Thông tin làm thẻ thư viện 2016

3 247 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 23:27

Thông tin làm thẻ thư viện 2016Thông tin làm thẻ thư viện 2016Thông tin làm thẻ thư viện 2016Thông tin làm thẻ thư viện 2016Thông tin làm thẻ thư viện 2016Thông tin làm thẻ thư viện 2016Thông tin làm thẻ thư viện 2016Thông tin làm thẻ thư viện 2016Thông tin làm thẻ thư viện 2016Thông tin làm thẻ thư viện 2016Thông tin làm thẻ thư viện 2016Thông tin làm thẻ thư viện 2016Thông tin làm thẻ thư viện 2016Thông tin làm thẻ thư viện 2016Thông tin làm thẻ thư viện 2016Thông tin làm thẻ thư viện 2016Thông tin làm thẻ thư viện 2016Thông tin làm thẻ thư viện 2016Thông tin làm thẻ thư viện 2016Thông tin làm thẻ thư viện 2016Thông tin làm thẻ thư viện 2016Thông tin làm thẻ thư viện 2016Thông tin làm thẻ thư viện 2016Thông tin làm thẻ thư viện 2016Thông tin làm thẻ thư viện 2016vvv QUY ĐỊNH LÀM THẺ, GIA HẠN THẺ I ĐỊA ĐIỂM LÀM THẺ, GIA HẠN THẺ 1.1 Bạn đọc ĐHQGHN: STT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Đơn vị Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Cán bộ, SV, HVCH, NCS - Học sinh Trường Đại học Giáo dục Trường Đại học Công nghệ Trường Đại học KH Xã hội Nhân văn Trường Đại học Ngoại ngữ Trường Đại học Kinh tế Trường Đại học Việt Nhật Khoa Luật Khoa Quốc tế Khoa Quản trị Kinh doanh Khoa Sau đại học Khoa Y Dược: - SV năm 1,2 - Cán bộ, HVCH, NCS SV sau năm Viện Công nghệ Thông tin Viện Vi sinh vật Công nghệ Sinh học Viện Việt Nam học Khoa học phát triển Viện Quốc tế Pháp ngữ TT Nghiên cứu Tài nguyên Môi trường Trung tâm Nghiên cứu Đô thị Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Trung tâm Giáo dục Thể chất Thể thao Trung tâm Dự báo PT nguồn nhân lực Trung tâm Hợp tác chuyển giao tri thức Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Thông tin - Thư viện Nhà Xuất Ban Quản lý dự án Tạp chí Khoa học Trung tâm Phát triển ĐHQGHN Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội Cơ quan ĐHQGHN Mã đơn vị Nơi tiếp nhận yêu cầu cấp thẻ, gia hạn thẻ 00 - Phòng DVTT KHTN&XHNV - Phòng DVTT Mễ Trì Phòng DVTT Mễ Trì Phòng DVTT Tổng hợp Phòng DVTT KHTN&XHNV Phòng DVTT Ngoại ngữ Phòng DVTT Tổng hợp Phòng DVTT Tổng hợp Phòng DVTT Tổng hợp Phòng DVTT Tổng hợp Phòng DVTT Tổng hợp Phòng DVTT Tổng hợp 01 02 03 04 05 11 06 07 08 09 10 21 22 23 31 32 34 39 40 42 43 44 61 63 66 68 69 72 73 99 - Phòng DVTT KHTN&XHNV - Phòng DVTT Tổng hợp Phòng DVTT Tổng hợp Phòng DVTT Tổng hợp Phòng DVTT KHTN&XHNV Phòng DVTT Tổng hợp Phòng DVTT Tổng hợp Phòng DVTT Tổng hợp Phòng DVTT KHTN&XHNV Phòng DVTT Tổng hợp Phòng DVTT Tổng hợp Phòng DVTT Tổng hợp Phòng DVTT Tổng hợp Phòng DVTT Tổng hợp Phòng DVTT Tổng hợp Phòng DVTT Tổng hợp Phòng DVTT Tổng hợp Phòng DVTT Tổng hợp Phòng DVTT Tổng hợp Phòng DVTT Tổng hợp Phòng DVTT Tổng hợp 1.2 Bạn đọc ĐHQGHN: làm thẻ Phòng DVTT Tổng hợp phòng DVTT Khoa học Tự nhiên & Khoa học Xã hội Ghi chú: địa điểm đặt phận tiếp nhận yêu cầu làm thẻ, gia hạn thẻ phòng Dịch vụ Thông tin: - Phòng DVTT Tổng hợp: Tầng Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy - Phòng DVTT Ngoại ngữ: Tầng Nhà A2 Trường ĐH Ngoại ngữ, Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy - Phòng DVTT Khoa học tự nhiên & Xã hội nhân văn: Tầng Nhà M, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân - Phòng DVTT Mễ Trì: Tầng 2, Phòng DVTT Mễ Trì (trong KTX Mễ Trì, )182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân II THỦ TỤC LÀM THẺ, GIA HẠN THẺ 2.1 Thủ tục làm thẻ 2.1.1 Đối với bạn đọc có Thẻ đa năng: - Thẻ đa thẻ người học tích hợp nhiều chức sử dụng, có khả nối kết với phần mềm quản lý thống ĐHQGHN, tùy theo đối tượng cấp có tên gọi Thẻ Học sinh,Thẻ Sinh viên,Thẻ Học viên cao học,Thẻ Nghiên cứu sinh; Thẻ đa tích hợp chức sử dụng thư viện sau đơn vị cấp thẻ (đơn vị đào tạo) gửi file liệu cho Trung tâm TT-TV - Riêng Học sinh, Sinh viên cần thực Bài kiểm tra kỹ sử dụng thư viện website http://lic.vnu.edu.vn để kích hoạt tài khoản mượn tài liệu 2.1.2 Đối với bạn đọc chưa có Thẻ đa năng, có nhu cầu cấp Thẻ Thư viện: a) Đối với bạn đọc ĐHQGHN: - Nộp Đơn đăng ký cấp Thẻ Thư viện, theo mẫu đơn dành cho cán mẫu đơn dành cho người học có xác nhận đơn vị quản lý - Nộp file ảnh chụp ảnh (miễn phí) nơi làm thẻ; - Xuất trình CMND Hộ chiếu - Nộp phí làm thẻ 30.000đ/thẻ cấp lần đầu; 50.000đ/thẻ cấp lại thẻ hỏng thẻ (mất thẻ báo cho Thư viện - nơi đăng ký làm thẻ; thẻ hỏng nộp lại Thư viện) - Nộp phí sử dụng thư viện 50.000đ/1 năm (đối với người học ĐVĐT chưa chuyển phần trăm học phí theo quy định ĐHQGHN Thư viện để hỗ trợ phục vụ) b) Đối với bạn đọc ĐHQGHN: Bạn đọc ĐHQGHN cấp Thẻ đọc (không mượn TL về), thủ tục gồm: - Giấy giới thiệu quan (đối với cán bộ) đơn vị đào tạo (đối với người học); - Xuất trình CMND/Hộ chiếu; - Nộp phí 80.000đ/thẻ tháng; 110.000đ/thẻ tháng; 140.000đ/thẻ 12 tháng Ghi chú: * Nếu Đơn đăng ký cấp thẻ xác nhận đơn vị công tác/đơn vị đào tạo người làm đơn chứng minh cán người học ĐHQGHN số giấy tờ sau: Quyết định tuyển dụng, Hợp đồng làm việc, Giấy giới thiệu, Thẻ cán bộ, Thẻ người học cấp Thẻ Thư viện mượn tài liệu phải đặt cược * Sinh viên ĐHQGHN năm thứ chưa đơn vị đào tạo cấp Thẻ đa xuất trình Giấy xác nhận nhập học kèm CMND/Hộ chiếu để sử dụng thư viện đọc tài liệu chỗ * Thời gian trả thẻ: ngày vào ngày làm việc (tùy theo nơi nộp Đơn đăng ký cấp thẻ) 2.2 Quy định gia hạn thẻ/quyền sử dụng thư viện 2.2.1 Quy định thời điểm khóa thẻ, tạm dừng quyền sử dụng thư viện a) Đối với bạn đọc người học ĐHQGHN: quyền sử dụng thư viện cấp gia hạn theo năm, thẻ tạm thời bị khóa sau năm sử dụng theo quy định sau: - Học sinh lớp 10,11 khóa thẻ ngày 30/6; Học sinh lớp 12 khóa thẻ ngày 30/4 - Sinh viên năm thứ 1,2,3 (riêng sinh viên khoa Y Dược năm thứ (ngành Dược) năm thứ (ngành Y) khóa thẻ ngày 30/6; Sinh viên năm cuối khóa thẻ ngày 15/5 - HVCH, NCS: khóa thẻ sau năm kể từ ngày nhập liệu bạn đọc vào hệ thống Ghi chú: Sau 30/4 (đối với Học sinh lớp 12) sau 15/5 (đối với Sinh viên cuối khóa) đọc tài liệu chỗ đặt cược tiền mượn tài liệu đến hết ngày 30/6 b) Đối với bạn đọc cán ĐHQGHN: quyền sử dụng thư viện cấp theo hạn thẻ, có nhu cầu tiếp tục, cán đăng ký cấp thẻ sau trả hết tài liệu mượn 2.2.2 Các yêu cầu gia hạn thẻ Bạn đọc người học ĐHQGHN gia hạn thẻ năm sau trả hết tài liệu, toán hết khoản tiền phạt vi phạm nội quy (nếu có) nộp phí sử dụng thư viện 50.000đ/năm (nếu đơn vị đào tạo chưa chuyển phần trăm học phí theo quy định ĐHQGHN Thư viện để hỗ trợ phục vụ) Thủ tục gia hạn thẻ sau: a) Người học đối tượng phải đặt cược mượn tài liệu: gia hạn thẻ không cần xác nhận đơn vị đào tạo, quan công tác b) Người học đối tượng đặt cược mượn tài liệu: gia hạn thẻ cần có loại giấy tờ sau: (1) Đơn xin gia hạn thẻ thư viện dành cho Học sinh, Sinh viên Đơn xin gia hạn thẻ thư viện dành cho HVCH, NCS; (2) Có tên Danh sách người học theo lớp niên chế gồm thông tin: họ tên/ ngày sinh/ mã số người học mã số thẻ/ lớp, khoa/xác nhận đơn vị đào tạo (Danh sách không bao gồm người học bỏ học, chuyển trường, chuyển lớp ) ... Nộp phí làm thẻ 30.000đ /thẻ cấp lần đầu; 50.000đ /thẻ cấp lại thẻ hỏng thẻ (mất thẻ báo cho Thư viện - nơi đăng ký làm thẻ; thẻ hỏng nộp lại Thư viện) - Nộp phí sử dụng thư viện 50.000đ/1 năm (đối... dụng thư viện đọc tài liệu chỗ * Thời gian trả thẻ: ngày vào ngày làm việc (tùy theo nơi nộp Đơn đăng ký cấp thẻ) 2.2 Quy định gia hạn thẻ/ quyền sử dụng thư viện 2.2.1 Quy định thời điểm khóa thẻ, ... Mễ Trì, )182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân II THỦ TỤC LÀM THẺ, GIA HẠN THẺ 2.1 Thủ tục làm thẻ 2.1.1 Đối với bạn đọc có Thẻ đa năng: - Thẻ đa thẻ người học tích hợp nhiều chức sử dụng, có khả nối
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông tin làm thẻ thư viện 2016, Thông tin làm thẻ thư viện 2016, Thông tin làm thẻ thư viện 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay