skkn PHÂN DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP NGUYÊN PHÂN, GIẢM PHÂN VÀ THỤ TINH KHI KHÔNG CÓ ĐỘT BIẾN

44 263 1
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 13:35

SKKN PHÂN DẠNG và PHƯƠNG PHÁP GIẢI bài tập NGUYÊN PHÂN, GIẢM PHÂN và THỤ TINH KHI KHÔNG có đột BIẾN THAM KHẢO ( BÁO CÁO SÁNG KIẾN PHÂN DẠNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP NGUYÊN PHÂN, GIẢM PHÂN THỤ TINH KHI KHÔNG ĐỘT BIẾN BÁO CÁO SÁNG KIẾN I Điều kiện hoàn cảnh tạo sáng kiến: Hiện Bộ GD ĐT tiến hành đổi toàn diện giáo dục cấp học Trong đó, cấp trung học phổ thông nhằm nâng cao chất lượng hiệu đào tạo.Để điều giáo viên phải tự đổi phương pháp dạy học việc dạy tập vai trò lớn Một trọng tâm dạy học Sinh học phát triển tư sáng tạo khả phân tích học sinh: Từ lí thuyết học sinh phải biết vận dụng để giải tập liên quan Tuy nhiên, thực tế chương trình Sinh học phổ thông học sinh thời gian lớp dành cho tập mà đề thi học sinh giỏi, đề thi THPT Quốc gia phần tập chiếm tỉ lệ cao, tập liên quan đến giảm phân thụ tinh Vậy để giải tốt tập Sinh học học sinh phải làm nào? Trước hết học sinh phải khả phân tích, nhận dạng từ xác định bước giải đắn dạng tập Mặc dù Bộ đổi phương án thi TH PT Quốc gia đưa môn Sinh học ba môn thi thi tổ hợp KHTN đa số em học sinh học lệch học sinh lớp 10 ,chủ yếu quan tâm đến ba môn Toán, Lí, Hóa Do vậy, việc dành thời gian cho việc học môn Sinh Các em lúng túng nhận dạng tập Kiến thức chu kì tế bào, nguyên phân giảm phân kiến thức quan trọng để em dễ dàng tiếp cận kiến thức quy luật di truyền, dạng đột biến hay khó học lớp 12 Hơn ,trong năm qua đề THPT Quốc Gia, Bộ quan tâm đến kiến thức khối trường THPT Vì đưa hệ thống kiến thức đầy đủ xác nhiệm vụ trọng tâm giáo viên.Đã nhiều tác giả đưa phương pháp giải quy trình giải tập nguyên phân, giảm phân, thụ tinh muốn phân dạng cách đầy đủ, xác để kiến thức tổng hợp nguyên phân, giảm phân, thụ tinh học sinh phải làm gì? Vì vậy, để tạo điều kiện cho học sinh lớp 10 giải tập liên quan đến giảm phân thụ tinh mạnh dạn chọn đề tài: “ Phân dạng phương pháp giải tập nguyên phân, giảm phân thụ tinh đột biến ” I.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài áp dụng học sinh lớp 10 luyện tập, ôn tập buổi chiều I.2 Phạm vi nghiên cứu Học sinh lớp 10 A1, 10 A3 , 10A5, 10A6 trường THPT Nghĩa Minh I.3 Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu tài liệu - Dạy thực nghiệm lớp - Điều tra hiệu phương pháp qua kiểm tra trắc nghiệm khách quan I.4 Giả thuyết nghiên cứu - sở toán học xác suất thống kê - sở Sinh học - Một số dạng tập ứng dụng II Mô tả giải pháp: II Mô tả giải pháp trước tạo sáng kiến Trong năm học gần Bộ GD – ĐT áp dụng hình thức thi trắc nghiệm môn Sinh học Ưu điểm hình thức thi giáo viên cán quản lí nhận thức Tuy nhiên hình thức số hạn chế trình học ôn tập giáo viên học sinh thường ý nhiều đến dạng đề trắc nghiệm, nghĩa khai thác phần ngọn, kiến thức tản mạn, mức độ khó thường thấp trung bình, không trọng đến đến phát triển tư logic sáng tạo cho học sinh Trường THPT Nghĩa Minh thành lập, chất lượng đầu vào chưa cao Một số học sinh chưa ý thức học tập tốt, chưa tinh thần hăng say tự học, tự nghiên cứu.Vì gặp vấn đề phức tạp em thường nản tránh, không tập trung, giải tập phức tạp sát với đề thi THPT Quốc gia Vì vậy, nhận thấy vấn đề cần đưa hệ thống kiến thức phân hóa từ đơn giản nâng dần đến phức tạp; sau đưa cách giải ngắn gọn, dễ hiểu Bài tập nguyên phân, giảm phân, thụ tinh lúc chiếm vị trí quan trọng đề thi Đại học THPT Quốc Gia (VD: Đề thi THPT QG 2015; 2016 / 50 câu ), chưa kể tập phát triển nguyên phân, giảm phân, thụ tinh tập quy luật di truyền, đột biến NST tập chủ yếu, hay khó đề thi.Có thể nói tập nguyên phân, giảm phân thụ tinh chìa khóa cho dạng tập di truyền.Vì vậy, nhận thấy từ lớp 10, học sinh phải trang bị kiến thức đầy đủ, xác, hệ thống kiến thức tảng – kiến thức nguyên phân, giảm phân, thụ tinh II.2 Mô tả giải pháp sau sáng kiến II.2.1 Kiến thức II.2.1.1 Chu kì tế bào: khoảng thời gian lần phân bào liên tiếp ( tức khoảng thời gian tính từ lúc tế bào tạo tế bào mẹ phân chia phân chia xong) Chu kì tế bào điều khiển chặt chẽ Thời gian tốc độ phân chia tế bào phận khác thể động vật, thực vật khác điều khiển nhằm đảm bảo sinh trưởng phát triển bình thường thể Chu kì tế bào gồm giai đoạn chính: kì trung gian phân chia tế bào + Kì trung gian gồm pha: pha G1, S, G2 Các pha Pha G1 Pha S Pha G2 Đặc điểm Là pha sinh trưởng tế bào Cuối pha tồn điểm kiểm Soát R mà tế bào vượt qua điểm đến pha S để phân chia tế bào, không vào giai đoạn biệt hóa Pha nhân đôi ADN NST ( NST đơn nhân đôi thành NST kép Mỗi NST kép gồm sợi cromatit chị em dính với tâm động) Ở TB động vật: trung thể nhân đôi Tổng hợp lại cần cho phân bào Hình Chu kì tế bào II.2.1.2 Phân bào - Ở thể đơn bào , tế bào nhân sơ phân bào theo hình thức trực phân (phân đôi) - Ở thể đa bào, tế bào nhân thực hai hình thức phân bào: nguyên phân (phân bào nguyên nhiễm) giảm phân ( phân bào giảm nhiễm) II.2.1.2.1.Nguyên phân - Xảy tế bào sinh dưỡng (tế bào xô ma); tế bào sinh dục sơ khai hợp tử - Là hình thức phân chia tế bào mẹ thành hai tế bào nhiễm sắc thể giống mẹ - Gồm giai đoạn: phân chia nhân phân chia tế bào chất a Phân chia nhân Các kì Đặc điểm Kì đầu Màng nhân nhân tiêu biến, thoi phân bào hình thành NST kép dần co xoắn Kì NST kép co xoắn cực đại dàn thành hàng mặt phẳng xích đạo thoi phân bào Kì sau Các sợi cromatit NST kép tách trở thành NST đơn di chuyển hai cực tế bào theo co rút sợi tơ vô sắc Kì cuối NST đơn dần dãn xoắn Màng nhân nhân hình thành, thoi phân bào tiêu biến b Phân chia tế bào chất Sau kì sau hoàn tất việc phân chia vật chất di truyền, tế bào chất bắt đầu phân chia thành tế bào - Ở tế bào động vật: hình thành eo thắt xích đạo tế bào để chia tế bào mẹ thành tế bào - Ở tế bào thực vật: hình thành vách ngăn tế bào để chia tế bào mẹ thành tế bào Hình Nguyên phân tế bào động vật c Ý nghĩa nguyên phân Nguyên phân chế sinh sản thể đơn bào nhân thực Ở thể đa bào nhân thực: +Nguyên phân giúp tái sinh mô quan bị tổn thương +Nguyên phân giúp thể sinh trưởng phát triển +Nguyên phân sở cho trình sinh sản sinh dưỡng sinh vật sinh sản sinh dưỡng Ứng dụng điều nuôi cấy mô, tế bào, thực giâm, chiết, ghép … đạt hiệu II.2.1.2.2.Giảm phân - Xảy tế bào sinh dục thời kì chín - Gồm lần phân bào lần AND, NST nhân đôi - Qua giảm phân: tế bào mẹ ban đầu bị phân chia thành tế bào con, tế bào NST giảm nửa so với tế bào mẹ a Giảm phân I Các kì Kì đầu I Đặc điểm NST kép bắt cặp với thành cặp NST kép tương đồng xảy trao đổi chéo đoạn NST tương đồng sợi cromatit không chị em với (Sự trao đổi chéo dẫn tới hoán vị gen.) Sau tiếp hợp, NST kép dần co xoắn Màng nhân nhân tiêu biến, thoi phân bào hình thành NST đính với sợi tơ vô sắc thoi phân bào tâm động Kì NST kép co xoắn cực đại dàn thành hai hàng mặt phẳng xích I đạo thoi phân bào Kì sau I Các NST kép cặp NST kép tương đồng tách di chuyển hai cực tế bào theo co rút sợi tơ vô sắc Kì cuối NST kép dần dãn xoắn Màng nhân nhân hình thành, thoi phân I bào tiêu biến b Giảm phân II ( giống chế nguyên phân) Các kì Đặc điểm Kì đầu Màng nhân nhân tiêu biến, thoi phân bào hình thành II NST kép dần co xoắn Kì NST kép co xoắn cực đại dàn thành hàng mặt phẳng xích II đạo thoi phân bào Kì sau Các sợi cromatit NST kép tách trở thành NST đơn II di chuyển hai cực tế bào theo co rút sợi tơ vô sắc Kì cuối NST đơn dần dãn xoắn Màng nhân nhân hình thành, thoi phân II bào tiêu biến GPI GP II Tế bào mẹ tế bào tế bào (2n đơn) (n kép) (n đơn) Hình Các kì giảm phân c.Sự hình thành giao tử sau giảm phân - Ở thể đa bào nhân thực, sau giảm phân hình thành giao tử: + Ở động vật: Đối với giới đực: tế bào sinh tinh sau giảm phân tạo tinh trùng Đối với giới cái: Tế bào sinh trứng sau giảm phân tạo trứng thể định hướng Sau tinh trùng(n) kết hợp với trứng(n) trình thụ tinh để hợp tử(2n); hợp tử tiến hành nguyên phân bị phân hóa biến đổi thành thể + Ở thực vật Các tế bào mẹ sau tiến hành giảm phân tạo tế bào tế bào phải trải qua số lần nguyên phân để tạo hạt phấn túi phôi d Ý nghĩa giảm phân - Sự phân li độc lập tổ hợp tự NST trình giảm phân thụ tinh tạo nguồn biến dị tổ hợp cung cấp nguyên liệu cho chọn lọc tự nhiên chọn giống - Giảm phân kết hợp với thụ tinh nguyên phân giúp trì ổn định NST lưỡng bội loài II.2.2 Phân dạng tập liên quan đến nguyên phân, giảm phân thụ tinh II.2.2.1 Bài tập nguyên phân - Dạng Tính số tế bào sau nguyên phân - Dạng Tính số NST môi trường cung cấp số thoi vô sắc hình thành nguyên phân - Dạng Tính thời gian nguyên phân - Dạng Mô tả biến đổi hình thái NST giai doạn khác trình nguyên phân II.2.2.2 Bài tập giảm phân,thụ tinh - Dạng Xác định số NST đơn, số NST kép, số sợi comatit, số tâm động qua kì giảm phân - Dạng Xác định số giao tử sinh giảm phân - Dạng Hiệu suất thụ tinh số hợp tử tạo thành - Dạng Xác định số thoi phân bào xuất bị phá hủy trình giảm phân - Dạng Xác định số NST đơn môi trường cần cung cấp cho trình giảm phân -Dạng Xác định số loại giao tử tỉ lệ loại giao tử tạo thành Xác định số tổ hợp giao tử số kiểu tổ hợp giao tử khác • Khi trao đổi chéo • Khi trao đổi chéo: + Trao đổi chéo điểm + Trao đổi chéo hai điểm không đồng thời + Trao đổi chéo kép - Dạng Xác định nguồn gốc NST trình giảm phân hình thành giao tử - Dạng Một số dạng tập tổng hợp nguyên phân, giảm phân bình thường Tại dạng tập tự luận tập trắc nghiệm với phương pháp giải cụ thể, dễ hiểu II.3 Phương pháp giải tập liên quan đến nguyên phân, giảm phân thụ tinh II.3.1 Bài tập nguyên phân II.3.1.1 Dạng 1: Tính số tế bào sau nguyên phân II.3.1.1.1Phương pháp giải a Kiến thức bổ sung - Nếu tế bào mẹ nguyên phân k lần liên tiếp ( k nguyên dương) tạo 2k tế bào - Nếu nhiều tế bào mẹ nguyên phân: + Nếu số lần nguyên phân tế bào nhau: Gọi: - a số TB mẹ - x số lần nguyên phân => Tổng số tế bào tạo = a 2x + Nếu số lần nguyên phân tế bào không nhau: Giả sử a tế bào x, y, z, k… số lần nguyên phân là: x 1, x2, x3, xa (ĐK: nguyên dương) => Tổng số TB = 2x1+ 2x2 + 2x3 + + 2xa b Phương pháp giải Tùy vào yêu cầu đề bài, bước sau: - Bước Xác định số tế bào tham gia nguyên phân - Bước Xác định số lần nguyên phân - Bước Áp dụng công thức tính số tế bào II.3.1.1.2 Các ví dụ cụ thể Bài 1: Bốn hợp tử loài nguyên phân liên tiếp đợt Tổng số tế bào tạo thành bao nhiêu? A 60 B 61 C 62 D 64 Bài giải Số tế bào tạo = = 64 tế bào Bài Ba tế bào A, B, C tổng số lần nguyên phân 10 tạo 36 tế bào Biết số lần nguyên phân tế bào B gấp đôi số lần nguyên phân tế bào A Tìm số lần nguyên phân số tế bào tạo từ tế bào A, B, C Bài giải Gọi a, b,c số lần nguyên phân tế bào A, B, C ( Điều kiện a, b, c, nguyên dương) Theo a+b+ c = 10 b = a → a+ a + c = 10 → c =10 – a mà c phải số nguyên dương , nên 10 – a > → a < 10/ mà a nguyên dương nên a = = = Mặt khác số tế bào tạo sau nguyên phân tế bào là: 2a + 2b + 2c = 36 Nếu a = b = 2, c= Do + 22 + 27 = 134 > 36 nên trường hợp không thỏa mãn đề Nếu a = 3, b = 6, c = + 26 + = 74 > 36 nên trường hợp không thỏa mãn đề Nếu a = b= 4, c= 22 + 24 + 24 = 36 thỏa mãn điều kiện đề Vậy số lần nguyên phân tế bào A, B, C 2, 4, Số tế bào tạo từ tế bào A = 22 = Số tế bào tạo từ tế bào B = 24 = 16 Số tế bào tạo từ tế bào C = 24 = 16 Bài hợp tử nguyên phân số lần không tạo tất 28 tế bào Biết theo thứ tự hợp tử I, II, III số lần nguyên phân lần Xác định số lần nguyên phân số tế bào hợp tử ĐA: k1 = 2, k2 = 3, k3 = Bài giải : Gọi số lần nguyên phân hợp tử k1 số lần nguyên phân hợp tử k2 → k2 = k1 + số lần nguyên phân hợp tử k3 → k3 = k1 + Số tế bào hợp tử 28 → 2k1 + 2k2 + 2k3= 28 →2k1 + 2k1+1 + 2k1+2 = 28 →2k1 + 2k1 + 2k1 = 28 → 2k1 = → k1 = → Số TB hợp tử 1: 22 = k2 = → Số TB hợp tử 2: 23= k3 = → Số TB hợp tử 3: 24 = 16 Bài 4: tế bào: Tế bào A nguyên phân liên tiếp lần, tế bào B nguyên phân tạo số tế bào phân số tế bào tế bào tạo ra, tế bào C nguyên phân tạo số tế bào số tế bào tế bào A tế bào B cộng lại Xác định tổng số tế bào tạo từ tế bào ĐA: 24 tế bào Bài giải - Số tế bào TB A: = - Số tế bào TB B: 8: = - Số tế bào TB C = + = 12 Tổng số TB tạo thành: + +12 = 24 Bài ( Đề thi THPT QG 2015 – câu 48 mã đề 159) Từ tế bào xôma nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n, qua số lần nguyên phân liên tiếp tạo tế bào Tuy nhiên, lần phân bào, tế bào tượng tất nhiễm sắc thể không phân li nên tạo tế bào nhiễm sắc thể 4n; tế bào 4n tế bào khác tiếp tục nguyên phân bình thường với chu kì tế bào Kết thúc trình nguyên phân tạo 240 tế bào Theo lí thuyết, số tế bào tạo thành, tế bào nhiễm sắc thể 2n? A 208 B 212 C 224 D 128 Bài giải Mặc dù đề đột biến nguyên phân, để giải liên quan đến công thức tính số tế bào sau nguyên phân Giả sử xảy đột biến sau lần nguyên phân thứ x sau đột biến tế bào tiếp tục nguyên phân k lần Ta số tế bào tạo trước đột biến 2x Một tế bào nguyên phân đột biến lần; sau nguyên phân bình thường k- lần tạo số tế bào đột biến 2k-1 x -1 TB bình thường nguyên phân k lần tạo số tế bào bình thường là: (2 x – 1) 2k Theo tổng số tế bào tạo 240 = 2k-1 + (2x – 1)2k → 2x = 240/ 2K +1/2 X K LẺ LẺ LẺ (2X – 1) 2K = ( 23 – ) 25 = 224 II.3.1.2 Dạng 2: Tính số NST môi trường cung cấp số thoi vô sắc hình thành nguyên phân II.3.1.2.1 Số NST môi trường cung cấp cho trình nguyên phân: II.3.1.2.1.1.Phương pháp giải a Kiến thức bổ sung *Số NST tương đương với số nguyên liệu môi trường cung cấp: - tế bào ( chứa 2n NST) nguyên phõng lần tạo x tế bào + Số NST tế bào mẹ 2n + Số NST tế bào 2n 2x Do đó, môi trường tế bào cung cấp nguyên liệu tương đương số NST tổng số NST tế bào trừ số NST tế bào mẹ ban đầu : 2x 2n - 2n Vậy tổng số NST môi trường cung cấp = 2n (2x – 1) - a tế bào (mỗi tế bào chứa 2n NST) nguyên phân x lần nhau, tạo a.2x tế bào +Số NST chứa a tế bào mẹ là: a 2n +Số NST chứa tế bào là: a.2x 2n Do đó, môi trường tế bào cung cấp nguyên liệu tương đương số NST tổng số NST tế bào trừ số NST tế bào mẹ ban đầu : a.2x 2n - a 2n Vậy tổng số NST môi trường cung cấp = a 2n (2x – 1) - a tế bào (mỗi tế bào chứa 2n NST) nguyên phân số lần không x tế bào nguyên phân k1 lần; y tế bào nguyên phân k2 lần… +Tổng số tế bào sinh là: x 2k1 + y 2k2 + … + Số NST môi trường cung cấp là: x 2n (2k1 – 1) + y 2n (2k2 – 1) +… *Số lượng NST hoàn toàn môi trường cung cấp là: - Khi tế bào nguyên phân x lần NST tế bào mẹ ban đầu nhân đôi, lần nhân đôi nửa NST lấy từ tế bào mẹ Do dù hệ tế bào số NST hoàn toàn môi trường cung cấp 2n (2x – 2) - Với a tế bào nguyên phân x lần số NST hoàn toàn môi trường cung cấp a 2n (2x – 2) - Với a tế bào (mỗi tế bào chứa 2n NST) nguyên phân số lần không x tế bào nguyên phân k1 lần; y tế bào nguyên phân k2 lần… số NST hoàn toàn môi trường cung cấp x 2n (2k1 – 2) + y 2n (2k2 – 2) +… b Phương pháp giải Tùy vào kiện đề bước sau: - Bước Xác định số tế bào nguyên phân; NST 2n - Bước Xác định số lần nguyên phân VẬY SỐ TẾ BÀO 2N TẠO RA SAU NGUYÊN PHÂN LÀ – Tổng số tinh trùng hình thành là: 512+512=1024 – Tổng số tế bào sinh tinh 1024:4=256 – Vì tổng số NST môi trường cung cấp cho trình nguyên phân 9690 nên ta có: (256 – 1).2n = 9690 nên 2n = 38 – Số lần nguyên phân tế bào sinh dục sơ khai: Gọi k số lần nguyên phân k = 256 nên k = b Số loại tinh trùng tối đa tạo ra: 2n = 38 =>n = 19 Tế bào 19 cặp NST tương đồng cấu trúc khác – Trao đổi chéo xảy điểm cặp NST tạo 4.4 = 16 loại giao tử – Trao đổi chéo hai điểm không đồng thời cặp NST tạo 6.6.6 = 216 loại giao tử – Trao đổi chéo kép cặp NST tạo loại giao tử – Còn lại 19 – ( 2+3+1) = 13 cặp giảm phân bình thường tạo 213 loại G – Tổng số loại giao tử hình thành 16.216.8.213= 223.33 II.3.2.6 3.Trường hợp : Trao đổi chéo kép II.3.2.6 3.1.Phương pháp giải a Kiến thức bổ sung Trao đổi chéo kép tượng nhiều tế bào trao đổi đoạn điểm , tế bào trao đổi chéo vị trí thứ , tế bào trao đổi điểm lúc cặp NST tương đồng Trao đổi đoạn hai điểm không lúc cặp NST tạo loại giao tử (đã xét trên) Ta xét trường hợp trao đổi đoạn hai điểm lúc, diễn biến sơ đồ sau: Sơ đồ 3: diễn biến tượng trao đổi chéo hai điểm đồng thời cặp NST • • • • • • Xét cặp NST gồm NST cấu trúc khác giảm phân trao đổi đoạn điểm không lúc tạo kiểu giao tử :2 GT không trao đổi đoạn, GT trao đổi vị trí 1, GT trao đổi vị trí số 2, GT trao đổi chéo điểm Xét NST gồm n cặp tương đồng Xét k cặp NST gồm NST cấu trúc khác giảm phân trao đổi chéo kép tạo 8k kiểu giao tử n- k cặp lại không trao đổi chéo tạo 2n-k Tổng số giao tử tạo : 2n-k ×8k = 2n × 4k = 2n+2k kiểu Từ kiến thức rút : -Nếu đề cho số tế bào cụ thể (a tế bào) + Không trao đổi chéo: thực tế tế bào tạo hai loại tinh trùng tổng số tinh trùng Nên a tế bào số loại tinh trùng tạo ra: a.2 ≤ n ( số giao tử tế bào tạo nhỏ số giao tử thể tạo ra) + trao đổi chéo (nhận biết: đề cho sẵn thấy kiểu gen dạng liên kết): tế bào tạo giao tử: giao tử liên kết giao tử hoán vị Nên số loại tinh trùng tạo từ a tế bào là: 4a - Từ tế bào sinh trứng thực tế tạo loại trứng tổng số loại trứng hình thành trường hợp b Phương pháp giải Bước Xác định số cặp NST giảm phân trao đổi chéo, trao đổi chéo - Bước Áp dụng công thức II.3.2.6 3.2.BÀI TẬP MINH HỌA Bài Một tế bào kiểu gen tinh trùng? Dd giảm phân bình thường thực tế cho loại A B C D Hướng dẫn: Một tế bào kiểu gen Dd giảm phân bình thường thực tế cho loại tinh trùng ABD abd ABd abD Bài : tế bào sinh tinh trùng tiến hành giảm phân xảy trao đổi chéo tối đa cho loại tinh trùng? Hướng dẫn: Mỗi tế bào sinh tinh giảm phân trao đổi chéo cho loại tinh trùng tế bào sinh tinh kiểu gen giảm phân tạo 4.3=12 loại tinh trùng Bài Một thể kiểu gen Dd giảm phân trao đổi chéo xảy cho tối đa loại trứng? A B C D 16 Hướng dẫn: thể kiểu gen Dd cặp NST tương đồng : Dd tạo hai giao tử xảy trao đổi chéo tạo tối đa giao tử Số giao tử thể tạo : x = giao tử Dd Bài 4: Ruồi nhà NST 2n=12 Một ruồi tế bào hai cặp NST tương đồng mà cặp gồm NST cấu trúc giống nhau, cặp NST lại NST cấu trúc khác Khi phát sinh giao tử cặp NST cấu trúc khác xảy trao đổi đoạn điểm, cặp lại không trao đổi đoạn số loại trứng sinh từ ruồi bao nhiêu? Hướng dẫn: Bộ NST 2n=12 ® n = cặp NST tương đồng cấu trúc giống nên lại 6-2 = cặp NST cấu trúc khác Hai cặp NST cấu trúc giống giảm phân cặp cho loại giao tử cặp NST cấu trúc khác trao đổi chéo cặp cho loại giao tử cặp NST cấu trúc khác không trao đổi chéo cặp tạo giao tử Tổng số giao tử hai cặp NST tường đồng trao đổi chéo điểm : 1.1.42.2.2 = 26 = 64 Bài (Đề THPT QG 2015 – Câu 32 mã 159) D d Hai tế bào sinh tinh kiểu gen AaBbX e X E giảm phân bình thường xảy hoán vị gen hai tế bào Theo lí thuyết, số loại giao tử tối đa tạo A 16 B C D Hướng dẫn: Một tế bào giảm phân không xảy hoán vị (không trao đổi chéo) tạo loại giao tử (2 loại tinh trùng) Một tế bào lại giảm phân hoán vị tạo giao tử Vậy tối đa số giao tử tạo từ tế bào 2+4 = Bài Một tế bào sinh dục kiểu gen AaBBDdEeffXY giảm phân bình thường cho số loại giao tử là: A B C D 16 Bài 7: tế bào sinh tinh cá thể kiểu gen AaBbddEe tiến hành giảm phân bình thường hình thành tinh trùng Số loại tinh trùng tối đa tạo : A B C D Bài 8: Cho tế bào kiểu gen sau DEDEabAB HhGgXY giảm phân sinh tinh trùng thực tế số giao tử tối đa mà tế bào tạo Biết xảy tượng hoán vị gen A a A 10 B C 20 D 15 HD: - tế bào: Do tb GP TĐC tạo loại g.tử nên ta có: 4= 20 (gt) Bài tế bào sinh tinh trùng kiểu gen AaBbDdEe tiến hành giảm phân xảy trao đổi chéo tối đa cho số loại tinh trùng A 64 B 12 C 16 D II.3.2.7 Dạng Xác định nguồn gốc NST trình giảm phân hình thành giao tử II.3.2.7.1 Phương pháp giải a Kiến thức bổ sung Trong kiến thức giảm phân biết: - Trong tế bào NST tồn thành cặp tương đồng - Các cặp NST tương đồng phân li độc lập trình giảm phân tổ hợp tự (ngẫu nhiên) thụ tinh Do xét nguồn gốc lưỡng bội 2n bố (mẹ) ta thấy n NST nguồn gốc từ ông nội (ông ngoại) n NST nguồn gốc từ bà nội (bà ngoại) Bố (mẹ) NST 2n giảm phân hình thành 2n kiểu giao tử NST n Trong số kiểu giao tử mang k NST ông nội bà nội (ông ngoại bà ngoại) tổ hợp không lặp chập k n: Vậy tỉ lệ giao tử bố (hoặc mẹ) mang k số n NST ông nội bà nội (ông ngoại bà ngoại) là: Số kiểu tổ hợp bố mẹ là: 2n 2n = 4n Trong tỉ lệ kiểu hợp tử mang ông nội (bà nội) NST ông ngoại (bà ngoại) Lưu ý: Các biểu thức xét điều kiện cấu trúc NST phải khác Trong giảm phân trao đổi đoạn đột biến b Phương pháp giải Bước Xác định NST 2n Bước Xác định số kiểu giao tử NST n Bước Dựa vào số cặp NST nguồn gốc từ ông nội, ông ngoại mà áp dụng công thức tính II.3.2.7.2Bài tập minh họa Bài Ở người, NST 2n = 46, cho biết trình hình thành giao tử trao đổi chéo đột biến 23 cặp NST tương đồng c Xác định số tổ hợp giao tử số kiểu hợp tử khác tạo thành d Xác định khả sinh đứa trẻ nhận cặp NST, từ ông nội, từ bà ngoại e Xác định tỉ lệ đứa trẻ sinh mang 23 NST ông ngoại f Xác định tỉ lệ sinh đứa trẻ mang 23 cặp NST 23 NST từ ông nội 23 NST từ ông ngoại Hướng dẫn 2n = 46 nên n= 23 a Số tổ hợp giao tử 4n = 423 Số kiểu tổ hợp giao tử khác 3n = 323 b Khả sinh đứa trẻ là: ¼ c Tỉ lệ đứa trẻ sinh 1/223 d Khả sinh đứa trẻ 1/ 246 Bài Bộ NST lưỡng bội người 2n = 46 – trường hợp giao tử mang NST từ bố? – Xác suất giao tử mang NST từ mẹ bao nhiêu? Giải * Số trường hợp giao tử mang NST từ bố: = * Xác suất giao tử mang NST từ mẹ: Bài Ở loài đậu Hà Lan 2n = 14 Giảm phân không xảy đột biến trao đổi đoạn, cho biết: - Bao nhiêu loại hợp tử chứa NST “ ông nội”? Tỉ lệ loại hợp tử này? - Bao nhiêu hợp tử chứa NST “bà ngoại”? Tỉ lệ loại hợp tử này? - Bao nhiêu loại hợp tử vừa chứa NST “ông nội” vừa chứa NST “bà ngoại”? Bài giải - Tổng số loại giao tử tạo : 2n = 27 = 128 - Tổng số loại hợp tử: 2n 2n = 27 27 = 16384 - Số loại giao tử chứa NST ông nội số tổ hợp chập = 35 - Số loại giao tử chứa NST bà ngoại số tổ hợp chập = 21 - Số loại hợp tử chứa NST ông nội số kiểu tổ hợp 35 giao tử cha với 128 giao tử mẹ = 35.128 = 4480 - Tỉ lệ hợp tử 4480/ 16384 = 35/128 - Số loại hợp tử chứa NST bà ngoại số kiểu tổ hợp 21 giao tử mẹ với 128 loại giao tử cha = 21.128 = 2688 - Tỉ lệ hợp tử = 2688/ 16384 = 21/128 - Số loại hợp tử vừa chứa NST ông nội vừa chứa NST bà ngoại số kiểu tổ hợp 35 loại giao tử cha với 21 loại giao tử mẹ = 35.21 = 735 - Tỉ lệ hợp tử 735/ 16384 II.3.2.8 Dạng 8: Một số dạng tập tổng hợp nguyên phân, giảm phân bình thường II.3.2.8 1.Phương pháp giải: - Tóm tắt đề bài: cho yêu cầu làm - Nhớ kiến thức công thức học II.3.2.8 Các ví dụ cụ thể Bài 1: Một nhóm tế bào sinh dục đực sơ khai 720 NST đơn Các tế bào nguyên phân liên tiếp số đợt Số đợt nguyên phân tế bào số NST đơn NST 2n loài Các tế bào tạo trở thành tế bào sinh tinh Hiệu suất thụ tinh tinh trùng 10% giao phối với cá thể tạo nên hợp tử với tổng số NST đơn: 4608 lúc chưa nhân đôi Hiệu suất thụ tinh trứng 50% a Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) loài? A 10 B C D b Xác định số lượng tế bào sinh dục đực sơ khai số tế bào sinh tinh A 80; 1430 B 90; 1440 C 100; 1450 D 70; 1420 c Để hoàn tất trình thụ tinh, phải cần trứng? Nếu cho tế bào số đợt nguyên phân A 1152 B 1154 C 1156 D 1158 ĐA: a) 2n = 8, b) TBSD đực sơ khai 90, TB sinh tinh: 1440, c) 1152 TB trứng Hướng dẫn a) Xác định NST lưỡng bội 2n loài - Gọi x số tế bào sinh dục đực sơ khai Ta có: Tổng số NST tế bào sinh dục đực sơ khai: x 2n = 720 (1) - Theo gia thiết: Số TB ban đầu x x 2k số tế bào tinh Số tinh trùng tạo thành: 4.x.2k Với HTT = TT thụ tinh 100% → TT thụ tinh = ∑TT x HTT = 4x.2k 10 (2) ∑ TT 100 100 Số NST hợp tử là: 4608 → Số NST tinh trùng thụ tinh = 4608: = 2304 Hay: Số tinh trùng thụ tinh x (n) = 2304 (4.x.2k 10) n = 2n x 2k = 2304 (3) 100 10 Thế (1) vào (3) ta được: 720 2k = 23040 → 2k = 16 → k= Theo giả thiết, số lần nguyên phân = Bộ NST đơn bội (n) = Suy NST lưỡng bội loài 2n = b) Xác định số TB sinh dục sơ khai TB sinh tinh Thế 2n = vào pt (1), ta được: x.8 = 720 → x = 90 Vậy số tế bào sinh dục sơ khai 90 Số tế bào sinh tinh là: 90 24 = 1440 c) Xác định số trứng tạo thành Với 2n = → Số hợp tử = 4608 : =576 Suy số hợp tử = số tinh trùng thụ tinh = số trứng thụ tinh = 576 Theo giả thiết: Htrứng = Trứng thụ tinh 100% → ∑Trứng = trứng thụ tinh 100 = 576 100 = 1152 ∑ Trứng Htrứng 50 Bài Một tế bào sinh dục đực sơ khai loài nguyên phân đợt liên tiếp ¼ số tế bào tạo tiến hành giảm phân tạo giao tử Tổng số NST đơn môi trường cung cấp cho trình hình thành giao tử 96 Giả sử hiệu suất thụ tinh tinh trùng 50%, trứng 25% a Tìm NST loài A B 12 C 24 D 10 C 50 D 46 b Xác định số tế bào sinh trứng A 64 B 80 ĐA: a) 2n = 12, b) 64 Hướng dẫn a Xác định NST lưỡng bội (2n) - Số tế bào tạo thành: 25 = 32 - Số tế bào tiến hành giảm phân: 32 ¼ = TB Số lần NP: k = Tổng số NST đơn môi trường cung cấp cho TB tiến hành giảm phân: 2n = 96 → 2n = 12 b Xác định số tế bào trứng tạo thành Ta có: Số tinh trùng tạo thành là: x = 32 (Vì TB sinh tinh qua giảm phân cho giao tử, mà theo đề TB tiến hành giảm phân) Mặc khác: HTT = TT thụ tinh 100% → TT thụ tinh = ∑TT x HTT = 32 x 50 = 16 ∑ TT 100 Suy ra: số tinh trùng thụ tinh = số trứng thụ tinh = 16 Ta lại có: Htrứng = Trứng thụ tinh 100% → ∑Trứng = trứng thụ tinh 100 = 16 100 = 64 ∑ Trứng Htrứng 25 Vì TB sinh trứng giảm phân cho TB trứng Nên ta số TB sinh trứng = số TB trứng = 64 III Hiệu sáng kiến đem lại: III.1 Hiệu kinh tế (không có) III.2 Hiệu mặt xã hội - Niềm hứng thú, say mê học tập học sinh phát huy - Rèn kỹ tự nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu chuẩn bị học trước nhà, củng cố tóm tắt kiến thức cách ngắn gon, nhanh chóng Đây phần quan trọng để hình thành tư học sinh Những vấn đề nảy sinh trình tự ngiên cứu đưa thảo luận để giải đến lớp Nhờ đó, hiệu nâng cao Xét mặt nhận thức, lưc, kỹ hình thành khả tự giác, tự khám phá tri thức hình thành kĩ khác thông qua khả tự học - Học sinh khá, giỏi áp dụng nhanh tập liên quan, nhớ kiến thức sâu khả thường xuyên bổ sung kiến thức mà tích lũy qua nghiên cứu sách tham khảo III Tính kế thừa, điểm mới, hướng phổ biến áp dụng đề tài - Tính kế thừa: phân dạng đưa phương pháp giải tập liên quan đến nguyên phân, giảm phân, thụ tinh - Điểm mới: Phân dạng chi tiết, phương pháp giải cụ thể , ví dụ tập tự giải giúp em học sinh tiếp cận kiến thức cách dễ dàng - Hướng phổ biến, áp dụng đề tài: Với tính khả thi đạt đề tài qua trình áp dụng năm qua, tới tiếp tục hoàn thiện với tập sát với đề thi THPT Quốc gia, phương pháp giải chi tiết câu trắc nghiệm nhanh III.4 Đề xuất, kiến nghị - Học sinh chủ động việc tự học môn Sinh học - Giáo viên Sinh học nên luyện kĩ làm tập Sinh học - Kính mong nhà trường quan tâm đến việc dạy học Sinh học ba khối học IV Cam kết không chép vi phạm quyền Tôi cam kết không chép QUAN ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN TÁC GIẢ SÁNG KIẾN (Ký tên) (xác nhận) (Ký tên, đóng dấu) Phạm Thị Ngân TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo Dục Đào Tạo - Sinh học 10 NXB Giáo Dục 2008 Bộ Giáo Dục Đào Tạo - Sinh học 10 nâng cao NXB Giáo Dục 2008 Bộ Giáo Dục Đào Tạo -Sách giáo viên Sinh học 10 NXB Giáo Dục 2006 Bộ Giáo Dục Đào Tạo -Sách giáo viên Sinh học 10 nâng cao NXB Giáo Dục 2006 Vũ Đức Lưu ,Ngô Văn Hưng - Hướng dẫn học ôn tập Sinh học 10 nâng cao NXB GD 2009 Nguyễn Quang Vinh, Bùi Đình Hợi, Đào Xuân Long – Sổ tay kiến thức Sinh học phổ thông NXB Giáo dục 2001 Phan Cự Nhân – Sinh học đại cương NXB GD 1997 Phan Kỳ Nam – Phương pháp giải tập Sinh học tập NXB Đồng Nai 2000 CÁC PHỤ LỤC (Kèm theo Báo cáo sáng kiến) Các chữ viết tắt đề tài - NST: Nhiễm sắc thể - TB: tế bào - NP: Nguyên phân - HTT: hiệu suất thụ tinh - TT thụ tinh: Tinh trùng thụ tinh - GP: giảm phân Ảnh minh họa sáng kiến áp dụng thực tế CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi: Tôi (chúng tôi): Số TT Họ tên ngày tháng năm sinh Nơi công tác Chức danh Trình độ chuyên môn - Là tác giả (nhóm tác giả) đề nghị xét công nhận sáng kiến: - Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: - Ngày sáng kiến áp dụng lần đầu áp dụng thử: - Mô tả chất sáng kiến: Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo sáng kiến - Những thông tin cần bảo mật có: - Những điều kiện cân thiết để áp dụng sáng kiến: - Đánh giá lợi ích thu dự kiến thu áp dụng sáng kiến theo ý kiến tác giả: - Đánh giá lợi ích thu dự kiến thu áp dụng sáng kiến theo ý kiến tổ chức, cá nhân tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể áp dụng thử (nếu có): Danh sách người tham gia áp dụng thử áp dụng lần đầu (nếu có): Nội dung Số ngày tháng Trình độ Họ tên Nơi công tác Chức danh công việc TT năm sinh chuyên môn hỗ trợ Tôi (chúng tôi) xin cam đoan thông tin đơn trung thực, thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật , ngày tháng .năm Người nộp đơn (ký ghi rõ họ tên) ... 2015; 2016 có / 50 câu ), chưa kể tập phát triển nguyên phân, giảm phân, thụ tinh tập quy luật di truyền, đột biến NST tập chủ yếu, hay khó đề thi .Có thể nói tập nguyên phân, giảm phân thụ tinh chìa... luận tập trắc nghiệm với phương pháp giải cụ thể, dễ hiểu II.3 Phương pháp giải tập liên quan đến nguyên phân, giảm phân thụ tinh II.3.1 Bài tập nguyên phân II.3.1.1 Dạng 1: Tính số tế bào sau nguyên. .. giảm phân thụ tinh mạnh dạn chọn đề tài: “ Phân dạng phương pháp giải tập nguyên phân, giảm phân thụ tinh đột biến ” I.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài áp dụng học sinh lớp 10 luyện tập, ôn tập buổi
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn PHÂN DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP NGUYÊN PHÂN, GIẢM PHÂN VÀ THỤ TINH KHI KHÔNG CÓ ĐỘT BIẾN, skkn PHÂN DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP NGUYÊN PHÂN, GIẢM PHÂN VÀ THỤ TINH KHI KHÔNG CÓ ĐỘT BIẾN, skkn PHÂN DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP NGUYÊN PHÂN, GIẢM PHÂN VÀ THỤ TINH KHI KHÔNG CÓ ĐỘT BIẾN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay