Ôn tập học kì 2 lý lớp 6,7,8

30 227 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 13:46

Ôn tập học kì 2 lý lớp 6,7,8 tham khảo đề cơng ôn tập học kỳ II Vật lí A Lí thuyết Máy đơn giản gồm loại máy nào? Máy đơn giản có tác dụng gì? Có loại ròng rọc nào? Nêu tác dụng loại ròng rọc Hãy nêu đặc điểm nở nhiệt chất? Tại chỗ nối hai đầu ray đờng tàu lại phải có khe hẹp ? Tại đun nớc ta không nên đổ thật đầy ấm ? Tại không khí nóng lại nhẹ không khí lạnh? Băng kép có cấu tạo nh nào? Băng kép có ứng dụng ? Nhiệt kế đợc chế tạo dựa theo nguyên lí nào? Có loại nhiệt kế nào? Tại nhiệt kế y tế lại có chỗ thắt phía bầu thuỷ ngân ? - Tại nhiệt kế y tế lại có thang đo từ 350c đến 420c ? 10 Có thể dùng nhiệt kế rợu để đo nhiệt độ nớc sôi đợc không? Tại 11 Sự nóng chảy ? Sự đông đặc gì? Trong suốt trình nóng chảy hay đông đặc nhiệt độ vật có thay đổi hay không? 12 Nhiệt độ nóng chảy nớc 0c ? Nớc đông đặc 0F? 13 Bay gì, ngng tụ ? Tốc độ bay phụ thuộc vào yếu tố nào? 14 Nớc bay nhiệt độ ? Tại trồng chuối hay trồng mía ngời ta phải phạt bớt lá? 15 Sự sôi gì? Nớc sôi nhiệt độ ? Trong suốt trình nớc sôi nhiệt độ nớc nh ta tiếp tục cung cấp nhiệt cho nớc? 16 Các chất lỏng khác có nhiệt độ sôi giống hay không? B Bài tập Bài Tại đóng chai nớc ta không nên đóng thật đầy? Bài Các chất khác có nóng chảy hay đông đặc nhiệt độ hay không? Nớc đông đặc 0c? Bài Tại bóng bàn bị bẹp cho vào nớc nóng lại phồng lên nh cũ? Bài Khi đun nóng chất khối lợng riêng nh nào? Bài Tại ta rót nớc nóng vào cốc thuỷ tinh dày cốc dễ vỡ klhi rót nớc nóng vào cốc mỏng ? Bài Mụ t cỏch chia ca nhit k dựng cht lng? Bài Gii thớch ti cỏc tm tụn lp nh thng cú hỡnh ln súng? Bài Sơng mù thờng có vào mùa lạnh hay mùa nóng? Tại mặt trời mọc sơng mù lại tan? Bài Tại sấy tóc lại làm cho tóc mau khô ? Bài 10 Trong thở ngời có nớc Tại ta nhìn thấy thở ngời vào ngày trời lạnh? Bài 11 Tại vào mùa lạnh, hà vào mặt gơng ta thấy mặt gơng mờ sau thời gian mặt gơng lại sáng trở lại? Bài 12 Giải thích tạo thành giọt nớc đọng vào ban đêm? Bài 13 t0 c Hình vẽ đờng biểu diễn thay đổi D E nhiệt độ theo thời gian nớc Hỏi: 100 a) Các đoạn BC, DE ứng với trình ? 50 b) Trong đoạn AB, CD nớc tồn B C thể ? - 50 A tthời gian phòng giáo dục đào tạo huyện gia lộc đề thức đề kiểm tra học II năm học 2013 - 2014 môn: vật lí Thời gian làm bài: 45 phút (Đề kiểm tra gồm câu, 01 trang) Câu (1,5 điểm) Có loại ròng rọc nào? Hãy nêu tác dụng loại ròng rọc chúng đợc dùng để kéo vật lên cao Câu (3,0 điểm) Hãy nêu đặc điểm nở nhiệt chất Câu (2,0 điểm) Khi đun nóng cầu kim loại khối lợng hay khối lợng riêng cầu thay đổi? Thay đổi Tại sao? Câu (1,5 điểm) Nêu đặc điểm sôi chất lỏng Vì nói sôi bay đặc biệt? Câu (2,0 điểm) Em mô tả lại thí nghiệm chứng tỏ tốc độ bay phụ thuộc vào diện tích mặt thoáng chất lỏng Để tiến hành thí nghiệm thành công cần lu ý gì? hớng dẫn chấm Câu (1,5 điểm) (3,0 điểm) (2,0 điểm) Nội dung - Có hai loại ròng rọc ròng rọc cố định ròng rọc động - Ròng rọc cố định có tác dụng làm đổi hớng lực kéo so với kéo trực tiếp vật - Ròng rọc động giúp lực kéo vật lên nhỏ trọng lợng vật - Các chất nở nóng lên co lại lạnh - Các chất rắn khác nở nhiệt khác - Các chất lỏng khác nở nhiệt khác - Các chất khí khác nở nhiệt giống - Chất khí nở nhiệt nhiều chất lỏng, chất lỏng nở nhiệt nhiều chất rắn - Sự co dãn nhiệt chất bị ngăn cản gây lực lớn - Khi đun nóng cầu kim loại khối lợng riêng cầu thay đổi - Khối lợng riêng cầu giảm - Khi đun nóng cầu nở ra, thể tích cầu tăng lên, khối lợng cầu không thay đổi - Theo công thức tính khối lợng riêng D = (1,5 điểm) (2,0 m khối lợng riêng cầu V giảm bị đun nóng - Mỗi chất lỏng sôi nhiệt độ định Nhiệt độ gọi nhiệt độ sôi - Trong suốt thời gian sôi nhiệt độ chất lỏng không thay đổi - Sự sôi bay đặc biệt suốt thời gian sôi, nớc vừa bay tạo bọt khí lòng chất lỏng, vừa bay mặt thoáng chất lỏng - Mục đích thí nghiệm: Chứng minh tốc độ bay phụ thuộc vào diện tích mặt thoáng chất lỏng - Các dụng cụ cần dùng: đĩa, chén, ống đong, phòmg (hoặc hộp ) kín gió, cốc đựng chất lỏng, nớc (Học sinh chọn dụng cụ thích hợp khác Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 điểm) - Các bớc tiến hành: + Bớc 1: Đặt đĩa chén thí nghiệm vào hộp (hoặc phòng) kín gió + Bớc 2: Đổ vào chén, đĩa thể tích nớc (khoảng 20ml) + Bớc 3: Sau khoảng thời gian 1/2 ngày đong lại nớc đĩa chén, so sánh thể tích nớc lại chén đĩa Kết luận: Diện tích mặt thoáng chất lỏng lớn tốc độ bay nhanh - Để thí nghiệm tiến hành thành công cần lu ý số vấnn đề sdau: + Trong trình tiến hành, không để yếu tố gió nhiệtt độ tác động đến thí nghiệm.0,5 + Chất lỏng đia chén thí nghiệm phải loại, đong chất lỏmg phải xác TRNG THCS PHM TRN T KHOA HC T NHIấN 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 KIM TRA HC K II NM HC 2015-2016 L MễN: VT L Thi gian lm bi: 45 ( gm 01 trang) (Ngy kim tra: .) Cõu (1,0 im) Cú nhng loi mỏy c n gin no? Hóy nờu tỏc dng ca mỏy c n gin Cõu (3,0 im) Hóy nờu nhng c im v s n vỡ nhit ca cỏc cht Cõu (1,5 im) Khi un núng mt qu cu kim loi thỡ lng hay lng riờng ca qu cu thay i? Thay i th no Ti sao? Cõu (1,0 im) Nc sụi bao nhiờu ? Trong quỏ trỡnh nc sụi nhit ca nc nh th no nu ta c tip tc un? Cõu (1,5 im) Em hóy cho bit phi thúc nhanh khụ ta cn chỳ ý iu gỡ v gii thớch ti phi lm nh vy? Cõu (2,0 im) B vi cc nc ỏ ly t t lnh vo mt cc thu tinh ri theo dừi nhit ca nc ỏ, ngi ta lp c bng sau: Thi gian(phỳt) 10 12 14 Nhit ( C) -4 -2 0 a V ng biu din s thay i nhit theo thi gian b Cú hin tng gỡ xy i vi nc ỏ t phỳt th n phỳt th 10 HNG DN CHM - Đề L Cõu ỏp ỏn Cõu (1,0 ) Cõu (3,0 ) 16 - Cỏc loi mỏy c n gin gm: mt phng nghiờng, ũn by, rũng rc bao gm rũng rc ng v rũng rc c nh - Cỏc mỏy c n gim giỳp ngi lm vic nh nhng hn - Cỏc cht u núng thỡ n lnh thỡ co li - Cỏc cht rn khỏc n vỡ nhit khỏc Biu im 0,5 0,5 0,5 0,5 - Cỏc cht lng khỏc n vỡ nhit khỏc - Cỏc cht khớ khỏc n vỡ nhit ging - Cht khớ n vỡ nhit nhiu hn cht lng, cht lng n vỡ nhit nhiu hn cht rn - Cỏc cht gión n vỡ nhit nu gp vt cn s sinh mt lc rt ln 0,5 0,5 0,5 0,5 Cõu (1,5 ) Cõu (1,0 ) Cõu (1,5 ) Khi un núng mt qu cu kim loi, qu cu n ra, th tớch tng lờn, lng qu cu khụng thay i ú lng riờng qu cu gim i (do 1,5 m D= ) V Nc sụi 1000c Trong sut quỏ trỡnh nc sụi nhit ca nc khụng thay i nu ta c tip tc un phi thúc nhanh khụ ta cn chỳ ý nhng cỏch lm sau: - Chn lỳc nng to - nhit cng cao tc bay hi cng mnh - Vo lỳc cú giú to - giú cng mnh tc bay hi cng nhanh - Khi phi thúc chỳ ý ti thúc cng mng cng tt - din tớch mt thoỏng cng ln tc bay hi cng nhanh a V ng biu din (hỡnh v) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Nhit t (0C) 1,5 100 80 Cõu (2,0 ) 60 40 20 -20 10 12 14 16 Thi gian (phỳt) -40 b T phỳt th n phỳt th 10 nc ỏ núng chy nhit 00C Chỳ ý: Hc sinh cú th trỡnh by theo phng ỏn khỏc, nu ỳng cho im ti a! Đáp án A thuyết Máy đơn giản bao gồm: Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy ròng rọc Máy đơn giản giúp ngời làm việc cách dễ dàng,(nh nhng) - Có hai loại ròng rọc ròng rọc cố định ròng rọc động - Ròng rọc cố định có tác dụng làm đổi hớng lực kéo so với kéo trực tiếp vật - Ròng rọc động giúp lực kéo vật lên nhỏ trọng lợng vật - Các chất nở nóng lên co lại lạnh - Các chất rắn khác nở nhiệt khác - Các chất lỏng khác nở nhiệt khác - Các chất khí khác nở nhiệt giống - Chất khí nở nhiệt nhiều chất lỏng, chất lỏng nở nhiệt nhiều chất rắn - Sự co dãn nhiệt chất bị ngăn cản gây lực lớn 0,5 Chỗ nối hai ray đờng tàu phải có khe hẹp để gặp thời tiét nắng nóng nhiệt độ tăng cao hai ray dài lấp đầy khe hở Nếu khe hở gặp thời tiết nắng nóng ray nở nhiệt dai gây lực lớn làm cong vênh đờng ray tau qua dễ bị đổ 6.Khi đun nớc ta không nên đổ thật đầy ấm, đổ đầy ấm đun nóng ấm nớc nở nhiệt nhng nớc chất lỏng nở nhiệt nhiều ấm chất rắn nớc gây lực lớn làm bật nắp ấm, nớc tràn qua miệng ấm làm tắt hỏng bếp mà nớc cha sôi Không khí nóng có trọng lợng không thay đổi nhng thể tích khí tăng lên trọng lợng riêng khí nóng giảm Vì không khí nóng nhẹ không khí lạnh Băng kép có cấu tạo gồm hai kim loại khác đợc ép chặt với (có thể đồng sắt) ứng dụng băng kép: đợc dùng làm công tắc bàn điện, nhiệt độ tăng cao hai nở nhiệt không giống băng kép cong lên làm ngắt mạch điện Khi nhiệt độ giảm băng kép lại duôĩ làm hai chốt lấy điện tiếp xúc với nhau, mạch điện lại đợc đóng cách tự động Nhiệt kế đợc chế tạo dựa tợng dãn nở nhiệt chất không giống Có nhiều loại nhiệt kế khác nhau: Nhiệt kế thuỷ ngân; nhiệt kế dầu, nhiệt kế y tế, nhiệt kế rợu, nhiệt kế kim loại, nhiệt kế điện tử Nhiệt kế y tế phải có chỗ thắt phía bầu thuỷ ngân để thuỷ ngân tút xuống cách từ từ giúp ngời đo đọc kết đợc xác Nhiệt kế y tế có thang đo từ 35 đến 42 0c thân nhiệt thể ngới 370c, ngời có thân nhiệt lớn 20c nhỏ 20c sốt cao ngây nguy hiểm tới tính mạng 10 Không thể dùng nhiệt kế rợu để đo nhiệt độ nớc sôi rợu sôi 800c nớc sôi có nhiệt độ 1000c 11 Sự nóng chảy chất chuyển từ thể rắn sang thể lỏng Sự đông đặc chất chuyển từ thể lỏng sang thể rắn; Một chất nóng chảy nhiệt độ đông đặc nhiệt độ đó, nhiệt độ gọi nhiệt nóng chảy chất Trong suốt trình nóng chảy hay đông đặc nhiệt độ vật không thay đổi 12 Nhiệt độ nóng chảy nớc đá 00c ; Nhiệt độ đông đặc nớc 320F 13 Bay chuyển chất từ thể lỏng sang thể hơi; Ngng tụ chuyển thể chất từ thể sang thể lỏng Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố: Nhiệt độ, diện tích mặt thoáng, tốc độ gió Nhiệt độ cao tốc độ bay nhanh Gió mạnh tốc độ bay nhanh Diện tích mặt thoáng rộng tốc độ bay nhanh 14 Nớc bay nhiệt độ Khi trồng chuói hay mía phải phạt bớt để tránh bay nớc qúa nhanh làm khô thân cháy dễ vừa trồng cha hút đợc nớc 15 Nớc sôi 1000c Trong suốt trình nớc sôi nhiệt độ nớc không thay đổi ta tiếp tục cung cấp nhiệt cho nớc 16 Các chất khác có nhiệt độ sôi không giống B Bài tập Bài Nếu đóng chai nớc thật đầy gặp vào hôm trời nóng nhiệt độ tăng cao, nớc chai nở nhiệt nhiều vỏ chai gây áp suất lớn làm bật nút chai hay vỡ vỏ chai Bài Các chất khác có nhiệt độ nóng chảy hay đông đặc khác Nớc đông đặc 00c Bài Khi cho bóng bàn vào nớc nóng chất khí bóng bàn nở nhiệt tạo lực lớn đẩy bóng bàn căng tròn nh cũ Bài Khi đun nóng chất khối lợng chất không thay đổi nhng thể tích tăng lên khối lợng riêng giảm (D = m ) V Bài Do thuỷ tinh dẫn nhiệt Khi rót nớc nóng vào cốc thuỷ tinh dày lớp thuỷ tinh bên nóng lên nở nhng lớp thuỷ tinh bên cha kịp nóng lên, gây lực lớn làm nứt, vỡ cốc Khi rót nớc nóng vào cốc thuỷ tinh mỏng nhiệt đợc truyền nên cốc tợng nứt vỡ Bài Cỏch chia ca nhit k dựng cht lng: Nhỳng bu nhit k vo nc ó ang tan, ỏnh du mc cht lng dõng lờn ng qun ú l v trớ 00C; nhỳng bu nhit k vo nc ang sụi, ỏnh du mc cht lng dõng lờn ng qun ú l v trớ 1000C Chia khong t 00C n 1000C thnh 100 phn bng Khi ú mi phn ng vi 10C Bài Cỏc tm tụn lp nh thng cú hỡnh ln súng vỡ tri núng cỏc tm tụn cú th gión n vỡ nhit m ớt b ngn cn hn nờn trỏnh c hin tng sinh lc ln, cú th lm rỏch tụn lp mỏi Bài Sơng mù đợc tạo thành ngng tụ nớc có không khí tạo thành hạt nớc nhỏ li ti nh hạt bụi, phụ thuộc vào nhiều yếu tố nh nhiệt độ không khí xuống thấp độ ẩm không khí cao (tỷ lệ nớc cao) Do sơng mù thờng xuất nhiều vào mùa đông, nhiên vào mùa hè hôm nhiệt độ xuống thấp xuất Khi Mặt Trời lên cao nhiệt độ không khí tăng lên làm hạt nớc nhỏ li ti bay hết sơng mù tan Bài Khi sấy tóc máy sấy vừa tạo gió mạnh lại tạo nhiệt độ cao làm nớc bám tóc bay nhanh tóc mau khô Bài 10 Vào mùa lạnh nhiệt độ môi trờng xuống thấp nớc có thở ngng tụ tạo thành hạt nớc nhỏ li ti nh sơng mù ta nhìn thấy Bài 11 Khi ta hà vào mặt gơng nớc có thở ngng tụ tạo thành hạt nớc nhỏ bám vào mặt gơng làm mặt gơng mờ Sau lúc hạt nớc bay hết, mặt gơng lại sáng trở lại Bài 12 Ban đêm nhiệt độ môi trờng thấp ban ngày, nớc có không khí xung quanh ngng tụ lại tạo thành hạt sơng đọng Bài 13 t0c Hình vẽ đờng biểu diễn thay đổi D E nhiệt độ theo thời gian nớc Hỏi: 100 a) Các đoạn BC, DE ứng với trình ? 50 b) Trong đoạn AB, CD nớc tồn B C thể ? - 50 A MT Sễ CU HI BI TP THấM HC SINH T LM tthời gian Cú hai cc thu tinh chng khớt vo Mt bn hc sinh nh dựng nc núng v nc ỏ tỏch hai cc Hi bn ú phi lm th no ? Khi mt vt núng lờn thỡ lng riờng ca vt s nh th no ? Khi lng riờng ca ru 00c l 800 kg/m3 Tớnh lng riờng ca ru 500c Bit rng nhit tng thờm 10c thỡ th tớch ca ru tng thờm th tớch ca nú 00c 1000 Ti ngi ta khụng úng cỏc chai nc ngt tht y? Cú ngi gii thớch qu búng bn b bp, c nhỳng vo nc núng s phng lờn nh c, vỡ v búng bn gp núng n v búng phng lờn Hóy ngh mt thớ nghim chng t cỏch gii thớch trờn l sai Ti rút nc núng phớch nc (bỡnh thu), ri y nỳt li thỡ nỳt hay b bt ? Lm th no trỏnh hin tng ny ? Ti mt u cu thộp li phi c gi lờn cỏc ln? Ti ta rút nc núng vo cc thu tinh dy thỡ cc d v hn l klhi rút nc núng vo cc mng ? Ti ngi ta khụng dựng nc m phi dựng ru ch to cỏc nhit k dựng o nhit ca khụng khớ ? 10 Ti cỏc nc hn i (nm sỏt Bc cc hoc Nam cc) ch cú th dựng nhit k ru, khụng dựng nhit k thu ngõn o nhit ngoi tri ? 11 Ti vo lnh, h hi vo mt gng ta thy mt gng m i ri sau mt thi gian mt gng li sỏng tr li ? 12 Sng mự thng cú vo lnh hay núng ? Ti mt tri mc sng mự li tan ? 13 Ti ru ng chai nu khụng y nỳt thỡ cn dn, cũn nu nỳt kớn thỡ khụng cn 14 Ti sy túc li lm cho túc mau khụ ? 15 Trong hi th ca ngi bao gi cng cú hi nc Ti ta ch cú th nhỡn thy hi th ca ngi vo nhng ngy tri rt lnh ? 16 Gii thớch s to thnh git nc ng trờn lỏ cõy vo ban ờm ? 17 Hóy i cỏc n v sau 150c = 0F ; 550c = 0F ; 75 0c = 0F ; 0 0 125 F = c ; 86 F = c ; 960F = 0c 18 Nc núng chy nhit no? Sụi nhit no ? Trong sut quỏ trỡnh nc núng chy hay nc sụi nhit ca nc nh th no nu ta c tip tc un v cung cp nhit cho nc? UBND HUYN GIA LC TRNG THCS PHM TRN KIM TRA HC K II NM HC 2011 - 2012 Mụn: VT L CHNH THC Thi gian lm bi: 45 phỳt ( gm 01 trang) Cõu (1,5 im) Cú nhng loi rũng rc no? Hóy nờu tỏc dng ca nhng loi rũng rc ú Cõu (2,0 im) a) Hóy nờu c im v s n vỡ nhit ca cht rn? b) Tại đun nớc không nên đổ thật đầy ấm ? Cõu (3,0 im) a) Cỏc loi nhit k hot ng da trờn nguyờn tc no? b) Tại trồng chuối hay mía ngời ta lại phải phạt bớt ? c) Tại không dùng nhiệt kế rợu để đo nhiệt độ nớc sôi ? Cõu (2,5 im) B vi cc nc ỏ ly t t lnh vo mt cc thu tinh ri theo dừi nhit ca nc ỏ, ngi ta lp c bng sau: Thi gian(phỳt) 10 12 14 16 Nhit (0C) -6 -3 0 a V ng biu din s thay i nhit theo thi gian b Cú hin tng gỡ xy i vi nc ỏ t phỳt th n phỳt th 10 Cõu ( 1,0 im) Gii thớch s to thnh nhng git nc bỏm phớa di np (hay vung) ni cm sau ni cm c ngui UBND HUYN GIA LC TRNG THCS PHM TRN D B KIM TRA HC K II NM HC 2011 - 2012 Mụn: VT L Thi gian lm bi: 45 phỳt ( gm 01 trang) Cõu (5,0 im) a Ti khụng nờn bm xe p quỏ cng vo nhng ngy tri nng núng ? b Ti qu búng bn b bp cho vo nc núng li cú th phng lờn nh c ? c Nc sụi bao nhiờu 0c ? Trong sut quỏ trỡnh nc sụi nu ta c tip tc un v cung cp nhit cho nc thỡ nhit ca nc cú tng hay khụng? d Ti trng chui hay mớa ngi ta phi pht bt lỏ ? e Ti li cú nhng git sng ng trờn lỏ cõy vo ban ờm ? Cõu (2,0 im) Hóy i oc sang oF ca cỏc nhit sau: 750c v 900c Cõu (3,0 im) Kt qu theo dừi tng nhit ca cc nc ỏ cho nh bng di õy: Thi gian t (phỳt) 0 0 0 0 Nhit ( c) 0c 0c 0c 0c 1c 2c 3c 40c Em hóy cho bit: a) Nc núng chy t phỳt no n phỳt no? b) T phỳt th n phỳt th nhit ca nc nh th no? c) V th biu th s tng nhit ca nc theo thi gian.Trc tung l trc nhit (t 0c), trc honh l trc thi gian (t phỳt) CNG ễN TP HC K II VT L A L THUYT Lm th no cú th nhim in cho mt vt? Vt nhim in cú nhng tớnh cht gỡ ? Cú my loi in tớch l cỏc in tớch gỡ ? Chỳng tng tỏc vi nh th no ? Thu tinh sau c sỏt vo la nhim in tớch dng (+), hi la s nhim in tớch gỡ ? Ti ? Nờu s lc v cu to nguyờn t ? Cht cỏch in l gỡ? K tờn ba vt liu cỏch in ? Cht dn in l gỡ ? K tờn ba vt liu dn in ? Dũng in l gỡ ? Nờu quy c chiu dũng in ? Nờu cỏc tỏc dng ca dũng in Cho cỏc vớ d minh ho ? Cng dũng in l gỡ ? n v o ? 10 o cng dũng in bng dng c no ? Mc nh th no vo mch ? V hỡnh minh ho 11 Hiu in th l gỡ ? n v o ? 12 o hiu in th bng dng c no ? Mc nh th no vo mch in ? V hỡnh minh ho 13 on mch ni tip l gỡ ? V hỡnh minh ho 14 i lng no khụng i on mch ni tip ? Vit biu thc tớnh hiu in th v cng dũng in ca on mch ni tip 15 on mch song song l gỡ ? V hỡnh minh ho 16 i lng no khụng i on mch song song ? Vit biu thc tớnh hiu in th v cng dũng in ca on mch song song B BI TP Bi V s mch in gm mt b ngun, mt cụng tc, hai búng ốn ging loi 3V c mc ni tip a) Cng dũng in chy qua mi búng nh th no vi ? b) Hai búng sỏng bỡnh thng thỡ hiu in th ca ngun bng bao nhiờu ? Bi C xỏt thc nha vo mnh len, thc nha nhim in tớch õm ( - ) hi len nhim in tớch gỡ ? Ti ? Bi Hai búng ốn pin ging cú cựng hiu in th l U = V Mc hai búng vo mch in thỡ hiu in th ca ngun phi bng bao nhiờu hai búng sỏng bỡnh thng, nu hai búng c mc: a) Ni tip b) Mc song song Bi V s mch in gm b ngun in, cụng tc, mt Ampe k o cng dũng in mch chớnh, mt vụn k o hiu in th hai u búng ốn Lu ý biu din cỏc nỳm ca vụn k, ampe k v chiu dũng in mch PHềNG GIO DC V O TO HUYN GIA LC KIM TRA HC Kè II NM HC 2013 - 2014 MễN: VT L CHNH THC Thi gian lm bi: 45 phỳt ( kim tra gm cõu, 01 trang) Cõu (1,5 im) Cú nhng loi in tớch no? Khi mt vt nhim in õm, mt vt nhim in dng? Cõu (2,0 im) Dũng in l gỡ? Dũng in cú th gõy nhng tỏc dng no? Cõu (2,0 im) s dng in an ton chỳng ta cn tuõn th quy tc an ton no? Cõu (3,0 im).Vi cỏc thit b in sau: Ngun in hai pin mc ni tip,2 búng ốn, cỏc cụng tc(khúa K) va v dõy dn va V s mch in, ch rừ chiu dũng in mch in cho: a Mt cụng tc bt, tt chung cho c hai ốn b Hai ốn bt tt riờng bit vẽ 3, hai đèn Đ1 Đ2 mắc nối tiếp với 14 Cờng dộ dòng điện đại lợng không đổi đoạn mạch nối tiếp + Cờng độ dòng điện đoạn mạch nối tiép nh điểm: I = I1 = I2 = + Hiệu điện đoạn mạch nối tiép tổng hiệu điện thành phần: U = U1 + U2 + 15 Đoạn mạch song song đoạn mạch gồm dụng cụ điện đợc mắc với có chung điểm đầu điểm cuối, nh hình vẽ 16 Trong đoạn mạch mắc song song hiệu điện U K đại lợng không thay đổi Đ1 + Hiệu điện hai đầu dụng cụ điện hiệu điện hai đầu đoạn mạch Đ2 U = U1 = U2 = + Cờng độ dòng điện đoạn mạch mắc song Hình tổng hiệu điện thành phần I = I1 + I2 + B Bài tập Bài a) Cờng độ dòng điện chạy qua bóng nh I1 = I = I b) Hai bóng sáng bình thờng đó: U = U1 + U2 = 2.U1 = 2.3 = V Đ1 Đ2 U Hình Bài Cọ xát thớc nhựa vào mảnh len Một số êlêctron bứt khỏi len bám vào thớc nhựa, thớc nhựa thừa êlêctron nhiễm điện tích âm ( - ) Len thiếu êlêctron nên nhiễm điện tích dơng (+) Bài a) Nối tiếp hai bóng đó: U = U1 + U2 = 2.U1 = 2.3 = 6V hai bóng sáng bình thờng b) Mắc song song hai bóng đó: U = U1 = U2 = V Đ1 Đ2 Bài Sơ đồ mạch điện nh hình vẽ V A U Hình MT S CU HI V BI TP THấM HC SINH T LM Trc c xỏt, cú phi mi vt u cú in tớch dng v in tớch õm hay khụng ? Nu cú thỡ cỏc in tớch ny tn ti nhng loi ht no cu to nờn vt ? Ti trc c xỏt, cỏc vt khụng hỳt cỏc giy nh ? Cho cỏc cm t sau õy: ốn in, qut in, in tớch, dũng in Hóy vit ba cõu, mi cõu cú s dng hai s cỏc t, cm t ó cho? C xỏt thc nha vo mnh len thỡ thc nha nhim in Hi mnh len cú b nhim in khụng? Nu cú thỡ in tớch trờn mnh len mnh len nhim in tớch gỡ? Vỡ C xỏt mt a thu tinh vo la, ri a li gn qu cu nh bng kim loi treo trờn giỏ Qu cu b hỳt v phớa thu tinh Cú th khng nh qu cu ó b nhim in dng c khụng? Gii thớch Khi ta thi vo mt bn thỡ bi bn bay i Ti cỏnh qut in thi giú mnh sau mt thi gian li cú nhiu bi bn bỏm vo cỏnh qut, c bit mộp cỏnh qut chộm vo khụng khớ Khi lau chựi gng soi, ca kớnh, mn hỡnh tivi bng khn bụng khụ, ta thy cú bi vi bỏm vo chỳng Gii thớch ti sao? ấlờctron t l gỡ ? Trong cỏc cht cỏch in cú cỏc ờlờctron t hay khụng ? Nờu cu to v hot ng ca nam chõm in ? 10 Mun m vng cho mt chic v ng h bng kim loi thỡ ta phi dựng dung dch gỡ ? bn cc õm, cc dng l nhng vt gỡ ? 11 t cõu vi cỏc cm t: vt nhim in dng, vt nhim in õm, nhn thờm ờlờctron, mt bt ờlờctron 12 t mt cõu vi cỏc cm t: hai cc ca ngun in, hiu in th 13 Ti cỏc xe ụ tụ ch xng, du li phi cú cỏc dõy xớch st uụi xe kộo quột lờ trờn mt ng? 14 Lm th no bit mt cỏi thc nha cú b nhim in hay khụng v nhim in dng hay õm ? 15 Ngi ta s dng m in un nc Hóy cho bit: a) Nu cũn nc m thỡ nhit cao nht m bng bao nhiờu ? b) Nu vụ ý quờn, nc m cn ht thỡ cú s c gỡ xy ? Vỡ ? 16 Nờu quy tc an ton in ? 17 Ti m bo an ton s dng in, ngi ta phi mc cu chỡ thớch hp cho mi thit b hoc dng c in mch ? 18 Vỡ khụng c phi khn mt hay qun ỏo t lờn dõy dn in ? 19 Vỡ thy mt ngi b in git thỡ khụng c n cm tay ngi ú kộo ngi ú dõy in ? 20 Hóy i cỏc n v sau: a) 120 V = KV ; b) 220 KV = V ; c) 12 V = mV d) 160 mA = A ; ) 1,2 A = mA ; e) 280 mA = A MT S KIM TRA 15 PHT KIM TRA 15 PHT - Cõu Trc c xỏt, cú phi mi vt u cú in tớch dng v in tớch õm hay khụng ? Nu cú thỡ cỏc in tớch ny tn ti nhng loi ht no cu to nờn vt ? Cõu Hai búng ốn cựng loi cú hiu in th U = V Phi mc ni tip hai búng vo hiu in th bng bao nhiờu hai búng sỏng bỡnh thng ? V hỡnh minh ho Cõu Mun m vng cho mt chic v ng h bng kim loi thỡ ta phi dựng dung dch gỡ ? bn cc õm, cc dng l nhng vt gỡ ? KIM TRA 15 PHT - Cõu Ti trc c xỏt, cỏc vt khụng hỳt cỏc giy nh ? Cõu Lm th no bit mt cỏi thc nha cú b nhim in hay khụng v nhim in dng hay õm ? Cõu Hai búng ốn cựng loi cú hiu in th U = V Phi mc song song hai búng vo hiu in th bng bao nhiờu hai búng sỏng bỡnh thng ? V hỡnh minh ho KIM TRA 15 PHT - Cõu Ti khụng mc cỏc dõy dn in trn nh ? Cõu Hóy i cỏc n v sau 0,125 A = mA ; 120 KV = v Cõu Ti cỏc xe tr xng, du phi cú cỏc dõy xớch st kộo lờ trờn mt ng ? KIM TRA 15 PHT - Cõu Lm th no bit mt cỏi thc nha cú b nhim in hay khụng v nhim in dng hay õm ? Cõu Ti lau mt gng, kớnh, mt t, hay mt ti vi ta li phi dựng khn bụng sch v m ? Cõu Hai búng ốn cựng loi cú hiu in th U = V Phi mc ni tip hai búng vo hiu in th bng bao nhiờu hai búng sỏng bỡnh thng ? V hỡnh minh ho KIM TRA 15 PHT - Cõu Cú th nhim in cho vt bng cỏch no ? Vt nhim in cú nhng tớnh cht gỡ ? Cõu Lm th no bit mt cỏi thc nha cú b nhim in hay khụng v nhim in dng hay õm ? Cõu V s mch in cú hai búng ốn mc song song Trong on mch mc song song thỡ i lng vt lớ no l khụng thay i ? đề cơng ôn tập học kỳ II Vật lí A Lí thuyết Công suất gì? Viết công thức tính công suất, nêu ý nghĩa đơn vị đo đại lợng? Cơ gồm dạng dạng nào? Cho ví dụ minh hoạ? Các chất có cấu tạo nh nào? Tại ta nhìn vật nh liền khối? Hiện tợng khuếch tán gì? Hiện tợng khuếch tán xảy nhanh lên hay chậm nhiệt độ chất lỏng tăng lên? áp dụng: a Tại cá lại sống đợc dới nớc? b Tại bóng bay dù đợc buộc chặt ngày sẹp dần ? c Tại đờng tan nớc nóng nhanh nớc nguội ? Nhiệt ? Có cách làm thay đổi nhiệt vật? áp dụng: Nhiệt lợng ? Đơn vị nhiệt lợng ? Một mũi tên bay có loại lợng mà em học ? Tại nói vật lúc có nhng lúc có nhiệt ? Dẫn nhiệt gì? Nêu tính chất dẫn nhiệt chất? áp dụng: a Tại mùa nóng sờ vào vật kim loại ta lại thấy nóng mùa đông sờ vào vật kim loại ta lại thấy lạnh ? b Tại xoong, nồi lại thờng làm đồng hay nhôm bát ấm chén lại thờng đợc làm sứ ? c Tại mặc nhiều áo mỏng lại ấm áo dày ? d Tại chim hay đứng xù lông vào ngày trời lạnh ? Đối lu gì? Trong môi trờng chất rắn hay chân xảy đối lu không? Tại áp dụng: Tại đun nóng chất lỏng hay khí ta lại phải đun từ phía dới ? 10 Bức xạ nhiệt gì? Về mùa đông ta thờng mặc áo màu gì? Về mùa hè ta thờng mặc áo màu gì? Tại 11 Viết công thức tính nhiệt lợng ? Nêu ý nghĩa đơn vị đo đại lợng công thức 14 Nêu nguyên truyền nhiệt? Viết phơng trình cân nhiệt B Bài tập Bài Một ấm nhôm có khối lợng 400 g chứa lít nớc nhiệt độ ban đầu 20 oc Tính nhiệt lợng cần thiết để đun sôi nớc biết nhiệt dung riêng nhôm nớc lần lợt 880 J/kg.K 200 J/kg.K Bài Tính nhiệt lợng cần truyền cho 5kg đồng để tăng nhiệt độ từ 200c lên 500c, biết đồng có nhiệt dung riêng 380J/kg.K Bài Một nhiệt lợng kế đồng khối lợng 100 g chứa 500 g nớc 20 0c.Ngời ta bỏ vào nhiệt lợng kế thỏi đồng có khối lợng 200g nung nóng 200 0c Tính nhiệt độ cân Biết nhiệt dung riêng đồng nớc lần lợt 380 J/ kg.k, 4200 J/kg.k Bài Muốn có 100 lít nớc 350c phải đổ lít nớc sôi vào lít nớc nhiệt độ 150c ? Bài Tính nhiệt độ hỗn hợp đổ 200g nớc sôi vào 300g nớc 200c Bài Ngời ta thả miếng đồng khối lợng 0,5kg vào 500g nớc Miếng đồng nguội từ 800c xuống 200c Hỏi nớc nhận thêm nhiệt lợng nóng thêm độ? Coi có vật trao đổi nhiệt cho Bài Để xác định nhiệt dung riêng kim loại, ngời ta thả vào nhiệt lợng kế chứa 500g nớc nhiệt độ 130c miếng kim loại có khối lợng 400g đợc nung nóng tới 1000c Nhiệt độ có cân nhiệt 200c Tính nhiệt dung riêng kim loại Bỏ qua nhiệt lợng làm nóng nhiệt lợng kế không khí Lấy nhiệt dung riêng nớc 4190J/kg.K phòng giáo dục đào tạo huyện gia lộc đề thức đề kiểm tra học II năm học 2013 - 2014 môn: vật lí Thời gian làm bài: 45 phút (Đề kiểm tra gồm câu, 01 trang) Câu (3,0 điểm) Công suất cho ta biết điều gì? Viết công thức tính công suất? Em hiểu nói công suất máy 2000W Câu (1,0 điểm) Tại rót nớc sôi vào cốc thủy tinh dày dễ vỡ cốc thủy tinh mỏng? Muốn cốc khỏi bị vỡ rót nớc sôi làm nào? Câu (2,0 điểm) Một ngựa kéo xe chuyển động với lực kéo 600N Trong phút công thực đợc 360J Tính vận tốc xe ngựa? Câu (4,0 điểm) Ngời ta thả 300g chì nhiệt độ 1000c vào 250g nớc nhiệt Độ 58,50c làm cho nớc nóng lên đến 600c Cho nhiệt dung riêng nớc 4200J/kg.K bỏ qua hao phí nhiệt môi trờng bên Hãy tính: a Nhiệt độ chì có cân nhiệt? b Nhiệt lợng nớc thu vào? c Nhiệt dung riêng chì? phòng giáo dục đào tạo huyện gia lộc Câu (3,0 điểm) hƯớNG dẫN chấM kiểm tra học II năm học 2013 - 2014 môn: vật lí (Hớng dẫn chấm gồm 02 trang) Đáp án - Công suất cho ta biết công thực đợc đơn vị thời gian Điểm - Công thức tính công suất: 1,0 p= A Trong đó: p công suất - Đơn vị Oát, hiệu W t 0,5 A công thực (J) t thời gian thực công (s) (1,0 điểm) - Công suất máy 2000Wcos nghĩa 1s máy thực đợc công 0,75 2000J Thủy tinh dẫn nhiệt nên rót nớc sôi vào cốc thủy tinh dày lớp thủy tinh 0,75 bên nóng lên, nở làm cho cốc bị vỡ 0,75 - Muốn cốc khỏi bị vỡ, nên tráng cốc nớc nóng trớc rót nớc sôi vào 0,25 Tóm tắt: A = 360KJ = 360 000J t = phút = 300s (2,0 điểm) F = 600N 0,5 V=? Quãng đờng mà xe ngựa dịch chuyển đợc phút là: s = A/F = 360000/600 = 6000m 0,75 Vận tốc xe ngựa là: v = s/t = 600/300 = (m/s) 0,75 Vậy vận tốc xe ngâ 2m/s Học sinh làm theo cách khác cho điểm tối đa Tóm tắt: Chì: m1 = 300g = 0,3kh/ t1 1000c Nớc: m2 = 0,25Kg t2 = 58,80c; c2 = 4200J/kg.K NĐCB: t0 = 600c (4,0 điểm) Hỏi: a Nhiệt độ chi xảỷ có cân ghiệt b Q2 = ? c c1= ? (J/kg.K) 0,5 a Sau thả chì 1000c vào nớc 58,50c làm nớc nóng lên đến 600c Nhiệt độ cuối nhiệt cuối nớc nghĩa 600c b Nhiệt lợng nớc thu vào để tăng nhiệt độ từ 58,50c lên 600c là: 0,75 Q2 = m2.c2.(t1 - t2) = 0,25.4200.(60-58,5) = 1575 (J) c Nhiệt lợng chì tỏa hạ nhiệt độ từ 1000c xuống 600c là: Q1 = m1.c1.(t0 t2) = 0,3.c1.(100 - 60) = 12c1 1,0 Theo phơng trình cân nhiệt Qtỏa = Qthu Suy ra: Q1 = Q2 12.c1 = 1575 => c1 = 0,75 1575 = 131,25J/kg.K 12 Vậy nhiệt dung riêng chì 131,25J/kg.K 0,75 Đs: a 60 c b 1575 J c 131,25J/kg.K TRNG THCS PHM TRN T KHOA HC T NHIấN 0,25 KIM TRA HC K II NM HC 2015-2016 MễN: VT L Thi gian lm bi: 45 ( gm 01 trang) L (Ngy kim tra: .) Cõu (2,0 im) a) Em hiu th no núi cụng sut ca mt mỏy l 2000W b) Mt viờn n ang bay cú nhng dng nng lng no em ó hc? Cõu (2,0 im) a) V ụng ti mc nhiu ỏo mng li m hn mt ỏo dy? b) Ti xoong ni thng lm bng kim loi cũn m, chộn, bỏt a li thng lm bng s?? Cõu (2,0 im) Mt nga kộo xe chuyn ng u vi lc kộo l 600N Trong 10 phỳt cụng thc hin c l 3600 KJ Tớnh tc xe nga? Cõu (4,0 im) Ngi ta th 200g ng nhit 1000c vo 400g nc nhit 58,20c lm cho nc núng lờn n 600c Cho nhit dung riờng ca nc l 4200J/kg.K v b qua s hao phớ nhit mụi trng bờn ngoi Hóy tớnh: a Nhit ca ng cú s cõn bng nhit? b Nhit lng nc ó thu vo? c Nhit dung riờng ca ng? Cõu HNG DN CHM L - MễN: VT L ỏp ỏn a - Cụng sut ca mt mỏy l 2000Wcú ngha l 1s mỏy thc hin c mt (2,0 cụng l 2000J im) b - Mt viờn n ang bay cỏc cỏc dng nng lng l: th nng, ng nng v nhit nng Nu hc sinh nờu thiu dng nng lng cho 0,5 im a) Mc nhiu ỏo mng s to nhiu lp khụng khớ hn mt ỏo dy, m khụng khớ (1,0 dn nhit kộm nờn nhit c th b thoỏt ngoi, ú mc nhiu ỏo mng s thy im) m hn mt ỏo dy im 1,0 1,0 1,0 b) Kim loi dn nhit tt nờn xoong ni thng lm bng kim loi giỳp cho vic un nu chớn thc n din nhanh hn, tit kim c thi gian, tit kim nhiờn liu 0,5 S dn nhit kộm nờn c dựng lm m, chộn, bỏt a ng núng nú gi nhit c lõu hn, bng bờ truyn núng sang tay Túm tt: (2,0 A = 3600KJ = 3600 000J im) t = 10 phỳt = 600s F = 600N V=? 0,5 0,5 Quóng ng m xe nga dch chuyn c phỳt l: s = A/F = 3600000/600 = 6000m 0,75 Vn tc ca xe nga l: v = s/t = 6000/600 = 10 (m/s) 0,75 Vy tc ca xe nga l 10m/s Túm tt: (4,0 ng: m1 = 200g = 0,2kg im) t1 1000c Nc: m2 = 400g = 0,4Kg t2 = 58,20c; c2 = 4200J/kg.K NCB: t0 = 600c Hi: a Nhit ca ng x cú s cõn bng nhit b Q2 = ? c c1= ? (J/kg.K) 0,5 a Sau th ng 1000c vo nc 58,20c lm nc núng lờn n 600c Nhit cui ca ng cng l nhit cui ca nc ngha l bng 600c b Nhit lng ca nc thu vo tng nhit t 58,20c lờn 600c l: 0,75 Q2 = m2.c2.(t1 - t2) = 0,4.4200.(60-58,2) = 3024 (J) c Nhit lng ca ng ó ta h nhit t 1000c xung 600c l: Q1 = m1.c1 (t0 - t2) = 0,2.c1.(100 - 60) = 8c1 1,0 Theo phng trỡnh cõn bng nhit Qta = Qthu Suy ra: Q1 = Q2 8.c1 = 3024 => c1 = 0,75 3024 = 378 (J/kg.K) Vy nhit dung riờng ca ng l 378J/kg.K 0,75 s: a 60 c b 3024J c 378J/kg.K Lu ý: Hc sinh lm theo cỏch khỏc ỳng cho im ti a TRNG THCS PHM TRN T KHOA HC T NHIấN KIM TRA HC K II NM HC 2015-2016 MễN: VT L Thi gian lm bi: 45 ( gm 01 trang) CHN Cõu (3,0 im) (Ngy kim tra: .) 0,25 Cụng sut cho ta bit iu gỡ? Vit cụng thc tớnh cụng sut? Em hiu th no núi cụng sut ca mt mỏy l 2000W Cõu (1,0 im) Ti rút nc sụi vo cc thy tinh dy d v hn cc thy tinh mng? Mun cc b v rút nc sụi thỡ lm th no? Cõu (2,0 im) Mt nga kộo xe chuyn ng u vi lc kộo l 600N Trong phỳt cụng thc hin c l 360KJ Tớnh tc xe nga? Cõu (4,0 im) Ngi ta th 300g chỡ nhit 1000c vo 250g nc nhit 58,50c lm cho nc núng lờn n 600c Cho nhit dung riờng ca nc l 4200J/kg.K v b qua s hao phớ nhit mụi trng bờn ngoi Hóy tớnh: a Nhit ca chỡ cú s cõn bng nhit? b Nhit lng nc ó thu vo? c Nhit dung riờng ca chỡ? HNG DN CHM CHN- MễN: VT L Cõu ỏp ỏn - Cụng sut cho ta bit cụng thc hin c mt n v thi gian im (3,0 - Cụng thc tớnh cụng sut: 1,0 im) p= A Trong ú: p l cụng sut - n v l Oỏt, kớ hiu l W t 0,5 A l cụng thc hin (J) t l thi gian thc hin cụng (s) - Cụng sut ca mt mỏy l 2000Wcú ngha l 1s mỏy thc hin c mt cụng 0,75 0,75 l 2000J Thy tinh dn nhit kộm nờn rút nc sụi vo cc thy tinh dy thỡ lp thy tinh (1,0 bờn núng lờn, n lm cho cc b v 0,75 im) - Mun cc b v, nờn cc bng mt ớt nc núng trc rút nc sụi vo Túm tt: (2,0 A = 360KJ = 360 000J im) t = phỳt = 300s F = 600N 0,25 0,5 V=? Quóng ng m xe nga dch chuyn c phỳt l: s = A/F = 360000/600 = 6000m 0,75 Vn tc ca xe nga l: v = s/t = 600/300 = (m/s) 0,75 Vy tc ca xe nga l 2m/s Hc sinh lm theo cỏch khỏc ỳng cho im ti a Túm tt: (4,0 Chỡ: m1 = 300g = 0,3kh/ im) t1 1000c Nc: m2 = 0,25Kg t2 = 58,80c; c2 = 4200J/kg.K NCB: t0 = 600c Hi: a Nhit ca chi x cú s cõn bng nhit b Q2 = ? c c1= ? (J/kg.K) 0,5 a Sau th chỡ 1000c vo nc 58,50c lm nc núng lờn n 600c Nhit cui ca chỡ cng l nhit cui ca nc ngha l bng 600c b Nhit lng ca nc thu vo tng nhit t 58,50c lờn 600c l: 0,75 Q2 = m2.c2.(t1 - t2) = 0,25.4200.(60-58,5) = 1575 (J) c Nhit lng ca chỡ ó ta h nhit t 1000c xung 600c l: Q1 = m1.c1.(t0 t2) = 0,3.c1.(100 - 60) = 12c1 1,0 Theo phng trỡnh cõn bng nhit Qta = Qthu Suy ra: Q1 = Q2 12.c1 = 1575 => c1 = 0,75 1575 = 131,25J/kg.K 12 Vy nhit dung riờng ca chỡ l 131,25J/kg.K 0,75 s: a 60 c b 1575 J c 131,25J/kg.K 0,25 Lu ý: Hc sinh lm theo cỏch khỏc ỳng cho im ti a P N CNG ễN TP HC K II VT L A Lớ thuyt Cụng sut l cụng thc hin c mt n v thi gian F Cụng thc p = Trong ú: p l cụng sut tớnh bng (Pa); F l ỏp lc tớnh bng (N);S l din tớch mt S b ộp tớnh bng (m2) C nng bao gm th nng v ng nng Th nng bao gm: + Th nng hp dn: th nng cú c v trớ ca vt so vi mt t Th nng hp dn ph thuc vo lng v cao ca vt so vi mt t VD: Mt chic lỏ trờn cnh cõy cú th nng vỡ nú cú th s b ri xung + Th nng n hi: Th nng ca vt cú c bin dng n hi Bin dng n hi cng ln thỡ th nng cng ln VD: Mt lũ xo ang b nộn, cú th nng n hi vỡ nú cú th s b bt lờn + ng nng: C nng ca vt cú c chuyn ng gi l ng nng ng nng ca vt ph thuc vo lng v tc chuyn ng ca vt - VD: mt hũn bi ang ln trờn mt sn nm ngang cú ng nng Cỏc cht u c cu to bi cỏc ht rt nh gi l nguyờn t, phõn t - Gia cỏc phõn t, nguyờn t cú khong cỏch - Cỏc phõn t, nguyờn t luụn luụn chuyn ng hn n khụng ngng NHit ca vt cng cao, chuyn ng ca cỏc phõn t, nguyờn t cng nhanh - S d cỏc vt u trụng nh lin mt vỡ cỏc nguyờn t, phõn t cu to lờn vt cú kớch thc vụ cựng nh m mt thng ta khụng nhỡn thy c Khuch tỏn l hin tng cỏc cht t ho ln vo chuyn ng nhit ca cỏc nguyờn t, phõn t Hin tng khuch tn xy nhanh hn nhit ca vt tng lờn vỡ nhit ca vt tng lờn thỡ chuyn ng ca cỏc nguyờn t, phõn t cu to lờn vt cng chuyn ụng nhanh lờn, cỏc nguyờn t phõn t va chm vi nhiu hn, mnh hn ú khuch tỏn nhanh hn áp dụng: a Gia cỏc phõn t nc v khụng khớ cú khong cỏch, cỏc phõn t nc v khụng khớ chuyn ng hn n khụng ngng ú khụng khớ s b khuch tỏn vo nc hay nc cú xen ln khụng khớ vỡ th cỏ cú th sng c di nc b V qu búng bay l cao su gia cỏc phõn t cao su cú khong cỏch vỡ th khụng khớ d dng lt ngoi cho nờn qu búng s ngy mt sp dn dự c buc rt cht c Cỏc phõn t nc núng chuyn ng nhanh hn cỏc phõn t nc ngui ú cỏc ht ng va chm vi cỏc ht nc nhanh hn, mnh hn Vỡ vy ng khuch tỏn nc núng nhanh hn nc ngui Nhit nng l tng ng nng ca cỏc phõn t cu to nờn vt Cú hai cỏch lm bin i nhit nng ca mt vt ú l thc hin cụng v truyn nhit Nhit lng l phn nhit nng m vt nhn c hay mt bt i quỏ trỡnh truyn nhit - Ký hiu nhit lng l - Q - n v ca nhit lng l Jun - J Mt mi tờn ang bay cú cỏc dng nng lng ó hc l ng nng, th nng v nhit nng Mt vt ch cú c nng vt cú kh nng thc hin cụng, nờn khụng phi vt no cng cú c nng Nhng vt lỳc no cng cú nhit nng vỡ cỏc phõn t, nguyờn t cu to nờn vt luụn luụn chuyn ng hn n khụng ngng Dn nhit: Nhit nng ca vt c truyn t vt ny sang vt khỏc hay t phn ny ca vt sang phn khỏc ca vt - Cht rn dn nhit tt.- cht rn thỡ kim loi dn nhit tt nht - Cht lng v cht khớ dn nhit kộm - Chõn khụng khụng dn nhit áp dụng: a) Kim loi l vt dn nhit tt, v núng nhit mụi trng ln hn nhit c th nờn s tay vo kim loi nhit t kim loi ó truyn nhanh vo tay ta lm ta thy núng Cũn v ụng nhit mụi trng thp hn nhit c th ngi, ta s tay vo kim loi thỡ nhit t c th c kim loi to nhanh mụi trng lm ta cm thy lnh hn b) Xoong ni dựng un nu thc n, ú phi c lm bng ng hay nhụm l nhng cht dn nhit tt un nu c nhanh hn, tit kim c thi gian v nhiờn liu Cũn m chộn, bỏt c lm bng s vỡ s l cht dn nhit kộm cha cỏc núng nú s gi c nhit lõu hn, mt khỏc tay ta s vo núng hn c) Mc nhiu ỏo mng s to nhiu lp khụng khớ hn mt ỏo dy, khụng khớ dn nhit kộm Do ú mc nhiu ỏo mng nhit c th b thoat ngoi hn ta cm thy m hn so vi mc mt ỏo dy d) Do phn x t v vo nhng ngy tri lnh chim ng lụng ú lp lụng s to mt lp khụng khớ dy cỏch li gia c th chim v mụi trng, m khụng khớ dn nhit kộm Vỡ th chim b mt nhit v nú luụn m i lu l s truyn nhit bng cỏc dũng ca cht lng hay khớ - Cht rn khụng xy i lu vỡ cỏc phõn t cht rn ch chuyn ng xung quanh mt vớ trớ cõn bng - Chõn khụng khụng xy i lu vỡ chõn khụng khụng cú ht vt cht no p dng: Vỡ cht lng hay khớ dn nhit rt kộm m truyn nhit tt bng cỏc dũng i lu, ta nờn un cht lng hay khớ t phớa di to cỏc dũng i lu lm cho cht llng hay khớ núng lờn u hn v nhanh hn 10 Bc x nhit: l hỡnh thc truyn nhit bng cỏc tia nhit i thng, bc x nhit xy c mụi trng chõn khụng - V ụng l lnh ta thng mc ỏo mu en hoc mu ti Nhng mu ny hp th tt cỏc tia nhit giỳp c th hp th thờm c nhit ta s cm thy m hn - V hố l nng núng cú nhiu ỏnh sỏng mt tri ta lờn mc cỏc ỏo mu trng hay sỏng mu, vỡ nhng mu ny s hp th ớt ỏnh nng mt tri ta s cm thy mỏt hn 11 Cụng thc tớnh nhit lng: Q = c.m t Trong ú: Q l nhit lng to hay thu vo tỡnh bng (J); c l nhit dung riờng tớnh bng (J/kg.K) ; m l lng o bng (kg) ; t l tng nhit t = t2 - t1 Nu vt thu nhit t = t1 - t2 nu vt to nhit 12 - Nguyờn truyn nhit: + Nhit bao gi cng c truyn t vt cú nhit cao sang vt cú nhit thp + Quỏ trỡnh truyn nhit ch dng li nhit hai vt bng + Nhit lng vt ny to bng nhit lng vt thu vo - Phng trỡnh cõn bng nhit: Qthu = Qto B Bi Bi Cho bit: m1 = 400g = 0,4Kg V = 2l => m2 = 2kg c1 = 880J/kg.K c2 = 4200J/kg.K t1 = 200c t2 = 1000c Q=? Bi Cho bit: m = 5Kg c = 380J/kg.K t1 = 200c t2 = 1000c Q=? Bi Cho bit: m1 = 100g m2 = 500g m3 = 200g t1 = 200c t2 = 2000c c = 380J/kg.K i 400g = 0,4Kg; t = t2 - t1 = 100 - 20 = 800c Nhit lng m thu vo: Q1 = m1.c1 t = 0,4.880.(100 - 20) = 28 160 (J) Nhit lng nc thu vo sụi l: Q1 = m2.c2 t = 2.4 200 (100 - 20) = 672 000 (J) Nhit lng cn thit un sụi nc: Qthu = Q1 + Q2 = 28 160 + 672 000 = 700 160 (J) tng nhit : t = t2 - t1 = 50 - 20 = 300c Nhit lng cn thit lm 5kg ng tng nhit t 20 n 500c l: Q = m.c t = 5.380.30 = 57000 (J) i: 100g = 0,1kg; 500g = 0,5kg; 200g = 0,2kg Gi nhit ca c h cú s cõn bng nhit l t Nhit lng k v nc thu nhit Q1 = m1.c1 t = 0,1.380.(t - 20) = 38.(t - 20) Q2 = m2.c2.(t - 20) = 0,5.4 200 (t - 20) = 100.(t - 20) => Qthu = Q1 + Q2 = 38.t - 760 + 100.t - 42 000 = 138.t - 42 760 Nhit lng to ca thi ng l: Qta = m3.c1,(200 - t) = 0,2.380.(200 - t) = 15 200 - 76.t c2 = 4200J/kg.K t=? p dng phng trỡnh cõn bng nhit ta cú: 138.t - 42 760 = 15 200 - 76.t Gii phng trỡnh ta c t 26,2 0c Bi Cho bit: m1 + m2 = 100kg t1 = 1000c t2 = 150c t = 350c c = 4200J/kg.K m1 = ? m2 = ? Gi lng nc sụi l m1 kg; lng nc 150c l m2 Nc sụi to nhit ta cú: Qto = m1.c (t1 - t) = m1.c.(100 - 35) = 65m1.c Nhit lng nc lnh thu nhit l: Qthu = m2.c.(t - t2) = m2.c.(35 - 15) = 20.m2.c p dng phng trỡnh cõn bng nhit ta cú: Qto = Qthu => 65m1 = 20m2 (1) V m1 + m2 = 100 (2) Gii hai phng trỡnh trờn ta c: m1 = 23,5kg; m2 = 76,5kg Bi Cho bit: m1 = 200g m2 = 30g t1 = 1000c t2 = 200c c = 4200J/kg.K t=? i: 200g = 0,2kg; 300g = 0,3kg Gi nhit cõn bng ca hn hp nc cú s cõn bng nhit l t Nc sụi to nhit ta cú: Qto = m1.c (t1 - t) = m1.c.(100 - t) = 0,2.c (100 - t) Nhit lng nc lnh thu nhit l: Qthu = m2.c.(t - t2) = m2.c.(t - 20) = 0,3.c.( t - 20) p dng phng trỡnh cõn bng nhit ta cú: Qto = Qthu => 0,2 (100 - t) = 0,3 (t - 20) 20 - 0,2t = 0,3t - 0,5t = 26 t = 520c Vy nhit ca hn hp nc cú s cõn bng nhit l 520c Bi Cho bit: m1 = 500g = 0,5Kg m2 = 0,5kg c1 = 380J/kg.K c2 = 4200J/kg.K t1 = 200c t2 = 800c Qthu = ? t=? Bi Cho bit: m1 = 500g = 0,5Kg m2 = 400g c1 = 4190J/kg.K t1 = 130c t2 = 1000c t = 200c c2 = ? Nhit lng nc thu vo chớnh l nhit lng ming ng to ra: Qthu = Qto = m1c1 (t2 - t1) = 0,5.380.(80 - 20) = 11400 (J) tng nhit ca nc: Qthu = m2.c2 t = 0,5.4200 t = 2100 t => 2100 t = 11400 => t = 5,40c Vy nc ó thu mt nhit lng l 11400 J v tng nhit ca nc l 5,40c Nhit lng nc thu vo l: Qthu = m1c1 (t - t1) = 0,5.4190.(20 - 13) = 14665 (J) Nhit lng ming kim loi ú to nhit l: Qto = m2.c2.(t2 - t) = 0,4.c2(100 - 20) = 32c2 p dng phng trỡnh cõn bng nhit ta cú: Qthu = Qto => 32c2 = 14665 => c2 = 458,3 (J/kg.K) Vy nhit dung riờng ca kim loi ú l 458,3 J/Kg.K MT S CU HI V BI TP THấM HC SINH T LM Một ngựa kéo xe chuyển động với lực kéo 600N Trong phút công thực đợc 360J Tính vận tốc xe ngựa? Khi chuyn ng nhit ca cỏc phõn t cu to nờn vt tng lờn thỡ lng riờng ca vt s nh th no ? Nh mt git mc vo mt cc nc, hóy nờu hin tng xy v gii thớch ? Nhỳng mt qu búng bn b bp vo nc ang sụi, qu búng phng lờn nh c ó cú nhng s bin i nng lng no xy hin tng trờn ? Phớch (bỡnh thu) l mt bỡnh thu tinh hai lp c bc Gia hai lp thu tinh l chõn khụng, ming phớch c y bng nỳt sp Da vo cu to ca phớch em hóy nờu tỏc dng ca phớch Ti v ụng s vo ming ng ta thy lnh hn s vo ming g ? Cú phi vỡ nhit ca ng thp hn nhit ca g khụng ? Ti rút nc sụi vo cc thu tinh dy d b v hn cc mng ? Mun cc b v rút nc sụi vo thỡ lm th no ? V hố mt s nc chõu phi rt núng, ngi ta thng mc qun ỏo trựm kớn c ngi, cũn nc ta v mu hố ngi ta li thng mc qun ỏo ngn Ti ? Ti mun nc chố núng lõu, ngi ta thng m vo gi cú chốn bụng, tru hoc mựn ca ? 10 Hóy mụ t v gii thớch hot ng ca ốn kộo quõn ? 11 Ti dõy may so t núng ca m in li c t gn ỏy m ? 12 Ti cỏc b cha xng li thng c quột mt lp nh mu trng bc ? 13.Ngời ta thả 300g chì nhiệt độ 1000c vào 250g nớc nhiệt Độ 58,50c làm cho nớc nóng lên đến 600c Cho nhiệt dung riêng nớc 4200J/kg.K bỏ qua hao phí nhiệt môi trờng bên Hãy tính: a Nhiệt độ chì có cân nhiệt? b Nhiệt lợng nớc thu vào? c Nhiệt dung riêng chì? 14 Em hóy tớnh nhit cõn bng ca hn hp nc sụi lnh ? 15 Ngi ta b mt ming hp kim chỡ v km lng 50 g nhit 1360c vo mt nhit lng k cha 50g nc 140c Bit nhit cú cõn bng nhit l 180c v mun cho nhit lng k núng thờm lờn 10c thỡ cn 65,1 J; nhit dung riờng ca km l 210 J/kg.k, ca chỡ l 130 J/kg.k, ca nc l 200 J/kg.k Hi cú bao nhiờu gam chỡ v bao nhiờu gam km hp kim ? 16 Ngi ta mun cú 16 lớt nc nhit 400c Hi phi pha bao nhiờu lớt nc nhit 200c vi bao nhiờu lớt nc ang sụi ? 17 Cú hai bỡnh cỏch nhit, bỡnh th nht cha m1 = kg nc nhit t1 = 20 0c Bỡnh th hai cha m2 = kg nc nhit t2 = 60 0c Ngi ta rút mt lng nc cú lng m t bỡnh th nht sang bỡnh th hai Sau cõn bng nhit, ngi ta li rút mt lng nc m nh th t bỡnh th hai sang bỡnh th nht, nhit cõn bng bỡnh th nht lỳc ny l 21,95 0c a.Tớnh lng nc m mi ln rút v nhit cõn bng t2/ ca bỡnh th hai ? b Nu tip tc thc hin ln th hai, tỡm nhit cõn bng ca mi bỡnh ? 18 B nhng lng thu ngõn nh vo nhit lng k ging cha nc, nhit lng k I cha m1 = 0,1 kg, t1 = 45o c Nhit lng k II cha m2 = 0,5 kg, t2= 24o c Khi cõn bng nhit nhit hai nhit lng k l 17 oc xỏc nh nhit dung riờng ca nhit lng k, bit lng ca nhit lng k bng 368g b qua s mt mỏt nhit mụi trng Nhit dung riờng ca nc l 200 J/ kg.k 19 Mt nhit lng k bng ng lng 100 g cha 500 g nc 20 0c.Ngi ta b vo nhit lng k mt thi ng cú lng 200 g nung núng 200 0c Tớnh nhit cõn bng Bit nhit dung riờng ca ng v nc ln lt l 380 J/ kg.k, 4200 J/kg.k 20 Mt vt rn cú nhit 150 0c c th vo mt bỡnh mc thỡ lm cho nhit ca bỡnh nc tng t 20 0c n 50 0c Nhit ca nc bỡnh s l bao nhiờu nu cựng vi vt trờn ta th thờm mt vt nh th nhng nhit 100 0c ... = 2l => m2 = 2kg c1 = 880J/kg.K c2 = 420 0J/kg.K t1 = 20 0c t2 = 1000c Q=? Bi Cho bit: m = 5Kg c = 380J/kg.K t1 = 20 0c t2 = 1000c Q=? Bi Cho bit: m1 = 100g m2 = 500g m3 = 20 0g t1 = 20 0c t2 = 20 00c... tra học kì II năm học 20 13 - 20 14 môn: vật lí (Hớng dẫn chấm gồm 02 trang) Đáp án - Công suất cho ta biết công thực đợc đơn vị thời gian Điểm - Công thức tính công suất: 1,0 p= A Trong đó: p công... = 0,5kg; 20 0g = 0,2kg Gi nhit ca c h cú s cõn bng nhit l t Nhit lng k v nc thu nhit Q1 = m1.c1 t = 0,1.380.(t - 20 ) = 38.(t - 20 ) Q2 = m2.c2.(t - 20 ) = 0,5.4 20 0 (t - 20 ) = 100.(t - 20 ) => Qthu
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập học kì 2 lý lớp 6,7,8, Ôn tập học kì 2 lý lớp 6,7,8, Ôn tập học kì 2 lý lớp 6,7,8

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay