Tiểu luận tin học quản lý Tình hình sử dụng internet của giới trẻ trình độ cao

21 102 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 08:25

Header Page of 149 ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT TP.HỐ CHÍ MINH TIỂU LUẬN MÔN QUẢN LÍ TIN HỌC ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH SỬ DỤNG INTERNET CỦA GIỚI TRẺ TRÌNH ĐỘ CAO THÀNH VIÊN: Bùi Thị Hồng Hoa Nguyễn Thị Thanh Hương Huỳnh Thị Đoàn Trâm Nguyễn Đoàn Phương Thùy Huỳnh Kha Ngọc Xuân Tp HCM, Tháng 07/2010 Footer Page of 149 Header Page of 149 Chương I: Tình Hình Sử Dụng Internet Trong Bộ Phận Giới Trẻ Có Trình Độ Văn Hóa Cao Footer Page of 149 Header Page of 149 Chương I: Tình Hình Sử Dụng Internet Trong Bộ Phận Giới Trẻ Có Trình Độ Văn Hóa Cao Giới thiệu Có lẽ nói không sai rằng, Internet phát minh lớn loài người nửa cuối kỉ XX, đóng vai trò quan trọng việc toàn cầu hóa thông tin nói riêng, thúc đẩy bước tiến nhân loại nói chung.” Sử dụng Internet giới nói chung, Việt Nam nói riêng, dần trở thành nhu cầu thiếu đa số người, giới trẻ Internet vừa nguồn cung cấp thông tin lớn nhất, nhanh chóng nhất, nguồn giải trí phong phú hấp dẫn nhất, vừa cách thức liên lạc hiệu quả, rẻ tiền Nhu cầu sử dụng Internet giới học sinh – sinh viên đặc biệt lớn phong phú, với mục đích đa dạng, giới có yêu cầu cao chất lượng dịch vụ sử dụng Từ nảy sinh làm khảo sát, mục đích muốn tìm hiểu nhu cầu sử dụng Internet giới trẻ, đồng thời có nhìn tổng thể Internet Việt Nam Trong đa số khảo sát trước tình hình sử dụng Internet giới trẻ Việt Nam, đối tượng khảo sát chung chung, không trọng vào phận đặc biệt Trong báo cáo này, tập trung chủ yếu vào đối tượng có trình độ văn hoá cao có công việc ổn định Kết thu cho thấy phận giới trẻ có thời lượng mục đích sử dụng Internet tương đối hiệu hợp lý Với kết đó, ta tin có kế hoạch quản lý phát triển hợp lý, mặt tiêu cực thiếu hiệu Internet hoàn toàn hạn chế 1.1 Tình hình chung việc sử dụng Internet Việt Nam sau 10 năm Cách mười năm, ngày 19/11/1997, dịch vụ Internet thức có mặt Việt Nam Việc thử nghiệm Internet tiến hành sớm đơn vị khác nhau: Footer Page of 149 Header Page of 149     M ạng Sprintnet: (năm 1996) Công ty Điện toán Truyền số liệu (VDC) thuộc Tổng công ty Bưu Viễn thông (VNPT) hai địa điểm Hà Nội Tp.HCM qua hai cổng quốc tế 64 Kb/giây kết nối Internet Sprintlink (Mỹ) M ạng Varenet: (năm 1994) Viện Công nghệ thông tin thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên Công nghệ quốc gia kết nối với mạng Internet qua cổng mạng AARnet Đại học Quốc gia Australia M ạng Toolnet: (năm 1994) Trung tâm thông tin Khoa học công nghệ Quốc gia thuộc Bộ Khoa học công nghệ M ôi trường kết nối với mạng Toolnet Amsterdam (Hà Lan) M ạng HCM CNET: (năm 1995) Trung tâm Khoa học công nghệ thuộc Sở Khoa học công nghệ Môi trường TP HCM kết nối qua nút mạng Singapore Internet lúc đầu xem dịch vụ cao cấp dành cho nhóm cá nhân, tập thể thật có nhu cầu Vì dịch vụ nên cước phí cao, thủ tục đăng ký phức tạp Còn bây giờ, dịch vụ Internet mặt đô thị mà lan tỏa rộng khắp 64 tỉnh thành, từ khu dân cư đông đúc đến làng xa xôi Thậm chí số vùng quê, nhiều gia đình nông dân biết sử dụng Internet để lấy thông tin khoa học nông nghiệp, giá nông sản phục vụ cho công việc Cụ thể, Internet kết nối tới tất bộ, ngành, quyền địa phương cấp tỉnh huyện; 100% quan Đảng cấp tỉnh 90% quan Đảng cấp huyện kết nối Internet; 100% trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học kết nối Internet Trong lĩnh vực y tế, có 100% viện nghiên cứu, bệnh viện trung ương 90% bệnh viện tỉnh kết nối Internet M ặt khác, điểm mạnh thành công Việt Nam việc đưa Internet nông thôn có 2.500 điểm Bưu điện văn hóa xã kết nối Internet Các điểm truy cập Internet công cộng phủ tới tất huyện hầu hết xã vùng kinh tế trọng điểm 70% số xã nước Đặc biệt, có 100% viện nghiên cứu, trường học từ đại học đến trung học phổ thông, 90% trung học sở bệnh viện kết nối Internet Theo Quy hoạch Phát triển Internet đến năm 2010, Internet viễn thông đạt tốc độ tăng trưởng cao gấp lần tốc độ tăng trưởng chung kinh tế xã hội M ục tiêu đến năm 2010, Internet viễn thông đóng góp khoảng 55.000 tỷ đồng cho kinh tế Quy hoạch đặt mục tiêu nâng tỷ lệ người sử dụng Internet lên 25-30% có tới 30% thuê bao băng rộng Với tốc độ phát triển từ 35-37%/năm liên tục nhiều năm, tỷ lệ người sử dụng Internet Việt Nam vượt qua mức trung bình giới 16,9% Sau 10 năm, Internet thu hút 17.872.165 người sử dụng, chiếm 21.24% dân số Việt Nam M ặc dù phát triển nhanh 10 năm, mức độ khai thác Internet chưa hiệu phần chất lượng chưa tương xứng với số lượng, mặt khác ý thức người sử dụng Như hai mặt vấn đề, người sử dụng Việt Nam chưa biết khai thác hết ưu việt Internet rành mặt trái blog đen, web đen Phần lớn người sử dụng niên Họ sử dụng Internet vào mục đích chơi điện tử trực tuyến, tán gẫu, thảo luận, nghe nhạc, đọc tin tức, hầu hết tự tìm hiểu để biết sử dụng Tỉ lệ nam niên tham gia vào Internet chiếm nhiều nữ Thanh thiếu niên phần lớn biết Internet nguồn thông tin giải trí 90,3% thiếu niên thành thị 65,6% nông thôn nghe nói Internet, nhiên tỷ lệ sử dụng thấp Chỉ có 17,3% tổng Footer Page of 149 Header Page of 149 số dùng Internet, niên nông thôn sử dụng thiếu niên thành thị tới lần (12,8% 50,2%) 1.2 Phát biểu vấn đề Đặc điểm khảo sát trước việc sử dụng Internet giới trẻ :    Đối tượng nghiên cứu rộng Chưa sâu tìm hiểu phận định giới trẻ (những người có hoàn cảnh khó khăn hay người có trình độ văn hoá cao xã hội) Cần có khảo sát hướng đến đối tượng thuộc phận nhỏ hơn, đặc trưng giới trẻ 1.3 Mục tiêu đề tài    Đưa nhìn khái quát việc sử dụng Internet phận giới trẻ có trình độ văn hoá cao, gồm đối tượng sinh viên cao học đối tượng có việc làm ổn định Xác định vai trò cuả Internet hoạt động cuả giới trẻ (giải trí hay học tập) Dựa vào mục tiêu trên, xin nêu định nghĩa từ “giới trẻ” phạm vi báo cáo này: đốí tượng độ tuổi có khả tiếp cận công nghệ cao, người có đủ lực để tiếp cận CNTT Internet Điều có khác biệt với nghĩa thông thường từ này, định nghĩa “giới trẻ” dựa vào độ tuổi, đáp ứng đầy đủ yêu cầu mục tiêu khảo sát Trình tự k hảo sát Khảo sát thực survey mà câu hỏi giúp ta lấy thông tin cần thiết từ đối tượng khảo sát 2.1 Thông tin cần thu nhập Thông tin đối tượng khảo sát:     Độ tuổi Trình độ văn hoá Thu nhập Nhóm ngành (có thuộc ngành sử dụng CNTT hay không ?) Nội dung khảo sát:  Thời lượng sử dụng Footer Page of 149 Header Page of 149   M ục đích sử dụng (Loại thông tin truy cập) M ức độ hài lòng việc sử dụng internet 2.2 Kết khảo sát Khảo sát tiến hành 100 người Nguồn khảo sát:    Sinh viên trường ĐH KHTN, ĐH BK , ĐH KT TTĐTBDCBYT Cán nhân viên Bệnh viện Bình Thạnh, Ngân hàng Á Châu, Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển nông thôn M ột số bạn bè người thân gia đình Chương II: Phân tích Tình Hình Sử Dụng Internet Trong Bộ Phận Giới Trẻ Có Trình Độ Văn Hóa Cao Thông Qua SPSS Footer Page of 149 Header Page of 149 Chương II: Phân tích Tình Hình Sử Dụng Internet Trong Bộ Phận Giới Trẻ Có Trình Độ Văn Hóa Cao thông qua SPSS Tổng quan đối tượng khảo sát age 30 20 Percent 10 18 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 35 36 39 40 43 ag e Bảng Thể theo độ tuổi Bảng số liệu thể phân bố độ tuổi đối tượng khảo sát Trong trung bình độ tuổi 27 tuổi Tần suất tuổi xuất nhiều 25 tuổi Sự p hân bố hợp lý báo cáo tập trung nghiên cứu chủ yếu đối tượng thuộc giới trẻ Statis tics age N Valid Mis si ng 10 0 Mean 26 41 Median 25 00 Mod e Std Deviati on Variance 25 4.238 17.962 Min imum 18 Maximum 43 Sum Footer Page of 149 264 Header Page of 149 Bảng số liệu sau thể phân bố đối tượng khảo sát dựa vào trình độ văn hóa Dựa vào Bảng số liệu ta nhận thấy đối tượng khảo sát chủ yếu người có trình độ văn hóa cao (ở trình độ Đại Học, Cao Đẳng chiếm 75 %) study * sexual Cross tabulation Cou nt sexual female st ud y hig hschool bachelor master Total Total male 12 17 36 39 75 43 57 10 Biểu đồ sau thể nhận xét đối tượng khảo sát tình hình sử dụng Internet Khoảng 85 % đối tượng khảo sát cho việc sử dụng Internet hữu íchvà hữu ích Những ý kiến giúp ta có nhìn tổng quát tình hình sử dụng Internet giới trẻ nói chung bao gồm đối tượng nằm đối tượng nghiên cứu đề tài useful of using internet ex tremely disagreed 5.0% disagreed 6.0% equal 4.0% extremely agreed 34.0% agreed 51.0% Phân tích – Thảo luận Footer Page of 149 Header Page of 149 3.1 Thời lượng sử dụng Internet theo độ tuổi Ban đầu thực thống kê S PSS, mức độ tin cậy giá trị trung bình không cao, có 20% ô nhỏ Chi-Square Tests Value P earson Chi-Square Lik elih ood Ratio Lin ear-by -Linear Ass ociation N of Valid Cases Asy mp Sig (2-si ded) df 3.703(a) 3.945 4 448 413 1.135 287 100 a cells (55.6%) have expected count less than The imum expected count is 24 Do nhóm tiến hành recode lại mức độ sử dụng internet biến độ tuổi Level of chiS quare_ mức độ sử dụng in ternet _ có giá trị giá trị tức sử dụng hàng ngày , giá trị sử dụng hàng tuần , hàng tháng, không dung S au kết quả, cho thấy level.chisquare * age.recode.c2 Crosstabulation Cou nt age.recode.c2 un der25 25-29 over 29 Total level.chis qua 1.00 re 2.00 25 32 13 70 17 30 Total 32 49 19 100 Chi-Square Tests Value P earson Chi-Square Lik elih ood Ratio Lin ear-by -Linear Ass ociation N of Valid Cases Asy mp Sig (2-si ded) df 1.543(a) 1.591 2 462 451 804 370 100 a cells (.0%) have expected count less than The imum expected count is 5.70 Footer Page of 149 Header Page 10 of 149 Bảng số liệu sử dụng để so sánh chênh lệch mức độ sử dụng Internet độ tuổi khác Trong trình thực Qua ta phân tích ảnh hưởng tuổi tác đến xu hướng sử dụng Internet Để tiện cho việc khảo sát phân tích, chia đối tượng khảo sát thành nhóm tuổi, gồm:    Nhóm 1: đối tượng độ tuổi 25 tuổi, nhóm tuổi vừa trường tìm kiếm môi trường làm việc ổn định Nhóm 2: đối tượng độ tuổi từ 26-29 tuổi, nhóm tuổi có kinh nghiệm làm việc nhiều nhóm 1, giai đoạn thành đạt giới trẻ Nhóm 3: đối tượng độ tuổi từ 29 tuổi trở lên, nhóm tuổi dày dạn kinh nghiệm làm việc nhiều, giai đoạn tận hưởng thành đạt lev el.chisquar e * ag e re cod e chi squ are Cross tab ulatio n S tati stics : Count 100 leve l.chisquare lev el chisquare 1.00 lev el chisquare 2.00 Total Values 75 50 25 ag e recode chi sq uar e under 22 age recode chi squar e over 31 ag e r ecode chi sq uar e 23- 30 T otal ag e re code chi square Dựa vào đồ thị trên, ta nhận thấy mức độ sử dụng thường xuyên nhóm đối tượng Những đối tượng thuộc độ tuổi nhóm có mức độ sử dụng Internet nhiều nhóm độ tuổi nhóm Footer Page 10 of 149 Header Page 11 of 149 Vậy nhân tố tạo nên chênh lệch thời lượng sử dụng Internet nhóm tuổi ? Câu trả lời mà nhóm đưa : tính động, áp lực sống, nhu cầu sử dụng    Nhóm 1: Là lứa tuổi có tính động cao, sẵn sàng học hỏi tiếp thu Tuy nhiên, đối tượng thuộc nhóm tuổi chịu quản lý chặt chẽ mặt thời gian từ bậc phụ huynh, phần lớn thời gian họ cần dùng cho việc học tập hoạt động giải trí thể chất khác Nhóm 2: Những đối tượng thuộc nhóm tuổi hội đủ nhân tố đề cập : họ người động, tích cực tiếp cận kiến thức công nghệ Áp lực sống với đối tượng không lớn Bên cạnh đó, công việc trình học tập họ đòi hỏi lượng thông tin lớn từ Internet Điều giải thích thời lượng sử dụng Internet trung bình lại đạt cao nhóm tuổi Nhóm 3: Khi bước vào lứa tuổi trung niên, người nhiều tính động, điều khiến đối tượng thuộc nhóm tuổi không tích cực việc tiếp thu công nghệ Hơn nữa, phần lớn đối tượng thuộc nhóm tuổi người có gia đình, áp lực sống, trách nhiệm gia đình lớn Với tất yếu tố đó, thời lượng sử dụng Internet không cao lứa tuổi điều dễ hiểu Với mục tiêu hướng khảo sát (như đề cập phần đầu báo cáo), tiến hành khảo sát đối tượng người học người có công việc làm ổn định Đối với đối tượng đó, mức độ sử dụng nhiều đối tượng khác điều hợp lý, thời gian học tập làm việc ngày họ chiếm p hần lớn 3.2.3 Nhận xét đối tượng khảo sát xu hướng sử dụng Internet giới trẻ: Trong trình khảo sát, nhóm thu thập nhận xét đối tượng khảo sát xu hướng sử dụng Internet giới trẻ Thông tin thể bảng thống kê sau Footer Page 11 of 149 Header Page 12 of 149 40.00 Rows age.recode.c2 over 29 Count age.recode.c2 under25 Count age.recode.c2 25-29 Count Valu es 30.00 20.00 10.00 pur pos e.M A age pur pose.M A news purp os e.M A chat purp ose.MA musi c pur pos e.M A blog pur pos e.M A researc h Columns Thông qua đồ thị trên, nhận thấy nhìn mục đích sử dụng internet đối tương khảo sát sử dụng mục đích nghiên cứu học tập đọc tin tức, bên cạnh đó, có nhiều ý kiến cho việc sử dụng Internet giới trẻ nói chung không hiệu Ý kiến hoàn toàn không mâu thuẫn với điều phân tích phần đối tượng khảo sát mà tập trung báo cáo thành phần giới trẻ có trình học tập công việc ổn định, toàn giới trẻ xã hội nói chung Hãy nhìn bảng phân tích sau để thấy mức độ hài lòng internet nhóm độ tuổi Footer Page 12 of 149 Header Page 13 of 149 25 00 Rows usef ull usef ull usef ull usef ull usef ull Values 20 00 of of of of of internet internet internet internet internet 15 00 10 00 5.00 ag e.rec ode.c2 under25 ag e recode.c2 25 -29 a ge.recode.c2 over 29 Columns Trong báo cáo này, mức độ hài lòng internet nhóm đối tượng khảo sát cao chiếm 85 % age.recode.c2 und er25 us efull of internet 25-29 over 29 extremely agreed 10 19 agreed 18 25 equal dis agreed extremely dis agreed 3.2 Kết khảo sát người dùng 3.2.1 M ức độ sử dụng internet địa điểm truy cập Sau tháng tiến hành khào sát, ữ liêụ nhóm thu được tổng hợp sau: Footer Page 13 of 149 extr emely agr eed agreed equal disagr eed extr emely di sagreed Header Page 14 of 149 Rows 40.00 palce ma athome palce ma working place palce ma school purpose.MA m usic purpose.MA news purpose.MA blog palce ma internetshop purpose.MA age purpose.MA chat purpose.MA research Values 30.00 20.00 10.00 age.recode.c2 under 25 age.recode.c2 25-29 age.recode.c2 over 29 Columns Ta thấy tổng số đối tượng khảo sát sử dụng Internet nhà, nhóm tuổi chiếm số lượng áp đào so với nhóm lại age.recode.c2 und er25 palce ma 29 46 18 26 39 19 scho ol 13 14 mus ic news 17 25 blo g 18 14 chat 23 39 age research Footer Page 14 of 149 over 29 worki ng place in ternetshop pu rpos e.MA 25-29 atho me 16 Header Page 15 of 149 Về thời lượng sử dụng Nhóm độ tuổi có thời lượng sử dụng vượt trội so với hai nhóm lại Điều giải thích phần Row s 30 lev el c hisquar e 00 Values lev el c hisquar e 00 20 10 ag e.r ecode.c under 25 C ount ag e.r ecode.c over 29 Count age.recode.c2 25-29 Count Colum ns 3.2.2 Mục đích sử dụng Internet age.recode.c2 und er25 pu rpos e.MA over 29 mus ic news 17 25 bl og 18 14 chat 23 39 research Footer Page 15 of 149 25 -29 age 16 Header Page 16 of 149 Kiểm định 4.1 Kiểm định One S ample T Test Giả thuyết đặt đối tượng khảo sát 25 tuổi, Ho : Tuổi thọ trung bình 25 tuổi Hi: Tuổ thọ trung bình khác 25 tuổi One-Sam ple Statistics N age Mean 10 Std Deviati on 26.41 Std Error Mean 4.238 424 One-Sam ple Test Test Value = 25 95% Con fid ence Interval of th e Difference t age 3.327 df Sig (2-tail ed) 99 Mean Difference 001 Lower 1.41 Upper 57 2.25 Ta thấy sig 0.001 < anpha 0.05, ta bác bỏ Ho chấp nhận Hi , tức giả thuyết Hi 4.2 Kiểm định Independent- sampe T –test Ho: giửa biến giới tính thời lượng sử dung khác biệt Hi : giửa biến giới tính thời lượng sử dung khác biệt sexual level.chis quar female e male Footer Page 16 of 149 N Mean Std Deviati on Std Error Mean 43 1.2791 4538 06921 57 1.3158 4689 06212 Header Page 17 of 149 Levene's Test for Equali ty of Variances F level.chisq uare Equal variances assu med Equal variances no t assu med 633 Sig 428 t-test for Equali ty of Means t df Sig (2tail ed) Mean Differe nce Std Error Differe nce -.393 98 695 -.0367 0934 -.395 92.09 694 -.0367 0930 95 % Con fid ence Interval of the Difference Lower Upp er 1486 2221 2214 1479 G roup Statistics Ta thấy Sig Levence 0.428 >0.05 mức ý nghĩa, ta chọn phương sai giới tính giống Sig kiểm định t ka2 0.695 > 0.05 mức ý nghĩa vậy, cho thấy khác biệt ý nghĩa trung bình giới tính Kết luận mở rộng Tổng hợp tất kết khảo sát phân tích thu từ phần trên, đưa kết luận sau Trong phần kết luận này, rút số vấn đề giải pháp cho tình hình sử dụng Internet giới trẻ nay:    Độ tuổi thuộc nhóm nhóm phận tích cực việc tìm hiểu sử dụng Internet, điều thể qua thời lượng sử dụng Internet vượt trội so với nhóm Trong xu phát triển nước ta nay, động tích cực tầng lớp niên thực tạo nên nguồn lực kích thích lớn Hiệu sử dụng Internet đối tượng khảo sát cao Hiệu đánh giá dựa mức độ hài lòng Internet để nghiên cứu học tập, đọc tin tức so với sử dụng internet để chat chơi game sử dụng blog Hiện nay, việc sử dụng Internet bừa bãi, thiếu suy nghĩ giới trẻ nói chung xã hội trạng nhức nhối Tuy nhiên, qua khảo sát khả quan thu khảo sát lần với phận giới trẻ có tảng giáo dục ý thức lao động tốt, tin hoàn toàn giải trạng cách đẩy mạnh giáo dục ý thức giới trẻ Khi điều thực hiện, số liệu khảo sát thu qua báo cáo Footer Page 17 of 149 Header Page 18 of 149 không áp dụng cho phận nhỏ đối tượng mà đại diện cho toàn giới trẻ Việt Nam Footer Page 18 of 149 Header Page 19 of 149 BẢNG CÂU HỎI ĐỀ TÀI: ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH SỬ DỤNG INTERNET CỦA NGƯỜI VIỆT NAM CÂU 1: Bạn tuổi? ……………………………………………………………………………………… CÂU 2: Giới tính? a Nam b Nữ CÂU 3: Cấp cao bạn gì? a Trung học b Cao đẳng/Đại học c Sau đại học CÂU 4: Bạn làm nghề gì? a Công chức b Chủ doanh nghiệp c Buôn bán nhỏ d Sinh viên/học s inh e Giáo viên f Nhân viên kinh doanh g Công nhân có tay nghề h Nhân viên văn phòng i Tự kinh doanh sản phẩm – dịch vụ j Lao động đơn giản k Nghể chuyên môn (Bác sĩ, kiến trúc sư, luật sư,…) l Về hưu m Không làm việc Câu 5: Thu nhập bạn a Dưới triệu đồng b Từ triệu đồng – triệu đồng c Từ triệu đồng – triệu đồng d Từ triệu đồng – triệu đồng e Trên triệu đồng Footer Page 19 of 149 Header Page 20 of 149 CÂU 6: Bạn dùng internet đâu? (Chọn nhiều) a Nhà b Chỗ làm việc c Trường học d Tiệm Internet CÂU 7: Bạn dùng internet thường a Hàng ngày b Vài ngày tuần c Vài ngày tháng d Một lần tháng hay e Không CÂU 8: Bạn dùng internet để: (Chọn nhiều) a Nghe nhạc/xem phim b Đọc tin tức c Đọc blog/forum d Chat/Mail/Game e Nghiên cứu học tập/công việc CÂU 9: Bạn có blog nào? a Tôi blog b Yahoo c Opera d Blogger e Wordpres s f Khác CÂU 10: Bạn tham gia mạng xã hội nào? a Tôi không tham gia b Facebook c Cyvee d Cyworld e Khác CÂU 11: Bạn có tìm thông tin internet sản phẩm bạn mua hay muốn mua không? a Thường xuyên b Lâu lâu c Không Câu 12: Internet hữu ích a Rất đồng ý b Đồng ý Footer Page 20 of 149 Header Page 21 of 149 c Bình thường d Không đồng ý e Rất không đồng ý Footer Page 21 of 149 ... Chương I: Tình Hình Sử Dụng Internet Trong Bộ Phận Giới Trẻ Có Trình Độ Văn Hóa Cao Footer Page of 149 Header Page of 149 Chương I: Tình Hình Sử Dụng Internet Trong Bộ Phận Giới Trẻ Có Trình Độ Văn... Tình Hình Sử Dụng Internet Trong Bộ Phận Giới Trẻ Có Trình Độ Văn Hóa Cao Thông Qua SPSS Footer Page of 149 Header Page of 149 Chương II: Phân tích Tình Hình Sử Dụng Internet Trong Bộ Phận Giới. .. việc sử dụng Internet phận giới trẻ có trình độ văn hoá cao, gồm đối tượng sinh viên cao học đối tượng có việc làm ổn định Xác định vai trò cuả Internet hoạt động cuả giới trẻ (giải trí hay học
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận tin học quản lý Tình hình sử dụng internet của giới trẻ trình độ cao, Tiểu luận tin học quản lý Tình hình sử dụng internet của giới trẻ trình độ cao, Tiểu luận tin học quản lý Tình hình sử dụng internet của giới trẻ trình độ cao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay