GIÁO án mầm NON lớp GHÉT QUYỂN 1

165 225 0
  • Loading ...
1/165 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 14:20

CHỦ ĐỀ NHÁNH: TRƯỜNG MẦM NON CỦA BÉ(Thời gian thực hiện: Từ ngày 02092013– 06092013) Kế hoạch chủ đề Chủ đề: Trường Mầm Non. Thời gian thực hiện: 3 tuần từ ngày 0209 đến ngày 20092013.ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ 1: TRƯỜNG MẦM NONThời gian: 3 tuần từ 209>20092013.NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ.1. Mục tiêu của chủ đề.a. Các mục tiêu đã thực hiện tốt. 5 mục tiêu đã đặt ra.b. Các mục tiêu đặt ra chưa phù hợp hoặc chưa thực hiện được lý do. Không có.c. Những trẻ chưa đạt được các mục tiêu và lí do. Mục tiêu 1: Phát triển nhận thức.+ Làm quen với Toán: Trẻ nắm được kiến thức cơ bản.+ KPKH: Một số trẻ bé còn chưa hiểu khi trao đổi. Vì: vốn tiếng việt cả trẻ còn hạn chế. Mục tiêu 2: Phát triển thể chất.+ Bài đi bằng mép ngoài bàn chân, đi khụy gối, bật liên tục về phía trước trẻ bé vận động yếu còn có trẻ chưa biết đi lùi, đi khụy gối. Trẻ bé đập bắt bóng chưa chính xác. Mục tiêu 3: Phát triển ngôn ngữ.+ Một số trẻ trò chuyện với cô còn nhút nhát chưa hiểu lời thoại, trẻ chưa hiểu hết về bài thơ Nghe lời cô giáo.+ Lý do: Trẻ chưa hiểu Tiếng việt, 1 số câu từ trong bài thơ còn trừu tượng với trẻ. Mục tiêu 4: Phát triển tình cảm xã hội.+ Trẻ yêu quý cô, trường lớp, biết được công việc của cô. Trẻ nói được trong trường có cô giáo,có các bạn Mục tiêu 5: Phát triển thẩm mỹ.+ Một số trẻ làm ra các sản phẩm tạo hình chưa đẹp, chưa hoàn thiện.+ Lý do: Trẻ chưa chú ý và tay chưa khéo.2. Về nội dung chủ đề. Trng Mm non Qung lõm GV: C Th Ni TUN CH 1: TRNG MM NON CH NHNH: TRNG MM NON CA Bẫ (Thi gian thc hin: T ngy 02/09/2013 06/09/2013) * K hoch ch - Ch : Trng Mm Non - Thi gian thc hin: tun t ngy 02/09 n ngy 20/09/2013 Lnh Mc tiờu vc tui Phỏt trin th cht Ni dung Cú kh nng thc hin cỏc Cỏc bi phỏt ng tỏc bi th dc theo trin chung hng dn Vn ng c Cú kh nng bt ti ch, i thay i tc theo hiu lnh, Tung bt búng vi cụ - Cú kh nng núi ỳng tờn mt s thc phm quen thuc nhỡn vt tht hoc tranh nh ( Tht, cỏ, trng, sa, rau ) - Cú kh nng núi c tờn mt s mún n hng ngy: Trng rỏn, cỏ kho, canh rau - Cú kh nng t ci,ci cỳc - Cú kh nng lm quen cỏch bn : + i mộp ngoi bn chõn i khy gi, i bng gút chõn i khy gi , i thay i tc theo hiu lnh ( i hng ớt nht ln ) + Bt ti ch, bt liờn tc v phớa trc, Bt xa 40- ỏnh rng, lau mt, tay bng 45 cm + Tung bt búng x phũng vi cụ, Tung búng lờn cao v bt Cú kh nng thc hin cỏc Lp Mu Giỏo Ghộp Bn Qung Lõm Trng Mm non Qung lõm Lnh GV: C Th Ni Mc tiờu vc tui Ni dung ng tỏc bi th dc theo búng, Tung búng hiu lnh Cú kh nng :bt liờn tc v lờn cao v bt Vn ng tinh : phớa trc, i bng gút chõn, i + Lp rỏp cỏc hỡnh khy gi chun Tung búng lờn + Ct, xộ giy cao v bt búng - Tr núi c mt s thc + Tụ, cỏc nột c phm cựng nhúm: tht cỏ cú bn nhiu cht m; rau qu cú Ci, ci cỳc, kộo nhiu VTM -Tr núi c tờn mt s mún khoỏ (phộc m n hng ngy v dng ch bin n gin: rau cú th luc, nu canh, tht cú luc, rỏn kho, go tuya) cm , - Nhn bit, phõn loi mt s thc nu cm, nu chỏo - Cú kh nng t ci,ci cỳc - Cú kh nng t ci, ci cỳc, phm thụng thng buc dõy giy - Cú kh nng ỏnh rng, phm lau mt, rốn luyn thao tỏc - Lm quen mt s tay bng x phũng thao tỏc n gin theo nhúm thc ch bin mt s mún n, thc ung - Ci, ci cỳc ỏo, qun, kộo khúa Tp luyn k nng: ỏnh rng, lau mt, tay bng x phũng Lp Mu Giỏo Ghộp Bn Qung Lõm Trng Mm non Qung lõm Lnh GV: C Th Ni Mc tiờu vc Ni dung -Cú kh nng: i Bng mộp tui ngoi bn chõn i khy gi Bũ bng bn tay, bn chõn 4-5m, Tung búng lờn cao v bt - Bit k c tờn mt s thc n cn cú ba n hng ngy - Cú kh nng t mc v ci c ỏo, qun - Cú th t mt, chai rng hng ngy; tui Cú kh nng núi c tờn trng, lp, tờn cụ, cỏc bn Cú kh nng m trờn cỏc i Phỏt tng phm vi v m trin nhn theo kh nng thc Cú kh nng núi c tờn, a tui ch ca trng, lp, - Cú kh nng núi c tờn mt s cụng vic ca cụ giỏo v cỏc cụ bỏc trng -Cú kh nng núi tờn v mt vi c im ca cỏc bn Cú kh nng m trờn cỏc i tng phm vi 10 v m - Tờn lp mu giỏo , tờn v cụng vic ca cụ, cỏc bn - Cng c k nng so sỏnh nhn bit s ging v khỏc chiu di i tng theo kh nng, nhn bit ch s - Tờn, a ch ca trng, lp, tờn v Lp Mu Giỏo Ghộp Bn Qung Lõm Trng Mm non Qung lõm Lnh vc GV: C Th Ni Mc tiờu Ni dung cụng vic ca cụ giỏo v cỏc cụ bỏc trng - H tờn v mt vi c im ca cỏc bn, cỏc hot ng ca tr trng - Cng c k nng nng so sỏnh nhn bit s ging v khỏc chiu di i tng - Nhng c im ni bt ca trng, lp mm non, cụng vic ca cỏc, cụ bỏc trng - c im , s thớch ca cỏc bn, cỏc hot ng ca tr trng - ễn xp tng ng 1-1 - So sỏnh nhn bit s ging v khỏc chiu di 2,3 Lp Mu Giỏo Ghộp Bn Qung Lõm Trng Mm non Qung lõm Lnh GV: C Th Ni Mc tiờu vc Ni dung i tng - ý ngha cỏc s c s dng cuc sng hng ngy - Cú th núi tờn a ch ca tui trng, lp - Cú th núi tờn, cụng vic ca cụ giỏo v cỏc bỏc trng bỏc trng -Cú th núi h tờn v c im ca cỏc bn lp -Cú kh nng nhn bit s phự hp vi s lng phm vi 10 ( CS 104 ) Phỏt trin ngụn tui Cú kh nng c th cựng cụ - Cú kh nng núi c tờn truyn, tờn nhõn vt truyn tui ng Cú kh nng c th cựng cụ, hiu c ni dung cõu chuyn, th Cú kh nng nghe, hiu v lm Lp Mu Giỏo Ghộp Nghe hiu ni dung th, truyn k, truyn c: Nim vui bt ng, Nghe hiu ni dung bi th, bi Bn Qung Lõm Trng Mm non Qung lõm Lnh GV: C Th Ni Mc tiờu vc Ni dung theo c mt hoc hai yờu cu Bit s dng cỏc t ch s vt, hnh ng ng dao : Nghe li cụ giỏo ng dao: Dung dng dung d - Nhn v phỏt õm ỳng ch cỏi o, ụ, tui Cú kh nng c thuc bi th , - c thuc th, ca hiu c ni dung cõu chuyn, dao, ng dao.Hiu th ni dung bi th ca Cú kh nng hiu v lm theo dao, truyn k - Lm quen vi c mt s ký hiu thụng thng cuc sng( nh v sinh, ) mt s ký hiu thụng thng cuc sng( nh v sinh, khu cõy - K v mt s vic hin tng no ú ngi khỏc hiu c( CS 7O) ca bộ, ) - K li vic theo trỡnh t - Nhn dng cỏc ch cỏi o,ụ, Phỏt tui - Cú kh nng hỏt cựng cụ, - Hỏt ỳng giai trin ng theo nhp iu bi hỏt, chỳ ý iu li ca v th thm lng nghe cụ hỏt - Cú kh nng núi c tờn bi hin sỏc thỏi, tỡnh m cm ca bi hỏt: hỏt, tờn tỏc gi Lp Mu Giỏo Ghộp Bn Qung Lõm Trng Mm non Qung lõm Lnh GV: C Th Ni Mc tiờu vc Ni dung - Cú kh nng s dng cỏc nguyờn vt liu khỏc to sn phm theo s gi ý tui - Cú kh nng hỏt cựng cụ, ng nhp nhng theo nhp iu, hiu ni dung bi hỏt, chỳ ý lng tui nghe cụ hỏt - Cú kh nng phi hp cỏc nguyờn vt liu to hỡnh to sn phm - Cú kh nng hỏt thuc bi hỏt, hiu ni dung bi hỏt - Vn ng nhp nhng theo giai iu v th hin sc thỏi phự hp vi cỏc bi hỏt - La chn phi hp cỏc nguyờn liu to sn phm - Núi c ý tng th hin sn phm ca mỡnh( CS 103) Phỏt tui trin tỡnh cm xó hi tui - Tr cú kh nng núi c iu - Núi c iu mỡnh thớch v khụng thớch lp - Cú kh nng thc hin quy nh thớch v khụng ca lp: Sau chi xong bit thớch trng lp - Thc hin mt s ct chi, trc nht quy nh lp, gia - Cú kh nng th hin cm xỳc ỡnh v ni cụng vui, bun - Cú kh nng thc hin quy nh ca lp: Sau chi xong bit ct chi, trc nht - T lm mụt s vic n gin Lp Mu Giỏo Ghộp Bn Qung Lõm Trng Mm non Qung lõm Lnh GV: C Th Ni Mc tiờu vc Ni dung cng - Bit gi gỡn v sinh trng lp: B rỏc ỳng quy nh, - Bit hon thnh tt cụng vic c giao tui - Thc hin c quy nh ca trng, lp, bit võng li, giỳp cụ giỏo nhng cụng vic va sc - Biờt gi gỡn v sinh trng lp sch s - Cú kh nng hon thnh tt cụng vic c giao I M CH - Trũ chuyn, m thoi vi tr v trng lp Mm non: + Cỏc ang hc trng no? + n trng cỏc thy cú nhng gỡ? (Nhiu dựng, chi, nhiu cỏc cụ, cỏc bn.) + Cỏc cụ, cỏc bỏc trng lm nhng cụng vic gỡ? + trng cỏc c hc nhng gỡ? + Cỏc c chi nhng trũ chi no? + Cỏc bit nhng bi hỏt, bi th no v trng Mm non? - T chc cho tr hỏt v c nhng bi th, bi hỏt v trng Mm non m tr bit => khỏm phỏ thờm nhiu iu thỳ v v trng Mm non, cụ v cỏc hóy cựng i tỡm hiu ch " Trng Mm non ca bộ" nhộ! II CHUN B - Tranh, nh v trng Mm non - Tranh th " Nghe li cụ giỏo" - Bỳt chỡ, mu, giy v, búng nha III KHM PH CH TUN CH 1: TRNG MM NON Lp Mu Giỏo Ghộp Bn Qung Lõm Trng Mm non Qung lõm GV: C Th Ni CH NHNH: MA THU Thi gian thc hin: T ngy 02/09/2013 06/09/2013 TH DC SNG I.Mc Tiờu: 1.Kin thc: * 3Tui Tr bit theo cụ cỏc ng tỏc theo s hng dn ca cụ * 4Tui,5tui; Tr bit theo cụ thnh tho cỏc ng tỏc theo s hng dn ca cụ 2.K nng: -Rốn s khộo lộo nhanh nhn cho tr 3.Thỏi : - Tr bit yờu quý kớnh trng cụ giỏo, on kt vi bn bố, bit gi gỡn bo v trng lp luụn sch p II.Chun b: - a im : Ngoi sõn,sõn trng sch s bng phng,an ton vi tr III.T chc hot ng : Hot ng ca cụ 1: Gi m - Cụ cho tr sõn v hỏt bi: Trng chỳng chỏu õy l trng Mm Non : Khi ng - Cụ cho tr i thng, i bng gút chõn,i thng, i bng mi chõn, i thng, i nhanh, chy chm, chy nhanh,chy chm, i nhanh, i thng, chuyn i hỡnh 3: Trng ng - Hụ hp: hớt vo tht sõu v th t t - Tay: a hai tay lờn cao,ra phớa trc sang hai bn (kt hp vi vy bn tay, nm m bn tay) - Lng: Quay sang trỏi quay sang phi - Chõn: Nhỳn chõn 4: Trũ chi ng: Dung dng dung d - Cụ gii thiu tờn trũ chi - Cụ cho tr nhc li cỏch chi, lut chi - Cụ nhn mnh li cỏch chi - T chc cho tr chi: Cụ cho c lp chi - Cụ hi tr tờn trũ chi 5: Hi tnh: - Cụ cho tr i nh nhng xung quanh sõn tp1-2 vũng Lp Mu Giỏo Ghộp Hot ng ca tr -Tr va i va hỏt sõn - Khi ng theo hiu lnh ca cụ - Tr cựng cụ: - ln x nhp - ln x nhp - ln x nhp - Tr chỳ ý quan sỏt v nghe hng dn - Tr chỳ ý quan sỏt - Tr chỳ ý nghe - 3, ln - C lp nhc li - i khong phỳt Bn Qung Lõm Trng Mm non Qung lõm GV: C Th Ni TRề CHI MI LN CU VNG I Mc Tiờu: Kin thc: - Tr bit tờn trũ chi, chi c theo cụ v anh ch Tr bit c tờn trũ chi, cỏch chi, lut chi, hng thỳ chi K nng: - Rốn k nng phi hp cỏc ng tỏc khộo lộo cho tr Thỏi : - Chi on kt, cú tớnh th II Chun b: - Cụ thuc li ca - a im: - Ngoi sõn III T chc hot ng: Hot ng ca cụ Hot ng ca tr 1: Gii thiu tờn trũ chi - Cụ hi tr v a ch trng tr ang hc - Tr tr li - Hụm cụ cựng chỳng mỡnh chi trũ chi "Ln cu vng." 2: Ph bin cỏch chi, lut chi * Lut chi: Nu c ht li ca cp ụi no cha ln c cu vng thỡ cp ụi ú s phi nhy lũ - Tr lng nghe cũ * Cỏch chi: Cho tr ng thng hai hng ngang ng din nhau, hai tay nm vo nhau, cụ c li ca tt c tr s vung tay nhp nhng theo li ca mi mt cõu l mt ln vung tay C nh vy cho n c ht li ca * Chi mu -Cụ cựng mt tr chi, tr di quan sỏt 3: T chc chi - Cho tr chi n ln - Tr quan sỏt - Cụ ng viờn, khớch l tr 4: Kt thỳc - Tr chi - Hi li tr tờn trũ chi - Cho tr chi nh nhng Ngy son: 28/08/2013 Ngy dy: Th hai ngy 02 thỏng 09 nm 2013 LNH VC PHT TRIN TH CHT I BNG MẫP NGOI BN CHN, I KHY GI Lp Mu Giỏo Ghộp 10 Bn Qung Lõm Trng Mm non Qung lõm GV: C Th Ni - Rốn k nng hỏt ỳng nhc cho tr - Phỏt trin ngụn ng cho tr - Thụng qua trũ chi phỏt trin tai nghe nhc cho tr - Rốn k nng sng yờu thớch ca hỏt, yờu cỏi p Thỏi : - Giỏo dc tr cú hnh vi, ng x tt vi cỏc bn, on kt chi Kin thc: - Tr nh c tờn bi hỏt, tờn tỏc gi - Tr hỏt, nhỳn nhy t nhiờn theo nhp bi hỏt * i vi tr tui: - Tr hiu ni dung bi hỏt v tr li c mt s cõu hi ca cụ - Tr chm chỳ nghe v hng ng cựng cụ bi "Nm ngún tay ngoan" II Chun b: dựng ca cụ: - Tr ó c lm quen vi bi hỏt dựng ca tr: - Trang phc gn gng - a im : Trong lp - Hỡnh thc t chc: Chung III T chc hot ng: Hoạt động cô Hoạt động trẻ 1.Trò chuyện : - 1, trẻ trả lời - Cô hỏi trẻ tên chủ điểm? ( N- L) - 3, trẻ trả lời - Cho trẻ nói địa trờng mình? ( N- L) - c th khe mnh thỡ chỳng mỡnh phi lm - Tp th dc, n cht gỡ? - Cô củng cố lại sau câu trả lời trẻ v dn - Trẻ ý nghe dt vo bi Cú mt bn nh thy b au ngi, au u, chỳng mỡnh cú mun bit vỡ bn y li b nh vy khụng? Mun bit bn y b lm thỡ Dạy hát Tụi b m" - Tr lng nghe - Cô giới thiệu hát, tên hát, tên tác giả - Cô hát mẫu: Cô hỏt lần + Ln 1: Hỏt ỳng nhc - Trẻ ý nghe + Ln 2: Hỏt kt hp vi mt vi ng tỏc minh - Cô giảng giải nội dung hát - Cô cho trẻ hát : + Cả lớp hát - lần + Nhóm hát - 2, nhóm + Từng tổ hát - Mỗi tổ1 lần + Cho trẻ hát cá nhân - 1(2 ) trẻ - Cụ chỳ ý sa sai cho tr + Hi li tr tờn bi hỏt, tờn tỏc gi? Lp Mu Giỏo Ghộp 151 Bn Qung Lõm Trng Mm non Qung lõm GV: C Th Ni + Con ó tng b m cha? + Mun c th luụn khe mnh phi lm gỡ? - Cụ cng c v giỏo dc tr: c th luụn khe mnh thỡ chỳng mỡnh phi th dc, n ung cht, gi gỡn v sinh Nghe hát Nm ngún tay ngoan - Cô giới thiệu tờn hát, tên tác giả - Cô hát lần + Ln 1: Hỏt th hin tỡnh cm + Ln 2: Hỏt kt hp mt vi ng tỏc minh ha, kết hợp giảng giải nội dung hát + Hi tr tờn bi hỏt? - Cụ cng c li: Bi Nm ngún tay ngoan Kt thỳc: - Nhn xột gi hc, cho tr i v sinh chuyn hot ng - Tụi b m - B m ri ! - Tp th dc, n cht - Tr nghe - Chú ý nghe cô hát hởng ứng cô - Trẻ ý nghe - Nm ngún tay ngoan - Trẻ nghe HOT NG NGOI TRI QUAN ST Cể MC CH: QU U TRề CHI VN NG: CHY TIP C CHI THEO í THCH I Mc tiờu : Kin thc: - Tr bit c tờn gi, c im ni bt ca qu u - Bit c ớch li v cụng dng ca qu K nng: - Rốn k nng quan sỏt, ghi nh cú ch ớch cho tr - Phỏt trin ngụn ng cho tr Thỏi : - Tr bit n ung cht c th khe mnh - Tr on kt chi II Chun b: dựng ca cụ: - C, gh - Sõn chi sch s dựng ca tr: - Si, phn, vũng - a im: Sõn trng - Kim tra sc kho ca tr - Hỡnh thc t chc: Chung III T chc hot ng: Hoạt động cô Hoạt động trẻ 1: Quan sỏt qu u - Cụ a tr n a im quan sỏt hng tr vo Lp Mu Giỏo Ghộp 152 Bn Qung Lõm Trng Mm non Qung lõm GV: C Th Ni i tng quan sỏt + Cụ cỏc õy l cỏi gỡ? + Qu u cú c im gỡ? + Qu u dựng lm gỡ? + n qu cú tỏc dng gỡ? + Trc n qu chỳng ta phi lm gỡ? Cụ cht li giỏo dc tr bit v sinh sch s trc n 2: Trũ chi ng - Cụ gii thiu trũ chi * Chy tip c: - Cụ gii thiu trũ chi, cỏch chi, lut chi + Cỏch chi: Cho tr ng thnh hai hng dc Hai chỏu u hng cm c t gh cỏch tr khong 2m Khi cụ hụ chy tr chy v phớa gh, vũng qua gh ri chy v chuyn c cho bn th hai v ng v cui hng Khi nhn c c chỏu th hai phi chy lờn v phi vũng qua gh, ri v ch a c cho bn th c nh vy cho n bn cui cựng i no ht lt trc thỡ i ú snh thng cuc Ai khụng chy vũng qua gh thỡ phi chy li t u + Lut chi: Phi cm c c v chy vũng quanh gh - T chc cho tr chi - Trong quỏ trỡnh tr chi cụ bao quỏt ng viờn khuyn khớch tr chi, giỏo dc tr chi on kt Chi theo ý thớch: - Cụ gii thiu chi cụ ó chun b - Cho tr nhn chi tr thớch - Cho tr v nhúm chi tr thớch - Cho tr chi theo ý thớch vi cỏc chi cụ ó chun b trờn sõn , chi vi si , vũng , phn - Trong quỏ trỡnh tr chi cụ bao quỏt hng dn tr chi, gớỏo dc tr chi on kt khụng tranh dnh dựng ca bn Kt thỳc : - Cụ hp tr, kim tra s lng, cho tr thu dn dựng, v sinh, chuyn hot ng - Qu u - Tr k - n - Cung cp vitamin - Ra qu, gt v, tay - Tr nghe cỏch chi - Tr lng nghe - Tr nghe lut chi - Tr chi - Tr nghe - Tr nhn chi - Tr v nhúm chi - Tr thu dn, v sinh TNG CNG TING VIT DY T: ễN CC T HC TRONG TUN Lp Mu Giỏo Ghộp 153 Bn Qung Lõm Trng Mm non Qung lõm GV: C Th Ni - ễn từ: Cỏ, tụm, tht, thúc, go, cm, n cm ung nc, i ng - Mẫu câu hi: õy l cỏi gỡ? Dựng lm gỡ? - Mu cõu ụn: õy l cỏ, tụm, tht Cỏ, tụm, tht n Ht thúc cú v Go nu Cm n I Mc tiờu: - Tr nghe hiu v núi c cỏc t v mu cõu ó hc tun - Tr li c mt s cõu hi ca cụ II Chun b: - Tranh v, vt tht cú liờn quan n cỏc t ó hc - dựng: Mụi trng lp sch s - H thng cõu hi: õy l cỏi gỡ? Dựng lm gỡ? - Hỡnh thc t chc: Chung III T chc hot ng: Hoạt động cô Hoạt động trẻ Gõy hng thỳ: - Cả lớp hát lần - Cụ v tr hỏt bi" Tụi b m" - Tụi b m + Hi tr tờn bi hỏt? - au u, au bng + Bn nh bi hỏt lm sao? - n ung cht hp v + c th luụn khe mnh chỳng ta phi sinh lm gỡ? - Cụ cng c dn dt vo bi ụn Ôn mẫu câu học : - Cô kiểm tra mẫu câu học tun bng cỏch cụ a cỏc cõu hi v hi tr - Cỏ, tụm, tht + õy l cỏi gỡ? - n + Cỏ, tụm, tht, thúc, go lm gỡ? - Cụ cng c li: õy l cỏ, tụm, tht , Cỏ, tụm, tht n , vi cỏc mu cõu khỏc cụ cng a cỏc cõu hi tuong t Luyn theo mu cõu: - Cụ a tranh gii thiu vi tr v ln lt a cỏc cõu hi cho tr tr li - Cỏ, tụm, tht + õy l cỏi gỡ? - n + Cỏ, tụm, tht, thúc, go lm gỡ? - T chc cho nhúm tr hi v tr li - Trẻ ý nghe - Cụ chỳ ý sa sai cho tr - Trẻ chi Kt thỳc: - Cụ nhn xột tuyờn dng tr, cho tr nh nhng ngoi Lp Mu Giỏo Ghộp 154 Bn Qung Lõm Trng Mm non Qung lõm GV: C Th Ni ểNG CH **************************************************** NH GI CUI CH A NI DUNG NH GI: I V MC TIấU CA CC CH : Cỏc mc tiờu ó thc hin tt: Cỏc mc tiờu cha thc hin c hoc cha hp lý v lý do: Nhng mc tiờu tr cha t c v lý do: - Mc tiờu 1: - Mc tiờu 2: Lp Mu Giỏo Ghộp 155 Bn Qung Lõm Trng Mm non Qung lõm GV: C Th Ni - Mc tiờu 3: - Mc tiờu 4: - Mc tiờu 5: II NI DUNG CA CH : Cỏc ni dung tr thc hin tụt: Cỏc ni dung tr cha thc hin c hoc cha phự hp: Kin thc: - Tr nh c tờn bi hỏt, tờn tỏc gi - Tr hỏt, nhỳn nhy t nhiờn theo nhp bi hỏt * i vi tr tui: - Tr hiu ni dung bi hỏt v tr li c mt s cõu hi ca cụ - Tr chm chỳ nghe v hng ng cựng cụ bi "Nm ngún tay ngoan" Cỏc k nng m trờn 30% tr lp cha t c, lý do: Lp Mu Giỏo Ghộp 156 Bn Qung Lõm Trng Mm non Qung lõm GV: C Th Ni III T CHC HOT NG CA CH : V hot ng cú ch ớch: - Cỏc gi hc cú ch ớch tr tham gia tớch cc, hng thỳ v t phự hp vi kh nng ca tr: - Nhng gi hc cú ch ớch m nhiu tr t khụng hng thỳ, tớch cc tham gia v lý do: Vic t chc chi gi hc: - S lng cỏc gúc chi: - S giao tip gia cỏc tr/ nhúm chi: ( Vic khuyn khớch tr rốn luyn cỏc k nng) - Thỏi ca tr chi: T chc chi ngoi tri: - S lng cỏc bui chi: Lp Mu Giỏo Ghộp 157 Bn Qung Lõm Trng Mm non Qung lõm GV: C Th Ni - S lng chng loi chi: - V trớ tr chi: - Vn an ton, v sinh chi v khu vc chi: - Khuyn khớch tr hot ng giao lu v rốn luyn cỏc k nng thớch hp: IV NHNG VN KHC: Sc khe ca tr: Chun b phng tin, hc liu ca cụ v tr: V LU í TRIN KHAI CH SAU THC HIN TT HN: Ngy thỏng 10 nm 2012 Phờ duyt ca BGH Lp Mu Giỏo Ghộp 158 Bn Qung Lõm Trng Mm non Qung lõm GV: C Th Ni - Tr bit tờn, tui v cỏc b phn trờn c th - Tr bit gi gỡn v sinh c th, mt s thao tỏc v sinh tay, chõn - Tr bit tờn cỏc bn lp, bit phõn bit bn trai, bn gỏi - ễn v m s lng phm vi 5, phn tỏch, gp cũn hn ch - Bit n ung hp v sinh cho c th kho mnh - Tr c thuc mt s bi th, hỏt thuc mt s bi hỏt ch - Tr hiu ni dung cõu truyn ch cũn hn ch Lp Mu Giỏo Ghộp 159 Bn Qung Lõm Trng Mm non Qung lõm GV: C Th Ni PHIU NH GI TR SAU CH Trng: Mm non Qung Lõm - Lp: MGG Bn Dn Thng Ch : Trng mm non Thi gian thc hin ch : T ngy 03/ n ngy 28 thỏng nm 2012 Mc tiờu ca ch : -Phỏt trin th cht -Phỏt trin nhn thc -Phỏt trin ngụn ng -Phỏt trin thm m -Phỏt trin tỡnh cm xó hi Cỏc mc tiờu tr cha t c: -Mc tiờu tr cha t c l: Tr im bn xa, kin thc a cha phự hp vi tr nh thm m tr cha thc s hiu v cỏi p, tr cha bit t trũ chuyn vi cụ Ni dung ca ch : +Cỏc ni dung tr ó thc hin tt: -Th cht -Thm m -Tỡnh cm xó hi +Cỏc k nng m tr cha thc hin l: -K nng phỏt õm -K nng giao tip Lp Mu Giỏo Ghộp 160 Bn Qung Lõm Trng Mm non Qung lõm GV: C Th Ni Cỏc hot ng hc: - Tr tham gia tớch cc hng thỳ gi õm nhc, to hỡnh v sụi ni gi hc toỏn, Trũ chi vi ch cỏi T chc ngoi tri: - Cỏc t chc hot ng ngoi tri nhỡn chung tr thc hin tt -V s lng chi cha phong phỳ - V an ton v sinh chi v khu vc chi cha c an ton sch s Vic t chc lp hc: - S lng chi cỏc gúc chi cha - cho tr chi khụng gian v din tớch hp khụng ỏp ng c tr chi lp -S giao tip gia cỏc nhúm cha tt - Tr chi on kt cỏc gi hot ng Nhng khỏc: + V sc khe ca tr: - a s tr cú sc khe tt TIấT 2: VN HC : TH NGHE LI Cễ GIO I Mc Tiờu: Kin thc: - Tr bit tờn bi th, ni dung bi th, thuc bi th K nng : - Rốn k nng c th din cm cho tr Thỏi : - Giỏo dc tr bit yờu quý kớnh trng cụ giỏo II Chun b: dựng ca cụ : - Tranh minh th dựng ca tr: - Trang phc gn gng a im: - Trong lp III: T chc hot ng: Hot ng ca cụ 1.Hot ng 1: Trũ chuyn v lp hc ca - Chỳng mỡnh ang hc lp gỡ? - Cỏc hng ngy chỳng mỡnh lờn lp c cụ giỏo chm súc, dy gi ỳng khụng? - Cụ dn dt, gii thiu bi th Nghe li cụ giỏo 2.Hot ng 2: c th - Cụ c ln - Cụ c ln + kt hp tranh - m thoi ni dung th - Cụ c bi th gỡ?(L) - Bi th núi v ai?(L) Lp Mu Giỏo Ghộp 161 Hot ng ca tr - Tr tr li - Cỏ nhõn tr tr li - Chỳ ý nghe cụ c th - Trố chỳ ý - C lp tr li - Tr tr li - cỏ nhõn tr tr li Bn Qung Lõm Trng Mm non Qung lõm GV: C Th Ni - Cụ giỏo nh th no?(L) Cụ trớch dn => Cụ cng c li sau mi cõu tr li ca tr - Cỏc bn cú thớch cụ giỏo khụng? vỡ sao? => Cụ cng c li sau mi cõu tr li ca tr, giỏo dc tr 3.Hot ng 3: Dy c th - Cụ dy tr c tng cõu th - Cho tr c theo cụ tng cõu(N - B) - Cho c lp c th cựng cụ - Cho tng t, nhúm, cỏ nhõn tr c 4.Hot ng 4: Tụ mu cụ giỏo - Cho tr quan sỏt tranh cụ giỏo - Tranh v ai? - Hóy nhn xột v bc tranh ny? - Cho tr tụ => Cụ cng c li , nhn xột - Tr c th cựng cụ 1- tr đọc - C lp c - Tr nhn xột - Tr tụ HOT NG NGOI TRI QSCM: Qu búng Trũ chi ng: Tp tm vụng Chi theo ý thớch : Chi vi chi ngoi tri , si , phn,vũng I Mc Tiờu : Kin thc: - Tr bit tờn gi v mt s c im ni bt ca qu búng K nng: - Rốn k nng quan sỏt v ghi nh cho tr Thỏi : - Tr hng thỳ chi cỏc trũ chi - Tr on kt chi, cú ý thc giỏo dc tr bit bo v trng lp II Chun b: dựng ca cụ: - Qu búng dựng ca tr: - Si, phn, vũng a im : - Sõn trng - Kim tra sc kho ca tr III: T chc hot ng: Hot ng ca cụ 1.Hot ng 1: Quan sỏt cú mc ớch qu búng - Cho tr sõnhng tr vo i tng quan sỏt Lp Mu Giỏo Ghộp 162 Hot ng ca tr - Tr i cựng cụ Bn Qung Lõm Trng Mm non Qung lõm GV: C Th Ni + Cụ cỏc õy l cỏi gỡ? + Qu búng cú c im gỡ? + Qu búng mu gỡ? + Qu búng dựng lm gỡ? + mun búng chi c lõu thỡ chi cỏc phi lm gỡ? => Cụ cng c li sau mi cõu tr li ca tr v giỏo dc tr bit bo v trng lp 2.Hot ng 2: Trũ chi ng Tp tm vụng - Cụ ph bin cỏch chi, lut chi - Cụ t chc cho tr chi 3.Hot ng 3: Chi theo ý thớch : - Cho tr chi theo ý thớch vi cỏc chi sn cú trờn sõn , chi vi si , vũng , g - Tr tr li - Tr chi IV Kt thỳc : - Cụ hp tr, kim tra s lng, cho tr thu dn dựng, v sinh, chuyn hot ng LNH VC PHT TRIN NHN THC M N 5, NHN BIT CC NHểM DNG Cể S LNG TRONG PHM VI 5, NHN BIT CH S I Mc tiờu: Kiến thức: * i vi tr tui: - Tr bit m n Nhn bit s lng phm vi 5, bit to nhúm cú s lng - Tr bit mt s giỏc quan, b phn v chc nng cỏc giỏc quan ú * i vi tr tui: - Tr nhn bit ch s 5, nhn bit s lng, s th t phm vi - Cng c mt s hiu bit ca tr v chc nng ca cỏc giỏc quan v mt s b phn c th tr Kỹ năng: - Rốn k nng m, ghi nh cú ch ớch cho tr - Rốn k nng sng: Bit chỳ ý, lng nghe cụ Thái độ: - Trẻ biết giữ gỡn, bo v c th luụn sch s II Chuẩn bị : Đồ dùng cô: - Một số đồ dùng, đồ chơi xung quanh lớp có số lợng1 5, th số - Thẻ số 1, , lụ tụ qun ,ỏo Đồ dùng trẻ: - Mỗi trẻ rổ đựng: Thẻ số 1, , lụ tụ qun ,ỏo - Hỡnh thc t chc: Chung III Tổ chức hoạt động: Lp Mu Giỏo Ghộp 163 Bn Qung Lõm Trng Mm non Qung lõm GV: C Th Ni Hoạt động cô Hoạt động trẻ Hoạt động 1: Trũ chuyn, gõy hng thỳ - Tr hỏt - Cụ cho tr hỏt mỳa bi Mỳa cho m xem - Tr tr li ? Cỏc va mỳa hỏt bi hỏt gỡ (N- L) ? Bài hát nói điều ( L) - Tr tr li ? mỳa hỏt c cỏc nh n gỡ (L) => mỳa c chỳng mỡnh cn n ụi tay, chớnh vỡ vy ụi tay l b phn rt quan trng vi c th cho nờn chỳng mỡnh phi bit gi v sinh cho ụi tay sch s nhộ Hoạt động 2: ễn nhn bit nhúm dựng cú s lng l 3- - Tr thc hin - Cho tr tỡm nhúm vt cú s lng l 3- xung quanh lp, cho tr thờm, bt cú s lng 3- 4, chn v t th s tg ng Hot ng : m n 5, nhn bit s lng phm vi 5, nhn bit ch s - Mi bn c thng mt r chi, cỏc xem r ca mỡnh cú gỡ no ? - Cú ỏo - Chỳng mỡnh chn ht s ỏo v xp thnh hng ngang trc mt cho cụ, xp t trỏi sang phi ( cụ quan sỏt, hng dn tr xp ) - Tr thc hin - Cho tr xp s qun di mi ỏo, mi ỏo cú qun, xp t trỏi sang phi.(4 qun) - Tr xp - Cụ cho tr so sỏnh: S ỏo v s qun nh th no vi nhau? - Khụng bng + S no nhiu hn? Nhiu hn l my? - S ỏo nhiu hn + S no ớt hn? ớt hn l my? - S qun ớt hn l - Cụ cựng tr m s ỏo v s qun - Thờm qun - Mun hai nhúm bng ta lm th no ? - Thờm cỏi qun - Cho tr ly thờm qun vo So sỏnh hai nhúm - Cụ cựng tr m hai nhúm Cho tr chn th s t - Tr chn v t vo nhúm cú s lng th s - Cụ gii thiu: õy l s - Cỏc cú nhn xột gỡ v s 5? (L) - Tr nhn xột - Cỏc chỏu cựng c theo cụ no ( cụ phỏt õm nhiu ln, cho tr phỏt õm theo lp, t, cỏ nhõn - Tr phỏt õm - Cho tr ct s qun v s ỏo, va ct va m, ct t phi sang trỏi - Tr ct Hot ng : Luyn - Cho tr chi trũ chi Tỡm nh - Tr nghe - Cụ gii thiu tờn trũ chi, cỏch chi, lut chi - Tr chi - T chc cho tr chi - ln, cụ ng viờn, khuyn khớch tr chi - Cụ nhn xột kim tra kt qu Lp Mu Giỏo Ghộp 164 Bn Qung Lõm Trng Mm non Qung lõm GV: C Th Ni IV Kt thỳc: - Nhn xột gi hc cho tr chi Lp Mu Giỏo Ghộp 165 Bn Qung Lõm ... ảnh trường Mầm non - Tranh thơ " Nghe lời cô giáo" - Bút chì, màu, giấy vẽ, bóng nhựa III KHÁM PHÁ CHỦ ĐỀ TUẦN CHỦ ĐỀ 1: TRƯỜNG MẦM NON Lớp Mẫu Giáo Ghép Bản Quảng Lâm Trường Mầm non Quảng lâm... lớp cô giáo dạy hát, đọc thơ, dạy bao điều hay đến lớp thấy vui, hôm cô dạy lớp thơ "nghe lời cô giáo" - Trẻ lắng nghe -Cô đọc cho trẻ nghe lần Lớp Mẫu Giáo Ghép 19 Bản Quảng Lâm Trường Mầm non. .. Mẫu Giáo Ghép 14 Bản Quảng Lâm Trường Mầm non Quảng lâm GV: Cà Thị Nọi Ngày soạn:Ngày 01/ 09/2 012 Ngày dạy: Thứ ba ngày 03 tháng 09 năm 2 013 LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC TRÒ CHUYỆN VỀ TRƯỜNG MẦM
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án mầm NON lớp GHÉT QUYỂN 1, GIÁO án mầm NON lớp GHÉT QUYỂN 1, GIÁO án mầm NON lớp GHÉT QUYỂN 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay