NỘI DUNG ôn tập môn LỊCH sử văn MINH THẾ GIỚI (1)

6 194 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 11:44

ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI Những văn minh lớn giới Cơ sở hình thành văn minh tiêu biểu? Trả lời:  Những văn minh lớn giới: văn minh phương Đông, minh phương Tây phương Đông: - Thời cổ đại văn minh có tru ng tâm văn minh là: Ai cập, Lưỡng hà, Ấn độ Trung Quốc - Thời trung đại , Tây Á Ai Cập nằm đồ đế quốc Ả Rập nên phương Đông trung tâm văn minh lớn Ả Rập, Ấn Độ Trung Quốc văn minh Ấn Độ Trung Quốc có phát triển liên tục phương Tây: - Thời cổ đại có văn minh HY Lạp, đên trung đại có văn minh mà chủ yếu Tây Âu - Thời cận đại, tiên nhanh chóng khoa học kỹ thuật, nhiều nước phương Tây trở quốc gia phát triển kinh tế , hùng mạnh quân , dựa vào ưu ,các nước đua chinh phục giới Cùng với việc biến hầu châu Á , Phi , châu Mỹ La tinh thành thuộc địa cường quốc châu Âu, văn minh phương Tây truyền bá khắp giới  Cơ sở để hình thành văn minh tiêu biểu - Điều kiện địa lý dân cư - Quá trình phát triển Lịch sử - Quá trình giao lưu ảnh hưởng văn minh Cơ sở hình thành thành tựu văn minh Ai Cập cổ đại Sự phát triển thành tựu văn minh Ai Cập cổ đại Quá trình hình thành Đạo Hồi ảnh hưởng Đạo Hồi Việt Nam Những thành tựu văn minh Ấn Độ thời cổ trung đại Sự hình thành phát triển Đạo phật Ấn Độ thời cổ trung đại Ảnh hưởng đạo Phật đời sống xã hội Việt Nam Những thành tựu văn minh Trung Quốc thời cổ trung đại ảnh hưởng thành tựu phát triển văn minh giới Bốn phát minh khoa học kỹ thuật Trung Quốc cổ đại ý nghĩa phát triển văn minh nhân loại Quá trình hình thành tư tưởng Nho giáo đặc điểm tư tưởng này; ảnh hưởng Nho giáo đời sống xã hội Việt Nam 10 Điều kiện hình thành văn minh khu vực Đông Nam Á thành tựu văn minh Đóng góp Việt Nam văn minh khu vực 11 Điều kiện hình thành văn minh Hy Lạp - La Mã thành tựu văn hóa Hy Lạp - La Mã thời cổ đại 12 Sự đời phát triển đạo Ki tô thời cổ trung đại Tây Âu? 13 Hoàn cảnh đời ảnh hưởng phong trào văn hóa Phục hưng 14.Thành tựu bật văn minh Tây Âu thời Phục hưng2 15 Quá trình cải cách tôn giáo hình thành đạo Tin lành Tây Âu thời trung đại 16 Quá trình hình thành đặc điểm chế độ phong kiến Tây Âu; 17 Cách mạng công nghiệp? Những thành tựu khoa học công nghiệp giới nửa sau kỷ XX 18.Kết ảnh hưởng công phát kiến địa lý phát triển văn minh nhân loại 19 Những nét tư tưởng nhà khai sáng vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền (Vonte, Môngtexkie, Rutxô) từ kỷ XVI - XVIII Việt Nam vận dụng tư tưởng nhà khai sáng trình xây dựng nhà nước pháp quyền? 2Bomon Khoahocdaicuong/llcs/hvhc 20.Thành tựu văn minh giới kỷ XX đầu kỷ XXI MỘT SỐ CÂU HỎI Câu 1: Sự phát triển văn minh Ai Cập cổ đại? Tại tín ngưỡng người Ai Cập cổ đại không phát triển thành tôn giáo lớn? (5 điểm) Câu 2: Bằng hiểu biết văn minh Hy Lạp La Mã cổ đại anh (chị) chứng minh “Người Hy Lạp bị người La Mã chinh phục, người bị chinh phục lại chinh phục trở lại kẻ chinh phục mình.” (Nhà thơ La Mã Hôratiut) (5 điểm) Câu 3: Người Ả Rập có câu: “Tất sợ thời gian thời gian sợ kim tự tháp” Bằng hiểu biết văn minh Ai Cập cổ đại anh (chị) chứng minh luận điểm trên? (5 điểm) Câu 4: “Khoa học có từ lâu đến Hy Lạp – Rô Ma khoa học thực trở thành khoa học” Bằng kiến thức văn minh giới giải thích câu nói trên? (5 điểm) Câu 5: Anh (chị) so sánh thành tựu lĩnh vực kiến trúc điêu khắc người Ai Cập cổ đại người Lưỡng Hà (5 điểm) Câu 6: So sánh sở hình thành văn minh cổ đại Phương Đông Phương Tây Cho ví dụ minh họa (5 điểm) Câu 7: Tại nói văn minh Ấn Độ văn minh lớn nhân loại? (5 điểm) Câu 8: So sánh trình hình thành nhà nước quốc gia cổ đại Phương Đông với quốc gia cổ đại Phương Tây? Theo anh (chị) mô hình nhà nước mang dấu ấn từ mô hình nhà nước thời kỳ cổ trung đại? (5 điểm) Câu 9: Bằng hiểu văn minh Ấn Độ văn minh Hy Lạp – La Mã, anh (chị) so sánh hai sử thi Mahabharata Ramayana với hai sử thi Iliat Ôđixê (5 điểm) Câu 10: “Tư tưởng chủ đạo phong trào văn hóa Phục Hưng chủ nghĩa nhân văn Đó hệ tư tưởng trọng đến người…” Anh (Chị) chứng minh câu nói trên? (5 điểm) Câu 11: Trình bày trình hình thành, nội dung chủ yếu học thuyết Phật giáo ảnh hưởng Phật giáo đời sống đại ngày Việt Nam (5 điểm) Câu 12 Phân tích tính chất, ý nghĩa hệ phong trào văn hóa Phục hưng? (5 điểm) Câu 13 Hãy nêu ảnh hưởng văn minh Ấn Độ Việt Nam (5 điểm) Câu 14: Phát kiến địa lý mở trang sử tiến trình lịch sử loài người Vì sao? (5 điểm) Câu 15: Hãy phân tích điều kiện hình thành văn minh Trung Quốc thời cổ trung đại Nêu nhận xét anh (chị) văn minh (5 điểm) Câu 16: Sự đời máy nước cách mạng lịch sử sản xuất loài người Vì sao? (5 điểm) Câu 17: Nêu thành tựu bật văn minh Trung Hoa ý nghĩa tới phát triển nhân loại? (5 điểm) Câu 18: Anh (chị) trình bày trình cải cách tôn giáo hình thành đạo Tin lành Tây Âu thời trung đại Ảnh hưởng đạo Tin lành đời sống xã hội Việt Nam nay? (5 điểm) Câu 19: Anh (chị) phân tích tư tưởng Khổng Tử giáo dục tư tưởng có ảnh hưởng giáo dục Việt Nam nay? (5 điểm) Câu 20: Anh (chị) nêu ảnh hưởng văn minh Trung Quốc Việt Nam? (5 điểm) ... Nam 10 Điều kiện hình thành văn minh khu vực Đông Nam Á thành tựu văn minh Đóng góp Việt Nam văn minh khu vực 11 Điều kiện hình thành văn minh Hy Lạp - La Mã thành tựu văn hóa Hy Lạp - La Mã thời... Lưỡng Hà (5 điểm) Câu 6: So sánh sở hình thành văn minh cổ đại Phương Đông Phương Tây Cho ví dụ minh họa (5 điểm) Câu 7: Tại nói văn minh Ấn Độ văn minh lớn nhân loại? (5 điểm) Câu 8: So sánh trình... phát triển văn minh Ai Cập cổ đại? Tại tín ngưỡng người Ai Cập cổ đại không phát triển thành tôn giáo lớn? (5 điểm) Câu 2: Bằng hiểu biết văn minh Hy Lạp La Mã cổ đại anh (chị) chứng minh “Người
- Xem thêm -

Xem thêm: NỘI DUNG ôn tập môn LỊCH sử văn MINH THẾ GIỚI (1), NỘI DUNG ôn tập môn LỊCH sử văn MINH THẾ GIỚI (1), NỘI DUNG ôn tập môn LỊCH sử văn MINH THẾ GIỚI (1)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay