Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 năm học 2015 2016 trường THCS Hoa Lư, Khánh Hòa

4 113 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 11:20

PHÒNG GD & ĐT VẠN NINH ĐỀ KIỂM TRA HỌC I, NĂM HỌC 2015- 2016 TRƯỜNG THCS HOA LƯ MÔN: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Đề kiểm tra đề nghị Câu (2 điểm): Sự hợp tác Liên Xô nước xã hội chủ nghĩa thể tổ chức nào? Nêu thành lập mục tiêu tổ chức ? Câu (3 điểm): a Em trình bày hoàn cảnh đời, mục tiêu hoạt động tổ chức ASEAN? b Thời thách thức Việt Nam gia nhập ASEAN? Câu (3 điểm): Bằng kiện lịch sử chứng minh phát triển “thần kỳ” kinh tế Nhật Bản từ năm 60 kỷ XX? Nguyên nhân phát triển “thần kì” ? Câu (2 điểm): Vì hai nguyên thủ quốc gia Liên Xô Mĩ lại tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh? - Hết HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC I NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn: Lịch sử Câu Đáp án Câu * Hoàn cảnh: Các nước Đông Âu xây dựng chủ nghĩa xã hội (2đ) Điểm 0,5đ đòi hỏi phải có hợp tác cao đa dạng với Liên Xô phân công chuyên môn hóa sản xuất * Cơ sở hình thành: + Đều Đảng cộng sản lãnh đạo, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin 0,25đ làm tảng tư tưởng + Đều có mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ tổ quốc 0,25đ Xã hội chủ nghĩa * Sự hợp tác Liên Xô nước xã hội chủ nghĩa thể hai tổ chức: - Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) 0,5đ - Tổ chức hiệp ước Vác- sa-va 0,5đ Câu a Hoàn cảnh mục tiêu, nguyên tắc hoạt động (2đ): (3đ) * Hoàn cảnh: - Sau giành độc lập, đứng trước yêu cầu phát triển kinh tế xã hội đất nước, nhiều nước Đông Nam Á chủ trương thành 0,5đ lập tổ chức liên minh khu vực nhằm hợp tác phát triển, đồng thời hạn chế ảnh hưởng cường quốc bên khu vực Ngày 8-8-1967, Hiệp hội nước Đông Nam Á 0,5đ (ASEAN) thành lập thủ đô Băng Cốc-Thái Lan với tham gia sáng lập năm nước: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po Thái Lan * Mục tiêu: Phát triển kinh tế-văn hoá thông qua nỗ lực hợp tác chung nước thành viên, tinh thần trì 0,5đ hoà bình ổn định khu vực b Thời thách thức Việt Nam gia nhập ASEAN (1đ) - Thời cơ: 1,5đ + Nền kinh tế Việt Nam hội nhập vào kinh tế khu vực, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, rút ngắn khoảng cách với nước khu vực + Tiếp thu thành tựu KH- KT tiên tiến giới, kinh nghiệm quản lí tiên tiến nước khu vực; tạo điều kiện giao lưu, hợp tác văn hoá, giáo dục, văn học, nghệ thuật - Thách thức: + Việt Nam gặp cạnh tranh liệt với nước khu vực Nếu không tận dụng hội để phát triển kinh tế bị tụt hậu + Trong trình hội nhập văn hoá, chọn lọc đánh sắc văn hoá dân tộc Vì phải đảm bảo nguyên tắc “hòa nhập” không “hòa tan”, làm đánh sắc văn hoá dân tộc Câu * Thuận lợi (3đ) + Chính phủ Nhật Bản tiến hành loạt cải cách dân 0,25 đ chủ + Nhờ đơn đặt hàng "béo bở" Mĩ hai chiến tranh Triều Tiên Việt Nam Đay coi "ngọn gió thần" kinh tế Nhật 0,5 đ * Nguyên nhân phát triển đó( 1,5đ): + Vai trò điều tiết nhà nước: đề chiến lược phát triển kinh tế vĩ mô, biết sử dụng, tận dung hợp lý nguồn vay, vốn đầu tư nước 0,5đ + Bản tính người Nhật: cần cù, chịu khó, ham học 0,5 hỏi, có trách nhiệm, biết tiết kiệm, lo xa + Các công ty Nhật động, có tầm nhìn xa, quẩn lý 0,5đ tốt, tập trung sản xuất cao + Áp dụng thành tựu khoa học-kĩ thuật vào sản 0,25 xuất + Ngoài nhiều nguyên nhân khác: truyền thống văn hoá - giáo dục lâu đời, nhờ chiến tranh Triều Tiên, Việt Nam; 0,5đ chi phí cho quân sự, đầu tư nước ngoài… Câu Vì hai nguyên thủ quốc gia Liên Xô Mĩ định (2đ) chấm dứt “chiến tranh lạnh” - Do thời gian dài chạy đua vũ trang tốn ,tình hình 0,75đ giới dẫn tơi căng thẳng ,nguy bùng nổ chiến tranh giới - Phải chi phí khối lượng khổng lồ tiền để sản xuất vũ khí huỷ diệt ,xây dựng quân loài 0,75đ người khó khăn,đói nghèo, dịch bệnh, thiên tai - Do xu thế giới thời có nhiều biến chuyển theo đường lối đối thoại, hợp tác có lợi 0,5 đ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 năm học 2015 2016 trường THCS Hoa Lư, Khánh Hòa , Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 năm học 2015 2016 trường THCS Hoa Lư, Khánh Hòa , Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 năm học 2015 2016 trường THCS Hoa Lư, Khánh Hòa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay