GIÁO ÁN VNEN ÂM NHẠC LỚP 5 CHUẨN

63 544 3
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 10:31

Giáo án âm nhạc lớp 5 được soạn đầy đủ, chi tiết theo chương trình VNEN.Các hoạt động được phân bố cụ thể, hợp lý rõ ràng đúng với cấu trúc đặc thù của môn âm nhạc.Tiến trình đầy đủ đảm bảo các nội dung cơ bản của bài học, hoạt động rõ ràng có logo kèm theo mỗi hoạt động TUẦN TIẾT ÔN TẬP MỘT SỐ BÀI HÁT ĐÃ HỌC I.MỤC TIÊU - Biết hát giai điệu thuộc lời ca - Biết hát kết hợp vận động theo hát - Giáo dục HS trân trọng yêu thích môn học II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN 1.Giáo viên - Nhạc cụ đệm hát - Băng mẫu, máy nghe Học sinh - Sách - Nhạc cụ gõ III TIẾN TRÌNH * Khởi động: - Cả lớp hát khởi động giọng - GV giới thiệu dẫn dắt vào - Ghi đầu lên bảng giới thiệu - Yêu cầu HS đọc mục tiêu - GV nhận xét, chuyển nội dung HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Nội dung 1: Ôn hát: Quốc ca ; Em yêu hòa bình ; Chúc mừng ; Thiếu nhi giới liên hoan - Gv đệm đàn, học sinh ôn - Các nhóm hát theo nhóm tập biểu diễn - BHT điều khiển vài nhóm trình bày hát trước lớp (Cả lớp theo dõi chia sẻ) - BHT điều khiển vài HS xung phong biểu diễn hát trước lớp (Cả lớp theo dõi chia sẻ) - GV nhận xét – khích lệ HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Em hát hát cho người thân gia đình nghe hát TUẦN Tiết HỌC HÁT : REO VANG BÌNH MINH Nhạc lời : Lưu Hữu Phước I.MỤC TIÊU : - HS hát giai điệu lời ca hát Biết hát Reo vang bình minh nhạc sĩ Lưu Hữu Phước sáng tác - Hát kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp - Giáo dục em yêu thiên nhiên II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN 1.Giáo viên : - Nhạc cụ đệm hát - Băng mẫu, máy nghe - Tranh ảnh minh họa cảnh buổi sáng Học sinh : - Nhạc cụ gõ, chép nhạc - SGK âm nhạc lớp III TIẾN TRÌNH * Khởi động: - Ban văn nghệ cho lớp hát khởi động giọng - GV giới thiệu dẫn dắt vào - GV giới thiệu : Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước cảm nhận buổi sáng bình minh lành với ánh sáng tưng bừng hoa hoa đua hoa, rung thật đẹp, thật nên thơ, với giai điệu sáng, lời ca giản dị mà đẹp tạo không gian bao la… - Ghi đầu lên bảng - Yêu cầu HS đọc mục tiêu - GV nhận xét, chuyển hoạt động A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN - Quan sát hát - Tác giả hát? - Cho học sinh nghe hát mẫu - Đọc lời ca hát - Phân tích câu, đoạn … B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Đàn giai điệu cho HS hát câu - Cho HS hát - Hướng dẫn HS tập lấy thể sắc thái tình cảm hát - Hướng dẫn HS gõ đệm theo phách, nhịp - Hát ôn hát - Hát kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp - Cho học sinh hát kết hợp nhún theo - GV quan sát chỉnh sửa cho nhóm - BHT điều khiển cho nhóm trình bày hát kết hợp gõ đệm, nhún theo - HS chia sẻ - GV chia sẻ, khích lệ HS - Tác giả hát? - Bài hát nói lên điều gì? C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Em hát hát cho người thân gia đình nghe hát vận động minh họa cho hát TUẦN Tiết ÔN TẬP BÀI HÁT : REO VANG BÌNH MINH TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ I.MỤC TIÊU : - Biết hát theo giai điệu lời ca Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ - Biết đọc TĐN số - HS nghiêm túc yeu thích mô học II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN Giáo viên : - Nhạc cụ đệm hát, băng nhạc, máy nghe - Bảng phụ chép sẵn TĐN số - Chuẩn bị vài động tác phụ họa đơn giản Học sinh : - Nhạc cụ gõ, chép nhạc III TIẾN TRÌNH * Khởi động: - Cả lớp hát khởi động giọng - GV giới thiệu dẫn dắt vào - Ghi đầu lên bảng giới thiệu - Yêu cầu HS đọc mục tiêu - GV nhận xét, chuyển nội dung Nội dung 1: Ôn tập hát: Reo vang bình minh HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Cho học sinh nghe băng đĩa Gv tự trình bày lại hát cho hs nghe ghi nhớ - Yêu cầu lớp hát lại toàn theo đàn - GV nghe sửa sai cho HS - Gv đệm đàn, học sinh ôn hát - Các nhóm hát theo nhóm tập biểu diễn - BHT điều khiển cho nhóm, cá nhân trình bày hát kết hợp gõ đệm, nhún theo - HS chia sẻ - GV chia sẻ, khích lệ HS NỘI DUNG 2: Tập đọc nhạc : TĐN số - GV yêu cầu cá nhân xem nhạc( TĐN số 1) thảo luận nhóm sau đưa nhận xét nhóm nhịp bài( nhịp gì?), tìm tên nốt nhạc hình nốt có - Gv treo Bảng phụ chép sẵn TĐN số - Hướng dẫn học sinh luyện thang âm : - Hướng dẫn học sinh đọc nhạc theo bước : + HS nói tên nốt khuông theo tay GV + GV đàn giai điệu câu nhạc cho HS nghe đọc theo lối móc xích + Đọc cao độ kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp - Các nhóm tự luyện tập đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp - GV quan sát giúp đỡ HS - Ban kiểm tra điều khiển nhóm đọc kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp - Ban kiểm tra điều khiển cá nhân đọc kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp - HS chia sẻ - GV chia sẻ – khích lệ - Hướng dẫn HS ghép lời ca - Đọc TĐN hát lời kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp C/ HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Về nhà đọc cho ông bà bố mẹ nghe TĐN kết hợp gõ đệm TUẦN TIẾT 4: HỌC HÁT : HÃY GIỮ CHO EM BẦU TRỜI XANH Nhạc lời :Huy Trân I.MỤC TIÊU - HS hát giai điệu lời ca.Chú ý hát chỗ đảo phách - Kĩ hát hoà giọng, kĩ lấy hơi, mở hình - Qua hát giáo giục em yêu sống hòa bình II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN Giáo viên : - Nhạc cụ, băng nhạc, máy nghe - Tranh ảnh có nội dung lên án tội ác chiến tranh Học sinh : - Nhạc cụ gõ, chép nhạc III TIẾN TRÌNH * Khởi động: - Ban văn nghệ cho lớp hát khởi động giọng - GV giới thiệu dẫn dắt vào - Giới thiệu : GV treo tranh ảnh minh họa giới thiệu cho học sinh Nhạc sỹ Huy Trân sáng tác ca khúc với mong muốn trái đất hòa bình chiến tranh, người yêu thương - Ghi đầu lên bảng - Yêu cầu HS đọc mục tiêu - GV nhận xét, chuyển hoạt động A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN - HS quan sát hát - Tác giả hát - Cho học sinh nghe hát mẫu - Đọc lời ca hát - Phân tích câu, đoạn … B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Đàn giai điệu cho HS hát câu - Cho HS hát - Hướng dẫn HS tập lấy thể sắc thái tình cảm hát - Hướng dẫn HS gõ đệm theo phách, nhịp - Hát ôn hát - Hát kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp - Cho học sinh hát kết hợp nhún theo - GV quan sát chỉnh sửa cho nhóm - GV kiểm tra nhóm trình bày hát kết hợp gõ đệm, vận động phụ họa - HS chia sẻ - GV chia sẻ, khích lệ HS - Tác giả hát? - Bài hát nói lên điều gì? - HS chia sẻ - GV chia sẻ, khích lệ HS C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Em hát hát cho người thân gia đình nghe hát vận động minh họa cho hát TUẦN Tiết ÔN BÀI HÁT : HÃY GIỮ CHO EM BẦU TRỜI XANH TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ I.MỤC TIÊU - HS hát thuộc lời ca, giai điệu sắc thái hát Đọc cao độ, trường độ Tập đọc nhạc - HS luyện tập kĩ hát hoà giọng, ghõ nhịp phách tiết tấu cho tĐN - HS yêu thích môn học II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN Giáo viên : - Nhạc cụ, băng mẫu, máy nghe - Bảng phụ chép sẵn TĐN Học sinh : - Nhạc cụ gõ, chép nhạc III TIẾN TRÌNH * Khởi động: - Cả lớp hát khởi động giọng - GV giới thiệu dẫn dắt vào - Ghi đầu lên bảng giới thiệu - Yêu cầu HS đọc mục tiêu - GV nhận xét, chuyển nội dung Nội dung 1: Ôn tập hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Cho học sinh nghe băng đĩa Gv tự trình bày lại hát cho hs nghe ghi nhớ - Yêu cầu lớp hát lại toàn kết hợp vỗ tay theo nhịp - GV nghe sửa sai cho HS - Gv đệm đàn, học sinh ôn hát - GV hướng dẫn HS số động tác phụ họa cho hát - Các nhóm hát theo nhóm tập biểu diễn - GV gọi 1,2 nhóm vài HS xung phong biểu diễn trình bày hát trước lớp ( Cả lớp theo dõi chia sẻ đánh giá) - GV chia sẻ khích lệ NỘI DUNG 2: Tập đọc nhạc : TĐN số - GV yêu cầu cá nhân xem nhạc( TĐN số 1) thảo luận nhóm sau đưa nhận xét nhóm nhịp bài( nhịp gì?), tìm tên nốt nhạc hình nốt có - Gv treo bảng phụ chép sẵn TĐN số + Luyện tập tiết tấu : + Luyện tập cao độ : Đọc thang âm Đ, R, M, S, L theo chiều lên xuống : - Hướng dẫn học sinh đọc nhạc theo bước : + HS nói tên nốt khuông theo tay GV + GV đàn giai điệu câu nhạc cho HS nghe đọc theo lối móc xích + Đọc cao độ kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp - Các nhóm tự luyện tập đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp - GV quan sát giúp đỡ HS - Ban kiểm tra điều khiển nhóm đọc kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp - Ban kiểm tra điều khiển cá nhân đọc kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp - HS chia sẻ - GV chia sẻ – khích lệ - Hướng dẫn HS ghép lời ca - Đọc TĐN hát lời kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Các nhóm tự luyện tập đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp kết hợp ghép lời GV quan sát giúp đỡ HS - Ban kiểm tra điều khiển nhóm đọc kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp - Ban kiểm tra điều khiển cá nhân đọc kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp - HS chia sẻ - GV chia sẻ – khích lệ C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Đọc cho người thân gia đình nghe TĐN kết hợp gõ đệm hát lời ca TUẦN 24 TIẾT 24: HỌC HÁT BÀI : ĐẤT NƯỚC TƯƠI ĐẸP SAO Nhạc Ma- lai- xi- a Lời việt: Vũ Trọng Tường I.MỤC TIÊU: - Biết hát theo giai điệu lời ca - Biết hát kết hợp với hoạt động - HS biết thêm đất nước Ma- lai- xi- a II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN Giáo viên : - Nhạc cụ quen dùng - Băng mẫu – máy nghe Học sinh : - Nhạc cụ gõ, chép nhạc III TIẾN TRÌNH * Khởi động: - Ban văn nghệ cho lớp hát khởi động giọng - GV giới thiệu dẫn dắt vào - Ghi đầu lên bảng - Yêu cầu HS đọc mục tiêu - GV nhận xét, chuyển hoạt động A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN - HS quan sát hát - Tác giả hát - Cho học sinh nghe hát mẫu - Đọc lời ca hát - Phân tích câu, đoạn … B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Đàn giai điệu cho HS hát câu - Cho HS hát - Hướng dẫn HS tập lấy thể sắc thái tình cảm hát - Hướng dẫn HS gõ đệm theo phách, nhịp - Hát ôn hát - Hát kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp - Cho học sinh hát kết hợp nhún theo - GV quan sát chỉnh sửa cho nhóm - BHT điều khiển cho nhóm trình bày hát kết hợp gõ đệm, nhún theo - HS chia sẻ - GV chia sẻ, khích lệ HS - Tác giả hát? - Bài hát nói lên điều gì? C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Em hát hát cho người thân gia đình nghe hát vận động minh họa cho hát TUẦN 25 TIẾT 25: ÔN TẬP BÀI HÁT : ĐẤT NƯỚC TƯƠI ĐẸP SAO TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ I.MỤC TIÊU : - Biết hát theo giai điệu lời ca - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ - Biết đọc TĐN số kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN 1.Giáo viên: - Nhạc cụ - Băng mẫu, máy nghe Học sinh: - Thanh phách, SGK III TIẾN TRÌNH * Khởi động: - Cả lớp hát khởi động giọng - GV giới thiệu dẫn dắt vào - Ghi đầu lên bảng giới thiệu - Yêu cầu HS đọc mục tiêu - GV nhận xét, chuyển nội dung Nội dung 1: Ôn tập hát: Đất nước tươi đẹp B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Cho học sinh nghe băng đĩa Gv tự trình bày lại hát cho hs nghe ghi nhớ - Yêu cầu lớp hát lại toàn kết hợp vỗ tay theo phách - GV nghe sửa sai cho HS - Gv đệm đàn, học sinh ôn hát - GV hướng dẫn HS số động tác phụ họa cho hát - Các nhóm hát theo nhóm tập biểu diễn - BHT điều khiển nhóm cá nhân biểu diễn trình bày hát trước lớp ( Cả lớp theo dõi chia sẻ đánh giá) - GV chia sẻ khích lệ C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Biểu diễn hát cho người thân gia đình xem NỘI DUNG 2: Tập đọc nhạc : TĐN số A/HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN - Gv dùng máy chiếu cho HS quan sát TĐN số Em tập lái ô tô - GV yêu cầu cá nhân xem nhạc( TĐN số 7) thảo luận nhóm sau đưa nhận xét nhóm nhịp bài( nhịp gì?), tìm tên nốt nhạc hình nốt có B/HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Hướng dẫn học sinh luyện thang âm : - Hướng dẫn học sinh đọc nhạc theo bước : + HS nói tên nốt khuông theo tay GV + GV đàn giai điệu câu nhạc cho HS nghe đọc theo lối móc xích + Đọc cao độ kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp - Các nhóm tự luyện tập đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp - GV quan sát giúp đỡ HS - Ban kiểm tra điều khiển nhóm đọc kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp - Ban kiểm tra điều khiển cá nhân đọc kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp - HS chia sẻ - GV chia sẻ – khích lệ - Hướng dẫn HS ghép lời ca - Đọc TĐN hát lời kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Đọc cho người thân gia đình nghe TĐN kết hợp gõ đệm hát lời ca TUẦN 26 TIẾT 26: HỌC HÁT : EM VẪN NHỚ TRƯỜNG XƯA Nhạc lời : Thanh Sơn I.MỤC TIÊU : - Biết hát theo giai điệu lời ca - Biết gõ đệm theo nhịp, theo phách - HS biết yêu quý trân trọng thầy cô mái trường II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN Giáo viên : - Nhạc cụ Học sinh : - Thanh phách, chép nhạc III TIẾN TRÌNH * Khởi động: - Ban văn nghệ cho lớp hát khởi động giọng - GV giới thiệu dẫn dắt vào - Ghi đầu lên bảng - Yêu cầu HS đọc mục tiêu - GV nhận xét, chuyển hoạt động A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN - Giới thiệu : Mái trường nơi vô thân thương gắn bó với học sinh Nơi em học bao điều lạ, bao điều tốt, điều hay Hình ảnh mái trường mãi lắng đọng tâm hồn - HS quan sát hát - Tác giả hát - Cho học sinh nghe hát mẫu - Đọc lời ca hát - Phân tích câu, đoạn … B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Đàn giai điệu cho HS hát câu - Cho HS hát - Hướng dẫn HS tập lấy thể sắc thái tình cảm hát - Hướng dẫn HS gõ đệm theo phách - Hát ôn hát - Hát kết hợp gõ đệm theo phách - Cho học sinh hát kết hợp nhún theo - GV quan sát chỉnh sửa cho nhóm - BHT điều khiển cho nhóm trình bày hát kết hợp gõ đệm, nhún theo - HS chia sẻ - GV chia sẻ, khích lệ HS - Tác giả hát? - Bài hát nói lên điều gì? C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Em hát hát cho người thân gia đình nghe hát vận động minh họa cho hát TUẦN 27 TIẾT 27: ÔN TẬP BÀI : EM VẪN NHỚ TRƯỜNG XƯA TẬP ĐỌC NHẠC SỐ I.MỤC TIÊU : - Biết hát theo giai điệu lời ca - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ - Biết đọc TĐN số kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN 1.Giáo viên: - Nhạc cụ - Băng mẫu, máy nghe Học sinh: - Thanh phách, SGK III TIẾN TRÌNH * Khởi động: - Cả lớp hát khởi động giọng - GV giới thiệu dẫn dắt vào - Ghi đầu lên bảng giới thiệu - Yêu cầu HS đọc mục tiêu - GV nhận xét, chuyển nội dung Nội dung 1: Ôn tập hát: Em nhớ trường xưa B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Cho học sinh nghe băng đĩa Gv tự trình bày lại hát cho hs nghe ghi nhớ - Yêu cầu lớp hát lại toàn kết hợp vỗ tay theo phách - GV nghe sửa sai cho HS - Hướng dẫn HS dựa vào lời tập hát lời - Gv đệm đàn, học sinh ôn hát - GV hướng dẫn HS số động tác phụ họa cho hát - Các nhóm hát theo nhóm tập biểu diễn - BHT điều khiển nhóm cá nhân biểu diễn trình bày hát trước lớp ( Cả lớp theo dõi chia sẻ đánh giá) - GV chia sẻ khích lệ C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Biểu diễn hát cho người thân gia đình xem NỘI DUNG 2: Tập đọc nhạc : TĐN số A/HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN - Gv dùng máy chiếu cho HS quan sát TĐN số - GV yêu cầu cá nhân xem nhạc( TĐN số 8) thảo luận nhóm sau đưa nhận xét nhóm nhịp bài( nhịp gì?), tìm tên nốt nhạc hình nốt có B/ HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Hướng dẫn học sinh luyện thang âm : - Hướng dẫn học sinh đọc nhạc theo bước : + HS nói tên nốt khuông theo tay GV + GV đàn giai điệu câu nhạc cho HS nghe đọc theo lối móc xích + Đọc cao độ kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp - Các nhóm tự luyện tập đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp - GV quan sát giúp đỡ HS - Ban kiểm tra điều khiển nhóm đọc kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp - Ban kiểm tra điều khiển cá nhân đọc kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp - HS chia sẻ - GV chia sẻ – khích lệ - Hướng dẫn HS ghép lời ca - Đọc TĐN hát lời kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Đọc cho người thân gia đình nghe TĐN kết hợp gõ đệm hát lời ca TUẦN 28 TIẾT 28: ÔN TẬP BÀI HÁT: ĐẤT NƯỚC TƯƠI ĐẸP SAO EM VẪN NHỚ TRƯỜNG XƯA KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC : KHÚC NHẠC DƯỚI TRĂNG I.MỤC TIÊU: - Biết hát giai điệu thuộc lời ca hát - Biết nội dung câu chuyện - HS có thái độ học tập nghiêm túc yêu thích môn học II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN Giáo viên chuẩn bị: - Nhạc cụ đệm hát, băng mẫu Học sinh chuẩn bị: - Nhạc cụ gõ, chép nhạc III TIẾN TRÌNH Khởi động: - Cả lớp hát khởi động giọng - GV giới thiệu dẫn dắt vào - Ghi đầu lên bảng - Yêu cầu HS đọc mục tiêu - GV nhận xét, chuyển hoạt động NỘI DUNG 1: Ôn tập hát B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Cho học sinh nghe hát mẫu hát - HS nghe hát nhẩm theo - Hát kết hợp gõ dệm theo phách, nhịp - Hát biểu diễn cho hát - GV quan sát giúp đỡ HS - Ban học tập lên điều khiển cho nhóm cá nhân biểu diễn cho hát - HS chia sẻ - GV chia sẻ - khích lệ HS NỘI DUNG 2: Kể chuyện Âm nhạc A/ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN - Gv dùng tranh minh hoạ ảnh chân dung BetToVen để kể câu chuyện khúc nhạc trăng - Cho học sinh nghe Sonat ánh trăng B/ HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Học sinh trả lời số câu hỏi: - Bet - tô - ven người ? - Bản Sonát ánh trăng đời hoàn cảnh ? - Hướng dẫn học sinh tập kể chuyện theo tranh Mỗi em kể đoạn hặc kể toàn câu chuyện - Giáo dục học sinh trân trọng sống lao động tình yêu thương người, nguồn gốc tạo nên tác phẩm nghệ thuật có giá trị - Cho học sinh nghe Sonat ánh trăng Thư gửi Ê - li - dơ Bet - tô ven C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Em kẻ khuông nhạc viết hình nốt vị trí nốt khuông - Kể chuyện cho người thân gia đình nghe TUẦN 29 TIẾT 29: ÔN TẬP: TĐN SỐ 7, SỐ NGHE NHẠC I.MỤC TIÊU : - Biết đọc nhạc ghép lời ca TĐN số số - Nghe ca khúc dân ca trích đoạn nhạc không lời - Nghiêm túc yêu thích môn học II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN 1.Giáo viên: - Nhạc cụ - Băng mẫu, máy nghe Học sinh: - Thanh phách, SGK III TIẾN TRÌNH * Khởi động: - Cả lớp hát khởi động giọng - GV giới thiệu dẫn dắt vào - Ghi đầu lên bảng giới thiệu - Yêu cầu HS đọc mục tiêu - GV nhận xét, chuyển nội dung Nội dung 1: Ôn tập đọc nhạc : TĐN số 7, B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Các nhóm tự luyện tập đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp kết hợp ghép lời GV quan sát giúp đỡ HS - Ban kiểm tra điều khiển nhóm đọc kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp - Ban kiểm tra điều khiển cá nhân đọc kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp - HS chia sẻ GV chia sẻ – khích lệ NỘI DUNG 2: Nghe nhạc A/ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN - GV giới thiệu hát Trống cơm Ngồi tựa mạn thuyền dân ca Quan họ Bắc Ninh cho HS nghe B/ HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Cho HS nghe nhạc - Nêu cảm nhận minh sau nghe hát C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Em hát hát biểu diễn cho người thân gia đình xem ... Nhắc lại tên nhạc cụ tính tác dụng nhạc cụ - BHT điều khiển cá nhân nhắc lại tên nhạc cụ tính tác dụng nhạc cụ trước lớp ( Cả lớp lắng nghe chia sẻ) - Cho HS nghe nhạc đoán âm sắc nhạc cụ vừa... 1 .Giáo viên : - Nhạc cụ đệm hát - Băng mẫu, máy nghe - Tranh ảnh minh họa cảnh buổi sáng Học sinh : - Nhạc cụ gõ, chép nhạc - SGK âm nhạc lớp III TIẾN TRÌNH * Khởi động: - Ban văn nghệ cho lớp. .. nhạc II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN Giáo viên chuẩn bị: - Nhạc cụ đệm hát - Băng nhạc Học sinh chuẩn bị: - Nhạc cụ gõ, chép nhạc III TIẾN TRÌNH * Khởi động: - Cả lớp hát khởi động giọng - GV giới
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN VNEN ÂM NHẠC LỚP 5 CHUẨN, GIÁO ÁN VNEN ÂM NHẠC LỚP 5 CHUẨN, GIÁO ÁN VNEN ÂM NHẠC LỚP 5 CHUẨN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay