KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY TNHH techcom

45 165 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 10:20

DANH MỤC VIẾT TẮTLỜI MỞ ĐẦUCHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN THUẾ GTGT11.1. Tổng quan về thuế GTGT11.1.1. Khái niệm thuế GTGT11.1.2 Vai trò và đặc điểm của thuế GTGT11.1.3. Đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế31.1.4. Đối tượng nộp thuế41.2 Phương pháp tính thuế GTGT51.2.1 Căn cứ tính thuế51.2.2. Giá tính thuế51.2.3. Thuế suất71.2.4. Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ71.2.5 Tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp91.3. Đăng ký, kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế GTGT111.3.1. Đăng ký thuế111.3.2. Kê khai thuế GTGT111.3.3. Nộp thuế GTGT121.3.4. Quyết toán thuế GTGT131.3.5. Hoàn thuế GTGT131.4. Kế toán thuế GTGT trong các doanh nghiệp141.4.1. Kế toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ141.4.2. Kế toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp18CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI TECHCOM202.1. Tổng quan chung về Công ty TNHH Công Nghệ TM TECHCOM20 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Công Nghệ TM TECHCOM202.1.2. Đặc điểm quy trình kinh doanh202.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của công ty202.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty212.1.5.Các chính sách kế toán và chế độ kế toán áp dụng tại công ty232.1.6. Tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây của công ty232.2 Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT của công ty TNHH Công Nghệ Thương Mại TechCom242.2.1 Kế toán thuế GTGT đầu vào ( TK 133 )242.2.2. Kế toán thuế GTGT đầu ra ( TK 3331)282.2.3 Kế toán thanh toán thuế GTGT tại Công ty TNHH Công Nghệ Thương Mại TECHCOM31CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT VỀ KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI TECHCOM343.1. Nhận xét về công tác kế toán thuế GTGT của Công ty TNHH YAA343.1.1. Ưu điểm:343.1.2. Những hạn chế trong công tác kế toán thuế GTGT tại công ty:353.2. Một số ý kiến đề xuất:36KẾT LUẬNTÀI LIỆU THAM KHẢO Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội MỤC LỤC Luận Văn Tốt Nghiệp Khoa Kế Toán Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Khoa Kế Toán DANH MỤC VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Ký hiệu TNHH GTGT ĐVT VNĐ TK TSCĐ CPSXKD CKPC BCTC NVL, CCDC NVKD KH TSCĐ DNNN SX HH SP NĐ CP DV PGS.TS NSNN Luận Văn Tốt Nghiệp Tên đầy đủ Trách nhiệm hữu hạn Giá trị gia tăng Đơn vị tính Việt Nam đồng Tài khoản Tài sản cố định Chi phí sản xuât kinh doanh Các khoản phụ cấp Báo cáo tài Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ Nguồn vốn kinh doanh Khấu hao tài sản cố định Doanh nghiệp nhà nước Sản xuất Hàng hóa Sản phẩm Nghị định Chính phủ Dịch vụ Phó giáo sư tiến sĩ Ngân sách nhà nước Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Khoa Kế Toán LỜI MỞ ĐẦU Thuế hình thức động viên thu nhập chủ yếu quan trọng tài nhà nước, thuế xuất với xuất nhà nước Bộ máy nhà nước xuất đòi hỏi phải có nguồn tài để trang trải cho chi phí hoạt động thực chức nhiệm vụ mà xã hội giao phó Để thực việc nhà nước quy định khoản đóng góp, hình thức phôi thai thuế Trong sắc thuế thuế GTGT chiếm vị trí quan trọng Trong năm qua nhà nước có nhiều điều chỉnh để phù hợp với kinh tế phát triển đất nước Phương pháp hạch toán doanh nghiệp hoàn thiện Tuy nhiên loại thuế điểm đáng quan tâm bàn luận Mặt khác em muốn tìm hiểu thêm vầ tài khoản thuế để phục vụ cho việc học tập làm sau Vì em chọn đề tài:” Kế toán thuế GTGT Công Ty TNHH Công Nghệ Thương Mại TECHCOM ” để làm luận văn tốt nghiệp Do hạn chế mặt thời gian, tài liệu tham khảo,… nên luận văn tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp quý thầy cô bạn để luận văn hoàn chỉnh Nôi dung luận văn bao gồm: CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN THUẾ GTGT CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI TECHCOM CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI TECHCOM Luận Văn Tốt Nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Khoa Kế Toán CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN THUẾ GTGT 1.1 Tổng quan thuế GTGT 1.1.1 Khái niệm thuế GTGT Thuế GTGT – có tên tiếng Anh Value Added Tax (viết tắt VAT) – có nguồn gốc từ thuế doanh thu Pháp nước giới ban hành luật thuế giá trị gia tăng vào năm 1954 Ngày thuế GTGT áp dụng rộng rãi nhiều nước giới có Việt Nam thức áp dụng thuế GTGT Tính đến có khoảng 130 quốc gia áp dụng luật thuế Ở nước ta kỳ họp lần thứ 11 Quốc hội khóa thông qua luật thuế GTGT ngày 10/05/1997 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/1999, luật thuế GTGT nước ta có sửa đổi, thay cho phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh Thuế GTGT loại thuế gián thu đánh khoản giá trị tăng thêm hàng hóa, dịch vụ phát sinh trình từ sản xuất lưu thông đến tiêu dùng Đây loại thuế doanh thu đánh vào giai đoạn sản xuất, lưu thông sản phẩm hàng hóa, từ nguyên liệu thô sơ đến sản phẩm hoàn thành cuối giai đoạn tiêu dùng Chính mà gọi thuế doanh thu có khấu trừ số thuế nộp giai đoạn trước Thuế GTGT cộng vào giá bán hàng hóa, dịch vụ , người tiêu dùng chịu mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ 1.1.2 Vai trò đặc điểm thuế GTGT 1.1.2.1 Vai trò thuế GTGT quản lý nhà nước kinh tế Thuế công cụ quan trọng để Nhà nước thực chức quản lý vĩ mô kinh tế Nền kinh tế nước ta trình vận hành theo Nguyễn Gia Phú Thuận Luận Văn Tốt Nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Khoa Kế Toán chế thị trường có quản lý Nhà Nước, thuế GTGT có vai trò quan trọng thể sau: Qua năm triển khai thực luật Thuế GTGT đem lại số thành tựu đáng kể Cụ thể góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, mở rộng lưu thông hàng hóa đẩy mạnh xuất Thuế GTGT góp phần khuyến khích xuất bảo hộ sản xuất nước, xếp lại cấu kinh tế Theo quy định Luật thuế GTGT hàng hóa xuất hưởng thuế suất 0% tức hoàn toàn số thuế GTGT nộp đầu vào, việc hoàn thuế GTGT đầu vào thực chất nhà nước trợ giá cho hàng xuất nên giúp doanh nghiệp tập trung nguồn hàng để xuất có điều kiện cạnh tranh với hàng hóa thị trường quốc tế Luật thuế GTGT khuyến khích việc sản xuất hàng hóa nhập thay luật thuế cũ khuyến khích sản xuất hàng hóa thay hàng nhập Đặc biệt luật thuế GTGT khuyến khích sản xuất, kinh doanh mặt hàng mà Việt Nam mạnh như: nông sản, thủy sản, lâm sản, thủ công mỹ nghệ Luật thuế GTGT góp phần đến công tác quản lý kinh doanh doanh nghiệp tạo điều kiện cho quan Nhà nước kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, tăng cường công tác hạch toán kế toán thúc đẩy việc mua bán có hóa đơn GTGT doanh nghiệp Do yêu cầu việc khai thuế GTGT, khấu trừ thuế GTGT đầu vào, tính thu nhập nên người làm công tác quản lý kinh doanh bắt đầu trọng đến việc mở sổ kế toán, ghi chép, quản lý sử dụng hóa đơn chứng từ Thông qua việc chấp hành công tác kế toán, hóa đơn chứng từ doanh nghiệp, qua việc khai thuế, hoàn thuế, toán thuế giúp quan chức quan thuế bước nắm tình hình kinh doanh doanh nghiệp Nguyễn Gia Phú Thuận Luận Văn Tốt Nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Khoa Kế Toán 1.1.2.2 Đặc điểm thuế GTGT - Thuế GTGT thuế tiêu dùng nhiều giai đoạn không trùng lặp - Thuế GTGT có tính trung lập cao + Thuế GTGT không chịu ảnh hưởng trực tiếp kết kinh doanh người nộp thuế + Thuế GTGT không chịu ảnh hưởng trực tiếp trình tổ chức phân chia chu trình kinh tế Thuế GTGT không tham gia vào mục tiêu ưu đãi khuyến khích số ngành nghề dịch vụ +Thuế GTGT thuế gián thu +Thuế GTGT có tính lũy thoái vệc thu nhập doanh nghiệp + Thuế GTGT có tính chất lãnh thổ áp dụng cho người tiêu dùng phạm vi lãnh thổ quốc gia + Thuế GTGT sắc thuế thuộc loại thuế gián thu đánh vào thu nhập người tiêu dùng Người chịu thuế người tiêu dùng 1.1.3 Đối tượng chịu thuế đối tượng không chịu thuế 1.1.3.1 Đối tượng chịu thuế Đối tượng chịu thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất,kinh doanh tiêu dùng Việt Nam (bao gồm hàng hóa, dịch vụ mua tổ chức, cá nhân nước ngoài),trừ đối tượng không chịu thuế GTGT 1.1.3.2.Đối tượng không chịu thuế Theo quy định Luật thuếGTGT hành quy định 29 nhóm hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT với tính chất sau: + Các loại máy móc thiết bị nước chưa sản xuất được nhập nhằm tăng cường lực sản xuất + Hàng hóa sản phẩm trồng trọt , chăn nuôi tổ chức, cá nhân qua sơ chế Nguyễn Gia Phú Thuận Luận Văn Tốt Nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Khoa Kế Toán + Hàng hóa dịch vụ không phục vụ hoạt động SXKD tiêu dùng thông thường hàng nhập phục vụ cho mục tiêu an ninh quốc phòng, hàng viện trợ nhân đạo, hàng nhập phục vụ cho giáo dục đào tạo,… + Hàng hóa dịch vụ cung cấp không nhằm mục đích kinh doanh vận tải, công cộng, thoát nước, y tế, giáo dục, bảo hiểm nhân thọ + Hàng hóa, dịch vụ SXKD nhóm đối tượng có thu nhập thấp + Hàng hóa, dịch vụ Nhà nước có sách ưu đãi nhằm hỗ trợ cho phát triển giai đoạn đầu tư sau: môi giới chứng khoán, phần mềm máy tính, 1.1.4 Đối tượng nộp thuế Đối tượng nộp thuế GTGT tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, chịu thuế GTGT Việt Nam, không phân biệt nghành nghề, hình thức, tổ chức kinh doanh (gọi chung sở kinh doanh) tổ chức cá nhân khác có nhập hàng hóa chịu thuế GTGT từ nước (gọi chung người nhập khẩu) đối tượng nộp thuế Tổ chức sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ bao gồm: - Doanh nghiệp nhà nước, - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước bên nước tham gia hợp tác kinh doanh theo Luật đầu tư nước Việt Nam - Các công ty nước tổ chức nước hoạt động kinh doanh Việt - -Nam không theo luật đầu tư nước Việt Nam - Doanh nghiệp tư nhân - Công ty trách nhiệm hữu hạn - Công ty cổ phần - Hợp tác xã - Tổ hợp tác Nguyễn Gia Phú Thuận Luận Văn Tốt Nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Khoa Kế Toán - Tổ chức kinh tế tổ chức trị, tổ chức trị xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân tổ chức, đơn vị nghiệp khác - Cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ: - Bao gồm người có kinh doanh độc lập, hộ gia đình, cá nhân hợp tác với để sản xuất kinh doanh không hình thành pháp nhân kinh doanh 1.2 Phương pháp tính thuế GTGT 1.2.1 Căn tính thuế Căn tính thuế GTGT giá tính thuế thuế suất 1.2.2 Giá tính thuế Giá tính thuế quy định sau: + Đối với hàng hóa, dịch vụ sở sản xuất, kinh doanh bán giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt giá bán có thuế tiêu thụ đặc biệt chưa có thuế GTGT + Đối với hàng hóa nhập giá nhập cửa cộng với thuế nhập (nếu có ) Giá nhập cửa xác định theo quy định giá tính thuế hàng nhập + Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu tặng cho giá tính thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ hai loại tương đương thời điểm phát sinh hoạt động + Đối với hoạt động cho thuê tài sản số tiền cho thuê chưa có thuế GTGT + Trường hợp cho thuê theo hình thức trả tiền thuê kỳ trả trước tiền thuê cho thời hạn thuê giá tính thuế tiền cho thuê trả kỳ trả trước cho thời hạn thuê chưa có thuế GTGT + Trường hợp thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải nước loại nước chưa sản xuất thuê lại, giá tính thuế trừ gía thuê phải trả cho nước Nguyễn Gia Phú Thuận Luận Văn Tốt Nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Khoa Kế Toán + Đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp, trả chậm giá tính theo giá bán lần chưa có thuế GTGT hàng hóa đó, không bao gồm khoản lãi trả góp, trả chậm + Đối với gia công hàng hóa giá gia công chưa có thuế GTGT * Đối với hoạt động xây dựng xây lắp + Đối với hoạt động xây dựng lắp đặt giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần việc thực bàn giao chưa có thuế GTGT Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị giá tính thuế GTGT giá trị xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị + Đối với hoạt động đầu tư xây dựng công trình để bán, xây dựng sở hạ tầng đê chuyển nhượng sở kinh doanh Nhà nước giao đất, giá tính thuế giá bán nhà, sở hạ tầng gắn liền với đất trừ tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách Nhà nước + Đối với hoạt động kinh doanh, dịch vụ hưởng tiền hoa hồng đại lý mua bán hàng hóa, đại lý tàu biển, dịch vụ môi giới, ủy thác xuất nhập hưởng hoa hồng giá tính thuế GTGT tiền công tiền hoa hồng chưa trừ khoản phí tổn mà sở kinh doanh thu từ hoạt động + Đối với hoạt động vận tải, bốc xếp giá tính thuế GTGT giá tính cước vận tải chưa có thuế GTGT, không phân biệt sở trực tiếp vận chuyển hay thuê lại Hoạt động vận tải bao gồm: Vận tải hành khách, hàng hóa phương tiện đường sắt, đường bộ, đường biển,… + Đối với hoạt động vận tải hàng không, tàu biển, tàu sắt,… có hoạt động vận tải quốc tế ( doanh thu từ hoạt động vận tải nước từ Việt Nam nước ngoài) không chịu thuế GTGT Nguyễn Gia Phú Thuận Luận Văn Tốt Nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Khoa Kế Toán + Đối với hàng hóa, dịch vụ sử dụng chứng từ toán ghi giá toán giáthuế GTGT giá tính thuế xác định theo công thức sau: Giá toán Giá chưa có thuế GTGT= + Thuế suất hàng hóa, dịch vụ (%) Giá tính thuế hàng hóa dịch vụ bao gồm khoản phụ thu phí thu thêm mà sở kinh doanh hưởng Giá tính thuế xác định đồng Việt Nam Trường hợp người nộp thuế có doanh thu ngoại tệ phải quy đổi đồng Việt Nam theo tỷ lệ giá giao dịch bình quân thị trường ngoại tệ liên ngân hàng Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố thời điểm phát sinh doanh thu 1.2.3 Thuế suất Có mức thuế suất 0%, 5%, 10% áp dụng loại hàng hóa, dịch vụ sản xuất kinh doanh nước nhập ( Phụ lục 01) Việc quy định mức thuế suất khác nhằm thể sách điều tiết thu nhập hướng dẫn tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ khác Trong điều kiện nay, mặt kinh doanh nghành nghề chưa đồng nhất, việc phân biệt mức thuế suất cần thiết * Thuế suất 0% : Áp dụng hàng hóa xuất kể hàng hóa gia công xuất – chi tiết phụ lục 01 * Thuế suất 5%: Áp dụng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cần khuyến khích sản xuất kinh doanh gặp khó khăn – chi tiết phụ lục 01 Thuế suất 10%: Là mức thuế suất phổ biến, áp dụng hàng hóa, dịch vụ thông thường lại hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0%, 5% - chi tiết phụ lục 01 1.2.4 Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Sơ đồ hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ - (phụ lục 02) Đối tượng áp dụng: Là đơn vị, tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp thành lập theo luật Doanh Nghiệp nhà nước, luật doanh nghiệp, luật hợp tác xã, doang nghiệp có vốn đầu tư nước đơn vị tổ chức kinh doanh Nguyễn Gia Phú Thuận 10 Luận Văn Tốt Nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Khoa Kế Toán Ví dụ 5: Ngày 25/03/2012, Công ty mua 100 loa máy tính đơn giá 170.000đ/bộ chưa bao gồm thuế GTGT 10% 500 USB với giá 35.500/chiếc giá chưa bao gồm thuế GTGT 10% Nhưng nhập hàng công ty phát số loa không đạt tiêu chuẩn theo hợp đồng, Công ty yêu cầu Công ty Thiên An giảm giá xuống 140.000đ/bộ Công ty Thiên An chấp nhận yêu cầu Công ty chưa toán Kế toán hạch toán : BT1 Nợ TK 156: 31.750.000 VNĐ Nợ TK 133(1): 3.175.000 VNĐ Có TK 331: 34.925.000 VNĐ BT2 Nợ TK 331 : 3.300.000 VNĐ Có TK 156: 3.000.000 VNĐ Có TK 133(1): 300.000 VNĐ Ví dụ 6: Ngày 17/03/2012, Công ty mua máy phát điện Công ty TNHH Gia Nguyên, tổng số tiền 85.200.000 VNĐ giá chưa bao gồm thuế GTGT tiền gửi ngân hàng Nợ TK 642 : 85.200.000 VNĐ Nợ TK 133(1): 8.520.000 VNĐ Có TK 111 : 93.720.000 VNĐ BẢNG TỔNG HỢP SỐ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO THÁNG 03 NĂM 2012 Đơn vị: VNĐ Thuế suất thuế GTGT Giá trị hàng mua Thuế GTGT 10% Cộng chưua thuế GTGT 366.625.000 366.625.000 36.662.500 36.662.500 Nguyễn Gia Phú Thuận 31 Luận Văn Tốt Nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Khoa Kế Toán Trình tự ghi sổ kế toán tổng hợp nghiệp vụ công ty tiến hành hai sổ sổ nhật ký chung sổ tài khaonr, Kế toán thuế GTGT khấu trừ hạch toán sổ TK 133- Thuế GTGT khấu trừ ( Phụ lục 15) Và bảng hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào (Phụ lục 16) 2.2.2 Kế toán thuế GTGT đầu ( TK 3331) •Tài khoản sử dụng: TK 333(1): Thuế GTGT phải nộp Tài khảon 333(1) có tài khaonr cấp 3: TK 333(11) - Thuế GTGT đầu Tài khoản phản ánh số thuế GTGT đầu ra, phản ánh số thuế GTGT phải nộp, nộp, phải nộp hàng hóa , dịch vụ tiêu thụ TK 333(12) – Thuế GTT hàng nhập Tài khoản phản ánh số thuế GTGT phải nộp, nộp, phải nộp hàng nhập 2.2.2.1 Chứng từ kế toán thuế GTGT đầu - Hóa đơn thuế GTGT mẫu số 01GTKT – 001 - Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT - Bảng hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán mẫu số 012/GTGT - Sổ theo dõi thuế GTGT - Báo cáo thuế GTGT ( Phần II & III mẫu số B02-DN) - Bảng toán thuế mẫu số 11/GTGT Kế toán chi tiết thuế GTGT đầu mở sổ theo dõi thuế ( Phụ lục 17) •Quy trình hạch toán - Tại phòng kế toán tháng có nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến việc bán hàng cung cấp dịch vụ kế toán toán vào hóa đơn chứng từ liên quan đề cập nhật số liện vào phần mềm Nguyễn Gia Phú Thuận 32 Luận Văn Tốt Nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Khoa Kế Toán kế toán ghi vào sổ sách kế toán Kế toán thuế chịu trách nhiệm đối chiếu số liệu phần mềm kế toán chi tiết tìa khoản 3331 với hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ bán Để tọa thuận lkợi cho việc tính thuế GTGT hàng tháng, phục vụ công tác khai thuế, sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế phải lập: Bảng hóa đơnm chứng từ hàng hóa , dịch vụ bán - Cụ thê, phòng kế toián công ty hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán mở chi tiết theo đối tượng cho khoản mục tùy thuộc hình thức toán: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng kế toán toán nhập số liệu vào chứng từ mở cho TK 112 theo đối tượng phần mềm tự tính tổng số tiền nghiẹp vụ kinh tế phát sinh tháng sổ chi tiết, tổng hợp Cuối tháng kế toán có nhiệm vụ khóa sổ tính tổng số phát sinh nợ, tổng số phát sinh có số dư tài khoản sổ TK 33311 Căn vào sổ đối chiếu với bảng cân đối phát sinh 2.2.2.2 Kế toán tổng hợp thuế GTGT đầu Ví dụ 1: Ngày 04/03/2012 Cồng ty xuất kho bán 20 hình LCD cho Công ty Hoàng Lan với giá bán 1.050.000đ/chiếc, tổng giá toán 21.000.000đ giá chưa có thuế GTGT 10% Công ty Hoàng Lan chuyển khoản toán (Phụ lục 18) Kế toán hạch toán: Nợ TK 112: 23.100.000 VNĐ Có TK 511: 21.000.000 VNĐ Có TK 333(1): 2.100.000 VNĐ Ví dụ 2: Ngày 9/03/2012 Công ty xuất bán Laptop cho Công ty TNHH Hoàng Long với giá bán 14.200.000đ/chiếc, tổng giá toán 42.600.000đ giá chưa bào gồm thuế GTGT 10% Công ty Hoàng Long chưa toán ( Phụ lục 19) Kế toán hạch toán Nguyễn Gia Phú Thuận 33 Luận Văn Tốt Nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Khoa Kế Toán Nợ TK 131: 46.860.000 VNĐ Có TK 511: 42.600.000 VNĐ Có TK 333(1): 4.260.000 VNĐ Ví dụ : Ngày 15/3/2012 Công ty xuất bán 80 chuột máy tính giá bán 110.000đ/con 50 bàn phím máy tính đơn giá 160.000đ/chiếc 150 USB đơn giá 55.000đ/cái, đơn giá sản phẩm không bao gồm thuế GTGT 10%, tổng tiền toán 25.050.000đ Công ty CP Tuấn Hồng toán chuyển khoản ( Phụ lục 20 ) Nợ TK112: 27.555.000 VNĐ Có TK 511: 25.050.000 VNĐ Có TK 333(1): 2.505.000 VNĐ Ví dụ 4: Ngày 13/03/2012, nhận tiền toán tiền bán hàng Công ty TNHH TM Quốc Tế DV siêu thị BigC Thăng Long chuyển khoản trị giá 156.609.248 VNĐ Nợ TK 112: 156.609.044 VNĐ Có TK 333(1): 14.237.044 VNĐ Có TK 511: 142.372.044 VNĐ Ví dụ 5: Ngày 28/03/2012, Công ty bán máy tính xách tay cho Công ty TNHH máy tính viênc thông An Khang, Tổng số tiền 36.450.000 VNĐ bao gồm VAT 10% Khách hàng chưa toán Nợ TK 131: 36.450.000 VNĐ Có TK 511: 33.136.364 VNĐ Có Tk 333(1): 3.313.636 VNĐ Nguyễn Gia Phú Thuận 34 Luận Văn Tốt Nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Khoa Kế Toán BẢNG TỔNG HỢP SỐ THUẾ GTGT ĐẦU RA THÁNG 03 NĂM 2012 Đơn vị: VNĐ Thuế suất thuế GTGT Giá trị hàng mua Thuế GTGT 10% Cộng chưua thuế GTGT 156.734.348 156.734.348 15.673.434 15.673.434 Hàng tháng để toán thuế GTGT đầu vào với thuế GTGT đầu kế toán Công ty lâọ bảng kế hóa đơn chứng từ hàng hóa bán sau Căn vào hóa đơn GTGT, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán để cuối tháng nộp cho quan thuế ( Phụ lục 21 ) Trình tự ghi sổ kế toán tổng hợp nghiệp vụ công ty tiến hành hai sổ nhật ký chung sổ tài khoản, kế toán thuết GTGT đầu phải nộp phản ánh sổ TK 333(1) ( Phụ lục 22 ) 2.2.3 Kế toán toán thuế GTGT Công ty TNHH Công Nghệ Thương Mại TECHCOM 2.2.3.1 khai thuế GTGT Công tác khai thuế GTGT hàng tháng Công ty thực theo nguyên tắc bảng chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ( Mẫu số 01 – 1/GTGT), mua vào (mẫu số 01 – 2/GTGT) tháng tập hợp thời gian 20 ngày đầu tháng tiếp theo, sau số liệu đưa vào tờ khai thuế GTGT ( mẫu 01/GTGT) Tờ khai gửi cho chi cục thuế Hà Nội có kèm theo bảng chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bảng chứng từ hàng hóa dịch vụ bán Sau mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ nhập kho hay sử dụng cho sản xuất kinh doanh, vào hóa đơn GTGT mua hàng, kế toán lập bảng hàng hóa, dịch vụ mua vào Khi bán hàng hóa , vào hóa đơn chứng từ bán hàng, kế toán Nguyễn Gia Phú Thuận 35 Luận Văn Tốt Nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Khoa Kế Toán lập bảng hàng hóa dịch vụ bán Cuối tháng kế toán lập tờ khai thuế GTGT bảng hàng hóa, dịch vụ bán mua vào để nộp cho quan thuê Tờ khai thuế GTGT nộp cho quan thuế sở để xét hoàn thuế toán thuế GTGT với NSNN Hàng tháng kế toán lập tờ khai thuế GTGT toán thuế GTGT: - Căn vào chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào để lập bảng chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào - Căn vào chứng từ hàng hóa, dịc vụ bán để lập bảng chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán - Cuối tháng kế toán căng vào hai bảng chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào bán ra, chứng từ khác có liên quan để lập tờ thuết GTGT - Căn tờ khai thuế GTGT tài liệ liên quan khác lập báo cáo toán thuế GTGT 2.2.3.2 Kế toán toán thuế GTGT Công ty Hàng tháng, sau nộp tờ khai thuế GTGT đơn vị phải nộp thuế chi cục thuế có thông báo nộp thuế cho đơn vị Số thuế phải nộp phần chênh lệch số thuế đầu số thuế đầu vào Số thuế phải nộp kỳ phải cộng với số thuế GTGT kỳ trước chuyển qua từ xác định tháng khai, Công ty phải nộp thuế GTGT hay khấu trừ tiếp tháng sau Trong vòng 25 ngày đầu tháng Công ty phải thực nghĩa vụ nộp đầy đủ thuế vào NSNN Công ty không trực tiếp nộp thuế vào Kho bạc nhà nước mà chuyển khoản thông qua Ngân hàng AGRIBANK Bắc Hà Nội nơi công ty mở tài khoản Ngân hàng có trách nhiệm chuyển số tiền thuế phải nộp Công ty vào Kho bạc Nhà nước Căn bảng chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào bán tháng Nguyễn Gia Phú Thuận 36 Luận Văn Tốt Nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Khoa Kế Toán 03 năm 2012 lập tờ khai thuế GTGT xác định số thuế GTGT phải nộp cho NSNN Kế toán ghi Nợ TK 333(1) Có TK 111,112,… Ví dụ: Căn bảng hóa đơn , chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào ( Phụ lục 16) bảng hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán tháng 3/2012 ( Phụ lục 21), tờ khai thuế GTGT ( phụ lục 23 ) Kế toán tính toán số thuế GTGT phải nộp kỳ Số GTGT khấu trừ tháng 03/2012 công ty xác đinh: Số thuế Số thuế GTGT Số thuế GTGT Thuế GTGT GTGT = + đầu vào phát - đầu phát sinh phải nộp khấu sinh tháng tháng trừ kỳ trước - Thuế GTGT hàng hóa dịch vụ mua vào: 36.762.500 VNĐ - Thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ bán : 15.673.434 VNĐ - Thuế GTGT phải nộp: = 36.762.500 – 15.673.434 = ( 21.089.006) VNĐ Như chưa khấu trừ hết thuế tháng 3/2012 nên công ty nộp thuế GTGT Số thuế chuyển sang kỳ sau khấu trừ tiếp 21.089.006 VNĐ CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN Nguyễn Gia Phú Thuận 37 Luận Văn Tốt Nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Khoa Kế Toán ĐỀ XUẤT VỀ KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI TECHCOM 3.1 Nhận xét công tác kế toán thuế GTGT Công ty TNHH YAA 3.1.1 Ưu điểm: Qua thời gian thực tập Công ty TNHH YAA em có điều kiện tiếp cận với thực tiễn, hiểu kiến thức lý thuyết học nhà trường em hiểu thêm tổ chức công tác kế toán công ty nói chung, tổ chức công tác thuế nói riêng Về tổ chức máy kế toán: nhìn chung máy kế toán công ty tổ chức cách khoa học có hiệu quả, phù hợp với điều kiện cụ thể công ty, chế độ nhà nước Hệ thống sổ sách kế toán phương pháp ghi chép thuế GTGT phù hợp nên tiện cho việc điều chỉnh, kiểm tra cần thiết Hạch toán kế toán thuế : theo hóa đơn chứng từ Việc ghi chép phản ánh đầy đủ vào sổ TK 133,333 Ngoài công ty mở sổ chi tiết tài khoản thuế GTGT để theo dõi, phản ánh kịp thời số thuế nộp phải nộp Luân chuyển chứng từ: tuân thủ theo chuẩn mực kế toán quy định kiểm tra tính đắn, trung thực, hợp lệ….các yêu tố ghi chép chứng từ kế toán Sau kế toàn dội xếp phân loại chứng từ kế toán, hàng tháng nộp lên phòng kế toán công ty, phòng kế toán công ty kiểm tra lại lần tiến hành định khaonr ghi sổ kế toán Công ty thực công tác tự khai thuế GTGT xác, trung thực đầy đủ theo quy định hành Việc nộp thuế công ty thực đầy đủ, thời hạn quy đinh 3.1.2 Những hạn chế công tác kế toán thuế GTGT công ty: Nguyễn Gia Phú Thuận 38 Luận Văn Tốt Nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Khoa Kế Toán Cùng đơn vị khác, sau vào hoạt động công ty tiến hành nghiên cứu áp dụng luật thuế GTGT vào hoạt động sản xuất kinh doanh Do ưu điểm thuế GTGT mà công tác thuế nói chung công tác thuế GTGT nói riêng đơn giản, rõ ràng, khoa học Nhưng vận động không ngừng thực tiễn chế độ sách lại áp dụng thời gian nên công tác kế toán có lúc gặp khó khăn, có tồn hạn chế Kế toán thuế không nằm quy luật Đặc biệt thuế GTGT luật thuế thời kỳ tìm tòi để tìm cách quản lý tối ưu Vì Công Ty TNHH YAA mắc phải hạn chế sau: + Một là: Do công ty phải theo dõi, khai, nộp thuế nhiều loại thuế khác nên công tác kế toán thuế công ty trở nên phức tạp hơn, nhân viên kế toán công ty lúc phải kiêm nhiệm nhiều phần hành kế toán, đôi lúc dẫn đến việc chồng chéo, chậm trễ công tác ghi sổ kế toán + Hai là: Công ty với hoạt động bán hàng chủ yếu nên thường xuyên phải áp dụng hình thức chiết khấu để thu hút khách hàng Tuy nhiên hóa đơn bán hàng hay hóa đơn GTGT doanh nghiệp ghi rõ tổng giá toán mà không ghi rõ phần chiết khấu thương mại người dùng hưởng, việc ghi thiếu không phản ánh hết nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh + Ba là: Nhiều thay đổi bổ sung liên quan đến thuế GTGT nhiều không nhân viên kế toán công ty kịp thời cập nhật thay đổi mẫu tờ khai thuế GTGT hàng tháng, toán thuế năm,… nên dẫn đến tình trạng đến kỳ nộp thuế nhân viên khai thuế nộp thuế không quan thuế chấp nhận + Bốn là: Bên cạnh đó, số hóa đơn đầu vào 20 triệu, công ty nên ý tới hình thức toán 100% tiền gửi ngân hàng để đủ điều kiện để khấu trừ thuế GTGT đầu vào + Năm là: Có nghiệp vụ phát sinh ghi nhận chưa phù hợp Nguyễn Gia Phú Thuận 39 Luận Văn Tốt Nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Khoa Kế Toán với kỳ Ví dụ việc ghi nhận số thuế GTGT nộp, kế toán hạch toán số thuế GTGT nộp kỳ số thuế phát sinh phải nộp tronh kỳ Vì mà số thuế GTGT phải nộp đầu kỳ số thuế phải nộp cuối kỳ Nhìn chung công tác kế toán thuế GTGT Công Ty TNHH Công Nghệ Thương Mại TECHCOM tương đối khoa học hiệu Do nguyên nhân khách quan chủ quan mà công tác kế toán thuế nói chung công tác thuế GTGT nói riêng tồn hạn chế Mặc dù hạn chế không lớn, không ảnh hưởng nghiêm trọng khắc phục góp phần hoàn thiện công tác kế toán nói chung kế toán thuế GTGT nói riêng 3.2 Một số ý kiến đề xuất: Trên sở nhận xét chủ quan, qua tìm hiểu thực tế công tác kế toán đặc biệt kế toán thuế GTGT công ty kết hợp với kiến thức lý luận học tập nghiên cứu nhà trường, em xin đưa số ý kiến công tác kế toán thuế GTGT Công ty sau: Một là: Trong cấu tổ chức kế toán công ty nên phân nhiệm cho cá nhân làm chuyên phần hành Kế toán thuế công ty làm công việc liên quan đến thuế điều giúp công ty phản ánh xác thuế cung cấp số liệu xác, kịp thời cho quan thuế đối tượng quan tâm khác Hai là: Công ty nên tạo điều kiện để nhân viên phòng kế toán học thêm nâng cao trình độ tiếp cận phương thức khai nôp thuế đại qua mạng hay theo phương thức điện tử Ba là: Trong công tác kế toán công ty cần thường xuyên theo dõi thay đổi thuế GTGT cập nhật kịp thời xác thay đổi đề chủ động tránh tình trạng thực không theo yêu Nguyễn Gia Phú Thuận 40 Luận Văn Tốt Nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Khoa Kế Toán cầu quan thuế, đẩy mạnh dịch vụ tư vấn thuế GTGT để hiểu cặn kẽ thực đắn quy định sách thuế nhằm giúp nhân viên kế toán thuế hiểu rõ kịp thời sách thuế hành Nhà nước Bên cạnh cần tiến hành đồng thời giải pháp chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý chứng từ hóa đơn, thực tự động hóa công tác quản lý công nghệ tin học đại Bốn là: Đối với hóa đơn mua vòa bán có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên công ty phải toán theo hình thức chuyển khoản qua TK ngân hàng để đảm bảo tính hợp lệ chứng từ đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT, Kế toán định khoản + Khi mua NVL, CCDC, TSCĐ… Nợ TK 152, 153, 211….: Trị giá hàng mua chưa thuế Nợ TK 133 : Thuế GTGT Có TK 112 + Khi bán hàng ghi: Nợ TK 112: Có TK 511: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Có TK 3331: Thuế GTGT VD: Ngày 21/3 mua chuột bàn phím máy tính công ty TNHH Tân Thái Bình trị giá 45.000.000 VNĐ, toán TGNH, kế toán hạch toán: Nợ TK 152: 45.000.000 VNĐ Nợ TK 133 : 4.500.000 VNĐ Có TK 112: 89.500.000 VNĐ Nguyễn Gia Phú Thuận 41 Luận Văn Tốt Nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Khoa Kế Toán Trường hợp Khi bán hàng cho công ty TNHH Hoàng Lan bán hình LCD trị giá 32.000.000, khách hàng toán TGNH , kế toán ghi: Nợ TK 112: 35.200.000 VNĐ Có TK 511: 32.000.000VNĐ Có TK 3331: 3.200.000 VNĐ Năm là: Trong hoạt động bán hàng công ty, để phản ánh việc chiết khấu thương mại tiến hành giao dịch mua bán nhân viên bán hàng Công ty cần thể nội dung hóa đơn bán hàng Thể nội dung cách bổ sung dòng “ Trừ chiết khấu thương mại” dòng cột cộng tiền hàng trước dòng thuế GTGT/ Việc ghi công ty giảm số lượng chứng từ phải nộp phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh Bên cạnh nên công ty thương mại nên có trường hợp giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại vậy, hóa đơn nên xếp vào hệ thống chứng từ bắt buộc để phản ánh mối quan hệ pháp nhân độc lập Trên số ý kiến đóng góp em công tác thuế GTGT công ty Tuy nhiên để sở kinh doanh nói chung thực hiện, nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện chế độ kế toán thuế GTGT tổng thể chế độ kế toán nói chung Nguyễn Gia Phú Thuận 42 Luận Văn Tốt Nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Nguyễn Gia Phú Thuận 43 Khoa Kế Toán Luận Văn Tốt Nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Khoa Kế Toán KẾT LUẬN Trong giai đoạn nay, thuế GTGT vấn đề doanh nghiệp lớn nhỏ quan tâm Việc đưa phương pháp tính thuế GTGT hợp lý vô quan trọng, đảm bảo lợi ích cho bên tham gia giúp công ty thuận tiện việc theo dõi việc toán với NSNN đối tượng quan tâm khác Qua trình tìm hiểu phương pháp hạch toán thuế GTGT công ty TNHH Công Nghệ Thương Mại TECHCOM Em nhận thấy phương pháp hạch toán hợp lý với nguyên tắc hạch toán theo quy định tài Bên cạnh kết đạt tồn số hạn chế cần sớm khắc phục Do thời gian kiến thức thân em nhiều hạn chế nên luận văn không tránh khỏi nhiều thiếu sót, hạn chế em mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô giáo để đề tài thêm phong phú cho em thêm hội trau dồi thêm kiến thức thân Một lần em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ anh chị phòng kế toán Công Ty TNHH Công Nghệ Thương Mại TECHCOM đăc biệt sự hướng dẫn nhiệt tình thầy giáo GS.TS Lương Trọng Yêm giúp em hoàn thành tốt luận văn Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày … tháng … năm 2012 Luận Văn Tốt Nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Khoa Kế Toán TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- Trường Đại học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội – Giáo trình thuê Nhà nước (2010) 2- Công Ty TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI TECHCOM - Báo cáo tài năm 2012 3- Website httt://www.gdt.gov/ 4- Website httt://tapchiketoan.com.vn/ 5- Website httt://www.ketoanviet.com.vn/ 6- Những thông tư, định sửa đổi, bổ sung thuế GTGT thuế TNDN 7- Tạp chí Kinh tế phát triển 8- 425 câu giải đáp vướng mắc thuế, NXB tài 9- Những quy định in phát hành hóa đơn Luận Văn Tốt Nghiệp ... THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI TECHCOM 2.1 Tổng quan chung Công ty TNHH Công Nghệ TM TECHCOM 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty TNHH Công Nghệ TM TECHCOM Công ty TNHH. .. trạng công tác kế toán thuế GTGT công ty TNHH Công Nghệ Thương Mại TechCom Công ty TNHH Công Nghệ Thương Mại TECHCOM tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ công ty thực tốt chế độ sổ sách kế... bán mẫu số 02 /GTGT, sổ theo dõi thuế GTGT, tờ khai thuế GTGT mẫu số:01 /GTGT, báo cáo thuế GTGT (Phần II III) – B02DN, bảng toán thuế GTGT mẫu số 11 /GTGT •Kế toán chi tiết thuế GTGT đầu ra: Kế
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY TNHH techcom, KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY TNHH techcom, KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY TNHH techcom

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay