Giáo án mĩ thuật Đan mạch 3

21 226 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 08:50

Tuần 8,9 : Tuần 8: ngày25,26/10/2016 lớp 3B, 3A, 3SC Tuần 9: ngày 1,2/11/2016 lớp 3B, 3A,3SC CHỦ ĐỀ 4: CHÂN DUNG BIỂU CẢM Số tiết dạy: Tiết I Mục tiêu - Bước đầu làm quen với cách vẽ tranh chân dung biểu cảm - Vẽ chân dung biểu cảm theo cảm nhận cá nhân - Giới thiệu nhận xét nêu cảm nhận sản phẩm nhóm mình, nhóm bạn II Phương pháp hình thức tổ chức - Phương pháp: Vận dụng quy trình vẽ biểu cảm - Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm III Đồ dùng phương tiện - GV: Sách thuật 3, hình minh họa phù hợp với chủ đề… - HS: Bút chì, giấy vẽ, bút màu, … IV Các hoạt động day- học chủ yếu * Ổn định tổ chức * Khởi động: Cho HS quan sát hình ảnh khuôn mặt với biểu cảm khác Yêu cầu HS nhận xét khuôn mặt GV giới thiệu nội dung chủ đề Tiết 1 Hoạt động 1: Tìm hiểu - Tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm: + Yêu cầu HS quan sát hình 4.1 trả lời: Cảm xúc em quan sát hai tranh? Cách vẽ hai tranh giống không? - Cho HS quan sát thêm tranh chân dung 4.2 để HS hiểu tranh chân dung biểu cảm - GV tóm tắt: + Tranh chân dung biểu cảm khác với tranh chân dung thường vẽ đường nét, màu sắc + Tranh chân dung biểu cảm thể hình thức quan sát, vẽ không nhìn giấy để ghi lại cảm nhận người vẽ đặc điểm người vẽ - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ Hoạt động 2: Cách thực 2.1 Trải nghiệm không nhìn giấy - GV vẽ mẫu để HS quan sát - Yêu cầu HS cặp ngồi xoay đối diện Tập trung quan sát khuôn mặt bạn, vẽ không nhìn bảng Mắt quan sát đến đâu, tay đưa đến đó, không nhấc bút khỏi giấy - Đặt câu hỏi cho HS: + Em vẽ chân dung bạn nào? + Em có cảm nhận vẽ không nhìn giấy? + Em làm để hình cân đối? - Gợi ý HS cách quan sát phận khuôn mặt để vẽ hình cân đối 2.2 Cách thể đương nét màu sắc tranh chân dung biểu cảm - Cho HS quan sát số tranh chân dung biểu cảm vừa vẽ để trả lời câu hỏi: + Hình vẽ cân đối giấy không? + Sauk hi them đường nét vào chân dung em có nhận xét gì? + Em đoán xem thái độ người tranh thể cảm xúc gì? + Sau thêm nét cảm xúc nhân vật có xõ ràng không? - Yêu cầu HS quan sát hình 4.5 SGK để tìm hiểu nét vẽ biểu cảm tranh - Cho HS quan sát hình 4.7 SGK để HS nhận biết cách vẽ màu tranh chân dung biểu cảm - GV tóm tắt: Cần nhấn mạnh nét vẽ để thể rõ cảm xúc nhân vật Màu sắc tranh biểu cảm vẽ thoải mái - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ Tiết Hoạt động 3: Thực hành - Yêu cầu HS ngồi xoay mặt đối diện - Tập trung quan sát khuôn mặt vẽ không nhìn vào giấy - Vẽ thêm nét vẽ màu theo ý thích Hoạt động 4: Tổ chức trưng bày giới thiệu đánh giá sản phẩm - Hướng dẫn học sinh trưng bày sản phẩm - Gợi ý học sinh khác tham gia đặt câu hỏi để khắc sâu kiến thức phát triển kĩ thuyết trình tư đánh giá, chia sẻ, trình bày cảm xúc, học tập lẫn + Cảm nhận em tham gia vẽ tranh chân dung biểu cảm? + Em thích tranh không? + Tính cách nhân vật tranh nào? + Cảm nhận em bạn vẽ tranh chân dung biểu cảm? - GV yêu cầu HS tự đánh giá, nhận xét GV chốt: Đánh giá học , tuyên dương HS tích cực, khuyến khích HS chưa hoàn thành * Vận dụng – sáng tạo Làm khung tranh để tặng bạn * Dặn dò: Xem trước chủ đề 5: Tạo hình tự trang trí nét ***************************************** Tuần 10,11: Tuần 10: ngày8,9/11/2016 lớp 3B, 3A, 3SC Tuần 11: ngày 15,16/11/2016 lớp 3B, 3A,3SC CHỦ ĐỀ 5: TẠO HÌNH TỰ DO VÀ TRANG TRÍ BẰNG NÉT Số tiết dạy: Tiết I Mục tiêu - Biết cách tạo hình theo chủ đề tự chọn - Tạo hình sp trang trí theo ý thích màu vẽ, đất nặn chất liệu khác - Phát triển khả thể hình ảnh thông qua trí tưởng tượng - Giới thiệu nhận xét nêu cảm nhận sản phẩm mình, bạn II Phương pháp hình thức tổ chức - Phương pháp: Vận dụng quy trình vẽ - Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm III Đồ dùng phương tiện - GV: Sách thuật 3, hình minh họa phù hợp với chủ đề… - HS: Bút chì, giấy vẽ, bút màu, … IV Các hoạt động day- học chủ yếu * Ổn định tổ chức * Khởi động: Tổ chức cho HS chơi trò chơi vẽ nhanh hình yêu thích vào giấy tren lên bảng theo nhóm đồ vât, vật, nhà, cây, hoa…Từ GV giới thiệu chủ đề Tiết 1 Hoạt động 1: Tìm hiểu - YC HS nêu tên đồ vật, vật mà minhg yêu thích - Tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm: + Yêu cầu HS quan sát hình 5.1, 5.2 trả lời: Trong tranh có hình ảnh nào? Em thích hình ảnh nào? Hình dáng, đường nét, màu sắc? Ngoài hình ảnh tranh em có biết hình ảnh nòa khác không? Chúng có hình dáng màu sắc nào? Em tháy bạn tạo hình sp nào? Các sp trang trí nào? Các sp tạo từ chất liệu gì? - GV tóm tắt: Cây cối, vật, đồ vật … sống quanh ta đẹp đa dang phong phú CHúng ta tạo hình trang trí chúng nhiều hình thức khác vẽ, xé dán, nặn… - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ Hoạt động 2: Cách thực - GV nêu câu hỏi để Hs tìm hiểu cách thể + Theo em để tạo sản phẩm ta làm nào? + Chúng ta có cần phải chỉnh sửa, thêm bớt chi tiết không? + Em lựa chọn hình ảnh gì, cách tạo hình trang trí nào? - Cho HS quan sát hình 5.3 SGK giới thiệu để HS hiểu số cách tạo hình trang trí nét * Vẽ: + B1 Vẽ nét tạo hình dáng + B2 Vẽ màu chi tiết + B3 Vẽ trang trí hoàn thiện * Cắt: + B1 Chuẩn bị giấy + B2 cắt hình + B3 Vẽ trang trí -GV tóm lại: Muốn tạo hình tự trang trí nét để tạo thành sp cần thực hiện: + Vẽ nét tạo dáng sp + Phối hợp nét to, nhỏ, đậm nhạt màu sắc khác để rang trí + Bổ sung thêm đường nét khác cho sp thêm sinh động Tiết Hoạt động 3: Thực hành - YC HS quan sát hình 5.5 SGK để tham khảo số sp bạn HS để làm - HS hoạt động nhân Vẽ, cắt dán, xé dán sp mà em yêu thích cách sủ dụng cách tạo hình tực trang trí đường nét Hoạt động 4: Tổ chức trưng bày giới thiệu đánh giá sản phẩm - Hướng dẫn học sinh trưng bày sản phẩm - Gợi ý học sinh khác tham gia đặt câu hỏi để khắc sâu kiến thức phát triển kĩ thuyết trình tự đánh giá, chia sẻ, trình bày cảm xúc, học tập lẫn + Cảm nhận em tham gia vẽ tranh? + Em thích tranh không? + Tranh em vẽ nhũng hình ảnh gì, em sử dụng đường nét, màu sắc nào? + Em thích tranh nhất? sao? - GV yêu cầu HS tự đánh giá, nhận xét GV chốt: Đánh giá học , tuyên dương HS tích cực, khuyến khích HS chưa hoàn thành * Vận dụng – sáng tạo Làm khung tranh để tặng bạn * Dặn dò: Xem trước chủ đề 6: Bốn mùa ***************************************** Tuần 12,13,14: Tuần 12: ngày22,23/11/2016 lớp 3B, 3A, 3SC Tuần 13: ngày 29,30/11/2016 lớp 3B, 3A,3SC Tuần 14: ngày 6,7/12/2016 lớp 3B, 3A,3SC CHỦ ĐỀ 6: BỐN MÙA Số tiết dạy: Tiết I Mục tiêu - Nêu đặc điểm bật mùa năm (xuân hạ, thu, đông) - Bước đầu biết sử dụng màu nóng, lạnh vẽ tranh mùa năm - Giới thiệu nhận xét nêu cảm nhận sản phẩm nhóm mình, nhóm bạn II Phương pháp hình thức tổ chức - Phương pháp: + Sử dụng quy trình vẽ sáng tác câu chuyện + Tiếp cận chủ đề - Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm III Đồ dùng phương tiện - GV: Sách thuật 3, hình ảnh phù hợp với nội dung chủ đề: Ảnh cảnh đẹp bốn mùa, số vẽ HS phong cảnh bốn mùa - HS: Bút chì, giấy vẽ, bút màu, … IV Các hoạt động dạy- học chủ yếu * Ổn định tổ chức * Khởi động: Cho HS hát hát “Hoa mùa xuân” sau giới thiệu vào nội dung chủ đề Tiết 1 Hoạt động 1: Tìm hiểu - Tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm: + Yêu cầu HS quan sát hình 6.1 SGK để tìm hiểu đặc trưng, vẻ đẹp mùa năm: Em nhận mùa ảnh? Nêu đặc trưng mùa? + HS quan sát hình 6.2 trả lời: Chỉ mùa tranh? Hình ảnh chính? Hình ảnh phụ? Trong tranh có màu gì? - GV tóm tắt: + Mỗi mùa năm có nét đặc trưng riêng: Mùa xuân ấm áp, hoa đua nở Đây mùa tết lễ hội Tết đến, người thường gói bánh chưng, chợ hoa… Có nhiều trò chơi lễ hội múa rồng, chọi trâu, chọi gà… Mùa hạ nắng nóng, người thường thả diều tắm biển Mùa thu bầu trời xanh, thời tiết mát mẻ, hoa cúc vàng, nắng vàng Mùa thu có tết trung thu Mùa đông lạnh giá, cối khẳng khiu, có nơi có tuyết tráng xóa + Chúng ta tự lựa chọn nội dung chủ đề để thể Sử dụng màu sắc phù hợp làm bật nội dung chủ đề Các màu đỏ, vàng, cam… màu nóng Các màu lam, xanh cây… màu lạnh - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ Hoạt động 2: Hướng dẫn thực - GV gợi ý cho HS suy nghĩ tìm ý tưởng cho tranh chung nhóm phong cảnh bốn mùa: + Nhóm em chọn thể mùa nào? + Nhóm em thể hình thức nào? + Hình ảnh hình ảnh chính? Hình ảnh hình ảnh phụ? + Nhóm em sử dụng màu sắc gì? - Yêu cầu HS quán sát hình 6.3 SGK để hiểu rõ cách thức - GV tóm tắt: Cách thực tranh tập thể: Chọn nội dung chủ đề hình thức thể Tạo kho hình ảnh theo nội dung chủ đề Sắp xếp hình ảnh thành tranh tập thể Vẽ thêm hình ảnh khác tạo không gian cho tranh - Yêu cầu HS tham khảo hình 6.4 SGK để có thêm ý tưởng - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ Tiết 2, 3 Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành - Hoạt động cá nhân: + Vẽ hình ảnh theo phân công nhóm + Vẽ màu vào hình ảnh cắt rời để tạo kho hình ảnh - Hoạt động nhóm: + HS lựa chọn hình ảnh kho để xếp thành bố cục theo nội dung thống - Lưu ý: Sử dụng màu sắc phải phù hợp với nội dung chủ đề Hoạt động 4: Tổ chức trưng bày giới thiệu đánh giá sản phẩm - Hướng dẫn học sinh trưng bày sản phẩm - Gợi ý học sinh khác tham gia đặt câu hỏi để khắc sâu kiến thức phát triển kĩ thuyết trình tư đánh giá, chia sẻ, trình bày cảm xúc, học tập lẫn + Nhóm em thể tranh gì? + Có hình ảnh tranh em, màu sắc nào? + Hãy miêu tả tranh bạn hình ảnh, màu sắc? + Bức tranh nhóm em liên tưởng đến câu chuyện gì? Diễn đâu? Như nào? + Em thích tranh nào? Tại sao? - GV yêu cầu HS tự đánh giá, nhận xét GV chốt: Đánh giá học , tuyên dương HS tích cực, khuyến khích HS chưa hoàn thành * Vận dụng – sáng tạo Gợi ý HS vẽ tranh mùa vào sách sử dụng gam màu nóng, lạnh làm bật chủ đề * Dặn dò: Xem trước chủ đề 7: Lễ hội quê em ******************************************** Tuần 15, 16,17, 18: Tuần 15: ngày 13,14/12/2016 lớp 3B, 3A, 3SC Tuần 16: ngày 20,21/12/2016 lớp 3B, 3A,3SC Tuần 17: ngày 27,28/12/2016 lớp 3B, 3A,3SC Tuần 18: ngày 3,4/1/2017 lớp 3B, 3A,3SC CHỦ ĐỀ 7: LỄ HỘI QUÊ EM Số tiết dạy: Tiết I Mục tiêu - Nhận đa dạng, phong phú lễ hội vùng, miền khác nước - Chọn hình ảnh tiêu biểu để thể tranh chủ đề “Lễ hội quê em” - Giới thiệu nhận xét nêu cảm nhận sản phẩm nhóm mình, nhóm bạn II Phương pháp hình thức tổ chức - Phương pháp: + Sử dụng quy trình vẽ + Tiếp cận chủ đề - Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm III Đồ dùng phương tiện - GV: Sách thuật 3, hình ảnh phù hợp với nội dung chủ đề: Một số vẽ HS lễ hội Hình minh họa hướng dẫn thực - HS: Bút chì, giấy vẽ, bút màu, hồ dán… IV Các hoạt động dạy- học chủ yếu * Ổn định tổ chức * Khởi động: Cho HS nghe hát “Sắp đến tết rồi” sau giới thiệu vào nội dung chủ đề Tiết 1 Hoạt động 1: Tìm hiểu - Tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm: + Gợi ý để HS nhớ lại nêu hiểu biết lễ hội: Hãy kể tên lễ hội mà em biết? Lễ hội diễn nào? Ở đâu? Có hoạt động lễ hội? Cảnh vật màu sắc nào? Trang phục người tham gia lễ hội nào? Em tham gia lễ hội nào? Ở đâu? Em tham gia hoạt động gì? + Yêu cầu HS quan sát hình 7.1 7.2 SGK đặt câu hỏi gợi ý: Câu hỏi cho hình 7.1: Hãy mô tả hoạt động người tranh? Nêu nhận xét trang phục người mặc? Hãy gọi tên lễ hội tranh mà em biết? Câu hỏi cho hình 7.2: Các tranh thể hoạt động lễ hội? Hãy nêu hình ảnh chính, phụ tranh? Màu sắc hình ảnh tranh gợi không khí nào? - GV tóm tắt: + Lễ hội thể nét truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam Các lễ hội mang sắc riêng địa phương Lễ hội thường tổ chức vào dịp tết mùa xuân Quang cảnh lễ hội thường trang trí màu sắc rực rỡ Mọi người tham dự lễ hội thường mặc trang phục đẹp với màu sắc bật + Khi vẽ tranh chủ đề lễ hội, lựa chọn hoạt động đặc trưng để thể Sử dụng màu sắc đường nét thể không khí vui tươi - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ Hoạt động 2: Hướng dẫn thực - GV nêu câu hỏi gợi mở để HS tìm hiểu cách vẽ tranh theo chủ đề 7: + Nhóm em thể nội dung gì? + Nội dung có hình ảnh gì? + Hình ảnh chính? Hình ảnh phụ? + Nhóm em thể chất liệu gì? - Yêu cầu HS quan sát hình 7.3 SGK để nhận biết rõ cách vẽ dáng người - GV tóm tắt: Vẽ tạo dáng người cách: Quan sát vẽ lại dáng Nhớ lại vẽ theo trí nhớ - Yêu cầu HS quán sát hình 7.4 SGK để nhận biết cách tạo sản phẩm tập thể - GV tóm tắt: Cách thể tranh tập thể với chủ đề 7: Vẽ dáng hoạt động, tạo kho hình ảnh theo nội dung chủ đề Sắp xếp vẽ lại dáng người khổ giấy to, vẽ thêm chi tiết, trang phục cho phù hợp với hoạt động lễ hội, chỉnh sửa hình, vẽ màu hoàn thiện nhân vật Vẽ thêm hình ảnh, chi tiết tạo không gian, bối cảnh làm rõ nội dung vẽ màu hoàn thiện tranh - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ Tiết 2, 3 Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành - Hoạt động cá nhân: GV cho HS lựa chọn hai cách: + Kí họa dáng người: Yêu cầu HS đứng mẫu diễn tả số dáng lễ hội để HS khác kĩ họa Vẽ màu, vẽ thêm chi tiết cho nhân vật vừa kí họa Xé cắt rời nhân vật để tạo kho hình ảnh + Tạo kho hình ảnh cách vẽ, xé dán, nặn dáng người theo trí nhớ hay trí tưởng tượng - Hoạt động nhóm: + HS lựa chọn hình ảnh kho để xếp thành bố cục theo nội dung thống + Thêm chi tiết, hình ảnh khác để tranh thêm sinh động - Lưu ý: Sử dụng màu sắc phải phù hợp với nội dung chủ đề Hoạt động 4: Tổ chức trưng bày giới thiệu đánh giá sản phẩm - Hướng dẫn học sinh trưng bày sản phẩm - Gợi ý học sinh khác tham gia đặt câu hỏi để khắc sâu kiến thức phát triển kĩ thuyết trình tư đánh giá, chia sẻ, trình bày cảm xúc, học tập lẫn + Nhóm em thể lễ hội gì? + Có hình ảnh lễ hội em, màu sắc nào? + Em tham gia lễ hội hay nhìn thấy đâu? + Em kể lại câu chuyện tranh nhóm mình? - GV yêu cầu HS tự đánh giá, nhận xét GV chốt: Đánh giá học, tuyên dương HS tích cực, khuyến khích HS chưa hoàn thành * Vận dụng – sáng tạo Gợi ý HS lựa chọn hai cách: + Tạo hình ba chiều nhân vật, đặt, sắm vai, xây dựng nội dung câu chuyện từ dáng người vẽ + Sử dụng chất liệu đa dạng để tạo hình sản phẩm lễ hội * Dặn dò: Xem trước chủ đề 8: Trái bốn mùa ***************************************** 10 Tuần 19, 20,21 Tuần 19: ngày 10,11/1/2017 lớp 3B, 3A,3SC Tuần 20: ngày 17,18/1/2017 lớp 3B, 3A,3SC Tuần 21: ngày 7,8/2/2017 lớp 3B, 3A,3SC CHỦ ĐỀ 8: TRÁI CÂY BỐN MÙA Số tiết dạy: Tiết I Mục tiêu - Nêu đặc điểm hình dáng vẻ đẹp số loại trái quen thuộc - Vẽ, nặn xé dán vài loại trái theo ý thích - Giới thiệu nhận xét nêu cảm nhận sản phẩm nhóm mình, nhóm bạn II Phương pháp hình thức tổ chức - Phương pháp: + Gợi mở + Trực quan + Luyện tập, thực hành + Sử dụng quy trình vẽ - Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm III Đồ dùng phương tiện - GV: Sách thuật 3, số loại trái quen thuộc địa phương Hình minh họa cách thực tạo hình trái - HS: Bút chì, giấy vẽ, bút màu, đất nặn … IV Các hoạt động day- học chủ yếu * Ổn định tổ chức * Khởi động: Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Chiếc hộp bí mật”: - GV chuẩn bị hộp kín đựng số trái quen thuộc Trên nắp hộp khoét ô nhỏ để lấy - Tổ chức cho HS chơi theo nhóm Đại diện nhóm lên dùng tay cảm nhận đoán tên trái mà HS nắm được, sau lấy khỏi hộp Nếu đoán mang làm mẫu cho nhóm Kết thuchs trò chơi GV giới thiệu vào chủ đề Tiết 1 Hoạt động 1: Tìm hiểu - Tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm: + Yêu cầu HS quan sát hình 8.1 SGK số trái chuẩn bị để trả lời câu hỏi: Hãy nêu tên loại trái hình? Những trái có màu gì? Nhóm em chuẩn bị trái gì? Lúc chưa chín trái thường có màu gì? Lúc chín trái có màu gì? Em tả lại hình dáng, màu sắc, hương vị trái mà em thích? Những trái có lợi ích nào? Quê hương em có đặc sản trái gì? + Yêu cầu HS quan sát hình 8.2 SGK để tìm hiểu sản phẩm tạo hình trái cây: Kể tên trái mà em quan sát được? Trái hình em quan sát có hình dáng, màu sắc nào? 11 Trái tạo hình chất liệu gì? - GV tóm tắt: Việt Nam đất nước bốn mùa hoa trái, có nhiều loại hoa quả, trái khác Mỗi mùa, vùng miền lại có loại trái đẹp hình dáng, màu sắc hương vị đặc trưng - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ Hoạt động 2: Hướng dẫn thực 2.1 Trải nghiệm vẽ trái cây: - Yêu cầu HS vẽ hình vẽ màu trái mà thích vào giấy - Đặt câu hỏi gợi mở để HS tự xây dựng cách vẽ: + Trái em vẽ trái gì? Nó có hình dáng, màu sắc nào? + Em nêu cách vẽ để có sản phẩm hoàn thiện? - GV tóm tắt: Để vẽ trái đẹp, em cần nắm đặc điểm, hình dáng, màu sắc, cấu tạo… loại trái thực vẽ hình vẽ màu theo ý thích dựa quan sát cảm nhận em 2.2 Quan sát ghi nhớ cách thực vẽ trái cây: - GV thực thao tác vẽ số trái cây, yêu cầu HS quán sát trả lời: + Cô vừa vẽ trái gì? Cô vẽ trước? Vẽ sau? + Để trái đẹp sau vẽ xong phải làm gì? + Cô vẽ hình cân đối khung chưa? - GV tóm tắt: Cách vẽ trái cây: + Vẽ hình dáng bên trái + Vẽ thêm chi tiết: Cuống, + Vẽ màu theo ý thích - Gợi ý HS cách thực tạo hình trái đất nặn - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ Tiết 2,3 Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành 3.1 Hoạt động nhóm: - Yêu cầu HS vẽ lại trái thích chỉnh sửa sản phẩm phần khởi động cho đẹp Có thể nặn cắt dán 3.2 Hoạt động nhóm: - Hướng dẫn HS hợp tác nhóm để xếp trái cắt dán, nặn tạo thành sản phẩm chung Hoạt động 4: Tổ chức trưng bày giới thiệu đánh giá sản phẩm - Hướng dẫn học sinh trưng bày sản phẩm - Gợi ý học sinh khác tham gia đặt câu hỏi để khắc sâu kiến thức phát triển kĩ thuyết trình tư đánh giá, chia sẻ, trình bày cảm xúc, học tập lẫn + Em thích sản phẩm vẽ, cắt dán hay đất nặn hơn? + Trong sản phẩm trái em thích sản trái nào? Em mời tác giả trái lên chia sẻ trước lớp? + Em sử dụng sản phẩm nhóm em nào? + Sau học xong chủ đề theo em phải làm để bảo vệ trái? 12 - GV yêu cầu HS tự đánh giá, nhận xét GV chốt: Đánh giá học , tuyên dương HS tích cực, khuyến khích HS chưa hoàn thành * Vận dụng – sáng tạo Gợi ý HS tạo hình sản phẩm trái từ chất liệu khác * Dặn dò: Xem trước chủ đề 9: Bưu thiếp tặng mẹ cô ******************************************** 13 Tuần 22,23 Tuần 22: ngày 14,15/2/2017 lớp 3B, 3A,3SC Tuần 23: ngày 21,22/2/2017 lớp 3B, 3A,3SC CHỦ ĐỀ 9: BƯU THIẾP TẶNG MẸ VÀ CÔ Số tiết dạy: Tiết I Mục tiêu - Nêu ý nghĩa bưu thiếp - Làm bưu thiếp đơn giản tặng mẹ, cô giáo người phụ nữ mà yêu quý - Giới thiệu nhận xét nêu cảm nhận sản phẩm mình, bạn bạn II Phương pháp hình thức tổ chức - Phương pháp: + Gợi mở + Trực quan + Luyện tập, thực hành + Sử dụng quy trình vẽ - Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm III Đồ dùng phương tiện - GV: Sách thuật 3, số bưu thiếp làm quà tặng ngày lễ, hình ảnh bưu thiếp Bưu thiếp HS tự làm - HS: Bút chì, giấy vẽ, bút màu, giấy bìa, hồ dán… IV Các hoạt động day- học chủ yếu * Ổn định tổ chức * Khởi động: GV nêu câu hỏi “ Người phụ nữ em yêu quý ai? Nếu làm việc để thể tình yêu thương, biết ơn với người em làm gì? ” GV giới thiệu chủ đề Tiết 1 Hoạt động 1: Tìm hiểu - Tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm: + Yêu cầu HS quan sát hình 9.1 SGK số bưu thiếp chuẩn bị để trả lời câu hỏi: Bưu thiếp thường dùng làm gì? Những bưu thiếp hình bưu thiệp cô giáo chuẩn bị dùng để tặng dịp nào? Bưu thiếp thường có hình dạng gì? Màu sắc nào? Các hình ảnh, chữ, số bưu thiếp sếp nào? Có thể làm bưu thiếp chất liệu gì? - GV tóm tắt: Bưu thiếp có dạng hình chữ nhật, hình vuông, hình trái tim…Trên bưu thiếp có hình ảnh trang trí chữ thể nội dung chủ đề Bưu thiếp thường sử dụng dịp lễ, tết để chúc mừng bày tỏ tình cảm với người thân yêu Hình trang trí bưu thiếp thường hình ảnh đẹp hoa, lá, cảnh vật, ngươì…Các hình ảnh ảnh chụp, tranh vẽ trang trí chất liệu khác để tạo nên vẻ đẹp độc đáo khác người 14 - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ Hoạt động 2: Hướng dẫn thực 2.1 Trải nghiệm vẽ bưu thiếp: - Yêu cầu HS vẽ phác nhanh bố cục bưu thiếp vào giấy vào giấy - Đặt câu hỏi gợi mở để HS tự xây dựng cách vẽ bưu thiếp: + Bưu thiếp em vẽ để tặng ai? Vào dịp gì? Nó có hình dáng, trang trí hình ảnh gì? + Em nêu cách vẽ để có sản phẩm hoàn thiện? - Yêu cầu HS quan sát hình 9.2 SGK để biết cách thực vẽ bưu thiếp 2.2 Quan sát ghi nhớ cách thực vẽ bưu thiếp: - GV tóm tắt vẽ bước thực lên bảng: + Xác định bưu thiếp dành tặng ai? Nhân dịp gì? + Tạo hình dáng thiếp + Vẽ/ cắt dán hình ảnh trang trí chữ vừa với mảng chia + Vẽ màu theo ý thích + Vẽ them nội dung thể tình cảm vào phía sau bưu thiếp - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ - HS quan sát hình 9.3 để có them ý tưởng làm bưu thiếp để dành tặng người yêu quý Tiết Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành Yêu cầu HS làm bưu thiếp tặng cho người phụ nữ mà yêu quý nhất, viết nội dung để tặng vào bưu thiếp Hoạt động 4: Tổ chức trưng bày giới thiệu đánh giá sản phẩm - Hướng dẫn học sinh trưng bày sản phẩm - Gợi ý học sinh khác tham gia đặt câu hỏi để khắc sâu kiến thức phát triển kĩ thuyết trình tư đánh giá, chia sẻ, trình bày cảm xúc, học tập lẫn + Em làm bưu thiếp tặng ai? Tại lại tặng người đó? Em chia sẻ kỉ niệm em người mà em nhớ + Trong bưu thiếp em thích bưu thiếp nhất? Em mời tác giả bưu thiếp lên chia sẻ trước lớp? + Em tặng bưu thiếp cho mẹ, cô, bà… nào? Em nói tặng quà ý nghĩa này? + Sau học xong chủ đề theo em phải làm để làm cho mẹ cô giáo vui hơn? - GV yêu cầu HS tự đánh giá, nhận xét GV chốt: Đánh giá học , tuyên dương HS tích cực, khuyến khích HS chưa hoàn thành * Vận dụng – sáng tạo Gợi ý HS tạo hình sản phẩm bưu thiếp từ chất liệu khác * Dặn dò: Xem trước chủ đề 10: CỬA HÀNG GỐM SỨ 15 Tuần 24, 25, 26 Tuần 24: ngày 28/2; 1/3/2017 lớp 3B, 3A,3SC Tuần 25: ngày 7,8 /3/2017 lớp 3B, 3A,3SC Tuần 26: ngày 14,15/ 3/2017 lớp 3B, 3A,3SC CHỦ ĐỀ 10: CỬA HÀNG GỐM SỨ Số tiết dạy: Tiết I Mục tiêu - Nêu đặc điểm, hình dáng, cách trang trí số đồ gốm, sứ như: lọ hoa, chậu cảnh, ấm chén, bát đĩa… - Nặn tạo dáng sản phẩm như: lọ hoa, chậu cảnh, ấm chén, bát đĩa - Giới thiệu nhận xét nêu cảm nhận sản phẩm nhóm mình, nhóm bạn II Phương pháp hình thức tổ chức - Phương pháp: Sử dụng quy trình Tiếp cận theo chủ đề - Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm III Đồ dùng phương tiện - GV: Sách thuật 3, số hình ảnh lọ hoa, chậu cảnh, bát đĩa đồ thật - HS: Đất nặn, bảng con, giấy vẽ, giấy màu, bút màu, kéo, hồ dán … IV Các hoạt động dạy- học chủ yếu * Ổn định tổ chức * Khởi động GV đối thoại với HS tạo không khí gần gũi, cởi mở Em thăm làng gốm chưa? Ở đâu? Em biết đồ gốm, sứ nào? Sau GV giới thiệu chủ đề Tiết 1 Hoạt động 1: Tìm hiểu - Tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm: + Yêu cầu HS quan sát vật dụng gốm sứ hình 10.1 SGK số đồ gốm sứ GV chuẩn bị để tìm hiểu đặc điểm, hình dáng, màu sắc đồ gốm sứ qua câu hỏi gợi ý: Đây đồ vật gì? Đồ vật có phận nào? Được trang trí họa tiết gì? Màu sắc nào? Các họa tiết trang trí phận đồ vật? Họa tiết có hình gì? Đồ vật làm vật liệu gì? Nó làm vật liệu khác không? Em thích đồ vật gốm, sứ nhất? Nó có hình dáng nào? Đước trang trí sao? - GV tóm tắt: + Các đồ vật gốm sứ có kiểu dáng đa dạng thường có hình dáng đối xứng + Các họa tiết trang trí đồ gốm sứ có màu sắc, đường nét đẹp phong phú như: hình hoa lá, hình vật, hình cảnh vật Chúng bố trí thành mảng lớn hay thường đặt nhắc lại để tạo thành họa tiết đường diềm 16 - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ Hoạt động 2: Hướng dẫn thực - Gợi ý HS nêu ý tưởng cách nặn, tạo dáng trang trí đồ vật yêu thích để HS chủ động hình thành kiến thức với câu hỏi gợi mở: + Em thích nặn đồ vật gì? Nó có hình dáng nào? + Em trang trí họa tiết gì? Trang trí vị trí nào? + Để nặn đồ vật em làm nào? - Yêu cầu HS quan sát hình 10.2 SGK để nhận biết rõ cách tạo hình + Em nêu lại bước thực nặn trang trí đồ vật? + Có cách khác để trang trí đồ vật? - GV tóm tắt: Cách nặn tạo dáng trang trí đồ vật: + Vẽ tạo dáng đồ gốm sứ , trang trí họa tiết vẽ màu + Tạo dáng đất nặn: Chọn màu đất theo ý thích Tạo dáng chi tiết phận ghép lại nặn tạo dâng liền từ khối đất nguyên Tạo họa tiết trang trí vị trí phù hợp - Yêu cầu HS tham khảo thêm hình 10.3 SGK để có ý tưởng sáng tạo cho sản phẩm - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ Tiết 2, tiết 3 Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành 3.1 Hoạt động cá nhân - Yêu cầu HS nặn tạo dáng trang trí số đồ vật như: Chậu cảnh, lọ hoa….theo ý thích 3.2 Hoạt động nhóm - GV hướng dẫn HS hợp tác nhóm trưng bày sản phẩm để chuẩn bị giới thiệu sản phẩm Hoạt động 4: Tổ chức trưng bày giới thiệu đánh giá sản phẩm - Hướng dẫn học sinh trưng bày sản phẩm - Gợi ý học sinh khác tham gia đặt câu hỏi để khắc sâu kiến thức phát triển kĩ thuyết trình tư đánh giá, chia sẻ, trình bày cảm xúc, học tập lẫn + Em sắm vai người bán hàng để thuyết phục khách hàng mua sản phẩm thông qua việc giới thiệu cách làm ý tưởng trang trí sản phẩm mình.( VD: Đây bình hoa đẹp Nó tạo từ bàn tay khéo léo nghệ nhân lớp Họa tiết trang trí hoa sen, loài hoa biểu tượng cho vẻ đẹp đất nước Hãy mua cắm hoa, làm sống bạn thật đẹp.) + Em sắm vai người giới thiệu sản phẩm nghệ với khách du lịch để giới thiệu sản phẩm + Em chơi trò chơi mua bán để biết cách sử dụng tiền - GV yêu cầu HS tự đánh giá, nhận xét GV chốt: Đánh giá học, tuyên dương HS tích cực, khuyến khích HS chưa hoàn thành 17 * Vận dụng – sáng tạo Gợi ý HS tạo dáng trang trí số đồ vật theo ý thích từ vật liệu tìm để phát triển óc sáng tạo Sắm vai nhân vật khác với nhân vật vừa thể * Dặn dò: Xem trước chủ đề 11: Tìm hiểu tranh theo chủ đề: Vẻ đẹp sống ****************************************** 18 Tuần 27,28,29 Tuần 27: ngày 21,22/4/2017 lớp 3B, 3A,3SC Tuần 28: ngày 28,29 /3/2017 lớp 3B, 3A,3SC Tuần 29: ngày 4,5/ 4/2017 lớp 3B, 3A,3SC CHỦ ĐỀ 11: Tìm hiểu tranh theo chủ đề: VẺ ĐẸP CUỘC SỐNG Số tiết dạy: Tiết I Mục tiêu - Bước đầu làm quen với tranh thiếu nhi nước - Nêu chủ đề, mô tả hình ảnh, nhận biết vẻ đẹp tranh theo chủ đề: “ Vẻ đẹp sống” thông qua bố cục, đường nét, màu sắc - Mô lại tranh em thích cách vẽ, cắt dán… - Giới thiệu nhận xét nêu cảm nhận sản phẩm nhóm mình, nhóm bạn II Phương pháp hình thức tổ chức - Phương pháp: Sử dụng quy trình Liên kết với tác phẩm - Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm III Đồ dùng phương tiện - GV: Sách thuật 3, hình ảnh, tranh phù hợp với nội dung chủ đề… - HS: Sách học thuật 3, giấy, hồ dán, keo … IV Các hoạt động dạy- học chủ yếu * Ổn định tổ chức * Khởi động GV cho lớp nghe “ Trái đất chúng mình” giới thiệu chủ đề Tiết 1 Hoạt động 1: Tìm hiểu - Tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm 1.1 Xem tranh - GV cho HS xem hai tranh hình 11.1 SGK để tìm hiểu hai tranh: + Em nêu tên tranh? Tên tác giả? + Em thấy tranh có hình ảnh gì? Các nhân vật tranh làm gì? + Hình ảnh hình ảnh chính? Hình ảnh hình ảnh phụ? + Hình ảnh chính, phụ vẽ vị trí tranh? + Điều làm em thích hai tranh này? Vì sao? + Khung cảnh tranh gợi cho em cảm giác gì? + Em nêu màu sắc tranh? Đâu màu đậm, đâu màu nhạt? + Bức tranh vẽ chủ đề gì? - GV tóm tắt: + Mẹ tôi- Tranh bột màu Xvet-ta Ba- la- nô- va, tuổi, người Ca- dắc- xtan Bức tranh vẽ bột màu, diễn tả tình cảm đầm ấm, thắm thiết mẹ Tranh có màu sắc ấm áp bố cục đơn giản thể rõ nội dung Hình ảnh bật người mẹ trìu mến ôm em bé vào lòng Mẹ mặc váy 19 dài màu đậm có chấm vàng lung linh ngồi ghế đỏ, mặt tươi tắn, hồng hào Em bé ủ khăn màu xanh nhạt Không gian phòng với rèm hoa, bàn, bóng…thể tâm trạng hạnh phúc nhân vật khung cảnh ấm cúng chứa đầy tình yêu thương + Cùng giã gạo- tranh màu nước Xa- rau- giu Thê-Pxông Krao, tuổi, người Thái Lan Bức tranh vẽ màu nước cảnh giã gạo vùng nông thôn đất nước Thái Lan Tranh vẽ bốn người giã gạo với dáng vẻ khác tạo nên cảm nhận cảnh giã gạo khẩn trương, liên tục, dồn dập Bên dòng sông xanh nhà hàng Xa xa có em nhỏ vui đùa Sắc màu ấm nóng góp phần tạo nên vẻ đẹp vùng quê trù phú, yên bình với người thân thiện, yêu sống - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ Hoạt động 2: Hướng dẫn thực - Gợi ý HS xây dựng ý tưởng cách thực sản phẩm thông qua hai tác phẩm vừa quan sát: + Em vẽ tranh mẹ hay bạn? + Em vẽ theo ý tưởng riêng hay vẽ mô lại tranh em vừa quan sát? + Các nhân vật làm gì? Ở đâu? + Hình ảnh chính? Hình ảnh phụ gì? + Em vẽ hình ảnh chính, phụ đâu phần giấy? + Em vẽ hình ảnh trước, hình ảnh sau? + Em vẽ màu cho tranh? - Yêu cầu HS thực điền vào ô trống sách Học thuật trang 54 - Yêu cầu HS quan sát hình 11.2 sách học thuật để tham khảo cách mô lại hai tranh vừa xem - Yêu cầu HS quan sát hình 11.3 Sách học thuật để có thêm ý tưởng sáng tạo - GV tóm tắt: Lựa chọn nội dung tranh, sau tiến hành theo bước: + Vẽ hình ảnh + Vẽ hình ảnh phụ + Vẽ màu - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ Tiết 2, tiết 3 Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành - GV hướng dẫn HS vẽ vào khổ giấy A4 theo nhóm: Vẽ mô sáng tác Hoạt động 4: Tổ chức trưng bày giới thiệu đánh giá sản phẩm - Hướng dẫn học sinh trưng bày sản phẩm - Gợi ý học sinh khác tham gia đặt câu hỏi để khắc sâu kiến thức phát triển kĩ thuyết trình tư đánh giá, chia sẻ, trình bày cảm xúc, học tập lẫn + Em học hỏi điều sau xem hai tranh hai bạn thiếu nhi nước ngoài? + Em vẽ tranh mình? Các nhân vật làm gì? Ở đâu? 20 + Những hình ảnh em nhớ lại hay tưởng tượng ra? + Em muốn nói đến câu chuyện tranh mình? + Em dùng màu sắc tranh? + Em đặt tên cho tranh gì? + Em thích tranh lớp nhất? Vì sao? - GV yêu cầu HS tự đánh giá, nhận xét GV chốt: Đánh giá học, tuyên dương HS tích cực, khuyến khích HS chưa hoàn thành * Vận dụng – sáng tạo Hướng dẫn HS mô tả lại tranh thích đoạn văn * Dặn dò: Về nhà quan sát trang phục hay mặc ****************************************** 21 ... 16,17, 18: Tuần 15: ngày 13, 14/12/2016 lớp 3B, 3A, 3SC Tuần 16: ngày 20,21/12/2016 lớp 3B, 3A,3SC Tuần 17: ngày 27,28/12/2016 lớp 3B, 3A,3SC Tuần 18: ngày 3, 4/1/2017 lớp 3B, 3A,3SC CHỦ ĐỀ 7: LỄ HỘI... ***************************************** Tuần 12, 13, 14: Tuần 12: ngày22, 23/ 11/2016 lớp 3B, 3A, 3SC Tuần 13: ngày 29 ,30 /11/2016 lớp 3B, 3A,3SC Tuần 14: ngày 6,7/12/2016 lớp 3B, 3A,3SC CHỦ ĐỀ 6: BỐN MÙA Số tiết dạy:... SỨ 15 Tuần 24, 25, 26 Tuần 24: ngày 28/2; 1 /3/ 2017 lớp 3B, 3A,3SC Tuần 25: ngày 7,8 /3/ 2017 lớp 3B, 3A,3SC Tuần 26: ngày 14,15/ 3/ 2017 lớp 3B, 3A,3SC CHỦ ĐỀ 10: CỬA HÀNG GỐM SỨ Số tiết dạy: Tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án mĩ thuật Đan mạch 3, Giáo án mĩ thuật Đan mạch 3, Giáo án mĩ thuật Đan mạch 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay