Tiểu luận Sơ lược về WTO, IMF và sự ảnh hưởng tới thương mại quốc tế

21 106 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:40

Header Page of 149 Tiểu luận Sơ Lược WTO, IMF Sự Ảnh Hưởng tới Thương Mại Quốc Tế Footer Page of 149 Header Page of 149 Mục Lục: A.Bối Cảnh Lịch Sử…………………………………………………………… B.GATT Hiệp Định WTO tác động đến Thương Mại Quốc Tế………2 C.Giới Thiệu sơ lược Tổ Chức WTO……………………………………….7 1.Cơ cấu Tổ chức WTO……………………………………………….7 2.Nhiệm vụ WTO…………………………………………………… 3.Các Hiệp định WTO…………………………………………… ….8 4.Các nguyên tắc quan trọng WTO……………………………… 10 5.Cơ chế giải tranh chấp WTO…………………………… ….12 D.Giới Thiệu sơ lược Tổ Chức IMF…………………………………… 14 1.Lịch sử hình thành………………………………………………… … 14 2.Chức IMF………………………………………………… 15 3.Nhiệm vụ IMF………………………………………………….… 15 4.Vai trò IMF…………………………………………………….… 16 5.Cơ cấu tổ chức IMF……………………………………………… 16 6.Ảnh hưởng IMF…………………………………………………….17 E.WTO tổ chức quốc tế khác……………………………………….18 Tài Liệu Tham Khảo………………………………………………………… 20 A.Bối Cảnh Lịch Sử: Footer Page of 149 Header Page of 149 Thương mại quốc tế có lịch sử lâu đời.Trong lịch sử phát triển mình, thương mại quốc tế trải qua giai đoạn thăng trầm bị chi phối nặng nề chủ nghĩa bảo hộ Thời kỳ hai chiến tranh thếgiới (1919-1939), thương mại quốc tế bị đình trệ biện pháp bảo hộ áp dụng cách tràn lan Thuế nhập cao đặc trưng bật thời kỳ Điển hình Đạo luật thuế quan Smooth Hawley năm 1930 Mỹ Trước Hiệp định Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ có hiệu lực, xuất Việt Nam sang Hoa Kỳ bị áp thuế suất theo đạo luật Các biện pháp phi thuế quan áp dụng phổ biến tạo rào cản ngăn cản thương mại tự Điều dẫn đến trả đũa tình trạng không kiểm soát việc áp dụng công cụ bảo hộ nước Hệ chiến tranh thương mại suy thoái thương mại quốc tế thập niên 30 kỷ XX(đỉnh điểm đại suy thoái từ năm 1930-1933) Vì vậy, dẫn tới đời loạt tổ chức quốc tế hoạt động đến ngày Liên Hợp Quốc, Quỹ tiền tệ Quốc Tế IMF (1944), Ngân Hàng Thế Giới (WB), Hiệp Định Chung Thuế Quan Thương Mại vào 30/10/1947 (GATT 1947) (giới hạn Thương mại hàng hóa) B.GATT Hiệp Định WTO tác động đến thương mại quốc tế nào? Về vấn đề thương mại quốc tế, xu hướng đẩy mạnh tự hóa thương mại lên mạnh mẽ chiến tranh vừa kết thúc Vào tháng 12/1945, có 15 nước bắt đầu bàn thảo giảm thuế quan đặt ràng buộc thuế quan (binding) Tiếp theo,23 nước tiến hành đàm phán thương mại quốc tếvào ngày 30 tháng 10 năm 1947, đến ký kết Hiệp Định Chung Thuế Quan Thương Mại (GATT) (Hiệp định thương mại đa phương giới) GATT bao gồm qui tắc thương mại thỏa thuận cắt giảm 45.000 dòng thuế GATT thức có hiệu lực từ ngày 01/01/1948 Về GATT Hiệp định WTO sau tác động đến thương mại Quốc Tế dựa điều sau: 1.Giúp gia tăng tự thương mại thông qua việc ký kết hiệp định đa biên(hiệp đinh chung), hiệp định song phương thành viên tổ chức.WTO tạo diễn đàn đàm phán thương mại,nhằm tăng thêm nhiều hiệp định đa phương có lợi cho nước thành viên Footer Page of 149 Header Page of 149 Thương mại ngày tự do,có thể nói nguyên tắc mà GATT WTO theo đuổi suốt trình hoạt động GATT hiệp định WTO đưa điều khoản qui tắc,nhằm ràng buộc nước thành viên,như việc thực thi cam kết giảm thuế, đặt ràng buộc thuế quan, dỡ bỏ hạn ngạch, giảm thiểu rào cản phi thuế quan, thực thi nguyên tắc không phân biệt đối xử, minh bạch dự đoán, ưu đãi cho nước phát triển v.v…và đó,cũng có điều khoản quy tắc nhằm thúc đẩy nước thành viên mở cửa thị trường nguyên tắc đối xử đặc biệt khác biệt (S&D), nhằm hỗ trợ Thành viên phát triển, phát triển kinh tế chuyển đổi Các hiệp định WTO không bắt buộc Thành viên phải nhanh chóng tự hoá thương mại Chúng không cho phép Thành viên tiến hành cải cách tự hoá thương mại cách từ từ với bước độ mà tạo chế an toàn cho cải cách Các chế an toàn,đó nhiều điều khoản ngoại lệ cho Thành viên phát triển, ngoại lệ liên quan đến an ninh quốc gia, vệ sinh, an toàn môi trường Ngoài ra, qui tắc biện pháp tự vệ, biện pháp chống bán phá giá, biện pháp đánh thuế đối kháng v.v… Ví dụ như, sau vài cam kết mở cửa thị trường hàng hoá Việt Nam: Việt Nam ràng buộc mức trần cho tất dòng thuế biểu thuế nhập khẩu, gồm 10.600 dòng thuế Mức thuế bình quân giảm từ 17,4% mức hành xuống 13,4%, với lộ trình cắt giảm kéo dài vòng từ năm đến bảy năm Mức thuế bình quân hàng nông sản giảm từ mức hành 23,5% xuống 20,9%, thực khoảng năm năm Giảm thuế hàng công nghiệp thực vòng năm đến bảy năm từ mức thuế bình quân hành 16,8% xuống 12,6% Chỉ dùng thuế nhập làm công cụ để bảo hộ Việt Nam phải cắt giảm thuế, dòng thuế có thuế suất cao 20% Trong việc áp dụng loại thuế phí, Việt Nam cam kết thực thi qui tắc WTO, tuân thủ nguyên tắc không phân biệt đối xử, cam kết sửa đổi điểm chưa phù hợp Footer Page of 149 Header Page of 149 Về rào cản qui định khác, Việt Nam tuân thủ qui tắc WTO xác định trị giá hải quan, qui tắc xuất xứ, rào cản kỹ thuật thương mại, biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm kiểm dịch động thực vật, qui tắc cảnh, chống bán phá giá, trợ cấp biện pháp tự vệ, bãi bỏ trợ cấp xuất nông sản Việt Nam cam kết tham gia số Hiệp định tự hoá theo ngành sản phẩm công nghệ thông tin (ITA), dệt may thiết bị y tế Ngoài ra,để hướng tới tạo môi trường kinh doanh ổn định dự đoán hệ thống thương mại đa phương, WTO yêu cầu Thành viên phải thực thi biện pháp để đảm bảo tính minh bạch hệ thống kinh tế thương mại Môi trường kinh doanh giúp doanh nghiệp định hướng cách hiệu chiến lược kinh doanh tương lai, khích lệ họ đầu tư nhờ tạo nhiều việc làm góp phần nâng cao mức sống dân cư,nguyên tắc tăng cường tính minh bạch thể chế hóa Điều X GATT Điều III GATS Để thực nguyên tắc này, WTO yêu cầu Thành viên phải thực thi biện pháp: - Đưa cam kết ràng buộc mở cửa thị trường Điều có nghĩa phải đưa mức trần cam kết đàm phán mở cửa thị trường Ví dụ: thương mại hàng hoá, nước đàm phán mở cửa thị trường thịt bò đặt cam kết ràng buộc thuế nhập thịt bò 15% Khi cam kết mở cửa thị trường có hiệu lực, nước không tăng thuế vượt mức Trong thương mại dịch vụ, có cam kết mở cửa thị trường mức mở cửa thị trường không thấp mức hành Thành viên không trì ban hành biện pháp hạn chế nêu Điều XVI GATS - Hạn chế áp dụng hạn ngạch, biện pháp hạn chế định lượng biện pháp khác làm giảm tính minh bạch môi trường kinh doanh - Các Thành viên phải đảm bảo phù hợp luật lệ sách với hiệp định WTO Đây nghĩa vụ pháp lý Thành viên “Mỗi Thành viên phải bảo đảm phù hợp luật, sách thủ tục hành với nghĩa vụ quy định hiệp định phần phụ lục” (Điều XVI khoản Hiệp định Marrakesh thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới) Footer Page of 149 Header Page of 149 2.Góp phần tạo nên nguyên tắc hoạt động khối Thương Mại Vai trò hiệp định Thương mại khu vực thương mại khu vực thể hai điểm: thứ nhất, khuyến khích tự hoá thương mại; thứ hai, tạo sở pháp lý cho việc đời khối thương mại Cơ sở pháp lý cho việc đời khối thương mại củng cố nhờ qui tắc GATT WTO Trong GATT (cũng hiệp định WTO) có điều khoản ngoại lệ ưu đãi thực nguyên tắc MFN Điều XXIV GATT đưa điều kiện cho việc hình thành liên minh hải quan khu vực thương mại tự Xóa bỏ phân biệt đối xử Việc xóa bỏ phân biệt đối xử bảo đảm qui tắc đối xử tối huệ quốc (MFN) đối xử quốc gia (NT) quy định Hiệp định GATT năm 1947 hiệp định WTO Không phân biệt đối xử đặc biệt có lợi cho nước phát triển phát triển, nước có vị yếu trường thươngmại quốc tế.Các Nguyên tắc làm rõ phần trình bày Một khối thương mại đời sớm vào năm 1951 Cộng đồng than thép châu Âu (ESCC), gồm sáu nước Đức, Hà Lan, Bỉ, Lucxembourg, Ý Pháp ESCC phát triển thành Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) vào năm 1958 Với việc ký kết Hiệp định Maastricht để thành lập Liên minh châu Âu (EU) vào năm 1992, EU đời thay EEC thức vào hoạt động vào ngày tháng 11 năm 1993 Hiệp định Thương mại tự Bắc Mỹ (NAFTA) ký kết vào năm 1992 dẫn đến đời khu vực thươngmại tự Bắc Mỹ gồm Canada, Mỹ Mêhicô Năm 1992 nước ASEAN ký kết Hiệp định thành lập khu vực thương mại ASEAN (AFTA) Hiệp định thức có hiệu lực vào ngày tháng năm 1993 3.Thuận tiện hóa việc ban hành sách thương mại quốc gia Trên thực tế Chính phủ thường gặp nhiều khó khăn đưa sách thương mại liên quan đến khu vực tư nhân Những sách ảnh hưởng tới quyền lợi nhóm lợi ích Chẳng hạn định giảm bảo hộ cách giảm thuế nhập cho phép phía nước gia nhập thị trường nội địa tự Những định thường gặp phải chống đối mãnh liệt doanh nghiệp nước Trong trường hợp này,việc tham gia hiệp định quốc tế giúp phủ dễ dàng việc đưa định, Footer Page of 149 Header Page of 149 sách thương mại liên quan đến khu vực tư nhân Đây lý quan trọng việc gia nhập WTO Việt Nam nhiều nước khác 4.Giúp nước thành viên đẩy mạnh chuyên môn hóa sản xuất,dựa lý thuyêt lợi so sánh D.ricacdo,chuyên môn hóa sản xuất giúp nước đàm phán tốt (tận dụng tốt lợi tài nguyên,nguồn lực mình) 5.Giải tranh chấp thương mại :Trước Chiến tranh Thếgiới lần thứ II, chủ nghĩa bảo hộ hoành hành dẫn đến nguy giải cách hiệu tranh chấp thương mại Hệ thống thương mại đa phương, vậy, có chức kiểm soát tranh chấp thương mại phát sinh hệ thống Trên thực tế, việc thực thi cam kết khuôn khổ GATT WTO xây dựng chế có hiệu để thực chức Tổng cộng tính đến WTOđã có tám vòng đàm phán Thời gian nội dung vòng đàm phán trình bày Bảng : Năm Địa điểm/tên Nội dung Số nước tham gia 1947 Geneva Thuế quan 23 1949 Annnecy Thuế quan 13 1951 Torquay Thuế quan 38 1956 Geneva Thuế quan 26 1960-1961 Geneva (Vòng Dillon) Thuế quan 26 1964-1967 Geneva (Vòng Kennedy) Thuế quan biện pháp chống bán phá giá 62 1973-1979 Geneva (Vòng Tokyo) Thuế quan, biện pháp phi thuế quan, hiệp định khung 102 Footer Page of 149 Header Page of 149 1986-1994 Geneva (Vòng Uruguay) Thuế quan, biện 123 pháp phi thuế quan, qui tắc, dịch vụ, sở hữu trí tuệ, giải tranh chấp, nông nghiệp, thành lập WTO v.v… Các vòng đàm phán thương mại WTO C.Giới Thiệu sơ lược Tổ Chức WTO: 1.Cơ cấu Tổ chức WTO: WTO có tên đầy đủ Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization) Cơ cấu tổ chức WTO bao gồm (xếp theo thứ tự thẩm quyền từ cao xuống thấp): Hội nghị Bộ trưởng: Bao gồm Bộ trưởng thương mại – kinh tế đại diện cho tất nước thành viên; họp năm lần để định vấn đề quan trọng WTO Đại hội đồng: Bao gồm đại diện tất thành viên, thực chức Hội nghị Bộ trưởng khoảng hai kỳ hội nghị quan Đại hội đồng đóng vai trò Cơ quan giải tranh chấp (DSB) Cơ quan rà soát sách thương mại Các Hội đồng Thương mại Hàng hoá, Thương mại dịch vụ, Các vấn đề Sở hữu trí tuệ liên quan đến Thương mại, Uỷ ban, Nhóm công tác: quan thành lập để hỗ trợ hoạt động Đại hội đồng lĩnh vực, tất thành viên WTO cử đại diện tham gia quan Footer Page of 149 Header Page of 149 Ban Thư ký: Ban Thư ký bao gồm Tổng Giám đốc WTO, 03 Phó Tổng Giám đốc Vụ, Ban giúp việc với khoảng 500 nhân viên, làm việc độc lập không phụ thuộc vào phủ 2.WTO thành lập với 04 nhiệm vụ chủ yếu: -Thúc đẩy việc thực Hiệp định cam kết đạt khuôn khổ WTO (và cam kết tương lai, có) -Tạo diễn đàn để thành viên tiếp tục đàm phán, ký kết Hiệp định, cam kết tự hoá tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại -Giải tranh chấp thương mại phát sinh thành viên WTO -Rà soát định kỳ sách thương mại thành viên 3.Các Hiệp định WTO: WTO tập hợp nhiều quy định, xếp theo hệ thống định Cụ thể, hệ thống quy định WTO chia làm 03 nhóm, bao gồm: *Nhóm Hiệp định chung (Hiệp định đa biên) *Nhóm Biểu cam kết riêng *Nhóm Hiệp định nhiều bên Nhóm Hiệp Định chung: Cho đến nay, WTO có tổng cộng 16 Hiệp định chung, tập hợp nguyên tắc thương mại có hiệu lực áp dụng bắt buộc tất thành viên WTO, tập trung vào 03 lĩnh vực: *Thương mại hàng hoá (Hiệp định GATT Hiệp định bổ sung); *Thương mại dịch vụ (Hiệp định GATS Phụ lục); *Hiệp định khía cạnh thương mại quyền sở hữu trí tuệ (Hiệp định TRIPS); A: Các Hiệp Định Đa biên Thương mại hàng hóa Hiệp định chung thuế quan thương mại 1994 Hiệp định Nông nghiệp Footer Page of 149 Header Page 10 of 149 10 11 12 Hiệp định Áp dụng Biện pháp Kiểm dịch Động thực vật(SPS) Hiệp định Hàng rào Kỹ thuật Thương mại(TBT) Hiệp định Biện pháp Đầu tư liên quan đến Thương mại (TRIMs) Hiệp định Chống bán phá giá (ADP-Điều VI GATT 1994) Hiệp định Xác định Trị giá tính thuế hải quan (Điều VII GATT 1994) Hiệp định Giám định hàng hóa trước gửi hàng (PSI) Hiệp định Quy tắc Xuất xứ Hiệp định Thủ tục Cấp phép Nhập Hiệp định Trợ cấp Biện pháp đối kháng Hiệp định Biện pháp tự vệ Biện pháp tự vệ việc tạm thời hạn chế nhập loại hàng hoá việc nhập chúng tăng nhanh gây đe doạ gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất nước Biện pháp tự vệ áp dụng hàng hoá, không áp dụng dịch vụ, đầu tư hay sở hữu trí tuệ Được thừa nhận thương mại quốc tế lại ngược lại mục tiêu “tự hoá thương mại”, biện pháp tự vệ công cụ “phải trả tiền” B: Hiệp định chung thương mại dịch vụ (GATS) C: Hiệp định khía cạnh liên quan đến thương mại quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) D: Hiệp định Quy tắc Thủ tục Giải Tranh chấp khuôn khổ WTO (DSU) E Hiệp định Cơ chế Rà soát Chính sách thương mại Nhóm Bảng cam kết mở cửa thị trường thành viên: 10 Footer Page 10 of 149 Header Page 11 of 149 Các bảng cam kết mở cửa thị trường tập hợp cam kết giảm thuế quan lộ trình mở cửa loại dịch vụ thành viên Mỗi thành viên WTO có bảng cam kết riêng, với mức cam kết lộ trình thực riêng (là kết đàm phán với thành viên khác WTO) Các Hiệp Định thương mại nhiều bên: Phụ lục 4(A) Hiệp định Thương mại Máy bay Dân dụng Phụ lục 4(B) Hiệp định Mua sắm Chính phủ 4.Các nguyên tắc quan trọng WTO: Mặc dù dài phức tạp, Hiệp định WTO xoay quanh số nguyên tắc chủ đạo, có nguyên tắc tác động trực tiếp đến quyền lợi ích doanh nghiệp: Nguyên tắc tối huệ quốc (MFN):Đối xử tối huệ quốc có nghĩa dành ưu đãi cho đối tác Nói cách khác, Thành viên dành ưu đãi cho Thành viên khác, áp dụng mức thuế thấp cho sản phẩm nhập đó, hay dành cho miễn trừ đó, không điều kiện Thành viên khác hưởng ưu đãi Đây nguyên tắc bao trùm Hiệp định WTO, đặc biệt ghi thành điều khoản GATT, Hiệp định Chung Thương mại Dịch vụ (GATS) Hiệp định Khía cạnh Liên quan đến Thương mại Quyền Sở hữu trí tuệ (TRIPs) Cụ thể: (Điều I khoản GATT 1947)“… ưu đãi, ưu tiên, đặc quyền hay miễn trừ mà bên ký kết dành cho sản phẩm có xuất xứ từ giao đến nước khác không điều kiện phải dành cho sản phẩm tương tự có xuất xứ từ giao đến lãnh thổ tất bên ký kết khác” (Điều II khoản GATS) “Đối với biện pháp thuộc phạm vi điều chỉnh Hiệp định này, Thành viên phải không điều kiện dành cho dịch vụ người cung cấp dịch vụ Thành viên khác đãi ngộ không thuận lợi đãi ngộ mà Thành viên dành cho dịch vụ người cung cấp dịch vụ tương tự nước khác” 11 Footer Page 11 of 149 Header Page 12 of 149 (Điều khoản TRIPs) “Đối với việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, ưu tiên, chiếu cố, đặc quyền miễn trừ Thành viên dành cho công dân nước khác phải không điều kiện dành cho công dân tất Thành viên khác” Nguyên tắc đối xử quốc gia (NT): Có nghĩa phải có đối xử bình đẳng nước nước Chẳng hạn hàng hóa sản xuất nước hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ nhà cung ứng nội địa cung cấp dịch vụ công ty nước cung cấp, công dân hay công ty nước công dân hay công ty nước ngoài, quyền tác phẩm tác giả nước tác giả nước Tuy nhiên Chính phủ nước có nghĩa vụ thực thi đối xử quốc gia sản phẩm, dịch vụ hay thực thể sở hữu trí tuệ nước thực gia nhập thị trường nước Cũng giống đối xử tối huệ quốc, đối xử quốc gia nguyên tắc bao trùm hiệp định GATT WTO Nguyên tắc ghi thành điều khoản Điều III GATT, Điều XVII GATS, Điều TRIPs Khác với nguyên tắc đối xử tối huệ quốc điều chỉnh biện pháp hạn chế mở cửa thị trường, nguyên tắc đối xử quốc gia hướng tới tạo môi trường kinh doanh bình đẳng doanh nghiệp nước nước Bởi vậy, đối xử quốc gia liên quan trực tiếp tới biện pháp, luật lệ sách Chính phủ sách thuế, sách liên quan đến tiếp cận sử dụng nguồn lực nước, qui chế đấu thầu v.v… Đây lĩnh vực thường bị doanh nghiệp trích phàn nàn nhiều Nguyên tắc cắt giảm thuế quan không sử dụng biện pháp phi thuế quan: theo nguyên tắc này, thành viên WTO phải cam kết cắt giảm dần thuế quan sử dụng hệ thống thuế quan để bảo vệ sản xuất nước - phải bãi bỏ biện pháp bảo hộ phi thuế quan (hạn ngạch, cấp phép nhập khẩu…) trừ số trường hợp hãn hữu phép Với nguyên tắc này, việc nhập hàng hoá trở nên rõ ràng dễ dự đoán hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập Nguyên tắc minh bạch: nguyên tắc đòi hỏi thành viên WTO phải công khai, rõ ràng, dễ dự đoán thủ tục, quy trình hay quy định liên quan đến thương mại 12 Footer Page 12 of 149 Header Page 13 of 149 Với nguyên tắc này, doanh nghiệp dễ dàng tìm kiếm thông tin cần thiết cho hoạt động kinh doanh mà nhiều chi phí Ngoài ra, minh bạch hoá giúp doanh nghiệp thuận lợi việc nhận biết bảo vệ lợi ích hợp pháp 5.Cơ chế giải tranh chấp WTO: WTO cung cấp chế giải tranh chấp thương mại nước thành viên (tức cấp Chính phủ), không giải tranh chấp thương mại công ty, doanh nghiệp kinh doanh Tuy nhiên, thực tế tranh chấp thương mại liên quan đến lợi ích chung nhiều doanh nghiệp thường khởi nguồn dẫn tới tranh chấp cấp độ Chính phủ thành viên WTO WTO có Hiệp định riêng quy định chế chung giải tranh chấp thành viên liên quan đến vấn đề WTO - Hiệp định chế giải tranh chấp (Dispute Settlement Understanding-DSU) Ngoài ra, số Hiệp định chuyên ngành WTO có quy định đặc thù giải tranh chấp QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG WTO: CÁC BƯỚC Bước THỦ TỤC Tham vấn, thương lượng NỘI DUNG Các nước thành viên có tranh chấp trực tiếp đàm phán, thương lượng với 13 Footer Page 13 of 149 Header Page 14 of 149 Bước Thành lập Ban Hội thẩm Bước Ban Hội thẩm lập Báo cáo Ban Hội thẩm tiến hành giải tranh chấp gửi phân tích, điều trần…để xây bên dựng Báo cáo giải tranh chấp; Báo cáo gửi đến bên tranh chấp Bước Gửi Báo cáo Ban Hội thẩm đến tất thành viên WTO Báo cáo Ban Hội thẩm gửi đến tất thành viên WTO (tất đồng thời thành viên DSB) Bước Cơ quan giải tranh chấp WTO (DSB-với thành phần đại diện tất thành viên WTO) thông qua Báo cáo giải tranh chấp Báo cáo Cơ quan phúc thẩm Báo cáo Ban Hội thẩm thông qua trường hợp trừ tất thành viên DSB phản đối Bước Nếu tham vấn thất bại, nước thành viên bị vi phạm đề nghị Cơ quan giải tranh chấp WTO (DSB) thành lập Ban hội thẩm (gồm 3-5 chuyên gia độc lập) Nước thành viên không đồng ý với Quyết định giải DSB kháng cáo Cơ quan Phúc thẩm 14 Footer Page 14 of 149 Header Page 15 of 149 Bước DSB thông qua báo cáo phúc thẩm Báo cáo Cơ quan Phúc thẩm vấn đề bị kháng cáo thông qua trường hợp trừ tất thành viên DSB phản đối Bước Thực thi định giải tranh chấp (i) Nước vi phạm tự nguyện thực Kiến nghị Quyết định giải tranh chấp (rút lại biện pháp vi phạm); (ii) Nếu (i) không thực Nước bị vi phạm yêu cầu bồi thường Nước vi phạm tự đề nghị bồi thường; (iii) Nếu (i) (ii) không thực Nước bị vi phạm yêu cầu DSB cho phép áp dụng biện pháp trả đũa cách ngừng thực nghĩa vụ, cam kết (thường nâng mức thuế suất sản phẩm tương tự nhập từ nước vi phạm với trị giá tương đương với trị giá sản phẩm bị ảnh hưởng) D.Giới thiệu Quỹ Tiền Tệ Thế Giới(IMF): 1.Lịch sử hình thành: Quỹ tiền tệ quốc tế (viết tắt IMF – International Monetary Fund) tổ chức quốc tế giám sát hệ thống tài toàn cầu cách theo dõi tỷ giá hối đoái cán cân toán quốc gia giới đặc biệt quốc gia thành 15 Footer Page 15 of 149 Header Page 16 of 149 viên nó, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật giúp đỡ tài cho quốc gia Nó có trụ sở đặt Washington D.C, Hoa Kỳ IMF hình thành hội nghị Liên Hiệp Quốc Bretton Woods, New Hampshire, Hoa Kỳ, vào tháng năm 1944 Tại đây, có 45 quốc gia đại diện tham dự hội nghị tìm cách xây dựng tổ chức hợp tác kinh tế để giải tình trạng nhiều quốc gia giới lặp lại sách kinh tế góp phần lớn tạo nên Đại suy thoái năm 1930 Đến tháng 12 năm 1945 IMF thức đời lúc có 29 quốc gia thành viên ký kết đồng thuận vào điều khoản Hiệp định Nó bắt đầu hoạt động vào ngày 1/3/1947 cuối năm Pháp ghi nhận quốc gia vay vốn Quỹ Và Việt Nam thức thành viên IMF vào ngày 21/9/1956 Tính đến Quỹ có 188 thành viên 2.Chức IMF: -Xác định hệ thống ngang giá tiền tệ tỷ giá hối đoái thành viên; -Cấp tín dụng cho nước thành viên có khó khăn tạm thời cán cân toán; -Theo dõi tình hình hệ thống tiền tệ quốc tế sách kinh tế nước thành viên 3.Nhiệm vụ IMF:Để thực chức thân nó, từ hình thành nhiệm vụ sau đây: - Giám sát hệ thống tiền tệ quốc tế cách thường xuyên xem xét phát triển kinh tế tài quốc gia, khu vực toàn cầu Cụ thể giám sát chế giám sát song phương giám sát đa phương Giám sát song phương tức IMF đánh giá sâu sắc năm lần kinh tế nước thành viên từ thảo lận với phủ quốc gia để có sách thuận lợi cho kinh tế ổn định thịnh vượng Bên cạnh IMF tiến hành phân tích xu hướng kinh tế toàn cầu khu vực giám sát đa phương với việc xuất bán niên ấn phẩm: the World Economic Outlook, the Global Financial Stability Report, and the Fiscal Monitor 16 Footer Page 16 of 149 Header Page 17 of 149 -IMF cung cấp, hỗ trợ kỹ thuật đào tạo để giúp nước thành viên tăng cường lực họ việc thiết kế thực sách hiệu sách tiền tệ, tài khóa, giám sát hệ thống tài chế tỷ giá -IMF tài trợ cho nước thành viên phòng hờ họ cần để điều chỉnh cân vấn đề toán Và quốc gia có thu nhập thấp, IMF tăng gấp đôi giới hạn cho vay, thúc đẩy cho vay nước nghèo giới, với khoản vay với lãi suất ưu đãi 4.Vai trò IMF:Dựa chức nhiệm vụ nêu IMF vai trò thể sau: -Thúc đẩy hợp tác tiền tệ quốc tế -Tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng tăng trưởng cân thương mại quốc tế -Duy trì ổn định hối đoái -Hỗ trợ việc thành lập hệ thống toán đa phương -Cung cấp nguồn lực tài cho thành viên gặp khó khăn cán cân toán 5.Cơ cấu tổ chức IMF:Cơ cấu hành IMF gồm có Hội đồng Thống đốc, Ban Giám đốc Điều hành, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc cán Quỹ Hội đồng Thống đốc: Bộ phận định cao IMF Hội đồng Thống đốc bao gồm Thống đốc (thường Thống đốc Ngân hàng Trung ương Bộ trưởng Tài chính) Thống đốc phụ khuyết (để thay mặt xử lý công việc Thống đốc vắng mặt) nước hội viên IMF bổ nhiệm Hội đồng thống đốc có số quyền hạn cụ thể, chẳng hạn kết nạp hội viên mới, định cổ phần quyền hạn khác không phân cấp cho Ban Giám đốc Điều hành Tổng Giám đốc Hội đồng Thống đốc IMF họp Hội nghị thường niên kết hợp với Hội nghị thường niên Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Thế giới Ủy ban Tài Tiền tệ Quốc tế: Trước gọi Ủy ban Lâm thời, Hội đồng Thống đốc IMF thành lập vào tháng 10/1974 với chức để tư vấn cho Thống đốc vấn đề tiền tệ quốc tế Ủy ban Tài Tiền tệ Quốc tế có 17 Footer Page 17 of 149 Header Page 18 of 149 24 thành viên, thành viên Thống đốc IMF, Bộ trưởng hay quan chức có chức vụ tương đương Ban Giám đốc Điều hành: gồm Tổng Giám đốc điều hành 24 Giám đốc điều hành, Giám đốc điều hành đại diện cho nước có cổ phần lớn Quỹ (Mỹ, Nhật, Đức, Anh, Pháp) 19 Giám đốc điều hành đại diện cho nhóm nước có đặc điểm giống kinh tế địa lý, văn hóa, trừ Nga Trung quốc có Giám đốc điều hành riêng Tổng Giám đốc: Ban Giám đốc Điều hành lựa chọn, với nhiệm kỳ năm Tổng Giám đốc tham gia vào buổi họp Hội đồng Thống đốc, Ủy ban Tài Tiền tệ Quốc tế Ủy ban Phát triển Ngoài ra, Tổng Giám đốc phụ trách cán IMF Mỗi Phó Tổng Giám đốc, phụ trách phận đạo Tổng Giám đốc, có nhiệm vụ chủ trì buổi họp Ban Giám đốc Điều hành trì mối liên hệ với quan chức phủ nước hội viên, với Giám đốc Điều hành, với quan thông tin tổ chức khác 6.Ảnh hưởng IMF: Từ IMF thức vào hoạt động làm nên kinh tế giới có nhiều chuyển biến tích cực sâu sắc Nó phối hợp nhịp nhàng với tiền thân WTO Ngân hàng giới việc giúp kinh tế giới thoát khỏi đại khủng hoảng năm 1930 Tiếp theo IMF giúp thúc đẩy hợp tác tiền tệ sâu rộng việc kiểm soát thường xuyên gắt gao hệ thống ngang giá tiền tệ tỷ giá hối đoái nằm sách tiền tệ tỷ giá nước thành viên khu vực Bên cạnh IMF khuyến cáo trợ giúp việc sách thực linh hoạt sách vào thực tiễn Cùng với IMF làm cho thương mại quốc tế mở rộng tăng trưởng mạnh nhờ việc hỗ trợ thành viên gặp vấn đề cán cân toán; giúp cho nước nghèo vay với lãi suất ưu đãi để giúp nước tăng trưởng kinh tế nội địa tạo tảng tăng trưởng ngoại thương Sự kiện IMF chung ta giải vấn đề nợ công Hy Lạp số nước khác khu vực EU làm thấy rõ tầm quan trọng tổ chức Tính đến 9/8/2012 IMF cam kết cho nước vay 243 tỷ USD 186 tỷ USD giải ngân Không cho vay để cải thiện tình hình tài quốc gia mà IMF liên tục hỗ trợ chuyên môn để giúp nước 18 Footer Page 18 of 149 Header Page 19 of 149 nhanh chóng thoát khỏi tình trang xấu ổn định, tăng trưởng trở lại làm khả quan môi trường kinh tế toàn khu vực EU Liên hệ tới Việt Nam, IMF thực việc theo chức nhiệm vụ thường xuyên giám sát tình hình kinh tế Việt Nam để từ đưa khuyến nghị tư vấn để nước ta tăng trưởng kinh tế ổn định kéo theo linh hoạt cho áp dụng sách để giảm thiểu thất bại sách Chẳng hạn năm 2012 IMF dự báo Việt Nam tăng trưởng 5,6% 6,3% vào năm 2013; IMF khuyến cáo VN nên kiềm chế nới lỏng sách tiền tệ cẩn trọng việc giảm lãi suất thường xuyên; thúc giục Việt Nam tái cấu hệ thống ngân hàng E.WTO tổ chức quốc tế khác: Điều V Hiệp định Marrakesh nêu rõ, Đại Hội đồng có trách nhiệm đưa chương trình phù hợp nhằm thúc đẩy hợp tác có hiệu với tổ chức liên phủ có chức nhiệm vụ liên quan với chức nhiệm vụ WTO Sự hợp tác nhu cầu tất yếu phát triển toàn cầu hóa hệ thống thương mại đa phương, đặc biệt khía cạnh hoạch định thực thi sách kinh tế toàn cầu Trong số tổ chức liên phủ, WTO đặc biệt nhấn mạnh hợp tác với Quĩ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Ngân hàng Thế giới (WB) Sự hợp tác với tổ chức quốc tế thực thi thông qua việc ký kết hiệp định hợp tác Những Hiệp định sở cho hợp tác Đa phương, cho việc tư vấn thường xuyên WTO IMF, WB Trong văn kiện kết thúc Vòng đàm phán Uruguay vào tháng 04/1994 bao gồm văn kiện: Tuyên bố đóng góp Tổ chức Thương mại Thế giới vào việc đạt quán cao hoạch định sách kinh tế toàn cầu, Tuyên bố mối quan hệ Tổ chức Thương mại Thế giới Quĩ Tiền tệ Quốc tế Năm 1996, WTO, IMF WB ký kết Hiệp định WTO IMF, WB Sự quan tâm WTO vấn đề Điều V Hiệp định Marrakesh nói mà nhiều văn kiện khác, đặc biệt văn hướng dẫn Chẳng hạn văn WT/L/162 Hướng dẫn thiết lập mối quan hệ với tổ chức phi phủ, Đại Hội đồng thông qua vào ngày 18/07/1996 Văn pháp lý đưa định hướng cho việc đối thoại WTO công chúng Các tổ chức phi phủ bày tỏ tiếng nói thông qua kênh tham dự Hội nghị Bộ trưởng, tham gia diễn đàn 19 Footer Page 19 of 149 Header Page 20 of 149 thảo luận chuyên đề, liên hệ thường xuyên với Ban Thư ký WTO 20 Footer Page 20 of 149 Header Page 21 of 149 Tài Liệu Tham Khảo : 1.Trang chủ : http://trungtamwto.vn/wto 2.Bộ Thương mại Kết Vòng đàm phán Uruguay hệ thống thương mại đa phương NXB Thống kê, Hà Nội 2000 3.Bộ Thương mại Thương mại đầu tư Việt Nam tiến trình hội nhập WTO 2005 Business Guide to the World Trading System 4.WTO.Các tài liệu liên quan đến hiệp định,và văn thành lập WTO 5.Các Tài liệu tự Google 6.http://www.imf.org 7.Giáo trình Kinh tế quốc tế, tác giả Hoàng Thị Chỉnh 21 Footer Page 21 of 149 ... hạn Thương mại hàng hóa) B.GATT Hiệp Định WTO tác động đến thương mại quốc tế nào? Về vấn đề thương mại quốc tế, xu hướng đẩy mạnh tự hóa thương mại lên mạnh mẽ chiến tranh vừa kết thúc Vào tháng... hành đàm phán thương mại quốc tếvào ngày 30 tháng 10 năm 1947, đến ký kết Hiệp Định Chung Thuế Quan Thương Mại (GATT) (Hiệp định thương mại đa phương giới) GATT bao gồm qui tắc thương mại thỏa thuận... 1930-1933) Vì vậy, dẫn tới đời loạt tổ chức quốc tế hoạt động đến ngày Liên Hợp Quốc, Quỹ tiền tệ Quốc Tế IMF (1944), Ngân Hàng Thế Giới (WB), Hiệp Định Chung Thuế Quan Thương Mại vào 30/10/1947 (GATT
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Sơ lược về WTO, IMF và sự ảnh hưởng tới thương mại quốc tế, Tiểu luận Sơ lược về WTO, IMF và sự ảnh hưởng tới thương mại quốc tế, Tiểu luận Sơ lược về WTO, IMF và sự ảnh hưởng tới thương mại quốc tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay