SKKN Một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 1

37 232 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 12:56

Một số biện pháp rèn kĩ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp MỤC LỤC MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………………… Lí chọn đề tài…………………………………………… ……… Mục đích nghiên cứu……………………………………… Khách thể đối tượng nghiên cứu………………………………… Giả thuyết khoa học………………………………………………… Nhiệm vụ nghiên cứu………………………………………………… Phạm vi nghiên cứu………………………………………………… 5 5 Phương pháp nghiên cứu…………………………………………… NỘI DUNG…………………………………………………………… CHƯƠNG CƠ SỚ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VIỆC RÈN KĨ NĂNG VIẾT CHỮ ĐẸP CHO HỌC SINH TIỂU HỌC 1.1 Cơ sở lý luận việc rèn kĩ viết chữ đẹp cho học sinh tiểu học ……………………………………………………………………… 1.2 Thực tiễn việc rèn viết chữ đẹp cho học sinh tiểu học……… Kết luận chương 1……………………………………………… 10 12 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VỀ VIỆC RÈN CHỮ VIẾT CHO HỌC SINH LỚP TRƯỜNG TIỂU HỌC NƠI TÔI CÔNG TÁC 2.1 Đặc điểm chung trường Tiểu học nơi công tác…………… 12 2.2 Thực trạng việc rèn chữ cho học sinh lớp trường tiểu học nơi công tác………………………………………………………… 13 Một số biện pháp rèn kĩ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 2.3 Những thuận lợi khó khăn việc rèn kĩ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 1……………………………………………… 15 Kết luận chương 2:……………………………………………… 17 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT VÀ THỰC NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG VIẾT ĐÚNG, VIẾT ĐẸP CHO HỌC SINH LỚP TRƯỜNG TIỂU HỌC NƠI TÔI CÔNG TÁC 3.1 Một số biện pháp rèn kĩ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp trường tiểu học nơi công tác……………………………… 3.1.1 Phân loại học sinh……………………………………………… 18 18 3.1.2 Hướng dẫn học sinh tư ngồi viết cách cầm bút đúng……………………………………………………………… 3.1.3 Dạy tốt kĩ thuật viết nét bản…………………… 3.1.4 Dạy viết theo nhóm chữ cái………………………………… 3.1.5 Dạy kĩ thuật viết thao tác viết liền mạch…………… 18 19 21 25 3.1.6 Sử dụng hiệu đồ dùng dạy học, phương tiện dạy học đồ dùng học tập học sinh……………………………………………… 27 3.1.7 Tổ chức hình thức học tập phong trào thi đua học sinh………………………………………………… 30 3.1.8 Bồi dưỡng cho học sinh say mê luyện tập tinh thần tâm rèn viết đúng, viết đẹp…………………………………………………… 3.2 Thực nghiệm khoa học kết quả………………………………… Kết luận chương 3……………………………………………… 31 32 33 Một số biện pháp rèn kĩ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp KẾT LUẬN VÀ KHUYÊN NGHỊ Kết luận……………………………………………………………… Khuyến nghị………………………………………………………… 35 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Chúng ta biết Tập viết phân môn có tầm quan trọng đặc biệt Tiểu học, học sinh lớp Phân môn Tập viết trang bị cho học sinh chữ La tinh yêu cầu kỹ thuật để sử dụng chữ học tập giao tiếp Với ý nghĩa này, Tập viết có quan hệ mật thiết với chất lượng học tập môn học khác mà góp phần rèn luyện kĩ hàng đầu việc học tiếng Việt nhà trưởng kĩ viết chữ Nếu viết chữ mẫu, rõ ràng, tốc độ nhanh học sinh có điều kiện ghi chép học tốt, nhờ kết học tập tốt ngược lại viết xấu, tốc độ chậm ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng học tập em Một số biện pháp rèn kĩ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp Viết chữ đẹp góp phần quan trọng vào trình học tập học sinh mà rèn luyện cho học sinh phẩm chất đạo đức tốt tính cẩn thận, tinh thần kỉ luật khiếu thẩm mĩ Cố vấn Phạm Văn Đồng nói: “Chữ viết biểu nết người Dạy cho học sinh viết đúng, viết cẩn thận, viết đẹp góp phần rèn luyện cho em tính cẩn thận, lòng tự trọng thầy bạn đọc ” Từ việc nắm vững đặc điểm tâm sinh lí học sinh yêu cầu chữ viết, đồng nghiệp khác băn khoăn, trăn trở suy nghĩ: Làm để giúp cho học sinh lớp viết viết đẹp? Đó điều mà tất phải quan tâm Từ năm học 2001 - 2002, Bộ Giáo dục Đào tạo phát động phong trào thi “Viết chữ đẹp" giáo viên học sinh toàn Quốc Từ đến phong trào rèn chữ viết đẩy mạnh hầu hết trường học Vì để hướng ưng phong trào "Viết chữ đẹp" góp phần nhỏ bé vào việc rèn luyện "Nét chữ - Nết người” cho học sinh, chọn đề tài: "Một số biện pháp rèn kĩ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp " để nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu thực trạng việc rèn chữ cho học sinh cho học sinh lớp trường tiểu học nơi công tác, từ tìm biện pháp tốt giúp học sinh viết đúng, viết nhanh viết đẹp mẫu chữ Bộ Giáo dục ban hành đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chung nhà trường Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu: Phương pháp dạy học Tập viết tiểu học Một số biện pháp rèn kĩ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp rèn kỹ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp trường tiểu học nơi công tác Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng đưa biện pháp rèn kĩ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp vào giảng dạy cách hợp lý, nghiêm túc kết chữ viết cửa học sinh nâng lên đồng thời góp phần vào việc nâng cao chất lượng học tập học sinh nhà trường Nhiệm vụ nghiên cứu Để nghiên cứu đề tài cần hoàn thành nhiệm vụ sau: - Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn việc rèn kĩ viết đúng, viết đẹp cho học sinh tiểu học - Nghiên cứu thực trạng việc rèn kĩ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp trường Tiểu học nơi công tác - Đề xuất tổ chức thực nghiệm biện pháp rèn kĩ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp trường Tiểu học nơi công tác Phạm vi nghiên cứu - Lĩnh vực nghiên cứu: Phương pháp dạy học Tiếng Việt tiểu học - Địa bàn nghiên cứu: trường tiểu học nơi công tác - Đối tượng điều tra thực nghiệm: giáo viên học sinh lớp 1, trường tiểu học nơi công tác - Thời gian: năm học 2015- 2016 Phương pháp nghiên cứu Các biện pháp kết hợp sử dụng nghiên cứu đề tài 7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận Nghiên cứu sách, tài liệu tham khảo, văn bản, luật giáo dục, điều lệ trường tiểu học, nhiệm vụ năm học tài liệu có liên quan đến đề tài Một số biện pháp rèn kĩ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 7.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Phương pháp điều tra (bằng phiếu điều tra) kết hợp với phương pháp quan sát, đàm thoại, trò chuyện, dùng để khảo sát thực trạng chữ viết chất lượng giáo dục học sinh Phương pháp tổng kết kinh nghiệm 7.3 Nhóm phương pháp thực nghiệm sư phạm: Được sử dụng thử nghiệm biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 1, trường tiểu học nơi công tác 7.4 Nhóm phương pháp nghiên cứu hỗ trợ: Phương pháp thống kê toán học dùng để thống kê, phân tích số liệu điều travà thực nghiệm tính phần trăm, tính trung bình chương chương Một số biện pháp rèn kĩ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỚ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VIỆC RÈN KĨ NĂNG VIẾT CHỮ ĐẸP CHO HỌC SINH TIỂU HỌC 1.1 Cơ sở lý luận việc rèn kĩ viết chữ đẹp cho học sinh tiểu học 1.1.1 Căn khoa học đề tài nghiên cứu a Căn vào mục tiêu giáo dục tiểu học Như biết: “Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ kĩ bản, góp phần hình thành nhân cách người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bước đầu xây dựng tư cách trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học trung học sở ” Hơn chương điều mục tiêu giáo dục tiểu học rõ : “Tiếng việt ngôn ngữ thức dùng nhà trường ” Chính lẽ để học sinh tiểu học có sở ban đầu vững việc đọc viết chữ việt điều quan trọng b Căn nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 trường tiểu học nơi công tác Năm học 2015 - 2016 năm học thực Nghị Đại hội XI Đảng đổi bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa hội nhập quốc tế, giáo dục tiểu học tập trung thực nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy mạnh phát triển giáo dục, tạo môi trường dạy học thân thiện, tích cực Năm học 20152016 trưòng tiểu học công tác có 12 lớp với 24 cán giáo viên Trong năm học nhà trường giữ vững danh hiệu trường tiên tiến Quận , đội ngũ Một số biện pháp rèn kĩ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp giáo viên tham dự kì thi giáo viên giỏi cấp Quận đạt kết tốt, đội ngũ học sinh giỏi tham dự kì thi giải toán qua mạng cấp Quận, thi viết chữ đẹp cấp Trường đạt thành tích tốt c Căn vào đặc điểm tâm sinh lý học sinh tiểu học Lứa tuổi học sinh Tiểu học lứa tuổi biến đổi tâm sinh lý hoạt động trẻ Đối với học sinh Tiểu học lớp đầu cấp ( lớp đến lớp 3) tri giác em mang nhiều màu sắc cảm xúc Các em dễ bị hấp dẫn hình thức bên ngoài, khả phân tích tổng hợp, quan sát Tư em chủ yếu tư trực quan cụ thể, chưa hướng tới dấu hiệu chất tượng Do nhóm lứa tuổi nội dung chương trình Tiếng Việt nói chung nội dung chương trình phân môn Tập viết nói riêng cần có đặc điểm, yêu cầu khác để tận dụng kinh nghiệm học sinh việc dạy sử dụng phát triển lời nói cho em 1.1.2 Vị trí, vai trò việc rèn chữ viết cho học sinh tiểu học Chữ viết phát minh gây ấn tượng nhất, thành tựu đánh dấu phát triển nhân loại Việc hình thành xây dựng thói quen tốt chữ viết cho học sinh nội dung giáo dục quan trọng Mặt khác, chữ viết thể văn hoá, tinh hoa dân tộc ông cha từ xưa có truyền thống hiếu học, coi trọng nhân tài, đặc biệt người “Văn hay - Chữ tốt” Trong thực tế, qua chữ viết người ta nhận vài nét tính cách họ Nhưng quan trọng với lời nói, chữ viết phương tiện giao tiếp người Chữ viết đúng, sạch, đẹp, rõ ràng giúp người đọc dễ hiểu mà tạo thiện cảm với người đọc Một số biện pháp rèn kĩ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp Khi đủ tuổi vào lớp , em phát âm số âm tiếng mẹ đẻ Một số em học mẫu giáo nhận dạng chữ cái, biết gọi tên chữ chữ chưa biết dùng ký hiệu để ghi lại âm vị Môn học Tiếng Việt giúp em nắm kiến thức ngôn ngữ Học để giao tiếp ngôn ngữ, học để cảm nhận hay, đẹp ngôn từ Tiếng Việt phần hiểu vấn đề sống Tập viết giúp học sinh rèn luyện kĩ giao tiếp mà góp phần không nhỏ vào việc rèn luyện cho học sinh phẩm chất đạo đức tốt Mác Ăng - Ghen đánh giá cao vai trò chữ viết coi mốc đánh dấu bước tiến vượt bậc trình phát triển văn minh nhân loại Như vậy, môn Tiếng Việt lớp móng bậc Tiểu học Dạy Tiếng Việt lớp có nhiệm vụ lớn lao trao cho em chìa khoá để vận dụng chữ viết học tập công cụ để em sử dụng suốt đời Đối với học sinh lớp yêu cầu quan trọng học Tiếng Việt đọc thông viết thạo mà cần thiết chất lượng chữ viết Vậy người giáo viên phải giúp cho học sinh lớp có kỹ viết quy trình, sở để em viết chữ đẹp, rõ ràng, linh hoạt, mẫu chữ lớp Kỹ viết thực hành trước hết phần tập viết Học vần, tiết Tập viết củng cố hoàn thiện môn học khác Đồng thời với việc rèn chữ đẹp em học sinh có hội rèn luyện tính cẩn thận, khoa học, óc thẩm mĩ, tình yêu Tổ quốc, yêu đất nước tiếng mẹ đẻ 1.1.3 Vài nét chương trình dạy học tập viết lớp a Mục tiêu việc dạy học tập viết cho học sinh lớp - Về kiến thức: Dạy học sinh khái niệm đường kẻ, dòng kẻ, tọa độ viết chữ, tên gọi nét chữ, cấu tạo chữ cái, vị trí dấu thanh, dấu phụ, khái niệm liên kết nét chữ liên kết chữ cái…Từ hình thành Một số biện pháp rèn kĩ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp em biểu tượng hình dáng, độ cao, cân đối, tính thẩm mĩ chữ viết - Về kĩ năng: Dạy học sinh thao tác viết chữ từ đơn giản đến phức tạp, bao gồm kỹ viết nét, liên kết nét tạo chữ cái, tạo chữ ghi tiếng đồng thời giúp em xác định khoảng cách, vị trí cỡ chữ kẻ ô li để hình thành kỹ viết mẫu, rõ ràng cao viết nhanh đẹp Ngoài tư ngồi viết, cách cầm bút, để vở, cách trình bày viết kỹ đặc thù việc dạy Tập viết mà giáo viên cần thường xuyên quan tâm - Về thái độ: rèn cho học sinh tính cẩn thận, kiên trì khiếu thẩm mĩ b Chương trình dạy tập viết lớp Trong chương trình tiểu học, dạy tập viết trình liên tục mức độ tăng dần từ dễ đến khó Để rèn kĩ viết chữ phải quan tâm từ lớp đầu cấp lớp Với khối lớp nội dung dạy học tập viết có khác lại có liên quan mật thiết với Với chương trình Tập viết lớp 1, học sinh được: - Viết chữ cỡ vừa, viết vần, tiếng - từ ứng dụng cỡ nhỏ - Bước đầu làm quen với chữ viết hoa Tô chữ hoa viết chữ số theo cỡ vừa Yêu cầu cần đạt là: Học sinh biết viết rõ ràng chữ viết thường; ghi dấu vị trí 1.2 Thực tiễn việc rèn viết chữ đẹp cho học sinh tiểu học Trẻ em đến trường đế học đọc, học viết Nếu phân môn Tập đọc Học vần giúp trẻ biết đọc thông môn Tập viết giúp trẻ viết thạo Trẻ đọc thông, viết thạo giúp cho trẻ tiếp thu nhanh hơn, học tốt Kết việc rèn chữ viết cho học sinh ngày một, ngày hai mà có mà đỏ kết trình dày công khổ luyện thầy trò 10 Một số biện pháp rèn kĩ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp Khi luyện viết chữ có hai nét khuyết xuôi khuyết ngược cần trọng Ở nhóm chữ học sinh hay viết sai điểm giao nét chữ viết cong vẹo Để giúp học sinh viết điểm giao nét khuyết, cho học sinh xác định rõ ràng điểm giao nét khuyết dấu chấm nhỏ rèn cho học sinh thói quen đưa bút từ điểm bắt đầu qua chấm đưa bút lên viết tiếp Đối với học sinh lớp để viết nhóm chữ thẳng, ngắn cần rèn cho học sinh biết viết nét sổ thật đúng, thật thẳng nét chữ thành thạo tiến hành viết nét khuyết c Nhóm : o, ô, ơ, a, ă, â, d, đ, g, q, c, x, e, ê, s (15 chữ cái) Các chữ nhóm có loại độ cao khác song đa số chữ có chiều cao đơn vị, chữ d, đ, q cao đơn vị, chữ g cao 2,5 đơn vị (riêng chữ s cao ,25 đơn vị), bề rộng hầu hết chữ nhóm 3/4 đơn vị (riêng chữ s rộng đơn vị, chữ x rộng tới 1,5 đơn vị) Nhóm chữ thường cấu tạo nét cong (cong kín, cong hở), nét cong kín (chữ o) có mặt chữ cái, tạo liên hệ gần liên hình dạng chữ Do muốn luyện đẹp chữ nhóm (o, ô, ơ, a, ă, â, d, đ, g, q, c, x, e, ê, s), phải tập trung luyện viết thật tốt chữ o (từ chữ o, dễ dàng chuyển sang viết chữ ô, ơ, a, ă, â, d, đ, q, g dễ dàng tạo nét cong khác để viết chữ lại) Các chữ nhóm nhiều người nghĩ đơn giản thực tế giảng dạy nhóm chữ nhiều học sinh viết chưa đúng, hầu hết viết sai từ chữ O chiều ngang rộng hẹp, nét chữ không đầu to đầu bé Chính nhóm chữ xác định cần dạy học sinh viết đứng chữ O để làm sở cho viết chữ khác nhóm Vậy chữ O viết cho đúng? Điểm đặt bút từ đâu? Chiều ngang chiếm tỉ lệ so với 23 Một số biện pháp rèn kĩ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp chiều cao? Đó việc làm khó học sinh xác định Khi dậy học sinh viết chữ O kẻ khung chữ hình vuông, chia hình thành Ô vuông nhau, đánh dấu điểm (điểm đặt bút, điểm đánh dấu để viết cho đều) sau: Dùng phấn màu chấm chấm ( .) thành hình chữ O sau dùng phấn tô lại lên dấu chấm chấm Giáo viên viết hướng dẫn cho học sinh quan sát Tôi lưu ý học sinh viết chữ O: điểm đặt bút điểm dừng để nối thành nét cong kín điểm để viết thêm "râu " để chữ Ơ Từ việc phân loại thành nhóm chữ trên, giúp học sinh luyện dứt điểm nhóm chữ Luyện để em nắm cấu tạo cách viết chữ cái, tạo bước đệm cho viết từ, câu Trong trình luyện luyện từ mức độ dễ đến khó, thấp đến cao, đặc biệt rèn viết nhóm chữ sang rèn chữ khác Đặc biệt rèn cho học sinh không nôn nóng, tính kiên trì lòng say mê luyện chữ 3.1.5 Dạy kĩ thuật viết thao tác viết liền mạch Thông thường, viết chữ riêng rẽ, sau nắm quy trình viết, học sinh cần ý số điểm "kĩ thuật viết chữ " như: xác định điểm đặt bút để viết nét thứ dòng kẻ; xác định tiếp điểm đặt bút để viết tiếp nét thứ hai, thứ ba, tạo nên hoàn chỉnh chữ với độ cao bề rộng chữ 24 Một số biện pháp rèn kĩ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp Muốn viết chữ cho nhanh, cần phải ý cách rê bút (nhấc nhẹ đầu bút chạm vào mặt giấy theo đường nét viết trước tạo vệt mờ để sau viết nét khác đè lên), lia bút (chuyển dịch đầu bút từ điểm dừng sang điểm đặt bút khác, không chạm vào mặt giấy) để viết liền mạch Khi viết chữ ghi vần chữ ghi tiếng, điều quan trọng phải biết nối liền hai chữ với nhau, viết liền mạch để tạo thành chữ (ghi tiếng) hoàn chỉnh (gồm nhiều chữ cái) Dựa vào nét chữ tiếng Việt dạy cho học sinh Tiểu học, xin đưa số trường hợp nối liền chữ (nối chữ) viết sau: * Trường hợp 1: Nét móc cuối chữ trước nối với nét móc chữ sau Trường hợp viết bình thường thuận lợi Ví dụ: an Song có lúc giúp học sinh điều tiết khoảng cách hai chữ cho vừa phải, hợp lí để chữ viết nét có tính thẩm mĩ Ví dụ: an (khoảng cách a n hẹp lại) * Trường hợp 2: Nét cong cuối chữ trước nối với nét móc (hay nét hất ) chữ sau Ví dụ: ớt Trường hợp cần điều chỉnh khoảng cách hai chữ (Ví du: o, t ) chuyển hướng cuối nét cong để nối sang nét móc (hoặc nét hất) cho hình dáng chữ rõ ràng khoảng cách * Trường hợp 3: Nét móc (hoặc nét khuyết) chữ trước nối với nét cong chữ sau Ví dụ: lo Trường hợp viết cần lưu ý học sinh 25 Một số biện pháp rèn kĩ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp + Xác định điểm dừng nét (kết thúc) chữ trước để lia bút viết sang chữ sau + Điều chỉnh phần móc chữ trước doãng rộng chút để viết tiếp chữ sau có khoảng cách vừa phải * Trường hợp 4: Nét cong chữ trước nối với nét cong chữ sau Đây trường hợp khó đòi hỏi kĩ thuật lia bút ước lượng khoảng cách hợp lí Ví dụ: oa Tôi giúp học sinh xác định khoảng cách hai chữ nét cong khoảng nửa li nhỏ Khi viết ứng dụng, để đảm bảo tốc độ viết nhanh, hướng dẫn học sinh viết liền mạch tất chữ ghi tiếng sau đặt dấu, kể dấu phụ chữ dấu ghi Ví dụ : + Viết vần “ ân ” : viết liền mạch “ an “ đặt dấu mũ “ a” để thành “ân” + Viết chữ “nước” : viết liền mạch, sau đặt dấu cho chữ “ư” “ơ” đánh dấu sắc “ / ” để thành chữ “nước” Việc rèn luyện viết nét kỹ thuật viết liền mạch không dừng lại tiết Tập viết mà củng cố xen kẽ tiết học khác Chính tả, Hướng dẫn học luyện tập thêm nhà Trong trình viết yêu cầu học sinh viết nét Tôi tập trung ý luyện cho em nhiều nét khuyết, nét cong tròn Bởi lẽ nét khuyết có độ cao li em viết hay bị run, điểm giao nét khuyết viết chưa nét cong tròn khép kín viết hay bị méo mó, chưa tròn Hằng ngày, lớp luyện viết chữ nào, yêu cầu học sinh nhà dành thời gian luyện lại chữ (chỉ yêu cầu học sinh luyện lại từ đến dòng) 26 Một số biện pháp rèn kĩ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 3.1.6 Sử dụng hiệu đồ dùng dạy học, phương tiện dạy học đồ dùng học tập học sinh Đồ dùng dạy học phương tiện không thiếu giảng dạy, phân môn Tập viết Chữ mẫu hình thức trực quan tất viết Đây điều kiện để em viết Tôi sử dụng chữ mẫu in sẵn phóng to, chữ mẫu Tập viết, chữ mẫu giáo viên Chữ mẫu in sẵn phóng to giúp cho học dễ quan sát, phân tích hình dáng, kích thước nét bản, cấu tạo chữ Chữ mẫu giáo viên viết bảng lớp giúp học sinh nắm thứ tự viết nét chữ cái, cách nối chữ chữ đảm bảo yêu cầu liền mạch, viết nhanh Người giáo viên phải coi trọng việc trình bày bảng trang viết mẫu mực cho học sinh noi theo Do việc khổ công rèn luyện viết đúng, viết đẹp, viết rõ ràng ngắn tiêu chí giáo viên phải đặt thực học, cách trình bày bảng cho khoa học, đẹp mắt Ngoài yêu cầu viết đúng, viết đẹp ý tạo thống cách trình bày bảng phân môn thể dạy Khi chấm ý đến việc chữa lỗi kĩ cho học sinh kết hợp với lời phê xác, mang tính khích lệ, bảo, chứa đựng tình cảm, động viên học sinh để học sinh tự tin vào thân viết nhận tồn cần khắc phục Ví dụ: + Đối với học sinh viết đúng, viết đẹp, động viên: " Bài viết Nét chữ mềm mại - Đáng khen " + Đối với học sinh viết chưa mà có tiến bộ, động viên em: " Chữ viết có tiến Cô vui Con cố gắng " 27 Một số biện pháp rèn kĩ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp Việc chấm thường xuyên giáo viên với lời nhận xét xác, tỉ mỉ mà học sinh thấy sai sót hay tiến Đồng thời phụ huynh thấy trình học tập lớp để kịp thời nhắc nhở em Thông qua việc chấm phân loại chữ viết học sinh Những học sinh viết đẹp cần phát huy, học sinh viết chưa đẹp nét có hướng điều chỉnh kịp thời Nếu có học sinh thường viết sai, không mẫu gạch bút đỏ, viết mẫu chữ sai lề để học sinh so sánh, đối chiếu, tự rút chỗ chưa mà khắc phục Ngoài viết mẫu lại chữ sai cho em luyện lại cho Việc học sinh lớp viết chữ “bảng lớp” quan tâm, điều giúp kiểm tra cách viết chữ học sinh Hình thức thường dùng để kiểm tra cũ sau hướng dẫn cách viết chữ Qua dễ phát học sinh để có biện pháp uốn nắn kịp thời Bên cạnh việc cho học sinh viết “bảng con” phương pháp áp dụng thường xuyên kiểm tra cũ luyện viết chữ Trong học hướng dẫn học sinh luyện viết chữ học phần Học vần luyện viết chữ khó hay sai bảng Với viết, có mẫu trình bày bảng cho nội dung để học sinh nhìn vào viết theo Nhờ mà kỹ viết học sinh ngày trở nên thành thạo; tự sửa chữa, điều chỉnh chữ viết cách nhanh chóng Thông qua việc thực hành luyện viết học sinh bảng con, nhanh chóng nắm thông tin phản hồi trình dạy học để kịp thời xử lý, nhằm đạt mục đích dạy học đề Một yếu tố quan trọng bút viết học sinh Qua tuần học cho học sinh viết chữ bút chì, thấy em hay viết ấn mạnh tay nên bút hay bị gãy ảnh hưởng đến trình viết học sinh Vì yêu cầu 28 Một số biện pháp rèn kĩ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp phụ huynh chuẩn bị sẵn cho - bút chì vót sẵn, loại bút chì mềm 2B, đầu chì không nhọn, không to để bút gãy em có sẵn bút khác để thay mà đợi cô giáo vót tự em vót lấy, để lớp học sẽ, không vệ sinh Khi học sinh chuyển sang giai đoạn viết bút mực, tư vấn cho phụ huynh mua bút máy, loại bút dễ viết, ngòi bút không to, mực đều, bút vừa cầm với bán tay em Tôi quy định loại mực viết cho lớp để viết mà mực đồng đều, đẹp, cặn, viết sáng sủa Đó mực “QUEEN” màu tím mà thị trường hay bán Khi học sinh viết, nhắc nhở em ý không cầm nghiêng ngòi bút mực Trong trình viết bút mực có số em hay để mực giây ra, nhắc nhở em hộp bút phải có giấy thấm mực Trước đặt bút viết, em lấy giấy thấm lau ngòi viết Tôi lưu ý với phụ huynh nên lựa chọn loại có giấy dày, dòng kẻ rõ ràng Trong học giúp em ý thức giữ gìn sách vở, tránh làm quăn mép, tránh nhàu nát tránh làm giây mực Ngoài việc trình bày cân đối kỹ kẻ nhắc nhở thường xuyên 3.1.7 Tổ chức hình thức học tập phong trào thi đua học sinh Đặc điểm học sinh lớp nhanh quên việc rèn luyện viết chữ đúng, viết chữ đẹp cần làm thường xuyên liên tục nơi lúc Ngoài dạy dỗ thầy cô lớp việc cha mẹ giúp đỡ rèn chữ nhà việc quan trọng Vì buổi học năm học trao đổi kĩ tầm quan trọng việc rèn chữ cho học sinh lớp phổ biến cách dạy cháu nhà cho thống với giáo viên lớp Tôi mạnh dạn trình bày bảng nhóm chữ nêu trọng tâm cần dạy nhóm chữ tới cha mẹ học 29 Một số biện pháp rèn kĩ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp sinh, phát tới phụ huynh tờ hướng dẫn rèn chữ yêu cầu chữ viết cần đạt để cha mẹ học sinh có cách dạy thống với giáo viên Trong tiết học viết chữ, thường sử dụng trò chơi như: thi viết đứng chữ mẫu thi viết nhanh, viết đẹp thi viết tiếp sức Với hình thức thấy học sinh sôi nổi, hào hứng, học có hiệu Tôi kết hợp việc giảng dạy, phân tích viết mẫu với việc luyện tập bảng học sinh nội dung Hướng dẫn học sinh luyện tập thực hành từ thấp đến cao, từ dễ đến khó để học sinh dễ tiếp thu Theo dõi, uốn nắn sửa sai cho học sinh trình viết Đặc biệt ý đến đối tượng học sinh yếu để có biện pháp rèn chữ kịp thời Một mặt ý bồi dưỡng lòng say mê tâm rèn chữ viết cho học sinh thông qua phong trào thi đua theo tuần, theo chủ điểm kết hợp với hội cha mẹ học sinh khen thưởng kịp thời Ví du: Mỗi tuần vào tiết sinh hoạt lớp thường dành khoảng phút để tổng kết đánh giá việc rèn chữ giữ học sinh phát thưởng, tặng phiếu khen Mỗi chủ điểm tháng thường tổ chức phong trào viết tặng mẹ, tặng cô Học sinh viết đẹp mang tặng mẹ cô phát thưởng Hàng tháng, thường tổ chức cho em học sinh lớp thi “Viết chữ đẹp” Sau thi chấm điểm lựa chọn viết đẹp mẫu mực để tuyên dương, khen thưởng trưng bày lên bảng “Nét chữ - Nết người” lớp để bạn khác lớp học tập Hàng tháng, thường chấm xếp loại Vở chữ đẹp theo quy định, kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở thường xuyên đến học sinh lớp Nên phong trào viết chữ đẹp lớp học sinh hưởng ứng sôi 30 Một số biện pháp rèn kĩ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp Ngoài việc phát động thi đua học sinh giới thiệu viết đẹp, trang viết đẹp học sinh buổi họp cha mẹ học sinh để cha mẹ học sinh thi đua rèn luyện cho em Tôi kết hợp chặt chẽ với Ban chấp hành Hội cha mẹ học sinh lớp khen thưởng kịp thời cho em đạt giải thi “Viết chữ đẹp” Vì em phấn khởi, tâm rèn chữ cho đẹp 3.1.8 Bồi dưỡng cho học sinh say mê luyện tập tinh thần tâm rèn viết đúng, viết đẹp Tôi thường nghĩ rằng: “ Bất làm việc gì, có tinh thần tâm, lòng kiên trì, say mê dù có khó khăn đến đâu làm đạt kết cao Để khích lệ lòng say mê luyện tập tinh thần tâm rèn viết đúng, viết đẹp cho học sinh thường xuyên kể cho em nghe câu chuyện ông Cao Bá Quát luyện chữ nào? Nêu gương viết chữ đẹp lớp, trường viết chữ đẹp đăng báo để em tham khảo học tập Ngoài thường đọc câu thơ, viết có liên quan đến chữ viết đẹp cho học sinh nghe Không trọng rèn chữ cho học sinh môn Tập viết mà thường xuyên rèn ý thức cho em viết chữ đẹp tất môn học Điều khơi gợi em lòng say mê tinh thần tâm rèn luyện chữ viết 3.2 Thực nghiệm khoa học kết 3.2.1 Mục đích thực nghiệm : khảo sát tính cần thiết khả thi biện pháp đề xuất 3.2.2 Đối tượng thực nghiệm : học sinh lớp1A2, trường tiểu học nơi công tác 31 Một số biện pháp rèn kĩ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 3.3.3 Kết thực nghiệm Sau gần năm học tập, rèn luyện, nỗ lực thầy trò, thấy chữ viết học sinh lớp có nhiều em viết chữ đẹp Các em nắm kĩ thuật viết nét bản, chữ cái, kĩ thuật viết đúng, viết liền mạch đảm bảo tốc độ theo quy định Chất lượng viết chữ nâng lên rõ rệt thông qua kết duyệt Vở chữ đẹp hàng tháng sau: Xếp loại Sĩ Tháng Loại A Loại C số Số 10 11 12 1+2 Loại B 28 28 28 28 28 lượng 16 em 18 em 19 em 21 em 22 em Tỉ lệ Số 57,1% 64,2% 67,9% 75% 78,6% lượng em em em em em Tỉ lệ Số 32,1% 28,6% 28,6% 25% 21,4% lượng 0 Tỉ lệ 10,8% 7,2% 3,5% So với đầu năm học kết viết chữ học sinh có nhiều tiến bộ, số lượng học sinh viết chữ đúng, chữ đẹp tăng lên đáng kể qua tháng học Không học sinh chữ viết loại C Kĩ thuật viết chữ học sinh có chất lượng Nhiều học sinh viết mẫu chữ mà viết nhanh, viết đẹp Nhiều phụ huynh thấy phấn khởi trước tiến vượt bậc em có phụ huynh tâm với giáo viên: "Tôi thực thấy bất ngờ chữ viết Ban đầu nghĩ cháu không viết đến không nghi ngờ thấy chữ viết cháu tiến mà đẹp xin chân thành cảm ơn nhà trường cô giáo" Với thực tế thân người giáo viên cảm thấy yên tâm thấy nỗ lực thầy trò đền đáp xứng đáng 32 Một số biện pháp rèn kĩ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp Trong đợt thi" Viết chữ đẹp" cấp trường, lớp có em Trần Tuệ Anh, Nguyễn Thế Anh tham gia thi với kết đạt giải cao kì thi Bản thân nhiều năm liền đạt giải kì thi viết chữ đẹp cấp trường Tôi Ban giám hiệu phân công rèn chữ đẹp cho em học sinh dự thi " Viết chữ đẹp" đội tuyển dự thi Đó số thành tích cô trò lớp 1A2 mà năm học 2015 - 2016 tập thể giáo viên ghi nhận, xứng đáng với lòng tin yêu Ban giám hiệu, phụ huynh học sinh bạn bè đồng nghiệp Kết luận chương Để việc rèn chữ cho học sinh đạt hiệu người giáo viên cần - Phân loại học sinh lớp phụ trách để có biện pháp rèn chữ hiệu - Phải dạy cho học sinh kĩ thuật viết nét - Luyện chữ theo nhóm chữ để học sinh nắm kĩ thuật viết - Sử dụng linh hoạt hình thức dạy học để khích lệ ý thức say mê rèn chữ cho học sinh 33 Một số biện pháp rèn kĩ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp KẾT LUẬN VÀ KHUYÊN NGHỊ Kết luận Trên số biện pháp rèn kỹ viết đúng, viết đẹp cho học sinh Tiểu học nói chung học sinh lớp nói riêng Rèn kĩ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp việc làm cần thiết, quan trọng thiếu việc dạy học Tiếng Việt Phong trào " Viết chữ đẹp nhà trường đã, quan tâm lớn Bởi lẽ phong trào coi trọng giúp cho học sinh có ý thức luyện viết chữ đẹp, làm cho việc học tập nói chung học môn Tiếng Việt nói riêng học sinh dễ dàng hơn, thuận lợi kết Bên cạnh đó, chữ đẹp thể ý thức người trình học tập mà rèn luyện cho học sinh tính cẩn thận, kiên trì, chịu khó Để đạt điều đó, giáo viên nên vào tình hình lớp để tổ chức dạy theo trình tự hợp lí Điều quan trọng, thân thầy, cô giáo phải sức rèn luyện chữ viết đê làm gương cho học sinh noi theo qua việc rèn chữ viết luyện viết chữ đẹp, qua trang giáo án, tham gia thi " Viết chữ đẹp" cấp sở Kết rèn chữ: viết cho học sinh ngày một, ngày hai mà có Mà trình dày công khổ luyện thầy trò, dìu dắt, chăm sóc tận tình thầy giáo, cô giáo Trên số thành công nhỏ Nhưng thành công rèn cho học sinh lớp tính cẩn thận, tinh thần kỷ luật óc thẩm mĩ…Đó hành trang cho em suốt đời 34 Một số biện pháp rèn kĩ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp Khuyến nghị Từ kinh nghiệm thực tế giảng dạy, thấy để giúp cho học sinh viết đúng, viết đẹp học sinh làm Tôi nghĩ việc rèn viết chữ đẹp cho học sinh có hiệu cao có đầy đủ điều kiện để phục vụ cho việc giảng dạy Vì xin khuyến nghị số vấn dễ sau: 2.1 Đối với Sở giáo dục đào tạo Hà Nội Sở giáo dục đào tạo Hà Nội kết hợp với trường Bồi Dưỡng Cán Bộ giáo dục tổ chức chuyên đề kĩ rèn chữ cho đội ngũ giáo viên Hàng năm tổ chức kì thi viết chữ đẹp cấp để học sinh giáo viên trường cọ sát , giao lưu học hỏi 2.2 Đối với Phòng Giáo dục Quận Phòng giáo dục đào tạo quận Bắc Từ Liêm thường xuyên tổ chức chuyên đề tiết tả, tập viết để thông qua thống quy trình dạy, kĩ thuật dạy chữ viết 2.3 Đối với trường Bồi dưỡng Cán giáo dục Thường xuyên tổ chức chuyên đề phương pháp dạy học Tập viết, kĩ rèn chữ viết dành cho giáo viên tiểu học nhằm nâng cao lực trình dộ giáo viên 2.4 Đối với trường tiểu học nơi công tác - Trang bị thêm chữ mẫu, chữ ghép theo phù hợp với nội dung dạy Tập viết - Thường xuyên tổ chức chuyên đề cấp trường để giáo viên chia sẻ kinh nghiệm công tác giảng dạy 2.5 Đối với tổ chức giáo dục khác 35 Một số biện pháp rèn kĩ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp Nghiên cứu để sản xuất loại có chất lượng tốt Vở không nhoè, giấy dày, giấy sáng màu, in chữ mẫu chuẩn theo dòng kẻ khoảng cách chữ, chữ cho thống 36 Một số biện pháp rèn kĩ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho Giáo viên Tiểu học chu kì III, (2003-2007) – Tập 2, NXB Giáo dục, 2005 Bộ Giáo dục Đào tạo Vở Tập viết lớp – Tập 1, 2, NXB Giáo dục Việt Nam, 2009 Vũ Thị Lan Anh Mức độ phát triển trí tuệ học sinh Tiểu học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003 Lê A – Đỗ Xuân Thảo – Trịnh Đức Minh Dạy Tập viết trường Tiểu học, NXB Giáo dục, 1997 Lê Văn Hồng Từ hoạt động đến ngôn ngữ trẻ em, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001 Trần Mạnh Hưởng (Chủ biên), Phan Quang Thân – Nguyễn Hữu Cao Dạy học tập viết trường Tiểu học, NXB Giáo dục, 2005 Nguyễn Huy Từ hoạt động đến ngôn ngữ trẻ em, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 2001 Đặng Thị Lanh (Chủ biên) – Hoàng Hòa Bình – Nguyễn Thị Hạnh – Lê Thị Tuyết Mai – Nguyễn Trí - Sách Giáo viên Tiếng việt – Tập 1, 2, NXBGiáo dục, 2009 Lê Phương Nga, Đỗ Xuân Thảo, Lê Hữu Tỉnh Giáo trình phương pháp dạy – học Tiếng Việt (Dành cho hệ đào tạo cử nhân Giáo dục Tiểu học chức từ xa), NXB Giáo dục, 1998 10 Lê Hữu Tỉnh, Trần Mạnh Hưởng Giải đáp 88 câu hỏi giảng dạy Tiếng Việt Tiểu học, NXB Giáo dục, 2000 11 Nguyễn Thị Thêm, “Rèn luyện nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh lớp 1”, Tạp chí Thế giới ta (Số 89 + 90), trang 46 – 47 37 ... sổ gồm : - Nét sổ thẳng: Nét ngang : - Nét xiên trái: Nét xiên phải: * Nhóm 2: Nét cong gồm: - Nét cong tròn khép kín: O - Nét cong: + Cong phải: + Cong trái: C * Nhóm 3: Nét móc gồm: - Nét móc... viết chữ thuận tiện quy định sau: Đường kẻ ngang thứ sáu Đường kẻ ngang thứ năm Đường kẻ ngang thứ tư Đường kẻ ngang thứ ba Đường kẻ ngang thứ hai Đường kẻ ngang thứ Đường kẻ dọc trái Đường kẻ dọc... chữ cho học sinh sau: - Hình thức thứ nhất: Luyện thao tác chuẩn bị viết chữ - Hình thức thứ hai: Luyện viết chữ bảng học sinh - Hình thức thứ ba: Luyện tập viết tập viết - Hình thức thứ tư: Luyện
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 1, SKKN Một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 1, SKKN Một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay