Đề thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 9 trường THCS Cát Sơn, Phù Cát năm 2013 2014

3 138 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 11:21

PHÒNG GD & ĐT PHÙ CÁT TRƯỜNG THCS CÁT SƠN ĐỀ THI HỌC I NĂM HỌC 20132014 MÔN: CÔNG NGHỆ Thời gian làm bài: 45 phút Họ tên:……………………………………… Lớp: 9…… I Phần trắc nghiệm: (5 điểm) Hãy khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời câu sau: Câu 1: Trong mạch điện đèn ống huỳnh quang chấn lưu mắc so với bóng đèn ? A Song song C Hỗn hợp B Nối tiếp D Tất Câu 2: Vôn kế có thang đo 300V, cấp xác 1, sai số tuyệt đối lớn : : A 2V C 4V B 3V D 4.5V Câu Đồng hồ điện dùng để đo công suất mạch điện là: A Oát kế C Vôn kế B Ampe kế D Ôm kế Câu 4: Đồng hồ điện dùng để đo điện trở mạch điện : A Oát kế C Vôn kế B Ampe kế D Ôm kế Câu 5: Vật liệu sau vật liệu dẫn điện : A Puli sứ B.Thiếc C Mica D Ống nhựa Câu : Trong mạch điện bảng điện cầu chì, công tắc mắc vào : A Dây pha C Cả A B B Dây trung hoà D Cả A B sai Câu Môi trường làm việc chủ yếu nghề điện : A Làm việc trời C.Thường lưu động B Làm việc nhà D Làm việc trời, thường lưu động Câu 8: Bảng điện nhánh (phụ) mạng điện nhà có chức cung cấp điện: A Cho đồ dùng điện C Cho toàn hệ thống điện nhà B Cho toàn hộ tiêu dùng D Cho toàn thiết bị điện Câu 9: Cấu tạo dây dẫn điện gồm có: A Lõi dây, vỏ bảo vệ b B.Lõi lớp vỏ cách điện C Vỏ cách điện, vỏ bảo vệ D Vỏ bảo vệ, nhiều lõi cáp Câu 10: Các yêu cầu mối nối dây dẫn điện: A Dẫn điện tốt, có độ bền học cao, an toàn điện, có độ thẩm mỹ B Dẫn điện đẹp , có độ bền học cao, an toàn điện có độ thẩm mỹ C Dẫn điện tốt, có độ bền học cao, an toàn điện D Dẫn điện tốt, độ bền học, an toàn điện có độ thẩm mỹ II Phần tự luận: (5điểm) Câu 11: a) Em mô tả cấu tạo dây dẫn điện dây cáp điện? (1đ) b) So sánh giống khác dây dẫn điện dây cáp điện? (1đ) Câu 12: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện : cầu chì, công tắc cực, bóng đèn sợi đốt, ổ điện (2đ) Câu 13: Em nêu bước quy trình chung nối dây dẫn điện? Giải thích? (1đ) BÀI LÀM VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí I MA TRẬN: Nhận biết Tên chủ đề Giới thiệu nghề điện tiết TNKQ Biết vị trí vai trò nghề điện dân dụng đời sống sản xuất Biết số vật liệu điện thường dùng lắp đặt mạch điện 3.Biết môi trường làm việc nghề điện C.5.7 Số câu hỏi Số điểm Tỉ lệ Thực hành điện 14 tiết 1đ 10% Biết công dụng cách sử dụng số đồng hồ đo điện thông dụng Số câu hỏi C.2.3.4 Số điểm 1.5đ Tỉ lệ 15% Thông hiểu TL TNKQ Nắm công dụng tính tác dụng bảng điện phụ mạng điện nhà 5.Hiểu vị trí cầu chì ,công tắc mạch điện TL Vận dụng Cấp độ thấp TNKQ Biết cách sử dụng số vật liệu điện thông dụng cách hợp lý C6.8 TL Mô tả cấu tạo dây dẫn điện Cấp độ cao TNKQ Cộng TL So sánh giống khác loại dây dẫn điện C9 C11a C.11b 1đ 0.5đ 1đ 1đ 4.5đ 10% Hiểu nguyên lí làm việc mạch điện bảng điện, mạch điện đèn ống huỳnh quang 0.5% 3.Nối mối nối đảm bảo yêu cầu thuật 10% Biết quy trình nối dây dẫn bọc đơn lõi sợi, lõi nhiều sợi 5.Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện 10% 45% C.1 0.5đ 0.5% Sử dụng linh hoạt sơ đồ mạch điện C10 C12.13 0.5đ 3đ 5.5đ 0.5% 30% 55% TS câu hỏi 2 13 TS điểm Tỉ lệ 2.5đ 25% 1.5đ 15% 1đ 10% 4đ 40% 1đ 10% 10 100% VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí II ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM I Hãy khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời câu sau: (5 điểm) Mỗi câu 0.5đ CÂU 10 ĐÁP ÁN B B A D B A D A B A II Trả lời câu hỏi sau: (5điểm) Câu 11 12 13 ĐÁP ÁN Biểu điểm a) Cấu tạo dây dẫn điện dây cáp điện - Cấu tạo dây dẫn điện gồm: + Lõi dây đồng (nhôm) + Vỏ cách điện - Cấu tạo dây cáp điện gồm: + Lõi đồng (nhôm) + Vỏ cách điện làm cao su tự nhiên, cao su tổng hợp, Chất PVC… + Vỏ bảo vệ chế tạo phù hợp với điều kiện môi trường b) Sự giống khác cáp điện dây dẫn điện: + Giống: Cấu tạo điện gồm có: * Lõi đồng (hoặc nhôm) * Phần cách điện * Vỏ bảo vệ + Khác: Cáp điện bao gồm nhiều dây dẫn điện O A Quy trình chung nối dây dẫn điện gồm có bước: - Bước : Bóc vỏ cách điện (bóc cắt vát bóc phân đoạn) - Bước 2: Làm lõi - Bước : Nối dây (Nối dây theo đường thẳng, phân nhánh mối nối dùng phụ kiện) - Bước 4: Kiểm tra mối nối - Bước : Hàn mối nối (Làm mối nối, láng nhựa thông) - Bước 6: Cách điện mối nối 1đ 0.5đ 0.5đ 1đ 0.5đ 0.5đ 2đ 1.đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 9 trường THCS Cát Sơn, Phù Cát năm 2013 2014 , Đề thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 9 trường THCS Cát Sơn, Phù Cát năm 2013 2014 , Đề thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 9 trường THCS Cát Sơn, Phù Cát năm 2013 2014

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay