Đề cương môn Mác Lênin

54 117 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 23:00

Cõu 1: giỏ tr, hn ch ca t tng XHCN trc Mỏc í ngha ca vic nghiờn cu t tng XNCN khụng tng Nhng giỏ tr, hn ch ca t tng XHCN trc Mỏc a Cỏc giỏ tr lch s Ch ngha xó hi khụng tng trc ch ngha Mỏc ó cú mt quỏ trỡnh phỏt trin lõu di, t thi c i n nhng nm 30 ca th k XIX T nhng cõu chuyn huyn thoi, vin tng ó tr thnh h thng quan im, hc thuyt xó hi ch ngha; t nhng m c, khỏt vng ó tr thnh cng lnh, d ỏn v ci cỏch xó hi, phong tro u tranh mang tớnh cht cỏch mng Ch ngha xó hi utopia - phờ phỏn thc s cú mt giỏ tr lch s to ln s phỏt trin t tng nhõn loi, c bit vi s xut hin v úng gúp to ln ca ba nh ch ngha xó hi utopia - phờ phỏn v i u th k XIX: Xanh Xi-mụng, S.Phu-ri-ờ v R.ễ-oen Nhng giỏ tr lý lun quan trng m ch ngha xó hi utopia - phờ phỏn li cho hu th c th hin trung nhng ni dung di õy: Th nht, cỏc nh t tng xó hi ch ngha ó phờ phỏn mt cỏch sõu sc xó hi t bn, phn no phn ỏnh c ting núi ca nhng ngi lao ng trc tỡnh trng b i x bt cụng v b ỏp bc xó hi S phờ phỏn khụng ch miờu t chi tit nhng hin tng ti ỏc phi by trờn b ni ca xó hi, m cũn bt u i vo khỏm phỏ n xó hi v i ti ph nhn s tn ti ca cỏi xó hi vụ lý y Tỡm li di sn hc thuyt ch ngha xó hi utopia - phờ phỏn na u th k XIX ó cho thy, xó hi t bn hin vi y bin ng s kớch thớch thng xuyờn ca cnh tranh dn ti xung t lm khỏnh kit ca ci xó hi, o c xó hi b bng hoi, mt xó hi m nhng ngi vụ o c cú nhim v dy c hnh cho cụng dõn, nhng k phm ti ln cú nhim v trng pht nhng li lm nh, xó hi y nghốo kh c sinh chớnh t s tha thói S phờ phỏn ú ó th hin tinh thn nhõn o ch ngha cũn chu nh hng ca ch ngha nhõn o t sn, nhng trờn nhiu phng din ó vt gii hn ca ch ngha nhõn o t sn ti giỏ tr nhõn o nhõn dõn - hng vo mc tiờu gii phúng nhng ngi lao dng v thc hin s bỡnh ng xó hi Th hai, cỏc nh t tng xó hi ch ngha utopia - phờ phỏn ó li di sn hc thuyt ca mỡnh nhng quan im, t tng sõu sc v quỏ trỡnh phỏt trin ca lch s, nhng d oỏn thiờn ti v xó hi tng lai, m v sau nh cú ch ngha Mỏc nhiu lun im, quan im, t tng v d oỏn ó c chng minh l ỳng H Xanh Xi-mụng quan sỏt s ng ca cỏc tng lp xó hi mi cú nhng bin ng chớnh tr T ú ó hỡnh thnh quan nim v giai cp v u tranh giai cp s tin trin ca xó hi T ú, ụng cng nờu lờn t tng gii phúng ton xó hi trờn s mt nim tin sõu sc rng, ch ngha t bn nht nh s b thay th bng mt xó hi tt p hn Trong xó hi y mi ngi u c lao ng - lm theo nng lc hng theo lao ng S.Phu-ri-ờ, vi mt ti nng xut sc ó phỏc nờn bc tranh v s phỏt trin ca lch s loi ngi qua cỏc giai on k tip nh nhng nc thang y gai gúc i lờn mt ch xó hi tt p nht Ch ngha t bn gi vai trũ quan trng dóy liờn tip cỏc nc thang ng ca lch s, bi vỡ nú to nn sn xut ln, cỏc khoa hc m loi ngi cú th v cn s dng bc lờn nc thang cao hn na ca s phỏt trin xó hi ễng cũn cho rng, trỡnh gii phúng ph n l thc o trỡnh gii phúng chung ca xó hi, l biu hin trỡnh tin b ca xó hi ú R.ễ-oen sinh v ln lờn mt nc cụng nghip phỏt trin mnh nht thi ú thỡ tin tng rng, cuc cỏch mng cụng nghip ang din l iu kin thun li thc hin lý tng nhõn o Cụng lao quan trng nht ca ụng l ó ỏnh giỏ ý ngha lch s ca s phỏt trin lc lng sn xut thi i cỏch mng cụng nghip - lc lng vt cht ang chớn mui lũng xó hi, cui cựng s dn ti s ci to xó hi Trong quan nim ca ụng v xó hi tng lai, s tin b ca cụng nghip v khoa hc k thut l nột ch yu v ni bt nht, c bit vai trũ gii phúng ngi ca mỏy múc ch cú th phỏt huy s tin b v kinh t phc v mt mc tiờu hp lý, ú l hnh phỳc ca ngi Nh vy cú th khng nh, R.ễ-oen ó tim cn c vi quan nim cho rng s phỏt trin ca lch s gn lin vi nhng thay i phng thc sn xut Th ba, giai on lch s tng i di, vi t tng v bng hot ng ca mỡnh, cỏc nh t tng xó hi ch ngha utopia ó gúp phn thc tnh tinh thn u tranh ca qun chỳng lao ng Song, giỏ tr lch s ni bt nht ca ch ngha xó hi utopia - phờ phỏn u th k XIX ó c C.Mỏc v Ph.ng-ghen tha nhn l mt ba tin t tng ca ch ngha xó hi khoa hc Ph.ng-ghen khng nh rng, ch ngha xó hi lý lun c s khụng bao gi quờn rng nú ng trờn vai ca Xanh Xi-mụng, S.Phu-ri-ờ v R.ễ-oen, ba ngi - mc du tt c tớnh cht o tng v utopia cỏc hc thuyt ca h thuc v nhng trớ tu v i v ó tiờn oỏn c mt cỏch thiờn ti v mt s nhng chõn lý m ngy chỳng ta ang chng minh s ỳng n ca chỳng mt cỏch khoa hc b Nhng hn ch Th nht, ch ngha xó hi utopia - phờ phỏn ó khụng th ch c ng, phng thc v phng phỏp cỏch mng cú th tng bc to lp cỏc tin , c s kinh t - xó hi ca ch mi: ch xó hi ch ngha v cng sn ch ngha Ra i t thi c i, tri qua hng nghỡn nm phỏt trin cho n na u th k XIX, ch ngha xó hi utopia ó cú nhng bc tin di T ch mi l nhng mm mng t tng s khai phn ỏnh khỏt vng, c m ca nhõn dõn lao ng, b ỏp bc v mt xó hi cụng bng v bỡnh ng, cỏc t tng xó hi ch ngha v cng sn ch ngha ó phỏt trin, tr thnh nhng hc thuyt v ch ngha xó hi utopia v phờ phỏn, vi tờn tui ca cỏc nh t tng v i: H Xanh Xi-mụng, S.Phu-ri-ờ v R.ễ-oen Mt nhng ni dung c bn, xuyờn sut ca ch ngha xó hi y l nhng lun im v ng, phng thc u tranh kh d cú th a nhõn loi bc vo xó hi mi, xó hi xó hi ch ngha v cng sn ch ngha Cho n u th k XIX, nhng lun im c bn cu thnh ni dung y cng ó dn nh hỡnh T tng xó hi ch ngha v cng sn ch ngha u th k XIX u ó dn khng nh s cn thit phi th tiờu ch t hu, phi xõy dng mt xó hi phự hp li ớch ca qung i qun chỳng nhõn dõn lao ng nghốo kh, b ỏp bc v b búc lt Nhng i n xó hi y, m k nguyờn bt tay vo xõy dng xó hi nh vy bng ng no? Hũa bỡnh hay bo lc? Cỏch mng hay ci lng? Tt c u cha th cú li gii ỏp ỳng hn l nhng gii ỏp c tng tng t u úc ca nhng thiờn ti giu lũng v tha, cú tinh thn nhõn nhõn o, nhng lónh t t tng tinh thn ca cuc u tranh chng ỏp bc bt cụng v búc lt Th hai, ch ngha xó hi utopia - phờ phỏn ó khụng th ch c cỏc lc lng xó hi c bn ca cuc u tranh xõy dng ch ngha xó hi v ch ngha cng sn cng nh khụng th ch c lc lng xó hi cú s mnh lch s lónh o, i tiờn phong cuc u tranh y Lun chng cho nhng ng lc xó hi c bn ca quỏ trỡnh u tranh chng ỏp bc bt cụng, u tranh cho cỏc giỏ tr xó hi ch ngha l mt ni dung c bn ca t tng xó hi ch ngha T ch cũn b tc, trụng ch vo cỏc lc lng thn siờu nhiờn thi k mm mng s khai, ch ngha xó hi utopia ó n dn hng n tỡm kim, tng bc ch cỏc lc lng l ng lc xó hi ca u tranh cho ch ngha xó hi t hin thc xó hi Trong lý lun ch ngha xó hi utopia - phờ phỏn u th k XIX, quan nim v vai trũ qun chỳng nhõn dõn ó dn c nh hỡnh nh l ng lc xó hi c bn ca quỏ trỡnh u tranh y Nhng nhng quan nim v vai trũ ca qun chỳng nhõn dõn, v cỏc giai cp, tng lp xó hi hp thnh qun chỳng nhõn dõn, v quan h li ớch gia cỏc giai cp tng lp xó hi nhõn dõn cng cha tht xỏc nh c bit l cỏc t tng v lc lng i tiờn phong, m nhn vai trũ lónh o quỏ trỡnh u tranh y cng ht sc cha rừ rng Nhng chớnh s cha rừ rng y t tng xó hi ch ngha ng thi li l s phn ỏnh v th hin mt hin thc xó hi cha rừ rng, mt c cu xó hi - giai cp mi ang hỡnh thnh, cha nh hỡnh Th ba, ch ngha xó hi utopia - phờ phỏn khụng th chng minh c cỏc t nn xó hi, nhng s ỏp bc, bt cụng xó hi c sinh t ch chim hu t nhõn v t liu sn xut nh th no v bng cỏch no, dự ó ch chớnh xỏc ch t hu l ngun gc ch yu, c bn ca nhng t nn v bt cụng xó hi y í ngha ca vic nghiờn cu t tng ch ngha xó hi khụng tng Hu nh phn ln cỏc nh t tng xó hi ch ngha, bt u t T.Mo-re du bng cỏch ny hay cỏch khỏc, vi nhng mc khỏc nhau, u ó hng n s khng nh rng mi ỏp bc, t nn v bt cụng xó hi cú ngun gc t ch t hu Do ú a s h u cho rng cn thit phi th tiờu ch t hu, vi tớnh cỏch l th tiờu ngun gc ca nhng t nn, ỏp bc v bt cụng xó hi y Nhng tt c cỏc i biu t tng xó hi ch ngha, k c S.Phu-ri-ờ, ngi lờn ỏn mnh m nht ch t hu v nhng bt cụng, bt bỡnh ng nú gõy ra, cng u cha th chng minh c vỡ ch t hu li sinh nhng bt cụng, nhng t nn xó hi y v nú sinh nh th no v bng cỏch no? Mt phng thc sn xut t bn ch ngha mi manh nha cha phỏt trin, mt ch thng tr ca giai cp t sn ang thi k hỡnh thnh, xỏc lp Cỏc quan h xó hi ca nn kinh t v ca xó hi y ang dn nh hỡnh cha th cho phộp mt t tng xó hi ch ngha cũn nh hng nng n ca cỏc tro lu trit hc tõm, cỏc lý lun kinh t v kinh t chớnh tr cha chớn mui, cú th nhn bit c nhng quy lut ang dn manh nha v ang hỡnh thnh, xut hin Vỡ vy, ch riờng nhng phờ phỏn mnh m ca ch ngha xó hi utopia - phờ phỏn i vi nhng t nn bt cụng y ca xó hi ng thi, ch riờng vic cỏc nh t tng ó ch ỳng ngun gc ca nhng t nn, ỏp bc bt cụng y l ch t hu, cng ó a cỏc ụng lờn tm cỏc v nhõn ca nhõn loi Nhng tro lu xó hi ch ngha v cng sn ch ngha utopia i iu kin phng thc sn xut t bn ch ngha cha phỏt trin y Cụng nghip ln mi ch bt u rừ nột nc Anh Do ú, mõu thun gia t sn v vụ sn cha chớn mui, nhng cỏch thc, th on gii quyt mõu thun cng cha th xut hin y Cho nờn lý lun ú cng cha chớn mui, cha thoỏt nhng quan nim tõm v lch s, nờn cha th khỏm phỏ bn cht v quy lut ng ca xó hi t bn v s xut hin xó hi tng lai i vi h, ch ngha xó hi c quan nim nh l biu hin ca lý tớnh, ca chõn lý, ca chớnh ngha tuyt i cú sn õu ú, ch cn ngi ta phỏt hin ri da vo ú m thuyt phc mi ngi cú th ci to v xõy dng mt xó hi tt p hn mt cỏch ụn hũa, hy vng da vo lũng tt ca nhng ngi giu v nhng k ang cm quyn, lm bin i ch t bn ch ngha sang xó hi ch ngha Khi nn cụng nghip ln t bn ch ngha i v to nhng bin i cn bn i sng kinh t, chớnh tr ca xó hi, cỏc hn ch lch s trờn õy ca ch ngha xó hi utopia - phờ phỏn cng c bc l y n õy, nhu cu tt yu phi cú s phỏt trin mi, cú tớnh cht cỏch mng t tng xó hi ch ngha ó chớn mui Ch cú mt lý lun k tha mt cỏch sỏng to, xut sc i vi cỏc giỏ tr, khc phc c mt cỏch cn bn nhng hn ch lch s ca ch ngha xó hi utopia-phờ phỏn mi ỏp ng ũi hi ca chớnh thc tin v lm cho cỏc hc thuyt lý lun xó hi ch ngha, cng sn ch ngha khụng cũn l utopia v khụng ch mang tinh thn phờ phỏn, lm cho ch ngha xó hi tr thnh mt khoa hc Cõu Nhng iu kin, tin khỏch quan ch ngha xó hi t khụng tng thnh khoa hc Vai trũ ca C Mỏc v ng ghen (iu kin ch quan) ch ngha xó hi t khụng tng thnh khoa hc iu kin chớnh tr xó hi: + Cỏch mng cụng nghip cng ng thi to mt lc lng xó hi mi, ú l giai cp vụ sn (GCCN ) Giai cp vụ sn t i ó b giai cp t sn búc lt nng n v b bn cựng nờn ó dn ti mõu thun gia giai cp vụ sn vi giai cp t sn ngy cng tr lờn gay gt, biu hin thnh nhng bin ng chớnh tr ln (Phong tro Hin chng nc Anh: 1838 - 1848; phong tro u tranh ca cụng nhõn dt thnh ph Lyụng (Phỏp): 1831 1834; phong tro u tranh ca cụng nhõn dt thnh ph Xilờdi (c): 1844) S xut hin cỏc phong tro cụng nhõn ó cho C.Mỏc v Ph.ngghen cú c s thc tin khng nh: giai cp vụ sn ó tr thnh mt lc lng chớnh tr c lp, cú kh nng tr thnh lc lng xó hi quan trng, cú vai trũ ci to xó hi c v xõy dng xó hi mi Tuy nhiờn, cỏc phong tro nờu trờn u tht bi m nguyờn nhõn ch yu ca nú, sau ny c C.Mỏc v Ph.ngghen ch rừ l cha cú mt lý lun cỏch mng dn ng, cha ch c mc tiờu ca cuc u tranh, cha cú ng, bin phỏp u tranh ỳng n Nghiờn cu thc tin phong tro u tranh v nht l s tht bi ca nú, CMỏc v Ph.ngghen nhn thy rng, mun cho phong tro cụng nhõn ginh c thng li phi cú lý lun cỏch mng soi ng Vỡ vy, hai ụng ó trung nghiờn cu xõy dng hc thuyt cho phong tro cụng nhõn, ú l lý lun CNXHKH Tin khỏch quan + Đến gần kỷ XIX, chủ nghĩa t số nớc châu Âu đạt đợc bớc tiến quan trọng Cuộc cách mạng kỹ thuật lần thứ thúc đẩy phơng thức sản xuất t chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ làm cho cách mạng công nghiệp nớc Anh hoàn thành bắt đầu phát triển sang số nớc khác (Pháp, Đức) + Cách mạng công nghiệp phát triển tạo lực lợng sản xuất mới, đại công nghiệp Nó thúc đẩy sản xuất t chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ suất lao động, kinh nghiệm quản lý kinh tế thị trờng Nhờ đó, vòng trăm năm, từ xuất hiện, chủ nghĩa t tạo khối lợng cải khổng lồ quãng thời gian trớc loài ngời tích luỹ đợc (C.Mác) Đây điều kiện vật chất, kinh tế quan trọng thúc đẩy xã hội loài ngời phát triển lên nấc thang cao chủ nghĩa t Mặt khác, lực lợng sản xuất (đại công nghiệp) không ngừng phát triển ngày có tính chất xã hội hoá cao dẫn tới mâu thuẫn gay gắt với quan hệ sản xuất dựa chế độ chiếm hữu t nhân t chủ nghĩa t liệu sản xuất Để giải mâu thuẫn cần phải thay đổi quan hệ sản xuất cũ (t chủ nghĩa), quan hệ sản xuất phù hợp quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa C.Mác Ph.Ăngghen rõ: Đại công nghiệp đời phá sập dới chân giai cấp t sản tảng mà dựng nên chế độ t hữu t nhân t liệu sản xuất Điều kiện trị xã hội: + Cách mạng công nghiệp đồng thời tạo lực lợng xã hội mới, giai cấp vô sản (giai cấp công nhân) Giai cấp vô sản từ đời bị giai cấp t sản bóc lột nặng nề bị bần nên dẫn tới mâu thuẫn giai cấp vô sản với giai cấp t sản ngày trở lên gay gắt, biểu thành biến động trị lớn (Phong trào Hiến chơng nớc Anh: 1838 - 1848; phong trào đấu tranh công nhân dệt thành phố Lyông (Pháp): 1831 - 1834; phong trào đấu tranh công nhân dệt thành phố Xilêdi (Đức): 1844) Sự xuất phong trào công nhân cho C.Mác Ph.Ăngghen có sở thực tiễn khẳng định: giai cấp vô sản trở thành lực lợng trị độc lập, có khả trở thành lực lợng xã hội quan trọng, có vai trò cải tạo xã hội cũ xây dựng xã hội Tuy nhiên, phong trào nêu thất bại mà nguyên nhân chủ yếu nó, sau đợc C.Mác Ph.Ăngghen rõ cha có lý luận cách mạng dẫn đờng, cha đợc mục tiêu đấu tranh, cha có đờng, biện pháp đấu tranh đắn Nghiên cứu thực tiễn phong trào đấu tranh thất bại nó, CMác Ph.Ăngghen nhận thấy rằng, muốn cho phong trào công nhân giành đợc thắng lợi phải có lý luận cách mạng soi đờng Vì vậy, hai ông tập trung nghiên cứu xây dựng học thuyết cho phong trào công nhân, lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học Tiền đề t tởng - lý luận: + Cùng với phát triển chủ nghĩa t phát triển mạnh mẽ khoa học, kỹ thuật Tiêu biểu phát minh lớn lĩnh vực khoa học tự nhiên khoa học xã hội - Trên lĩnh vực khoa học tự nhiên: thời kỳ xuất Định luật bảo toàn chuyển hoá lợng; học thuyết tế bào học thuyết tiến hoá Sự đời phát minh giúp cho C.Mác Ph.Ăngghen có sở khoa học để vận dụng, nghiên cứu tợng xảy lĩnh vực xã hội quy luật vận động xã hội Trên sở đó, hai ông xây dựng học thuyết vật lịch sử + Trên lĩnh vực khoa học xã hội: thời kỳ lĩnh vực triết học, kinh tế trị học t tởng xã hội chủ nghĩa phát triển rực rỡ Tiêu biểu Triết học cổ điển Đức với hai nhà triết học tiếng Hêghen Phoiơ-bắc; Kinh tế trị học cổ điển Anh với hai nhà t tởng A.Xmith D.Ricácđô ; đặc biệt lý luận chủ nghĩa xã hội không tởng Xanh Xi-mông, Phu-riê, Ô-Oen với giá trị to lớn mà đạt đợc Nh vậy, gắn liền với xuất mức độ đầy đủ tiền đề kinh tế - xã hội, chủ nghĩa xã hội khoa học dựa chín muồi tiền đề văn hoá - t tởng Đó kết kế thừa tinh hoa trí tuệ loài ngời, phát triển qua thời đại mà đầu kỷ XIX đạt tới đỉnh cao Tóm lại: Sự xuất tiền đề nêu tạo điều kiện kinh tế, trị xã hội, văn hoá,- t tởng khách quan mức độ đầy đủ để chủ nghĩa xã hội thực trở thành khoa học C.Mác Ph.Ăngghen xây dựng đợc đánh dấu đời tác phẩm Tuyên ngôn Đảng cộng sản tháng năm 1848 CMác Ph.Ăngghen coi điều kiện nêu mảnh đất thực, sở thực để hai ông xây dựng học thuyết Vai trò C.Mác Ph.Ăngghen việc phát triển chủ nghĩa xã hội từ không tởng đến khoa học - C.Mác (1818 - 1883) Ph.Ăngghen (1820 - 1895) hai nhà triết học vĩ loại, lãnh tụ thiên tài giai cấp công nhân quốc tế, cống hiến toàn đời cho nghiệp giải phóng giai cấp công nhân ngời lao động bị áp toàn giới Hai ông xây dựng học thuyết khoa học, cách mạng cho giai cấp công nhân - học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học - Trong trình xây dựng học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học, C.Mác, Ph.Ăngghen có trình chuyển biến mạnh lập trờng, quan điểm: từ chủ nghĩa tâm sang chủ nghĩa vật; từ lập trờng dân chủ cách mạng sang lập trờng xã hội chủ nghĩa (hai ông vốn học trò Hêghen xuất thân từ tầng lớp trên) - Với uyên bác trí tuệ, lòng nhiệt tình trung thành với phong trào công nhân, hai ông gặp Paris vào năm 1841 bắt đầu có hoạt động chung lý luận thực tiễn Hai ông nhận thức đợc quy luật phát triển xã hội loài ngời, quy luật vận động chủ nghĩa t bản; đồng thời hai ông phát lực lợng xã hội chuyển xã hội sang giai đoạn Vì vậy, hai ông làm cách mạng vĩ đại lịch sử loài ngời, trình C.Mác Ph.Ăngghen có phát lớn, đóng góp đặc biệt quan trọng cho trình phát triển xã hội loài ngời nói chung, trình giải phóng quần chúng nhân dân lao động khỏi áp bóc lột, bất công Đó là: Học thuyết vật lịch sử: - CMác Ph.Ăngghen cho rằng: "tồn xã hội định ý thức xã hội", đó, muốn tìm nguyên nhân vận động phát triển xã hội phải tìm lòng xã hội - C.Mác Ph.Ăngghen rõ rằng, mâu thuẫn lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất động lực chủ yếu phát triển xã hội loài ngời Khi quan hệ sản xuất không phù hợp với tính chất trình độ lực lợng sản xuất kìm hãm phát triển lực lợng sản xuất, đòi hỏi phải phá vỡ quan hệ sản xuất xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp Sự phá vỡ dẫn tới thay đổi từ hình thái kinh tế - xã hội sang hình thái kinh tế - xã hội khác phù hợp tiến - Hai ông, đồng thời rõ: mâu thuẫn xã hội có giai cấp mâu thuẫn giai cấp đấu tranh giai cấp Đấu tranh giai cấp động lực để thúc đẩy xã hội phát triển Trong chủ nghĩa t bản, mâu thuẫn giai cấp t sản giai cấp công nhân gay gắt tất yếu dẫn tới đấu tranh giai cấp giai cấp đại diện cho phơng thức sản xuất đóng vai trò thống trị xã hội Đó sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Học thuyết giá trị thặng d: Vận dụng cách sáng tạo quan điểm vật lịch sử vào việc phân tích sản xuất t chủ nghĩa, C.Mác Ph.Ăngghen tới kết luận: việc giai cấp t sản chiếm đoạt phần lao động không đợc trả công ngời vô sản làm thuê hình thức phơng thức sản xuất t chủ nghĩa bóc lột công nhân phơng thức đẻ Dù cho nhà t có mua sức lao động công nhân với giá trị thực tế, nhà t thu đợc nhiều giá trị so với số tiền mà họ bỏ để mua sức lao động công nhân Tổng số tiền rút biến thành t ngày lớn lên thuộc quyền sở hữu nhà t - Nhờ phát kiến khoa học trọng đại này, CMác Ph.Ăngghen có vững để khẳng định rằng: mâu thuẫn lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất t chủ nghĩa ngày phát triển đợc biểu đời sống xã hội thành mâu thuẫn điều hoà giai cấp t sản giai cấp công nhân Mâu thuẫn định dẫn đến kết cục lực lợng sản xuất giai cấp công nhân ngời đại biểu phải phá vỡ quan hệ sản xuất giai cấp t sản bảo vệ Giai cấp công nhân lực lợng cách mạng đợc lịch sử giao phó sứ mệnh thủ tiêu chủ nghĩa t bản, xây dựng chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản Làm sáng tỏ sứ mệnh lịch sử giới giai cấp vô sản phát lớn thứ ba C.Mác Ph Ăngghen Sự đời chủ nghĩa xã hội khoa học đợc C.Mác Ph.Ăngghen trải nghiệm qua trình hoạt động lý luận thực tiễn, đợc phản ánh qua hàng loạt tác phẩm hai ông từ 1843 đến 1848 (Phê phán triết học pháp quyền Hêghen Lời nói đầu; Hệ t tởng Đức, Luận cơng Phoi-ơbắc, Những nguyên lý cộng sản) đợc đánh dấu tác phẩm "Tuyên ngôn Đảng cộng sản" 2/1848 Cõu Lm rừ nhng c im c bn ca giai cp cụng nhõn v nhng biu hin mi ca giai cp cụng nhõn thi i hin 1) Khái niệm giai cấp công nhân: - Giai cấp công nhân giai cấp ngời lao động đợc hình thành phát triển với sản xuất công nghiệp ngày đại xã hội hoá cao; giai cấp đại biểu cho lực lợng sản xuất phơng thức sản xuất tiên tiến thời đại nay; có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo tổ chức nhân dân lao động nớc tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa 2) Đặc điểm giai cấp công nhân: - Theo quan điểm C.Mác Ph.Ăngghen, giai cấp công nhân, giai cấp vô sản, giai cấp công nhân đại, giai cấp công nhân công nghiệp từ đồng nghĩa, họ đẻ (sản phẩm) đại công nghiệp t chủ nghĩa, đại diện cho lực lợng sản xuất đại phơng thức sản xuất tiên tiến Khi nghiên cứu giai cấp công nhân đầu kỷ XIX nớc t C.Mác Ph.Ăngghen rõ: giai cấp vô sản cách mạng công nghiệp sản sinh Nó sản phẩm đại công nghiệp t chủ nghĩa đợc tuyển mộ tất giai cấp, tầng lớp dân c Họ ngời t liệu sản xuất (chủ yếu), phải làm thuê, bán sức lao động cho nhà t để kiếm sống bị nhà t bóc lột giá trị thặng d Do vậy, giai cấp công nhân có lợi ích đối lập trực tiếp với lợi ích giai cấp t sản; Là giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để; có tinh thần quốc tế, tinh thần đoàn kết giai cấp có tính tổ chức kỷ luật cao - Với phát triển đại công nghiệp trình độ khoa học công nghệ, với trởng thành phát triển giai cấp công nhân nay, giai cấp công nhân toàn giới có đặc điểm sau: + Lao động sản xuất vật chất chủ yếu (với trình độ trí tuệ ngày cao, đồng thời ngày có sáng chế, phát minh lý thuyết đợc ứng dụng sản xuất) Vì giai cấp công nhân có vai trò định tồn phát triển xã hội + Có lợi ích đối lập với lợi ích giai cấp t sản (giai cấp công nhân: xoá bỏ chế độ t hữu; xoá bỏ áp bóc lột; giành quyền làm chủ xã hội Giai cấp t sản không tự rời bỏ vấn đề đó) Do vậy, giai cấp công nhân có tinh thần cách mạng triệt để + Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, lao động môi trờng công nghiệp ngày đại đợc luyện trình tham gia vào đấu tranh giai cấp t sản tổ chức chống lại giai cấp phong kiến + Có hệ t tởng riêng giai cấp mình: chủ nghĩa Mác - Lênin phản ánh sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân, đồng thời hệ t tởng dẫn dắt trình giai cấp công nhân thực sứ mệnh lịch sử nhằm giải phóng xã hội, giải phóng ngời Giai cấp công nhân có Đảng tiên phong Đảng Cộng sản (Đảng Mác - Lênin) Từ đặc điểm chung giai cấp công nhân có đặc điểm riêng điều kiện lịch sử cụ thể quốc gia tạo 3) Những biểu giai cấp công nhân nay: Hiện nay, với phát triển đại công nghiệp đấu tranh giai cấp công nhân, nhân dân lao động, giai cấp công nhân có biến đổi quan trọng, có thêm nhiều đặc điểm mới: 10 v quyn hn ca cỏc c quan dõn c, nõng cao hiu lc qun lý ca chớnh quyn cỏc cp Mt s kinh nghim ng ta rỳt ú l: quỏ trỡnh m rng dõn ch phi luụn luụn phũng v ch ng ngn chn dõn ch hỡnh thc, dõn ch cc oan; xỏc nh rừ dõn ch phi i lin vi trung, vi k lut, phỏp lut, vi ý thc trỏch nhim cụng dõn Mt mt phỏt huy dõn ch, mt khỏc cn cú s lónh o ỳng n, lónh o n nh chớnh tr - xó hi v phỏt huy dõn ch tt hn Nht l hin nay, cỏc th lc chng i ch ngha xó hi ang li dng dõn ch thc hin chin lc thay i ch chớnh tr nc ta nhm bi bỏc vai trũ lónh o ca éng - nhõn t quyt nh vic thc hin quỏ trỡnh dõn ch húa Vi s thng thn v ý thc t phờ bỡnh nghiờm tỳc, chỳng ta thy rng vic xõy dng nn dõn ch xó hi ch ngha Vit Nam hin cng cú nhng khú khn, hn ch, thiu sút ú l: - Mt s t chc v cp y ng cũn cú biu hin vi phm nguyờn tc trung dõn ch, quan liờu, mt dõn ch hoc dõn ch hỡnh thc, khụng chp hnh nghiờm ngh quyt, khụng thc hin tt vic phờ bỡnh v t phờ bỡnh éng - T chc b mỏy hnh chớnh nh nc cũn cng knh, nng n; h thng phỏp lut cha hon thin v ng b; thc hin ci cỏch hnh chớnh cũn chm tr gõy nhiu phin h cho nhõn dõn; mt s b, ngnh khụng thc hin ỳng chc nng qun lý nh nc trờn cỏc lnh vc c giao phú - T chc cỏc on th nhõn dõn nhỡn chung khc phc cha tt tỡnh trng hnh chớnh húa hot ng dn n khụng nm chc c tõm t, nguyn vng v vng mc ca qun chỳng kp thi gii quyt hoc bỏo cỏo vi t chc ng, chớnh quyn phi hp gii quyt - Mt b phn khụng nh i ng cỏn b ca éng, Nh nc v cỏc on th cũn bc l nhiu bt cp, yu kộm so vi yờu cu, nhim v ca giai on cỏch mng mi; mt b phn khụng nh cỏn b sa sỳt v phm cht chớnh tr, v o c li sng, li dng chc quyn dn n quan liờu, tham nhng, sa vo ch ngha cỏ nhõn - Trỡnh dõn trớ, nng lc nhn thc v thc hnh dõn ch ca qun chỳng nhõn dõn ó c nõng lờn mt bc, nhng cũn nhiu biu hin non yu Tỡnh trng coi thng phỏp lut, k cng, k lut, quy tc sinh hot xó hi cũn tip tc din Bỏo cỏo chớnh tr ca Ban Chp hnh Trung ng ng khúa X ti i hi i biu ton quc ln th XI ca ng ch rừ: Dõn ch v sc mnh i on kt ton dõn cha c phỏt huy y Quyn lm ch ca nhõn dõn mt s ni, trờn mt vi lnh vc cũn b vi phm Vic thc hnh dõn ch cũn mang tớnh hỡnh thc; cú tỡnh trng li dng dõn ch gõy chia r, lm mt on kt ni b, gõy ri, nh hng n trt t, an ton xó hi Vic tuyờn truyn, ng, hp, thu hỳt nhõn dõn tham gia cỏc phong tro, cuc ng ca MTTQ, cỏc on th nhõn dõn cũn hn ch 40 éng trc tỡnh hỡnh ú, tin lờn ch ngha xó hi, thc hin thng li s nghip CNH, HH t nc, m rng hi nhp quc t, phỏt trin bn vng, thc hin thnh cụng mc tiờu: Dõn giu, nc mnh, dõn ch, cụng bng, minh ca ng l mt nhim v to ln t cho tt c cỏc cp, cỏc ngnh Trc mt, lm tt c nhim v ú, theo chỳng tụi cn phi nm vng mt s cú tớnh gii phỏp sau õy: - Phi luụn luụn quỏn trit quan im dõn ch va l mc tiờu, va l ng lc ca s phỏt trin xó hi Bo m quyn lc chớnh tr ca nhõn dõn trỏnh tỡnh trng ngi dõn th , lónh m i vi xó hi Khi dõn ch c bo m, ngi v cỏc quan h xó hi s tr nờn ci m v nng ng hn - ng lc sõu xa cho mi s phỏt trin chớnh l nhõn t ngi - Phi thc hin dõn ch éng, b mỏy nh nc v cỏc on th xó hi; ng thi khụng ngng nõng cao hiu qu hnh ca c h thng chớnh tr Phi thc hin dõn ch húa v xúa b bnh hỡnh thc phi luụn i mi ni dung, phng thc lónh o i vi h thng chớnh tr, m ú c bn nht l i vi nh nc - Phi bo m cỏc th ch dõn ch c ch nh bng nguyờn tc, lut phỏp v cỏc chun mc húa o c Vic thc hin dõn ch iu quan trng l phi hon thin cỏc ch nh dõn ch buc cỏc ch th cm quyn dự mun hay khụng cng phi tuõn theo - Phi bo m tớnh ton din quỏ trỡnh m rng v phỏt huy dõn ch Quỏ trỡnh dõn ch húa phi c trin khai trờn tt c cỏc lnh vc ca i sng t kinh t, chớnh tr, húa tinh thn, t tng hnh ng ca ngi n cỏc thit ch xó hi - Phi y mnh dõn ch c s: cn phi xõy dng ch dõn ch bt u t c s, t nn tng ca hnh chớnh vi s tham gia tht s ca qun chỳng vo tt c i sng ca nh nc - Phi khụng ngng nõng húa chớnh tr, húa dõn ch v nng lc thc hnh dõn ch ca qun chỳng nhõn dõn lao ng - Trong xó hi hin i cn phỏt huy vai trũ l cu ni thụng tin gia dõn vi éng ca truyn thụng i chỳng lm c s cho cỏc cuc tranh lun, tho lun, trng cu ý kin qua ú nõng cao húa dõn ch xó hi éõy l mt kờnh quan trng hỡnh thnh d lun xó hi nhm thc hin chc nng gúp phn m rng dõn ch XHCN Túm li: tin lờn ch ngha xó hi, thc hin thng li s nghip CNH, HH t nc, m rng hi nhp quc t, phỏt trin bn vng, thc hin thnh cụng mc tiờu: Dõn giu, nc mnh, dõn ch, cụng bng, minh ca ng ra, chỳng ta phi coi trng phỏt trin nn dõn ch xó hi ch ngha vỡ nú l mt mc tiờu c bn ca quỏ trỡnh xõy dng ch ngha xó hi n lt nú, nn dõn ch xó hi ch ngha c phỏt trin v hon thin li tr thnh ng lc mnh m thỳc y xó hi khụng ngng phỏt trin Ch ngha xó hi nc ta t ch cha chớn mui n chớn mui, t ch cha hon thin n hon thin, t ch cha phỏt trin n phỏt trin Quỏ trỡnh ny cn cú thi gian v mụi trng n nh, c bit l n nh chớnh tr, nu khụng cú s n nh thỡ khụng 41 th lm c vic gỡ Mun trỡ n nh xó hi tin lờn phi phỏt trin dõn ch xó hi ch ngha v ly ú lm ng lc thỳc y s phỏt trin ton din xó hi./ 42 Cõu 11 V trớ, chc nng ca gia ỡnh Cỏc yu t tỏc ng v nhng t i vi gia ỡnh Vit Nam hin Phng hng xõy dng gia ỡnh Vit Nam hin 1) Khái niệm gia đình: Gia đình hình thức tổ chức đời sống cộng đồng ngời, thiết chế văn hoá - xã hội đặc thù, đợc hình thành, tồn phát triển sở quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dỡng giáo dụcgiữa thành viên Các thành viên gia đình có chung giá trị vật chất tinh thần; có quyền lợi, nghĩa vụ trách nhiệm tài sản, ngời thân hớng tới mục tiêu cao phát triển kinh tế, nuôi dỡng thành viên xây dựng gia đình bền chặt 2) Vị trí gia đình a) Gia đình tế bào xã hội: Gia đình tế bào xã hội, thiết chế sở xã hội Với việc sản xuất t liệu tiêu dùng, t liệu sản xuất tái sản xuất ngời, gia đình nh tế bào tự nhiên, đơn vị sở để tạo nên thể xã hội Nói cách khác, gia đình xã hội có mối quan hệ gắn bó khăng khít, thúc đẩy lẫn phát triển Xã hội tốt đẹp, tiến tiền đề cho gia đình phát triển lành mạnh Các gia đình hạnh phúc, đầm ấm có tác động tích cực trở lại cho phát triển xã hội b) Gia đình cầu nối cá nhân xã hội: Mỗi cá nhân không thành viên gia đình mà thành viên xã hội Mỗi cá nhân muốn hoà nhập phát triển xã hội phải qua cầu trung gian - gia đình Thông qua gia đình, cá nhân đến với xã hội ngợc lại, xã hội đến với cá nhân thông qua gia đình c) Gia đình tổ ấm, mang lại giá trị hạnh phúc, hài hòa đời sống cá nhân Gia đình tổ ấm ngời, mà ngời nhận đợc yêu thơng, chăm sóc, chia sẻ tình cảm đặc biệt, nhận đợc chăm sóc mặt vật chất tinh thần Sự yên ổn, hạnh phúc gia đình tiền đề, điều kiện quan trọng cho hình thành phát triển nhân cách ngời 3) Các chức gia đình a) Chức tái sản xuất ngời: Đây chức đặc thù gia đình Chức đợc thực nhằm trì nòi giống; đáp ứng nhu cầu tâm, sinh lý tự nhiên ngời; đồng thời cung cấp nguồn nhân lực cho xã hội, từ đảm bảo trờng tồn xã hội loài ngời Việc thực chức nh có tác động trực tiếp đến phát triển dân số quốc gia (nh mật độ dân c, số lợng chất lợng dân số quốc gia) Do vậy, việc thực chức không việc 43 riêng gia đình mà vấn đề quan trọng quốc gia toàn nhân loại b) Chức kinh tế tổ chức đời sống gia đình: Hoạt động kinh tế gia đình bao gồm hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động tiêu dùng Đây chức gia đình nhằm đảm bảo đời sống vật chất tinh thần cho thành viên gia đình Đồng thời, việc thực chức góp phần vào việc phát triển kinh tế quốc gia c) Chức giáo dục gia đình: Gia đình môi trờng giáo dục lâu dài đời ngời Việc thực chức góp phần tạo hệ ngời có ích cho gia đình cho xã hội, tạo nguồn nhân lực chất lợng cao Vì vậy, thực tốt chức vừa trách nhiệm vừa nghĩa vụ gia đình phát triển xã hội d) Chức thỏa mãn nhu cầu tâm - sinh lý, tình cảm Với chức này, gia đình trở thành hệ thống bảo trợ tốt cho ngời mặt vật chất tinh thần Chỉ gia đình, nhu cầu tình cảm, khát vọng tâm - sinh lý cá nhân đợc bộc lộ, chia sẻ đợc thoả mãn cách an toàn Khi thực tốt chức này, gia đình trở thành tổ ấm ngời Việc thực tốt chức nêu trên, gia đình có đóng góp đặc biệt quan trọng tồn phát triển cá nhân xã hội Các yếu tố tác động vấn đề đặt với gia đình nớc ta a Nhng giỏ tr tớch cc v nhng nhõn t tiờu cc ca gia ỡnh Vit Nam truyn thng - Nhng giỏ tr tớch cc + T tng coi trng gia ỡnh Vit Nam l mt nc nụng nghip phng ụng, gia ỡnh t xa ti cú mt ý ngha ht sc quan trng i vi cỏ nhõn v xó hi Vi nn minh lỳa nc, ngi dõn Vit Nam v c bn l sng nh c, ly gia ỡnh l n v gc Tỡnh cm, tõm lý ca ngi Vit gn vi gia ỡnh rt sõu nng, bn cht Gia ỡnh li khụng tỏch ri h hng v lng xúm, cho nờn, gia ỡnh Vit Nam ó tri qua nhiu bin ng cựng vi s phỏt trin ca t nc Gia ỡnh truyn thng c coi l kiu gia ỡnh in hỡnh ca húa Vit Nam, nú cú nhiu mt tớch cc v ang nh hng ti gia ỡnh Vit Nam hin Do chu nh hng sõu sc ca h t tng phong kin, Nho giỏo, gia ỡnh c coi l rng ct ca xó hi + T tng trng hiu, trng ngha Trong gia ỡnh truyn thng Vit Nam cao ngha tỡnh, s thy chung chng - v; th phng t tiờn, bit n cha m, ch hiu c coi trng hng u; tụn trng ngi gi; cỏi phi hiu hc, l ngha, sng cú trt t, k cng 44 + cao o c, bn phn Vi gia ỡnh truyn thng Vit Nam, mi thnh viờn phi ng x theo mt tụn ti trt t, cú khuụn phộp cht ch v nú ch o mi quan h gia cỏc thnh viờn gia ỡnh v h thng thõn tc; mi ngi u cú bn phn riờng v phi thc hin y bn phn ca mỡnh; kớnh trờn nhng di, li ớch cỏ nhõn phc tựng li ớch gia ỡnh, li ớch dũng h Nh vy, gia ỡnh Vit Nam truyn thng l loi gia ỡnh gn lin vi dũng h, vi lng xúm, vi xó hi; coi trng th cỳng t tiờn, thnh hong; cao ngha tỡnh, hiu tho, thy chung Nhng giỏ tr ú ó lm cho c kt ca gia ỡnh bn cht, ớt cú s chia ly, phõn tỏn; ngi gi c quan tõm, chm súc Mt khỏc, gia ỡnh truyn thng, mi hnh vi cỏ nhõn phi phự hp vi li ớch khụng ch ca gia ỡnh m cũn ca dũng h, ca lng xó, cỏc thnh viờn gia ỡnh cú trỏch nhim gỡn gi truyn thng ca gia ỡnh, lng, xúm Mi hnh vi trỏi vi truyn thng gia ỡnh, vi truyn thng dũng h v lng xúm u khụng cú c hi tn ti Nh ú, mụi trng gia ỡnh thng lnh mnh, sch, ớt cú t nn xó hi, hoc tr em h õy l nhng giỏ tr tớch cc i vi vic xõy dng gia ỡnh núi chung v i vi dõn s v phỏt trin núi riờng, cn c gi gỡn, phỏt trin giai on hin - Nhng yu t tiờu cc ca truyn thng tỏc ng n gia ỡnh Vit Nam hin Do chu nh hng ca t tng Nho giỏo sõu sc, gia ỡnh truyn thng Vit Nam cng l kiu gia ỡnh Nho giỏo phong kin, cú nhiu mt hn ch sau õy: + T tng trng nam, khinh n, bt bỡnh ng gia chng v v khỏ rừ rt Gia ỡnh truyn thng Vit Nam l kiu gia ỡnh ph quyn gia trng Ngi n ụng, ngi chng, ngi cha c coi trng, cú uy tớn tuyt i gia ỡnh; l ngi lo vic xó hi, sn xut, kim tin v cú quyn quyt nh nhng cụng vic ln nh lm nh, dng v, g chng cho cỏi, i ngoi T tng trng nam khinh n cũn khỏ nng n xó hi Trong gia ỡnh cao vai trũ ca trai hn gỏi, nht l trai trng Ngi gỏi, dõu, ngi m thng chu thit thũi, phi m nhn hu ht cụng vic hng ngy sinh hot gia ỡnh, khụng c tham gia quyt nh cụng vic gia ỡnh, khụng c tha k ti sn ngang vi anh em trai, khụng c ghi tờn vo gia ph N nhi ngoi tc, ngi ph n cú v trớ th yu gia ỡnh v ngoi xó hi + T tng c h lc hu Trong cỏc gia ỡnh Vit Nam trc õy, nn a thờ c chp nhn theo t tng: trai nm thờ, by thip; gỏi chớnh chuyờn mt chng, ch cn m bo li ớch cho ngi n ụng hoc cho dũng h m khụng tớnh n li ớch ca ngi ph n; mt khỏc, coi vic cú nhiu l phỳc, lc ca gia ỡnh vi quan nim: tri sinh voi, tri sinh c Hn na, gia ỡnh cú nhiu th h cựng sinh sng (tam, t, i ng ng) 45 Nhng t tng quỏn c, lc hu cỏc gia ỡnh truyn thng ang cú nh hng ln ti dõn s v phỏt trin cng nh sc khe sinh sn nh: nn a thờ, nhiu v tõm lý phi cú trai ang l nhng nguyờn nhõn chớnh cn tr vic thc hin chng trỡnh dõn s - k hoch húa gia ỡnh Vit Nam Mt khỏc, phi sinh nờn sc khe ca ngi ph n khụng c m bo an ton; cú nhiu cỏc gia ỡnh khụng cú iu kin tt cho vic n hc, phỏt trin ca cỏi; t tng trng nam khinh n nờn tr em gỏi c quan tõm ớt hn tr em trai v n, mc, hc hnh, ti sn ; v trớ ngi ph n thp kộm nờn h ớt cú iu kin phỏt trin, luụn b tt hu, t ti, an phn; nn a thờ cng lm tng sc ộp dõn s cng nh cht lng dõn s ca quc gia b Nhng tỏc ng ca kinh t th trng, m ca, giao lu v hi nhp n gia ỡnh Vit Nam hin - Nhng tỏc ng tớch cc T thc hin c ch th trng cú s qun lý ca Nh nc theo nh hng xó hi ch ngha, Vit Nam cú rt nhiu i thay theo hng tớch cc cú nh hng trc tip ti vic xõy dng gia ỡnh, ú l: + Nn kinh t phỏt trin nhanh, thu nhp v i sng vt cht ca i a s cỏc gia ỡnh ó c ci thin ỏng k Nhiu gia ỡnh ó lờn lm n kinh t v tr nờn giu cú, thm tr thnh t phỳ + S nng ng, dỏm ngh, dỏm lm ca cỏc cỏ nhõn to iu kin cho h m rng tm nhỡn, tip thu nhng giỏ tr mi, tin b, phự hp phỏt trin, nh: t do, dõn ch, bỡnh ng Cú th núi, c ch th trng, s giao lu, hi nhp ó to nhiu c hi cho cỏc gia ỡnh phỏt trin kinh t, nh ú, cỏc thnh viờn ca gia ỡnh c chm súc v vt cht, sc khe, c giao lu nõng cao hiu bit õy cng chớnh l iu kin nõng cao cht lng dõn s, sc khe sinh sn v gúp phn phỏt trin ngun lc ngi ca Vit Nam - Nhng yu t tiờu cc Tuy nhiờn, c ch th trng, giao lu, hi nhp cng em n nhiu yu t tiờu cc i vi vic xõy dng gia ỡnh húa, qua ú nh hng trc tip ti dõn s v phỏt trin, cng nh sc khe sinh sn + Mt s gia ỡnh quỏ cao chc nng kinh t, xem nh cỏc chc nng khỏc, nht l chc nng giỏo dc, chc nng cõn bng tõm sinh lý, tỡnh cm ú, tr em ớt c quan tõm, giỏo dc y Cú gia ỡnh phú mc cỏi cho nh trng hoc ngi giỳp vic, cho xó hi, ú, mụi trng xó hi hin ht sc phc S thiu ht quan tõm, giỏo dc ca cha m i vi tr em mt s gia ỡnh ó y cỏc em ti gn hn vi cỏc t nn xó hi nh nghin hỳt, c bc, mi dõm, trm cp Mt nghch lý ang din xó hi ta l, t l tr em h ca gia ỡnh giu cú ngy cng tng cao hn so vi gia ỡnh nghốo + Mt s giỏ tr ca gia ỡnh truyn thng b o ln, mt s ngi coi trng kinh t, coi trng v cao quyn lc vt cht, xem nh, thm bt chp cỏc quan h tỡnh cm khỏc Mi mi quan h gia ỡnh, dũng h, 46 lng xúm i vi h u c em chiu qua lng kớnh ng tin; o lý thụng thng v nhng giỏ tr truyn thng tt p ca gia ỡnh truyn thng nhiu b ch p + Li sng thc dng xut hin ngy cng tng nhiu, cao li ớch cỏ nhõn, coi trng s hng th cỏ nhõn, ũi hi nhiu hn cng hin bt chp iu kin v c im ca gia ỡnh gõy nờn nhng mõu thun ln gia th h gi v th h tr + Cỏc thnh viờn gia ỡnh ớt c quan tõm, chm súc (nht l ngi gi v tr em), ú, c kt gia ỡnh lng lo Quan h cha m cỏi; quan h v - chng khụng bn cht nh trc õy v ụi b chi phi bi giỏ tr vt cht; tỡnh ngha v chng, s thy chung chng v; lũng kớnh trng, bit n; s hiu tho, s nhng nhn gia cỏc thnh viờn gia ỡnh cú xu hng gim dn + Li sng, cỏch ng x ca phng Tõy trn vo cỏc gia ỡnh v xó hi ta; nhiu hin tng xó hi trc õy b lờn ỏn gay gt thỡ dng nh tr thnh xu hng ph bin: nghin hỳt, mi dõm, ngoi tỡnh Nh vy, c ch th trng, giao lu hi nhp cng ang em li nhng mt trỏi, mt tiờu cc cho gia ỡnh Vit Nam, cn phi c quan tõm hn ch, tỡm bin phỏp khc phc Nhng yu t trờn ang nh hng trc tip ti cht lng dõn s quc gia, nht l th h tr - ngun lc quan trng ca t nc, ũi hi quỏ trỡnh xõy dng gia ỡnh Vit Nam phi coi ú l nhng yu t cn tr ln v cú hng gii quyt kp thi Phng hng xõy dng gia ỡnh Vit Nam hin Xây dựng gia đình Việt Nam theo tiêu chí gia đình văn hóa: no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc Những tiêu chí dựa định hớng sau: - Xây dựng gia đình sở kế thừa giá trị truyền thống kết hợp yếu tố mới, tiến - Thực hôn nhân tiến vợ, chồng sở tự nguyện - Xây dựng mối quan hệ bình đẳng yêu thơng gắn bó thành viên gia đình - Đảm bảo quyền tự ly hôn tiếp tục nghiệp giải phóng phụ nữ Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Đảng ta rõ phơng hớng xây dựng gia đình Việt Nam nh sau: Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp gia đình Việt Nam, thích ứng với đòi hỏi trình công nghiệp hóa, đại hóa Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, thật tổ ấm ngời, tế bào lành mạnh xã hội, môi trờng quan trọng hình thành, nuôi dỡng giáo dục nhân cách ngời, bảo tồn phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, tạo nguồn nhân lực phục vụ nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc 1 47 Cõu 12 Quan im c bn ca ch ngha Mỏc Leenin v dõn tc v ni dung cng lnh dõn tc ca ch ngha Mỏc Leenin Liờn h vi chớnh sỏch ca ng v Nh nc ta vic gii quyt mi quan h dõn tc Vit Nam hin Vn dõn tc l mt cú ý ngha chin lc ca cỏch mng XHCN v hin cng ang l mt thc tin núng bng Hng ngy, hng gi qua cỏc phng tin thụng tin i chỳng, chỳng ta luụn c nghe, c thy cỏc cuc chin tranh ó, ang v nhiu ni trờn th gii cú nguy c xy chin tranh gia cỏc dõn tc, sc tc Nhng v chin tranh dõn tc ang t trờn th gii ũi hi phi c gii quyt mt cỏch ỳng n v thn trng Th gii ó cú nhng gii phỏp khỏc t m phỏn chớnh tr n quõn s nhng nú ch cú th tm lng xung vo tng thi im v luụn cú nguy c bựng n tr li S d nh vy l vỡ cỏc gii phỏp a khụng hon chnh, trit , thm ch l nhng mu lc nộn dõn tc li gii quyt tt dõn tc, cn hiu rừ dõn tc v mi quan h gia cỏc dõn tc cn gii quyt sao, qua ú xỏc nh c tm quan trng ca vic gii quyt dõn tc, xỏc nh xu hng khỏch quan ca s phỏt trin dõn tc v t ú phng hng gii quyt tt nht, trit nht iu ú ch cú th thc hin c trờn c s nghiờn cu v dng cỏc quan im khoa hc v cỏch mng ca ch ngha MỏcLờnin v dõn tc Quan im ca ch ngha Mỏc Lờnin v dõn tc: _ Vn dõn tc l nhng ni dung ny sinh quan h gia cỏc dõn tc din trờn mi lnh vc i sng xó hi tỏc ng xu n mi dõn tc v quan h gia cỏc dõn tc, cỏc quc gia dõn tc vi cn phi giiquyt _ Khỏi nim dõn tc dựng ch cng ng ngi c th no ú cú nhng mi liờn h cht ch, bn vng, cú sinh hot kinh t chung, cú ngụn ng chung ca cng ng v sinh hot hoỏ cú nhng nột c thự so vi cng ng khỏc; xut hin sau cng ng b lc, b tc v th hin thnh ý thc t giỏc ca cỏc thnh viờn cng ng ú _ Hn na, khỏi nim dõn tc dựng ch mt cng ng ngi n nh, bn vng hp thnh nhõn dõn ca mt quc gia, cú lónh th chung, nn kinh t thng nht, quc ng chung, cú truyn thng hoỏ, truyn thng u tranh chung quỏ trỡnh dng nc v gi nc _ Khi nghiờn cu v dõn tc, quan h dõn tc v nhng xu hng phỏt trin ca nú, ch ngha Mỏc Lờnin khng nh rng, ch iu kin ca ch ngha xó hi, tỡnh trng ỏp bc giai cp, tỡnh trng búc lt ngi b th tiờu thỡ tỡnh trng ỏp bc dõn tc cng b xoỏ b.Vi thng li ca cỏch mng vụ sn, giai cp cụng nhõn ó tr thnh giai cp cm quyn to tin cho tin trỡnh xõy dng ch ngha xó hi, ng thi cng m quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca dõn tc xó hi ch ngha _T ú to iu kin thun li cho vic xõy dng quan h dõn tc bỡnh ng hp tỏc giỳp cựng tin b, lm phong phỳ thờm giỏ tr chung cua 48 quc gia dõn tc, a dõn tc ti s phn vinh, hnh phỳc.Vn dõntc l mt b phn ca nhng chung v cỏch mng vụ sn Ch ngha Mac Lờnin cng nhn mnh rng xem xột v gii quyt dõn tc phi ng trờn lp trng giai cp cụng nhõn, da trờn c s v li ớch c bn, lõu di ca dõn tc Gii quyt dõn tc thc cht l xỏc lp quan h cụng bng, bỡnh ng gia cỏc dõn tc mt quc gia, gia cỏc quc gia dõn tc trờn cỏc lnh vc kinh t, chớnh tr, hoỏ, xó hi _ Quyn bỡnh ng gia cỏc dõn tc l quyn thiờng liờng ca cỏc dõn tc.Tt c cỏc dõn tc, dự ụng ngi hay ớt ngi, cú trỡnh phỏt trin cao hay thp u cú quyn li v ngha v nh nhau, khụng cú c quyn v kinh t, chớnh tr, hoỏ, ngụn ng cho bt c dõn tc no Trong mt quc gia cú nhiu dõn tc, quyn bỡnh ng gia cỏc dõn tc phi c phỏp lut bo v v phi c thc hin thc t, ú vic khc phc s chờnh lch v trỡnh phỏt trin kinh t, hoỏ gia cỏc dõn tc lch s li cú ý ngha c bn.Trong quan h gia cỏc quc gia dõn tc, quyn bỡnh ng dõn tc gn lin vi cuc u tranh chng ch ngha Ni dung Cng lnh dõn tc ca Lờnin Trc tiờn, dõn tc l mt cng ng ngi n nh, c hỡnh thnh v phỏt trin lch s, sng trờn cựng mt lónh th nht nh, cú chung mt mi quan h v kinh t, ngụn ng, húa, tõm lý c trng chung c bn v quan trng nht ca mt dõn tc l cú chung mt phng thc sinh hot kinh t - õy l c s nn tng cho s vng chc ca cng ng dõn tc Trờn th gii, s hỡnh thnh ca cỏc cng ng dõn tc din khụng ng u Chõu u, dõn tc i gn lin vi s i v phỏt trin ca CNTB; cũn chõu , trc CNTB thõm nhp, quỏ trỡnh u tranh chng gic ngoi xõm v thiờn nhiờn sinh tn, cỏc cng ng ngi kt hp li vi hỡnh thnh mt quc gia c lp, vỡ th dõn tc c i sm hn CNTB hỡnh thnh T dõn tc i, dõn tc luụn luụn c t v thu hỳt s chỳ ý ca mi giai cp v tng lp xó hi quan tõm Ni dung ca dõn tc, trc tiờn l quan h gia cỏc tc ngi mt xó hi nm khuụn kh mt quc gia dõn tc v cỏc lnh vc: kinh t, xó hi, húa, ngụn ng v nhng ny thng kt hp vi nhng li ớch giai cp, nờn cỏc phong tro dõn tc u mang tớnh giai cp sõu sc Ngy nay, tỡnh hỡnh dõn tc trờn th gii din bin rt phc tp, a dng v gay gt, giii quyt ny tng lỳc, tng ni cú phi bng v trang quõn s Gii quyt dõn tc l mt nhng quyt nh n s n nh, phỏt trin hay khng hong, tan ró ca mt quc gia dõn tc, nh Tip Khc c, Liờn Xụ c, Nam T c, Inụnờsia hay ụng Timor Vn dõn tc cũn cp n quan h gia cỏc quc gia dõn tc v s phỏt trin ca th gii núi chung vi t cỏch l cụng ng quc t ca cỏc dõn tc Vn dõn tc luụn gn vi tớnh giai cp v mi giai cp u xut phỏt t li ớch ca giai cp mỡnh quan nim v tham gia phong tro dõn tc 49 i vi cỏc nc XHCN thỡ bao gi quan h dõn tc v quan h giai cp cng gn bú vi nhau, gii quyt dõn tc chớnh l gii quyt giai cp v ngc li Cũn i vi cỏc nc TBCN thỡ giai cp thng tr luụn li dng dõn tc phc v cho li ớch ca giai cp thng tr, vỡ th quan h dõn tc v quan h giai cp tỏch ri nhau, li ớch dõn tc v li ớch giai cp tỏch ri Khi nghiờn cu dõn tc v quan h dõn tc iu kin ca CNTB, Lờnin ó phỏt hin hai xu hng khỏch quan phong tro dõn tc Mt l xu hng phõn lp, s thc tnh, trng thnh ca ý thc dõn tc m cỏc cng ng dõn c mun tỏch thnh lp quc gia dõn tc c lp Hai l xu hng liờn hip gia cỏc dõn tc li vi nhau, s phỏt trin ca LLSX, ca khoa hc v cụng ngh Ngy nay, cỏc dõn tc cú xu hng liờn kt, hp tỏc vi quan h th trng m rng da trờn nguyờn tc t nguyn, bỡnh ng v cựng cú li (Vớ d nh th trng chung chõu u, chõu (ASEAN)) Tuy nhiờn, hai xu th ny l mt th thng nht, mi nc u cú ch quyn c lp, quyn t ch, t quyt nhm xõy dng quc gia dõn tc mỡnh phn vinh, cụng bng, minh bờn cnh s hũa nhp cng ng quc t Hin nay, dõn tc, giai cp ó tr thnh mt va cú tớnh quc gia, va cú tớnh quc t, va cú tớnh thi s va cú tớnh lõu di Da trờn s phõn tớch hai xu hng khỏch quan ca phong tro dõn tc v da trờn s tng kt kinh nghim phong tro cỏch mng th gii vic gai quyt dõn tc, Lờnin ó a Cng lnh Dõn tc vi chớnh bao gm : - Mt l cỏc dõn tc hon ton bỡnh ng: Quyn bỡnh ng ca cỏc dõn tc l quyn thiờng liờng, khụng phõn bit dõn tc ụng ngi hay ớt ngi, ln hay nh, trỡnh phỏt trin cao hay thp, khụng phõn bit chng tc, mu da Ngha l tt c u cú ngha v v quyn li ngang Thc cht ca bỡnh ng dõn tc l xúa b s nụ dch ca dõn tc ny i vi dõn tc khỏc Tng bc xúa b s chờnh lch v trỡnh phỏt trin gia cỏc dõn tc Bỡnh ng phi c thc hin trờn tt c cỏc mt: kinh t, chớnh tr, húa, xó hi Trong mt quc gia cú nhiu dõn tc, quyn bỡnh ng gia cỏc dõn tc phi c phỏp lut bo v v phi c th hin mi lnh vc ca i sng xó hi Trờn phm vi gia cỏc quc gia, u tranh cho quyn bỡnh ng dõn tc giai on hin phi gn vi cuc u tranh chng phõn bit chng tc, chng ch ngha sụvanh (nc ln bt nt nc bộ), chng s ỏp bc, búc lt ca cỏc nc t bn phỏt trin i vi cỏc nc chm phỏt trin v kinh t - Hai l cỏc dõn tc c quyn t quyt: l quyn lm ch ca mi dõn tc i vi mnh ca dõn tc mỡnh, quyn t quyt nh ch chớnh tr xó hi v ng phỏt trin riờng khụng b l thuc vo bờn ngoi õy cng l quyn thiờng liờng c bn ca mi dõn tc Bao gm: Quyn t c lp v chớnh tr, quyn thnh lp mt quc gia dõn tc c lp vỡ li ớch ca cỏc dõn tc ch khụng phi xut phỏt t mu li ớch ca mt nhúm ngi no 50 ú V quyn t nguyn liờn hip vi cỏc dõn tc khỏc trờn c s bỡnh ng cựng cú li cú sc mnh chng nguy c xõm lc t bờn ngoi, gi vng c lp ch quyn quc gia dõn tc Khi xem xột quyn t quyt ca dõn tc cn phi ng trờn lp trng giai cp cụng nhõn, kiờn quyt u tranh chng õm mu th on, li dng chiờu bi dõn tc t quyt can thip v trang v ỏp bc cỏc dõn tc khỏc - Ba l liờn hip cụng nhõn gia cỏc dõn tc: ú l s on kt ca giai cp cụng nhõn cỏc dõn tc trờn ton th gii u tranh chng li ch ngha quc v cỏc th lc thự ch, nhm hon thnh s mnh lch s ca giai cp cụng nhõn ú l t tng c bn Cng lnh, nú phn ỏnh bn cht quc t ca phong tro cụng nhõn iu ú xut phỏt t bn cht quc t, tinh thn quc t vụ sn ca giai cp cụng nhõn gii phúng dõn tc mỡnh v gii phúng cỏc dõn tc khỏc cựng cnh ng; ch ngha quc, giai cp t sn cỏc nc t bn cu kt nhau, bt tay chng li phong tro cụng nhõn, phong tro cỏch mng Vỡ vy, giai cp cụng nhõn phi on kt liờn hip li vi u tranh chng li chỳng Vỡ vy on kt giai cp cụng nhõn gia cỏc quc gia dõn tc l nhõn t quan trng gii quyt cỏc dõn tc C ba ni dung trờn u quan trng, dng cn sỏng to khụng c xem nh no Thc tin cỏch mng trờn th gii thi gian qua ó chng minh c tớnh ỳng n, khoa hc, cỏch mng ca Cng lnh Nhng ni no, thi im no quc gia no dng ỳng em li thnh qu ht sc to ln, ngc li dng sai hoc búp mộo lý lun dn n tht bi, trỡ tr thm b tan ró, sp Nhỡn chung, Cng lnh dõn tc ca Lờnin ó cú nhng tỏc dng tớch cc cho cỏc nc tin trỡnh cỏch mng XHCN ú l c s cho on kt cụng nhõn quc t v phong tro gii phúng dõn tc; on kt giai cp cụng nhõn gn vi phong tro gii phúng dõn tc giỳp cho cỏc nc b thc dõn, quc xõm lc cú li thoỏt trờn c s ú to iu kin cho cỏch mng vụ sn cỏc nc sm n ng thi, cng lnh cũn giỳp cho cỏc nc giai cp cụng nhõn v nhõn dõn lao ng ginh c chớnh quyn, ci to xó hi c, xõy dng xó hi mi thc hin chớnh sỏch dõn tc phự hp vi cng lnh m Lờnin ó nờu S dng cng lnh Lờnin cỏc nc XHCN trc õy ó to nờn nhiu thnh tu vic gii quyt dõn tc Tỡnh trng ngi búc lt ngi b th tiờu, tỡnh trnh dõn tc ny ỏp bc dõn tc khỏc dn b xúa b, nhiu dõn tc b qua trỡnh lc hu tin lờn CNXH Tuy nhiờn, cựng vi nhng thnh tu li phm phi nhng sai lm thiu sút trm trng gõy hu qu tiờu cc nghiờm trng buõc mt s nc phi tr giỏ t Song hin mt s nc XHCN, cỏc quan im ca Lờnin v dõn tc ó v ang phc hi phỏt trin Vn dõn tc thi k quỏ lờn CNXH nc ta hin Trờn quan im ca ch ngha Mỏc-Lờnin, c bit l dng Cng lnh dõn tc ca Lờnin v t tng H Chớ Minh v cỏch mng gii phúng dõn 51 tc, xut phỏt t thc tin lch s u tranh xõy dng v bo v T quc ca dõn tc Vit Nam, ng v Nh nc ta t thnh lp ó xem dõn tc v xõy dng i on kt dõn tc cú tm quan trng hng u Vit Nam l mt quc gia c lp, mt quc gia a sc tc, vi 54 dõn tc anh em cựng sng trờn lónh th Vit Nam Trong ú dõn tc Kinh chim khong 87% tng s dõn c nc Trỡnh phỏt trin v húa xó hi gia cỏc dõn tc cú s chờnh lch i sng kinh t tng vựng khỏc rt xa, t ú dn n i sng húa, xó hi, chớnh tr cú s cỏch bit Tuy nhiờn c thự v a lý, nờn cỏc tc ngi Vit Nam ó sm on kt li, hp thnh sc mnh chng , khc phc thiờn nhiờn v chng ngoi xõm T ú ng bo cỏc dõn tc Vit Nam luụn cú truyn thng cỏch mng, lũng t ho dõn tc, yờu nc, yờu CNXH, cú ý khc phc khú khn, t lờn khng nh mỡnh õy l c im bao trựm, ni bt ca dõn tc Vit Nam Tớnh xen k an xen gia cỏc tc ngi khỏc ó to nờn nột húa a dng, phong phỳ li sng, phong tc quỏn Mi dõn tc cú mt ngụn ng riờng, mt s dõn tc thiu s cú c ch vit riờng, nhng u ly ting Vit lm phng tin ngụn ng giao tip thng nht chung Do nhng c im trờn, nờn cỏc dõn tc Vit Nam cú s hp tỏc, gn bú mt cng ng dõn tc, mt T quc Vit Nam thng nht Song t xa n nay, dõn tc luụn l rng ln, phc v lõu di, cn phi xem xột nú nh l chớnh tr, xó hi rng ln, ton din gn lin vi mc tiờu xõy dng v bo v t quc Vit Nam Xut phỏt t nhim v i mi hin nay, ng v Nh nc ta ó ch trng to mt quan h mi gia cỏc dõn tc iu kin phỏt trin kinh t hng húa song song vi vic phỏt huy tim lc kinh t cỏc vựng ng bo dõn tc ớt ngi v bo tn vn húa quý bỏu, c thự ca cỏc dõn tc v phỏt huy truyn thng on kt gia cỏc dõn tc Vit Nam ng v Nh nc ta luụn xem dõn tc l quan trng cú tớnh chin lc, l yu t phỏt huy sc mnh tng hp, khai thỏc mi tim nng ca cỏc thnh phn dõn tc s nghip cỏch mng XHCN, nht l thi k i mi hin trờn tinh thn i on kt dõn tc Cng lnh xõy dng t nc thi k quỏ lờn CNXH ca ng ta xỏc nh: Thc hin chớnh sỏch bỡnh ng, on kt, tng tr gia cỏc dõn tc, to mi iu kin cỏc dõn tc phỏt trin i lờn ng minh, tin b, gn bú mt thit vi s phỏt trin chung ca cỏc cng ng dõn tc Vit Nam T quan im trờn, chớnh sỏch dõn tc ca ng v Nh nc ta hin l phỏt trin mi mt v kinh t, xó hi, húa, t tng, tng bc khc phc dn s chờnh lch gia cỏc vựng ng bng, trung du, nỳi, xõy dng v cng c mi quan h on kt, bỡnh ng, giỳp ln trờn c s tụn trng li ớch, truyn thng lch s , húa, ngụn ng, phong tc quỏn ca cỏc dõn tc 52 Chớnh sỏch dõn tc ca ng v Nh nc ta th hin trung mt s ni dung, nhim v ch yu nh: Cú chớnh sỏch phỏt trin kinh t hng húa nhm khc phc tỡnh trng kinh t t cung t cp, m rng giao lu hng hoỏ, n nh v tng bc ci thin i sng ng bo cỏc dõn tc ớt ngi C th l cỏc chng trỡnh 135, chng trỡnh Xúa gim nghốo; cỏc chng trỡnh in, ng, trng, trm phỏt trin giao thụng gia cỏc vựng nụng thụn, vựng sõu, vựng xa thun li hn, a in li quc gia v tn cỏc vựng c bit khú khn, to iu kin thun li cho em v ng bo dõn tc c khỏm cha bnh v n trng Chớnh ph t s phỏt trin kinh t vựng dõn tc thiu s quan h hu c vi cỏc vựng c nc v quan h phõn cụng lao ng quc t l nhu cu ũi hi khỏch quan Phỏt trin kinh t hng hoỏ nhiu thnh phn nh hng XHCN phự hp vi iu kin, trỡnh sn xut nhm khai thỏc tim nng th mnh ca tng vựng dõn tc, c bit cỏc vựng dõn tc ớt ngi i mi chớnh sỏch u t phỏt trin kt cu h tng c s, phỏt trin v xõy dng nụng thụn mi; thc hin vng chc cụng tỏc nh canh, nh c i vi ng bo dõn tc nỳi; sp xp b trớ lao ng dõn c trờn quy mụ c nc Chỳ trng nõng cao trỡnh dõn trớ, phỏt trin húa, t tng v o to, bi dng cỏn b ngi dõn tc Tụn trng phong tc, quỏn, tớn ngng, truyn thng v bn sc húa cỏc dõn tc Thc hin chớnh sỏch i ũan kt dõn tc, xõy dng c cu xó hi giai cp mi, cựng vi quỏ trỡnh phỏt trin KT-XH nỳi, lm tng thờn cht lng mi quan h gia cỏc dõn tc Thc hin dõn ch hoỏ xó hi gia cỏc vựng dõn tc Trỏnh mi biu hin ch quan ý chớ, ỏp t mt cỏch quan liờu mnh lnh lm mt kh nng sỏng to ca qun chỳng cỏc dõn tc Bờn cnh, ng v Nh nc cũn cú chớnh sỏch i ngoi v dõn tc Vi ni dung t tng l: Vit Nam sn sng lm bn vi tt c cỏc nc trờn th gii, m rng quan h hp tỏc quc t trờn nhiu mt, nhiu lnh vc, c song phng, a phng, trờn nguyờn tc t nguyn, bỡnh ng, tụn trng c lp ch quyn v cựng cú li c bit, Vit Nam tng cng m rng quan h hp tỏc vi cỏc nc khu vc trờn tinh thn lỏng ging thõn thin, ci m Tham gia tớch cc vo t chc ASEAN, tụn trng ch quyn, khụng can thip vo ni bù ca trờn c s bỡnh ng cựng cú li i vi cỏc quc gia cú nhng tc ngi cú quan h vi cỏc tc ngi Vit Nam thỡ thỏi ca Vit Nam ỳng mc, tụn trng phong tc, quỏn, thúi quen, tớn ngng ca cỏc tc ngi ú, nhng phi tuõn th theo quy nh ca Phỏp lut VN (nh ng bo Khmer Nam B, ng bo Chm, HMụng Tõy Nguyờn) Trong Vn kin i hi IV ca ng cú nờu: Vn dõn tc v on kt dõn tc luụn cú v trớ chin lc s nghip cỏch mng Thc hin tt chớnh sỏch cỏc dõn tc bỡnh ng, on kt, tng tr, giỳp cựng phỏt trin, xõy dng kt cu h tng KT-XH, phỏt trin SX hng húa Chm lo 53 i sng vt cht v tinh thn, xúa gim nghốo, m mang dõn trớ, gi gỡn lm giu v phỏt huy bn sc húav thng nht tt p ca cỏc dõn tc, thc hin cụng bng xó hi gia cỏc dõn tc, gia nỳi v xuụi, c bit quan tõm n vựng gp nhiu khú khn, vựng cn c cỏch mng v khỏng chin Tớch cc thc hin chớnh sỏch u tiờn vic o to, bi dng cỏn b dõn tc thiu s ng viờn phỏt huy vai trũ ca ngi tiờu biu, cú uy tớn dõn tc v a phng Chng k th chia r dõn tc, chng t tng dõn tc ln, dõn tc hp hũi, dõn tc cc oan, khc phc t tng t ti, mc cm dõn tc K tha v tip thu t tng ca Ch tch H Chớ Minh v dõn tc v i on kt dõn tc trờn nn tng ch ngha Mỏc-Lờnin, ng v Nh nc ta ó Chin lc lõu di v dõn tc V nh ta thy, di s lónh o sỏng sut ca ng m 54 dõn tc anh em cng ng Vit Nam luụn k vai, sỏt cỏnh, on kt, yờu thng chng gic ngoi xõm v ang cựng sc xõy dng thnh cụng CNXH Vit Nam , bt chp õm mu din bin hũa bỡnh, chia r dõn tc ca ch ngha quc v cỏc th lc thự ch T ú cng khng nh cho chõn lý sỏng ngi ca Ch tch H Chớ Minh: Nc Vit Nam l mt, dõn tc Vit Nam l mt Sụng cú th cn, nỳi cú th mũn, song chõn lý y khụng bao gi thay i 54 ... mình, đề đợc mục tiêu, đờng, biện pháp giải phóng mình, giải phóng xã hội - Muốn nhận thức đợc vấn đề trên, giai cấp công nhân phải đợc trang bị lý luận tiền phong - chủ nghĩa Mác Khi chủ nghĩa Mác. .. chủ nghĩa Mác Lênin, phong trào công nhân phong trào yêu nớc Việt Nam Từ đời, Đảng cộng sản Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo giai cấp công nhân lãnh đạo xã hội tảng lý luận chủ nghĩa Mác Lênin nhằm... kinh tế, xã hội lịch sử Việt Nam Chỉ Hồ Chí Minh tìm đợc Luận cơng vấn đề dân tộc V.I .Lênin, đợc vũ trang chủ nghĩa Mác Lênin đờng giải phóng dân tộc đem lại kết - giải phóng dân tộc khỏi áp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương môn Mác Lênin, Đề cương môn Mác Lênin, Đề cương môn Mác Lênin, Vấn đề dân tộc trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta hiện nay.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay