Dịch Vụ Số Hóa Tài Liệu Tại Cục Thông Tin Khoa Học Và Công Nghệ Quốc Gia

68 195 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 13:02

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQGHN KHOA THÔNG TIN - THƯ VIỆN - BÙI THỊ MAI LAN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ SỐ HÓA TÀI LIỆU TẠI CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH THÔNG TIN - THƯ VIỆN Hệ đào tạo: Chính quy Khóa học: QH-2011-X HÀ NỘI, 2015 BÙI THỊ MAI LAN – K56 THÔNG TIN THƯ VIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQGHN KHOA THÔNG TIN - THƯ VIỆN - BÙI THỊ MAI LAN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ SỐ HÓA TÀI LIỆU TẠI CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH THÔNG TIN THƯ VIỆN Hệ đào tạo: Chính quy Khóa học: QH-2011-X NGƯỜI HƯỚNG DẪN: ThS Phạm Tiến Toàn HÀ NỘI, 2015 BÙI THỊ MAI LAN – K56 THÔNG TIN THƯ VIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LỜI CAM ĐOAN Tôi Bùi Thị Mai Lan, lớp k56 Thông tin thư viện Với đề tài “Đánh giá chất lượng dịch vụ số hóa Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia” xin cam đoan thông tin khóa luận thân cố gắng tìm hiểu, học hỏi hướng dẫn bảo giáo viên hướng dẫn Đồng thời, nhận động viên giúp đỡ nhiệt tình từ phía gia đình bạn bè Để hoàn thành khóa luận xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Thầy giáo hướng dẫn, ThS Phạm Tiến Toàn trực tiếp hướng dẫn suốt trình thực đề tài Tôi xin cảm ơn Thầy, Cô giáo Khoa Thông tin Thư viện cán Cục Thông tin Khoa học Công nghệ quốc gia nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện cung cấp số liệu giúp có thông tin cần thiết dẫn chứng để hoàn thành khóa luận Mặc dù hoàn thành khóa luận với tất nỗ lực thân hạn chế trình độ hiểu biết chưa có nhiều kinh nghiệm việc nghiên cứu nên khóa luận tránh khỏi nhiều sai sót nội dung hình thức trình bày Kính mong nhận cảm thông đóng góp quay thầy cô bạn! Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2015 Sinh viên thực Bùi Thị Mai Lan BÙI THỊ MAI LAN – K56 THÔNG TIN THƯ VIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT KH&CN TTKH&CNQG Khoa học công nghệ Thông tin khoa học công nghệ Quốc gia CSDL Cơ sở liệu KQNC Kết nghiên cứu BÙI THỊ MAI LAN – K56 THÔNG TIN THƯ VIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1: Giao diện phần mềm Libol 5.5 Hình 2: Sơ đồ thể quy trình số hóa tài liệu BÙI THỊ MAI LAN – K56 THÔNG TIN THƯ VIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP MỤC LỤC MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ DỊCH VỤ SỐ HÓA TÀI LIỆU TẠI CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA 20 2.2.Các tiêu chí đánh giá Dịch vụ số hóa .38 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DICH VỤ SỐ HÓA TÀI LIỆU TẠI CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA .54 3.1 Nhận xét chung 54 3.2 Kiến nghị giải pháp 55 3.2.1 Phát triển đội ngũ cán 55 3.2.2 Tăng cường sở vật chất để phục vụ công tác số hóa .57 3.2.3 Xây dựng sách số hóa tài liệu 57 3.2.4 Tăng cường kinh phí số hóa tài liệu 58 3.2.5 Tăng cường trao đổi, chia sẻ nguồn tài nguyên số hóa 58 3.2.5 Đẩy mạnh hoạt động Marketing cho sản phẩm số hóa 58 KẾT LUẬN 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 PHỤ LỤC 63 PHỤ LỤC 66 BÙI THỊ MAI LAN – K56 THÔNG TIN THƯ VIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hiện nay, xu phát triển để hội nhập, phấn đấu chuyển dần từ thư viện truyền thống sang thư viện điện tử Đây xu hướng tất yếu Tuy nhiên, để xây dựng thư viện điện tử theo nghĩa cần có số quan điểm thống lựa chọn bước thích hợp, đó, cần tập trung quan tâm đến khâu số hóa tài liệu, khâu trình xây dựng thư viện điện tử Trong thời kỳ đại, thông tin – đối tượng quản lý khai thác hoạt động thông tin thư viện – gia tăng nhanh chóng không số lượng mà xuất nhiều loại hình thông tin, đặc biệt nguồn tài nguyên số Sự xuất bùng nổ loại hình thông tin đòi hỏi thư viện, quan thông tin cần có thay đổi tất yếu việc bổ sung, lưu trữ, quản lý cung cấp thông tin đến đối tượng người dùng Những nằm gần đây, việc sử dụng phát triển công nghệ thông tin lĩnh vực Khoa học công nghệ trở thành phổ biến coi tiêu chí quan thông tin đại Công nghệ thông tin phát triển nhanh BÙI THỊ MAI LAN – K56 THÔNG TIN THƯ VIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP chóng, đa dạng, sử dụng công cụ phương tiện kỹ thuật đại nhằm thực trình thu thập, lưu trữ, xử lý truyền dẫn khai thác để sử dụng thông tin với hiệu cao nhất, phục vụ cho phát triển địa phương, đất nước Yêu cầu số hoá tài liệu trở nên quan trọng Đối với công tác bảo tồn di sản văn hoá thành văn, số hóa tích cực góp phần gìn giữ khối di sản văn hoá vô giá dân tộc Từ sưu tập số tạo sản phẩm dịch vụ thông tin thực có giá trị, đáp ứng đa dạng nhu cầu nghiên cứu nhóm độc giả Thuật ngữ “số hoá” (tiếng Anh: Digitization) sử dụng để trình chuyển đổi thông tin truyền thống sang thông tin số Thông tin truyền thống bao gồm dạng tài liệu, văn bản, tranh vẽ, đồ, băng hình, băng ghi âm… Kết việc số hoá, tạo nên tệp liệu (văn bản, ảnh, đồ, âm thanh, đa phương tiện) lưu trữ máy tính điện tử Số hóa tài liệu phát triển sớm nhiều nước giới ngày mở rộng quy mô nhiều nước phát triển, phải kể đến Việt Nam Gần đây, số hóa tài liệu quan thông tin triển khai theo nhiều hình thức quy mô khác mang lại lợi ích lớn cho trình lưu trữ tìm kiếm thông tin quan thông tin Việt Nam Đi với phát triển đó, Cục TTKH&CNQG tiến hành triển khai dịch vụ số hóa từ năm 1990 tiếp tục cải tiến phát triển để tạo sản phẩm thông tin đáp ứng nhu cầu thông tin người sử dụng Thời gian qua, dịch vụ số hóa Cục Thông tin hoạt động hiệu nhiên số hạn chế cần phải khắc phục cải thiện Xuất phát từ thực tế đó, với mong muốn đóng góp ý kiến để Cục thông tin có chiến lược phù hợp cho phát triển dịch vụ, lựa chọn đề tài “ Đánh giá dịch vụ số hóa tài liệu Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia” Lịch sử nghiên cứu BÙI THỊ MAI LAN – K56 THÔNG TIN THƯ VIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Số hóa tài liệu vấn đề quan thông tin trọng phát triển nghiên cứu Bởi lẽ phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ với xu hội nhập đòi hỏi thách thức cho ngành Thông tin – Thư viện nói chung cần phải có đổi hoạt động, bắt kịp tiến thời đại phục vụ đắc lực cho nghiệp công nghiệp hóa – đại hóa đất nước Trong năm gần đây, có nhiều đề tài có đề cập đến dịch vụ số hóa tài liệu Cục TTKH&CNQG Có đề tài giới thiệu qua không sâu, có đề tài có sâu chưa đê cập tới đánh giá chất lượng dịch vụ mà tập trung vào trạng số khía cạnh số hóa tài liệu Vấn đề cần thiết cần phải đánh giá cách rõ ràng khách quan đến chất lượng dịch vụ để đưa giải pháp hiệu nhìn điểm hạn chế việc triển khai dịch vụ số hóa Cục TTKH&CNQG Tác giả Nguyễn Thu Hà với đề tài Tim hiểu công tác số hóa tài liệu Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia (Khóa luận tốt nghiệp,2012) sâu vào trình bày thực trạng số hóa tài liệu Cục Thông tin nhiên chưa đề cập đến đánh giá chất lượng dịch vụ Nhằm mục đích làm rõ thực trạng dịch vụ số hóa đồng thời sâu vào đánh giá chất lượng dịch vụ, đề tài mong muốn bổ sung điểm thiếu xót đề tài trước đề xuất giải pháp cho việc phát triển dịch vụ số hóa Cục TTKH&CNQG Đồng thời, tạo sở lý luận thực tiễn cho đề tài nghiên cứu sau mở rộng sâu Vấn đề nghiên cứu - Đánh giá chất lượng dịch vụ số hóa tài liệu Cục TTKH&CNQG theo tiêu chí (những điểm tốt chưa tốt) - Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ số hóa Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài BÙI THỊ MAI LAN – K56 THÔNG TIN THƯ VIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - Đối tượng nghiên cứu đề tài dịch vụ số hóa Cục Thông tin Khoa học Công nghệ quốc gia - Phạm vi nghiên cứu: + Về thời gian: Nghiên cứu dịch vụ số hóa Cục TTKH&CNQG từ năm 2010 đến + Về không gian: Khảo sát tìm hiểu dịch vụ số hóa Cục TTKH&CNQG (số 24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu - Cơ sở lý luận: + Cơ sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh + Cơ sở quan điểm Đảng, Nhà nước công tác thông tin thư viện bao gồm tài liệu đạo định - Phương pháp nghiên cứu: + Thu thập, phân tích tham khảo tài liệu liên quan + Điều tra khảo sát thực tế + Trao đổi với cán chuyên môn Mục đích nghiên cứu Khóa luận nghiên cứu hoàn thành với mục đích muốn đưa đánh giá cách khái quát dịch vụ số hóa Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia sở thực trạng dịch vụ, từ đưa ý kiến đóng góp, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu dịch vụ Ý nghĩa nghiên cứu đề tài Về lý luận: Kết nghiên cứu niên luận góp phần làm rõ nội hàm khái niệm dịch vụ, dịch vụ số hóa tài liệu, tài liệu số, tài liệu điện tử,… đồng thời giúp hoàn thiện vấn đề lý thuyết công tác số hóa tài liệu - Về thực tiễn: + Trình bày dịch vụ số hóa tài liệu Cục Thông tin + Đưa đánh giá cụ thể, khách quan dịch vụ số hóa tài liệu Cục TTKH&CNQG dựa tiêu chí đánh giá dich vụ BÙI THỊ MAI LAN – K56 THÔNG TIN THƯ VIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Với tốc độ quét scan tài liệu đạt 1600trang/giờ thời gian thực dich vụ số hóa rút ngắn hơn, đồng nghĩa với việc tốc độ số hóa nhanh Dịch vụ số hóa Cục thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia đảm bảo tính kịp thời người sử dụng, yêu cầu mặt sản phẩm đầu tài liệu đảm bảo  Tiểu kết chương : Ở chương này, Khóa luận giới thiệu đôi nét Cục TTKH&CNQG, trình bày thực trạng số hóa tài liệu từ sâu vào phân tích giải vấn đề mà đề tài đề cập tới Nêu điểm làm tốt điểm hạn chế dịch vụ số hóa theo tiêu chí cụ thể để từ đóng góp giải pháp khắc phục nâng cao đề cập chương CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DICH VỤ SỐ HÓA TÀI LIỆU TẠI CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA 3.1 Nhận xét chung Nhìn cách tổng quát, dịch vụ số hóa chất lượng tài nguyên số Cục TTKH&CNQG cán NDT đánh giá tốt, đáp ứng nhu cầu người dùng Nguồn tài liệu lựa chọn để số hóa đươc lựa chọn kỹ nguồn tin quan trọng, có hàm lượng khoa học, có giá trị Bằng BÙI THỊ MAI LAN – K56 THÔNG TIN THƯ VIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP viêc số hóa tài liệu, Cục TTKH&CNQG ứng dụng thành tựu công nghệ vào thực tiễn thể qua phần mềm xử lý, quy trình công nghệ phương tiện kỹ thuật đại mang lại hiệu cho trình thực dịch vụ chất lượng sản phẩm tạo Tuy nhiên bên cạnh măt tích cực, dịch vụ số hóa để lại hạn chế cần phải khắc phục việc khai thác nguồn tài liệu để số hóa chưa triệt để, nguồn nhân lực hạn chế số lượng trình độ, sở vật chất chưa đầu tư nhiều nên chất lượng dịch vụ bị ảnh hưởng Các hạn chế cần có giải pháp nâng cao dịch vụ 3.2 Kiến nghị giải pháp 3.2.1 Phát triển đội ngũ cán Nguồn nhân lực xem nhân tố định công tác phát triển nguồn tài nguyên số Hiện nay, việc phát triển nguồn tin số hóa Cục TTKH&CNQG không yêu cầu hạ tầng sở vật chất, trang thiết bị mà đòi hỏi đội ngũ cán có trình độ chuyên môn, có kỹ nghề nghiệp để đáp ứng nhiệm vụ quan thông tin Qua khảo sát sơ đội ngũ cán thư viện Cục Thông tin cho thấy, đại đa số phục vụ thư viện tuyền thống, chưa có đủ khả năng, lực phục vụ TVS Vấn đề trở ngại đội ngũ cán thông tin thư viện trình độ ngoại ngữ CNTT (hai yếu tố thiếu cán TVS) Đó chưa nói đến kỹ khác như: kỹ nắm bắt, tìm kiếm, xử lý, quản lý thông tin Sự phát triển ngành thông tin, thư viện giới chứng minh: ranh giới thư viện, thông tin, công nghệ thông tin ngày xích lại gần Thực tiễn hoạt động thông tin thư viện nước cho thấy BÙI THỊ MAI LAN – K56 THÔNG TIN THƯ VIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP cần phải nhanh chóng thay đổi nội dung chương trình đào tạo chuyên ngành thông tin thư viện vốn lạc hậu Cũng ngành toàn xã hội, nhu cầu phát triển ngành Thông tin thư viện nước ta tắt đón đầu để hội nhập với cộng đồng giới Trước hết cần biết rõ giai đoạn phát triển so với cộng đồng thông tin thư viện giới, từ xây dựng mô hình đào tạo cán cán thư viện thông tin sớm bắt nhịp với nhu cầu hội nhập Cục thông tin cần bổ sung thêm số lượng cán số hóa để đáp ứng nhanh nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan thông tin, biệt đội ngũ cán trẻ, đồng thời đẩy mạnh công tác đào tạo đào tạo lại nghiệp vụ cho lớp cán - Tổ chức lớp đào tạo nâng cao Cục cho đối tượng cụ thể Đồng thời mời chuyên gia nước nước thuộc lĩnh vực tham gia đào tạo cho cán Với cán số hóa, cần đào tạo nội dung liên quan đến quy trình số hóa, xây dựng quản lý dự án số hóa, phần mềm xử lý, quản lý mà khai thác tài liệu số hóa, … - Tổ chức hội thảo nghiệp vụ cho cá nhân tham gia thuộc khâu toàn quy trình phát triên nguồn tài liệu số, chuyên gia, chuyên viên trao đổi chia sẻ kinh nghiệm cho vấn đề liên quan đến công tác số hóa, từ cán số hóa Cục cán nghiệp vụ khác học hỏi kinh nghiệm trau dồi thêm cho thân kiến thức kỹ số hóa Từ đáp ứng nhu cầu quan - Vận động tạo điều kiện hỗ trợ cho cán đào tạo thạc sĩ tiến sĩ nước nước để cán học hỏi, bồi dưỡng nâng cao trình độ BÙI THỊ MAI LAN – K56 THÔNG TIN THƯ VIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Ngoài ra, Cục cần bồi dưỡng thêm cho cán kỹ cần thiết xử lý tài liệu nội dung hình thức, kỹ thuật số hóa khả sử dụng phần mềm có, kỹ tìm kiếm phát nguồn thông tin có giá trị bên hệ thống 3.2.2 Tăng cường sở vật chất để phục vụ công tác số hóa Để thực công tác số hóa tốt có hiêu quả, Cục thông tin cần có đầu tư trang thiết bị, máy móc đại Đồng thời cần tạo môi trường điều kiện làm việc thuận lợi để cán số hóa làm việc hiệu Đi với công tác số hóa tài liệu, Cục thông tin cần quan tâm đến vấn đề bảo dưỡng định kỳ hệ thống thiết bị máy móc số hóa để phục vụ lâu dài công tác số hóa 3.2.3 Xây dựng sách số hóa tài liệu Cục Thông tin cần có sách phối hợp quan thông tin thư viện khác để chia sẻ nguồn lực thông tin, đồng thời phối hợp tận dụng sản phẩm số hóa quan có diện chuyên đề bao quát, từ giúp tăng nhanh nguồn tin giảm chi phí mua tài liệu Trong việc lựa chọn tài liệu để số hóa cần ưu tiên tài liệu đặc thù, tài liệu quý, có giá trị lâu dài Song song với vấn đề xây dựng siêu liệu tài liệu cập nhật tài liệu số vào CSDL để phục vụ kịp thời Bên cạnh đó, Cục thông tin cần quan tâm đến chất lượng việc số hóa tài liệu, cần lưu tài liệu số để tránh phải làm làm lại Điều cần tổ chức chặt chẽ BÙI THỊ MAI LAN – K56 THÔNG TIN THƯ VIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Điều quan trọng sách số hóa tài liệu luôn đảm bảo tính pháp lý cho nguồn thông tin số Cục cần dựa văn hướng dẫn sách Nhà nước quyền tác giả điều khác liên quan quy định điều Luật sở hữu trí tuệ để thực vấn đề liên quan đến quyền tài liệu số 3.2.4 Tăng cường kinh phí số hóa tài liệu Với thực tế nay, công tác sô hóa tài liệu đòi hỏi có tăng cường nguồn kinh phí để tự chủ tiến hành hoạt động Chính thế, Cục thông tin cần tăng cường thu hút nguồn tài trợ từ Bộ, ngành, dự án tổ chức số hóa nước ngoài, quỹ tài trợ,… nhằm tăng cường nguồn kinh phí cho đơn vị giúp phát triển dịch vụ số hóa thời gian tới 3.2.5 Tăng cường trao đổi, chia sẻ nguồn tài nguyên số hóa Chia sẻ tài nguyên số hoạt động giúp Cục thông tin tăng cường khả phát triển thu thập nguồn tài nguyên số bên ngoài; phổ biến rộng rãi nguồn tài nguyên số lưu trữ; trao đổi tài nguyên số thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với quan khác.Vì vậy, Cục cần trao đổi chia sẻ tài nguyên số nhằm làm giàu nguồn tài nguyên số cho thân đồng nghiệp 3.2.5 Đẩy mạnh hoạt động Marketing cho sản phẩm số hóa Các sản phẩm số hóa không giới thiệu, marketing đến người dùng tài liệu lưu trữ, không sử dụng Chính thế, Cục thông tin cần đẩy mạnh hoạt động marketing cho sản phẩm số hóa nhiều hình thức Điều đưa người sử dụng đến gần với Đó yếu tố định hiệu số hóa lại yếu tố cần thiết để góp phần phát triển nguồn tài liệu điện tử Đồng thời yếu tố ảnh hưởng sâu sắc đến phát triển quan thông tin nói chung Cục TTKH&CN nói riêng BÙI THỊ MAI LAN – K56 THÔNG TIN THƯ VIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  Tiểu kết chương 3: Từ thực tế tìm hiểu dịch vụ số hóa Cục TTKH&CNQG đánh giá cụ thể trình bày chương 2, Chương đưa nhận xét chung tập trung vào giải pháp nhằm khắc phục hạn chế thiếu xót hoạt động dịch vụ giúp nâng cao hiệu dịch vụ Đó kiến nghị phía thân hy vọng góp phần cho phát triển dịch vụ Cục TTKH&CNQG KẾT LUẬN Sự phát triển hoạt động dịch vụ thông tin thư viện tương lại mang ý nghĩa đặc biệt Hoạt động dịch vụ thông tin thư viện đòi hỏi phải nâng cao sở cán thư viện phải có kiến thức sâu rộng để cung cấp thông tin cho người dùng tin, sẵn sang tìm kiếm thông tin từ nơi đâu có khả tổng hợp chuẩn bị thông tin để người dùng tin sử dụng Dịch vụ triển khai tốt sở lực có nguồn tin đội ngũ cán thông tin chuyên nghiệp Việc đáp ứng nhu cầu thông tin cách nhanh , hiệu nhất, nhằm mục đích thúc đẩy tri thức đổi khoa học mục đích mà quan thông tin hướng tới BÙI THỊ MAI LAN – K56 THÔNG TIN THƯ VIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Thông tin khoa học công nghệ nguồn lực quan trọng thiếu công tác nghiên cứu đào tạo Trong thời gian qua, đầu tư Nhà nước hợp tác quốc tế, Cục TT KH&CN QG xây dựng nguồn tin KH&CN phong phú phục vụ cách đắc lực hiệu cho công tác nghiên cứu đào tạo Đồng thời, Cục bước đầu đạt kết to lớn công tác xây dựng hệ thống CSDL phục vụ bạn đọc.Với nỗ lực không ngừng trình xây dựng phát triển, Cục TTKH&CNQG xứng đáng trung tâm thông tin KH&CN nước, quan đầu dịch vụ số hóa Trong năm tới, Cục cần so phấn đấu công tác số hóa phát triển nguồn tài liệu số góp phần làm phong phú kho tài liệu số, phục vụ cho phát triển đất nước Với đề tài “Đánh giá chất lượng số hóa tài liệu Cục TTKH&CNQG” có đánh giá khách quan theo tiêu chí cụ thể giúp cho cán bộ, nhà lãnh đạo sau nhìn nhận thay đổi cách thức hoạt động không dịch vụ số hóa mà dịch vụ khác Cục hoàn thiện khắc phục hạn chế tồn thời gian ngắn TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt: Bùi Loan Thùy, Lê Văn Viết (2001), Thư viện học đại cương , TP.HCM, 2001, 257tr Cao Minh Kiểm (2010), “Thành lập Cục Thông tin KHCN Quốc gia – cột mốc phát triển”, Tạp chí Thông tin Tư liệu, số 1/2010 Cao Minh Kiểm (2009), Nguồn tin Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia phục vụ nghiên cứu đào tạo, Báo cáo trình bày hội BÙI THỊ MAI LAN – K56 THÔNG TIN THƯ VIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP nghị Mạng nghiên cứu đào tạo Việt Nam( VINAREN) lần thứ IV, tổ chức Hà Nội tháng 3/2009, Hà Nội, 2009, 12tr Đào Thị Hoài Thu (2012), Tìm hiểu công tác số hóa tài liệu số thư viện Việt Nam, Khóa luận tốt nghiệp ngành thông tin thư viện, Đại học Khoa học xã hội nhân văn (ĐHQGHN), Hà Nội, 2012 Hoàng Đức Liên, Nguyễn Hữu Ty (2008), Giải pháp xây dựng sưu tập tài liệu số, Website: Thuvien.net, URL: http://www.thuvien.net, cập nhật ngày 13/5/2015 Huỳnh Đình Chiến – Huỳnh Thị Xuân Phương (Trung tâm học liệu Đại học Huế), Nâng cao chất lượng dịch vụ Thông tin – thư viện, URL: http://webapp.lrc.ctu.edu.vn Truy cập ngày 13/3/2015 Phạm Văn Hùng (2009), Nghiên cứu xây dựng quản lý nguồn tài nguyên nội sinh Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia Luận văn Thạc sĩ thông tin thư viện, Đại học Khoa học xã hội nhân văn (ĐHQGHN), Hà nội, 2009, 123tr Phạm Quốc Hưng, Vai trò số hóa tài liệu đổi phương pháp giảng dạy học tập Việt Nam, URL: http://www.lirc.udn.vn , Truy cập ngày 13/3/2015 Quyết định số 1416/QĐ-BKHCN việc ban hành Điều lệ Tổ chức hoạt động Cục Thông tin KH&CN Quốc gia 10 Số hóa vấn đề quyền, Website: Thuvien.net, URL: http://www.thuvien.net Truy cập ngày 15/5/2015 BÙI THỊ MAI LAN – K56 THÔNG TIN THƯ VIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 11 Tầm quan trọng việc số hóa tài liệu, URL: http://sohoatailieu.vn/vn/, Truy cập ngày 15/3/2015 12 Ths Hoàng Thị Thu Hương Ths Nguyễn Trung Thành (Đại học FPT) Một số lưu ý xây dựng kế hoạch/ dự án số hóa tài liệu, URL: http://lib.ueh.edu.vn, Truy cập ngày 14/3/2015 13 ThS Nguyễn Tiến Đức, Trung tâm Thông tin KHCN Quốc gia, Xây dựng thư viện điện tử vấn đề số hóa tài liệu Việt Nam, Tạp chí Thông tin Tư liệu, Số 2/2005, URL: http://www.ted.com.vn Truy cập ngày 14/5/2015 14 Trần Thị Thanh Vân: Bài giảng môn Sản phẩm dịch vụ thông tin thư viện, Hà Nội, 2001 15 Trần Thị Thu(2011), Phát triển nguồn tin phục vụ nghiên cứu đào tạo Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học ngành thông tin, thống kê khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015, Hà nội, 2011 16 Trần thị Minh Nguyệt, Người dùng tin nhu cầu tin, Tập giảng, Đại học Văn hóa, Hà Nội, 2008, 100tr 17 Trần Thị Quý (2011), Số hóa tài liệu – Từ nhận thức đến triển khai đào tạo Khoa Thông tin – Thư viện trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn, Hội nghị - Hội thảo xây dựng chia sẻ nguồn lực thông tin địa phương dạng số phục vụ bảo tồn di sản, ĐHQGHN,H.,2011,Tr 151-157 18 Vũ Thị Ngọc Liên (2011), Tổng quan tình hình phát triển thư viện số trường đại học Australia Việt nam, Tạp chí Thư viện Việt Nam số 1(27), URL: http://nlv.gov.vn/nghiep-vu-thu-vien/ BÙI THỊ MAI LAN – K56 THÔNG TIN THƯ VIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 19 Website: Cổng thông tin Cục KH&CNQG, URL: http://www.vista.gov.vn , Truy cập ngày 13/3/2015 Tài liệu nước ngoài: About Greenstone software, Website: Greenstone digital library software, URL: http://www.greenstone.org Truy cập ngày 25/4/2015 FOX, Adward A., SULEMAN, Hussein, LUA Ming Building Digital Libraries Made Easy: Toward Open Digital Libraries Proccedings – 5th ICADL 2002 – Singapore, 11-14/12/2002 Fox Edward A (1999), The Digital Libraries Initiative: Update and Discussion, Website: American Society for Information Science, URL: http://www.asis.org, Truy cập ngày 24/4/2015 Grace, S.W.K (2009) Digital libraries overview and globalization In S.F.Yin-Lang Theng, Dion Goh, Jin-Cheon (Ed)., Handbook of research on digital libraries: design, development and impact (pp 562-573) Lynch, C (2002) Digital collections, digital libraries and digitization ò cultural heritage information First Monday, 7(5-6) PHỤ LỤC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU ĐIỀU TRA DÀNH CHO NGƯỜI DÙNG TIN BÙI THỊ MAI LAN – K56 THÔNG TIN THƯ VIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Để phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài Khóa luận tốt nghiệp “Đánh giá dịch vụ số hóa Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia”, mong bạn vui lòng trả lời số câu hỏi Rất mong nhận giúp đỡ bạn Xin chân thành cảm ơn! Họ tên: Nghề nghiệp: Câu Các dạng tài liệu bạn sử dụng Cục Thông tin gì?(Có thể khoanh tròn vào nhiều đáp án) Sách Kết nghiên cứu Tài liệu số hóa Tạp chí Khoa học CD-ROM Câu 2: Bạn chủ yếu sử dụng tài liệu truyền thống hay tài liệu số? Tài liệu truyền thống Tài liệu số Câu Trong sản phẩm số hóa sau, bạn sử dụng sản phẩm nào? Nếu có khai thác xin vui lòng cho biết ý kiến đánh giá bạn sản phẩm Sản phẩm số hóa CSDL tài liệu KH&CN Việt Nam (STD) CSDL báo cáo kết nghiên cứu (KQNC) BÙI THỊ MAI LAN – K56 THÔNG TIN THƯ VIỆN Đánh giá chất lượng Tốt Trung bình Chưa tốt KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Cơ sở liệu sách Câu Bạn thấy dễ dàng hay khó khăn sử dụng tài liệu số hóa? Dễ dàng Khó khăn Câu Tài liệu số hóa có đáp ứng mục đích khai thác thông tin bạn không? Đáp ứng hoàn toàn Đáp ứng phần Chưa đáp ứng Câu Bạn đánh giá hình thức tài liệu số hóa Cục? Tốt Trung bình Kém Câu Chi phí bạn bỏ sử dụng tài liệu số nào? Nhiều Bình thường Không nhiều Câu Bạn đánh giá trình cán số hóa tài liệu? Trình độ cao Trình độ trung bình Trình độ thấp Câu Bạn có đề xuất để nâng cao chất lượng “Dịch vụ số hóa tài liệu”? BÙI THỊ MAI LAN – K56 THÔNG TIN THƯ VIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHỤ LỤC TỔNG HỢP PHIẾU ĐIỀU TRA DÀNH CHO NGƯỜI DÙNG TIN Tổng số phiếu phát ra: 150 Tổng số phiếu thu về: 150 Câu hỏi Câu Các dạng tài liệu bạn sử dụng Cục Thông tin gì? Phương án trả lời Sách Kết nghiên cứu Tài liệu số hóa Tạp chí Khoa học BÙI THỊ MAI LAN – K56 THÔNG TIN THƯ VIỆN Số người Tỷ lệ (%) 137 64 121 56 91,3 42,6 80,6 37,3 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Câu 2: Bạn chủ yếu sử CD-ROM 23 15,3 Tài liệu truyền thống 87 58 Tài liệu số hóa 63 42 Dễ dàng 129 86 Khó khăn 21 14 Đáp ứng hoàn toàn 99 66 Đáp ứng phần 33 22 Chưa đáp ứng 18 12 Tốt 57 38 Bình thường 69 46 Chưa tốt 24 16 Nhiều 32 21,3 75 50 Không nhiều 43 28,7 Trình độ cao Trình độ trung bình 69 71 46 47,3 Trình độ thấp 10 6,7 dụng tài liệu truyền thống hay tài liệu số? Câu Bạn thấy dễ dàng hay khó khăn sử dụng tài liệu số hóa? Câu Tài liệu số hóa có đáp ứng mục đích khai thác thông tin bạn không? Câu Bạn đánh giá hình thức tài liệu số hóa Cục? Câu Chi phí bạn bỏ sử dụng tài liệu số Bình thường nào? Câu Bạn đánh giá trình độ cán số hóa tài liệu? Câu Trong sản phẩm số hóa sau, bạn sử dụng sản phẩm nào? Nếu có khai thác xin vui lòng cho biết ý kiến đánh giá bạn sản phẩm Sản phẩm số hóa Đánh giá chất lượng BÙI THỊ MAI LAN – K56 THÔNG TIN THƯ VIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Số người Tốt trả lời Tỷ lệ Trung Tỷ lệ Chưa Tỷ lệ (%) bình (%) tốt (%) CSDL tài liệu KH&CN Việt Nam (STD) 98 38 38,7 44 44,8 16 16,5 76 24 31,5 45 59,2 9,3 78 29 37,1 40 51,2 11,7 CSDL báo cáo kết nghiên cứu (KQNC) Cơ sở liệu sách Câu Bạn có đề xuất để nâng cao chất lượng “Dịch vụ số hóa tài liệu”? - Tăng cường số hóa tài liệu mới, cập nhật tình hình kinh tế, trị… Đầu tư đào tạo cán Số hóa tài liệu ngoại văn Giảm chi phí sử dụng tài liệu Kéo dài thời gian truy cập BÙI THỊ MAI LAN – K56 THÔNG TIN THƯ VIỆN ... NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQGHN KHOA THÔNG TIN - THƯ VIỆN - BÙI THỊ MAI LAN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ SỐ HÓA TÀI LIỆU TẠI CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ... 2015 Sinh viên thực Bùi Thị Mai Lan BÙI THỊ MAI LAN – K56 THÔNG TIN THƯ VIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT KH&CN TTKH&CNQG Khoa học công nghệ Thông tin khoa học công nghệ Quốc gia CSDL... MAI LAN – K56 THÔNG TIN THƯ VIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Phòng Tài - Kế toán Văn phòng Thư viện khoa học công nghệ quốc gia Trung tâm Cơ sở liệu quốc gia khoa học công nghệ Trung tâm Thống kê khoa
- Xem thêm -

Xem thêm: Dịch Vụ Số Hóa Tài Liệu Tại Cục Thông Tin Khoa Học Và Công Nghệ Quốc Gia, Dịch Vụ Số Hóa Tài Liệu Tại Cục Thông Tin Khoa Học Và Công Nghệ Quốc Gia, Dịch Vụ Số Hóa Tài Liệu Tại Cục Thông Tin Khoa Học Và Công Nghệ Quốc Gia

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay