Văn hóa là 1 sản phẩm do con người sáng tạo ra từ thử bình minh của xã hội loài người nhưng hiện nay khái niệm về văn hóa vẫn chưa được thống nhất

16 34 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 08:36

Header Page of 145 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI KHOA QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TIỂU LUẬN HỌC PHẦN:KINH TẾ PHÁT TRIỂN Tên đề đài: TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP NỀN KINH TẾ VIỆT NAM ĐÃ GẶP PHẢI NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI GÌ VỀ VẤN ĐỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SV thực hiện:Phan Thị Quỳnh Lớp tính chỉ:………………… Lớp biên chế:………………… Giảng Viên hướng dẫn:……… Hà Nội-Tháng 4/2017 Footer Page of 145 Header Page of 145 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Trang I.Một số vấn đề lý luận hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam khái niệm nội dung nguyên tắc hội nhập kinh tế quốc tê vai trò hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam II Thực trạng hội nhập LTQT Việt Nam 1.Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Một số kết đạt xuất-nhập Đầu tư Tăng trưởng kinh tế III.Những thuận lợi khó khăn hội nhập kinh tế việt nam vè thương mại quốc tế 1.Thuận lợi 2.Khó khăn Bài học rút IV.Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo Footer Page of 145 Header Page of 145 LỜI MỞ ĐẦU Toàn cầu hoá kinh tế xu tất yếu biểu phát triển nhảy vọt lực lượng sản xuất phân công lao động quốc tế diễn ngày sâu rộng phạm vi toàn cầu tác động cách mạng khoa học công nghệ tích tụ tập trung tư dẫn tới hình thành kinh tế thống Sự hợp kinh tế quốc gia tác động mạnh mẽ sâu sắc đến kinh tế trị nước nói riêng giới nói chung Đó phát triển vượt bậc kinh tế giới với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, cấu kinh tế có nhiều thay đổi Sự đời tổ chức kinh tế giới WTO, EU, AFTA…và nhiều tam giác phát triển khác toàn cầu hoá đem lại Theo xu chung giới, Việt Nam bước cố gắng chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Đây mục tiêu nhiệm vụ thời mà vấn đề mang tính chất sống kinh tế Việt Nam sau Bởi nước mà ngược với xu hướng chung thời đại trở nên lạc hậu bị cô lập, sớm hay muộn nước bị loại bỏ đấu trường quốc tế Hơn nữa, nước phát triển, lại vừa trải qua chiến tranh tàn khốc, ác liệt…thì việc chủ động hội nhập kinh tế với khu vực giới lại cần thiết hết Trong trình hội nhập, với nội lực dồi sẵn có với ngoại lực tạo thời phát triển kinh tế Việt Nam mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tiếp thu khoa học công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quý báu nước kinh tế phát triển tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế Tuy nhiên, vấn đề có hai mặt đối lập Hội nhập kinh tế quốc tế mang đến cho Việt Nam nhiều thời thuận lợi đem lại không khó khăn thử thách Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XI Đảng khẳng định: “Việt Nam bạn, đối tác tin cậy thành viên có trách nhiệm cộng đồng quốc tế, góp phần vào nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến giới” Dưới lãnh đạo Đảng, bước khắc phục khó khăn để đưa đất nước phát triển Hội nhập kinh tế quốc tế tất yếu khách quan Việt Nam Để góp phần tìm hiểu sâu trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam thời cơ, thách thức trình hội nhập, em chọn đề tài “Những khó khan thuận lợi hội nhập kinh tế Việt Nam” làm tiểu luận hết môn học Do trình độ có hạn, nguồn tư liệu chưa nhiều, thời gian gấp, nên trình nghiên cứu khó tránh khỏi sơ suất, em mong thầy cô giáo góp ý thông cảm Footer Page of 145 Header Page of 145 I Một số vấn đề lý luận hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam Khái niệm:Hội nhập kinh tế Hội nhập kinh tế việc gắn kết kinh tế nước ta với kinh tế khác tên giới, xây dựng kinh tế mở,hội nhập với khu vực giới,hướng mạnh xuất khẩu, đồng thời thay nhập sản phẩm nước sản xuất có hiệu quả.(theo https://www.wattpad.com) Nội dung nguyên tắc hội nhập kinh tế quốc tế: Nguyên tắc chung  Không phân biệt đối xử quốc gia  Tiếp cận trường nước cạnh tranh công  Dành ưu đãi cho nước chậm phát triển Tuy nhiên, đôi với tổ chức có nguyên tắc cụ thể riêng biệt Nội dung:Nội dung hội nhập kinh tế quốc tế mở cửa thị trường cho nhau, thực thuận lợi hóa, tự hóa thương mại đầu tư, cụ thể là:  Về thương mại hàng hoá: nước cam kết bãi bỏ hàng rào phi thuế quan quota, giấy phép xuất khẩu…, biểu thuế nhập giữ hành giảm dần theo lịch trình thoả thuận…  Về thương mại dịch vụ: nước mở cửa thị trường cho với bốn phương thức: cung cấp qua biên giới, sử dụng dịch vụ lãnh thổ, thông qua liên doanh, diện  Về thị trường đầu tư: không áp dụng đầu tư nước yêu cầu tỉ lệ nội địa hoá, cân xuất nhập hạn chế tiếp cận nguồn ngoại tệ, khuyến khích tự hoá đầu tư… Vai trò hội nhập KTQT Việt Nam Trong thời đại ngày nay, mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế đề thời hầu Xu hướng toàn cầu hoá thể rõ phát triển vượt bậc kinh tế giới thương mại tài Tuy nhiên xu toàn cầu hoá nước giàu có lợi lực lượng vật chất kinh nghiệm quản lý Còn nước nghèo có kinh tế yếu dễ bị thua thiệt, thường phải trả giá đắt trình hội nhập Là nước nghèo giới, sau chục năm bị chiến tranh tàn phá, Việt Nam bắt đầu thực chuyển đổi từ chế kế hoạch hoá tập trung sang chế thị trường, từ kinh tế tự túc nghèo nàn bắt đầu mở cửa tiếp xúc với kinh tế thị trường rộng lớn đầy rẫy sức ép, khó khăn Đứng trước xu phát triển tất yếu, nhận thức hội thách thức mà hội nhập đem lại, Việt Nam, phận cộng đồng quốc tế khước từ hội nhập Chỉ có hội nhập giúp Việt Nam khai thác hết nội lực sẵn có để tạo thuận lợi phát triển kinh tế Chính mà đại hội Đảng VII Đảng Cộng Sản Việt Nam năm 1991 đề đường lối chiến lược: “Thực đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ quốc tế, mở rộng quan hệ Footer Page of 145 Header Page of 145 kinh tế đối ngoại” Đến đại hội đảng VIII, nghị TW4 đề nhiệm vụ: “giữ vững độc lập tự chủ, đôi với tranh thủ tối đa nguồn lực từ bên ngoài, xây dựng kinh tế mới, hội nhập với khu vực giới” II Thực trạng hội nhập KTQT Việt Nam Tiến trình hội nhập KTQT Chúng ta có 16 Hiệp định thương mại tự (FTA) tham gia đàm phán, có FTA ký có hiệu lực, FTA ký chưa có hiệu lực, FTA kết thúc đàm phán FTA đàm phán.(theo http://infonet.vn/ 22/9/2016) Các mốc quan trọng là: Năm 1995 Việt Nam gia nhập ASEAN Năm 2000, Việt Nam ký kết Hiệp định thương mại song phương với Hoa Kỳ, tạo sức bật đầu tư, tăng trưởng xuất khẩu; Năm 2007, Việt Nam gia nhập WTO; Năm 2015 Việt Nam nước kết thúc đàm phán Hiệp định TPP Ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương cho biết:Việt Nam nước tích cực đàm phán, ký kết FTA giới Chúng ta có 16 FTA tham gia đàm phán, có FTA ký có hiệu lực, FTA ký chưa có hiệu lực, FTA kết thúc đàm phán FTA đàm phán Riêng năm 2015 đàm phán FTA: Hiệp định TPP, FTA Việt Nam – EU; FTA Liên minh kinh tế Á- Âu, FTA với Hàn Quốc ", Một số kết đạt xuất-Nhập (theo Thống kê Hải quan 18/01/2017 5:00 PM, https://www.customs.gov.vn) - mở rộng quan hệ thương mại, xuất hàng hoá tới 230 thị trường nước vùng lãnh thổ( Theo Báo cáo Bộ/ngành Uỷ ban quốc gia Hợp tác kinh tế quốc tế) - TS Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương nêu rõ chuyển biến lớn trình hội nhập Việt Nam: Từ đơn phương đến đa phương; từ kinh tế sang toàn diện; từ thương mại đầu tư sang lĩnh vực dịch vụ Hội nhập trở thành phận hữu cải cách phát triển - Với việc triển khai hoàn tất 15 FTA đến năm 2020, Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng mạng lưới kết nối rộng lớn với 56 kinh tế, có 18 thành viên APEC hầu hết trung tâm kinh tế giới, qua nâng cao hình ảnh quốc gia, vị quốc tế Việt Nam Chỉ riêng giai đoạn 2011 - 2013, Việt Nam thu hút 3.568 dự án FDI cấp với số vốn đăng ký 49.997 triệu USD, vốn thực 32.960 triệu USD tạo việc làm cho triệu lao động - Về Xuất _Nhập khẩu: Footer Page of 145 Header Page of 145 Theo số liệu thống kê sơ phổ biến ngày 17/01/2016 Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập tháng 12/2016 nước đạt 33,66 tỷ USD, tăng 3,5% tương ứng tăng 1,15 tỷ USD so với tháng trước Trong đó, xuất đạt 16,58 tỷ USD, tăng 2,8%, tương ứng tăng 451 triệu USD so với tháng trước; nhập đạt gần 17,08 tỷ USD, tăng 4,3% tương ứng tăng 702 triệu USD Tính đến hết 12 tháng/2016 tổng kim ngạch xuất nhập nước đạt 350,74 tỷ USD, tăng 7,1%, tương ứng tăng gần 23,16 tỷ USD so với kỳ năm trước Trong đó, xuất đạt 176,63 tỷ USD, tăng 9%, tương ứng tăng gần 14,62 tỷ USD; nhập đạt 174,11 tỷ USD, tăng 5,2%, tương ứng tăng 8,54 tỷ USD Cán cân thương mại hàng hóa nước tháng 12/2016 thâm hụt 494 triệu USD, đưa mức thặng dư thương mại năm 2016 2,52 tỷ USD Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất nhập hàng hóa từ năm 2006-2016 Nguồn: Tổng cục Hải quan + Thị trường xuất khẩu: Thị trường xuất năm 2016 Việt Nam chủ yếu tập trung khu vực Châu Á với kim ngạch 85,28 tỷ USD, chiếm 48,3% tổng kim ngạch xuất nước Trong bật như: thị trường Trung Quốc với kim ngạch 21,97 tỷ USD, tăng 28,4% so với kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 12,4% tổng kim ngạch xuất nước; thị trường Nhật Bản đạt gần 14,68 tỷ USD, tăng 3,9%, chiếm tỷ trọng 8,3%; Hàn Quốc đạt gần 11,42 tỷ USD, tăng 28%, chiếm tỷ trọng 6,5%; Thị trường Châu Mỹ đạt kim ngạch 47,38 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 26,8% tổng kim ngạch xuất nước Trong đó, Hoa Kỳ thị trường xuất lớn Việt Nam với kim ngạch 38,46 tỷ USD; tăng 14,9%, chiếm tỷ trọng 21,78%; Thị trường Châu Âu với kim ngạch gần 37,84 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 21,4% Trong đó, thị trường EU (28 nước) đạt gần 33,97 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 19,2%, thị trường xuất lớn thứ Việt Nam sau Hoa Kỳ Châu Đại Dương đạt kim ngạch gần 3,39 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 1,9%; Châu Phi đạt gần 2,74 chiếm tỷ trọng 1,6% + Thị trường nhập khẩu: Thị trường nhập Việt Nam năm 2016 chủ yếu tập trung Châu Á với kim ngạch 140,76 tỷ USD, tăng 4,5% so với kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 80,8% tổng kim ngạch nhập nước Trong đó, thị trường nhập lớn Việt Nam Trung Quốc với kim ngạch Footer Page of 145 Header Page of 145 gần 49,93 tỷ USD, tăng 0,9%, chiếm tỷ trọng 28,7%; đứng thứ thị trường Hàn Quốc đạt kim ngạch 32,03 tỷ USD, tăng 15,9%, chiếm tỷ trọng 18,4%; thị trường Nhật Bản đạt kim ngạch 15,03 tỷ USD, tăng 4,7%, chiếm tỷ trọng 8,6%; Châu Mỹ thị trường Nhật lớn thứ Việt Nam với kim ngạch gần 14,5 tỷ USD, tăng 4,3% so với kỳ năm trước; thị trường Châu Âu đạt kim ngạch gần 13,43 tỷ USD, tăng 9,5% Trong thị trường EU (28 nước) đạt kim ngạch 11,07 tỷ USD, tăng 6,18%, chiếm tỷ trọng 6,4% tổng kim ngạch nhập nước 3.Đầu tư Về vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước: Trong tháng đầu năm, hoạt động đầu tư, xây dựng chủ yếu tập trung vào thực dự án, công trình chuyển tiếp từ năm 2016 Chính phủ tích cực thực giải pháp nhằm huy động nguồn lực đầu tư xã hội đẩy nhanh tiến độ thực giải ngân vốn ngân sách nhà nước theo Quyết định số 2562/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2017 Theo đó, tháng đầu năm, vốn đầu tư thực từ nguồn ngân sách Nhà nước ước tính đạt 25,46 nghìn tỷ đồng, tăng 0,7% so với kỳ năm trước Tuy nhiên, tiến độ giải ngân so với kế hoạch nhiều đơn vị trung ương thấp so với tỷ lệ chung số vốn giải ngân giảm so với kỳ năm trước như: Bộ Giáo dục Đào tạo (giảm 57,8%); Bộ Tài nguyên Môi trường (giảm 39,8%); Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch (giảm 20,7%); Bộ Xây dựng ( giảm 56,9%); Bộ Công Thương (giảm 49,4%); Bộ Khoa học Công nghệ (giảm 59%); Bộ Thông tin Truyền thông (giảm 45,7%) Về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: Tiếp tục đà tăng trưởng năm 2016, số vốn đầu tư trực tiếp nước vào Việt Nam quý I năm 2017 đạt mức cao so với kỳ năm trước số dự án cấp mới, số vốn đăng ký vốn giải ngân Theo Cục Đầu tư nước (Bộ Kế hoạch Đầu tư), tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm góp vốn mua cổ phần 7,71 tỷ USD, tăng 77,6% so với kỳ năm 2016 Trong đó, có 493 dự án cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký 2,917 tỷ USD (tăng 6,5%); có 223 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 3,94 tỷ USD (tăng 206,4 %) 1077 lượt góp vốn, mua cổ phần nhà ĐTNN với tổng giá trị góp vốn 852,86 triệu USD (tăng 171,5%) Vốn giải ngân ước đạt 3,62 tỷ USD, tăng 3,4% so với kỳ năm 2016 Điều thấy kỳ vọng tích cực nhà đầu tư cải cách mạnh mẽ môi trường kinh doanh hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới Chính phủ thời gian gần đây.(hình 2) Hình 2:Đầu tư trực tiếp nước vào Việt Nam quý I(2011-2017) Footer Page of 145 Header Page of 145 Tăng trưởng kinh tế khả quan:ví dụ năm 2016 vừa qua GDP quý I năm 2016 tăng 5,48%, quý II tăng 5,78%, quý III tăng 6,56%, quý IV tăng 6,68%.Trong mức tăng 6,21% toàn kinh tếViệt Nam năm 2016, khu vực nông – lâm – thuỷ sản tăng 1,36%, thấp kể từ năm 2011 Ngành nông nghiệp với quy mô lớn khu vực (khoảng 75%) tăng thấp, mức 0,72% đóng góp 0,09 điểm phần trăm Ngành thuỷ sản tăng 2,8% đóng góp 0,09 điểm phần trăm Xét góc độ sử dụng GDP năm 2016, tiêu dùng cuối tăng 7,32% so với năm 2015, đóng góp 5,29 điểm phần trăm vào mức tăng chung (trong tiêu dùng cuối hộ dân cư đóng góp 4,81 điểm phần trăm); tích lũy tài sản tăng 9,71%, đóng góp 3,08 điểm phần trăm; chênh lệch xuất, nhập hàng hóa dịch vụ tình trạng nhập siêu làm giảm 2,16 điểm phần trăm mức tăng trưởng chung III Những thuận lợi khó khăn hội nhập kinh tế Việt Nam Hội nhập quốc tế tồn hai mặt đối lập Đó hội nhập kinh tế mang đến cho Việt Nam nhiều thời thuận lợi đem lại thách thức Kiểm chứng cho nhận định tình hình thực tế sau năm hội nhập kinh tế nước ta Thuận lợi 1.1 Hội nhập kinh tế quốc tế tạo điều kiện thuận lợi thị trường xuất nhập Việt Nam hưởng ưu đãi thuế quan , xóa bỏ hàng rào phi thuế quan chế độ đãi ngộ khác tạo điều kiện cho hàng hòa Việt Nam thâm nhập thị trường giới Tạo điều kiện cho mở rộng thị trường xuất tương lai Cùng với dần lớn mạnh doanh nghiệp kinh tế nước ta mở rộng kinh doanh dịch vụ biên giới quốc gia Khi xuất tăng kéo theo số lượng việc làm tạo nhiều Như có tác động tốt, tạo nhiều việc làm tăng thu nhập Footer Page of 145 Header Page of 145 người lao động Thực tế cho thấy chúng đạt khả quan Năm 2016, Việt Nam xuất siêu gần 2,7 tỷ USD, kim ngạch xuất ước đạt 16 tỷ USD tổng kim ngạch xuất 12 tháng năm 2016 ước đạt 175,94 tỷ USD, tăng 8,6% - ví dụ số ngành có xuất tăng: Điện thoại loại linh kiện xuất năm 2016 đạt 34,51 tỷ USD, tăng 14,4% so với năm 2015 Hàng dệt may xuất 23,56 tỷ USD, tăng 3,3% so với năm 2015 1.2 Hội nhập kinh tế quốc tế góp phần tăng thu hút đầu tư nước ngoài, viện trợ phát triển thức: – Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Tham gia hội nhập kinh tế quốc tế hội để thị trường nước ta mở rộng, điều hấp dẫn nhà đầu tư Họ mang vốn công nghệ vào nước ta, sử dụng lao động tài nguyên sẵn có nước ta làm sản phẩm tiêu thụ thị trường khu vực giới với ưu đãi mà nước ta có hội mở rộng thị trường, kéo theo hội thu hút vốn đầu tư nước Đây hội để doanh nghiệp nước huy động sử dụng vốn có hiệu số thống kê dòng vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) năm 2016 dần thành hình nhiều khả năng, năm 2016, tổng vốn FDI đăng ký tăng thêm đạt khoảng 20 tỷ USD số dự án cấp xu hướng tăng Trong 11 tháng năm 2016 có 2.240 dự án FDI cấp mới, tăng 20,8% so với kỳ năm 2015 Số dự án tăng vốn đáng kể hơn, với 1.075 dự án, tăng tới 55,3% so với kỳ năm ngoái “Các số liệu thống kê cho thấy tín hiệu rõ nét xu hướng đầu tư, dự án cấp lẫn tăng vốn Đặc biệt, phân tích kỹ tình hình giải ngân vốn FDI năm 2016, thấy, doanh nghiệp FDI hoạt động thuận lợi Trong 11 tháng, ước tính dự án đầu tư trực tiếp nước giải ngân 14,3 tỷ USD, tăng 8,3% so với kỳ năm 2015”, chuyên gia Cục Đầu tư nước phân tích Tính riêng 11 tháng năm 2016, có 2.194 doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước góp vốn, mua cổ phần với tỷ lệ góp vốn nhà đầu tư nước từ 51% trở lên với tổng giá trị vốn góp 3,9 tỷ USD Như vậy, tính chung đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, vốn đăng ký 11 tháng năm 2016 22tỷ USD, tăng 8,9% so với kỳ năm 2015 Hình 3:Vốn đăng kí FDI vào Việt Nam Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 1.3 Hội nhập quốc tế (gia nhập WTO) nâng cao vị ta trường quốc tế kinh tế, trị, ngoại giao Thực tế cho thấy vai trò nước ta hoạt động WTO, ASEAN, APEC, ASEM tổ chức quốc tế ngày nâng cao (giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Chủ tịch ASEAN…) 1.4 Tham gia hội nhập kinh tế quốc tế tạo điều kiện cho ta tiếp thu khoa học, công nghệ tiên tiến.đào tạo cán quản lý Việt Nam gia nhập kinh tế quốc tế tranh thủ kĩ thuật, công nghệ tiên tiến nước trước để đẩy nhanh trình công nghiệp hoá – đại hoá, tạo sở vật chất kĩ thuật cho công xây dựng chủ nghĩa xã hội Hội nhập kinh tế quốc tế đường để khai thông thị trường nước ta với khu vực giới, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn có hiệu Qua mà kĩ thuật, công nghệ có điều kiện du nhập vào nước ta, đồng thời tạo hội để lựa chọn kĩ thuật, công nghệ nước nhằm phát triển lực kĩ thuật, công nghệ quốc gia Trong cạnh tranh quốc tế công nghệ cũ số nước phát triển, lại mới, có hiệu nước phát triển Việt Nam Do yêu cầu sử dụng lao động công nghệ cao, có khả tạo nên nhiều việc làm Trong năm qua, cách mạng khoa học kĩ thuật, công nghệ thông tin viễn thông phát triển mạnh làm thay đổi mặt kinh tế giới tạo điều kiện để Việt Nam tiếp cận phát triển Sự xuất vào hoạt động nhiều khu công nghiệp đại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Đồng Nai, Bình Dương, Hải Phòng…và xí nghiệp liên doanh ngành công nghệ dầu khí chứng minh điều Hội nhập kinh tế quốc tế góp phần không nhỏ vào công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán nhiều lĩnh vực Phần lớn cán khoa học kĩ thuật, cán quản lý, nhà kinh doanh đào tạo nước Bởi liên doanh hay liên kết hay đầu tư từ nước từ người lao động đến nhà quản ký đào tạo tay nghề, trình độ chuyên môn nâng cao Trong lĩnh vực xuất lao động, theo số liệu tổng kết Bộ Lao động – Thương binh Xã hội Đặc biệt an ninh quốc phòng, việc hội nhập giúp ta tiếp thu khoa học, nhiều công nghệ tiên tiến, MỸ gỡ cấm vận với Việt Nam, giúp cho VN có vũ khí tân đại, học hỏi công nghệ, giúp nước ta bảo vệ đất nước 1.5 Hội nhập kinh tế quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho trình công nghiệp hóa, đại hóa đất nước.Tận dụng thành tựu cách mạng KH&CN đại, nước ta thẳng vào công nghệ rút ngắn trình CNH, HĐH khoảng cách phát triển kinh tế so với nước trước Với tiềm trí tuệ dồi dào, có chiến lược phát triển nguồn nhân lực đắn, nước ta sớm vào số lĩnh vực kinh tế tri thức 1.6 Hội nhập kinh tế quốc tế góp phần trì hoà bình ổn định, tạo dựng môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, nâng cao vị Việt Nam trường quốc tế Trước đổi mới, Việt Nam có quan hệ ngoại giao chủ yếu với Liên Xô nước Đông Âu, Hiện nay, nước ta có quan hệ ngoại giao với 179 quốc gia giới, thành viên 70 tổ chức, diễn đàn khu vực quốc tế tất lĩnh vực Trong năm gần Footer Page 10 of 145 Header Page 11 of 145 đây, Việt Nam tham gia ngày tích cực vào công việc ASEAN, ASEM, APEC, WTO, đảm đương thành công vai trò Ủy viên không thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2008-2009 Chủ tịch ASEAN năm 2010 Trong năm 2010, Việt Nam thức tham gia trình đàm phán Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); ký tắt Hiệp định Đối tác Hợp tác (PCA) với Liên minh Châu Âu chuẩn bị khởi động đàm phán Khu vực mậu dịch tự với Liên minh Châu Âu Những thành tựu góp phần tạo dựng trì môi trường hòa bình, ổn định thuận lợi cho phát triển, đồng thời đóng góp trực tiếp vào trình nâng cao sức mạnh tổng hợp đất nước Hội nhập tranh thủ nguồn lực bên quan trọng cho công xây đựng đất nước Đồng thời, việc tham gia tích cực vào việc giải vấn đề chung cộng đồng quốc tế, đóng góp vào trình xây dựng luật lệ chuẩn mực quốc tế góp phần bảo đảm hòa bình an ninh cho 1.7 Hội nhập kinh tế quốc tế tạo hội mở rộng giao lưu nguồn lực nước ta với nước Với dân số 80 triệu người, nguồn nhân lực nước ta dồi Nhưng không hội nhập quốc tế việc sử dụng nhân lực lãng phí hiệu Hội nhập kinh tế quốc tế tạo điều kiện cho nguồn nhân lực nước ta khai thông , giao lưu với nước, thực theo đường lối đối ngoại Đảng: “Việt Nam sẵn sàng bạn, đối tác tin cậy nước cộng đồng quốc tế” Ta thông qua hội nhập để xuất lao động sử dụng lao động thông qua hợp đồng gia công chế biến hàng xuất Đồng thời tạo hội để nhập lao động kỹ thuật cao, công nghệ sáng chế mà ta chưa có Khó khăn Mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế không đưa lại lợi ích mà đặt nước ta trước nhiều thử thách Nếu biện pháp ứng phó tốt thua thiệt kinh tế xã hội lớn Ngược lại, có chiến lược thông minh, sách hạn chế thua thiệt, dành lợi ích nhiều cho đất nước 2.1 Môi trường kinh doanh đầu tư Việt Nam cải tiến song nhìn chung chưa thuận lợi, nhiều khó khăn: Khuôn khổ pháp lý chưa đảm bảo cho cạnh tranh bình đẳng thành phần kinh tế, độc quyền số lĩnh vực số tổng công ty nhà nước, hệ thống tài ngân hàng yếu kém, thiếu minh bạch chế sách, chế độ thương mại nặng bảo hộ, thủ tục hành rườm rà, chưa thông thoáng Các thể chế thị trường thị trường vốn, sức lao động, thị trường công nghệ, thị trường bất động sản…còn sơ khai, chưa hình thành đồng 2.2 Nguồn nhân lực Việt Nam dồi tay nghề kém, lợi lao động rẻ có xu hướng dần: Trước mắt, giá nhân công rẻ có thị trường rộng lớn nên ngành may mặc giầy da hai ngành có lợi cạnh tranh cao nhóm năm sản phẩm công nghiệp có khả cạnh tranh Tuy nhiên lợi nhân công rẻ dần giá nhân công ngành cao số nước khu vực Hơn nữa, để đào tạo nghề, nâng Footer Page 11 of 145 Header Page 12 of 145 cao kĩ năng, trình độ tay nghề cần phí đầu tư lớn, điều làm cho giá thành sản phẩm tăng lên, ảnh hưởng đến sức cạnh tranh hàng hoá 2.3 Sức ép cạnh tranh thị trường quốc tế Thách thức lớn dễ nhận thấy xuất phát từ nước phát triển có trình độ kinh tế thấp, quản lý nhà nước nhiều yếu bất cập, doanh nghiệp đội ngũ doanh nhân nhỏ bé, sức cạnh tranh hàng hóa, dịch vụ nói riêng toàn kinh tế nói chung nhiều hạn chế, hệ thống sách kinh tế, thương mại chưa hoàn chỉnh Cho nên, nước ta gặp khó khăn lớn cạnh tranh nước trường quốc tế cấp độ: sản phẩm, doanh nghiệp quốc gia 2.4 Sự phân phối lợi ích không đồng khu vực, ngành, vùng miền đất nước Trên lĩnh vực xã hội, trình hội nhập quốc tế xu toàn cầu hoá đặt thách thức nan giải nước ta việc thực chủ trương tăng trưởng kinh tế đôi với xoá đói, giảm nghèo, thực tiến công xã hội Sở dĩ lợi ích toàn cầu hoá phân phối cách không đồng đều, nước có kinh tế phát triển thấp hưởng lợi Trong phạm vi quốc gia vậy, phận dân cư hưởng lợi ích hơn, chí bị tác động tiêu cực toàn cầu hoá; nguy thất nghiệp phân hoá giàu nghèo tăng lên mạnh mẽ Sức ép toàn diện nước ta thực cam kết với WTO đè nặng lên khu vực nông nghiệp nơi có tới gần 70% dân số lực lượng lao động xã hội, đồng thời hạn chế lớn sức cạnh tranh hàng hóa, chưa phù hợp nhiều sách Trong tình nêu, cấu xã hội biến động phức tạp khó lường, làm cho phân tầng, phân hoá xã hội trở thành yếu tố tiêu cực thân phát triển đất nước 2.5 Đội ngũ cán quản lý non Để bảo đảm tiến trình hội nhập đạt hiệu quả, bên cạnh tâm chủ trương, cần phải có đội ngũ cán quản lý nhà nước đội ngũ doanh nhân đủ mạnh chuyên gia nhiều lĩnh vực Đây khó khăn to lớn Việt Nam phần đông cán ta bị hạn chế kinh nghiệm điều hành kinh tế mở, có tham gia yếu tố nước Mặt khác, rào cản ngôn ngữ thách thức lớn trình hội nhập, doanh nghiệp Việt Nam thiếu hiểu biết thị trường giới luật pháp quốc tế, lực quản lý yếu, trình độ công nghệ hạn chế, nên không nắm bắt hội mở cửa thị trường nước để đẩy mạnh phát triển, không tăng thị phần thương mại quốc tế Nếu chuẩn bị phù hợp, thách thức chuyển thành khó khăn dài hạn khó khắc phục 2.6 Thu hút đầu tư nước giảm(hình 4) Hình 4: Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 2.7 Môi trường ngày bị ô nhiễm Môi trường ngày xấu thoái hóa môi trường đất, lạm dụng phân bón, thuốc trừ sâu, phát triển giống lúa cao sản làm cho đất bạc mầu nhanh, xói mòn tài nguyên đất, làm giảm độ phì đất, môi trường nước bị ô nhiễm công nghiệp sử dụng phân bón hóa chất nông nghiệp gây ra, tàn phá rừng tự nhiên, xuống cấp chất lượng rừng, sử dụng phát triển thủy sản, bão, lụt, lũ, hạn hán, cháy rừng xẩy nghiêm trọng Sâu bệnh ngày phát triển theo chiều hướng khó kiểm soát Sự phát triển lương thực thực phẩm thiếu bền vững Để phát triển nông nghiệp bền vững có bền vững môi trường mà phải đảm bảo bền vững kinh tế, bền vững xã hội Vì mưu sinh, người ta phải khai thác tài nguyên cách bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường Ngoài ra, số doanh nghiệp Việt Nam lấy danh nghĩa nhập phế liệu để tận dụng tái chế, thực chất nhập rác phế liệu có lẫn tạp chất khó loại bỏ trình xử lý từ nước phát triển, chủ yếu từ Mỹ với giá rẻ Điều biến môi trường sống Việt Nam thành bãi rác nước phát triển 2.8 Hội nhập kinh tế quốc tế đặt yêu cầu gìn giữ độc lập – an ninh – chủ quyền gìn giữ sắc văn hóa dân tộc Hiện nay, xu toàn cầu hóa khu vực hóa phát triển mạnh giới Những mối quan hệ kinh tế ngày mở rộng khỏi phạm vi quốc gia riêng biệt vươn tới nhiều lĩnh vực, không hạn chế thương mại hàng hóa mà lan toả sang lĩnh vực Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 khác dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ, sách cạnh tranh, môi trường Vấn đề đặt phải có quan niệm đắn khái niệm chủ quyền quốc gia trước xu làm để tận dụng cách có hiệu phát huy lợi mà bảo đảm giữ gìn sắc, bảo đảm chủ quyền quốc gia định hướng XHCN mà Đảng Nhà nước đề Xu toàn cầu hoá tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế thông qua “siêu lộ” thông tin với mạng Internet, mặt tạo điều kiện thuận lợi chưa có để dân tộc, cộng đồng nơi nhanh chóng trao đổi với hàng hoá, dịch vụ, kiến thức…Qua góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển khoa học công nghệ, mở mang hiểu biết văn hoá Mặt khác, trình làm nảy sinh mối nguy ghê gớm đồng hoá hệ thống giá trị tiêu chuẩn, đe doạ, làm suy kiệt khả sáng tạo văn hoá, nhân tố quan trọng tồn nhân loại Như có sở giữ gìn phát huy giá trị ưu tú văn hoá dân tộc đôi với tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại văn hoá Việt Nam ngày đóng vai trò vừa mục tiêu, vừa động lực điều tiết phát triển kinh tế xã hội =>Bài học rút ra: - Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế cần xuất phát từ yêu cầu bên đất nước, phù hợp với chuẩn bị mức độ sẵn sàng kinh tế doanh nghiệp Cần có thống quan điểm, nhận thức hành động, cần xây dựng khoa học thực tiễn để phục vụ tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế - Cần đảm bảo tầm nhìn dài hạn mục tiêu kinh tế, trị ngoại giao mục tiêu chiến lược tổng thể tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế - Hội nhập kinh tế quốc tế ngày đòi hỏi mức độ cam kết cao cam kết gia nhập WTO phạm vi mức độ Cần chủ động xem xét xây dựng, điều chỉnh khuôn khổ pháp lý nước để vừa phục vụ nhu cầu phát triển đất nước, vừa hỗ trợ tận dụng tốt hội mà tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế đem lại - Cần trọng tăng cường chất lượng nguồn nhân lực phục vụ hội nhập nâng cao lực nghiên cứu lực triển khai bao gồm quản trị - Hội nhập kinh tế quốc tế cần gắn kết với đổi kinh tế - xã hội nước để nâng cao hiệu tăng cường thúc đẩy, hỗ trợ lẫn mục tiêu phát triển chung đất nước, nội lực định, ngoại lực quan trọng - Hội nhập kinh tế quốc tế cần đặt mối quan hệ hài hòa với hội nhập lĩnh vực khác, hội nhập kinh tế quốc tế phải trọng tâm, nội dung quan trọng Hội nhập quốc tế - Kết hợp chặt chẽ Hội nhập kinh tế quốc tế với yêu cầu giữ vững độc lập tự chủ, chủ quyền an ninh quốc phòng; giữ gìn bảo vệ môi trường sinh thái ; Hội nhập kinh tế quốc tế phải gắn với trọng xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ IV Kết luận Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 Có thể nói, hội nhập quốc tế nước ta trình với hội thách thức đan xen tồn dạng tiềm chuyển hoá lẫn Cơ hội thách thức trở thành thực điều kiện cụ thể, mà vai trò nhân tố chủ quan có tính định lớn, trước hết hiệu hoạt động lãnh đạo Đảng, điều hành quản lý Nhà nước tinh thần tự lực tự cường, đoàn kết toàn dân tộc Thực tế chứng tỏ việc kiên định quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hoà bình, hợp tác phát triển; sách đối ngoại rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ quốc tế với chủ trương chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế lựa chọn đắn, tất yếu nước ta bối cảnh toàn cầu hoá sôi động Những thành tựu quan trọng giành trình hội nhập quốc tế, trước hết hội nhập kinh tế quốc tế sở để đất nước ta vững bước đường hội nhập phát triển, sớm khỏi tình trạng phát triển, công nghiệp hoá, đại hoá thành công, hướng tới mục tiêu chiến lược dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam năm tới đứng trước hội thách thức không nhỏ Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế thực điều kiện tiên để Việt Nam phát triển kinh tế hoàn thành sứ mệnh “sánh vai với cường quốc năm châu” Việt Nam hội nhập với giới tạo nhiều điều kiện thuận lợi Đó không đơn mở rộng giao lưu với nước mà minh chứng cho khẳng định vị trí trường quốc tế Từ việc mở rộng thị trường, thu hút vốn đầu tư…làm cho doanh nghiệp có thị phần ngày rộng lớn giới Tuy nhiên trình hội nhập không tránh khỏi khó khăn, thử thách như: hội nhập với tổ chức kinh tế quốc tế đe doạ đến tồn số doanh nghiệp nước, ảnh hưởng tới trị, văn hoá quốc gia…Nhưng không mà bỏ thời Trái lại, “hoà nhập không hoà tan”, doanh nghiệp Việt Nam hông tự chôn mà tìm giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Nói cách chung nhất, tranh thủ thời cơ, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh trình chủ động hội nhập Chúng ta, chủ nhân tương lai đất nước phải thấy tầm quan trọng vấn đề hội nhập phát triển quốc gia Từ thực tốt trách nhiệm để góp phần vào tiến đất nước Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Toàn văn Hiệp định TPP; Website Cục Đầu tư nước (Bộ Kế hoạch Đầu tư); Nguyễn Đức Thành (2015), Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2015; Toàn văn Hiệp định Thương mại tự Việt Nam Liên minh châu Âu; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập số 107/2016/QH13 ngày 6/4/2016 6.Nguyễn Hồng Nga: Báo cáo Kinh tế giới Việt Nam: Những điểm nhấn năm 2012 triển vọng 2013 7.Tài liệu môn học http://nghiencuuquocte.net, 8.Yoshiteru Uramoto, Giám đốc ILO khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Bình luận về Hội nhập kinh tế đem lại lợi ích cho Việt Nam Asean 9.Bài bình luận TS Lê Đăng Doanh “Cộng đồng Kinh tế Asean AEC: Cơ hội thách thức Việt Nam” vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_tế_Việt_Nam 10 http://ncif.gov.vn/ kế hoạch đầu tư trung tâm thông tin dự báo kinh tế-xã hội quốc gia Footer Page 16 of 145 ... lượng lao động xã hội, đồng thời hạn chế lớn sức cạnh tranh hàng hóa, chưa phù hợp nhiều sách Trong tình nêu, cấu xã hội biến động phức tạp khó lường, làm cho phân tầng, phân hoá xã hội trở thành... vốn, mua cổ phần, vốn đăng ký 11 tháng năm 2 016 22tỷ USD, tăng 8,9% so với kỳ năm 2 015 Hình 3:Vốn đăng kí FDI vào Việt Nam Footer Page of 14 5 Header Page 10 of 14 5 1. 3 Hội nhập quốc tế (gia nhập... Header Page of 14 5 Theo số liệu thống kê sơ phổ biến ngày 17 / 01/ 2 016 Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập tháng 12 /2 016 nước đạt 33,66 tỷ USD, tăng 3,5% tương ứng tăng 1, 15 tỷ USD so với
- Xem thêm -

Xem thêm: Văn hóa là 1 sản phẩm do con người sáng tạo ra từ thử bình minh của xã hội loài người nhưng hiện nay khái niệm về văn hóa vẫn chưa được thống nhất, Văn hóa là 1 sản phẩm do con người sáng tạo ra từ thử bình minh của xã hội loài người nhưng hiện nay khái niệm về văn hóa vẫn chưa được thống nhất, Văn hóa là 1 sản phẩm do con người sáng tạo ra từ thử bình minh của xã hội loài người nhưng hiện nay khái niệm về văn hóa vẫn chưa được thống nhất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay