Nghiên cứu định lượng cefoperazon trong thuốc tiêm và mẫu nước tiểu tự tạo bằng phương pháp von ampe cực giọt thủy ngân

62 252 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 10:12

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN21.1 PHƯƠNG PHÁP CỰC PHỔ21.1.1. Phương pháp cực phổ xung thường (Normal Pulse Polarography – NPP)41.1.2. Phương pháp cực phổ xung vi phân (Differential Pulse Polarography – DPP)7Hình 1.4 : Dạng điện áp phân cực trong phương pháp DPP71.1.3. Các loại điện cực được sử dụng trong phương pháp vonampe81.1.3.1. Cực rắn hình đĩa ( Rotating disc electrode RDE)81.1.3.2. Điện cực màng thuỷ ngân (Thin mecury film electrode TMFE)91.1.3.3. Điện cực giọt thuỷ ngân 101.2. CEFOPERAZON111.2.1. Công thức cấu tạo111.2.2. Đặc điểm dược lý121.2.2.1. Dạng dùng và hàm lượng:121.2.2.2. Phổ kháng khuẩn121.2.2.3. Dược động học:131.2.2.5. Ðộ ổn định và bảo quản131.3. Các phương pháp định lượng cefoperazon14CHƯƠNG 221ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU212.1. ĐỐI TƯỢNG NGUYÊN LIỆU VÀ THIẾT BỊ212.1.1. Đối tượng nghiên cứu212.1.2. Nguyên liệu và thiết bị222.1.2.1. Nguyên liệu:222.1.2.2. Dụng cụ:232.1.2.3. Máy móc thiết bị:232.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU242.2.1. Xây dựng phương pháp định lượng cefoperazon bằng phương pháp Von – ampe tích góp xung vi phân242.2.2. Ứng dụng phương pháp Von ampe tích góp xung vi phân đã nêu để định lượng cefoperazon trong thuốc tiêm và mẫu nước tiểu tự tạo242.2.3. Xử lý kết quả thực nghiệm24CHƯƠNG 326KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU263.1. Kết quả thực nghiệm và nhận xét263.1.1. Chuẩn bị hóa chất263.1.1.1. Pha đệm vạn năng (đệm Britton – Robinson)263.1.1.2. Pha đệm acetat pH 4263.1.1.3. Pha đệm phosphat pH 4263.1.2. Chuẩn bị mẫu273.1.3. Tìm hiểu cơ chế phản ứng khử cực của cefoperazon với điện cực giọt thủy ngân treo273.1.4. Xây dựng phương pháp định lượng cefoperazon bằng cực phổ xung vi phân293.1.4.1. Tối ưu hóa điều kiện phân tích293.1.4.2. Khảo sát khoảng tuyến tính363.1.4.3. Kiểm tra độ lặp và độ đúng393.2. Ứng dụng phương pháp cực phổ xung vi phân để định lượng cefoperazon trong các chế phẩm413.2.1. Chuẩn bị dung dịch thử413.2.2. Kết quả định lượng413.3. Ứng dụng phương pháp cực phổ xung vi phân để định lượng cefoperazon trong mẫu nước tiểu tự tạo453.4. Bàn luận47KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ51 LỜI CẢM ƠN Lời xin gửi tới thầy giáo – T.S Vũ Đặng Hoàng lời biết ơn chân thành sâu sắc Thầy người trực tiếp giao đề tài tận tình bảo, hướng dẫn, giúp đỡ trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô Bộ môn Hóa Phân tích – Kiểm Nghiệm Trường Đại Học Dược Hà Nội, anh chị kỹ thuật viên giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi máy móc, trang thiết bị, sở vật chất hóa chất, dụng cụ suốt trình thực đề tài xin chân thành cảm ơn thầy cô Phòng sau đại học thầy cô trường Đại Học Dược Hà Nội hướng dẫn, cho kiến thức năm chương trình đào tạo thạc sỹ để hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp Cuối xin cảm ơn Bố mẹ người thân gia đình tôi, cảm ơn tất bạn bè, cảm ơn bạn cộng - sinh viên Phan Hồng Phúc Đào Thị Huyền động viên, cổ vũ để hoàn thành tốt luận văn Hà Nội – Tháng 08.2013 MỤC LỤC 1.1.3 Các loại điện cực sử dụng phương pháp von-ampe 1.1.3.1 Cực rắn hình đĩa ( Rotating disc electrode -RDE) 1.1.3.2 Điện cực màng thuỷ ngân (Thin mecury film electrode -TMFE) .9 1.1.3.3 Điện cực giọt thuỷ ngân 10 2.1 ĐỐI TƯỢNG - NGUYÊN LIỆU THIẾT BỊ 21 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.2.1 Xây dựng phương pháp định lượng cefoperazon phương pháp Vonampe tích góp xung vi phân 24 2.2.2 Ứng dụng phương pháp Von- ampe tích góp xung vi phân nêu để định lượng cefoperazon thuốc tiêm mẫu nước tiểu tự tạo 24 2.2.3 Xử lý kết thực nghiệm 24 3.3 Ứng dụng phương pháp cực phổ xung vi phân để định lượng cefoperazon mẫu nước tiểu tự tạo .45 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 50 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Số thứ Chữ tự viết tắt 01 HPLC 02 DPP 03 04 NPP UV 05 HMDE 06 07 08 TMFE RDE SMDE Tên đầy đủ Ý nghĩa High performance liquid Sắc ký lỏng hiệu cao chromatography Differential pulse Cực phổ xung vi phân polarography Normal pulse polarography Ultra violet Hanging mercury drop Cực phổ xung thường Tử ngoại Điện cực giọt thủy ngân electrode Thin mecury film electrode Rotating disc electrode Static mercury drop electrode Điện cực màng thủy ngân Điện cực rắn hình đĩa Điện cực giọt thủy ngân 09 10 11 SD RSD B–R Standard Deviation Relative Standard Deviation Britton – Robinson 12 CCF Central Composite Face rơi cưỡng Độ lệch chuẩn Độ lệch chuẩn tương đối Đệm Britton – Robinson Mô hình thiết kế mặt phức hợp trung tâm DANH MỤC CÁC BẢNG Số thứ Kí hiệu tự bảng 01 Bảng 1.1 Các phương pháp định lượng cefoperazon 14 02 Bảng 2.1 Đối tượng nghiên cứu 21 03 Bảng 3.1 Các thông số máy đo cực phổ vonampe Tên bảng vòng 04 Bảng 3.2 Các thông số đo cực phổ xung vi phân 05 Bảng 3.3 Kết đo cực phổ xung vi phân cefoperazon 0,03 ppm theo mô hình thiết kế Trang 27 29 32 mặt phức hợp trung tâm 06 Bảng 3.4 Các thông số tối ưu phương pháp cực phổ xung vi phân 07 Bảng 3.5 Kết khảo sát tuyến tính cefoperazon 36 36 08 Bảng 3.6 Kết khảo sát tuyến tính cefoperazon có mặt sulbactam 0,03 ppm 09 Bảng 3.7 38 Kết kiểm tra độ lặp độ phương pháp với dung dịch 40 cefoperazon 0,03 ppm 10 Bảng 3.8 Kết kiểm tra độ lặp độ phương pháp với dung dịch cefoperazon 0,03 ppm có mặt sulbactam 40 0,03 ppm 11 Bảng 3.9 Các thông số trình sắc ký 12 Bảng 3.10 Kết định lượng cefoperazon chế phẩm cực phổ xung vi phân 43 44 HPLC 13 Bảng 3.11 Kết định lượng cefoperazon mẫu kiểm soát chất lượng (n=6) 14 Bảng 3.12 Kết tìm lại nồng độ nước tiểu ngày liên tiếp (n=3) 46 46 DANH MỤC CÁC HÌNH Số thứ Kí hiệu tự 01 02 03 04 05 06 hình Hình 1.1 Hình 1.2 Hình 1.3 Hình 1.4 Hình 1.5 Hình 1.6 07 Hình 3.1 Tên hình Trang Tế bào đo cực phổ Dạng điện áp phân cực NPP Dạng đồ thị phương pháp NPP Dạng điện áp phân cực phương pháp DPP Dạng tín hiệu đầu phương pháp DPP Công thức cấu tạo Cefoperazon Natri Các cực phổ đồ vonampe vòng dung 4 7 11 dịch cefoperazon 0,03 ppm đệm vạn 28 pH 3,05 (a); 4,04 (b); 5,01 (c); 6,02 (d) Đồ thị phụ thuộc vị trí xuất pic 08 Hình 3.2 cực phồ đồ vonampe vòng cefoperazon 28 0,03 ppm vào pH đệm vạn Cực phổ đồ xung vi phân dung dịch 09 Hình 3.3 cefoperazon 0,03 ppm nềm đệm 30 phosphat pH Cực phổ đồ xung vi phân dung dịch 10 11 Hình 3.4 Hình 3.5 cefoperazon 0,03 ppm đệm acetat pH Cực phổ đồ xung vi phân dung dịch cefoperazon 0,03 ppm đệm B – R pH 30 31 Mặt đáp biểu diễn ảnh hưởng thời gian 12 Hình 3.6 tích góp bước cường độ dòng đo (thời gian nhảy 0,055 s; biên độ 35 xung 0,075 V thời gian áp xung 0,03) Mặt đáp biểu diễn ảnh hưởng biên độ 13 Hình 3.7 xung thời gian áp xung cường độ dòng đo (thời gian tích góp 110 s; bước 0,015 V thời gian nhảy 0,055) Cực phổ đồ xung vi phân cefoperazon 14 Hình 3.8 15 Hình 3.9 16 Hình 3.10 0,01 ÷ 0,06 ppm có mặt sulbactam 0,03 17 Hình 3.11 18 Hình 3.12 19 Hình 3.13 20 21 22 23 0,01 ÷ 0,06 ppm Đồ thị biểu diễn đường chuẩn cefoperazon Cực phổ đồ xung vi phân cefoperazon ppm Đồ thị biểu diễn đường chuẩn cefoperazon có mặt sulbactam 0,03 ppm Cực phổ đồ xung vi phân cefoperazon chế phẩm Cefobid Cực phổ đồ xung vi phân cefoperazon chế phẩm Cefactam Hình 3.14 Sắc ký đồ cefoperazon chuẩn 20 ppm Cực phổ đồ xung vi phân cefoperazon Hình 3.15 0,01÷0,07 ppm nước tiểu Đô thị biểu diễn đường chuẩn cefoperazon Hình 3.16 nước tiểu Cơ chế phản ứng khử cực cefoperazon Hình 3.17 môi trường acid với cực giọt thủy ngân 35 37 37 38 39 42 42 43 45 45 47 ĐẶT VẤN ĐỀ Việc sử dụng kháng sinh tiêm trở nên phổ biến Việt Nam môi trường ngày ô nhiễm kèm theo kháng thuốc ngày nhiều chủng vi khuẩn Các kháng sinh kê đơn thường có phổ rộng, hoạt tính kháng khuẩn cao cho trường hợp nhiễm khuẩn nặng nguy hiểm đến tính mạng người bệnh Các cephalosporin kháng sinh thuộc nhóm Beta-lactam, nhóm thuốc đánh giá an toàn sử dụng Các cephalosporin chia làm hệ Các hệ đầu có phổ kháng khuẩn chủ yếu vi khuẩn Gram dương, hệ sau phổ kháng khuẩn ngày mở rộng bao gồm vi khuẩn Gram âm Cefoperazon cephalosporin hệ bào chế dạng thuốc tiêm thường sử dụng Để định lượng cefoperazon bột pha tiêm, dược điển Anh, Mỹ quy định dùng phương pháp sắc ký lỏng hiệu cao (HPLC) Tuy nhiên nay, dược điển Việt Nam IV chưa có quy định việc định lượng chế phẩm có chứa cefoperazon Với mục đích xây dựng phương pháp định lượng cefoperazon có khả thay HPLC công tác kiểm nghiệm thuốc, thực đề tài: “Nghiên cứu định lượng cefoperazon thuốc tiêm mẫu nước tiểu tự tạo phương pháp von-ampe cực giọt thủy ngân treo” với hai mục tiêu sau: - Xây dựng phép định lượng cefoperazon phương pháp von-ampe xung vi phân cực giọt thủy ngân - Ứng dụng phương pháp để định lượng cefoperazon thuốc tiêm mẫu nước tiểu tự tạo CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 PHƯƠNG PHÁP CỰC PHỔ [1] Phương pháp cực phổ nhóm phương pháp phân tích dựa vào việc nghiên cứu đường cong Von-ampe hay gọi đường cong phân cực Đây đường cong biểu diễn phụ thuộc cường độ dòng điện vào điện tiến hành điện phân dung dịch phân tích với điện cực giọt thuỷ ngân Phương pháp Heyrovsky phát minh vào năm 1920 với phát triển khoa học kỹ thuật, phương pháp ngày cải tiến Hình 1.1 Tế bào đo cực phổ Cơ sở phương pháp dựa phản ứng điện hoá chất phân tích dung dịch điện li điện cực giọt thuỷ ngân theo phản ứng: Ox + ne  Kh Trong : Ox : Dạng oxi hoá Kh : Dạng khử n : Số e trao đổi Phương trình định lượng phương trình Incovic : Id = 605 n D1/2 m2/3 t1/6 C Id : Cường độ dòng cực đại giới hạn ( μA ) n : Số electron tham gia vào phản ứng điện cực D : Hệ số khuếch tán ( Cm2/s ) m : Tốc độ chảy giọt Hg (mg/s) t : Chu kỳ giọt điện cực giọt (s ) C : Nồng độ chất phân tích ( mM ) Tuy nhiên ảnh hưởng dòng tụ điện nên độ nhạy phản ứng đạt 10-4 ÷ 10-5 M Nhưng với phát triển khoa học kỹ thuật có nhiều cải tiến áp dụng với mục đích tăng độ nhạy phương pháp Một cải tiến đời kỹ thuật cực phổ xung 1.1.1 Phương pháp cực phổ xung thường (Normal Pulse Polarography – NPP) Hình 1.2: Dạng điện áp phân cực NPP Hình 1.3.Dạng đồ thị phương pháp NPP Hình 3.12 Cực phổ đồ xung vi phân cefoperazon chế phẩm Cefobid Mẫu thử Jincetam, Bacamp, Cefactam, Sulperazon Lấy 0,3 ml dung dịch thử đem định mức thành 25 ml dung dịch đệm vạn B – R pH Kết định lượng trình bày bảng 3.9 hình 3.13 (ví dụ với chế phẩm Cefactam) Hình 3.13 Cực phổ đồ xung vi phân cefoperazon chế phẩm Cefactam 42 Trong nghiên cứu này, phương pháp HPLC sử dụng làm phương pháp đối chiếu Điều kiện sắc ký: Cột: Apollo C18 150 mm x 4,6 mm, 5µm Detector UV: 210 nm Tốc độ dòng: 0,8 ml/phút Pha động: Hỗn hợp acetonitril – acid phosphoric pH 3, (60 : 40, tt/tt) Thể tích tiêm mẫu: 20 µl Hình 3.14 biểu diễn sắc kí đồ chuẩn cefoperazon 20 ppm Các thông số trình sắc ký trình bày bảng 3.9 Kết định lượng cefoperazon chế phẩm trình bày bảng 3.10 Hình 3.14 Sắc ký đồ chuẩn cefoperazon 20 ppm Bảng 3.9 Các thông số trình sắc ký Số thứ tự Thông số Độ lặp Độ Khoảng tuyển tính (10 ÷ 35 mg/l) 43 Cefoperazon RSD < 2% 99 ÷ 101% R2 > 0,990 Hệ số bất đối Số đĩa lý thuyết Thời gian lưu (phút) AF = 0,9 6000 4,4 Bảng 3.10 Kết định lượng cefoperazon số chế phẩm cực phổ xung vi phân HPLC Chế phẩm Cefobid Neoaxon Sulperazon Bacamp Jincetam Cefactam Hàm lượng % so với nhãn (trung bình ± SD, n = 6) Cực phổ xung vi phân HPLC 99,5 ± 0,5 100,8 ± 1,3 100,7 ± 0,7 99,2 ± 0,4 101,0 ± 0,2 100,4 ± 0,9 99,8 ± 0,7 100,2 ± 0,4 101,7 ± 0,3 100,9 ± 1,1 101,1 ± 0,2 100,1 ± 1,1 Kết định lượng cefoperazon chế phẩm đạt hàm lượng khoảng từ 99 ÷ 102% Kiểm định t ghép cặp với độ tin cậy 95% cho thấy khác biệt có ý nghĩa thống kê (p > 0,05) so sánh kết định lượng cefoperazon chế phẩm khảo sát cực phổ xung vi phân HPLC 44 3.3 Ứng dụng phương pháp cực phổ xung vi phân để định lượng cefoperazon mẫu nước tiểu tự tạo Hình 3.15: Cực phổ đồ xung vi phân cefoperazon 0,01÷0,07 ppm nước tiểu Hình 3.16: Đồ thị biểu diễn đường chuẩn cefoperazon nước tiểu 45 Bảng 3.11: Kết định lượng cefoperazon mẫu kiểm soát chất lượng (n=6) C (ppm) V (ml) Vị trí peak 0.1 0.3 0.4 0.6 E(V) -0.74 -0.74 -0.74 -0.74 0.01 0.03 0.04 0.06 I(μA) C (ppm) tìm lại -65 -107 -129 -159 % tìm lại 0.0096 ± 0.0003 0.0313 ± 0.0008 0.0427 ± 0.0012 0.0583 ± 0.0006 96.3 ± 1.0 104.2 ± 1.1 106.8 ± 0.5 97.2 ± 0.9 Bảng 3.12 : Kết tìm lại nồng độ nước tiểu ngày liên tiếp (n=3) Nồng độ (ppm) Trong ngày Liên ngày 0.01 0.03 0.04 0.06 0.01 0.03 0.04 0.06 Nồng độ tìm lại Độ lặp (ppm) (RSD %) DP-AdCSV 0.0097 ± 0.0001 1.0 0.0294 ± 0.0003 1.0 0.0405 ± 0.0002 0.5 0.0605 ± 0.0005 0.8 0.0092 ± 0.0003 3.3 0.0302 ± 0.0008 2.6 0.0408 ± 0.0001 2.7 0.0600 ± 0.0003 0.5 Độ (%) 97.2 97.9 101.2 100 92.3 100.7 102.1 100.2 3.4 Bàn luận Cực phổ đồ vonampe vòng dung dịch cefoperazon 0,03 ppm đệm vạn với pH ÷ cho thấy có xuất pic 46 không thuận nghịch tương ứng với trình khử catod khoảng –0,3 ÷ –1,2 V (hình 3.1) Theo lý thuyết xuất pic cefoperazon khử liên kết đôi vị trí C3-C4 nhân cephem hoạt hóa nhóm [(1methyl-1Htetrazol-5-yl)sulphanyl]methyl vị trí C3 (hình 3.17) [34,35] + 2H+ + 4e Hình 3.17: Cơ chế phản ứng khử cực cefoperazon môi trường acid với cực giọt thủy ngân Quá trình tối ưu hóa điều kiện phân tích bắt đầu khảo sát lựa chọn dung dịch đệm Sự xuất pic cực phổ đồ xung vi phân cefoperazon 0,03 ppm đệm vạn năng, acetat, phosphat pH cho thấy đệm vạn phù hợp cho phép định lượng Qui hoạch hóa thực nghiệm theo thiết kế mặt phức hợp trung tâm sử dụng phần mềm Modde 9.1 cho thấy, cường độ dòng xung vi phân đạt cực tiểu thời gian tích góp 120 s, biên độ xung 100 mV với thời gian áp xung ms, bước mV thời gian nhảy ms Như điều 47 kiện tối ưu phép định lượng cefoperazon cực phổ xung vi phân điện cực giọt thủy ngân xác định sau: Thời gian tích góp 120 s Bước 0,02 V Thời gian nhảy 0,05 s Biên độ xung 0,1 V Thời gian áp xung 0,02 s Thế tích góp –0,3 V Thế khởi điểm –0,3 V Thế kết thúc –1, V Thời gian cân 10 s Thời gian sục khí 100 s Tốc độ khuấy 2000 vòng/phút Kích cỡ giọt Sau lựa chọn điều kiện phân tích tối ưu cho phép định lượng cefoperazon, tiến hành trình thẩm định phương pháp dựa tiêu chí xác định khoảng tuyến tính (bảng 3.5, 3.6) (hình 3.8 ÷ 3.11), độ độ lặp (bảng 3.7, 3.8) Kết cho thấy thông số lựa chọn máy cực phổ Computrate 797 VA thỏa mãn yêu cầu độ xác cho phép định lượng cefoperazon chế phẩm Cực phổ đồ xung vi phân dung dịch cefoperazon 0,01 ÷ 0,06 ppm cho thấy tương quan chặt chẽ cường độ dòng đo nồng độ cefeperazon định lượng cefoperazon (R2 = 0,9998 , n = 6) cefoperazon có mặt sulbactam (R = 0,9999, n = 6) Cực phổ đồ nềm đệm vạn không thấy xuất pic khoảng xuất pic cefoperazon (–0,3 ÷ –1,2 V) chứng tỏ phương 48 pháp có tính chọn lọc Ngoài có mặt sulbactam không làm ảnh hưởng đến độ xác khoảng tuyến tính phép định lượng cefoperazon (bảng 3.6 3.8, hình 3.10 3.11) Kết kiểm định t theo cặp với số liệu thu từ chế phẩm khác cho thấy khác biệt độ phép định lượng cực phổ xung vi phân HPLC (Dược Điển Mỹ 30) ý nghĩa thống kê (p > 0,05) Hàm lượng thực tế cefoperazon chế phẩm khảo sát đạt khoảng 99 ÷ 102% so với hàm lượng ghi nhãn (đạt yêu cầu theo quy định Dược Điển Mỹ 30: Cefoperazon thuốc bột pha tiêm phải đạt 90 ÷ 120 % so với hàm lượng ghi nhãn) Để xây dựng phép định lượng cefoperazon nước tiểu, mối quan hệ tuyến tính nồng độ cefoperazon nước tiểu cường độ dòng xung vi phân đo điều kiện tối ưu khảo sát (Hình 3.15: Cực phổ đồ xung vi phân cefoperazon 0,01 ÷ 0,07 nước tiểu) Với giả thiết nồng độ cefoperazon nước tiểu đạt 32 µg/ml 12h [32], đường chuẩn xây dựng khoảng nồng độ tương ứng 0,01 ÷ 0,07 µg/ml, R2 > 0,990 Kết khảo sát cho thấy thành phần nước tiểu (mẫu trắng) không tham gia phản ứng điện cực vùng – 0,7 ÷ – 0,8 V chứng tỏ phương pháp có tính đặc hiệu cao Độ nhạy phép định lượng (giới hạn định lượng thấp nhất, LLOQ – Lowest Level of Quantification) 0,01 µg/ml Nồng độ thỏa mãn điều kiện độ lặp (RSD < 20 %) độ (80 ÷ 120 %) Các nồng độ lại đường chuẩn đáp ứng yêu cầu độ lặp (RSD < 15 %) độ (85÷115%) Độ lặp độ phép định lượng cefoperazon nước tiểu đánh giá qua phép thử ngày liên ngày với mẫu kiểm soát chất lượng (QC – Quality Control) (Bảng 3.12: Kết tìm lại nước tiểu 49 ngày liên tiếp) Kết cho thấy phép định lượng có độ lặp ngày liên ngày với giá trị RSD < 15 % Độ phương pháp đánh giá qua khả thu hồi tương mức nồng độ (RSD < 15 %) Như qui trình định lượng cefoperazon nước tiểu cực phổ xung vi phân đạt yêu cầu phép định lượng thuốc dịch sinh học [33] CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Như luận văn này, vấn đề sau giải quyết: Lựa chọn điều kiện tối ưu để định lượng cefoperazon phương pháp cực phổ xung vi phân với cực giọt thủy ngân treo Xây dựng phép định lượng cefoperazon chế phẩm, với khoảng nồng độ tuyến tính 0,01 ÷ 0,06 ppm, thỏa mãn yêu cầu 50 độ lặp (RSD < 1%), độ tương đương với phương pháp HPLC quy định Dược Điển Mỹ 30 Xây dựng phép định lượng cefopeazon mẫu nước tiểu tự tạo với khoảng nồng độ tuyến tính 0,01÷0,07 ppm, thỏa mãn yêu cầu độ lặp (RSD
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu định lượng cefoperazon trong thuốc tiêm và mẫu nước tiểu tự tạo bằng phương pháp von ampe cực giọt thủy ngân, Nghiên cứu định lượng cefoperazon trong thuốc tiêm và mẫu nước tiểu tự tạo bằng phương pháp von ampe cực giọt thủy ngân, Nghiên cứu định lượng cefoperazon trong thuốc tiêm và mẫu nước tiểu tự tạo bằng phương pháp von ampe cực giọt thủy ngân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay