Tình hình đầu tư phát triển ngành Công nghiệp Dệt May quốc doanh thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội

107 142 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 08:35

Header Page of 149 LỜI NÓI ĐẦU Công nghiệp dệt may có Việt Nam từ kỷ nay, hoạt động thủ công truyền thống thêu thùa tồn từ lâu nhiều Theo số tài liệu ghi chép phát triển thức ngành công nghiệp Khu công nghiệp dệt Nam Định thành lập vào năm 1889 Sau chiến tranh giới lần thứ II, ngành công nghiệp phát triển nhanh hơn, đặc biệt miền Nam, hãng dệt có máy móc đại Châu Âu thành lập Trong thời kỳ này, miền Bắc, doanh nghiệp Nhà nước sử dụng thiết bị Trung Quốc, Liên Xô cũ Đông Âu thành lập Mặc dù từ năm 1970, ngành bắt đầu xuất từ đầu năm 1990, sau thực công đổi thời kỳ phát triển quan trọng hướng xuất bắt đầu Công nghiệp Dệt May ngành có ý nghĩa quan trọng giai đoạn chuyển đổi Việt Nam từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trường Dệt may phần cấu thành quan trọng sách định hướng xuất đất nước, cách chung hơn, nỗ lực Việt Nam để hoà nhập vào kinh tế quốc tế Công nghiệp Dệt May tất yếu ngành chủ yếu xuất giai đoạn đầu phát triển nước Sự thành công xuất ngành thường mở đường cho xuất chiến lược phát triển định hướng phát triển có sở rộng Sự thất bại xuất ngành triệu chứng trở ngại có tính thâm cố đế nước bất lực, không phát huy lợi so sánh tiềm Vì ngành công nghiệp quan trọng không với tư cách nguồn xuất tạo việc làm chính, mà tăng trưởng ngành cho thấy kết hoạt động kinh tế cách tổng hợp Hà Nội thủ đô nước bước vào thời kỳ công nghiệp hóa đại hoá đất nước mà Nghị Trung Ương VII rõ: Công nghiệp Footer Page 11of 149 Header Page of 149 hóa nhằm vào ngành mũi nhọn theo hướng xuất Với vai trò ngành công nghiệp chủ lực trình phát triển kinh tế xã hội Hà Nội, ngành Công nghiệp Dệt May địa bàn Hà Nội cần khẳng định tồn phát triển thời gian tới góp phần vào phát triển kinh tế xã hội Hà Nội phát triển chung nước Thách thức ngành công nghiêp Dệt May Việt Nam Công nghiệp Dệt May Hà Nội phải sản xuất hướng xuất khẩu, sản xuất sản phẩm có chất lượng cao phạm vi sản xuất lớn để đương đầu với khủng hoảng kinh tế châu á, để cạnh tranh với nước lánh giềng Thêm vào biến đổi nhanh chóng thị trường giới khu vực với phát triển vũ bão khoa học công nghệ buộc ngành phải có hướng phát triển kết hợp lợi ngành cộng với tận dụng hội giới, nước giành cho Hà Nội Đó vấn đề đặt cho ngành Dệt May Hà Nội trước thềm kỷ 21 Chuyên đề: “Tình hình đầu tư phát triển ngành Công nghiệp Dệt May quốc doanh thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội” nội dung gồm có ba chương: Chương I: Một số vấn đề lý luận chung đầu tư Chương II: Tình hình đầu tư phát triển vào ngành công nghiệp Dệt May quốc doanh thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội Chương III: Phương hướng giải pháp tiếp tục đầu tư phát triển ngành Dệt May quốc doanh Hà Nội thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội thời gian tới Mục đích nghiên cứu nhằm giới thiệu khái quát tình hình đầu tư phát triển ngành công nghiệp Dệt May quốc doanh thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội năm gần đây, từ thấy rõ tồn tại, vai trò ngành phát triển kinh tế xã hội giải pháp nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp Phương pháp nghiên cứu: vấn đề cần giải chuyên đề phân tích giác độ kinh tế chủ yếu, sử dụng phương pháp sản phẩmso sánh nhằm phân tích cách rõ ràng vấn đề theo mục, Footer Page 22of 149 Header Page of 149 sở số liệu thống kê, tổng hợp nhận xét đánh giá có tính định tính để rút kết luận CHƯƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN I KHÁI NIỆM VỀ ĐẦU TƯ VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Khái niệm đầu tư Đầu tư giác độ kinh tế hi sinh giá trị gắn với việc tạo giá trị tài sản cho kinh tế Khái niệm đầu tư phát triển Là trình chuyển hoá vốn tiền thành vốn vật nhằm tạo yếu tố sản xuất kinh doanh dịch vụ, đời sống, tạo tài sản mới, lực sản xuất trì tiềm lực sẵn có cho kinh tế Vai trò đầu tư phát triển: vai trò đầu tư phát triển thể hai mặt sau đây: Thứ nhất: Trên giác độ kinh tế đất nước: a Đầu tư tác động đến tổng cung vừa tác động đến tổng cầu Trong ngắn hạn, đầu tư tác động đến tổng cầu tổng cung chưa kịp thay đổi Khi đầu tư tăng làm cho tổng cầu tăng kéo theo sản lượng cân tăng giá yếu tố đầu vào tăng theo Khi thành đầu tư chưa phát huy tác dụng, lực vào hoạt động tổng cung đặc biệt tổng cung dài hạn tăng thêm, kéo theo sản lượng tiềm tăng giá sản phẩm giảm Sản lượng tăng, giá giảm cho phép tăng tiêu dùng Tăng tiêu dùng lại kích thích sản xuất Sản xuất phát triển nguồn gốc để tăng tích luỹ, phát triển kinh tế xã hội, tăng thu nhập cho Footer Page 33of 149 Header Page of 149 người lao động, nâng cao đời sống thành viên xã hội b Đầu tư tác động hai mặt đến ổn định kinh tế Sự tác động không đồng thời mặt thời gian đầu tư tổng cầu tổng cung nề kinh tế làm cho môĩ thay đổi đầu tư, dù tăng hay giảm lúc vừa yếu tố trì ổn định vừa yếu tố phá vỡ ổn định kinh tế quốc gia Chẳng hạn tăng đầu tư, cầu yếu tố đầu tư tăng làm cho giá hàng hoá có liên quan tăng (giá chi phí vốn, gía công nghệ, lao động, vật tư) đến mức dẫn đến tình trạng lạm phát Lạm phát làm cho sản xuất đình trệ, đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn tiền lương ngày thấp hơn, thâm hụt ngân sách, kinh tế phát triển chậm lại Mặt khác tăng đầu tư làm cho cầu yếu tố có liên quan tăng, sản xuất ngành phát triển, thu hút thêm lao động, giảm tình trạng thất nghiệp, nâng cao đời sống người lao động, giảm tệ nạn xã hội Tất tác động tạo điều kiện phát triển kinh tế Khi tăng đầu tư dẫn đến tác động hai mặt theo chiều hướng với tác động Vì điều hành kinh tế vĩ mô kinh tế, nhà hoạt động sách cần thấy hết tác động hai mặt để đưa sách nhằm hạn chế tác động xấu, phát huy tác động tốt, trì ổn định toàn kinh tế c Đầu tư tác động đến tốc độ tăng trưởng phát triển kinh tế Kết nghiên cứu nhà đầu tư cho thấy: muốn giữ tốc độ tăng trưởng mức trung bình tỷ lệ đầu tư phải đạt từ 15 – 25 % so với GDP tuỳ thuộc vào ICOR nước Mức tăng trưởng GDP = Vốn đầu tư /ICOR Nếu ICOR không đổi mức tăng trưởng hoàn toàn phụ thuộc vào mức đầu tư Tại nước phát triển, ICOR thường lớn, từ – thừa vốn, thiếu lao Footer Page 44of 149 Header Page of 149 động, vốn sử dụng nhiều để thay lao động sử dụng nhiều công nghệ có giá cao Còn nước chậm phát triển ICOR thấp từ – thiếu vốn thừa lao động, sử dụng nhiều lao động để thay vốn, sử dụng công nghệ đại, giá rẻ Chỉ tiêu ICOR nước phụ thuộc vào nhiều nhân tố, thay đổi theo trình độ phát triển kinh tế chế sách nước Kinh nghiệm nước cho thấy, tiêu ICOR phụ thuộc mạnh vào cấu kinh tế hiệu đầu tư ngành, vùnh lãnh thổ phụ thuộc vào hiệu sách kinh tế nói chung Đối với nước phát triển, phát triển chất coi vấn đề đảm bảo nguồn vốn đầu tư đủ để đạt tỷ lệ tăng thêm sản phẩm quốc nội dự kiến Tại nhiều nước, đầu tư đóng vai trò huých ban đầu, tạo đà cho cất cánh kinh tế ( nước NICS, nước Đông Nam Á ) d Đầu tư chuyển dịch cấu kinh tế Kinh nghiệm nước giới cho thấy đường tất yếu để tăng trưởng nhanh tốc độ mong muốn (từ 9% – 10%) tăng cường đầu tư tạo phát triển nhanh khu vực công nghiệp dịch vụ Đối với ngành nông- ngư nghiệp có hạn chế đất đai khả sinh học , để đạt tốc độ tăng trưởng từ 5% – 6% khó khăn Như sách đầu tư định trình chuyển dịch cấu kinh tế quốc gia nhằm đạt tốc độ tăng trưởng nhanh toàn kinh tế đất nước Về cấu lãnh thổ, đầu tư có tác dụng giải cân đối phát triển vùng lãnh thổ, đưa vùng phát triển thoát khỏi đói nghèo, phát huy tối đa lợi so sánh tài nguyên, địa thế, kinh tế, trị vùng có khả phát triển nhanh hơn, làm bàn đạp thúc đẩy vùng khác phát triển Footer Page 55of 149 Header Page of 149 e Đầu tư với việc tăng cường khả khoa học công nghệ đất nước Công nghệ trung tâm công nghiệp hoá Đầu tư điều kiện tiên phát triển tăng cường khả công nghệ đất nước ta Theo đánh giá chuyên gia công nghệ, trình độ công nghệ Việt Nam lạc hậu nhiều hệ so với giới khu vực Việt Nam số 90 nước công nghệ Với trình độ công nghệ lạc hậu này, trình công nghiệp hoá, đại hoá Việt Nam gặp nhiều khó khăn không đề chiến lược đầu tư phát triển công nghệ lâu dài, nhanh chóng vững Có hai đường để có công nghệ tự nghiên cứu phát minh cônh nghệ nhập công nghệ từ nước Dù tự nghiên cứu hay nhập công nghệ từ nước cần phải có tiền, cần có vốn đầu tư Mọi phương án đổi công nghệ không gắn với nguồn vốn đầu tư phương án không khả thi Thứ hai: Đối với sở sản xuất kinh doanh dịch vụ Đầu tư định đời, tồn phát triển sở Chẳng hạn để tạo dựng sở vật chất kỹ thuật cho đời sở cần phải xây dựng nhà xưởng, cấu trúc hạ tầng, mua sắm lắp đặt thiết bị máy móc bệ, tiến hành công tác xây dựng thực chi phí khác gắn liền với hoạt động chu kỳ sở vật chất kỹ thuật vừa tạo Các hoạt động hoạt động đầu tư sở sản xuất kinh doanh dịch vụ tồn tại: Sau thời gian hoạt động, sở vật chất kỹ thuật sở bị hao mòn, hư hỏng Để trì hoạt động bình thường cần định kỳ tiến hành sửa chữa lớn thay sở vật chất kỹ thuật hư hỏng, hao mòn đổi để thích ứng với điều kiện hoạt động phát triển khoa học kỹ Footer Page 66of 149 Header Page of 149 thuật nhu cầu tiêu dùng sản xuất xã hội, phải mua sắm trang thiết bị thay trang thiết bị cũ lỗi thời, có nghĩa phải đầu tư Đối với sở vô vị lợi tồn tại, để trì hoạt động , tiến hành sửa chữa lớn định kỳ sở vật chất kỹ thuật phải thực chi phí thường xuyên Tất hoạt động hoạt động đầu tư 4.Nguồn vốn đầu tư phát triển: gồm có nguồn vốn nước nguồn vốn nước b Nguồn vốn nước:  Đối với quan quản lý Nhà nước, sở hoạt động xã hội phúc lợi công cộng vốn đầu tư ngân sách cấp (tích luỹ qua ngân sách viện trợ qua ngân sách) vốn viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho sở vốn tự có sở ( chất tích luỹ từ phần tiền thưà dân đóng góp không dùng đến)  Đối với doanh nghiệp quốc doanh, vốn đầu tư hình thành từ nhiều nguồn bao gồm vốn ngân sách (lấy từ phần tích luỹ ngân sách, vốn khấu hao bản, vốn viện trợ qua ngân sách), vốn tự có doanh nghiệp, vốn vay, vốn phát hành trái phiếu, vốn góp liên doanh liên kết với tổ chức nước hình thức huy động vốn khác quy định theo điều 11 nghị định 56/CP ngày 3/10/1996  Đối với doanh nghiệp ngoaì quốc doanh vốn đầu tư bao gồm vốn tự có, vốn vay, vốn cổ phần, vốn liên doanh liên kết với tổ chức cá nhân nước Đối với công ty cổ phần, nguồn vốn bao gồm tiền thu phát hành trái phiếu c Vốn huy động nước ngoài: bao gồm vốn đầu tư gián tiếp vốn đầu tư trực tiếp  Vốn đầu tư gián tiếp: vốn Chính phủ, tổ chức quốc tế, tổ Footer Page 77of 149 Header Page of 149 chức phi phủ thực hình thức khác viện trợ hoàn lại viện trợ không hoàn lại, cho vay ưu đãi với thời hạn dài lãi suất thấp, kể vay hình thức thông thường Một hình thức phổ biến đầu tư gián tiếp tồn loại hình ODA – viện trợ phát triển thức nước công nghiệp phát triển Vốn đầu tư gián tiếp thường lớn có tác dụng mạnh nhanh việc giải dứt điểm nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội nước nhận đầu tư Tuy nhiên tiếp nhận vốn đầu tư gián tiếp thường gắn với trả giá trị tình trạng nợ nần chồng chất không sử dụng có hiệu vốn vay thực nghiêm ngặt chế độ trả vốn vay Các nước Đông Nam Á NICS Đông Á thực giải pháp vay dài hạn, vay ngắn hạn hạn chế đặc biệt không vay thương mại Vay dài hạn lãi suất thấp, việc trả nợ không khó khăn có thời gian hoạt động đủ để thu hồi vốn Vốn đầu tư trực tiếp: vốn doanh nghiệp cánh ân nước đầu tư sang nước khác trực tiếp quản lý tham gia quản lý trình sử dụng thu hồi vốn bỏ Vốn thường không đủ lớn để giải dứt điểm vấn đề kinh tế xã hội nước nhận đầu tư Tuy nhiên với vốn đầu tư trực tiếp, nước nhận đầu tư lo trả nợ, lại dễ dàng có công nghệ (do người đầu tư đem vào góp vốn sử dụng) có công nghệ bị cấm xuất theo đường ngoại thương lý cạnh trang hay cấm vận nước nhận đầu tư; học tập kinh nghiệm quản lý, tác phong làm việc theo lối công nghiệp nước ngoài, gián tiếp có chỗ đứng thị trường giới, nhanh chóng giới biết đến thông qua quan hệ làm ăn với nhà đầu tư Nước nhận đầu tư phải chia sẻ lợi ích kinh tế đầu tư đem lại với người đầu tư theo mức độ góp vốn họ Footer Page 88of 149 Header Page of 149 II VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHIỆP DỆT MAY ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM Vai trò công nghiệp dệt may với tăng trưởng kinh tế Ngành công nghiệp Dệt May có vai trò quan trọng phát triển kinh tế quốc dân nhằm đảm bảo nhu cầu tiêu dùng nước xuất khẩu, có điều kiện mở rộng thương mại quốc tế mang lại nhiều nguồn thu cho đất nước Trong nghị Đại hội Đảng lần thứ VII Đảng rõ “ Đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu đa dạng ngày cao phục vụ tốt cho nhu cầu nước xuất khẩu” Điều công nghiệp Dệt May có vai trò quan trọng tiến trình công nghiệp hoá đại hoá đất nước Nó thể điểm sau: a Cung cấp hàng hoá tiêu dùng Một nhiệm vụ hàng đầu ngành cung cấp sản phẩm cho thị trường nước Trước hêt đáp ứng nhu cầu mặt hàng loại quần áo, bít tất, vải vóc…từ đơn giản đến phức tạp, từ bình dân đến cao cấp Khi chất lượng sống nâng cao nhu cầu may mặc lại lớn Các sản phẩm quần áo thời trang trở thành nhu cầu hầu hết tầng lớp dân cư xã hội, đặc biệt giới trẻ Với đất nước có tổng số dân khoảng 80 triệu người nhu cầu may mặc lại lớn Do vậy, đầu tư phát triển cho ngành Dệt May cần có định hướng vào thị trường nước, sản xuất nhiều mặt hàng phong phú mẫu mã kiểu cách để kích thích tiêu dùng nước, hướng dẫn khuynh hướng thời trang cho người tiêu dùng Ngành dệt may tổ chức phạm vi toàn quốc, có đủ sức giải mối quan hệ sản xuất lưu thông tổ chức thống có điều hành chặt chẽ từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ, bán buôn bán lẻ làm chủ thị trường nước tình huống, tránh tượng bán quota đơn vị thành viên( công ty may) Công nghiệp dệt may coi định hướng để cung cấp sản Footer Page 99of 149 Header Page 10 of 149 phẩm cho khoảng 100 triệu dân vào năm 2010 b Cung cấp sản phẩm xuất khẩu, mở rộng thương mại quốc tế Lợi so sánh yếu tố thúc đẩy quan hệ ngoại thương, buôn bán trao đổi quốc gia toàn giới Nó góp phần nâng cao lợi ích nước tham gia trao đổi Trong điều kiện đặc thù, quốc gia tự tìm thấy lợi so sánh với quốc gia khác Đặc trưng Công nghiệp Dệt May sử dụng nhiều nhân công, phí nhân công chiếm tỷ lệ cao tổng giá thành Việt Nam có chi phí lao động thấp, lao động dồi dào, cần cù khéo léo, lợi Việt Nam Việc tập trung vào lợi giúp doanh nghiệp Việt Nam hạ giá thành sản phẩm, tăng khả cạnh tranh Tuy nhiên việc tận dụng lợi phụ thuộc lớn vào khả quản lý doanh nghiệp Việt Nam Với đường lối mở cửa hoà nhập thị trường giới nói chung nước khu vực nói riêng, với chuyển dịch công nghệ diễn sôi nổi, ngành Dệt May có nhiều thuận lợi để phát triển Trong giai đoạn đầu trình công nghiệp hoá đại hoá đất nước công nghiệp Dệt May đóng vai trò ngành tích luỹ tư cho trình phát triển công nghiệp sau Dệt May Việt Nam đẩy mạnh xuất theo hình thức gia công phương thức thương mại thông thường với số nước có công nghiệp phát triển Nhật Bản, Canada, nước công nghiệp Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc, Singapore Gần Mỹ bỏ cấm vận bình thường hoá quan hệ với Việt Nam, hàng Dệt May có thêm thị trường Mỹ Quá trình tạo tin cậy mặt chất lượng, số lượng, mẫu mã sản phẩm thực hợp đồng phương thức nhằm trì ốn định mở rộng thêm thị trường quốc tế Cho đến ngành có quan hệ buôn bán với 200 công ty thuộc 40 nước giới khu vực Từ tiến hành công đổi mới, giá trị kim ngạch xuất ngành Dệt May tăng lên mạnh mẽ Kim ngạch xuất tăng từ 43 triệu USD năm 1988 lên Footer Page 10 of 149 10 Header Page 93 of 149 C ô n g n g h i ệ p d ệ t m a y t h u ộ c C ô n g n g h i ệ p H N ộ i Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu trồng vải cung cấp nguyên liệu cho ngành Dệt Để cung cấp đủ nguyên liệu cho ngành Dệt May trước hết cần phải ưu tiên tập trung đầu tư vào nghiên cứu phát triển vùng nguyên liệu trồng tập trung có chất lượng cao suất cao cho ngành dệt, phát triển công nghệ hoá dầu vi sinh sản xuất sợi nhân tạo để tương lai không xa sản xuất đủ nguyên liệu cho ngành dệt Theo tính toán chuyên gia, hàng năm nước ta phải nhập – vạn xơ nguyên liệu với kim ngạch 80 – 100 triệu USD để cung ứng cho nhu cầu ngành dệt Nhu cầu tăng khoảng 13 vạn vào năm 2010, có nghĩa đáp ứng 70% nhu cầu ngành dệt Còn nay, sản lượng đáp ứng 10-15% nguyên liệu cho ngành dệt Để đáp ứng cho nhu cầu ngành Công nghiệp Dệt May nước Công nghiệp Dệt May thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội đầu tư phát triển vùng nguyên liệu cần thiết Tháng năm 2000 vừa qua, tổng công ty Dệt May lập xong chương trình phát triển vải quốc gia, mục tiêu đề là “ trồng 150000 bông, suất bình quân 18 tạ hạt/ha, đáp ứng 70% yêu cầu nguyên liệu xơ cho ngành dệt, thay dần xơ nhập khẩu, tiến tới tự túc nguyên liệu từ nguồn sản xuất nước” Hiện ngành tạo tiền đề cho phát triển ngành để đạt chiến lược đề xác lập phương thức tổ chức sản xuất, hộ nông dân trồng bông, công ty làm dịch vụ kỹ thuật đầu tư vật tư bao tiêu sản phẩm với giá bảo hiểm từ đầu vụ; ngành xây dựng số sở chế biến vùng trồng tập trung, với công nghệ đại, đáp ứng công suất chế biến nâng cao chất lượng xơ Tổng công suất nhà máy đạt 30000 hạt/ năm Tuy nhiên nhiều vấn đề mà Nhà nước Footer Page 93 of 149 92 Header Page 94 of 149 Công nghiệp dệt may Sở Công nghiệp Hà Nội cần phải đầu tư mức sở hạ tầng vùng trồng bông, vùng sâu vùng xa chưa tốt nên việc vận chuyển cung ứng vật tư hay tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn Nguồn vốn cho sản xuất nhỏ bé, cụ thể năm công ty Bông Việt Nam cần 95 – 120 tỷ đồng cho đầu tư cho sản xuất thu mua sản phẩm nông dân, cấp 6,5 tỷ đồng tiền vốn lưu động… Chương trình phát triển vải đến năm 2010 dự kiến quy hoạch vùng trồng nước: - Vùng Tây Nguyên (là vùng trồng rộng lớn khắp nước) - Vùng Đông Nam Bộ - Vùng Nam Trung Bộ - Vùng Đồng Sông Cửu Long - Vùng phía Bắc Để đạt mục tiêu Nhà Nước cần đầu tư đủ nguồn vốn theo yêu cầu Chương trình Theo ước tính nhu cầu vốn cho đầu tư vải từ đến 2010 1505 tỷ đồng, từ vốn ngân sách 605 tỷ , vay tín dụng 600 tỷ, tự huy động 300 tỷ Vốn ngân sách chủ yếu dành cho hoạt động: điều tra quy hoạch (8 tỷ), nghiệp khoa học (40 tỷ), khuyến nông (100 tỷ), đào tạo khoảng 400 cán kỹ thuật (7 tỷ), dự phòng giống (50 tỷ, luân chuyển hàng năm), đầu tư hạ tầng cho vùng trồng chủ yếu đường giao thông liên xã chưa tính công trình thuỷ lợi (300 tỷ), hỗ trợ 1% lãi suất dự trữ xơ (400 tỷ) Vốn vay tín dụng cho việc đầu tư sở chế biến xơ (400 tỷ) Vốn vay huy động tập trung cho sản xuất (300 tỷ) Với Chương trình này, hiệu lớn: tiết kiệm lượng ngoại tệ mạnh việc nhập xơ Với giá 1,35 USD/kg, tiết kiệm 40,5 triệu USD, 128,25 triệu USD vào 2005, 2010; thu Footer Page 94 of 149 94 Header Page 95 of 149 Công nghiệp dệt may Sở Công nghiệp Hà Nội 100 tỷ đồng gần 325 tỷ đồng từ sản phẩm phụ (dầu bông, khô dầu bông) Đồng thời với hiệu kinh tế, tạo việc làm cho 120 đến 300 ngàn lao động nông nghiệp vào năm 2005 2010 Giải pháp mở rộng thị trường Những hạn chế lớn thị trường tiêu thụ sản phẩm nguyên nhân quan trọng làm chậm tốc độ phát triển công nghiệp Dệt May địa bàn Cơ chế kế hoạch hoá tập trung cao độ trước để lại hậu nghiêm trọng, thị trường bị phân tán chia cắt theo yếu tố, hình thức sở hữu…Điều ảnh hưởng xấu đến việc phát triển lực lượng sản xuất Do để phát triển thị trường trước hết cần xây dựng thị trường đồng thống nhất, tạo điều kiện phát huy sức mạnh tổng hợp thị trường địa phương nước bước hội nhập vào thị trường quốc tế Mở rộng thị trường nội địa thông qua hình thức bán buôn, bán lẻ, thông qua hệ thống đại lý sở nghiên cứu thị hiếu người tiêu dùng, thông tin quảng cáo, khuyến cho người tiêu dùng để họ tiếp cận dễ dàng với sản phẩm Tích cực mở rộng đại lý vào khu vực miền Nam thành phố Hồ Chí Minh số tỉnh Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Sông Bé, khu vực miền Trung…Đối với miền Bắc tăng cường thêm cửa hàng đại lý số tỉnh khác Hải Phòng, Thái Bình… Phát triển thị trường nước hướng doanh nghiệp địa bàn phát triển theo hướng quan trọng song không đủ không đề cập đến việc định hướng mở rộng thị trường giới, thực kinh tế mở cho thành phần kinh tế Ngày giới có xu hướng toàn cầu hoá, Việt Nam trở thành thành viên thức khối ASEAN kéo theo giao lưu kinh tế Việt Nam nước khu vực ngày phát triển mạnh mẽ Hàng hoá có hàm lượng kỹ thuật cao phát triển khắp Footer Page 95 of 149 95 Header Page 96 of 149 Công nghiệp dệt may Sở Công nghiệp Hà Nội giới, tạo thách thức lớn sản xuất truyền thống nước ta nói chung địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng Từ lý mà ngành Dệt May bàn Hà Nội nước phải có chiến lược chiếm lĩnh thị trường nước để khẳng địng vị trí Hàng Dệt May Việt Nam có mặt nhiều nước giới EU, Nhật chưa thể xâm nhập vào thị trường Mỹ, thị trường đầy tiềm Mỹ thị trường xuất nước Châu Á Bởi thị trường Mỹ thị trường lớn giới thị trường tự do, thoả mãn nhiều hạng mục chất lượng, mặt hàng, giúp cho nhà xuất hình thành chỗ đứng thích hợp thị trường ( sở địa lý chất lượng ) phù hợp với điều kiện họ Nền kinh tế Mỹ tăng trưởng ổn định thập kỷ 90 trì tiêu dùng mức cao Riêng hàng may mặc, hai năm 1998 1999 mức chi tiêu nhóm hàng tăng 6,3%/năm so với 4,2%/năm so với thời kỳ 1992 – 1997 Châu Á khu vực xuất hàng may mặc lớn sang Mỹ với tổng giá trị xuất năm 1999 30,8 tỷ USD, chiếm 55% tổng giá trị nhập hàng may mặc vào Mỹ Trong Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông nằm nhà xuất may mặc lớn vào thị trường Mỷ vài năm gần chiếm 27% tổng giá trị nhập hàng may mặc Mỹ Tuy nhiên, nhà xuất dần thị phần Mỹ kể từ đầu thập niên 90 Riêng Trung Quốc thị phần xuất giảm từ 15,9% ( tương đương 7,795 tỷ USD ) Ngược lại nước Bắc Mỹ Caribe, chủ yếu Mehico, nhờ ưu đãi hạn ngạch thuế quan theo hiệp ước khu vực mậu dịch tự Bắc Mỹ ( NAFTA ) sáng kiến vùng lòng chảo Caribe (CBI) thị phần xuất tăng từ 15,4%năm 1997 lên 17% năm 1998 Mặc dù Trung Quốc vừa ký hiệp định thương mại song phương với Mỹ kiện không tác động Footer Page 96 of 149 96 Header Page 97 of 149 Công nghiệp dệt may Sở Công nghiệp Hà Nội nhiều đến thị phần nước họ hưởng quy chế thương mại bình thường quan hệ buôn bán với Mỹ từ trước ký hiệp định Bảng: Footer Page 97 of 149 97 Header Page 98 of 149 Công nghiệp dệt may Sở Công nghiệp Hà Nội BIỂU 24: NHẬP KHẨU HÀNG MAY MẶC CỦA MỸ Đơn vị: tỷ USD Năm Giá trị nhập hàng may mặc vào Mỹ 1998 55,864 1999 59,551 2000 65,441 Nguồn: Hiệp hội nhà sản xuất hàng may mặc Mỹ Mỹ bỏ cấm vận với Việt Nam vài năm tới Việt Nam hưởng quy chế Tối huệ quốc.Thêm vào hiệp định hàng dệt (ATC) ký vòng đàm phán Ba biên tháng 4/1994 Maraket, ATC thay hiệp định đa sợi (MFA) đến ngày 1/1/2005, theo tất hàng Dệt May hoà nhập trở lại theo nguyên tắc thương mại thông thường WTC Và vậy, hàng rào hạn ngạch Dệt May vào Mỹ bị loại bỏ thuế giảm trung bình 9% nên ngành Dệt May địa bàn cần phải chuẩn bị đầu tư để tiếp cận thị trường đầy tiềm Việc có quy chế Tối huệ quốc trình thương thuyết phức tạp , thời kỳ xâm nhập Chính sách ngoại giao thương mại Mỹ liên quan đến nhà chức trách Việt Nam phải có nhượng kinh tế trị, nhiên lợi ích đạt vượt xa chi phí, cần phải ưu tiên cao để đạt mục tiêu Do đặc trưng ngành Công nghiệp Dệt May sử dụng nhiều lao động Việt Nam có lợi lao động tỷ trọng lao động cao giá thành sản phẩm Để tiếp cận thị trường Mỹ tương lai, doanh nghiệp Việt Nam phải có biện pháp sau: - Đổi sử dụng công nghệ may mặc tiên tiến, xếp lại trình quản lý sản xuất theo hướng gọn nhẹ linh hoạt , đào tạo nâng cao Footer Page 98 of 149 98 Header Page 99 of 149 Công nghiệp dệt may Sở Công nghiệp Hà Nội kỹ quản lý cán kỹ kỹ thuật công nhân, thực quản lý chất lượng đồng - Tổ chức hệ thống thông tin phản hồi kịp thời thay đổi nhu cầu thị trường Mỹ Để xây dựng hệ thống thông tin này, việc quan trọng doanh nghiệp Việt Nam cần phải có liên kết, hỗ trợ thông tin công ty bán lẻ thị trường Mỹ - Chuẩn bị đối tác kinh doanh thị trường Mỹ Để thu lợi nhuận cao nhất, doanh nghiệp cần tìm kiếm hợp đồng để trở thành nhà thầu cung cấp thay làm hàng gia công Ký hợp đồng thầu với công ty bán lẻ phương án tối ưu với nhà xuất Việt Nam, giảm chi phí phân phối loại bớt khâu trung gian Mặt khác nhà bán lẻ cung cấp nhanh thông tin cần thiết thay đổi nhu cầu cho nhà sản xuất Để có khả cung cấp hợp đồng thầu cung cấp nguyên vật liệu, phụ kiện…nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận thúc đẩy ngành công nghiệp Dệt May địa bàn phát triển - Hiệp hội Dệt May Việt Nam cần có vai trò tích cực việc hỗ trợ cung cấp thông tin tìm kiếm thị trường…Đồng thời hiệp hội người điều phối, sở tự nguyện, số lượng mức giá doanh nghiệp xuất để tránh tình trạng tranh mua tranh bán dẫn đến việc người mua (bên nước ngoài) ép giá gây thiệt hại cho thân doanh nghiệp Việt Nam Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng Mô hình quản lý theo ISO 9000 đề cập đến lĩnh vực chủ yếu tiêu chí quản lý chất lượng coi tập hợp kinh nghiệp quản lý chất lượng tốt thực thi nhiều quốc gia hợp thành tiêu chuẩn quốc gia nhiều nước giới Một mục tiêu sâu xa, đồng thời mang ý nghĩa chất việc áp dụng tiêu chuẩn chất lượng tạo chuyển biến mặt chất lượng sản phẩm hàng hoá nhằm rút Footer Page 99 of 149 99 Header Page 100 of 149 Công nghiệp dệt may Sở Công nghiệp Hà Nội ngắn khoảng cách trình độ sản phẩm Việt Nam so với khu vực giới Đồng thời nhờ hệ thống nhằm tăng sức cạnh trang doanh nghiệp, chuẩn bị tiền đề cho giai đoạn phát triển hàng hoá có chất lượng sau năm 2000 để từ chuẩn bị cho trình hội nhập khu vực giới Trong năm 1999 thành phố đãm hỗ trợ cho doanh nghiệp khoảng 50 –70 triệu đồng để xây dựng áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000 Cho tới có doanh nghiệp cấp chứng nhận công ty may 40, công ty dệt 19/5 (21/6/2000), dệt kim Hà Nội (19/6/2000) Trong năm 2000 - 2001 công ty dệt len Mùa Đông thành phố tiếp tục khảo sát lựa chọn bổ xung vào danh sách áp dụng ISO V CÁC KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC VÀ CÁC CƠ QUAN CẤP TRÊN Trong thời gian qua ngành Dệt May đạt kết đáng khích lệ Để nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh đạt mục tiêu phương hướng phát triển doanh nghiệp cần ủng hộ, hỗ trợ quan hữu quan Vì ngành có kiến nghị với quan cấp sau: Tình trạng thiếu vốn lưu động kéo dài chưa đáp ứng kéo dài từ nhiều năm kiến doanh nghiệp phải vay ngân hàng, hạn chế lợi nhuận doanh nghiệp Cơ chế hoàn thuế VAT nhiều điểm cần cải tiến để giảm bớt khó khăn thiếu vốn lưu động cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Sở Công nghiệp cần quan tâm trách nhiệm việc thu thập phân tích thông tin thị trường đưa dự báo định hướng xác để doanh nghiệp Dệt May phát triển có hiệu qủa Tăng cường công tác chống buôn lậu để bảo vệ sản xuất Dệt May Hà Nội Footer Page 100 of 149 100 Header Page 101 of 149 Công nghiệp dệt may Sở Công nghiệp Hà Nội Thành lập trung tâm thông tin thị trường, giúp doanh nghiệp tiếp cận thiết bị thị trường Một mặt doanh nghiệp phải giữ vững thị trường quốc tế đồng thời tích cực xúc tiến thương mại, tạo hội mở rộng thị trường, trọng hướng mạnh sản xuất hàng xuất khẩu, đồng thời cần quan tâm đáp ứng nhu cầu thị trường nước Nhanh chóng hoàn thiện việc xây dựng quy hoạch chi tiết ngành Dệt May quy hoạch chi tiết ngành công nghiệp từ đến 2010 Phối hợp với Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội nghiên thực đầu tư xây dựng dự án , theo dõi việc thực quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ngành Dệt May Hà Nội Gắn kết doanh nghiệp Trung ương địa phương khu vực quốc doanh địa bàn theo quy hoạch, kế hoạch thống Mở rộng liên doanh liên kết khu vực thành phần kinh tế để phát huy mạnh khai thác lợi Footer Page 101 of 149 101 Header Page 102 of 149 Công nghiệp dệt may Sở Công nghiệp Hà Nội KẾT LUẬN Quá trình phát triển ngành Công nghiệp Dệt May nội dung quan trọng kinh tế quốc dân nói chung kinh tế Hà Nội nói riêng Do định hướng cho vấn đề cần thiết Với đề tài phần nêu số vấn đề cần giải thời gian tới ngành Dệt May thuộc Sở Công nghiệp quản lý Từ phân tích vai trò ngành Dệt May nhân tố ảnh hưởng đến ngành, đánh giá phân tích thực trạng đầu tư vào ngành, từ rút điểm đạt được, tồn cần khắc phục học rút từ trình đầu tư Trên sở định hướng cho trình phát triển ngành Dệt May thời gian tới giải pháp nhằm thực định hướng Nhìn chung ngành Dệt May thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội thời gian qua có nhiều cải thiện, phát triển theo hướng thích hợp nhiều điểm cần khắc phục công nghệ lạc hậu, đầu tư thấp, thị trường chưa khai thác triệt để thị trường nước gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngành làm chậm tốc độ phát triển ngành Dệt May nước Hà Nội nói riêng Đề định hướng phát triển ngành công nghiệp Dệt May vấn đề phức tạp quan trọng Định hưởng hướng sai lầm gây thiệt hại nghiêm trọng cho kinh tế xã hội thành phố Hà Nội cho nước Nếu định hướng có tính hợp lý có tính khoa học điều kiện ban đầu cho phát triển kinh tế nhanh chóng vững chắc, có hiệu cao sở cho phát triển ngành Công nghiệp Dệt May góp phần công hoá đại hoá đất nư ớc thủ đô Hà Nội Định hướng phát triển ngành Công nghiệp Dệt May nhân tố quan trọng góp phần xây dựng phát triển thành phố Hà Nội lên ngang tầm với thời đại, đáp ứng đòi hỏi nhiều mặt trình phát triển kinh tế xã hội thủ đô Footer Page 102 of 149 102 Công nghiệp dệt may Sở Công nghiệp Hà Nội Header Page 103 of 149 Tôi xin trân thành cám ơn Tiến Sĩ: Nguyễn Bạch Nguyệt cô phòng Công nghiệp – Thương mại – Du lịch - Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội hướng dẫn hoàn thành chuyên đề thực tập DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình: Kinh tế đầu tư - PGS-PTS Nguyễn Ngọc Mai chủ biên, NXB Thống kê, 1998 - Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam từ năm 1996 đến 2010 - Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2010- Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội - Các báo cáo tổng kết năm (từ 1996 - 2000) kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp trực thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội - Tổng quan cạnh tranh công nghiệp Việt Nam Bộ kế Hoạch & Đầu tư Tổ chức Phát triển Liên Hợp Quốc, 1999 - Thời báo kinh tế Việt Nam ngày: 30/10/2000; ngày 13/12/2000 - Báo kinh tế Đầu tư ngày 20/1/2000 - Thời báo kinh tế Sài Gòn - 31/8/2000 Footer Page 103 of 149 103 Công nghiệp dệt may Sở Công nghiệp Hà Nội Header Page 104 of 149 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU ……………………….…………………………………….1 CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ I KHÁI NIỆM VỀ ĐẦU TƯ VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN… ….…… niệm Khái đầu t- tư phát ư….…………………………………………………… 2 Khái niệm đầu triển…………… ……………………………….2 Vai trò đầu tư phát triển ………….… …………………………….…2 II VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHIỆP DỆT MAY ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM ……… …………………………….…8 Vai trò công nghiệp Dệt May tăng trưởng kinh tế…… ……….8 Vai trò công nghiệp Dệt May góp phần chuyển dịch cấu kinh tế Việt Nam ……………………………… ………………………………….12 Vai trò công nghiệp Dệt May giải vấn đề xã hội 14 Vai trò công nghiệp Dệt May phát triển kinh tế xã hội thành phố Hà Nội………………………………………………… ………………14 III NHỮNG NHÂN TỐ CƠ BẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI … …………………… ……………………………16 1.Nhóm nhân tố khách quan….……………………………….… …………17 2.Nhóm nhân tố chủ quan……………………………………………………20 Footer Page 104 of 149 104 Header Page 105 of 149 Công nghiệp dệt may Sở Công nghiệp Hà Nội IV NHỮNG XU HƯỚNG VÀ KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT MAY TRÊN THẾ GIỚI ……….………………21 Xu hướng phát triển ngành công nghiệp Dệt May giới………… 21 Những kinh nghiệm phát triển ngành công nghiệp Dệt May nước giới………………….……………………………………….………25 a Kinh nghiệm phát triển ngành công nghiệp Dệt May Trung Quốc…………………………………………………………………………25 b.Kinh nghiệm phát triển ngành công nghiệp Dệt May nước NICS Đông ……….………………………………………… …… …………29 Chương II Thực trạng đầu tư phát triển ngành công nghiệp Dệt May Hà Nội I KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT MAY QUỐC DOANH THUỘC SỞ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY …………………………….……….30 Các đơn vị Dệt May quốc doanh thuộc Sở công nghiệp Hà Nội ……………… …………………………………………….………….….…30 2.Thực trạng thiết bị công nghệ ngành công nghiệp Dệt May quốc doanh thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội…………………………………… Tình hình vốn doanh nghiệp Dệt May Hà Nội …….……… 34 II THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT MAY QUỐC DOANH THUỘC SỞ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY ……… … ………………… …… 38 Tình hình thực vốn đầu tư phát triển ngành Dệt May quốc doanh thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội … ……………………………………………… 35 Vốn cấu kỹ thuật vốn ddầu tư ……….…….………………… 37 Footer Page 105 of 149 105 Công nghiệp dệt may Sở Công nghiệp Hà Nội Header Page 106 of 149 Vốn đầu tư phát triển ngành Dệt May quốc doanh thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội……………………….…………………………………… …… …38 Vốn đầu tư ngành Dệt May phân theo hình thức đầu tư…………… ……41 Vốn cấu vốn đầu tư qua năm doanh nghiệp Dệt May quốc doanh thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội…………………………………….….43 III ĐÁNH GIÁ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG QUÁ TRÌNH ĐẦU TƯ…………………………………………………………………….52 Những kết đạt được……………………………………………….… 2 Những mặt tốn nguyên nhân………………………………… 69 A Đầu tư không thoả đáng, cân đối ngành may ngành dệt ….70 B Về đổi thiết bị công nghệ ……………………………………….72 C Về lao động…………………………………………………………… 73 D Vốn lưu động doanh nghiệp…………………………………… ….74 CHƯƠNG III PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢO PHÁP PHÁT TIẾP TỤC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT MAY THUỘC SỞ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI I PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM …………………………………………………………………………….…75 II PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT MAY TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI.…… …………………… …………… 78 Footer Page 106 of 149 106 Header Page 107 of 149 Công nghiệp dệt may Sở Công nghiệp Hà Nội III ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH 2001 - 2005 CỦA CÁC DOANH NGHIỆP DỆT MAY QUỐC DOANH THUỘC SỞ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI …………………………………………… ……………………….…86 V MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP DỆT MAY QUỐC DOANH THUỘC SCN.………………… 87 Cổ phần hoá xếp lại doanh nghiệp Nhà n- ước……… … ……87 Giải pháp cân đối đầu tư ……………………………… 73 Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu trồng vải cung cấp cho ngành Dệt……………………………………………………… …………………92 Giải pháp mở rộng thị trường……………………………….…………93 Áp dụng hệ thống quản lý chất l- ượng……………………… ……………96 III Các kiến nghị với quan cấp trên……………………………… …97 Kết luận………………………………… …………………………….99 Danh mục tài liệu tham khảo……………………………… …………100 Footer Page 107 of 149 107 ... NGHIỆP DỆT MAY QUỐC DOANH THUỘC SỞ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI I KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH DỆT MAY QUỐC DOANH THUỘC SỞ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY Các đơn vị Dệt May quốc doanh thuộc. .. May quốc doanh thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội nội dung gồm có ba chương: Chương I: Một số vấn đề lý luận chung đầu tư Chương II: Tình hình đầu tư phát triển vào ngành công nghiệp Dệt May quốc doanh. .. nghiệp Dệt May quốc doanh thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội Chương III: Phương hướng giải pháp tiếp tục đầu tư phát triển ngành Dệt May quốc doanh Hà Nội thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội thời gian tới Mục đích
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình đầu tư phát triển ngành Công nghiệp Dệt May quốc doanh thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội, Tình hình đầu tư phát triển ngành Công nghiệp Dệt May quốc doanh thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội, Tình hình đầu tư phát triển ngành Công nghiệp Dệt May quốc doanh thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay