Đề thi trạng nguyên tiếng việt lớp 2 vòng 19 năm 2016

5 396 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:41

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp Vòng 19 năm 2016 Câu hỏi 1: Há miệng chờ sung nói tính nết ười nhác Câu hỏi 2: Người cháu thơ Thương ông tên iệt Câu hỏi 3: Trái nghĩa với hạn hán ngập Câu hỏi 4: Trong thơ Đàn gà nở, gà ví với Câu hỏi 5: Con vợ trai Câu hỏi 6: Máy truyền tiếng nói từ nơi sang nơi khác điện oại Câu hỏi 7: Bài thơ Đàn gà nở tác giả Phạm Câu hỏi 8: Điền vào chỗ trống: công núi thái sơn Câu hỏi 9: Điền vào chỗ trống: Phượng vĩ nhuộm góc trời Câu hỏi 10: Con gà gáy ooooo gọi mặt trời • • • • • • • • • • • • • • • • • Bài 2: Em đọc kỹ câu hỏi ĐIỀN vào chỗ trống CHỌN đáp án cho sẵn Nếu CHỌN đáp án em click chuột vào ô tròn trước đáp án Câu hỏi 1: Con sống bờ? cá sấu vành khuyên cá bơn voi Câu hỏi 2: Cùng nghĩa với xấu hổ vui tươi e thẹn hạnh phúc xấu xa Câu hỏi 3: Trong từ sau, từ ghép với nóng thành từ vô nghĩa nảy xơi bỏng Câu hỏi 4: Chủ ngữ câu văn: Chú nai nhỏ thật ngộ nghĩnh nai nhỏ ngộ nghĩnh thật thật ngộ nghĩnh Câu hỏi 5: Mùa em đón trăng rằm, Rước đèn phá cố chị Hằng vui? mùa hè • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • mùa xuân mùa thu mùa đông Câu hỏi 6: Từ sau chữ n? no nê nóng nảy lấp lánh nã Câu hỏi 7: Trong từ sau, từ không liên quan đến người thợ may kim vải thịt Câu hỏi 8: Hương đồng cỏ nội có nghĩa nét đẹp …ản dị làng quê gi d đ r Câu hỏi 9: Cái lơ lửng, tận trời cao, cạnh sao, không lấy máy bay trăng chim Câu hỏi 10: Môn học giúp em có cách sống cách ứng xử đắn tiếng việt toán • • mỹ thuật đạo đức Bài 3: Phép thuật mèo Hãy ghép ô trống chứa nội dung tương đồng thành cặp đôi khô cằn đường chó muôi Chùa Một Cột ngõ Đền Hùng Hồ Ba Bể nhộn nhạo tự trọng ... sống cách ứng xử đắn tiếng việt toán • • mỹ thuật đạo đức Bài 3: Phép thuật mèo Hãy ghép ô trống chứa nội dung tương đồng thành cặp đôi khô cằn đường chó muôi Chùa Một Cột ngõ Đền Hùng Hồ Ba Bể... • • Bài 2: Em đọc kỹ câu hỏi ĐIỀN vào chỗ trống CHỌN đáp án cho sẵn Nếu CHỌN đáp án em click chuột vào ô tròn trước đáp án Câu hỏi 1: Con sống bờ? cá sấu vành khuyên cá bơn voi Câu hỏi 2: Cùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi trạng nguyên tiếng việt lớp 2 vòng 19 năm 2016, Đề thi trạng nguyên tiếng việt lớp 2 vòng 19 năm 2016, Đề thi trạng nguyên tiếng việt lớp 2 vòng 19 năm 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay