MẪU KỊCH BẢN CHI TIẾT LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 201...201....

4 458 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 10:42

MẪU KỊCH BẢN HAY, CHI TIẾT CHỈ CẦN IN VÀ DÙNG NGAY, ÁP DỤNG TẤT CẢ CÁC CẤP HỌCKính thưa quí vị đại biểu, các vị khách quý Thưa toàn thể thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh thân mến Một năm học đang khép lại, đó là lúc các thầy cô giáo nhìn lại những thành quả của mình sau một năm học. Những ngày tháng miệt mài bên trang giáo án, những bài giảng sinh động lý thú, những ánh mắt ngây thơ hồn nhiên và những cái nhìn âu yếm tất cả đã tạo thành dấu ấn của một nền giáo dục nói chung và của trường ............................................. nói riêng.Để điểm lại những thành quả đã đạt được trong năm học vừa qua của nhà trường sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu đc ............................................... ........ Hiệu trưởng nhà trường lên thông qua báo cáo tổng kết năm học 201.......... – 201.......... Xin trân trọng kính mời thầy L TNG KT NM HC : 201 -201 A VN NGH CHO MNG: Kớnh tha cỏc v i biu khỏch quý, tha ton th cỏc thy cụ giỏo! m u cho bui Tng kt nm hc ngy hụm nay, xin kớnh mi quớ v chỳng ta cựng hng lờn sõn khu thng thc cỏc tit mc ngh c sc thy v trũ nh trng th hin a) Mỳa : Khn qung thp sỏng bỡnh minh M u chng trỡnh l bi mỳa: Khn qung thp sỏng bỡnh minh Xin kớnh mi cỏc v i biu khỏch quý,cỏc thy cụ cựng cỏc em hc sinh chỳng ta cựng thng thc b) n ca: Cụ giỏo em l hoa ấ ban - Do em lp th hin c) Tp ca: Bay cao ting hỏt c m - Lp 4a1 B TIN TRèNH BUI L Kớnh tha cỏc v i biu khỏch quý, tha ton th cỏc thy cụ giỏo! Chng trỡnh ngh cho mng L tng kt nm hc 201 201 ca trng n õy l kt thỳc Mt ln na cho phộp tụi ngi dn chng trỡnh xin c gi li kớnh chỳc sc khe, hnh phỳc v thnh t ti quớ v i biu, cỏc thy cụ v cỏc em hc sinh Chỳc bui l ca chỳng ta thnh cụng tt p I n nh t chc (Dn chng trỡnh) ( Hc sinh lm ) II Tuyờn b lớ , gii thiu i biu (Dn chng trỡnh) Kớnh tha quớ v i biu khỏch quý, tha ton th cỏc thy giỏo, cụ giỏo v cỏc em hc sinh thõn mn ! Th l, mt nm hc na li qua i, cựng vi ting ve kờu rõm ran, nhng cỏnh phng bỏo hiu hố ó ti õy cng l lỳc thy trũ trng im li nhng n lc phn u v kt qu t c ca mỡnh nm hc va qua Nm hc 201 -201 , l nm hc hc th 10 tip tc thc hin cuc ng Hai khụng vi ni dung ca ngnh giỏo dc; nm th thc hin phong tro thi ua xõy dng Trng hc thõn thin , hc sinh tớch cc v cuc ng mi thy cụ giỏo l mt tm gng o c t hc v sỏng to , c bit nm hc 201 -201 ., l nm hc c B Giỏo dc v o to tip tc ly ch l nm hc Tip tc i mi qun lý, nõng cao cht lng giỏo dc ú l khõu t phỏ nõng cao cht lng dy hc v ú cng l ni dung xuyờn sut vic thc hin nhim v dy v hc ca thy trũ trng ỏnh giỏ li nhng mt ó lm c v cha lm c nm hc 201 -201 Trong nm hc qua, trng luụn c s quan tõm ch o kp thi ca Huyn y UBND huyn , PGD& T, s lónh o ca cp y , chớnh quyn a phng , s phi hp ca cỏc ban ngnh on th a phng c bit cựng vi s n lc ca cỏc ng BGH nh trng, cỏc thy giỏo, cụ giỏo, cỏc bc ph huynh v cỏc em hc sinh ó to iu kin nh trng hon thnh tt nhim v nm hc 201 -201 * Cn c vo cụng s: ngy ca S GD & T tnh v vic hng dn Tng kt nm hc 201 201 * Cn c vo K hoch thc hin nhim v nm hc 201 201 ca Hiu trng nh trng Hụm nay, c s nht trớ ca Phũng GD&T huyn , ng y UBND HND xó n v trng long trng t chc L tng kt nm hc 201 201 Kớnh tha quớ v i biu cỏc v khỏch quý, tha ton th cỏc thygiỏo, cụ giỏo v cỏc em hc sinh thõn mn ! Trong bn b cụng vic nhng vi s quan tõm c bit vi s nghip giỏo dc núi chung v trng núi riờng, cỏc v i biu ó bt chỳt thi gian quý bỏu cú mt tham d bui L tng kt hụm n d bui l hụm nay, tụi xin trõn trng gii thiu s hin din ca cỏc v khỏch quý: * V phớa lónh o Phũng giỏo dc cú : ễng/B: ễng/B ễng/B ễng/B: ễng/B (Xin nhit lit cho mng !) *V phớa lónh o Xó, cỏc c quan úng quõn trờn a bn cú : ễng/B: ễng/B ễng/B ễng/B: ễng/B ễng/B V d cũn cú s hin din ca cỏc bỏc, cỏc chỳ i din cho hi ph huynh hc sinh (Xin nhit lit cho mng !) *V phớa lónh o nh trng , BTC trõn trng gii thiu s hin din ca: Cụ giỏo: - Bớ th chi b, Hiu trng nh trng ngh chỳng ta nhit lit cho mng ! Thy giỏo: Thy giỏo: Thy giỏo: - Phú Hiu trng nh trng Cỏc ng l trng cỏc ban ngnh on th ca nh trng V ụng o hn na l cỏn b giỏo viờn, cụng nhõn viờn v hn em hc sinh nh trng cng v d ngh chỳng ta nhit lit cho ún! III Bỏo cỏo tng kt ( Dn chng trỡnh) Kớnh tha quớ v i biu, cỏc v khỏch quý ! Tha ton th thy giỏo, cụ giỏo, cỏc bc ph huynh thõn mn ! Mt nm hc ang khộp li, ú l lỳc cỏc thy cụ giỏo nhỡn li nhng thnh qu ca mỡnh sau mt nm hc Nhng ngy thỏng mit mi bờn trang giỏo ỏn, nhng bi ging sinh ng lý thỳ, nhng ỏnh mt ngõy th hn nhiờn v nhng cỏi nhỡn õu ym tt c ó to thnh du n ca mt nn giỏo dc núi chung v ca trng núi riờng im li nhng thnh qu ó t c nm hc va qua ca nh trng sau õy tụi xin trõn trng gii thiu /c - Hiu trng nh trng lờn thụng qua bỏo cỏo tng kt nm hc 201 201 Xin trõn trng kớnh mi thy! Chỳng ta va đợc nghe /c Phú Hiu trởng nh trng thụng qua báo cáo tổng kết năm học, có nhấn mạnh kết quả, thành tích đạt đợc nm hc qua nh tồn tại, hạn chế Nhng ỏnh giỏ ú l yu t quan trng thy v trũ trng thc hin nhim v ca mỡnh tt hn na nhng nm hc tip theo IV Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc thi ua: Võng ỏnh giỏ li cụng tỏc thi ua ca thy v trũ nh trng nm hc Sau õy thay mt ban t chc tụi xin trõn trng gii thiu ng chớ: - Phú hiu trng nh trng i din cho Ban thi ua nh trng s lờn thụng qua bỏo cỏo tng kt thi ua v cỏc quyt nh khen thng nm hc 201 .-201 Xin trõn trng kớnh mi ng chớ! V i biu cp trờn phỏt biu ( Dn chng trỡnh) * Kớnh tha cỏc quý v i biu, tha cỏc thy, cụ giỏo bui l tng kt nm hc 2015 - 2016 ca trng hụm thnh cụng tt p hn, nh trng rt mong nhn c s ng viờn khớch l ca cỏc quý v i biu, cỏc cp lónh o S quan tõm, ng viờn kp thi ú s l mt ngun ng lc to ln thỳc y s phỏt trin ca nh trng ngy mt ln mnh Sau õy, tụi xin trõn gii thiu v kớnh mi ụng : (i biu huyn ) Lờn phỏt biu ng viờn thy cụ giỏo cựng cỏc em hc sinh nh trng v ch o, nh hng nhim v nm hc mi 201 -201 Xin trõn trng kớnh mi /C ! Va ri chỳng ta c nghe ý kin phỏt biu v ch o ca ng i vi th giỏo viờn nh trng Thay mt cho cỏc thy giỏo, cụ giỏo tụi xin tip thu nhng ý kin ch o ca ng Kớnh chỳc ng sc khe di do, thnh cụng v hnh phỳc! * Kớnh tha cỏc quý v i biu, cỏc thy, cụ giỏo cựng ton th cỏc em hc sinh Trng luụn nhn c s quan tõm ch o sỏt sao, s ng vin kp thi c tinh thn v vt cht ca PGD & T Tip theo tụi xin trõn trng kớnh mi ng chớ: lờn cú ý kin phỏt biu ng viờn thy v trũ nh trng Xin kớnh mi ng ! Va ri chỳng ta c nghe ý kin phỏt biu v ý kin ch o ca ng i vi thy v trũ nh trng Thay mt cho cỏc thy giỏo, cụ giỏo v cỏc em hc sinh tụi xin lnh hi nhng ý kin ch o ca ng Kớnh chỳc ng sc khe di do, Thnh cụng v hnh phỳc! VI B mc bui l ( Dn chng trỡnh) * Kớnh tha cỏc quý v i biu, cỏc thy, cụ giỏo cựng ton th cỏc em hc sinh Trong bui L tng kt ngy hụm nay, chỳng ta ó c nghe /c Hiu trng bỏo cỏo tng kt nm hc, chỳng ta cng ó c nghe nhng kt qu v thnh tớch ó t c nm hc va qua Chỳng ta tin tng rng: Vi s quan tõm ch o ca Phũng GD&T, ng u, y ban nhõn dõn xó ., s phi hp cht ch ca chớnh quyn a phng, Hi PHHS cựng vi s on kt, trớ tu v sỏng to ca thy v trũ Trng chỳng ta s phỏt huy c sc mnh v mi mt, cụng tỏc dy v hc s tng bc c nõng lờn Sau mt thi gian lm vic khn trng v nghiờm tỳc bui l tng kt nm hc ca chỳng ta hụm ó thnh cụng tt p Thay mt BTC, tụi xin tuyờn b B mc bui L tng kt nm hc 201 201 Xin trõn trng cm n s cú mt ca quý v i biu, quý v khỏch quý, cỏc bc ph huynh ó dnh thi gian quý bỏu n d bui l tng kt vi nh trng hụm Trc dng li cho phộp tụi, i din Ban t chc xin c kớnh chỳc quớ v i biu, cỏc v khỏch quý, quý thy giỏo, cụ giỏo, cỏc bc ph huynh li chỳc sc kho, hnh phỳc Chỳc cỏc em hc sinh chm ngoan, hc gii v cú mt k ngh hố vui v v b ớch Xin trõn trng cm n ! , ngy thỏng 05 nm 201 Ngi dn chng trỡnh ... cụng tỏc thi ua ca thy v trũ nh trng nm hc Sau õy thay mt ban t chc tụi xin trõn trng gii thiu ng chớ: - Phú hiu trng nh trng i din cho Ban thi ua nh trng s lờn thụng qua bỏo cỏo tng kt thi ua... lit cho mng ! Thy giỏo: Thy giỏo: Thy giỏo: - Phú Hiu trng nh trng Cỏc ng l trng cỏc ban ngnh on th ca nh trng V ụng o hn na l cỏn b giỏo viờn, cụng nhõn viờn v hn em hc sinh nh trng... -201 * Cn c vo cụng s: ngy ca S GD & T tnh v vic hng dn Tng kt nm hc 201 201 * Cn c vo K hoch thc hin nhim v nm hc 201 201 ca Hiu trng nh trng Hụm nay, c s nht trớ ca Phũng GD&T huyn
- Xem thêm -

Xem thêm: MẪU KỊCH BẢN CHI TIẾT LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 201...201...., MẪU KỊCH BẢN CHI TIẾT LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 201...201...., MẪU KỊCH BẢN CHI TIẾT LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 201...201....

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay