đề cương môn Quản trị rủi ro

33 220 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 10:58

Đề cương môn quản trị rủi ro tự tổng hợp. tài liệu tóm tắt ngán gọn lý thuyết các chương đã học theo nội dung học phần. Tài liệu dành cho sinh viên học môn quản trị rủi ro 3 tín chỉ, đặc biệt phù hợp với sinh viên ngành tài chính ngân hàng trường đại học Kinh tế Quốc dân. Ôn tậ đầy đủ, đi thi tự tin :)) 1 Hiểu biết chung hệ thống tài - HTTC bao gồm chủ thể định chế thị trg tg tác lẫn theo cách phức hợp nhằm mục đích huy động vốn cho đầu tư cung cấp phương tiện, bao gồm hệ thống toán, nhằm tài trợ cho hoạt động kinh doanh - HTTC giúp cho luồng vốn điều chuyển hiệu thông qua việc giảm thiểu tác động tiêu cực từ vấn đề thông tin bất đối xứng, rào cản ng thiếu vốn ng tạm thời thặng dư vốn - HTTC tổng đc cấu thành từ thành phần: + Thị trg tài chính: nơi diễn giao dịch TC giúp cho nguồn vốn đc luân chuyển từ ng có nguồn vốn dư thùa tạm thời đến ng thiếu vốn thông qua công cụ tc với chế định TTTC có chức bản: tạo sở xác định giá tài sản; cung cấp khoản; giảm chi phí giao dịch Tùy vào tiêu chí mà phân thành: Thị trg tiền tệ & thị trg vốn; thị trg sơ cấp & thị trg thứ cấp; thị trg tập trung & phi tập trung + Các định chế tài trung gian: tổ chức cung cấp dịch vụ tài – tiền tệ nhằm thu hút, tập hợp khoản vốn nhàn rỗi kinh tế để cung ững cho nơi thiếu hụt vốn => điều chuyển dòng vốn, thực giao dịch , Gồm: tổ chức nhận tiền gửi & ko nhận tiền gửi; công ty tài chính; ngân hàng đầu tư cty bảo hiểm + Các quan quản lý: đảm bảo hoạt động giao dịch thị trg tài diễn minh bạch, an toàn bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp nhà đầu tư Bao gồm: NHTW, Bộ tài chính, ủy ban giám sát quốc gia; bảo hiểm tiền gửi; ủy ban chưng khoán Định chế tài Các định chế tài bao gồm DN có hoạt động đặc thù liên quan đến điều chuyển vốn TTTC Dựa tính chất, đặc điểm giao dịch gồm: - tổ chức nhận tiền gửi: gồm NHTM tổ chức tiết kiệm(hiệp hội tiết kiệm cho vay; quỹ tín dụng) Thực nghĩa vụ huy động tiền gửi tư nguồn khác cá nhân, tổ chức DN vay Trong tổ chức này, NHTM có quy mô lớn chiếm đa số thị phần, sản phẩm dịch vụ NHTM đáp ứng đầy đủ nhu cầu đối tượng KH - tổ chức ko nhận tiền gửi: tổ chức ko đc phép nhận tiền gửi từ dân cư,DN, tỏ chức xã hội đc phép cung cấp dịch vụ cho vay VD: cty tài chính, cty ủy thác, cty tư vấn tài - cty bảo hiểm: đóng vai trò quan trọng kinh tế thông qua việc gánh chịu bảo lãnh rủi ro cho đối tg Kh trc biến cố ko mong đợi Các cty BH tham gia vào TTTC với tư cách tổ chức đầu tư - cty quỹ ủy thác đầu tư: gồm cty đầu tư; quỹ tín thác; quỹ tg hỗ; quỹ hưu trí Chuyên cung cấp dịch vụ quản lý vốn cho cá nhân, DN nhận khoản phí quản lý - ngân hàng đầu tư: có cấu đòn bẩy tài cao, có vai trò quan trọng thị trg sơ cấp thứ cấp Đây chủ thể trung gian với chức tư vấn thực hienj huy động vốn thị trg vốn cho KH thông qua dịch vụ tư vấn p.án cổ phần hóa, phát hành ck; nghiệp vụ giao dịch,mỗi giới ck; dịch vụ sáp nhập, mua bán, tái cấu trúc DN; dịch vụ ngân hàng bán buôn Các loại rủi ro NHTM gặp phải RR nguy xảy kiện mong muốn, gây tác động bất lợi cho cá nhân tổ chức Đối với NH, tác động dẫn đến giảm sút doanh thu, đặt NH vào tình trang khó khắn tài chính, gây hậu tiêu cực đến uy tín,khr sinh lời tg lại NH Phân loại theo nhân tố tác động đên tổn thất, chia RR mà NH gặp phải thành: 1)Rủi ro tín dụng: khả xảy tổn thất khách hàng không hoàn trả hoàn trả không đầy đủ theo hợp đồng khoản tín dụng ký ngân hàng khách hàng *Nguyên nhân: -Phía khách hàng:khách hàng sử dụng vốn ko mục đích;khả quản lý kdoanh kém;tình hình tài DN yếu thiếu minh bạch; thiếu thiện chí việc trả nợ vay -Phía ngân hàng:công tác kiểm tra nội lỏng lẻo;cán thiếu đạo đức trình độ chuyên môn kém; Thiếu giám sát quản lý sau vay;Sự hợp tác NH thiếu chặt chẽ;Không sẵn có định cần thiết qtrinh định -Môi trường bên ngoài:môi trường tự nhiên(gây thiệt hại);môi trường pháp lý chưa đầy đủ chồng chéo *Tác động rr tín dụng: -Đến Ngân hàng:Lợi nhuận kinh doanh giảm.Nếu nhỏ lấy dự phòng bù đắp;lớn ko bù đắp đc ảnh hưởng đến khả sinh lời,mở rộng kdoanh,lòng tin khách hàng giảm,phá sản -Đến kte:gây thiếu vốn,mục tiêu sdung vốn KH khó đảm bảo,gây khó khăn lần vay tiếp;quy mô lớn giảm tốc độ phát triển kte 2) RR thị trg: khả xảy tổn thất thu nhâp vốn TCTD biến động bất lợi yêu tố thị trg như: biến động ls, tỷ giá, giá ck, giá hàng hóa RR thị trg gồm: - RRLS: khả xảy tổn thất thu nhập vốn tổ chức tín dụng biến động lãi suất RRLS phát sinh từ: chênh lệch thời điểm ấn định mức ls TS NV; thay đổi mqh mức LS thị trg khác TS NV khác nhau; thay đổi mqh ls kỳ hạn khác nhau; thay đổi lựa chọn KH trì kỳ hạn lại TS NV - Tác động: Sự thay đổi lãi suất thị trường ảnh hưởng trực tiếp tới ngân hàng hai giác độ: thu nhập chi phí chênh lệch tài sản nhạy cảm lãi suất thay đổi giá trị ròng vốn chủ sở hữu không phù hợp kỳ hạn thực tài sản nguồn vốn nợ Khi rủi ro lãi suất xuất làm tăng chi phí nguồn vốn ngân hàng, giảm thu nhập từ tài sản ngân hàng, làm giảm giá trị thị trường tài sản có vốn chủ sở hữu ngân hàng - Rủi ro tỉ giá : khả xảy tổn thất thu nhập vốn có biến động tỉ giá hối đoái Tỷ giá biến động bất lợi tác động lên TS, NV nợ khoản mục ngoại bảng dạng ngọa tệ NH có trạng thái mở - Tác động: Khi ngân hàng túy thực giao dịch mua bán ngoại tệ thị trường giao ngay, ngân hàng phải trì số dư nhiều loại ngoại tệ khác để phục vụ nhu cầu khách hàng Khi tỷ giá thay đổi giá trị tài sản ngoại tệ ngân hàng biến động Ở cấp độ cao hơn, ngân hàng huy động vốn cách phát hành trái phiếu ngoại tệ thị trường quốc tế hay cho vay ngoại tệ, biến động tỷ giá có ảnh hưởng lớn tới chi phí vốn, thu nhập giá trị tài sản tính theo đồng nội tệ - RR giá cả: khả xảy tổn thất thu nhập vốn thay đổi bất lợi giá trị thị trg công cụ tài mà NH năm giữ RR giá phát sinh từ biến động giá thị trg ck làm cho gtri thị trg công cụ tài mà NH năm giữ bị ảnh hưởng, gồm công cụ nội bảng ngoại bảng gây thiệt hại cho NH 3) RR hoạt động khả xảy tổn thất sai sót hoạt động nội NH quy trình nội không đầy đủ chưa xác, ng có trình độ chuyên môn đạo đức kém, hệ thống máy móc vận hành chưa thông suốt 4) RR khoản Là khả xảy tổn thất NH ko có khả đáp ứng nghĩa vụ tài Đây laoij rr thg trực, bao trùm quan trọng hàng đầu tồn phát triển NH RR khoản cí thể làm giảm thu nhập, uy tín NH, lơn khiến NH khả toán Tác động: Nếu rủi ro khoản xảy ra, NHTM phải chịu • Chuyển hóa khoản tài sản thành tiền với chi phí cao • Tiếp cận với thị trường tiền tệ để tăng vốn với điều kiện khắt khe VD: phải có tài sản chấp, chịu lãi suất cao, không tuần hoàn nợ cũ • Đình trệ hoạt động dẫn đến giảm thu nhập • Mất uy tín dẫn đến khách hàng Trong trường hợp đặc biệt, rủi ro khoản đẩy ngân hàng tới tình trạng khẳ toán, đứng bờ vực phá sản RRTD loại rr lâu đời lớn TTTC, thg xuyên xảy gây hậu nặng nề hoạt động kinh doanh NH khoản tín dụng thường chiếm nửa tổng giá trị TS tạo từ 70-90% thu nhập cho NH RR tín dụng loại RR phức tạp nhất, quản lý phòng ngừa khó khăn xảy tất lĩnh vực đời sống kinh tế xh RR cty bảo hiểm Doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) người nhận chuyển giao rủi ro từ tổ chức cá nhân xã hội Do đó, DNBH am hiểu rủi ro thường có tư vấn phòng ngừa rủi ro cho khách hàng Tuy nhiên, rủi ro khách quan, bất ngờ xảy với ai, dù người bảo hiểm Tại cần tăng cường hiểu biết rủi ro DNBH Có nhiều lý đòi hỏi nhà quản lý DNBH phải hiểu rõ rủi ro mà DNBH đối mặt, để từ doanh nghiệp có biện pháp để quản lý tốt rủi ro Trước hết, môi trường kinh doanh bảo hiểm chứa đựng nhân tố khách quan tạo thuận lợi có tác động gây tổn thất cho DNBH Các nhân tố thuộc môi trường kinh doanh liên quan đến tăng trưởng phát triển kinh tế, đến thị trường bảo hiểm, đến quy định pháp lý Thêm vào đó, có bên có liên quan để tâm đến việc liệu hoạt động DNBH có hiệu hay không, có an toàn hay không Đây áp lực khiến DNBH cần phải trọng đến khả gặp rủi ro doanh nghiệp Chẳng hạn như, cổ đông muốn biết liệu định chiến lược kinh doanh DNBH có dựa sở đánh giá đáng tin cậy vốn rủi ro hay không Còn nhà đầu tư tài thị trường vốn lại kỳ vọng thông qua nỗ lực sử dụng có hiệu nguồn lực khan hiếm, DNBH xác định mức vốn tối thiểu phù hợp với đánh giá toàn diện rủi ro DNBH Các tổ chức đánh giá xếp hạng tài quan quản lý nhà nước kinh doanh bảo hiểm ngày quan tâm nhiều đến đánh giá DNBH cách nhận dạng, tập hợp quản lý rủi ro kinh doanh bảo hiểm Lịch sử ngành bảo hiểm toàn giới chứng kiến nhiều DNBH gặp rủi ro, chí bị rơi vào tình trạng khả toán Đây thực tiễn kinh doanh đòi hỏi DNBH, dù thị trường bảo hiểm phát triển thị trường bảo hiểm non trẻ, phải đánh giá tích lũy vào kinh nghiệm quản lý Đối với DNBH, khả toán có nghĩa tuyên bố phá sản Trong số DNBH danh tiếng, có tên tuổi lâu đời Có nhiều nguyên nhân dẫn đến phá sản DNBH Tuy nhiên, chúng xuất phát gắn liền với rủi ro mà DNBH gặp phải Trên thực tế, rủi ro thể tác động trực tiếp, riêng lẻ có ảnh hưởng qua lại với làm cho DNBH bị khả toán Cuối cùng, lý để DNBH phải ý đến rủi ro kinh doanh bảo hiểm xu hướng quản lý DNBH kết hợp quản lý vốn với quản lý rủi ro Theo điều tra KPMG 102 DNBH 19 nước năm 2004 thấy quản lý rủi ro có hiệu cách mà DNBH áp dụng để tăng khả tiếp cận với thị trường vốn toàn cầu cách để tăng lợi cạnh tranh (Groot, 2005) Các rủi ro DNBH Theo cách tiếp cận Quản lý rủi ro doanh nghiệp, chuyên gia định phí bảo hiểm xác định cấu thành rủi ro DNBH gồm Rủi ro kinh doanh Rủi ro hoạt động Hiểu cách đơn giản nhất, Rủi ro kinh doanh (Core Business Risks) rủi ro phát sinh gắn với định kinh doanh Ban giám đốc Trong đó, Rủi ro hoạt động rủi ro phát sinh việc thực định này, từ nhân tố bên Chẳng hạn, DNBH phi nhân thọ, rủi ro kinh doanh bao gồm: Rủi ro bảo hiểm (Insurance Risk); Rủi ro đầu tư (Investment Risk); Rủi ro tái bảo hiểm (Reinsurance Risk) Trên sở này, rủi ro DNBH bao gồm nhóm rủi ro: Rủi ro bảo hiểm, Rủi ro thị trường, Rủi ro tín dụng, Rủi ro hoạt động, Rủi ro khác Rủi ro bảo hiểm Đây loại rủi ro gắn với nghiệp vụ bảo hiểm mà DNBH triển khai Cụ thể hơn, rủi ro phát sinh liên quan đến không chắn tần suất, tính khốc liệt rủi ro bảo hiểm; liên quan đến thời gian toán khiếu nại tương lai chi phí liên quan Thuộc nhóm rủi ro bảo hiểm DNBH có rủi ro thảm họa, rủi ro tử vong, thương tật, rủi ro hiệu lực hợp đồng bảo hiểm, rủi ro hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm, rủi ro định phí không đầy đủ, Trong nhóm rủi ro thảm họa rủi ro bảo hiểm có tính điển hình “Thảm hoạ” hiểu có nhiều khiếu nại từ loại cố Tổn thất kinh doanh DNBH nhiều trường hợp gắn liền với thảm họa Động đất, núi lửa, bão, lụt, gió lốc, cuồng phong (bão cấp 8) ví dụ thảm hoạ tự nhiên Bên cạnh thảm hoạ tự nhiên DNBH phải đối diện với thảm hoạ người gây Sự kiện khủng bố ngày 11/09/2001 Warren Buffet coi “đại thảm hoạ” thừa nhận sai lầm không định giá tổn thất liên quan kinh doanh bảo hiểm Tổn thất thảm họa từ vụ khủng bố lịch sử nguyên nhân khiến Công ty bảo hiểm hàng hải hoả hoạn Taisei (Nhật Bản) rơi vào tình trạng khả toán sau Nhìn chung, rủi ro bảo hiểm khác phụ thuộc nhiều vào đặc điểm đặc thù sản phẩm bảo hiểm Một số sản phẩm bảo hiểm có mức độ rủi ro thấp so với sản phẩm bảo hiểm khác Rủi ro thị trường Rủi ro thị trường loại rủi ro khiến cho DNBH có khả gặp tổn thất bị suy giảm vị trí kinh tế thị trường bảo hiểm liên quan đến tính dễ biến động giá trị thị trường tài sản khoản nợ Trước hết, biến động loại giá thị trường tài gây tổn thất quyền chọn tổn thất giá trị tài sản thực DNBH, gồm tài sản cần có để trang trải cho khoản nợ, có ảnh hưởng đến lợi nhuận thực DNBH Thêm vào đó, rủi ro thị trường ảnh hưởng tiềm tàng đến luồng tiền nợ bảo hiểm DNBH qua tỷ lệ chiết khấu qua thoả thuận phân chia lợi nhuận DNBH với chủ HĐBH (ví dụ BH liên kết đơn vị BH phổ thông) Các rủi ro thị trường DNBH là: Rủi ro lãi suất, Rủi ro bất động sản cổ phiếu, Rủi ro tiền tệ, Rủi ro tái đầu tư, Rủi ro lạm phát,… Rủi ro tín dụng Là rủi ro DNBH có khả bị tổn thất tài vỡ nợ biến động chất lượng tín dụng người phát hành chứng khoán, chủ nợ (ví dụ người chấp), bên đối tác DNBH, trung gian bảo hiểm Rủi ro tín dụng DNBH phát sinh từ: đối tác đầu tư DNBH; chủ hợp đồng bảo hiểm; nhà tái bảo hiểm; … Rủi ro tín dụng DNBH có gồm: Rủi ro vỡ nợ, Rủi ro tập trung, Rủi ro bị hạ bậc đánh giá, Rủi ro tín dụng tái bảo hiểm,….Chẳng hạn, nhà tái bảo hiểm khả toán lý đó, DNBH khó truy đòi trách nhiệm nhà tái bảo hiểm, trước mắt DNBH nhanh chóng dồn đống khoản nợ lớn họ không tiền để chi trả bồi thường chuyển phần lớn phí bảo hiểm cho nhà tái bảo hiểm Công ty bảo hiểm phi nhân thọ Mỹ Mission Insurance Company trường hợp điển hình gặp phải rủi ro tín dụng tái bảo hiểm Rủi ro hoạt động Là rủi ro liên quan đến việc DNBH không đáp ứng tốt yêu cầu quan quản lý nhà nước, liên quan đến việc thực không qui trình hoạt động DNBH Như vậy, rủi ro hoạt động phát sinh từ hoạt động DNBH từ tác động kiện bên Có thể nói, rủi ro hoạt động đa dạng, ảnh hưởng đến DNBH nhiều so với rủi ro khác đặc biệt có nhiều rủi ro khó lượng hoá tính chất định tính nhiều liệu DNBH liên quan đến rủi ro là không quán với Theo điều tra KPMG, tổng số vốn dựa vào rủi ro DNBH phần vốn cần thiết đề đảm bảo trang trải bù đắp cho rủi ro hoạt động chiếm từ 8-20% Các rủi ro hoạt động trường có DNBH là: Rủi ro tranh chấp dạng rủi ro pháp lý, thường phát sinh trình giải chi trả bồi thường Rủi ro tranh chấp DNBH có loại:Tranh chấp DNBH với bên bảo hiểm; Tranh chấp khiếu nại bên thứ ba Rủi ro không tuân thủ phát sinh DNBH, nhân viên DNBH gián tiếp đại lý không tuân thủ theo quy định pháp luật trình thực hoạt động nghiệp vụ Loại rủi ro phát sinh từ việc không tuân thủ việc khai thác cạnh tranh bất hợp pháp, trục lợi bảo hiểm, vi phạm bí mật thông tin, vi phạm sử dụng điều khoản, qui tắc, biểu phí, hoa hồng, vi phạm tuyển dụng, đào tạo, sử dụng hoạt động đại lý,…; Hoặc từ việc không tuân thủ chế độ tài kế toán báo cáo DNBH Việt Nam rủi ro kinh doanh bảo hiểm Thị trường bảo hiểm Việt Nam non trẻ Nhiều DNBH trình thành lập phát triển Nhưng không minh chứng cho thấy có DNBH Việt Nam gặp phải rủi ro hay rủi ro khác trình kinh doanh Đó rủi ro theo đuổi vụ kiện tranh chấp liên quan đến bồi thường bảo hiểm Nhiều vụ kiện nước ta mà phía bị đơn công ty bảo hiểm xảy Thiệt hại công ty bảo hiểm không đong đếm phần tổn thất cuối phán thuộc phạm vi bảo hiểm phải trả cho phía người bảo hiểm dù phía công ty bảo hiểm chưa thực tâm phục phục Các công ty bảo hiểm phải chịu chi phí công sức, thời gian, tiền thuê luật sư nhiều năm theo kiện Cũng rủi ro liên quan đến gian lận bảo hiểm từ nội gian lận từ bên Uy tín thị phần công ty bảo hiểm từ bị suy giảm Một thị trường bảo hiểm tăng trưởng phát triển với đơn bảo hiểm có giá trị lớn, cần phải tái bảo hiểm ẩn chứa nguy cho công ty bảo hiểm Việt Nam Quản lý rủi ro DNBH cần phải đặt chiến lược kinh doanh DNBH Việt Nam Điều trước hết mà DNBH phải làm nhận thức tầm quan trọng vấn đề Cùng với nhận dạng, xác định, phân biệt rủi ro DNBH nói chung riêng doanh nghiệp Nêu khái niệm rủi ro rủi ro tài Phân biệt rủi ro tài với rủi ro kinh doanh? Rủi ro khả xảy khác biệt kết thực tế kỳ vọng theo kế hoạch Theo Bernard Manso, “Rủi ro tác động biến cố xảy tương lai lên giá trị ròng chủ thể kinh tế danh mục tài sản mà khả xảy biến cố dự đoán trước dự đoán xác biến cố xảy nào” Rủi ro tài chính: hiểu biến cố, bất trắc, không ổn định đo lường được, đưa đến tổn thất, thiệt hại làm khả sinh lời tài sản tài Rủi ro gắn liền với hoạt động tài mức độ sử dụng nợ doanh nghiệp, nghĩa gắn liền với cấu nguồn vốn doanh nghiệp Phân biệt rủi ro tài rủi ro kinh doanh Rủi ro tài Rủi ro kinh doanh Là rủi ro có liên quan đến thay đổi Là rủi ro liên quan trực tiếp đến yếu tố giá cổ phiếu, lãi suất, tỷ hoạt động doanh nghiệp giá, Phát sinh từ hoạt động giao dich Phát sinh từ hoạt động kinh doanh, từ kết thị trường tài Nó ám độ nhạy kinh doanh, từ môi trường kinh từ nhân tố giá thị trường lãi suất, doanh( bao gồm rủi ro chiến lược, rủi ro từ tỷ giá, giá hàng hóa chứng khoán có môi trường vĩ mô, ) tác động đến thu nhập doanh nghiệp Rủi ro phòng ngừa công Rủi ro phòng ngừa cụ phái sinh “không thể mua bán lại được” Các loại rủi ro tài nhìn nhận phân tích độc lập với hay không? Vì sao? Các loai rủi ro tài có mối liên hệ chặt chẽ với Do đó, cần phải nhìn nhận phân tích tổng quát Ví dụ: rủi ro khoản thường hệ nhiều rủi ro khác Rủi ro khoản rủi r tài tính lỏng tài sản không ổn định Một tổ chức tài khoản số tín nhiệm tín dụng tổ chức giảm sút, tổ chức đối mặt với lượng tiền ạt không dự kiến trước hay kiện khiến cho đối tác không muốn giao dịch cho vay Nếu đối tác vay tiền ngân hàng có nguy vỡ nợ ngân hàng phải huy động tiền từ nhiều nguồn khác để toán khoản vay ngân hàng, bù đắp chi trả Nếu ngân hàng khả huy động đối mặt với nguy vỡ nợ Từ thấy rủi ro khoản có mối liên hệ với rủi ro tín dụng Tương tự, trường hợp lãi suất tỷ giá biến động bất lợi, NHTM gặp khó khăn việc huy động vốn, lúc rủi ro khoản hoàn toàn xảy khả toán NH bị hạn chế Khái niệm QTRR nội dung quy trình QLRR Khái niệm QTRR QTRR qua trình tiếp cận rủi ro cách khoa học, toàn diện có tính hệ thống nhằm nhận dạng, kiểm soát, phòng ngừa giảm thiểu ảnh hưởng bất lợi RR, đảm bảo RR nằm phạm vi NH chấp nhận đc Nguyên tắc quản lý RR - Nguyên tắc chấp nhận rr: nhà qtri NH cần phải chấp nhận rr mức cho phép muốn có đc thu nhập phù hợp từ hđ KD Xđ đc mức độ rr cho phép giúp NH định chấp nhận hay từ chối hợp đồng khiến rr chệch khỏi mức xđ trc - Nguyên tắc điều hành rr ngoiaf mức chấp nhận đc: có khả điều tiết qtrinh quản lý mà ko phụ thuộc vào đk khách quan hay chủ quan - Nguyên tắc phù hợp rr cho phép tổn thất dự kiến: NH đc phép chấp nhận loại, mức độ rr mà thiệt hại chúng xảy ko vượt mức tổn thất dự kiến - Nguyên tắc quản lý độc lập loại rr: ko thể gộp loại rr khác vào nhóm để đưa phương án điều hành - Nguyên tắc phù hợp tgian: - Nguyên tắc phù hợp với chiến lược chung Nh: hệ thống QLRR cần phải dựa tảng mục tiêu nội dung chiến lược pt NH sách điều hành hoạt động riêng lẻ Nội dung quy trình quản lý rủi ro                 Nhận diện RR: Phương pháp dựa vào mục tiêu: cản trở mục tiêu gọi RR Phương pháp đưa tình huống: đặt giả thiết việc xảy ntn? PP dựa vào kinh nghiệm, tiền lệ PP hỗn hợp Đo lường Ptich định tính: lịch sử, sở hữu, mô hình TC, Ptich định lượng: hệ số, tỷ số, tính toán Ptich ngành, đối thủ cạnh tranh Ptich xu hướng (>3 năm) Yếu tố khác: mức độ tập trung, tính đa dạng, Quản lý Tuân thủ nguyên tắc QTRR cẩn trọng Đánh giá RR xác lập hạn mức, Xác lập trạng thái giao dịch Xác lập sp, dịch vụ ko đc phép cung ứng Xác lập lượng vốn tương ứng mức RR, Xây dựng văn hóa RR tổ chức Thiết lập chiến lược, sách nguồn lực Kiểm soát Theo quy trình: trước, sau giao dịch Tận dụng chế giám sát bên (kiểm soát độc lập, quan quản lý, ) RỦI RO THANH KHOẢN Khái niệm - tính khoản ts: khả chuyển ts thành tiền, đc đo thời gian chi phí Trong đó, chi phí giá trị tổn thất bán ts Thời gian chi phí cao tính khoản ts thấp - tinh khoản NV đc đo tgian chi phí mở rộng nguồn vốn cần thiết tgian chi phí mở rộng nguồn vốn cần thiết thấp tính khoản NV cang cao - tính khoản NH khả củ Nh việc đáp ứng nhu cầu toán KH, đc thể tính khoản TS NV - cầu khoản nhu cầu toán cho Kh mà Nh có nghĩa vụ phải đáp ứng Với hầu hết NH, cầu khoản xuất phát từ nguồn chính: KH rút tiền gửi khởi NH; yêu cầu tín dụng từ phía KH mà NH mong muốn đáp ứng - cung khoản khả chi trả NH để đáp ưng nhu câu toán KH, bao gồm việc nắm giữ TS khoản trù khả huy động vốn nguồn cung khoản quan tọng tiền gửi bổ sung KH TK TK => chênh lệch cung cầu khoản tạo trạng thái khoản ròng NH thời điểm: + chênh lệch mang dấu dương => NH có tình trạng thặng dư khoản => Nh cần xem xét đầu tư khoản thặng dư cho tơi chúng cần đc sd để đáp ứng yêu cầu khoản tg lai + chênh lệch mang dấu âm => NH có tình trạng thâm hụt khoản => Nh phải nhanh chóng ddingj xem vốn khoản bổ sung đc huy động từ đâu vào lúc RR khoản - KN: rủi ro khoản khả xảy tổn thất cho ngân hàng nhu cầu khoản thực tế vượt nhu cầu khoản dự kiến - Nguyên nhân: + NH huy động lương lớn tiền gửi ngán hạn từ cá nhân, Dn TCTD khác để sau chuyển chúng thành khoản tín dụng trung dài hạn cho ng vay + nhạy cảm NH trc nhứng thay đổi ls: LS thay đổi, ng gửi tiền phản ứng + NH trì tỷ lệ cho vay tiền gửi cân đối lơn thời gian dài - Tác động: Nếu rủi ro khoản xảy ra, NHTM phải chịu • Chuyển hóa khoản tài sản thành tiền với chi phí cao • Tiếp cận với thị trường tiền tệ để tăng vốn với điều kiện khắt khe VD: phải có tài sản chấp, chịu lãi suất cao, không tuần hoàn nợ cũ • Đình trệ hoạt động dẫn đến giảm thu nhập • Mất uy tín dẫn đến khách hàng Trong trường hợp đặc biệt, rủi ro khoản đẩy ngân hàng tới tình trạng Contents Khái quát RRLS - KN: Rủi ro lãi suất khả xảy tổn thất vè thu nhập vốn tổ chức tín dụng biến động lãi suất - Tác động: Sự thay đổi lãi suất thị trường ảnh hưởng trực tiếp tới ngân hàng hai giác độ: thu nhập chi phí chênh lệch tài sản nhạy cảm lãi suất thay đổi giá trị ròng vốn chủ sở hữu không phù hợp kỳ hạn thực tài sản nguồn vốn nợ Khi rủi ro lãi suất xuất làm tăng chi phí nguồn vốn ngân hàng, giảm thu nhập từ tài sản ngân hàng, làm giảm giá trị thị trường tài sản có vốn chủ sở hữu ngân hàng Phân loai: -RR làm giảm thu nhập(chênh lệch kỳ hạn TS có TS nợ) -RR giảm gtri vốn CSH (biến động giá trị thị trường TS có TS nợ) TS nhạy cảm LS, nguồn vốn nhạy cảm ls, tác động quy mô nguồn vốn ts nhạy cảm ls đếưn công tác quản lý RRLS - TS nhạy cảm ls: khoản mục TS có ls không cố định(ls khả biến) chịu ảnh hưởng trực tiếp thay đổi LS thị trg VD: khoản cho vay, đầu tư có ls khả biến; khoản cho vay, đầu tư nhà quản lý tăng ts nhạy cảm ls giảm nợ nhạy cảm ls * ls thi trg giảm => giá trị khe hở nhạy cảm ls tối âm => nhà quản lý giảm ts nhạy cảm ls tăng nợ nhạy cảm ls - Quản lý rrls theo mô hình thời lượng * ls dự tính tăng => chiến lược quản lý: giảm thời lượng toàn ts tăng thời lượng toàn bô nguồn vốn => dịch chuyển tới trạng thái khe hở kỳ hạn âm => giá trị ròng NH tăng dự đoán ls * ls dự tính giảm => chiến lược quản lý: tăng thời lượng toàn ts giảm thời lượng toàn bô nguồn vốn => dịch chuyển tới trạng thái khe hở kỳ hạn dương=> giá trị ròng NH giảm dự đoán ls RRLS tái đầu tư rrls định giá lại, rrls tái tài trợ RR định giá lại Rủi ro lãi suất phát sinh từ khác biệt thời gian đáo hạn (đối với lãi suất cố đinh) thời điểm tái định giá (đối với lãi suất thả nổi) tài sản nợ, tài sản có khoản mục ngoại bảng Sự cân xứng kỳ hạn tài sản nợ - tài sản có tồn hoạt động kinh doanh ngân hàng, điều nói lên lãi suất tác động đến hoạt động ngân hàng, rủi ro lãi suất loại bỏ Một ngân hàng dùng nguồn vốn ngắn hạn để tài trợ cho tài sản dài hạn đối mặt với suy giảm thu nhập ngân hàng tất nhiên giá trị khoản cho vay bị suy giảm Tức chịu hai tác động: giảm thu nhập ngắn hạn giảm giá trị kinh tế hay giá trị dòng tiền tương lai Nguyên nhân dòng tiền từ khoảncho vay ngân hàng cố định với kỳ hạn dài, lãi trả biến, tăng sau khoản tiền gửi ngắn hạn đáo hạn RR định giá lại gồm: - RR tái tài trợ: tình trạng tái tài trợ tình trạng kỳ hạn ts dài kỳ hạn NV Chênh lệch ls mà NH thu đc phụ thuộc vào ls mà NH phải trả thực tái tài trợ Khi ls thi trg huy động vốn ko đổi, chênh lệch ls thu đc khhoanr vay dài hạn ko đổi ls thị trg giảm, chênh lệch ls tăng ngược lại => rr là: chi phí huy động vốn thời kỳ cao hơn, làm giảm chênh lệch ls biên - RR tái đầu tư: tình trạn tái đầu tư tình trang kỳ hạn TS < kỳ hạn NV Chênh lệch ls NH phụ thuộc vào ls mà NHphair trả thực tái đầu tư => rr là: ls cho vay thời kỳ sau thấp hơn, giảm chênh lệch ls biên Các công cụ phái sinh tỏng phòng ngừa rrls Phòng ngừa RRLS việc NH sử dụng HĐ phái sinh để bảo toàn giá trị tài sản không a) sử dụng hợp đồng kỳ hạn Hợp đồng kỳ hạn thảo thuận mua – bán loại ts r1 thời điểm xđ tg lai với mức giá định - kỳ hạn trái phiếu: dự báo ls thị trg tăng (giá trái phiếu giảm) Nh bán kỳ hạn trái phiếu theo giá sau hợp đồng kỳ hạn đên hạn ls tăng lên dự báo, NH bán trái phiếu cho ng mua theo giá thỏa thuận từ trc hợp đồng tránh đc thiệt hại giá trái phiếu sụt giảm Ngược lại, dự báo ls thị trg có xu hg giảm, NH ký hợp đòng mua kỳ hạn trái phiêu để phòng nừa rrls - kỳ hạn tiền gửi: thảo thuận bên thời điểm tại, theo đó, bên mmua cam kết nhận bên bán cam kết gửi số tiền định loại tiền định khoảng thời gian từ t1 tới t2 tg lai với mức ls định Nếu NH có GAP>0, Nh cam kết gửi kỳ hạn số tiền định theo ls thỏa thuận, sau ls thị trg giảm xuống thấp mức ls thỏa thuận, NH ko bị thiệt hại Nếu NH có Gap ls ấn định t0, bên bán toán cho bên mua phần chênh lệch Nếu ls so sánh < ls ấn đinh t0, bên mua toán phần chênh lệch cho bên bán b) sd hợp đồng tg lai hợp đồng tg lai thực chất thỏa thuận mua – bán số lg ck công cụ tài cụ thể thời điểm ấn đinh tg lai, theo mức giá đc xđ trc Mục đích: dich chuyển rrls từ nhà đầu tư ko ưa thích rr sang nhà đầu cơ, ng sãn sang chấp nhận hi vọng kiếm đc lợi nhuận từ rr Công cụ: trái phiếu kho bạc tín phiếu, tiền gửi đola châu âu ngán hạn, ck quỹ liên bang Nh, LIBOR ngán hạn Thực hiện: qua sở giao dịch thức thị trg phi thức - khe hở ls dương, dự đoán ls thị trg giảm =>giảm thu nhập Nh =>NH thực nghiệp vụ phòng chống trường thời điểm tại: mua 1hopwj đồng thị trg tài tg lai mức giá đinh trc, vd tháng tháng sau, bán hợp đồng với quy mô tg tự kết hợp đồng triệt tiêu tài khoản Nh trung tâm toán bù trừ sở giao dịch, Nh ko phải thực trách nhiệm giao hay nhận ck Nếu ls giảm suốt tháng tồn hợp đồng thứ nhất, giá ck tăng => nh bán ck theo hợp đồng 2, mức giá cao => lợi nhuận đc tạo thị trg tg lai bù đắp phần hay toàn tổn thất thu nhập ls giảm - khe hở ls âm, dự đoán ls thị trg tăng =>giảm thu nhập Nh =>NH thực nghiệp vụ phòng chống đoản thời điểm tại: bán hợp đồng thị trg tài tg lai mức giá đinh trc, vd tháng tháng sau, mua hợp đồng với quy mô tg tự kết hợp đồng triệt tiêu tài khoản Nh trung tâm toán bù trừ sở giao dịch, Nh ko phải thực trách nhiệm giao hay nhận ck Nếu ls tăng suốt tháng tồn hợp đồng thứ nhất, giá ck giảm => nh mua ck theo hợp đồng 2, mức giá thấp => lợi nhuận đc tạo thị trg tg lai bù đắp phần hay toàn tổn thất thu nhập ls tăng c) hợp đồng quyền ls - loại hợp đồng cho phép ng năm giữ Ck có thể: mua - bán ck cho nhà đầu tu khác mức giá định trc vào ngày đáo hạn hợp đồng - chủ yếu đc giao dịch thị trg thức, tập trung trung tâm giao dịch quyền để thuận lợi cho việc cân trang thái quyền thông quan hợp đồng đối kháng - loại hợp đồng quyền chủ yếu: hđ quyền tín phiếu kho bạc, đôla châu âu, trái phiếu kho bạc Tác động: + ls tăng => Ln giảm (NH có khe hở nhaỵ cảm âm) =>sd hợp đồng quyền chọn bán =>giá thị trg ck, tín dụng, hợp đồng tg lai giảm =>thực quyền bán mang lại thu nhập cho ng mua quyền ng mua quyền mua ck với mức giá thị trg thấp bán cho ng phát hành quyền với giá cao (giá thảo thuận trc) + ls giảm => Ln giảm (NH có khe hở nhaỵ cảm dương) =>sd hợp đồng quyền chọn mua =>giá thị trg ck, tín dụng, hợp đồng tg lai tăng =>thực quyền mua mang lại thu nhập cho ng bán quyền ng bán quyền bán ck với mức giá thị trg cao mua từ ng phát hành quyền với giá thấp (giá thảo thuận trc) d) hợp đồng hoán đổi ls - cách thức làm thay đổi trang thái rrls tổ chức bên tgia chuyển ls cố định thành ls thả ngc lại, làm cho kỳ hạn ts nợ phù hợ So sánh công cụ phái sinh qly rrls Khoản vay Hợp đồng tg lai Hợp đồng quyền ls Hợp đồng hoán đổi ls có ls cố định Định ấn đinh ấn định ls từu ngày Cho phép ng mua Cho phép bên hoán nghĩa mức ls cố tg lai đc thảo quyền lựa chọn ấn đổi cam kết ls – cố định thuận ko có cam kết định ls trần hoăc ls định/thả tiền gôc sàn Đặc Có thể dự Biết trc ls Là dạng bảo hiểm – Biết trc lãi phải trả Số điểm đoán cxac Số lg thời hạn dễ dàng bảo vệ trc biến lg thời hạn dễ dàng thay đổi động ls bất lợi thay đổi Hạn Ko thể tận Ko thể tận dụng Thg đòi hỏi phải trả Phải chịu phí tổn hủ bỏ chế dụng biến động có lợi ls thêm tiền cược hợp đồng Ko thể tận hội ls giảm dụng biến động có lợi ls Thực trạng thị trường công cụ phái sinh tín dụng Việt Nam Giao dịch hoán đổi rủi ro tín dụng xuất Việt Nam vào năm 2006 Công văn số 3324/NHNN-CSTT ngày 27/4/2006 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho phép HSBC (chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh) thực thí điểm, sau Citibank (chi nhánh Hà Nội) Standard Chartered (chi nhánh Hà Nội) cung cấp dịch vụ Theo tinh thần Công văn số 3324 kể trên, sản phẩm hoán đổi tín dụng HSBC Việt Nam gắn với rủi ro tín dụng loại trái phiếu Chính phủ doanh nghiệp Việt Nam phát hành thị trường quốc tế, khoản vay dài hạn doanh nghiệp Việt Nam tổ chức tín dụng (TCTD) hoạt động Việt Nam Khách hàng chuyển nhượng rủi ro tín dụng (người mua bảo hiểm) TCTD Việt Nam nhà đầu tư nước (ĐTNN) sở hữu khoản nợ trái phiếu Chính phủ, doanh nghiệp Việt Nam phát hành Người bán bảo hiểm chi nhánh HSBC nước Thời hạn giao dịch không năm Trong trường hợp trái phiếu giá khoản vay bị vỡ nợ, HSBC phải toán cho người mua bảo hiểm Như vậy, hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng HSBC cung cấp giúp cho TCTD cho doanh nghiệp Việt Nam vay dài hạn nhà ĐTNN sở hữu trái phiếu Chính phủ/doanh nghiệp Việt Nam phát hành giảm thiểu rủi ro danh mục họ Ngoại trừ hợp đồng nói trên, Việt Nam chưa thấy xuất giao dịch hoán đổi rủi ro tín dụng mà người bán, người mua bảo hiểm tài sản/đối tượng bảo hiểm tồn Việt Nam Giai đoạn 2010 - 2011, kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn cán cân thương mại ngân sách thâm hụt, lạm phát tỷ giá tăng cao làm gia tăng tính rủi ro trái phiếu quốc tế Việt Nam Vì vậy, nhà đầu tư mua CDS để phòng vệ rủi ro, hạn chế tổn thất kiện tín dụng xảy Trong giai đoạn khảo sát, thị trường CDS Việt Nam đạt giá trị cao 151.076.904 USD (tính trung bình tuần) giai đoạn từ 03/09/2010 đến 25/02/2011 Đó thời điểm Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam - Vinashin khả toán khoản lãi gốc đến hạn lượng trái phiếu phát hành thị trường quốc tế Đến nay, qua thời gian thí điểm, NHNN chưa có chấp thuận rõ ràng cho ngân hàng HSBC (chi nhánh Tp HCM), Citibank (chi nhánh Hà Nội) Standard Chartered (chi nhánh Hà Nội) tiếp tục cung cấp sản phẩm đầu tư gắn với rủi ro tín dụng, thị trường Việt Nam không tổ chức phép cung cấp sản phẩm Trên thực tế, nhà ĐTNN mua CDS với tài sản tham chiếu trái phiếu quốc tế Việt Nam từ tổ chức quốc tế Nguyên nhân chưa áp dụng phổ biến nghiệp vụ phái sinh tín dụng Việt Nam Tại Việt Nam, hạn chế trình độ công nghệ chuyên môn thị trường tài phát triển nên công cụ phái sinh tín dụng chưa nhiều chủ thể biết đến chưa sử dụng nhiều thực tế kinh doanh ngân hàng Điều kiện thị trường: Việc hình thành phát triển nghiệp vụ phái sinh tín dụng trước hết phải xuất phát từ nhu cầu kinh tế Các công cụ tài phái sinh đời nhằm mục đích chủ yếu phòng ngừa rủi ro sở dự tính chiều hướng biến động thị trường Do vậy, điều kiện để có công cụ phát triển thị trường tài Trình độ thị trường tài nói chung tín dụng nói riêng Việt Nam thời gian tới mức thấp chưa phát triển đầy đủ, đặc biệt hoạt động liên quan đến lựa chọn xử lý nợ (như chứng khoán hóa, mua bán nợ, hợp nhất…) Những vấn đề hạn chế đáng kể phạm vi hoạt động hệ thống QLRR tín dụng Các điều kiện tảng sở hạ tầng, thể chế, đặc biệt quy định hệ thống kế toán tính tự chủ NHTM đóng vai trò quan trọng Do vậy, việc áp dụng mô hình tiên tiến nước phát triển cần tính đến yếu tố đặc thù quy định nước Trình độ phát triển kinh tế đóng vai trò tảng cho phát triển hoạt động QLRR tín dụng Cùng với quy định pháp luật, trình độ phát triển kinh tế ảnh hưởng đến phạm vi hoạt động NHTM Trên thực tế, ngắn hạn, NHTM Việt Nam có khả mở rộng hoạt động tín dụng phạm vi quốc tế mà tập trung nhiều vào thị trường nội địa Điều kiện pháp lý: Để tạo môi trường cạnh tranh tự bình đẳng, chế hoạt động thị trường phải quy định cách rõ ràng, tạo ổn định lâu dài khuyến khích tham gia thị trường công chúng Hiện nay, chưa có văn pháp lý điều chỉnh phạm vi hoạt động nghiệp vụ tín dụng phái sinh nói riêng lĩnh vực tài ngân hàng nói riêng Việc chưa có sách cụ thể thuế thu nhập nghiệp vụ phái sinh hoán đổi, quyền chọn… khiến cho việc triển khai nghiệp vụ NHTM Việt Nam gặp khó khăn Về nhân lực sách đào tạo: Để đưa nghiệp vụ QLRR tín dụng vào vận dụng cần phải có đội ngũ nhân lực chất lượng cao Hiện nay, NHTM Việt Nam có xu hướng bị chảy máu chất xám Nguồn tài để thực sách đào tạo không đủ, lực lượng cán nòng cốt đủ khả tiếp nhận nghiệp vụ Về công nghệ: Sự yếu hệ thống tin học, thiếu định nghĩa chuẩn, khai báo thông tin chưa hệ thống hóa làm cho phận chịu trách nhiệm QLRR tín dụng không theo dõi kịp dự báo cách thỏa đáng mức độ tín dụng thời điểm Hơn nữa, với trình độ công nghệ nhiều hạn chế, Việt Nam chưa thể triển khai phương pháp đo lường rủi ro trực tuyến điều làm tăng thời gian giao dịch, khối lượng giao dịch lên đáng kể triển khai quy trình QLRR Kết luận gợi ý giải pháp Phái sinh rủi ro tín dụng hình thái chuyển giao rủi ro tín dụng bậc cao nhằm giúp ngân hàng có công cụ để chuyển giao mua, bán, gia công, chế biến rủi ro tín dụng mà không cần phải chuyển giao danh mục tín dụng Để sản phẩm phát triển góp phần vào việc QLRR tín dụng NHTM Việt Nam đòi hỏi góp sức hỗ trợ từ phía NHNN ngành có liên quan, hiệp hội ngân hàng thân nội NHTM Việt Nam Trong thời gian tới, cần trọng tới việc xây dựng văn hướng dẫn thống nghiệp vụ tài phái sinh phái sinh tín dụng cho NHTM NHNN nên nghiên cứu xây dựng sở pháp lý cho công cụ phái sinh khác giao dịch phái sinh tín dụng, phái sinh lãi suất… đồng thời, cho phép ngân hàng thực nghiệp vụ phái sinh này, tạo điều kiện cho NHTM cung cấp phương tiện phòng ngừa rủi ro tín dụng cho thân ngân hàng NHNN nên ban hành văn hướng dẫn thực nghiệp vụ NHTM Mặt khác, lãnh đạo ngân hàng cần nhận thức cần thiết việc sử dụng công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro tín dụng Tại Việt Nam nay, nghiệp vụ phái sinh mẻ cán lãnh đạo nhân viên ngân hàng Nghiệp vụ tương đối khó mặt kỹ thuật thực có ý nghĩa lớn NHTM trình QLRR kinh doanh ngân hàng Điều thể phát triển mạnh mẽ thị trường phái sinh toàn cầu số lượng hợp đồng giá trị hợp đồng giao dịch Để hình thành phát triển nghiệp vụ phái sinh, trước hết đòi hỏi cấp lãnh đạo NHTM Việt Nam cần có nhận thức quan điểm đắn việc triển khai nghiệp vụ thực tế Các NHTM phát triển nghiệp vụ đội ngũ chuyên gia Bằng nhiều đường khác ngân hàng phải xây dựng yếu tố tiền đề (như thuê chuyên gia nước để đào tạo, thiết kế sản phẩm xây dựng quy trình cho ngân hàng) Các NHTM cần có đủ số lượng nhân viên có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm kỹ phù hợp để triển khai nghiệp vụ phái sinh Những nhân viên rõ ràng phải có hiểu biết sâu sắc thị trường biến động thị trường, loại công cụ tài phái sinh, quy cách giao dịch, kỹ thuật định giá, loại rủi ro có liên quan luật lệ thị trường Để triển khai QLRR tín dụng hiệu quả, ngân hàng phải có hệ thống QLRR có khả định lượng rủi ro với việc tham gia vào kinh doanh công cụ phái sinh, việc đo lường rủi ro trở nên phức tạp nhiều danh mục đầu tư trở nên ngày đa dạng Ngân hàng cần xây dựng chất lượng danh mục tín dụng sở làm sở để định giá cho công cụ phái sinh khác Việc đồng hóa công khai chất lượng danh mục tín dụng sở NHTM với phù hợp với quy định quốc tế xếp hạng tín dụng giúp công cụ phái sinh tín dụng hoàn thiện Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng giải pháp nhằm hỗ trợ QLRR tín dụng phát triển Để hình thành phát triển nghiệp vụ đòi hỏi NHTM cần có đầu tư định vốn nhân lực để đại hóa công nghệ thông tin Việc áp dụng công nghệ toán điện tử giúp cho trình toán xác hiệu hay việc cập nhật thông tin diễn biến thị trường loại hàng hóa giao dịch thị trường giúp cho tổ chức tài chủ thể khác tham gia giao dịch có định đắn việc sử dụng công cụ tài phái sinh cách có hiệu để phòng ngừa rủi ro kinh doanh Ngoài ra, hợp đồng giao dịch cần phải chuẩn hóa Các quy định phải cụ thể chặt chẽ quy định loại tài sản sử dụng làm tài sản sở, số lượng lô giao dịch… Tương tự hợp đồng bảo hiểm, kiện rủi ro có liên quan đến biến cố chi trả bảo hiểm cần xác định rõ phạm vi, giới hạn trả tiền trường hợp loại trừ (trường hợp xảy biến cố không trả tiền), tránh trường hợp quy định không rõ ràng dẫn đến tranh chấp người tham gia bảo hiểm công ty chi trả tiền bảo hiểm Nghiên cứu hợp đồng chuẩn hóa ISDA (International Swaps and Derivatives Assotiation - Hiệp hội phái sinh hoán đổi quốc tế) để áp dụng Việt Nam, đặc biệt quy trình xử lý có kiện tín dụng chế định giá tài sản tham chiếu Nêu khái niệm, so sánh giống khác thực phòng hộ hợp đồng tương lai hợp đồng kỳ hạn Hợp đồng kỳ hạn – Forward Contract: Là thỏa thuận người mua người bán thời điểm t=0 người mua toán cho người bán theo giá kỳ hạn thỏa thuận thời điểm t=0 người bán trao hàng cho người mua thời điểm xác định tương lai Hợp đông tương lai – Futures Contract: Là thỏa thuận người mua người bán thời điểm t=0, việc toán giao nhận hàng hóa tiến hành thời điểm xác định tương lai Như vậy, hợp đồng tương lai giống với hợp đồng kỳ hạn Về chất, hợp đồng tương lai hợp đồng kỳ hạn có chức chung loại cho phép chủ thể hợp đồng mua bán loại tài sản, hàng hóa mức giá thỏa thuận trước với thời điểm thực tương lai Khác nhau: Hợp đồng kỳ hạn Hợp đồng tương lai Là thỏa thuận song phương bên Được giao dịch có tổ chức SGD, liên quan công cụ phái sinh TTCK Giá ấn định theo thỏa thuận bên liên quan Là hợp đồng tùy ý, phụ thuộc vào người mua, người bán Giá điều chỉnh hàng ngày theo điều kiện thị trường Là hợp đồng tiêu chuẩn hóa Độ rủi ro cao Độ rủi ro giảm đáng kể đảm bảo SGD Hợp đồng tương lai hay hợp đồng kỳ hạn thỏa thuận mua bán loại hàng hóa hay loại tài sản với mức giá xác định cho việc thực thời điểm tương lai Tuy nhiên, hợp đồng tương lai loại hợp đồng chuẩn hóa giao dịch thị trường hàng hóa, thị trường tài Mặc khác, hợp đồng kỳ hạn lại thỏa thuận riêng hai bên chủ thể hợp đồng Chủ thể có thỏa thuận khác đưa vào hợp đồng Bản chất hợp đồng kỳ hạn thỏa thuận cá nhân với có trường hợp bên chủ thể không thực hợp đồng kỳ hạn Trong đó, hợp đồng tương lai thị trường giao dịch đảm bảo giao dịch sàn giao dịch đảm bảo hợp đồng thực Ngoài ra, hợp đồng kỳ hạn, việc thực hợp đồng diễn vào thời điểm thỏa thuận hợp đồng Còn hợp đồng tương lai linh động, chủ thể kết thúc hợp đồng vào thời điểm giao dịch sàn giao dịch Một điểm khác biệt đối tượng hợp đồng Đối với hợp đồng tương lai, chủ thể hợp đồng thường nhà đầu thị trường hàng hóa hay tài chính… Họ lý hợp đồng lúc có lãi mà không cần phải đợi đến lúc thực hợp đồng lý Hợp đồng kỳ hạn công ty mua bán giao dịch nhằm đảm bảo thực hợp đồng, giảm tối đa rủi ro giá trình giao dịch Ví dụ Hợp đồng tương lai: Một nhà đầu cà phê thị trường LIFFE Robusta Họ nghĩ tháng giá cà phê giảm xuống Ngày 17/01/2014 họ đến thị trường LIFFE Robusta bán 100 lô cà phê, tương đương với 1.000 cà phê sở tháng giao hàng tháng 05/2014 1,700 Thời điểm kết thúc hợp đồng ngày 30/04/2014 Vào ngày 20/01/2014, giá thị trường LIFFE Robusta tháng 05/2014 1.800USD/tấn Lúc họ có lợi nhuận 100USD/tấn họ bán 100 lô cà phê vào ngày 20/01/2014 thu lợi nhuận 100.000USD mà không cần đợi đến ngày 30/04/2014 lý hợp đồng Hợp đồng kỳ hạn: Ngày 17/01/2014, thương nhân A ký với thương nhân B hợp đồng bán 1.000 cà phê giao trễ vào ngày 30/04/2014 thông thường, giao dịch hàng thực thương nhân A phải giao hàng cho thương nhân B 1.000 cà phê trễ vào ngày 30/04/2014 Thương nhân A hủy bỏ hay mua lại 1,000 cà phê giao dịch hai bên không qua sàn giao dịch phải chịu trách nhiệm thực việc giao hàng theo điều kiện hợp đồng RỦI RO TÍN DỤNG Contents Quản trị rủi ro tín dụng NHTM • - • - hệ thống hoạt đông hoàn chỉnh quan NH xđ, đánh giá kiểm soát rủi ro cấp tín dụng lợi nhuận thu đc, từ đưa định nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho Quản lý RRTD nghĩa né tránh rủi ro, mà xác định mức rủi ro chấp nhận được, sở đưa biện pháp để bảo đảm rủi ro tín dụng NH không vượt mức xác định trước Quản lý RRTD xem xét sở khoản TD danh mục TD: Quản lý rủi ro khoản TD: Hệ thống hoạt động để NH đánh giá rủi ro cấp tín dụng cho KH QLRR khoản TD phần QLRRTD chung NH QLRRTD danh mục tín dụng: trình xây dựng thực hệ thống hoạt động => NH nhận biết, đo lường RR danh mục tín dụng => NH xác định tương quan RR mà NH chấp nhận lợi nhuận kỳ vọng => chiến lược để giảm thiểu RR Mục tiêu QLRRTD Đánh giá xác nguy gây tổn thất khác hàng trước cho vay => làm sở để đưa định phù hợp Sớm phát rủi ro từ khách hàng vay vốn => nhanh chóng xử lý rủi ro xuất Đảm bảo an toàn cho hoạt động Ngân hang: giúp dòng vốn luôn luân chuyển Góp phần gia tăng lợi nhuận từ hoạt động tín dụng Ngân hàng, , giảm thiểu khả vốn lãi, quản lý đánh giá tốt rủi ro Mục tiêu quan trọng là: Đánh giá xác nguy gây tổn thất KH trước cho vay mục tiêu mà NH cần quan tâm để đưa định phù hợp việc cho vay Nếu việc đánh giá nguy gây tổn thất khác hàng trước cho vay bị sai xót khởi nguồn cho rủi ro mà NH gặp phải Chỉ tiêu đánh giá kết QLRRTD: Tỷ lệ nợ hạn, Tỷ lệ nợ xấu, Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng, Tỷ lệ xoá nợ ròng Quy trình quản lý rủi ro tín dụng Nhận diện RRTD: trình xác định liên tục có hệ thống hoạt động kinh doanh ngân hàng Bao gồm: theo dõi, xem xét, nghiên cứu môi trường hoạt động tín dụng toàn hoạt động tín dụng ngân hang=> Đề xuất giải pháp đo lường, giám sát xử lý rủi ro phù hợp Các dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng bao gồm Các dấu hiệu nhận biết từ phía khách hàng Các dấu hiệu nhận biết từ phía ngân hàng Các dấu hiệu từ môi trường kinh tế vĩ mô môi trường tự nhiên Đo lường rủi ro tín dụng • Là việc ngân hàng xây dựng mô hình thích hợp để lượng hóa mức độ RRTD, từ xác • • o o • • • • định: Phần bù rủi ro, Giới hạn tín dụng, Trích lập dự phòng để bù đắp tổn thất RRTD NH cần thu thập số liệu, thông tin phân tích, đánh giá RR => lập ma trận đo lường RR => Đo lường tổn thất dự kiến (EL) Phương pháp đo lường: Định tính: sd Mô hình định tính 5C, 6C (Character, Capacity, Cash flow, Collateral, Control, Conditions) Định lượng: sd Mô hình định lượng: Mô hình xếp hạng tính dụng nội (credit rating) Mô hình Giá trị chịu rủi ro (VAR) Mô hình ước tính tổn thất dự kiến (EL) Mô hình điểm số Z Đánh giá rủi ro: Xác định mức độ nghiêm trọng rủi ro toàn hoạt động TD thông qua: Tỷ lệ vốn , Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng, Khả bù đắp khoản cho vay bị vốn, Khả bù đắp RRTD Kiểm soát RRTD Phân tán rủi ro tín dụng; Thực tốt việc thẩm định khách hàng khả trả nợ; giám sát hỗ trợ khách hàng trình sử dụng vốn mục đích hiệu Bảo hiểm tiền vay; Chính sách tín dụng hợp lý trì khoản dự phòng để đối phó với rủi ro, chấp hành tốt trích lập dự phòng để xử lý rủi ro Nâng cao trình độ phẩm chất cán tín dụng Xử lý RR Trích sd dự phòng RR; cấp them vốn, cấu lại thời gian trả nợ miễn giảm lãi, gốc; bán TSĐB; bán nợ; chuyển nợ thành cổ phần (***Xử lý nợ xấu Quan điểm xử lý nợ xấu Hạn chế biện pháp hành trực tiếp, tăng cường xử lý gián tiếp xử lý qua thị trường; Hạn chế tối đa tổn thất cho KH NH; Tránh gia hạn nợ; Không đảo nợ Xử lý trực tiếp Khuyến khích khách hàng trả nợ, Cơ cấu lại thời hạn trả nợ , Trích lập dự phòng rủi ro Phạt lãi, Khoanh nợ, giảm lãi, Thanh lý TSĐB, Chuyển nợ thành vốn cổ phần, Sử dụng DPRR, chuyển nợ ngoại bảng theo dõi, Khởi kiện KH tòa án Xử lý qua thị trường Thu hồi nợ thông qua công ty mua bán nợ, Chứng khoán hoá khoản nợ) Quy tắc 6C tín dụng bao gồm: Character - TÍNH CHẤT, ĐẶC ĐIỂM, PHÂN LOẠI Quan hệ vay trả qua • Kinh nghiệm Ngân hàng khác khách hàng • Mục đích khoản vay • Khả phân tích, dự báo hoạt động kinh doanh chủ doanh nghiệp • Phân loại tín dụng, mức độ tín chấp khoản vay • Có người bảo lãnh cho khoản vay hay không Capacity - NĂNG LỰC TÀI CHÍNH • Năng lực hành vi dân chủ doanh nghiệp người bảo lãnh • Những hồ sơ pháp lý chứng minh lực pháp lý doanh nghiệp vay vốn • Mô tả trình hoạt động doanh nghiệp đến thời điểm tại, cấu sở hữu, chủ sở hữu, tính chất hoạt động, sản phẩm, khách hàng chính, người cung cấp doanh nghiệp Capital - CẤU TRÚC VỐN • Thu nhập qua, tình hình phân chia cổ tức, doanh thu bán hàng • Cashflow dự kiến • Tính khoản tài sản lưu động • Vòng quay nợ phải thu, phải trả tồn kho • Cơ cấu nguồn vốn, tình trạng vay nợ • Kiểm soát chi phí • Các tỷ lệ khả trả lãi • Khả chất lượng quản lý • Những thay đổi gần phương pháp hạch toán kế toán Collateral - TÀI SẢN ĐẢM BẢO • Có tài sản gì? • Khả bị lỗi thời, giá tài sản • Giá trị tài sản • Mức độ chuyên biệt tài sản • Tình trạng bị cầm cố, chấp tài sản, hạn chế khác • Tình trạng bảo hiểm • Đã dùng để bảo lãnh cho người khác • Vị Ngân hàng việc đòi cầm cố/thế chấp tài sản • Nhu cầu vay vốn tương lai Conditions - ĐIỀU KIỆN • Địa vị cạnh tranh khách hàng ngành công nghiệp thị phần dự kiến • Kết hoạt động khách hàng so với đối thủ cạnh tranh khác ngành • Tình hình cạnh tranh sản phẩm • Mức độ nhạy cảm khách hàng đổi với chu kỳ kinh doanh thay đổi công nghệ • Điều kiện/tình trạng thị trường lao động ngành hay khu vực thị trường mà khách hàng hoạt động • Ảnh hưởng lạm phát bảng cân đối kế toán với CF khách hàng • Tương lai ngành • Các yếu tố trị, pháp lý, xã hội, công nghệ, môi trường ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, ngành nghề khách hàng Control - KIỂM SOÁT (Hoặc Coverage: Bảo hiểm số tài liệu khác) • Các luật, qui định, qui chế hành liên quan đến khoản tín dụng xem xét • Đủ hồ sơ giấy tờ phục vụ cho công việc kiểm soát • Hồ sơ giấy tờ cho vay, giải ngân phải có đầy đủ phải ký bên • Mức độ phù hợp khoản vay qui chế, qui định Ngân hàng • Ý kiến chuyên gia kinh tế, kỹ thuật môi trường ngành, sản phẩm, yếu tố khác ảnh hưởng đến khoản vay tiêu chí tài để chấm điểm tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp? Các tiêu chí để chấm điểm tín dụng nội khách hàng cá nhân? Tiêu chí để chấm điểm tín dụng Doanh nghiệp a) nhóm tiêu tài chính: tiêu định lượng lấy thông tin tính toán BCTC như: bảng tỏng kết TS, BCKQKD, BCLCTT - số khả toán: đo khả ng vay việc đáp ứng dc khả trả nợ ngắn hạn nhìn chung, số cao khả toán ng vay tốt tỷ lệ toán tưc thời, tỷ lệ toán nhanh, tỷ lệ toán nợ ngăn hạn => tùy trg hợp cụ thể mà NH phân tích số thích hợp Nếu cho vay 23 tháng quan tâm đến số toán nhanh; 9-12 tháng quan tâm đến tỷ lệ toán nợ Nh, vay trung – dài hạn, dòng tiền trả nợ - số phản ánh hiệu suất sd vốn SXKD: vòng quay vốn lưu động, vòng quay tổng ts, vòng quay khaonr phải thu - số phản ánh khả sinh lời: ROA,ROE b) nhóm tiêu phi tài - Ngành nghề, lĩnh vực sản xuất Kinh doanh Doanh nghiệp(nông lâm ngư nghiệp/ thương mại dịch vụ/ Xây dựng / Công nghiệp ) - Chấm điểm quy mô Doanh nghiệp : tiêu chí tài : Vốn kinh doanh / số lượng lao động / Doanh thu / Nộp ngân sách nhà nước - Chấm điểm tiêu phi tài : tiêu trọng số tổng hợp với doanh nghiệp S Chỉ tiêu DNN DNN DND TT N QD TNN Chỉ tiêu lưu chuyển tiền tệ 20% 20% 27% Năng lực kinh doanh kinh 27% 33% 27% nghiệm quản lý Uy tín giao dịch 33% 33% 31% Môi trường kinh doanh 7% 7% 7% Các đặc điểm hoạt động khác 13% 7% 8% Tiêu chí để chấm điểm tín dụng Khách hàng cá nhân Mức độ : thông tin cá nhân : Tuổi / trình độ học vấn / nghề nghiệp / Thời gian công tác / Thời gian làm công việc / Tình trạng cư trú/ Cơ cấu gia đình / Số người ăn theo / Thu nhập hàng năm cá nhân / thu nhập hàng năm gia đình Mức độ : Tiêu chí quan hệ với Ngân hàng : Tình hình trả nợ ngân hàng / Tình hình chậm trả lãi / Tổng dư nợ / Các dịch vụ sử dụng Ngân hàng / Số dư tài khoản tiết kiệm tiền trung bình gửi trung bình ngân hàng (năm trước) Phân tích giống khác quản lý RRTD khoản vay danh mục cho vay? Như nói trên, việc quản trị RRTD phải quản trị EL UL Nhìn vào đây, dễ dàng thấy điểm giống khác quản lý RRTD khoản vay mà danh mục cho vay Quản lý EL khoản vay danh mục cho vay giống Do công thức đo lường EL khoản vay danh mục cho vay tương tự nhau, nên khâu kiểm soát xử lý EL chúng giống Chính vậy, EL thường tính riêng lẻ cho danh mục để dễ quản lý Quản lý UL khoản vay danh mục cho vay lại khác Như đề cập đến, UL danh mục thường nhỏ UL khoản cho vay riêng lẻ, có tương quan khoản vay riêng lẻ với Chính vậy, để quản lý UL danh mục, ta phải xác định tương quan khoản vay danh mục với Đây công việc tương đối khó khăn, không dễ để thực Tuy nhiên, ảnh hưởng đa dạng hóa, UL danh mục nhỏ tổng UL khoản vay Chính vậy, quản lý UL danh mục mang nhiều ý nghĩa thực tế quản lý UL khoản vay riêng lẻ, NH tận dụng ưu điểm để đem lại lợi ích cho Phân biệt tổn thất dự kiến (EL) tổn thất dự kiến (UL) Quản trị RRTD quản trị EL hay UL? Tại sao? • - Phân biệt EL UL: Đo lường: Probability of Default (PD): xác suất mà khoản vay không hoàn trả có khả vỡ nợ PD cần tính toán riêng cho khách hàng Adjusted Exposure (AE): Tổng dư nợ khách hàng thời điểm khách hàng không trả nợ AE tính theo công thức: AE = Dư nợ ước tính + LEQ x Hạn mức tín dụng chưa sử dụng bình quân LEQ (Loan Equivalent): Tỷ trọng phần vốn chưa sử dụng có nhiều khả khách hàng rút thêm thời điểm không trả nợ Recovery Rate (RR): Tỷ lệ nợ xấu thu hồi Loss given Default (LGD): Tỷ lệ tổn thất xảy khách hàng không trả nợ (LGD = – RR) Expected Loss: o EL cho khoản cho vay: EL = AE*PD*LGD o EL cho danh mục cho vay: EL = Unexpected Loss: o UL cho khoản cho vay: UL = AE* o UL cho danh mục gồm khoản cho vay: UL = UL danh mục khoản cho vay nhỏ tổng rời rạc UL khoản cho vay lợi ích việc đa dạng hóa Theo kỹ thuật tính toán, UL hiểu độ lệch chuẩn EL - Ý nghĩa, khái niệm: EL tổn thất dự đoán khoảng thời gian cho trước EL bù đắp cách trích lập dự phòng sách giá UL tổn thất vượt EL UL chia làm loại: UL bù đắp vốn chủ sở hữu, loại thứ UL có giá trị lớn so với vốn chủ sở hữu, dẫn đến tình trạng phá sản ngân hàng Dựa vào EL, ngân hàng đưa mức lãi suất cho khách hàng xác định khoản trích lập dự phòng kỳ Dựa vào UL, ngân hàng phải đáp ứng yêu cầu VCSH tối thiểu cần phải có • QTRR tín dụng quản trị EL hay UL? Tại sao? Cần phải khẳng định QTRR tín dụng quản trị EL UL Mục đích quản trị rủi ro tín dụng tối đa hóa tỷ lệ lợi nhuận điều chỉnh có rủi ro Để đạt mục đích này, NH buộc phải quản trị EL UL Việc quản trị EL giúp ngân hàng tối đa nguồn lợi nhuận đem về, quản trị UL giúp NH tối thiểu số VCSH cần đáp ứng Cả hai tác động dẫn đến việc tối đa hóa tỷ lệ lợi nhuận điều chỉnh có rủi ro ngân hàng ... vị BH phổ thông) Các rủi ro thị trường DNBH là: Rủi ro lãi suất, Rủi ro bất động sản cổ phiếu, Rủi ro tiền tệ, Rủi ro tái đầu tư, Rủi ro lạm phát,… Rủi ro tín dụng Là rủi ro DNBH có khả bị tổn... Rủi ro bảo hiểm, Rủi ro thị trường, Rủi ro tín dụng, Rủi ro hoạt động, Rủi ro khác Rủi ro bảo hiểm Đây loại rủi ro gắn với nghiệp vụ bảo hiểm mà DNBH triển khai Cụ thể hơn, rủi ro phát sinh liên... thọ, rủi ro kinh doanh bao gồm: Rủi ro bảo hiểm (Insurance Risk); Rủi ro đầu tư (Investment Risk); Rủi ro tái bảo hiểm (Reinsurance Risk) Trên sở này, rủi ro DNBH bao gồm nhóm rủi ro: Rủi ro bảo
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương môn Quản trị rủi ro, đề cương môn Quản trị rủi ro, đề cương môn Quản trị rủi ro, Các loại rủi ro tài chính có thể được nhìn nhận và phân tích độc lập được với nhau hay không? Vì sao?, Hợp đông tương lai – Futures Contract: Là sự thỏa thuận giữa người mua và người bán tại thời điểm t=0, rằng việc thanh toán và giao nhận hàng hóa được tiến hành tại một thời điểm xác định trong tương lai. Như vậy, hợp đồng tương lai khá giống với hợp đồng, Thực trạng thị trường công cụ phái sinh tín dụng tại Việt Nam

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay