CÁC CÁCH VẼ BIỂU ĐỒ VÀ NHẬN XÉT

6 190 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 04:40

Dauhieuvenhanxetbieudo BIỂU ĐỒ CỘT Dạng sử dụng để khác biệt qui mô khối lượng hay số đối tượng địa lí sử dụng để thực tương quan độ lớn đại lượng Ví dụ : Vẽ biểu đồ so sánh dân số , diện tích số tỉnh (vùng , nước )hoặc vẽ biểu đồ so sánh sản lượng (lúa , ngô , điện , than )của số địa phương qua số năm Dấu hiệu nhận biết Khi đề yêu cầu vẽ biểu đồ thể phát triển, so sánh tương quan độ lớn đại lượng thành phần (hoặc qua mốc thời gian) Các bước tiến hành vẽ biểu đồ hình cột - Bước : Chọn tỉ lệ thích hợp - Bước 2: Kẻ hệ trục vuông góc (trục đứng thể đơn vị đại lượng , trục ngang thể năm đối tượng khác ) - Bước 3: Tính độ cao cột cho tỉ lệ thể giấy - Bước 4: Hoàn thiện đồ ( ghi số liệu tương ứng vào cột vẽ kí hiệu vào cột lập giải cuối ta ghi tên biểu đồ ) Một số dạng biểu đồ hình cột thường gặp +Biểu đồ cột đơn +Biểu đồ cột chồng +Biểu đồ cột đơn gộp nhóm (loại gồm loại cột ghép đại lượng cột ghép khác đại lượng ) +Biểu đồ ngang Lưu ý : Các cột khác độ cao bề ngang cột phải Tùy theo yêu cầu cụ thể mà vẽ khoảng cách cột cách theo tỉ lệ thời gian Cần lưu ý biểu đồ hình cột việc thể độ cao cột điều quan trọng cho thấy rõ khác biệt qui mô số lượng năm đối tượng cần thể Còn khoảng cách năm, nhìn chung cần theo tỉ lệ Tuy nhiên , số trường hợp vẽ khoảng cách cột để đảm bảo tính trực quan tính thẩm mĩ biểu đồ Cách nhận xét Trường hợp cột đơn (chỉ có yếu tố) Bước 1: Xem xét năm đầu năm cuối bảng số liệu để trả lời câu hỏi tăng hay giảm? Và tăng giảm bao nhiêu? (lấy số liệu năm cuối trừ cho số liệu năm đầu hay chia cho được) Bước 2: Xem số liệu khoảng để trả lời tiếp tăng (hay giảm) liên tục hay không liên tục? (lưu ý năm không liên tục) Bước 3: Nếu liên tục cho biết giai đoạn nhanh, giai đoạn chậm Nếu không liên tục: Thì năm không liên tục Kết luận giải thích qua xu hướng đối tượng Trường hợp cột đôi, ba (ghép nhóm) … (có từ hai yếu tố trở lên) - Nhận xét xu hướng chung Dauhieuvenhanxetbieudo nhận xét yếu tố một, giống trường hợp yếu tố (cột đơn) - Kết luận (có thể so sánh, hay tìm yếu tố liên quan hai cột) - Có vài giải thích kết luận Trường hợp cột vùng, nước… - Nhìn nhận chung bảng số liệu nói lên điều - TIếp theo xếp hạng cho tiêu chí: Cao nhất, thứ nhì… thấp (cần chi tiết) Rồi so sánh cao thấp nhất, đồng với đồng bằng, miền núi với miền núi - Một vài điều kết luận giải thích Trường hợp cột lượng mưa (biểu đồ khí hậu) - Mưa tập trung vào mùa nào? Hay mưa dàn trải tháng Mùa mưa, mùa khô kéo dài từ tháng đến tháng nào, ( khu vực nhiệt đới tháng mưa từ 100 mm trở lên xem mùa mưa, ôn đới cần 50 mm xếp vào mùa mưa) - Nêu tổng lượng mưa (cộng tổng tất lượng mưa tháng năm) đánh giá tổng lượng mưa - Tháng mưa nhiều nhất, lượng mưa mm tháng khô nhất, mưa bao nhiêu? - So sánh tháng mưa nhiều tháng mưa (có thể có hai tháng mưa nhiều hai tháng mưa ít) - Đánh giá biểu đồ thể vị trí địa điểm thuộc miền hậu nào? (căn vào mùa mưa tập trung; tháng mưa nhiều hay dàn trải, tháng mưa ít; kết hợp biến thiên nhiệt độ để xác định vị trí) Dauhieuvenhanxetbieudo BIỂU ĐỒ ĐƯỜNG (ĐỒ THỊ) Là loại biểu đồ thường dùng để vẽ thay đổi đại lượng địa lí số năm nhiều tương đối liên tục, thể tốc độ tăng trưởng nhiều đại lượng địa lí có đơn vị giống hay đơn vị khác Dấu hiệu nhận biết Khi đề yêu cầu vẽ biểu đồ thể phát triển, tốc độ tăng trưởng qua mốc thời gian Các bước vẽ biểu đồ đường Bước : Kẻ hệ trục tọa độ vuông góc (trục đứng thể độ lớn đối tượng số người , sản lượng , tỉ lệ % trục nằm ngang thể thời gian ) Bước : Xác định tỉ lệ thích hợp trục ( ý tương quan độ cao trục đứng độ dài trục nằm ngang cho biểu đồ đảm bảo tính trực quan mĩ thuật ) Bước 3: Căn vào số liệu đề tỉ lệ xác định đẻ tính toán đánh giá dấu tọa độ điểm mốc trục Khi đánh dấu năm trục ngang cần ý đến tỉ lệ (cần tỉ lệ cho trước) Thời điểm năm nằm trục đứng Bước 4: Hoàn thiện đồ ( ghi số liệu vào đồ , sử dụng kí hiệu cần có giải cuối ta ghi tên biểu dồ ) Lưu ý : + Nếu vẽ nhiều đường biểu diễn có chung đơn vị đường cần dùng kí hiệu riêng biệt có giải kèm theo +Nếu vẽ đường biểu diễn có đơn vị khác vẽ trục đứng bên biểu đồ , trục thể đơn vị +Nếu phải vẽ nhiều đường biểu diễn mà số liệu cho lại thuộc nhiều đơn vị khác phải tính toán để chuyển số liệu thô (số liệu tuyệt đơn vị khác ) sang số liệu tinh (số liệu tương dối , với đơn vị thông đơn vị % ) Ta thường lấy số liệu năm ứng với 100% , số liệu năm tỉ lệ % so với năm Sau ta vẽ đường biểu diễn Các loại biểu đồ dạng đường: • Loại có nhiều đường vẽ theo giá trị tuyệt đối • Loại có nhiều đường vẽ theo giá trị tương đối Cách nhận xét Trường hợp thể đối tượng: - So sánh số liệu năm đầu năm cuối có bảng số liệu để trả lời câu hỏi: đối tượng cần nghiên cứu tăng hay giảm? Nếu tăng (giảm) tăng (giảm) bao nhiêu? (lấy số liệu năm cuối trừ cho số liệu năm đầu hay chia gấp lần được) - Xem đường biểu diễn lên (tăng) có liên tục hay không? (lưu ý năm không liên tục) - Hai trường hợp: + liên tục cho biết giai đoạn tăng nhanh, giai đoạn tăng chậm + không liên tục: Thì năm không liên tục - Một vài giải thích cho đối tượng, giải thích năm không liên tục Dauhieuvenhanxetbieudo Trường hợp cột có hai đường trở lên Ta nhận xét đường giống theo trình tự bảng số liệu cho: đường a trước, đến đường b, đến c,d - Sau đó, tiến hành so sánh, tìm liên hệ đường biểu diễn - Kết luận giải thích BIẺU ĐỒ TRÒN Dấu hiệu nhận biết Bạn sử dụng biểu đồ tròn đề yêu cầu vẽ biểu đồ mô tả cấu, tỉ lệ thành phần tổng thể Để ý xem đề cho nhiều thành phần để thể mốc năm phải lựa chọn biểu đồ tròn Hãy nhớ chọn biểu đồ tròn “ít năm, nhiều thành phần” Các bước tiến hành vẽ biểu đồ hình tròn Bước : Xử lí số liệu ( Nếu số liệu đề cho số liệu thô ví dụ tỉ đồng , triệu người ta phải đổi sang số liệu dạng % Bước : Xác định bán kính hình tròn Lưu ý : Bán kính hình tròn cần phù hợp với khổ giấy để đảm bảo tính trực quan mĩ thuật cho đồ Trong trường hợp phải vẽ biểu đồ hình tròn có bán kính khác ta phait tính toán bán kính cho hình tròn Bước : Chia hình tròn thành nan quạt theo tỉ lệ trật tự thành phần có đề cho Lưu ý : toàn hình tròn 360 độ , tướng ứng với tỉ lệ 100% Như , tỉ lệ 1% ứng với 3,6 độ hình tròn Khi vẽ nan quạt nên tia 12 vẽ theo chiều thuận với chiều quay kim đồng hồ Thứ tự thành phần biểu đồ phải giống để tiện cho việc so sánh Bước : Hoàn thiện đồ (ghi tỉ lệ thành phần lên biểu đồ ,tiếp ta chọn kí hiệu thể biểu đồ lập bant giải cuối ta ghi tên biểu đồ) Các dạng biểu đồ tròn: • Biểu đồ tròn đơn • Biểu đồ tròn có bán kính khác • Biểu đồ bán tròn (hai nửa hình tròn thường thể cấu giá trị xuất nhập Cách nhận xét Khi có vòng tròn: Ta nhận định cấu tổng quát lớn nào, nhì là, ba là… cho biết tương quan yếu tố (gấp lần %) đặc biệt yếu tố lớn so với tổng thể có vượt xa không? Lưu ý : Tỷ trọng giảm số thực lại tăng, cần ghi rõ Ví dụ: Xét tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm… không ghi trống kiểu ngành nông nghiệp giảm … chưa xác, bị trừ hay không cho điểm Khi có từ hai vòng tròn trở lên (giới hạn tối đa ba hình tròn cho bài) - Nhận xét chung (nhìn tổng thế): Tăng/ giảm nào? - Nhận xét tăng hay giảm trước, có ba vòng trở lên thêm liên tục hay không liên tục, tăng (giảm) bao nhiêu? Dauhieuvenhanxetbieudo - Sau nhận xét nhất, nhì, ba … yếu tố năm, giống ta gom chung lại cho năm lần (không nhắc lại 2, lần) - Cuối cùng, cho kết luận mối tương quan yếu tố - Giải thích vấn đề BIỂU ĐỒ MIỀN Dấu hiệu nhận biết Bạn thường hay nhầm lẫn vẽ biểu đồ miền biểu đồ tròn, nhiên loại có dấu hiệu nhận biết định Biểu đồ miền gọi biểu đồ diện Loại biểu đồ thể cấu động thái phát triển đối tượng Toàn biểu đồ hình chữ nhật (hoặc hình vuông ), chia thành miền khác Chọn vẽ biểu đồ miền cần thể cấu tỉ lệ Để xác định vẽ biểu đồ miền, với số liệu thể năm (nghĩa việc vẽ tới hình tròn thông thường ta lại chuyển sang biểu đồ miền) Vậy số liệu cho năm mà thể cấu vẽ biểu đồ miền Dấu hiệu: Nhiều năm, thành phần Các bước tiến hành vẽ biểu đồ miền Bước : Vẽ khung biểu đồ - Khung biểu đồ miễn vẽ theo giá trị tương đối thường hình chữ nhật Trong chia làm miền khác nhau, chồng lên Mỗi miền thể đối tượng địa lí cụ thể - Các thời điểm năm năm cuối biểu đồ phải năm cạnh bên trái phải hình chữ nhật, khung biểu đồ - Chiều cao hình chữ nhật thể đơn vị biểu đồ, chiều rộng biểu đồ thường thể thời gian (năm) - Biều đồ miền vẽ theo giá trị tuyệt đối thể động thái, nên dựng hai trục – trục thể đại lượng, trục giới hạn năm cuối (dạng ít, thông thường sử dụng biểu đồ miền thể giá trị tương đối) Bước 2: Vẽ ranh giới miền Lấy năm trục tung, phân chia khoảng cách năm theo tỉ lệ tương ứng Bước : Hoàn thiện biểu đồ Ghi số liệu vào vị trí miền biểu đồ vẽ Một số dạng biểu đồ miền thường gặp : + Biểu đồ miền chồng nối tiếp +Biểu đồ chồng từ gốc tọa độ Lưu ý : Trường hợp đồ gồm nhiều miền chồng lên , ta vẽ miền theo thứ tự từ lên Việc xếp thứ tự miền cần lưu ý cho có ý nghĩa đồng thời phải tính đến tính trực quan tính mĩ thuật biểu đồ Khoảng cách cấc năm cạnh nằm ngang cần tỉ lệ Thời điểm năm nằm cạnh đứng bên trái biểu đồ Nếu số liệu đề cho số liệu thô (số liệu tuyệt đối ) trước vẽ cần xử lí thành số liệu tinh (số liệu theo tỉ lệ %) Dauhieuvenhanxetbieudo Cách nhận xét - Nhận xét chung toàn bảng số liệu: Nhìn nhận, đánh giá xu hướng chung số liệu - Nhận xét hàng ngang trước: Theo thời gian yếu tố a tăng hay giảm, tăng giảm nào, tăng giảm bao nhiêu? Sau đến yếu tố b tăng hay giảm … yếu tố c (mức chênh lệch) - Nhận xét hàng dọc: Yếu tố xếp hạng nhất, nhì, ba có thay đổi thứ hạng hay không? - Tổng kết giải thích ... thích vấn đề BIỂU ĐỒ MIỀN Dấu hiệu nhận biết Bạn thường hay nhầm lẫn vẽ biểu đồ miền biểu đồ tròn, nhiên loại có dấu hiệu nhận biết định Biểu đồ miền gọi biểu đồ diện Loại biểu đồ thể cấu động... chuyển sang biểu đồ miền) Vậy số liệu cho năm mà thể cấu vẽ biểu đồ miền Dấu hiệu: Nhiều năm, thành phần Các bước tiến hành vẽ biểu đồ miền Bước : Vẽ khung biểu đồ - Khung biểu đồ miễn vẽ theo giá... chia khoảng cách năm theo tỉ lệ tương ứng Bước : Hoàn thiện biểu đồ Ghi số liệu vào vị trí miền biểu đồ vẽ Một số dạng biểu đồ miền thường gặp : + Biểu đồ miền chồng nối tiếp +Biểu đồ chồng từ
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC CÁCH VẼ BIỂU ĐỒ VÀ NHẬN XÉT, CÁC CÁCH VẼ BIỂU ĐỒ VÀ NHẬN XÉT, CÁC CÁCH VẼ BIỂU ĐỒ VÀ NHẬN XÉT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay