prebisch Lý thuyết phụ thuộc lý thuyết đề xuất quan điểm rộng lớn (trên toàn giới-Worldview), cho nước giàu giới cần nhóm quốc gia nghèo để đảm bảo trì giàu có 97 Lý thuyết phụ thuộc phân tầng phạm vi Thế Giới 98 Các quốc gia giàu xem quốc gia trung tâm 99 Các quốc gia nghèo xem quốc gia “biên” 103 Quyết định phân tầng Tổng Kết Những xã hội khác tồn hệ thống bất bình đẳng khác Bất bình đẳng xã hội 104 Vấn đề trung tâm xã hội Không tồn cách ngẫu nhiên cá nhân Cảm ơn thầy bạn ý lắng nghe!!! 105 ... dung Bất bình đẳng xã hội: Cơ sở hình thành bất bình đẳng Các quan điểm bất bình đẳng xã hội Phân tầng xã hội Đặc điểm phân tầng xã hội Các dạng phân tầng xã hội Nguyên nhân phần tầng xã hội Các... hội Các lý thuyết phân tầng xã hội Bất bình đẳng xã hội: Bất bình đẳng gì????? Bất bình đẳng xã hội không bình đẳng, không hội lợi ích cá nhân khác nhóm nhiều nhóm xã hội Bất bình đẳng người... kinh tế bình đẳng hội học tập.” Trích điều 10,Luật giáo dục: quyền nghĩa vụ học tập công dân 22 Địa vị xã hội Địa vị xã hội, vị trí thứ bậc người xã hội 25 Cơ sở địa vị xã hội khác xã hội- cụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide thuyết trình bất bình đẳng và phân tầng xã hội , Slide thuyết trình bất bình đẳng và phân tầng xã hội , Slide thuyết trình bất bình đẳng và phân tầng xã hội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay