Giao an toan 6

19 576 3
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2013, 01:25

Giáo án: Số học 6 Tuần: Tiết: 88 Ngày soạn : Ngày dạy : Tên bài : Đ. LUYEN TAP I. Mục tiêu HS vận dụng đợc qui tắc chia phân số trong giải bài toán. Có kỹ năng tìm số nghịch đảo của 1 số khác không và kỹ năng thực hiện phép chia phân số, tìm x. Rèn luyện cẩn thận , chính xác khi giải toán. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh GV: bảng phụ (giấy trong, màn chiếu) HS: Bảng nhóm, bút viết bảng. III. Tiến trình dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (15 ph) GV gọi 3 HS lên bảng chữa bài 86, 87, 88 (43 SGK) HS1: Chữa bài 86 <43 SGK> HS2: Chữa bài 87 <43 SGK>. trình bày câu a trên bảng. Câu b và c trả lời miệng. HS1: Chữa bài 86: Tìm x biết = 4 4 a) .x 5 7 4 4 x = : 7 5 4 5 x = . 7 4 5 x = . 7 = 3 1 b) :x 4 2 3 1 x = : 4 2 3 2 x = . 4 1 3 x = 2 HS2: bài 87 (43 SGK) a) Tính giá trị mỗi biểu thức 2 2 2 :1 .1 7 7 7 2 3 2 4 8 : . 7 4 7 3 21 2 5 2 4 8 : . 7 4 7 5 35 = = = = = = b) So sánh số chia với 1. 1 = 1; 3 5 1; 1. 4 4 < > Ngời thực hiện: Trần Thanh Danh Trờng THCS Hải Nam 81 Giáo án: Số học 6 * Trong quá trình HS chữa bài trên bảng, ở dới HS đổi vở bài tập cho nhau và kiểm tra lẫn nhau, để phát hiện chỗ sai của bạn. Yêu cầu HS chữa bài 88 (43 SGK) GV cho HS cả lớp nhận xét đánh giá bài của 3 bạn trên bảng, chữa bài sai (nếu có) c) So sánh kết quả với số bị chia. 2 2 8 2 8 2 ; ; 7 7 21 7 35 7 = > < Kết luận : * Nếu chia một phân số cho 1, kết quả bằng chính phân số đó. * Nếu chia một phân số cho 1 số nhỏ hơn 1, thì kết quả lớn hơn phân số bị chia. * Nếu chia một phân số cho 1 số lớn hơn 1, thì kết qủa là số nhỏ hơn số bị chia. HS3: Chữa bài tập 88 (43 SGK) Chiều rộng của hình chữ nhật là: 2 2 2 3 3 : . (m) 7 3 7 2 7 = = Chu vi của hình chữ nhật là: 2 3 5 10 .2 .2 (m) 7 7 7 7 + = = ữ Hoạt động 2: Luyên tập Cho HS làm bài 90 (SGK/43) (GV chọn cả ba đối tợng HS yếu, trung bình, khá lên bảng) GV xuông lớp quan xát kiểm tra HS làm bài 6HS lần lợt lên bảng, dới lớp làm vào vở HS 1.a) 3 2 2 7 . . 7 3 3 3 2 3 14 : 3 7 9 x x x x = = = = HS 2. b) 8 11 : 11 3 11 8 8 . 3 11 3 x x x = = = HS 3. c) 2 1 2 4 : . 5 4 5 1 1 8 8 10. 5 5 5 x x x x = = = = = HS 4.d) 4 2 1 13 4 . : 7 3 5 15 7 4 1 2 13 7 . . 7 5 3 15 4 4 13 91 . 7 15 60 x x x x x x = = = + = = = Ngời thực hiện: Trần Thanh Danh Trờng THCS Hải Nam 82 Giáo án: Số học 6 HS làm xong GV cho HS nhận xét Bài 92 (SGK / 44) GV cùng HS phân tích bài toán: ? - Bài toán này thuộc dạng toán nào? - Vậy bao gồm đại lợng nào? - Mối quan hệ giữa chúng? Gv Muốn tính thời gian Minh đi từ trờng về nhà với vận tốc 12km/h trớc hết ta cần tính gì? Gv Em hãy trình bày lời giải. Bài 93 (SGK/44) Gv cho HS hoạt động nhóm Nêu cách làm. HS 5. e) 2 7 1 1 7 . : 9 8 3 9 8 7 2 1 1 8 . . 8 9 3 9 7 7 1 8 . 8 9 63 x x x x x x = = = = = = HS 6. g) 4 5 1 5 19 : : 5 7 6 7 30 5 1 4 5 30 : : 7 6 5 7 19 5 19 150 : 7 30 133 x x x x x x + = = = = = = HS. (1 -2 HS)Đọc yêu cầu bài - Đây là dạng toán chuyển động - Bao gồm các đại lợng: quãng đờng (s), vận tốc (v), thời gian (t). - Quan hệ của 3 đại lợng: s = v.t - Trớc hết cần tính quãng đờng Minh đi từ nhà đến trờng. Sau đó tính thời gian Minh đi từ trờng về nhà. Hs Lên bảng trình bày lời giải: Quãng đờng Minh đi từ nhà đến trờng là: 1 10. 5 = 2 (km) Thời gian Minh đi từ trờng về nhà là: 2 : 12 = 1 6 1 2. 12 = (giờ) HS Hoạt động nhóm làm bài 93 a) C1 4 2 4 4 8 : . : 7 3 7 7 21 4 21 3 . 7 8 2 = ữ = = C2: 4 2 4 4 4 2 : . : : 7 3 7 7 7 3 2 3 3 1: 1. 3 2 2 = ữ ữ = = = Ngời thực hiện: Trần Thanh Danh Trờng THCS Hải Nam 83 Giáo án: Số học 6 b) 6 5 8 6 5 1 8 :5 . 7 7 9 7 7 5 9 6 1 8 7 7 9 8 1 1 9 9 + = + = + = = Hoạt động 3: Củng cố Bài tập 1: Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau: - Số nghich đảo của 1 1 3 4 là : A. -12 C. 12 B. 1 12 D. 3 4 Bài 2: Lời giải sau đúng hay sai. 4 2 1 4 2 4 1 : : : 7 3 3 7 3 7 3 4 3 4 3 . . 7 2 7 1 6 12 7 7 18 7 + = + ữ = + = + = Sửa lại cho đúng. Qua đây Gv chốt lại cho Hs: Không đợc hầm lẫn tính chất phép nhân phân số sanh tính chất phép chia phân số. - Phép chia phân số là phép toán ngợc của phép chia phân số. Hs - Đứng tại chỗ trả lời Bài 1; đáp án B Bài 2: Sai vì phép chia không có tính chất phân phối. Hs sửa lại. 4 2 1 4 : :1 7 3 3 7 4 7 + = ữ = Hoạt động 4: Hớng dẫn về nhà - ôn tập lại lý thuyết - Làm các 89; 91 (SGK/43; 44) - Bài 98; 99; 100; 105; 106; 107; 108 SBT/20-21 - Nghiên cứu bài Hỗn số Số thập phân- phần trăm. Ngời thực hiện: Trần Thanh Danh Trờng THCS Hải Nam 84 Giáo án: Số học 6 Tuần: Tiết: 89 Ngày soạn : Ngày dạy : Tên bài : Đ13. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm IV. Mục tiêu Hs hiểu đợc các khái niệmvề hốn số, số thập phân, phần trăm. Có kỹ năng viết phân số (có GTTĐ lớn hơn 1) dới dạng hỗn số và ngợc lại, biết sử dụng kí hiệu phần trăm. V. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh GV: bảng phụ, phấn màu (giấy trong, màn chiếu nếu có) HS: Bảng nhóm, bút viết bảng. VI. Tiến trình dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1:Kiểm tra bài cũ Gv Cho ví dụ về hỗn số, số thập phân đã học ở bậc tiểu học? (mỗi loại cho 2 ví dụ) - Em hãy nêu cách viết phân số lớn hơn 1 dới dạng hỗn số. - Vậy ngợc lại, muốn viết một hỗn số dới dạng một phân số em làm nh thế nào? - Gv nhận xét cho điểm Hs - Gv ĐVĐ: Các khái niệm hỗn số, số thập phân, pjần trăm các emđã học ở Tiểu học. Trong tiết học này ta ôn tập lại những khái niệm đó và mở rộng cho các số âm. Hs - Mỗi Hs lấy 2 ví dụ: + Hỗn số: 2 1 5 1 ;3 ;7 . 5 7 11 + Số thập phân: 0,5; 3,26; 14,374 + Phần trăm: 7%; 23%; 81% . Muốn viêt một phân số lớn hơn 1 dới dạng hỗn số ta lấy tửchia cho mẫu đợc thơng làm phần nguyên của hỗn số, số d là tử của phân số kèm theo, còn mẫu vẫn giữ nguyên. Muốn viêt một hỗn số dới dạng phân số ta lấy phần nguyên của hỗn số nhân với mẫu rồi cộng với tử, kết quả tìm đợc là tử của phân số, còn mẫu vẫn là mẫu đã cho. Ngời thực hiện: Trần Thanh Danh Trờng THCS Hải Nam 85 Giáo án: Số học 6 Hoạt động 2: Hỗn số Gv cùng Hs viết phân số 7 4 dới dạng hỗn số nh sau: - Thực hiện phép chia: 7 4 = 7 : 4 - Vậy 7 4 = 1 + 3 4 = 3 1 4 (Đọc là một ba phần t) Gv Trong hỗn số đâu là phần nguyên, đâu là phần phân số (Gv dùng phấn màu viết phần nguyên,) Củng cố: Bài ?1 Viết các phân số sau dới dạnghỗn số: 17 21 ; 4 5 Gv Khi nào em viết đợc một phân sốdới dạng hỗn số? Gv Ngợc lại ta cũng có thể viết một hỗn số dới dạng một phân số: Làm bài ?2 Viết các hỗn số sau dới dạng phân số: 4 3 2 ; 4 7 5 Các số : ; . 5 3 4; 7 2 2 cũng là hỗn số. Chúng là số đối của các hỗn số: . 5 3 4; 7 2 2 Chú ý : Khi viết 1 hỗn số âm dới dạng ps ta viết số đối của chúng dới dạng ps rồi đặt dấu - trớc kq. VD: 4 3 1 4 7 4 7 4 3 1 == nen áp dụng: Viết các hỗn số sau dới dạng ps. ; . 5 3 4; 7 2 2 Hs theo dõi và ghi bài. 7 4 3 1 Số d Thơng Vậy 7 3 3 1 1 4 4 4 = + = Phần nguyên Phần phân số Hs làm bài ?1 + 17 1 1 4 4 4 4 4 = + = + 21 1 1 4 4 5 5 5 = + = HS Khi phan số lớn hơn 1 (hay phan số có tử lớn hơn mẫu) Hs làm bài và trình bày kết quả: 4 2.7 4 18 2 7 7 7 3 4.5 3 23 4 5 5 5 + = = + = = 5 23 5 3 4; 7 18 7 2 2 == Ngời thực hiện: Trần Thanh Danh Trờng THCS Hải Nam 86 Giáo án: Số học 6 Hoạt động 3: Số thập phân Hãy viết các ps . 1000 73 ; 100 152 ; 10 3 thành các ps có mẫu là luỹ thừa của 10? -Các ps mà em vừa viết đợc gọi là các ps thập phân. Vậy phân số thập phân là gì? - Đn sgk/. Gọi H phát biểu lại. Các ps thập phân trên có thể viết dới dạng số thập phân: G yêu cầu H làm tiếp với 2 phân số còn lại. ? Nhậ n xét về thành phần của số thập phân? Nhận xét về số chữ số cảu phần thập phân so với số chữ số 0 ở mẫu của ps thập phân? Củng cố làm ?3; ?4. Hs-Là ps mà mẫu là luỹ thừa của 10 .0164,0 10000 164 ;073,0 1000 73 == Số thập phân gồm 2 phần: -Phần nguyên viết bên trái dấu phẩy. -Phần thập phân viết bên phải dấu phảy. Số các chữ số của phần thập phân đúng bằng chữ số 0 ở mẫu của số thập phân. 1000 2013 ; 100 7 ; 100 121 :4? 000261,0;013,0;27,0:3? Hoạt động4: Phần trăm G: Những ps có mẫu là 100 còn đợc viết dới dạng phần trăm, kí hiệu % thay cho mẫu. VD: 3/100 = 3%. Làm ?5. %.34 100 34 34,0 %.630 100 630 10 63 3,6 == === Hoạt động: Luyện tập - Bài 94/sgk/46 Viết các ps sau dới dạng hỗn số: . 11 16 ; 3 7 ; 3 6 - Bài 95/sgk/46. - Bài tập : Nhận xét cách viết sau đúng hay sai; nếu sai hãy sửa lại cho đúng: .5,045,4) ).013,0(2013,2) .234,010234,10) ) 2 1 (2 2 1 2) . 4 1 3 4 1 3) += += += +== += e d c b a ? Trả lời câu hỏi đầu bài : Có đúng là ?%22525,2 2 1 2 4 9 === . 11 5 1 11 16 ; 3 1 2 3 7 ; 5 1 1 5 6 = == a) Sai. Sửa b) c)d) đúng. e) sai . Sửa 4,5 = - 4 + ( - 0,5). Đúng . Vì : Hoạt động 6: Hớng dẫn về nhà ( 2). - Học bài . - Làm bài tập : 96; 97; 98/sgk/46. Bài 111; 112; 113/sbt/21-22. Tuần: Tiết: 90 Ngày soạn : Ngời thực hiện: Trần Thanh Danh Trờng THCS Hải Nam 87 Giáo án: Số học 6 Ngày dạy : Tên bài : Đ. Luyện tập I. Mục tiêu: H biết cách thực hiện các phép tính với hỗn số, biết tính nhanh khi công ( hoặc nhân ) hai hỗn số. H đợc củng cố các kiến thức về viết hỗn số dới dạng ps và ngợc lại viết ps dới dạng số thập phân và dùng kí hiệu phần trăm và ngợc lại. Rèn tính cẩn thận, chính xác khi làm toán. Rèn tính nhanh và t duy sáng tạo khi giải toán. II. Chuẩn bị : - G : Bảng phụ. - H: Bảng nhóm. III. Tiến trình dạy học : 1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ - HS1: Nêu cách viết phân số dới dạng hỗn số và ngợc lại? Chữa bài tập 11/sbt. Viết các số đo thời gian sau đây dới dạng hỗn số và phân số với đơn vị là giờ : 1h 15; 2h20; 3h12. - HS2: Đn phân số thập phân? Nêu thành phần của số thập phân? Viết các ps sau dới dạng ps thập phân, số thập phân và phần trăm: . 20 3 ; 3 2 HS 1. Trả lời câu hỏi và chữa bài 11 (SBT) 1h 15= 4 5 4 1 1 = ; . HS 2. Trả lời câu hỏi và làm bài tập %2515,0 100 15 20 3 %;404,0 10 4 5 2 === === Hoạt động 2: Luyện tập - Dạng 1: Cộng hai hỗn số. Bài 99/sgk/47 Khi cộng hai hỗn số 3 2 2 5 1 3 va bạn Cờng làm nh sau: . 15 13 5 15 88 3 8 5 16 3 2 2 5 1 3 ==+=+ a) Bạn Cờng đã tiến hành cộng 2 hỗn số ntn? b) Có cách nào tính nhanh không? - Dạng 2: Nhân; chia hai hỗn số. Bài 101/sgk/47. Thực hiện phép nhânhoặc chia 2 hỗn số bằng cách viết hỗn số dới 15 13 5 15 13 5) 3 2 5 1 ()23( 3 2 2 5 1 3 =+=+++=+ Ngời thực hiện: Trần Thanh Danh Trờng THCS Hải Nam 88 Giáo án: Số học 6 dạng phân số: 9 2 4: 3 1 6) 4 3 3. 2 1 5) b a Bài 102/sgk. H thảo luận nhóm nhỏ. ? Có cách nào tính nhanh hơn không ? Nếu có hãy giải thích cách làm? - Dạng 3: Tính giá trị biểu thức : Bài 100/sgk47. . 9 2 6) 5 3 2 9 2 10( ). 7 2 4 9 4 3( 7 2 8 += += B A Bài 103 (SGK/47) ? Khi chia một số cho 0,5 ta chỉ việc nhân số đó với 2. Ví dụ: 37: 0,5 = 37.2 = 74 125 : 0,5 = 125.2 = 250 Giải thích tại sao lại làm đợc nh vậy? GV Khái quát lại: Vởy nếu a : 0,5 = a.2 Tơng tự khi chia a cho 0,25; chia cho ,125 em làm nh thế nào? cho ví dụ GV Nêu một vài số thập phân thờng gặp mà đợc biểu diễn dới dạng phân số nh: 1 1 3 1 0,25 ; 0,5 ; 0,75 ; 0,125 ; 4 2 4 8 = = = = Bài 104 (SGK / 47) ? Ngoài cách làm trên còn cách làm nào khác? 2 1 1 2 3 38.3 9.19 9 38 : 3 19 9 2 4: 3 1 6) 8 5 20 8 165 4 15 . 2 11 4 3 3. 2 1 5) ==== === b a 2 HS lên bảng, dớilớp làm vào vở. . 5 3 6 5 8 5 5 3 2 5 5 3 5 3 24 9 2 6) 5 3 2 9 2 10( . 9 5 9 4 3 9 9 3 9 4 34) 7 2 4 9 4 3( 7 2 8 ==+= +=+= == =+= B A HS đọc yêu cầu của bài- suy nghĩ giải thích cách làm: - Vì 0,5 = 5 1 10 2 = nên ta có 1 2 37 :0,5 37: 37. 37.2 2 1 = = = 2 7 0,5. 3 12 x x = Ví dụ: 35 : 0,25 = 35. 4 = 140 35 : 0,125 = 35 . 8 = 280 HS - lên bảng thực hiện 7 28 0,28 28% 25 100 19 475 4,75 475% 4 100 26 2 40 0,4 40% 65 5 100 = = = = = = = = = = HS - Lờy tử chia cho mẫu ví dụ Ngời thực hiện: Trần Thanh Danh Trờng THCS Hải Nam 89 Giáo án: Số học 6 GV Chú ý cho HS tùy theo từng phân số mà ta chọn cách làm thích hợp. 7 7:25 0,28 28% 25 = = = Hoạt động 3: Hớng dẫn về nhà Xem lại các bài tạp đã làm Làm các bài tập: 111, 112, 113 114, 115(SBT / 22) Ngời thực hiện: Trần Thanh Danh Trờng THCS Hải Nam 90 [...]... cèngau ®©y råi sư *( 36, 05 + 267 8,2) + 1 26 dơng kÐt qu¶ ®Ĩ ®iỊn sè hÝch hỵp vµo « = 36, 05 +( 267 8,2 + 1 26 ) trèng mµ kh«ng cÇn tÝnh to¸n = 36, 05 + 28042 (theo a) = 2840,25 (theo c) a ) 267 8, 2 b) 36, 05 c) 2804, 2 *(1 26 + 36, 05) + 13,214 + 1 26 + 13, 214 + 36, 05 = 1 26 + ( 36, 05 + 13,214) 2804, 2 49, 264 2804, 25 = 1 26 + 49, 264 (theo b) = 175, 264 (theo d) 94 Ngêi thùc hiƯn: TrÇn Thanh Danh Trêng THCS H¶i... 5.5 3.9 = + − 36 36 36 28 + 15 − 27 16 4 = = = 36 36 9 GV dùa vµo bµi 1 06 lµm bµi 107 Bµi 107 (SGK/48) Ngêi thùc hiƯn: 28 + 15 − 27 16 4 = = 36 36 9 HS - 4 Hs lªn b¶ng cïng lµm: TrÇn Thanh Danh Trêng THCS H¶i Nam 91 Gi¸o ¸n: Sè häc 6 1 3 7 + − MC :24 3 8 12 1.8 3.3 7.2 = + − 24 24 24 8 + 9 −14 3 1 = = = 24 24 8 a) b) −3 5 1 + − MC : 56 14 8 2 −12 + 35 − 28 −5 = = 56 56 1 2 11 − − MC : 36 4 3 18 9 − 24... THCS H¶i Nam Gi¸o ¸n: Sè häc 6 d ) 1 26 e) 67 8, 27 + 49, 264 + 2819,1 175, 264 3497,37 g ) 3497,37 + 14, 02 3511,39 * (67 8,27 + 14,02) + 2819,1 = (67 8,27 + 14,02) + 2819,1 = (67 8,27 +2819,1) + 14,02 = 3497,37 + 14,02 (theo e) = 3511,39 (theo g) 3479,37 - 67 8,27 = 2819,1 (theo e) ( 36, 05 + 267 8,2) + 1 26 = … (1 26 + 36, 05) + 13,214 = … (67 8,27 + 14,02) + 2819,1 = … 3479,37 – 67 8,27 =… Sau khi c¸c nhãm lµm... tính 14 = 6 Ho¹t ®éng 3:Lun tËp vËn dơng quy t¾c 98 Ngêi thùc hiƯn: TrÇn Thanh Danh Trêng THCS H¶i Nam Gi¸o ¸n: Sè häc 6 GV cho HS lµm bµi ?2 (SGK / 51) a) T×m 2/3 cđa 76 b) 62 ,5% cđa 96 tÊn c) 0,25 cđa 1 giê Bµi 115a, b (SGK / 51) Tìm: a) của 8,7 b) của HS díi líp lµm - ®øng t¹i chç tr¶ lêi kÕt qu¶ a) T×m 2/3 cđa 76 b»ng 76. 2/3 = 57 cm b) 62 ,5% cđa 96 tÊn b»ng 96. 62,5% = 96. 625/1000 = 60 tÊn c) 0,25... 24 36 36 c) 1 5 1 7 + − − MC :312 4 12 13 8 78 + 130 − 24 − 273 −89 = = 312 312 d) Bµi 108 (SGK / 48) GV cho HS ho¹t ®éng nhãm lµm bµi 108 GV Ghi ®Ị bµi bµi 108 ra b¶ng phơ HS ho¹t ®éng nhãm (mçi bµn 1 nhãm) KÕt qu¶: 3 5 a) TÝnh tỉng: 1 + 3 4 9 C¸ch 1: C¸ch 2: 3 5 7 32 1 +3 = + 3 5 27 20 4 9 4 9 1 + 3 =1 +3 63 128 191 4 9 36 36 = + = 47 11 36 36 36 = 4 =5 11 36 36 =5 36 5 9 b) TÝnh hiƯu: 3 −1 6 10... Bµi 1 06 (SGK / 48) (b¶ng phơ) - HS ®øng t¹i chç tr¶ lêi Hoµn thµnh c¸c phÐp tÝnh sau: 7 5 3 7.4 5 3 + − = + − 9 12 4 36 36 36 28 + − 16 = = = 36 36 ? §Ĩ hoµn thµnh bµi to¸n trªn bíc ®Çu ta - Hoµn thµnh bíc quy ®ång mÉu c¸c ph¶i lµm g×? Hoµn thµnh c¸c bíc ®ã ph©n sè GV ghi kÕt qu¶ HS ®iỊn 7.4 5.3 3.9 + − 36 36 36 Céng trõ c¸c ph©n sè cïng mÉu: GV §a b¶ng phơ bµi tr×nh bµy mÉu: 7 5 3 + − MC : 36 9... b»ng 1 0,25 = 0,25 = 1/4 giê Bµi 115a, b (SGK /Tìm: a) của 8,7 ta có: 8,7 = b) của ta có: = Bµi 1 16 (SGK / 51) So s¸nh 16% của 25 vµ 25% của 16 Dùa vµo nhËn xÐt ®ã tÝnh nhanh: a) Tính 84% của 25 b) 48% của 50 Bµi 1 16 - 16% của 25 là: 25 = Còn 25% của 16 là: 16 = Vậy 16% của 25 bằng với 25% của 16 a) Tính 84% của 25 ta chỉ cần tính 25% của 84 nghóa là: 84 = 21 b) 48% của 50 ta tính 50% của 48 nghóa... 3  − 2 +5 ÷ 13  7 13  3  4  3 = 11 − 5 ÷− 2 13  7  13 7 4 3 = 5 − 2 =3 7 7 7 5 36   1 1  E =  6, 17 + 3 − 2 ÷  − 0, 25 − ÷ 9 97   3 12   5 36   1 1 1   =  6, 17 + 3 − 2 ÷  − − ÷ 9 97   3 4 12   A = 11 5 36   4 3 1  =  6, 17 + 3 − 2 ÷  − − ÷ 9 97   12 12 12   5 36   =  6, 17 + 3 − 2 ÷.0 = 0 9 97   Bµi 114 (SBT/22) Ho¹t ®éng 2: D¹ng t×n x biÕt Hs suy nghÜ -... 9.11 59 .61 3  2 2 2 2  =  + + + + ÷ 2  5.7 7.9 9.11 59 .61  3 1 1 1 1 1 1 1 1  =  − + − + − + + − ÷ 2  5 7 7 9 9 11 59 61  3  1 1  3 56 84 =  − ÷= = 2  5 61  2 305 305 Híng dÉn vỊ nhµ Xem l¹i c¸c d¹ng to¸n ®· gi¶i ¤n l¹i c¸c kiÕn thøc cđa ch¬ng III ®· häc Chn bÞ tiÕt sau kiĨm tra mét tiÕt TiÕt 93: KiĨm tra 1 tiÕt So¹n trong gi¸o ¸n chÊm tr¶ 96 Ngêi thùc hiƯn: TrÇn Thanh Danh Trêng... 12 2 3 3 −4 7 x= 6 12 −1 7 x= 6 12 7 −1 x= : 12 6 7 x = ( 6) = −14 12 2 7 T×m x biÕt 0,5.x − x = 3 12 Nªu c¸ch lµm? GV cïng HS hoµn thµnh lêi gi¶i 0, 5.x − Híng dÉn vỊ nhµ Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· ch÷a víi c¸c phÐp tÝnh vỊ ph©n sè Lµm bµi tËp 110 b,c,d; 111, 114 b,c,d (SGK / 49) Bµi tËp 1 16, 118, 119 (SBT / 23) Ngêi thùc hiƯn: TrÇn Thanh Danh Trêng THCS H¶i Nam 93 Gi¸o ¸n: Sè häc 6 Tn: TiÕt: 92 Ngµy . 7 32 1 3 4 9 4 9 63 128 191 36 36 36 11 5 36 + = + = + = = 3 5 27 20 1 3 1 3 4 9 36 36 47 11 4 5 36 36 + = + = = b) Tính hiệu: 5 9 3 1 6 10 Cách 1: Cách. toán. ) 267 8, 2 1 26 2804,2 a + ) 36, 05 13,214 49, 264 b + ) 2804,2 36, 05 2804,25 c + HS thảo luận theo nhóm Kết quả: *( 36, 05 + 267 8,2) + 1 26 = 36, 05 +( 267 8,2
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an toan 6, Giao an toan 6, Giao an toan 6, Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ, Mơc tiªu:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn