GIÁO ÁN VNEN ÂM NHẠC LỚP 2 CHUẨN

56 242 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 10:11

Giáo án âm nhạc lớp 2 được soạn đầy đủ, chi tiết theo chương trình VNEN.Các hoạt động được phân bố cụ thể, hợp lý rõ ràng đúng với cấu trúc đặc thù của môn âm nhạc.Tiến trình đầy đủ đảm bảo các nội dung cơ bản của bài học, hoạt động rõ ràng có logo kèm theo mỗi hoạt động TUẦN TIẾT + ÔN TẬP BÀI HÁT LỚP NGHE QUỐC CA I MỤC TIÊU: - Tạo không khí hào hứng học âm nhạc - Nhớ lại học lớp - Giáo dục thái độ nghiêm trang chào cờ hát Quốc ca II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN Giáo viên: - Đồ dùng dạy học: Nhạc cụ, băng mẫu Học sinh: - Thanh phách, chép nhạc III TIẾN TRÌNH * Khởi động: - Ban văn nghệ điểu khiển cho lớp hát khởi động giọng - GV giới thiệu dẫn dắt vào - Ghi đầu lên bảng - Yêu cầu HS đọc mục tiêu - GV nhận xét, chuyển nội dung NỘI DUNG I: Ôn tập hát lớp B: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Gv đệm đàn, học sinh ôn - Các nhóm hát theo nhóm tập biểu diễn - GV gọi vài nhóm trình bày hát trước lớp ( Cả lớp theo dõi chia sẻ) - GV gọi vài HS xung phong biểu diễn hát trước lớp.( Cả lớp theo dõi chia sẻ) - GVchia sẻ– khích lệ NỘI DUNG II: Nghe Quốc ca - Gv cho học sinh nghe nhạc Quốc ca Việt Nam - Gv đàn cho em hát Quốc ca Việt Nam - Bài Quốc ca hát nào? - Khi chào cờ phải đứng nào? - HS chia sẻ - GV chia sẻ khen ngợi HS - Gv cho em tập đứng nghiêm chào cờ cho hát Quốc ca - HS chia sẻ - GV chia sẻ- khích lệ HS C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Em hát hát cho người thân gia đình nghe hát vận động minh họa cho hát TUẦN Tiết HỌC HÁT BÀI: THẬT LÀ HAY Nhạc lời: Hoàng Lân I.MỤC TIÊU: - Học sinh biết nội dung hát Thật hay Biết hát theo giai điệu lời ca - Kết hợp vỗ tay đệm theo nhịp, phách - Giáo dục em biết yêu thiên nhiên bảo vệ loài chim II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN Giáo viên: - Đồ dùng dạy học: Nhạc cụ, băng mẫu Học sinh: - Thanh phách, chép nhạc III TIẾN TRÌNH * Khởi động: - Ban văn nghệ điểu khiển cho lớp hát khởi động giọng - GV giới thiệu dẫn dắt vào - Ghi đầu lên bảng - Yêu cầu HS đọc mục tiêu - GV nhận xét, chuyển hoạt động A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN - HS quan sát hát - GV hỏi tác giả hát? - Cho học sinh nghe hát mẫu - Đọc lời ca hát B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - GV đàn giai điệu cho HS hát câu - Cho HS hát - Hướng dẫn HS tập lấy thể sắc thái tình cảm hát - Hướng dẫn HS gõ đệm theo phách, nhịp VD: Phách: Nghe véo von vòm cây, họa mi với chim oanh X x x x x x x - Hát ôn hát - Hát kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp - Cho học sinh hát kết hợp nhún theo - GV quan sát chỉnh sửa cho nhóm - BHT điều khiển cho nhóm, cá nhân trình bày hát kết hợp gõ đệm, nhún theo - HS chia sẻ - GV chia sẻ, khích lệ HS - Tác giả hát? - Bài hát nói lên điều gì? - GV chia sẻ- khích lệ HS C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Em hát hát cho người thân gia đình nghe hát vận động minh họa cho hát TUẦN Tiết ÔN BÀI HÁT: THẬT LÀ HAY I.MỤC TIÊU - Biết hát theo giai điệu lời ca - Kết hợp vỗ tay đệm theo nhịp, phách, vận động phụ họa cho hát - Giáo dục em biết yêu thiên nhiên bảo vệ loài chim II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN Giáo viên: - Đồ dùng dạy học: Nhạc cụ, băng mẫu Học sinh: - Thanh phách, chép nhạc III TIẾN TRÌNH * Khởi động: - Cả lớp hát khởi động giọng - Kiểm tra vài HS hát kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp - GV giới thiệu dẫn dắt vào ghi đầu lên bảng - Yêu cầu HS đọc mục tiêu - GV nhận xét, chuyển hoạt động HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Cho học sinh nghe băng đĩa Gv tự trình bày lại hát cho hs nghe ghi nhớ - Yêu cầu lớp hát lại toàn theo đàn - GV nghe sửa sai cho HS - Hát kết hợp gõ đệm theo phách VD: Phách: Nghe véo von vòm cây, họa mi với chim oanh X x x x x x x - Cho học sinh hát kết hợp vận động phụ họa theo - GV quan sát hướng dẫn HS - GV kiểm tra nhóm trình bày hát có vận động phụ họa - GV Kiểm tra vài cá nhân hát kết hợp vận động phụ họa - HS chia sẻ - GV chia sẻ- khích lệ HS - Khi học em phải chào gia đình ? - HS chia sẻ - GV chia sẻ- khích lệ HS HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Em hát hát cho người thân gia đình nghe hát vận động minh họa cho hát TUẦN Tiết HỌC HÁT BÀI: XÒE HOA I.MỤC TIÊU: - Biết Xòe hoa dân ca đồng bào Thái tây bắc Hát giai điệu lời ca - HS biết gõ đệm theo phách, theo nhịp nhún chân cho hát - Qua hát giáo dục em yêu điệu dân ca, yêu thích môn học II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN Giáo viên: - Đàn ORGAN, băng mẫu, tranh ảnh dân tộc Thái Học sinh: - Nhạc cụ gõ, chép nhạc III TIẾN TRÌNH * Khởi động: - Cả lớp hát khởi động giọng - GV giới thiệu dẫn dắt vào bài: Xòe hoa hát hay DT Thái Xòe tiếng Thái múa, Xòe hoa có nghĩa múa hoa - Ghi đầu lên bảng - Yêu cầu HS đọc mục tiêu - GV nhận xét, chuyển hoạt động A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN - Quan sát hát - Cho học sinh nghe hát mẫu - Đọc lời ca hát B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Đàn giai điệu cho HS hát câu - GV ý nghe sửa sai cho HS - Cho HS hát - Hướng dẫn HS tập lấy thể sắc thái tình cảm hát - Hát ôn hát - GV quan sát sửa sai cho HS - Hát kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp VD: Nhịp: Bùng boong bính boong ngân nga tiếng cồng vang vang x x x x Phách: x x x x x x x - Cho học sinh hát kết hợp nhún theo - GV quan sát chỉnh sửa cho nhóm - BHT điều khiển cho nhóm, cá nhân trình bày hát kết hợp gõ đệm, nhún theo - HS chia sẻ - GV chia sẻ, khích lệ HS - Bài hát dân ca vùng miền nào? - Cảm nhận em qua hát? - HS chia sẻ - GV chia sẻ- khích lệ HS C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Em hát hát cho người thân gia đình nghe - Với giúp đỡ gia đình em tìm số động tác múa vận động minh họa cho hát TUẦN Tiết ÔN BÀI HÁT: XÒE HOA I.MỤC TIÊU: - Học sinh biết nội dung hát xòe hoa - Biết hát theo giai điệu lời ca, kết hợp vỗ tay đệm theo nhịp, phách, vận động phụ họa - Qua hát giáo dục em yêu điệu dân ca, yêu thích môn học II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN Giáo viên: - Đồ dùng dạy học: Nhạc cụ, băng mẫu Học sinh: - Thanh phách, chép nhạc III TIẾN TRÌNH * Khởi động: - Cả lớp hát khởi động giọng - Kiểm tra vài HS hát kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp - GV giới thiệu dẫn dắt vào ghi đầu lên bảng - Yêu cầu HS đọc mục tiêu - GV nhận xét, chuyển hoạt động HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Cho học sinh nghe băng đĩa Gv tự trình bày lại hát cho hs nghe ghi nhớ - Yêu cầu lớp hát lại toàn theo đàn - GV nghe sửa sai cho HS - Hát kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp VD: Nhịp: Bùng boong bính boong ngân nga tiếng cồng vang vang x x x x Phách: x x x x x x x - Cho học sinh hát kết hợp vận động phụ họa theo - GV quan sát hướng dẫn HS - BHT điều khiển cho nhóm, cá nhân trình bày hát kết hợp gõ đệm, nhún theo - HS chia sẻ - GV chia sẻ, khích lệ HS HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Em hát hát cho người thân gia đình nghe hát vận động minh họa cho hát TUẦN 23 TIẾT 23: HỌC HÁT : CHÚ CHIM NHỎ RỄ THƯƠNG Nhạc Pháp- Lời: Hoàng Anh I.MỤC TIÊU - Biết hát theo giai điệu ,lời ca - Hát kết hợp gõ đệm theo phách hát - Các em thêm yêu loài chim yêu thích môn âm nhac II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN Giáo viên: - Đàn organ, băng hát mẫu Học sinh: - Tập hát lớp 2, phách III TIẾN TRÌNH * Khởi động: - Ban văn nghệ cho lớp hát khởi động giọng - GV giới thiệu dẫn dắt vào - Ghi đầu lên bảng - Yêu cầu HS đọc mục tiêu - GV nhận xét, chuyển hoạt động A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN - HS quan sát hát - Tác giả hát - Cho học sinh nghe hát mẫu - Đọc lời ca hát - Phân tích câu, đoạn … B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Đàn giai điệu cho HS hát câu - Cho HS hát - Hướng dẫn HS tập lấy thể sắc thái tình cảm hát - Hướng dẫn HS gõ đệm theo nhịp - Hát ôn hát - Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp - Cho học sinh hát kết hợp nhún theo - GV quan sát chỉnh sửa cho nhóm - BHT điều khiển cho nhóm trình bày hát kết hợp gõ đệm, nhún theo - HS chia sẻ - GV chia sẻ, khích lệ HS - Tác giả hát? - Bài hát nói lên điều gì? C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Em hát hát cho người thân gia đình nghe hát vận động minh họa cho hát TUẦN 24 TIẾT 24: ÔN BÀI HÁT: CHÚ CHIM NHỎ DỄ THƯƠNG Nhạc Pháp- Lời: Hoàng Anh I.MỤC TIÊU : - Biết hát theo giai điệu ,lời ca - Hát kết hợp gõ đệm theo phách hát - Các em thêm yêu loài chim yêu thích môn âm nhac II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN Giáo viên chuẩn bị: - Nhạc cụ Học sinh chuẩn bị: - SGK, phách III TIẾN TRÌNH * Khởi động: - Cả lớp hát khởi động giọng - GV giới thiệu dẫn dắt vào - Ghi đầu lên bảng giới thiệu - Yêu cầu HS đọc mục tiêu - GV nhận xét, chuyển hoạt động B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Cho học sinh nghe băng đĩa Gv tự trình bày lại hát cho hs nghe ghi nhớ - Gv đệm đàn, học sinh ôn hát - GV nghe sửa sai cho HS - Các nhóm hát theo nhóm tập biểu diễn - GV theo dõi hướng dẫn HS - BHT điều khiển nhóm biểu diễn hát trước lớp ( Cả lớp theo dõi chia sẻ) - BHT điều khiển cá nhân biểu diễn hát trước lớp.( HS chia sẻ, GV chia sẻ khích lệ HS) - Cả lớp hát lại hát kết hợp gõ đệm - GV chia sẻ – khích lệ C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Em hát hát biểu diễn cho người thân gia đình xem TUẦN 25 TIẾT 25: ÔN BÀI HÁT: HOA LÁ MÙA XUÂN TRÊN CON ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG I.MỤC TIÊU: - Biết hát theo giai đệu thuộc lời ca hát - Biết hát kết hợp vận động phụ họa cho hát - HS có thái độ học tập nghiêm túc yêu thích môn học II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN Giáo viên chuẩn bị: - Nhạc cụ đệm hát, băng mẫu Học sinh chuẩn bị: - Nhạc cụ gõ, chép nhạc III TIẾN TRÌNH Khởi động: - Cả lớp hát khởi động giọng - GV giới thiệu dẫn dắt vào - Ghi đầu lên bảng - Yêu cầu HS đọc mục tiêu - GV nhận xét, chuyển hoạt động * Nội dung 1: Ôn tập hát Hoa mùa xuân B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Cho học sinh nghe hát mẫu hát - HS nghe hát nhẩm theo - Hát kết hợp gõ dệm theo phách, nhịp - Hát biểu diễn cho hát - GV quan sát giúp đỡ HS - Ban học tập lên điều khiển: Bốc thăm thực yêu cầu sau: - Biểu diễn cho hát “Hoa mùa xuân” - Hát kết hợp gõ đệm theo phách ( nhịp) cho hát“Hoa mùa xuân” - HS chia sẻ - GV chia sẻ - khích lệ HS C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Em hát hát cho người thân gia đình nghe hát vận động minh họa cho hát * Nội dung 2: Ôn tập hát Trên đường đến trường B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Cho học sinh nghe hát mẫu hát - HS nghe hát nhẩm theo - Hát kết hợp gõ dệm theo phách, nhịp - Hát biểu diễn cho hát - GV quan sát giúp đỡ HS - Ban học tập lên điều khiển: Bốc thăm thực yêu cầu sau: - Biểu diễn cho hát “trên đường đến trường” - Hát kết hợp gõ đệm theo phách ( nhịp) cho hát“Trên đường đến trường” - HS chia sẻ - GV chia sẻ - khích lệ HS C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Em hát hát cho người thân gia đình nghe hát vận động minh họa cho hát TUẦN 26 TIẾT 26: HỌC HÁT BÀI: CHM CHÍCH BÔNG I.MỤC TIÊU: - Biết hát theo giai điệu lời ca - Biết hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo hát - HS thêm yêu biết bảo vệ thiên nhiên II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN Giáo viên : - Nhạc cụ quen dùng - Băng mẫu – máy nghe Học sinh : - Nhạc cụ gõ, chép nhạc III TIẾN TRÌNH * Khởi động: - Ban văn nghệ cho lớp hát khởi động giọng - GV giới thiệu dẫn dắt vào - Ghi đầu lên bảng - Yêu cầu HS đọc mục tiêu - GV nhận xét, chuyển hoạt động A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN - HS quan sát hát - Tác giả hát - Cho học sinh nghe hát mẫu - Đọc lời ca hát - Phân tích câu, đoạn … B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Đàn giai điệu cho HS hát câu - Cho HS hát - Hướng dẫn HS tập lấy thể sắc thái tình cảm hát - Hướng dẫn HS gõ đệm theo nhịp - Hát ôn hát - Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp - Cho học sinh hát kết hợp nhún theo - GV quan sát chỉnh sửa cho nhóm - BHT điều khiển cho nhóm trình bày hát kết hợp gõ đệm, nhún theo - HS chia sẻ - GV chia sẻ, khích lệ HS - Tác giả hát? - Bài hát nói lên điều gì? C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Em hát hát cho người thân gia đình nghe hát vận động minh họa cho hát TUẦN 27 TIẾT 27: ÔN BÀI HÁT: CHM CHÍCH BÔNG I.MỤC TIÊU : - Biết hát theo giai điệu lời ca - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản - HS yêu thích môn học hứng khởi học tập II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN Giáo viên chuẩn bị: - Nhạc cụ Học sinh chuẩn bị: - SGK, phách III TIẾN TRÌNH * Khởi động: - Cả lớp hát khởi động giọng - GV giới thiệu dẫn dắt vào - Ghi đầu lên bảng giới thiệu - Yêu cầu HS đọc mục tiêu - GV nhận xét, chuyển hoạt động B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Cho học sinh nghe băng đĩa Gv tự trình bày lại hát cho hs nghe ghi nhớ - Gv đệm đàn, học sinh ôn hát - GV nghe sửa sai cho HS - Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp - Tập biểu diễn - GV theo dõi hướng dẫn HS - BHT điều khiển nhóm biểu diễn hát trước lớp ( Cả lớp theo dõi chia sẻ) - BHT điều khiển cá nhân biểu diễn hát trước lớp.( HS chia sẻ, GV chia sẻ khích lệ HS) - Cả lớp hát lại hát kết hợp gõ đệm - GV chia sẻ – khích lệ C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Em hát hát biểu diễn cho người thân gia đình xem TUẦN 28 TIẾT 28: HỌC HÁT BÀI: CHÚ ẾCH CON I.MỤC TIÊU : - Biết hát theo giai điệu lời ca (lời 1) - Biết hát kết hợp gõ đệm theo nhịp - HS yêu thích vật biết bảo vệ thiên nhiên II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN Giáo viên chuẩn bị: - Nhạc cụ đệm hát Học sinh chuẩn bị: - SGK, phách III TIẾN TRÌNH * Khởi động: * Khởi động: - Cả lớp hát khởi động giọng - GV giới thiệu dẫn dắt vào - Ghi đầu lên bảng giới thiệu - Yêu cầu HS đọc mục tiêu - GV nhận xét, chuyển hoạt động A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN - Quan sát hát - Tác giả hát? - Cho học sinh nghe hát mẫu - Đọc lời ca lời hát - Phân tích câu, đoạn … B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Đàn giai điệu cho HS hát câu phân chia - GV kết hợp sửa sai cho HS - Cho HS hát đoạn - Hướng dẫn HS tập lấy thể sắc thái tình cảm lời 1bài hát - Hướng dẫn HS gõ đệm theo nhịp - Hát ôn lời 1bài hát - Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp - Cho học sinh hát kết hợp nhún theo - GV quan sát chỉnh sửa cho nhóm - GV kiểm tra nhóm trình bày hát kết hợp gõ đệm - GV nhận xét- khích lệ HS - Tác giả hát? - Gọi vài HS lên trình bày lời hát kết hợp gõ đệm theo nhịp - HS chia sẻ - GV chia sẻ - khích lệ HS - Cảm nhận em sau học xong hát? C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Em hát hát cho người thân gia đình nghe TUẦN 29 TIẾT 29: ÔN BÀI HÁT: CHÚ ẾCH CON I MỤC TIÊU : - Thuộc lời hát - Tập biểu diễn hát - HS yêu thích vật biết bảo vệ thiên nhiên II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN Giáo viên chuẩn bị: - Nhạc cụ đệm hát Học sinh chuẩn bị: - SGK, phách III TIẾN TRÌNH * Khởi động: - Ban văn nghệ cho lớp hát khởi động giọng - GV giới thiệu dẫn dắt vào - Ghi đầu lên bảng - Yêu cầu HS đọc mục tiêu - GV nhận xét, chuyển hoạt động - HS quan sát lời hát - Cho học sinh nghe hát mẫu - Đọc lời ca lời hát B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Đàn giai điệu cho HS hát câu lời theo lối móc xích - Hát lời - Cho HS hát - Hướng dẫn HS tập lấy thể sắc thái tình cảm hát - Hướng dẫn HS gõ đệm theo phách, nhịp - Hát ôn hát - Hát kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp - Cho học sinh hát kết hợp nhún theo - GV quan sát chỉnh sửa cho nhóm - BKT điều khiển nhóm trình bày hát kết hợp gõ đệm, vận động phụ họa - HS chia sẻ - GV chia sẻ, khích lệ HS C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Em hát hát cho người thân gia đình nghe hát TUẦN 30 TIẾT 30: HỌC HÁT BÀI BẮC KIM THANG I.MỤC TIÊU: - Biết dân ca Nam Bộ - Biết gõ đệm theo phách - Yêu quý trân trọng điệu dân ca II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN Giáo viên : - Nhạc cụ quen dùng Học sinh : - Nhạc cụ gõ, chép nhạc III TIẾN TRÌNH * Khởi động: - Ban văn nghệ cho lớp hát khởi động giọng - GV giới thiệu dẫn dắt vào - Ghi đầu lên bảng - Yêu cầu HS đọc mục tiêu - GV nhận xét, chuyển hoạt động A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN - HS quan sát hát - Tác giả hát - Cho học sinh nghe hát mẫu - Đọc lời ca hát - Phân tích câu, đoạn … B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Đàn giai điệu cho HS hát câu - Cho HS hát - Hướng dẫn HS tập lấy thể sắc thái tình cảm hát - Hướng dẫn HS gõ đệm theo phách - Hát ôn hát - Hát kết hợp gõ đệm theo phách - Cho học sinh hát kết hợp nhún theo - GV quan sát chỉnh sửa cho nhóm - BHT điều khiển cho nhóm trình bày hát kết hợp gõ đệm, nhún theo - HS chia sẻ - GV chia sẻ, khích lệ HS - Tác giả hát? - Bài hát nói lên điều gì? C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Em hát hát cho người thân gia đình nghe hát vận động minh họa cho hát TUẦN 31 TIẾT 31: ÔN BÀI HÁT BẮC KIM THANG I.MỤC TIÊU: - Biết hát giai điệu - Tập biểu diễn hát - Yêu quý trân trọng điệu dân ca II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN Giáo viên chuẩn bị: - Nhạc cụ Học sinh chuẩn bị: - SGK, phách III TIẾN TRÌNH * Khởi động: - Cả lớp hát khởi động giọng - GV giới thiệu dẫn dắt vào - Ghi đầu lên bảng giới thiệu - Yêu cầu HS đọc mục tiêu - GV nhận xét, chuyển hoạt động B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Cho học sinh nghe băng đĩa Gv tự trình bày lại hát cho hs nghe ghi nhớ - Gv đệm đàn, học sinh ôn hát - GV nghe sửa sai cho HS - Hát kết hợp gõ đệm theo phách tập biểu diễn - GV theo dõi hướng dẫn HS - BHT điều khiển nhóm biểu diễn hát trước lớp ( Cả lớp theo dõi chia sẻ) - BHT điều khiển cá nhân biểu diễn hát trước lớp.( HS chia sẻ, GV chia sẻ khích lệ HS) - GV đệm đàn lớp hát lại hát - GV chia sẻ – khích lệ C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Em hát hát biểu diễn cho người thân gia đình xem
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN VNEN ÂM NHẠC LỚP 2 CHUẨN, GIÁO ÁN VNEN ÂM NHẠC LỚP 2 CHUẨN, GIÁO ÁN VNEN ÂM NHẠC LỚP 2 CHUẨN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay