Tiểu luận Thẩm định giá trị thương hiệu Xác định giá trị thương hiệu Công ty cổ phần dược phẩm OPC

26 106 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:42

Header Thẩm Page định of 149 giá trị thương hiệu OPC Nhóm 11 GVHD: Th.S Ngô Hoàng Bảo Trang – Nguyễn Thị Hồng Thu Lớp: Thẩm định giá LỜI NÓI ĐẦU Thương hiệu tài sản vô hình giá trị doanh nghiệp, tổng hợp nhiều yếu tố, thành mà doanh nghiệp tạo dựng suốt trình hoạt động Chính tiếng thương hiệu đảm bảo cho lợi nhuận tiềm doanh nghiệp Thương hiệu mang lại lợi ích cho doanh nghiệp Khi thương hiệu khách hàng chấp nhập, mang lại cho doanh nghiệp lợi ích đích thực dễ nhận thấy Đó khả tiếp cận thị trường dễ dàng sâu rộng chủng loại hàng hóa (ví dụ Wave, @ thuộc sản phẩm Honda…); tạo hội thâm nhập chiếm lĩnh thị trường thương hiệu mạnh Hàng hóa mang thương hiệu tiếng bán giá cao so với hàng hóa tương tự mang thương hiệu xa lạ Ngoài thương hiệu mạnh giúp bán nhiều hàng (nhờ tác dụng tuyên truyền phổ biến kinh nghiệm người tiêu dùng) Thương hiệu tiếng không tạo lợi định cho doanh nghiệp trình bán hàng cung cấp dịch vụ, mà tạo điều kiện đảm bảo thu hút đầu tư gia tăng quan hệ bán hàng Khi mang thương hiệu tiếng, nhà đầu tư không e ngại đầu tư vào doanh nghiệp cổ phiếu doanh nghiệp Điều tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh, góp phần giảm giá thành sản phẩm nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa doanh nghiệp Sau 20 năm phát triển, ngành dược Việt Nam bước vào thời kỳ cạnh tranh theo nguyên tắc cạnh tranh, khẳng định thị trường dược Việt Nam vận hành theo chế thị trường với đặc thù riêng ngành kinh doanh đặc biệt Điều nghĩa nguyên tắc quy luật cạnh tranh bước phát huy tác dụng ngày đóng vai trò chi phối thị trường Thị trường dược thị trường phát triển nhanh số lượng quy mô Mức độ cạnh tranh thị trường ngày liệt, điều thể rõ qua số đo mức độ tập trung kinh tế ngành dược: số CR3, CR5 HHI ngành dược không cao… Công ty cổ phần dược phẩm OPC thương hiệu lớn xếp top hệ thống công ty thuộc tổng công ty dược Việt Nam, ảnh hưởng sâu rộng đến thị trường OPC được doanh nghiệp ngành đánh giá cao lĩnh vực đầu tư hướng công nghệ, thiết bị khai thác mặt hàng mạnh doanh thu lợi nhuận cao nhiều năm qua Thông qua việc đánh giá thương hiệu OPC, ta thấy vị trí OPC ngành dược Việt Nam, đồng thời cho thấy sức mạnh khả hội nhập tương lai OPC ngành dược Việt Nam Footer Page of 149 Header Thẩm Page định of 149 giá trị thương hiệu OPC Nhóm 11 GVHD: Th.S Ngô Hoàng Bảo Trang – Nguyễn Thị Hồng Thu Lớp: Thẩm định giá Chương I: GIỚI THIỆU I/ Lý chọn đề tài Trong kinh tế thị trường Việt Nam mở nhiều hướng cho Doanh nghiệp, giúp cho Doanh nghiệp đủ tự tin để bước đôi chân mình, tự đáp ứng nhu cầu Và việc tự sản xuất sản phẩm vốn trước phải nhập từ nước chuyện không khó Cái khó làm sản phẩm mức nào? Chất lượng tới đâu? Nó đủ sức thay hàng “ngoại” hay không? Khó không làm được, đặc biệt với ngành lợi nhuận cao kích thích doanh nghiệp Việt Nam Với tỷ lệ sinh lời vốn cao, từ 30% - 50% vốn điều lệ, mức tăng trưởng trung bình lên tới 15%/năm, thị trường bỏ ngõ đầy hấp dẫn- ngành dược Dẫu cho khủng hoảng xảy ta bỏ khoảng chi tiêu cho y tế, thực tế tăng gấp đôi từ $6 lên $13/người/năm vài năm nay.Thêm vào ngành dược Việt Nam hoàn toàn cạnh tranh với nước khu vực đầu tư, công nghệ, nhân lực ta không đầu tư ? Điều thuyết phục chọn ngành dược để nghiên cứu Và vấn đề nghiên cứu chủ yếu tập trung vào việc xây dựng thương hiệu công ty dược Việt Nam trước nhiều rủi ro nhập lậu, hàng giả, tư tưởng chuộng hàng ngoại… Với giới hạn tài liệu nghiên cứu thời gian chọn đại diện Công ty CP DP OPC_ công ty dược mạnh dược phẩm từ dược liệu thiên nhiên, Ban chuyên gia Hội đồng Thương hiệu quốc gia trí Công ty CP DP OPC đủ số điểm công nhận đạt THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA, với nhiều giải thưởng khác Hãy tìm hiểu OPC làm cho “thương hiệu Việt” nói chung ngành dược nói riêng, giá trị thương hiệuOPC xây dựng qua 33 năm tầm nào? Việc đánh giá giá trị thương hiệu OPC giúp nhìn khách quan vị trí, sức mạnh OPC ngành công nghiệp dược phẩm Việt Nam II/ Mục tiêu nghiên cứu Xác định giá trị thương hiệu công ty cổ phần dược phẩm OPC III/ Câu hỏi nghiên cứu • Các yếu tố ảnh hưởng giá trị thương hiệu OPC ? • Mô hình thích hợp thẩm định thương hiệu OPC cho mục đích mở rộng thương hiệu ? IV/ Phạm vi nghiên cứu Ngành dược Việt Nam V/ Phương pháp nghiên cứu Dựa vào lợi ích kinh tế Footer Page of 149 Header Thẩm Page định of 149 giá trị thương hiệu OPC Nhóm 11 GVHD: Th.S Ngô Hoàng Bảo Trang – Nguyễn Thị Hồng Thu Lớp: Thẩm định giá Chương II: SỞ LÝ LUẬN VỀ THƯƠNG HIỆUTHẨM ĐỊNH THƯƠNG HIỆU Thương hiệu gì? Thương hiệu hình thành ? Hầu hết người nhắc đến Thương hiệu (Brand) liên tưởng đến khái niệm quen thuộc trade-mark (nhãn hiệu), nhiều tranh luận giới chuyên môn cộng đồng marketing (kể nước tiên tiến) phân biệt trade-mark brand chưa ngã ngũ Những khái niệm gần cho thương hiệu hợp dấu hiệu nhận biết, mối quan hệ, trải nghiệm tiêu dùng học giả định nghĩa khác brand Trong số nhiều quan điểm khác nhau, quan điểm thiên hình ảnh thương hiệu quan điểm trọng đến chất lượng sản phẩm Một cách dễ hiểu, sản phẩm cụ thể với chất lượng cam kết thể (giữ lời hứa) "người mua" tin tưởng, hình thành thương hiệu, tức sản phẩm trở thành thương hiệu Hai thực thể thân không khác nhau, sản phẩm khách hàng công nhận trở thành thương hiệu Ngày hôm bạn làm sản phẩm, ngày mai bạn thuyết phục người mua sản phẩm bạn, trở thành thương hiệu quan điểm khách hàng mà bạn chinh phục Thương hiệu hình thành từ góc nhìn Khách thể, Sản phẩm khái niệm từ Chủ thể, "vật thể" hay "một tập hợp lợi ích" Thương hiệu hình thức sản phẩm Sản phẩm tất đáp ứng nhu cầu cụ thể người, hay nhóm người, mà thân nhu cầu người vô đa dạng, tứ lý tính đến cảm tính, từ vật chất đến phi vật chất Định nghĩa toàn diện sản phẩm hiểu : "sản phẩm tập hợp lợi ích" để thỏa mãn nhu cầu cụ thể người Về chất khái niệm sản phẩm hình thành từ giai đoạn tiến hóa loài người Dần dần với hình thành trao đổi sản phẩm, khái niệm "sản phẩm hàng hóa" (commodity) Song song với khái niệm sản phẩm, nhận thức người ngày rõ ràng sâu sắc khái niệm "chất lượng" Chúng định nghĩa "chất lượng" cam kết trì "tập hợp lợi ích sản phẩm" Khi nhu cầu người ngày đa dạng, sản phẩm đa dạng theo mà lý thuyết marketing "định vị sản phẩm" Thật khái niệm 'đỉnh cao sản phẩm thương hiệu' định nghĩa gây nhiều phản ứng Thương hiệu thật dạng thức sản phẩm trình tiến hóa loài người kể từ thời kỳ đồ đá Một số khái niệm Thương hiệu Từ thời vua Bảo Đại, theo Điều Dụ số ngày 1/4/1952 quy định “ nhãn hiệu “ sau : “ coi nhãn hiệu hay thương hiệu danh từ phân biệt rõ rệt, danh hiệu biểu ngữ, dấu in, niêm, tem nhãn, hình nổi, chữ số, giấy phong bì Footer Page of 149 Header Thẩm Page định of 149 giá trị thương hiệu OPC Nhóm 11 GVHD: Th.S Ngô Hoàng Bảo Trang – Nguyễn Thị Hồng Thu Lớp: Thẩm định giá tiêu biểu khác dùng để phân biệt sản phẩm hay thương phẩm “.( Tài liệu Cục sở hữu Công nghiệp vấn đề thương hiệu hội nghị Tổng kết ngành Thuong mại tháng 2/2003 ) Sau vài khái niệm khác thương hiệu sử dụng : Theo Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ, thương hiệu “ tên, từ ngữ , ký hiệu, biểu tượng hình vẽ kiểu thiết kế… tập hợp yếu tố nhằm xác định phân biệt hàng hóa dịch vụ người bán hay nhóm người bán với hàng hóa dịch vụ đối tượng cạnh tranh “ Theo Tổ chức sở hữu trí tuệ WIPO _ World itellectual Property Organzination: thương hiệu dấu hiệu đặc biệt để nhận biết sản phẩm, hàng hóa hay dịch vụ sản xuất, cung cấp tổ chức hay cá nhân Theo quan điểm truyền thống kinh doanh: “ thương hiệu tên, biểu tượng, ký hiệu, kiểu dáng hay phối hợp yếu tố nhằm mục đích để nhận dạng sản phẩm hay dịch vụ nhà sản xuất phân biệt với thương hiệu đối thủ cạnh tranh “ Theo David A.Aaker: “Thương hiệu hình ảnh tính chất văn hoá, lý tính, cảm tính, trực quan độc quyền mà bạn liên tưởng tới nhắc đến sản phẩm hay công ty “ Như từ khái niệm quan điểm hiểu cách ngắn gọn nhất, thương hiệu hình ảnh tổng quan sản phẩm đơn vị cung ứng sản phẩm tâm trí khách hàng nhằm thể giá trị sức mạnh doanh nghiệp, sản phẩm trình lựa chọn người tiêu dùng kết trình kiến tạo thương hiệu qua hoạt động Marketing thương hiệu” II Thẩm định giá thương hiệu Giá trị thương hiệu gì? Thuật ngữ “Giá trị thương hiệu” nhiều cách diễn tả giải thích khác nhau: • Theo giới tiếp thị tiêu dùng giá trị thương hiệu lời hứa chuyển giao trải nghiệm thương hiệu • Đối với doang nghiệp giá thương hiệu đảm bảo dòng thu nhập tương lai • Đối với quan điểm pháp lý giá trị thương hiệu mảng riêng lẻ tài sản trí tuệ Vậy, “ giá trị thương hiệu tập hợp tài sản mang tính vô hình gắn liền với tên biểu tượng thương hiệu, góp phần làm tăng giảm giá trị sản phẩm dịch vụ công ty khách hàng công ty Các thành phần tài sản gồm: nhận biết tên thương hiệu, chất lượng cảm nhận vượt trội, liên tưởng thương hiệu, lòng trung thành thương hiệu, yếu tố giá trị thương hiệu khác “ ( theo David A.Aaker ) Thẩm định giá thương hiệu ? Theo Hướng dẫn quốc tế số – Thẩm định giá tài sản vô hình (Tiêu chuẩn thẩm định giá 2005) : Footer Page of 149 Header Thẩm Page định of 149 giá trị thương hiệu OPC Nhóm 11 GVHD: Th.S Ngô Hoàng Bảo Trang – Nguyễn Thị Hồng Thu Lớp: Thẩm định giá Tài sản vô hình loại tài sản tự thể đặc tính kinh tế chúng, hình thái vật chất, chúng mang lại quyền ưu không tạo thu nhập cho chủ sở hữu chúng Tài sản vô hình phân loại theo: quyền, mối quan hệ, tài sản vô hình không tách biệt, hay quyền sở hữu trí tuệ Với phân loại thương hiệu loại tài sản vô hình thuộc quyền sở hữu trí tuệ Cũng nói giá trị thương hiệu phận tài sản vô hình doanh nghiệp, nhiều trường hợp tài sản vô hình lớn tài sản hữu hình (như đất đai, nhà xưởng, máy móc thiết bị, hàng hóa tiền mặt…) Vậy Thẩm định giá trị thương hiệu hiểu việc xác định thu nhập mà thương hiệu mang lại cho chủ sở hữu thương hiệu Mục đích việc thẩm định giá thương hiệu Nếu xem thương hiệu tài sản doanh nghiệp doanh nghiệp hoàn toàn trao đổi mua bán, cho thuê tài sản hay sử dụng phần vốn góp dự án kinh doanh với đối tác bên Đây lý định giá thương hiệu vấn đề nóng bỏng thời gian gần Bên cạnh việc xác định giá trị thương hiệu tổng tài sản công ty, việc định giá thương hiệu giúp ta tham chiếu cần thiết tương đối xác với thương hiệu cạnh tranh trực tiếp hay gián tiếp thị trường Các vấn đề cần quan tâm việc định giá thương hiệu: • Định giá chuyển giao nhãn hiệu • Quản lý marketing nội • Thế chấp • Hỗ trợ xảy tranh chấp • Cổ phần hóa – sáp nhập – mua bán công ty • Doanh thu Đánh giá tổng quan doanh nghiệp dựa ma trận SWOT Trong chế thị trường ngày nay, việc Doanh nghiệp phân tích thuận lợi khó khăn để từ tìm hướng riêng phù hợp trở thành vấn đề sống Trên giới, phương pháp từ lâu Doanh nghiệp nôt tiếng ưa thích lựa chọn dựa vào ma trận SWOT Việc phân tích xác yếu tố SWOT mang lại cho nhiều Doanh nghiệp thành công mong đợi Mô hình SWOT ưa chuộng lý quan trọng: Dễ thực giai đoạn khác phù hợp với mô hình kinh doanh Đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ Trong thời gian qua, nhiều Doanh nghiệp Việt Nam áp dụng mô hình để phân tích lợi khó khăn Doanh nghiệp để tìm hướng gặt hái thành công VD: Công ty Casumina, Công ty Sữa Hà Nội Nội dung phần tương đồng với “ Lý thuyết trò chơi “ mà ta hay gặp kiến thức vi mô, DN đánh giá mạnh, điểm yếu đưa lựa chọn trước hành động đối thủ cạnh tranh Footer Page of 149 Header Thẩm Page định of 149 giá trị thương hiệu OPC Nhóm 11 GVHD: Th.S Ngô Hoàng Bảo Trang – Nguyễn Thị Hồng Thu Lớp: Thẩm định giá Các yếu tố SWOT: S : Những mặt mạnh Doanh nghiệp O : Những hội W : Những mặt hạn chế doanh nghiệp T : Những nguy tiềm ẩn từ bên Doanh nghiệp S : Những mặt mạnh Doanh nghiệp O : Những hội W : Những mặt hạn chế doanh nghiệp T : Những nguy tiềm ẩn từ bên Doanh nghiệp Cách tiếp cận thẩm định giá trị thương hiệu  Cách tiếp cận dựa vào chi phí Cách tiếp cận dựa nguyên tắc thay nghĩa giá trị tài sản không lớn chi phí thay tất phận hợp thành cách tiếp cận chi phí thường sử dụng là: tiếp cận dựa chi phí xây dựng thương hiệu khứ tiếp cận dựa chi phí xây dựng thương hiệu tương lai • Mô hình định giá thương hiệu dựa chi phí xây dựng thương hiệu khứ : Mô hình xác định tổng hợp chi phí khứ phát sinh để phát triển thương hiệu, tổng chi phí bỏ để tạo dựng nên thương hiệu sau chiết khấu coi giá trị thương hiệu Ta minh họa dòng tiền chiết khấu khứ cấu thành nên giá trị thương hiệu sau: ( sáng bổ sung bảng biểu ) Đối với cách tiếp cận ta tiến hành bước thực sau: • B1: Xác định vòng đời khoản chi phí xây dựng thương hiệu giả định khoản chi phí khấu hao vòng đời • B2: Tính chi phí xây dựng thương hiệu hàng năm khứ cho tổng số năm vòng đời chi phí xây dựng thương hiệu • B3: Đối với khoản chi xây dựng thương hiệu năm, tính phần khấu hao giá trị lại • B4: Tổng giá trị lại tất khoản chi xây dựng thương hiệu chưa khấu hao khứ cho ta giá trị thương hiệu Trong cách tiếp cận ta cần sử dụng công thức tính sau: D = P – SV / n D : chi phí khấu hao; P = Giá trị tái sản; SV: giá trị lại; n: thời kỳ khấu hao Footer Page of 149 Header Thẩm Page định of 149 giá trị thương hiệu OPC Nhóm 11 GVHD: Th.S Ngô Hoàng Bảo Trang – Nguyễn Thị Hồng Thu Lớp: Thẩm định giá Cách tiếp cận thực tế gặp khó khăn vấn đề thu thập số liệu chi phí khứ thương hiệu, đặc biệt Việt Nam tính chất ổn định lâu dài Thị trường Chứng khoán hạn chế Trong đó, kéo dài thời gian khấu hao ta tính xác giá trị thương hiệu, thông thường thời kỳ khấu hao phải 20 năm thực mô hình này, coi khó khăn vấn đề thẩm định Bên cạnh mô hình gặp hạn chế vấn đề như: _ Chi phí không tạo nên giá trị _ Chỉ tính đến giá trị khứ mà không xét đến giá trị tương lai thương hiệu • Mô hình định giá thương hiệu dựa chi phí xây dựng thương hiệu tương lai : Mô hình sử dụng để thẩm định giá thương hiệu nhận dạng tạo thay cho Mô hình liên quan đến việc xác định tổng hợp chi phí cần thiết để tái tạo nên thương hiệu khả tạo lợi ích kinh tế tương lai giống thương hiệu thẩm định giá Về mặt lý thuyết mô hình xác mô hình chi phí khứ, nhiên thực tế khó ước tính chi phí thay cách khách quan cho thương hiệu, chẳng hạn để xác định mức chi phí cần để tạo thu hút cho chương trình quảng cáo khó Về thưc tế, mô hình doanh nghiệp nhỏ sử dụng để định giá thương hiệu Vì tất số liệu nội Doanh nghiệp, để đạt xác định giá thương hiệu ta hay sử dụng phuong pháp thu nhập tiếp cận thị trường Cách tiếp cận theo chi phí dựa tích lũy chi phí việc xây dựng thương hiệu kể từ bắt đầu, chi phí quảng cáo, xúc tiến, chiến dịch sáng tạo, khoản lệ phí, chi phí đăng ký nhãn hiệu Tuy nhiên, thường cách tiếp cận việc xác định giá trị thương hiệu, chi phí phát triển thương hiệu thường không phản ánh mối quan hệ đến khả sinh lợi thương hiệu Cuối cùng, nhà đầu tư quan tâm đến khả sinh lời thương hiệu tương lai  Cách tiếp cận dựa vào thị trường nhiều mô hình sử dụng việc nghiên cứu thị trường để đánh giá tương đối hiệu thương hiệu Cách tiếp cận không đưa giá trị tài cụ thể thương hiệu, thay vào đo lường hành vi thái độ khách hàng xem ảnh hưởng đến hiệu kinh tế thương hiệu Cho dù khác độ phức tạp tinh tế, mô hình cố gắng giải thích, diễn dịch, đo lường nhận thức khách hàng liên quan đến hành vi mua hàng Các cách tiếp cận bao gồm trình nghiên cứu kiến thức sản phẩm (không hiểu, hiểu, hiểu rõ), tính thân thuộc, sản phẩm liên quan, thuộc tính hình ảnh đặc trưng, khả mua hàng, sản phẩm thích hơn, mức độ thỏa mãn, kiến nghị Nhìn chung, mô hình thống kê xếp theo trật tự phân hạng tính điểm để tìm hiểu mức độ khác khách hàng từ nhận thức đến yêu thích Footer Page of 149 Header Thẩm Page định of 149 giá trị thương hiệu OPC Nhóm 11 GVHD: Th.S Ngô Hoàng Bảo Trang – Nguyễn Thị Hồng Thu Lớp: Thẩm định giá cuối hành vi mua hàng Sự thay đổi hay nhiều số dẫn đến thay đổi hành vi mua hàng, từ ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu Tuy nhiên, cách tiếp cận không phân biệt tác động nhân tố ảnh hưởng khác nghiên cứu phát triển, thiết kế mối tương quan rõ ràng số marketing hiệu tài mang lại thương hiệu Một thương hiệu số tốt theo cách tiếp cận không tạo giá trị tối ưu cho cổ đông Việc tìm hiểu, diễn giải đo lường số tài sản thương hiệu phần quan trọng cho việc xác định giá trị tài thương hiệu Nhưng nói cho cùng, chẳng qua việc đo lường hành vi mua hàng khách hàng mà theo đánh giá thành công thương hiệu Trừ cách đánh giá tích hợp vào mô hình kinh tế, tỏ không hiệu việc xác định giá trị kinh tế thương hiệu  Cách tiếp cận dựa vào thu nhập  Phương pháp dựa vào giá tiền trả thêm Phương pháp giả định vài đặc tính thương hiệu chất lượng thương hiệu, nhận biết thương hiệu hay sức mạnh thương hiệu cho phép nhà sản xuất định giá tiền mà khách hàng trả thêm cho thương hiệu, giả định cày dựa sở thương hiệu tạo lợi ích gia tăng cho khách hàng nên khách hàng sẵn lòng trả tiền cao sử dụng sản phẩm thương hiệu Khi đó, giá thương hiệu tính giá trị mức chênh lệch giá tương lai sản phẩm gắn thương hiệu với sản phẩm giống hệt đặc điểm không gắn thương hiệu nhân với số liệu bán hàng  Phương pháp tiền quyền Phương pháp tiền quyền dựa tỉ lệ tiền quyền mà công ty không sở hữu thương hiệu phải trả để sử dụng thương hiệu Theo đó, giá trị thương hiệu xác định giá trị dòng tiền thu từ tiền quyền sở ước tính tiền quyền: • Mức doanh thu dự tính • Mức lợi nhuận dự tính • Mức độ độc quyền • Vùng lãnh thổ • Mức độ đóng góp bên • Tuổi thọ dự tính sản phẩm • Cạnh tranh tương lai Các bước tiến hành: • Bước 1: Ước tính doanh thu từ việc bán sản phẩm thương hiệu • Bước 2: Xác định tỉ lệ tiền quyền hợp lý • Bước 3: Ước tính dòng tiền quyền • Bước 4: Ước tính dòng tiền quyền sau thuế • Bước 5: Ước tính tốc độ tăng thương hiệu mãi, vòng đời hữu dụng tỉ suất chiết khấu Footer Page of 149 Header Thẩm Page định of 149 giá trị thương hiệu OPC Nhóm 11 GVHD: Th.S Ngô Hoàng Bảo Trang – Nguyễn Thị Hồng Thu • Lớp: Thẩm định giá Bước 6: Chiết khấu dòng tiền quyền sau thuế giá trị Footer Page of 149 Header Thẩm Page định 10 ofgiá 149 trị thương hiệu OPC Nhóm 11 GVHD: Th.S Ngô Hoàng Bảo Trang – Nguyễn Thị Hồng Thu Lớp: Thẩm định giá  Các mô hình định giá dựa cách tiếp cận:  Mô hình định giá dựa vào thị trường tài Simon va Sulian: Công thức tính: GTTH=Giá cổ phiếu×Số cổ phiếu-(tài sản hữu hình+tài sản vô hình lại) Lưu ý: • Chỉ áp dụng công ty niêm yết thị trường chứng khoán • Mô hình nhạy cảm với yếu tố giá cổ phiếu thích hợp để thẩm định giá thị trường tài hiệu • Cần kinh nghiệm kiến thức để xác định giá trị yếu tố thuộc tài sản vô hình lại  Các mô hình định giá dựa cách tiếp cận dòng tiền chiết khấu Damodaran: Một số công thức lưu ý: Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế doanh thu (OM) = EBIT*(1-t)/Doanh thu Lợi nhuận sau thuế vốn (ROC) ROC = [EBIT*(1-t)]/(D + E) = OM*Doanh thu/(D + E) G = ROC*tỉ lệ tái đầu tư Các mô hình định giá dựa cách tiếp cận dòng tiền chiết khấu Damodaran: Mô hình định giá thương hiệu cách so sánh với doanh nghiệp ngành thương hiệu mạnh Mô hình suất sinh lợi phụ trội ROC1 ROC2 WACC1 WACC2 Cách tiếp cận lợi nhuận hoạt động biên công ty thương hiệu Cách tiếp cận dựa vào lợi nhuận vốn công ty thương hiệu Cách tiếp cận dựa vào thu nhập vượt trội công ty thương hiệu OM1 ROC1 ROC2 ROC1 ROC2 WACC1 WACC2 WACC1 WACC2 OM2 WACC1 WACC2 Mô hình định giá thương hiệu cách so sánh với doanh nghiệp ngành thương hiệu mạnh: * Cách tiếp cận lợi nhuận hoạt động biên công ty thương hiệu Doanh nghiệp thương hiệu mạnh lợi nhuận hoạt động biên (OM) thấp doanh nghiệp định giá thương hiệu 10 Footer Page 10 of 149 Header Thẩm Page định 12 ofgiá 149 trị thương hiệu OPC Nhóm 11 GVHD: Th.S Ngô Hoàng Bảo Trang – Nguyễn Thị Hồng Thu Lớp: Thẩm định giá Chương III: THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU OPC Giới thiệu công ty Cổ phần Dược phẩm OPC Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, tiền thân Xí Nghiệp Dược phẩm TW 26 – OPC, thành lập ngày 24/10/1977 Tháng 2/2002, OPC thức chuyển đổi mô hình hoạt động sang Công ty Cổ phần, trở thành doanh nghiệp thực cổ phần hóa sớm Bộ Y tế OPC vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng, đến nâng lên 81,9 tỷ đồng thức giao dịch cổ phiếu với mã chứng khoán OPC sàn giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh OPC chuyên sản xuất thuốc từ dược liệu, kết hợp y học cổ truyền với công nghệ đại, đơn vị sản xuất đông dược Việt Nam đạt chứng GMP WHO, GLP, GSP , ISO 9001: 2000 Dược phẩm OPC chiếm lĩnh thị phần lớn nước, OPC đơn vị xuất mạnh ngành dược Việt Nam Sản phẩm OPC mặt 15 nước giới Tốc độ tăng trưởng bình quân 15%/năm, doanh số 200 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 38 tỷ đồng/năm, lương bình quân triệu đồng /tháng Qua 30 năm hoạt động, OPC người tiêu dùng ngành y dược nước biết đến thương hiệu dược phẩm uy tín hàng đầu Lấy tảng y dược học cổ truyền, áp dụng kiến thức, kinh nghiệm công nghệ tiên tiến giới để tạo sản phẩm độc đáo phục vụ nhu cầu sử dụng thuốc nước xuất OPC phát huy mạnh thương trường dược phẩm nguồn gốc dược liệu đầy tiềm Kiến trúc thương hiệu OPC Thương hiệu OPC thương hiệu bảo trợ với nhiều dòng sản phẩm uy tín người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn Thương hiệu OPC khẳng định 30 năm từ sản phẩm uy tín Viên trị sỏi thận Kim Tiền Thảo, Dầu Khuynh Diệp OPC nhãn hiệu “Mẹ bồng con”, thuốc giọt trợ tim Cortonyl, thuốc đau Dentanalgi, Dầu Nóng Mặt Trời, Cao Ích Mẫu, Viên sủi bọt Vitamin loại, cồn nguyên liệu dược dụng, chế phẩm từ cồn Cả nước 60 nhà sản xuất kinh doanh sản phẩm Kim Tiền Thảo Kim Tiền Thảo OPC đa số người tiêu dùng tín nhiệm, Kim Tiền Thảo OPC chiếm thị phần lớn nhất, 10 mặt hàng doanh thu cao Tổng Công ty Dược Việt Nam Chiến lược định vị OPC OPC đơn vị ngành dược Việt Nam đầu tư hiệu dây chuyền công nghệ tiên tiến hệ thống chiết xuất đa năng, hệ thống màng mỏng, dây chuyền sản xuất viên nang mềm, dây chuyền sản xuất viên sủi, hệ thống sản xuất cồn nguyên liệu dược dụng với công suất 3.500.000lít/năm OPC đầu tư thiết bị tiệt trùng vi sóng với công suất 200kg/giờ, hệ thống sấy rung với công suất 150200kg/giờ Bên cạnh OPC ứng dụng chuyên nghiệp máy móc thiết bị kiểm 12 Footer Page 12 of 149 Header Thẩm Page định 13 ofgiá 149 trị thương hiệu OPC Nhóm 11 GVHD: Th.S Ngô Hoàng Bảo Trang – Nguyễn Thị Hồng Thu Lớp: Thẩm định giá nghiệm thuộc hệ hệ thống sắc ký lỏng cao áp, máy sắc ký khí, máy quang phổ hấp thu, máy chuẩn độ điện v.v … Nhiều công trình nghiên cứu khoa học, thuốc cổ truyền OPC phối hợp, ứng dụng bào chế thành công nhờ công nghệ sản xuất dược phẩm tiên tiến để tung thị trường hàng trăm loại dược phẩm liều dùng thấp, hiệu điều trị cao viên nhiệt giải độc Cabovis, viên an thần Mimosa, viên dưỡng não OP.Can, viên ích mẫu OP.Cim, viên nhuận tràng OP.Liz, viên trị viêm xoang Rhinassin OPC, viên thấp khớp Fengshi OPC, Linh Chi OPC vv…Sản phẩm mang thương hiệu OPC người tiêu dùng tín nhiệm qua khảo sát bình chọn Kế hoạch Kinh doanh OPC  Đối với công tác thị trường: Công ty tiếp tục củng cố mở rộng thị trường nội địa Cùng với chi nhánh Hà Nội, Nha Trang, Vũng Tàu, Cần Thơ, năm 2008 chi nhánh Nghệ An Đà Nẵng vào hoạt động Như vậy, sản phẩm OPC phân phối khắp 64 tỉnh thành; đội ngũ trình dược viên cộng tác viên phủ rộng 45 tỉnh thành đào tạo chuyên nghiệp phối hợp nhịp nhàng, vượt trội hiệu So với năm 2007, sản phẩm OPC thâm nhập vào 81 sở điều trị nước, năm 2008, số lên đến 327 bao gồm Bệnh viện, Viện Y học cổ truyền, Trung tâm y tế, Phòng chẩn trị, Phòng khám đa khoa, Bệnh xá Hơn 150 sản phẩm OPC bán 4500 nhà thuốc, hiệu thuốc toàn quốc Đối với xuất khẩu, khiêm tốn doanh thu xuất năm 2008 24,67 tỉ đồng đạt 616,7 % so với năm 2007 Ngoài việc củng cố thị trường truyền thống như: Pháp, Ucraina, Moldova, Estonia, Litva, Latvia,… Công ty chương trình xúc tiến thương mại với Campuchia, Lào, nước châu Phi Với tôn hoạt động công tác thị trường, OPC nhận thức giá trị uy tín thương hiệu tài sản qúy giá doanh nghiệp Các hoạt động thị trường năm 2008 phong phú đa dạng: tham gia hội chợ HVNCLC An Giang, Hà Nội, Tp.HCM, Đà Nẵng, Campuchia, hội chợ thương mại Việt Lào; họp mặt khách hàng thân thiết kết hợp với khai trương văn phòng chi nhánh mới; hội thảo giới thiệu thuốc với Hội đông y quận huyện, Bệnh viện đông y, Trung tâm y học cổ truyền… Ban lãnh đạo Công ty giải pháp chiến lược để phát triển thị tường công ty năm 2009 sau: Tiếp tục củng cố phát triển thị trường, kênh phân phối nội địa làm trọng tâm, quan tâm đặc biệt đến hệ thống phân phối nhà thuốc lẻ; mở rộng thị trường xuất sang nước lân cận châu Phi Tiếp tục nâng cao hiệu hoạt động chi nhánh Cần Thơ, Hà Nội, Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Nẵng; đưa chi nhánh Nghệ An vào hoạt động quý 3/2009 Tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu thầu đưa sản phẩm OPC vào phục vụ tuyến bệnh viện, Bệnh viện y học cổ truyền, Viện y dược học dân tộc, Khoa đông y,… Giữ vững danh hiệu cao quý như: Thương hiệu quốc gia, Hàng Việt Nam Chất lượng cao, Sao vàng đất Việt Sao vàng phương nam,… 13 Footer Page 13 of 149 Header Thẩm Page định 14 ofgiá 149 trị thương hiệu OPC Nhóm 11 GVHD: Th.S Ngô Hoàng Bảo Trang – Nguyễn Thị Hồng Thu Lớp: Thẩm định giá  Trong công tác tài kế toán : - Tiếp tục phát huy công tác sử dụng vốn hiệu quả, bảo toàn vốn, phát triển nguồn vốn; đảm bảo tính minh mạch công khai công tác quản trị tài Lập kế hoạch vay sử dụng nguồn vốn thực giai đoạn dự án nhà máy dược phẩm OPC Bình Dương - Phân tích, đánh giá kịp thời diễn biến cấu giá thành, loại chi phí, làm sở cho việc định thực kế hoạch sản xuất kinh doanh  Trong lĩnh vực khoa học công nghệ: Thực biện pháp kỹ thuật, thay công đoạn thủ công, ứng dụng thiết bị đóng gói tự động góp phần giảm giá thành sản phẩm Đầu tư công nghệ cho dự án xây dựng nhà máy Bình Dương Nghiên cứu đưa thị trường kịp thời dòng sản phẩm tính đột phá, phát triển theo chiều sâu, trọng nghiên cứu tiêu chuẩn hóa, tác dụng dược lý, sinh khả dụng, tương đương sinh học, nghiên cứu tiền lâm sàng thử nghiệm lâm sàng để nâng tầm giá trị dược liệu sản phẩm nguồn gốc thảo dược Hoàn thành dự án ERP Thực lộ trình áp dụng GMP WHO Bộ Y tế, đồng thời thực chủ trương di dời UBND Tp.HCM sở sản xuất, tập trung đảm bảo tiến độ thực dự án xây dựng nhà máy Dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP WHO Bình Dương với tổng vốn đầu tư ước tính 160 tỉ đồng, đó: • · Vốn tự có: 60 tỉ đồng • · Vốn vay : 100 tỉ đồng Thời gian thực hiện: từ tháng 10/2008 đến quý 4/2011 Dự kiến nhà máy vào hoạt động đầu năm 2012 Phối hợp quan quản lý Nhà nước để thực việc chuyển đổi mục đích, công sử dụng khu đất 1017 Hồng Bàng – Q6 – Tp.HCM  Trong công tác tổ chức – Quan hệ cổ đông: Hoàn thiện máy tổ chức tham mưu cho Hội đồng quản trị việc phát triển công tác quan hệ với nhà đầu tư (IR: Investor Relations) nhằm tạo mối quan hệ gắn bó lâu dài Công ty với nhà đầu tư hữu lẫn tiềm năng, mang lại giá trị ngày cao cho cổ đông Hiện nay, Công ty ký kết hợp đồng tư vấn với Công ty chứng khoán Thăng Long để thực nhiệm vụ tốt Trình xin ý kiến Cổ đông phiên họp thường niên năm 2009 việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2009  Trong công tác tổ chức, đào tạo nguồn nhân lực, sách người lao động quan hệ cổ đông: Tại thời điểm 31/12/2008, tổng số lao động Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC Công ty TNHH MTV OPC Bình Dương 527 người, cấu so với năm 2007 sau: 14 Footer Page 14 of 149 Header Thẩm Page định 15 ofgiá 149 trị thương hiệu OPC Nhóm 11 GVHD: Th.S Ngô Hoàng Bảo Trang – Nguyễn Thị Hồng Thu Lớp: Thẩm định giá Đvt: người cấu lao động Năm 2007 Năm 2008 Tỷ lệ % Đại học sau đại học 103 109 105,83 Cao đẳng THCN 103 120 116,50 Công nhân kỹ thuật lao động khác 298 298 100,00 Tổng cộng 504 527 104,56 - Đã xây dựng thực thang bảng lương mới, sách khoán phòng kinh doanh tiếp thị; hợp lý hóa mối tương quan định mức lao động đơn giá tiền lương nhằm tăng suất lao động lên 35,68 % so với mức khoán năm 2008, suất thực tế năm 2008 tăng 4,84% so với năm 2007 Thu nhập bình quân người lao động năm 2008 5,2 triệu đồng, tăng 0,8 triệu đồng so với thu nhập bình quân năm 2007 Ngoài ra, Công ty trì đảm bảo đầy đủ chế độ, sách liên quan theo luật lao động, thỏa ước lao động tập thể ký kết đại diện tổ chức Công đoàn người sử dụng lao động - Đã thay đổi cấu nhân cấp cao, sáp nhập phòng marketing kinh doanh, xếp lại khối chuyên môn nghiệp vụ, tinh gọn máy, trẻ hóa nguồn nhân lực, động hóa đội ngũ quản lý nhằm nâng cao hiệu hoạt động - Năm 2008, 07 cán tốt nghiệp thạc sĩ (06 thạc sĩ ngành dược 01 ngành quản trị kinh doanh), 01 thạc sĩ tiếp tục làm nghiên cứu sinh để lấy văn tiến sĩ; 03 dược sĩ theo học cao học Đối với người lao động, tổ chức đào tạo cho 430 lượt người Công ty nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức GPs, vệ sinh an toàn, bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy Ngoài ra, Công ty tổ chức lớp đào tạo ngắn hạn cho 85 sinh viên học viên trường Đại học Y dược, Đại học Bách khoa, Kỹ thuật Cao thắng Theo đánh giá Tổng Cty dược VN, OPC đơn vị thực tốt công tác đào tạo cho cán chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Đã hoàn tất hồ sơ niêm yết theo tiến độ, tổ chức buổi tìm hiểu kiến thức liên quan đến việc giao dịch chứng khoán sàn HoSE, thủ tục lưu ký, … đơn vị tư vấn SSI cổ đông OPC - Năm 2008, OPC chọn Công ty TNHH Kiểm toán Dịch vụ tin học Tp.HCM (AISC) làm Công ty kiểm toán cho năm tài 2008 - Về công tác quan hệ cổ đông: OPC trì kênh thông tin đến nhà đầu tư, cổ đông thông qua họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, phận công bố thông tin, phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, tin chứng khoán,…), website quan ban ngành liên quan như: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh, Công ty 15 Footer Page 15 of 149 Header Thẩm Page định 16 ofgiá 149 trị thương hiệu OPC Nhóm 11 GVHD: Th.S Ngô Hoàng Bảo Trang – Nguyễn Thị Hồng Thu Lớp: Thẩm định giá chứng khoán,….Kết hoạt động kinh doanh thông tin quan trọng công bố đầy đủ, kịp thời, xác minh bạch website OPC 16 Footer Page 16 of 149 Header Thẩm Page định 17 ofgiá 149 trị thương hiệu OPC Nhóm 11 GVHD: Th.S Ngô Hoàng Bảo Trang – Nguyễn Thị Hồng Thu Lớp: Thẩm định giá Hành trình tìm kiếm giá trị thương hiệu OPC: Với thông tin tìm hiểu trên, nói việc xây dựng hình ảnh thương hiệu OPC cẩn thận chu đáo, đặc biệt ngành Dược yếu tố yếu tố bỏ quên, chất lượng sản phẩm công ty đem lại niềm tin cho người tiêu dùng lớn Trong hành trình tìm kiếm giá trị thương hiệu OPC, nhóm cố gắng thu thập liệu cần thiết để phục vụ cho mục đích thẩm định Trong công việc này, nhóm sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền tương lai để ước lược đóng góp Thương hiệu OPC cho Công ty, từ nhìn sâu sắc giá trị thương hiệu OPC nói riêng giá trị thương hiệu công ty nói chung Các bước tiến hành để tìm kết theo phương pháp chiết khấu dòng tiền nhóm thực sau: • B1 : xác định chi phí vốn bình quân ( WACC ) • B2 : xác định chi phí vốn chủ sở hữu ( Re ) mô hình CAMP • B3: xác định hệ số beta, Rf, Rm công thức CAMP • B4: xác định chi phí lãi vay ( Rd ) dựa vào báo cáo KQKD OPC • B5: xác định tỷ lệ D / ( D + E ); E / ( D + E ) • B6: dựa vào số liệu tổng hợp từ bước xác định giá trị WACC • B7: lập bảng ngân lưu Công ty OPC để xác định FCFF năm • B8: với FCFF tổng hợp ta tính giá trị kết thúc TV • B9: từ giá trị công ty OPC ta xác định giá trị thương hiệu OPC Quá trình thực sau: • B1 : xác định chi phí vốn bình quân ( WACC ) WACC = Re E/ ( D + E ) + Rd ( – Tc )D/( D + E ) Trong đó: Re: chi phí vốn chủ sở hữu Rd: chi phí nợ vay Tc : thuế TNDN E : giá trị vốn chủ sở hữu D : giá trị nợ vay WACC : chi phí vốn bình quân trọng số • B2 : xác định chi phí vốn chủ sở hữu ( Re ) mô hình CAMP Đế xác định WACC, trước tiên ta xác định Re OPC, lấy số liệu từ BCTC OPC năm 2009 kiểm toán ta có: Chi phí vốn chủ sở hữu : Re = Rf + ß[ E( Rm ) – Rf ] • B3: xác định hệ số beta, Rf, Rm công thức CAMP Dựa vào số liệu lịch sử, beta ước lượng phương trình hồi quy: R ( OPC, t ) = α ( OPC ) + β ( Rm, t ) R ( OPC,t ) = Suất sinh lợi cổ phiếu OPC kỳ (ngày, tuần hay tháng) t α ( OPC ) = Tung độ gốc hàm hồi quy β ( OPC ) = Hệ số beta OPC 17 Footer Page 17 of 149 Header Thẩm Page định 18 ofgiá 149 trị thương hiệu OPC Nhóm 11 GVHD: Th.S Ngô Hoàng Bảo Trang – Nguyễn Thị Hồng Thu Lớp: Thẩm định giá Rm,t = Suất sinh lợi số VN-Index kỳ t Hệ số beta : 0.66 ( chạy phần mềm Eviews hay Megastock với thời gian giao dịch xác định 52 tuần gần để xác định hệ số này.) Rf : lãi suất phi rủi ro E ( Rm ) – Rf : mức độ bù đắp rủi ro hay gọi MRP (Market Risk Primium ) MRP nêu mô hình Định giá Tài sản vốn (CAPM) phần chênh lệch lợi suất danh mục thị trường lợi suất phi rủi ro Theo thời kỳ, độ biến động mà yêu cầu cao hay thấp Ở Mỹ, người ta thường lấy danh mục thị trường số S&P500, đo lợi suất bình quân nhiều năm nó, lợi suất phi rủi ro lấy Lợi suất Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm bình quân thời gian đủ dài Trong khảo sát giáo sư Pablo Javier EISE Business School, ông ta khảo sát mức độ đòi hỏi MRP số nước chuyên gia phân tích, công ty giáo sư Kết cho thấy, MRP năm 2010 (sau đại khủng hoảng: Great Financial Crisis – GFC) giảm nhẹ so với năm 2009 Việt Nam MRP cao 13,3% 18 Footer Page 18 of 149 Header Thẩm Page định 19 ofgiá 149 trị thương hiệu OPC Nhóm 11 GVHD: Th.S Ngô Hoàng Bảo Trang – Nguyễn Thị Hồng Thu Lớp: Thẩm định giá Ở VN, ta thường tham khảo MRP tự tính toán, thị trường VN chưa đủ dài độ ổn định để đánh giá mức lợi suất chưa danh mục đại diện cho danh mục thị trường (VN_Index hay HASTC_Index chưa đủ lớn đa dạng ) Rf xem lợi suất TP Chính phủ loại năm (loại active loại kỳ hạn dài – VN) 8,9%/năm (tính bình quân hàng năm từ năm 2001) Chi phí vốn chủ sỡ hữu : 8,9% + 0,66 ( 13,3 % ) = 17,68% • B4: xác định chi phí lãi vay ( Rd ) dựa vào báo cáo KQKD OPC Căn vào báo cáo KQKD OPC năm 2009, chi phí trã lãi vay OPC 85,2 triệu VNĐ Tổng nợ vay cuối năm 2009 : 115,35 tỷ VNĐ Tổng nợ vay đầu năm 2009 : 18,38 tỷ VNĐ Nợ bình quân kỳ : ( 115,35 + 18,38 ) / = 66,87 tỷ VNĐ Chi phí nợ vay ( Rd ) = Lãi vay trả kỳ / Nợ bình quân kỳ = 0,13% • B5: xác định tỷ lệ D / ( D + E ); E / ( D + E ) Lấy số liệu từ BCTC OPC năm 2009 ta có: E/ ( D + E ) = 0,7 D/ ( D + E ) = 0,3 Với thuế thu nhập DN tối thiểu theo quy định 25% ta Tc = 25% • B6: dựa vào số liệu tổng hợp từ bước xác định giá trị WACC Áp dụng công thức tính ta có: WACC = Re E/ ( D + E ) + ( – Tc ).Rd.E/ ( D + E ) WACC = 17,68%.0,7 + 0,75.0,3.0,13% = 12,4% • B7: lập bảng ngân lưu Công ty OPC để xác định FCFF năm Giả định giai đoạn phát triển nhanh công ty 2005 – 2008 Bắt đầu từ đầu năm 2009 vào phát triển ổn định Dựa vào BCTC OPC tổng hợp từ nguồn Www.cophieu68.com ta số liệu số: tốc độ tăng trưởng (g); tỷ lệ tái đầu tư (Relnv); EBIT; Thuế TNDN… trình bày bảng dưới:  Sử dụng mô hình FCFF để định giá Doanh nghiệp  Lấy năm 2009 năm thẩm định  Ước tính: - Giai đoạn 2009 – 2014 giai đoạnh tăng trưởng nhanh Công ty OPC với mức tăng trưởng năm 9,6% - Giai đoạn 2915 bắt đầu vào phát triển ổn định với tốc độ tăng trưởng 7%  sở ước tính nhóm: - BVSC ( Công ty chứng khoán Bản Việt ) dự báo mức tăng trưởng ngành dược tối thiểu đạt 9,6% năm 2009, dựa vào giả định sau: (i) Dân số Việt Nam 87,9 triệu người năm 2009 (nguồn IMF), (ii) Mức chi tiêu thêm cho y tế tính phần thu nhâp tăng thêm trì mức 1,6% năm 2008 - Hầu doanh nghiệp dược lớn kế hoạch mở rộng sản xuất năm 2009 2010 Dược Hậu Giang, Imexpharm, Dược Cửu Long, 19 Footer Page 19 of 149 Header Thẩm Page định 20 ofgiá 149 trị thương hiệu OPC Nhóm 11 GVHD: Th.S Ngô Hoàng Bảo Trang – Nguyễn Thị Hồng Thu Lớp: Thẩm định giá Vidiphar OPC Với xuất nhiều nhà máy mới, ngành dược trì tốc độ tăng trưởng năm tới  Lập ngân lưu dòng tiền doanh nghiệp tương lai ta có: Đvị: triệu VNĐ Năm Tốc độ phát triển Tỷ lệ tái đầu tư EBIT Thuế TNDN EBIT( 1- Tc) Chi phí tái đầu tư FCFF 2009 63016 2010 9,60% 77,42% 69065,536 25,00% 51799,152 40102,56929 11696,58271 Giá trị kết thúc: TV = 2011 9,60% 77,42% 75695,82746 25,00% 56771,87059 43952,41594 12819,45465 2012 9,60% 77,42% 82962,62689 25,00% 62221,97017 48171,84787 14050,1223 2013 9,60% 77,42% 90927,0391 25,00% 68195,2793 52796,3453 15398,934 2014 9,60% 77,42% 99656,03482 25,00% 74742,02612 57864,79441 16877,2317 2015 7,00% 33,33% 106631,9573 25,00% 79973,96795 26657,98932 53315,97863 FCFF2015 = 987332,9376 (triệu VNĐ) WACC  g sh Giá trị Doanh nghiệp: V= FCFF2010 FCFF2011 FCFF2012 FCFF2013 FCFF2014 TV       WACC (1  WACC ) (1  WACC ) (1  WACC ) (1  WACC ) (1  WACC ) V = 599843,7976 (triệu VNĐ) Vốn đầu tư chủ sở hữu (dựa vào báo cáo tài năm 2009 OPC) = 81,9(tỷ VNĐ) Giá trị thương hiệu OPC = Giá trị DN – Vốn đầu tư chủ sở hữu = 517943.7976 (triệu VNĐ) = 518 (tỷ VNĐ) Kết luận: Ngành Dược Việt Nam năm qua bước tiến đáng kể, đặc biệt sau công ty Dược bắt đầu chuyển qua giai đoạn cổ phần hóa niêm yết TTCK thể nói thị trường nước tiềm công ty Dược Việt Nam, nhu cầu y tế người dân Việt Nam cao, trình đất nước ngày phát triển, đời sống nhân dân cải thiện dần bắt đầu chăm lo cho vấn đề sức khỏe nhiều Trong thị trường ngành Dược nay, OPC thương hiệu lâu đời thương hiệu tiếng với nhiều dòng sản phẩm người tiêu dùng ưa chuộng Công ty năm qua không ngừng cố gắng nâng cao chất lượng sản phẩm, tìm hiểu phát minh nhiều sản phẩm bên cạnh việc củng cố dòng sản phẩm vốn mạnh công ty Tất nhiên giai đoạn khủng hoảng kinh tế, công ty nhiều gặp ảnh hưởng định, với tâm gìn giữ thương hiệu, tâm củng cố niềm tin người tiêu dùng, Ban quản trị công ty sách phát triển giữ gìn thương hiệu hợp lý Điều khẳng định kết kinh doanh công ty qua năm qua từ 2006 - 2009 tốc độ tăng trưởng công ty vượt mức kế hoạch tiêu mức cao ( 10% ), niềm tin người tiêu dùng vào sản phẩm công ty lớn, điều đáng khích lệ đội ngũ cán công nhân viên chức công ty OPC Trong trình tìm hiểu OPC nói riêng ngành Dược nói chung, nhóm hiểu biết thêm tình hình phát triển, khó khăn thuận lợi ngành thể nói thời điểm nay, ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu qua đi, lúc ngành Dược đầy đủ hội để phát triển, thể vai trò ảnh hưởng ngành kinh tế Việt Nam Dựa vào phân tích nhận xét kết hợp với tài liệu thu thập, 20 Footer Page 20 of 149 Header Thẩm Page định 21 ofgiá 149 trị thương hiệu OPC Nhóm 11 GVHD: Th.S Ngô Hoàng Bảo Trang – Nguyễn Thị Hồng Thu Lớp: Thẩm định giá nhóm đề xuất tương lai phát triển ngành Dược tương lai năm tới giữ mức tăng trưởng nhanh ( tối thiểu 9,6%/ năm ) để tính toán giá trị thương hiệu công ty OPC Nhóm xin phép đề xuất ý tưởng việc xác định giá trị thương hiệu công ty phương pháp: giá trị thương hiệu = giá trị DN - VĐTCSH Theo phương pháp giá trị thương hiệu chênh lệch giá trị thực công ty thị trường giá trị sổ sách công ty Ở đây, giá trị sổ sách công ty khoản đầu tư chủ sở hữu vào công ty, nhằm sản xuất sản phẩm (81,9 tỷ) Kết tìm nhóm giá trị thương hiệu OPC là: 518 tỷ VNĐ Đây số hợp lý xét tiềm công ty cổ phần dược phẩm OPC đánh giá tương quan ngành Dược Việt Nam Kết luận Với kết tìm ta vài nhận xét sau: a) Khó khăn: 2008 năm mà tình hình kinh tế giới nhiều diễn biến phức tạp, vừa lạm phát giảm phát Suy thoái toàn cầu đến tình trạng khủng hoảng trầm trọng bất chấp nổ lực Chính phủ nước Việt Nam bước đường hội nhập nên tránh khỏi ảnh hưởng định: lạm phát năm 2008 khoảng 22% (năm 2007: 14,1%), tăng trưởng kinh tế đạt 6,18% GDP, thay mức 6,23% công bố trước so với dự kiến 8,5% (năm 2007: 8,4%) sa sút dự tính nhiều lĩnh vực sản xuất, thương mại đầu tư Đà suy giảm tiếp tục kéo dài sang năm 2009 Chỉ số VN Index gần rơi tự từ ngưỡng khoảng 900 điểm vào ngày đầu năm 2008 xuống 300 điểm xác lập đáy vào ngày cuối năm 2008 (VN index ngày 9/12/2008 đạt 285,56 điểm) Trong thời kỳ đỉnh cao lạm phát vào quý 2/2008 tháng 07/2008, hầu hết nguyên vật liệu, bao bì, nhiên liệu tăng giá, hàng nhập nhiều lúc bị gián đoạn, tỉ giá hối đoái chạm đỉnh gần 20.000 VND/1USD, nguồn hàng nội địa khan hiếm, nhu cầu tiêu dùng bị thắt chặt,… thực chủ trương kiềm chế lạm phát, bình ổn giá thuốc, dược phẩm mặt hàng chịu kiểm soát giá, điều ảnh hưởng đến doanh thu lợi nhuận Công ty Ngoài ra, giá hầu hết mã chứng khoán bị giảm mạnh, việc trích lập quỹ dự phòng tài làm ảnh hưởng đến lợi nhuận năm 2008 Lộ trình xây dựng nâng cấp nhà máy sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP WHO nguyên nhân làm tăng chi phí giá thành tất yếu ảnh hưởng đến lợi nhuận 21 Footer Page 21 of 149 Header Thẩm Page định 22 ofgiá 149 trị thương hiệu OPC Nhóm 11 GVHD: Th.S Ngô Hoàng Bảo Trang – Nguyễn Thị Hồng Thu Lớp: Thẩm định giá Thuận lợi: Trở thành thương hiệu quốc gia ngành dược phẩm Việt Nam, thuộc top 10 bảng đánh giá xếp hạng đơn vị Tổng Công ty Dược – Bộ Y tế, uy tín thương hiệu OPC tiếp tục khách hàng nước tín nhiệm, yêu thích ủng hộ Việc cải tổ cấu tổ chức, thay đổi nhân cấp cao, trẻ hóa chuyên môn hóa nguồn nhân lực, ứng dụng ISO điều hành quản lý nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực Một kiện thuận lợi năm 2008 cổ phiếu OPC thức niêm yết giao dịch Sàn giao dịch chứng khoán Tp.HCM ngày 30/10/2008, OPC trở thành đơn vị thứ ngành dược phẩm niêm yết sàn HoSE (toàn ngành dược doanh nghiệp lên sàn giao dịch chứng khoán) Như vậy, lịch sử phát triển Công ty Cổ phần dược phẩm OPC tiếp tục sang trang mới, đánh dấu kiện trọng đại nhà đầu tư, quý cổ đông đồng hành tập thể cán công nhân viên b) 22 Footer Page 22 of 149 Header Thẩm Page định 23 ofgiá 149 trị thương hiệu OPC Nhóm 11 GVHD: Th.S Ngô Hoàng Bảo Trang – Nguyễn Thị Hồng Thu  PHỤ LỤC Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh OPC Chỉ tiêu Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Chi phí thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp EPS P/E Giá giao dịch cuối quý Khối lương  Lớp: Thẩm định giá 2009 372,705 1,242 371,463 235,208 136,255 5,946 -7,115 62,632 22,403 2008 219,019 479 218,540 125,721 92,819 6,745 7,639 42,155 15,953 2007 180,142 720 179,422 93,102 86,320 4,227 1,659 38,833 12,682 2006 156,247 1,103 155,144 88,500 66,644 216 2,386 24,169 10,278 64,280 33,816 37,373 30,028 567 1,831 -1,263 63,016 13,624 669 668 34,484 3,232 338 330 37,703 3,823 62 N/A 62 30,090 3,027 49,393 31,251 33,881 27,063 6,437 57 8,190,000 3,782 27 8,190,000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2009 288,906 25,614 52,941 115,712 90,066 4,574 96,445 N/A 72,280 N/A 24,165 N/A 385,351 115,358 100,430 14,928 269,993 7,839 385,351 2008 161,432 15,809 49,044 29,793 63,392 3,394 95,177 N/A 78,162 N/A 17,015 N/A 256,609 18,381 17,562 819 238,228 4,577 256,609 2007 180,440 40,730 45,000 50,025 42,083 2,602 62,024 N/A 37,756 N/A 24,265 242,464 20,139 19,531 608 222,326 4,203 242,464 2006 89,528 11,638 N/A 42,147 34,431 1,311 37,101 N/A 27,326 N/A 9,775 N/A 126,629 50,888 50,494 393 75,741 4,784 126,629 Bảng cân đối kế toán OPC Chỉ tiêu Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Vốn chủ sở hữu Nguồn kinh phí quỹ khác Tổng cộng nguồn vốn 23 Footer Page 23 of 149 Header Thẩm Page định 24 ofgiá 149 trị thương hiệu OPC Nhóm 11 GVHD: Th.S Ngô Hoàng Bảo Trang – Nguyễn Thị Hồng Thu  Lớp: Thẩm định giá CÁCH XÁC ĐỊNH HỆ SỐ BETA DỰA VÀO EXCEL Date 13/09/2010 06/09/2010 30/08/2010 23/08/2010 16/08/2010 11/08/2010 02/08/2010 26/07/2010 19/07/2010 12/07/2010 05/07/2010 28/06/2010 21/06/2010 14/06/2010 07/06/2010 31/05/2010 24/05/2010 17/05/2010 10/05/2010 04/05/2010 26/04/2010 19/04/2010 12/04/2010 05/04/2010 29/03/2010 22/03/2010 15/03/2010 08/03/2010 01/03/2010 22/02/2010 08/02/2010 01/02/2010 25/01/2010 Stock Monthly Price (Adjusted Price) 44.7 44.9 45.1 47 49 46.7 46 47 47 47 47 50 49.6 49.3 50 51 46.3 48 50 50.5 49.5 48.4 48.8 48.6 49.5 48.8 49.5 50 49 50 48.3 49.5 48.1 Index Monthly Price (Close) Stock Returns Market Index Returns Risk Free Rateof Return Excess Stock Returns Excess Market Returns 447.3 466 444.6 447.9 464.8 463.1 491.6 498.1 506.8 499.9 506.6 507.3 514.8 508.3 496.9 507.4 486.2 511.3 534.4 549.1 531.2 516.7 519.9 514.8 505.7 511.6 531.9 521.1 503 510 491.2 486.9 480.9 -0.45 -0.44 -4.04 -4.08 4.93 1.52 -2.13 0 -6 0.81 0.61 -1.4 -1.96 10.15 -3.54 -4 -0.99 2.02 2.27 -0.82 0.41 -1.82 1.43 -1.41 -1 2.04 -2 3.52 -2.42 2.91 -0.82 -4.01 4.81 -0.74 -3.64 0.37 -5.8 -1.3 -1.72 1.38 -1.32 -0.14 -1.46 1.28 2.29 -2.07 4.36 -4.91 -4.32 -2.68 3.37 2.81 -0.62 0.99 1.8 -1.15 -3.82 2.07 3.6 -1.37 3.83 0.88 1.25 -1.27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -5.45 -5.44 -9.04 -9.08 -0.07 -3.48 -7.13 -5 -5 -5 -11 -4.19 -4.39 -6.4 -6.96 5.15 -8.54 -9 -5.99 -2.98 -2.73 -5.82 -4.59 -6.82 -3.57 -6.41 -6 -2.96 -7 -1.48 -7.42 -2.09 -5.82 -9.01 -0.19 -5.74 -8.64 -4.63 -10.8 -6.3 -6.72 -3.62 -6.32 -5.14 -6.46 -3.72 -2.71 -7.07 -0.64 -9.91 -9.32 -7.68 -1.63 -2.19 -5.62 -4.01 -3.2 -6.15 -8.82 -2.93 -1.4 -6.37 -1.17 -4.12 -3.75 -6.27 24 Footer Page 24 of 149 Header Thẩm Page định 25 ofgiá 149 trị thương hiệu OPC Nhóm 11 GVHD: Th.S Ngô Hoàng Bảo Trang – Nguyễn Thị Hồng Thu 18/01/2010 11/01/2010 04/01/2010 28/12/2009 21/12/2009 15/12/2009 48.5 51.5 55.5 51.6 50.6 50.6 487.1 515.1 517 492.6 461 459.4 -5.83 -7.21 7.56 1.98 0 -5.44 -0.37 4.95 6.85 0.35 Lớp: Thẩm định giá 5 5 5 -10.83 -12.21 2.56 -3.02 -5 BETA =slope(G2:G39;H2:H39)  Bảng báo cáo tài năm 2007, 2008, 2009 OPC (file pdf kèm theo) 25 Footer Page 25 of 149 -10.44 -5.37 -0.05 1.85 -4.65 Header Thẩm Page định 26 ofgiá 149 trị thương hiệu OPC Nhóm 11 GVHD: Th.S Ngô Hoàng Bảo Trang – Nguyễn Thị Hồng Thu Lớp: Thẩm định giá TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) 2) 3) 4) 5) http://www.cophieu68.com/snapshot.php?id=opc&x=0&y=0 http://www.opcpharma.com/ Chí phí vốn bình quân Công ty FPT, Chương trình giảng dạy Kinh Tế FULBRIGHT Gabriela Salinas, Mô hình Brand Finance, 2009 Aswath Domadaran, Mô hình định giá thương hiệu Damodaran, 2006 26 Footer Page 26 of 149 ... toán giá trị thương hiệu công ty OPC Nhóm xin phép đề xuất ý tưởng việc xác định giá trị thương hiệu công ty phương pháp: giá trị thương hiệu = giá trị DN - VĐTCSH Theo phương pháp giá trị thương. .. trị thương hiệu OPC Nhóm 11 GVHD: Th.S Ngô Hoàng Bảo Trang – Nguyễn Thị Hồng Thu Lớp: Thẩm định giá Chương III: THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU OPC Giới thiệu công ty Cổ phần Dược phẩm OPC Công ty. .. mạnh OPC ngành công nghiệp dược phẩm Việt Nam II/ Mục tiêu nghiên cứu Xác định giá trị thương hiệu công ty cổ phần dược phẩm OPC III/ Câu hỏi nghiên cứu • Các yếu tố ảnh hưởng giá trị thương hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Thẩm định giá trị thương hiệu Xác định giá trị thương hiệu Công ty cổ phần dược phẩm OPC, Tiểu luận Thẩm định giá trị thương hiệu Xác định giá trị thương hiệu Công ty cổ phần dược phẩm OPC, Tiểu luận Thẩm định giá trị thương hiệu Xác định giá trị thương hiệu Công ty cổ phần dược phẩm OPC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay