Tiểu luận quản trị sản xuất điều hành Ứng dụng lý thuyết độ tin cậy và bảo trì tại nhà máy sản xuất bộ thu công ty TNHH Sonion Việt Nam

37 106 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:40

Header Page of 149 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC  Bài Tiểu Luận QUẢN TRỊ SẢN XUẤT ĐIỀU HÀNH Đề tài: ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT ĐỘ TIN CẬY VÀ BẢO TRÌ TẠI NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘ THU CÔNG TY TNHH SONION VIỆT NAM GVHD: PGS.TS Hồ Tiến Dũng SVTH: Nhóm Lớp: QTKD ĐÊM2_CH22 TP HCM, tháng 12 năm 2013 Footer Page of 149 ~vi~ Header Page of 149 DANH SÁCH NHÓM STT MSSV Họ tên Ngày sinh 7701220190 Bạch Thùy Dung 21/13/1987 7701220434 Phạm Minh Huy Hoàng 19/10/1987 7701220530 Nguyễn Hữu Khanh 22/03/1986 7701220755 Vũ Lê Kim Ngân 22/07/1989 7701221617 Lương Thị Minh Nguyệt 05/05/1988 7701221684 Nguyễn Anh Tuấn 11/09/1985 7701221189 Trần Thị Thủy Tiên 01/10/1987 7701221719 Hoàng Hà Thùy Trang 07/08/1987 GVHD: PGS.TS Hồ Tiến Dũng Footer Page of 149 NTH: Nhóm Header Page of 149 ~vi~ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 1.1 Độ tin cậy 1.1.1Định nghĩa 1.1.2 Phương pháp xác định độ tin cậy hệ thống 1.1.3 Cung cấp dư thừa 11 1.2 Bảo trì 11 1.2.1 Định nghĩa 11 1.2.2 Phân loại 11 1.2.3 Mục tiêu bảo trì 12 1.2.4 Lựa chọn phương án bảo trì tối ưu 13 1.3 Thẩm định tin cậy bảo trì 14 1.4 Bảo hành bảo trì 15 Chương 2:Tình hình áp dụng lý thuyết độ tin cậy bảo trì Sonion Việt Nam 17 2.1 Tổng quan công ty 17 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 17 2.1.2 Tầm nhìn sứ mệnh 19 2.1.3 Sản phẩm 19 2.2 Quy trình bảo trì Sonion Việt Nam 19 2.2.1 Sơ đồ tổ chức 19 2.2.2 Loại hình bảo trì áp dụng 21 2.2.3 Các số đánh giá lực bảo trì 24 2.2.4 Hệ thống quản lý chi tiết dự phòng (spare part) 24 2.2.5 Một số yếu tố tác động đến lực phận bảo trì 28 2.3 Nội dung bảo trì Sonion Việt Nam 30 2.3.1 Chọn phương án bảo trì 30 2.3.2 Độ tin cậy cung cấp dư thừa 33 Chương 3: Một kiến nghị nhằm nâng cao độ tin cậy chất lượng bảo trì Sonion Việt Nam 35 GVHD: PGS.TS Hồ Tiến Dũng Footer Page of 149 NTH: Nhóm Header Page of 149 3.1 Thực tế kiến nghị 35 3.2 Một số kiến nghị làm tăng độ tin cậy 36 3.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động bảo trì 37 KẾT LUẬN 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 GVHD: PGS.TS Hồ Tiến Dũng Footer Page of 149 NTH: Nhóm Đề tài: Ứng dụng lý thuyết bảo trì độ tin cậy công ty TNHH Sonion Việt Nam Header Page of 149 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT REC (RC): Receiver-Bộ thu loại REC MIC: Microphone-Bộ thu loại MIC TNHH: Trách nhiệm hữu hạn KTV: Kỹ thuật viên Line: Dây chuyền EMC: Electro Mechanical Components-Linh kiện khí điện SMT: Sub Miniature Transducers-Bộ vi chuyển đổi Parts: Bộ phận cung ứng nguyên vật liệu, bán thành phẩm Facility: Bộ phận cung ứng hổ trợ điện, nước, khí…cho toàn công ty 10 Logistic: Bộ phận đặt mua kiểm soát hàng hóa, chi tiết thay thế… 11 C-Barrier: Dây chuyền sản xuất miếng chống thẩm thấu cho thu 12 Prep: Dây chuyền lắp ghép sản phẩm dây chuyền sản xuất thu REC MIC 13 Telecoil: Dây chuyền sản xuất cuộn dây 14 Coil assy: Dây chuyền cung ứng cuộn dây cho dây chuyền sản xuất thu loại 2300 2600 15 Spare part: Chi tiết dự ph ng 16 Min-stock: Mức tồn kho an toàn 17 RC1700: Dây chuyền sản xuất thu loại 1700 18 RC1900: Dây chuyền sản xuất thu loại 1900 19 RC2300: Dây chuyền sản xuất thu loại 2300 20 RC2600: Dây chuyền sản xuất thu loại 2600 21 RC3000: Dây chuyền sản xuất thu loại 3000 22 RC4000: Dây chuyền sản xuất thu loại 4000 GVHD: PGS.TS Hồ Tiến Dũng Footer Page of 149 NTH: Nhóm Đề tài: Ứng dụng lý thuyết bảo trì độ tin cậy công ty TNHH Sonion Việt Nam Header Page of 149 LỜI MỞ ĐẦU Trong bối cảnh kinh tế nay, với xuất ngày nhiều sản phẩm đa dạng màu sắc, phong phú chủng loại nhiều tính ưu việt…từ sản xuất nhỏ lẻ công cụ máy móc thô sơ đến sản xuất dây chuyền tiên tiến, đại; từ thành thị đến nông thôn, từ quốc gia đến quốc gia khác việc cạnh tranh tổ chức kinh tế diễn vô gay gắt, buộc nhà sản xuất, cung ứng phải làm sản xuất, chế tạo sản phẩm có chất lượng tốt nhất, độc đáo nhất, nhiều tình năng…với chi phí rẻ với thời lượng giao hàng ngắn Để làm điều bên cạnh yếu tố người, nguyên vật liệu, môi trường…công cụ, dụng cụ, máy móc thiết bị đã, đóng vai tr vô quan trọng hầu hết lĩnh vực sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tổ chức kinh doanh Việc “thành hay bại”, “thịnh hay suy” công ty, doanh nghiệp phần phụ thuộc vào việc đổi công nghệ trì thiết bị có trạng thái tốt Làm để sản phẩm doanh nghiệp đạt chất lượng cao? Giao hàng số lượng? Đảm bảo thời gian giao hàng? Đáp ứng đươc yêu cầu ngày cao khách hàng? Đó nhiều câu hỏi hóc búa nhà quản trị doanh nghiệp? Vì bảo trì, bảo dưỡng loại máy móc thiết bị ngày quan tâm trọng nhiều Đề tài: “ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT ĐỘ TIN CẬY VÀ BẢO TRÌ TẠI NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘ THU CÔNG TY TNHH SONION VIỆT NAM” người làm đề tài chọn triển khai nhằm cụ thể hóa kiến thức học giảng đường ứng dụng vào thực tế để nâng cao hiệu hoạt động máy móc thiết bị phận sản xuất thu, đồng thời mang lại tính cạnh tranh công ty Sonion thông qua sản phẩm có chất lượng cao hơn, thời lượng giao hàng ngắn hơn, đủ số lượng GVHD: PGS.TS Hồ Tiến Dũng Footer Page of 149 NTH: Nhóm Đề tài: Ứng dụng lý thuyết bảo trì độ tin cậy công ty TNHH Sonion Việt Nam Header Page of 149 Chương I: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 1.1 Độ tin cậy 1.1.1 Định nghĩa Độ tin cậy đặc tính tổng hợp phụ thuộc vào số yếu tố độ xác, mức độ bền vững, mức độ đảm bảo khả thực hiện… Do đó, độ tin cậy thành phần hay hệ thống đánh giá định lượng dựa hai yếu tố tính làm việc an toàn tính sửa chữa Một cách tổng quát định nghĩa, độ tin cậy hệ thống đại lượng đặc trưng cho khả thực cách hiệu chức phức tạp hệ thống thời gian tương ứng với điều kiện định 1.1.2 Phương pháp xác định độ tin cậy hệ thống Hệ thống điều hành sản xuất bao gồm chuỗi thành phần có mối quan hệ riêng biệt nhau, thành phần thực công việc cụ thể Nếu có thành phần bị hư hỏng với lý toàn hệ thống hỏng theo, ví dụ động ô tô hay dây chuyền xay xát Các cố hư hỏng xảy liên quan đến độ tin cậy Theo tính toán cho thấy hệ thống có n = 50 phận liên quan phận có độ tin cậy 99,5% toàn hệ thống có độ tin cậy 78% Nếu hệ thống máy móc có 100 phận phận có độ tin cậy 99,5% toàn hệ thống máy móc có độ tin cậy khoảng 60% Phương pháp tính toán độ tin cậy hệ thống (RS) bao gồm tích số độ tin cậy riêng sau: RS = R1 x R2 x R3 x R4 x … x RN Trong đó: R1 độ tin cậy thành phần GVHD: PGS.TS Hồ Tiến Dũng Footer Page of 149 NTH: Nhóm Đề tài: Ứng dụng lý thuyết bảo trì độ tin cậy công ty TNHH Sonion Việt Nam Header Page of 149 R2 độ tin cậy thành phần 2… Phương trình cho độ tin cậy phận riêng lẻ không phụ thuộc vào độ tin cậy phận khác (tức phận độc lập nhau) Các độ tin cậy thể xác suất xảy Có thể sử dụng công thức để đánh giá độ tin cậy sản phẩm Độ tin cậy thành phần thường số lượng định thiết kế mà nhân viên thiết kế máy phải có trách nhiệm thực Tuy nhiên, nhân viên mua hàng cải thiện thành phần hệ thống thay hàng loại từ sản phẩm nhà cung cấp kết nghiên cứu Nhân viên mua hàng góp phần trực tiếp vào việc thẩm định hiệu suất nhà cung cấp Đơn vị đo lường tin cậy tỷ lệ hư hỏng sản phẩm Các doanh nghiệp sản xuất trang thiết bị cao thường cung cấp liệu tỷ lệ hư hỏng cho sản phẩm họ Tỷ lệ hư hỏng tỷ lệ phần trăm lượng sản phẩm hư hỏng với tổng số sản phẩm thử nghiệm FR(%) số lượng hư hỏng suốt chu kỳ thời gian FR(N): Số lượng hư hỏng FR(%) = x100% Số lượng sản phẩm kiểm tra Số lượng hư hỏng FR (N) = x100% Số lượng hoạt động Điều kiện thông thường phân tích độ tin cậy thời gian trung bình hư hỏng (MTBF), tiêu tỷ lệ nghịch với FR(N): MTBF = FR(N) GVHD: PGS.TS Hồ Tiến Dũng Footer Page of 149 NTH: Nhóm Đề tài: Ứng dụng lý thuyết bảo trì độ tin cậy công ty TNHH Sonion Việt Nam Header Page of 149 1.1.3 Cung cấp dư thừa Sự dư thừa cung cấp phận bị hỏng hệ thống cần giúp đỡ tới hệ thống khác Để tăng thêm tin cậy hệ thống, dư thừa (“dự ph ng” phận) thêm vào Chẳng hạn, nói đến độ tin cậy phận 0,8 dự phòng với phận có độ tin cậy 0,8 Khi đó, kết độ tin cậy khả làm việc phận thứ nhật cộng với khả làm việc phận dự phòng nhân với khả cần thiết phận dự phòng (1 – 0,8 = 0,2) Do vậy, độ tin cậy hệ thống là: 0,8 + 0,8 x (1 – 0,8) = 0,96 1.2 Bảo trì 1.2.1 Định nghĩa Bảo trì tập hợp tất hoạt động bảo quản trang thiết bị hệ thống theo trật tự làm việc Bảo trì đặc trưng hoạt động phát hư hỏng, kiểm tra sửa chữa 1.2.2 Phân loại a Bảo trì phòng ngừa: Bảo trì phòng ngừa bao gồm thực việc kiểm tra thường kỳ bảo quản giữ phương tiện tốt Các hoạt động bảo trì phòng ngừa dùng để xây dựng hệ thống mà tìm hư hỏng tiềm tạo thay đổi sửa chữa để ngăn ngừa hư hỏng, giữ cho máy móc thiết bị hoạt động liên tục Nó bao gồm việc thiết kế hệ thống kỹ thuật nhân mà giữ cho trình sản xuất hoạt động chấp thuận, không bị gián đoạn Bảo trì phòng ngừa thích hợp khi: + Ít có biến động thời gian hư hỏng, biết cần bảo trì + Có hệ thống khả cung cấp dư thừa có đề xuất cần bảo trì + Chi phí hư hỏng tốn b Bảo trì sữa chữa: GVHD: PGS.TS Hồ Tiến Dũng Footer Page of 149 NTH: Nhóm Đề tài: Ứng dụng lý thuyết bảo trì độ tin cậy công ty TNHH Sonion Việt Nam Header Page 10 of 149 Bảo trì hư hỏng sữa chữa, xảy thiết bị hư hỏng phải sữa chữa khẩn cấp mức độ ưu tiên thiết yếu Khi độ tin cậy không đạt bảo trì phòng ngừa không thích hợp không thực hiện, việc điều hành mở rộng cải thiện điều kiện dễ dàng cho sửa chữa Việc bảo trì sửa chữa thực hệ thống đưa vào hoạt động trở lại Một điều kiện bảo trì tốt bao hàm nhiều thuộc tính như: + Nhân viên huấn luyện kỹ + Nguồn tài nguyên đầy đủ + Có khả thiết lập kế hoạch sữa chữa + Có khả thẩm quyền lập kế hoạch nguyên vật liệu + Có khả thiết kế phương thức để kéo dài thời gian trung bình hư hỏng 1.2.3 Mục tiêu bảo trì - Thực chương trình kỹ thuật bảo trì tổng hợp, khắc phục cần, đưa đặc trưng độ tin cậy khả bảo trì toàn diện đắn vào tất hoạt động công ty - Xác định độ tin cậy khả bảo trì tối ưu - Thu thập liệu thời gian vận hành đến hư hỏng - Thời gian kiểm tra chạy thử thời gian làm nóng máy tối ưu - Thời gian thay phòng ngừa tối ưu phận quan trọng - Các nhu cầu phụ tùng tối ưu - Thực phân tích dạng, tác động khả tới hạn hư hỏng để xác định phận nên tập trung thiết kế lại - Nghiên cứu hậu hư hỏng để xác định thiệt hại phận - Nghiên cứu kiểu hư hỏng nhằm cực tiểu hóa hư hỏng - Xác định phân bố thời gian vận hành đến hư hỏng để tính toán tỉ lệ hư hỏng GVHD: PGS.TS Hồ Tiến Dũng Footer Page 10 of 149 10 NTH: Nhóm Đề tài: Ứng dụng lý thuyết bảo trì độ tin cậy công ty TNHH Sonion Việt Nam Header Page 23 of 149 Nguồn nội công ty TNHH Sonion Việt Nam Lưu đồ 2.2: Quy trình đặt hàng 2.2.4.2 Phương thức quản lý kiểm soát GVHD: PGS.TS Hồ Tiến Dũng Footer Page 23 of 149 23 NTH: Nhóm Đề tài: Ứng dụng lý thuyết bảo trì độ tin cậy công ty TNHH Sonion Việt Nam Header Page 24 of 149 Hệ thống quản lý kiểm soát spare part phận chia làm dạng mô tả lưu đồ bên a Các chi tiết thay có mã số 67000 Nguồn nội công ty TNHH Sonion Việt Nam Lưu đồ 2.3: Qui trình quản lý kiểm soát chi tiết thay có mã số 67000 GVHD: PGS.TS Hồ Tiến Dũng Footer Page 24 of 149 24 NTH: Nhóm Đề tài: Ứng dụng lý thuyết bảo trì độ tin cậy công ty TNHH Sonion Việt Nam Header Page 25 of 149 b Các chi tiết tiêu chuẩn hóa ( có mã số quản lý khác) Nguồn nội công ty TNHH Sonion Việt Nam Lưu đồ 2.4: Qui trình quản lý kiểm soát chi tiết tiêu chuẩn hóa GVHD: PGS.TS Hồ Tiến Dũng Footer Page 25 of 149 25 NTH: Nhóm Đề tài: Ứng dụng lý thuyết bảo trì độ tin cậy công ty TNHH Sonion Việt Nam Header Page 26 of 149 2.2.5 Một số yếu tố tác động lên lực phận bảo trì 2.2.5.1 Kế hoạch sản xuất Kế hoạch sản xuất phận ổn định ngắn dài hạn, chí số dây chuyền có chênh lệch lớn lượng hàng hóa tháng Sự chênh lệch có nguyên nhân chính:  Nhu cầu khác khách hàng, mang tính chất mùa vụ  Hoạch định tồn kho chưa tốt  Dự đoán đơn đặt hàng chưa xác 2.2.5.2 Vật tư đầu vào Chất lượng vật tư đầu vào không ổn định ảnh hưởng trực tiếp đến sản phẩm dây chuyền sản lượng đầu ra, chúng ảnh hưởng không nhỏ đến khả sẵn sàng thiết bị Trong nhiều trường hợp, thiết bị phải điều chỉnh theo chất lượng vật tư đầu vào, điều ảnh hưởng trực tiếp đến độ xác, tính ổn định thiết bị Ngay thời điểm ban đầu viecj phân chia nhóm nguyên nhân gây lỗi thiết bị chưa thực nên việc thống ê, kiểm soát đưa biện pháp xử lý chung chung không bao quát hết nguyên nhân phát sinh Hiện tại, phận áp dụng phân loaị theo nhóm nguyên nhân gây lỗi kể từ tháng GVHD: PGS.TS Hồ Tiến Dũng Footer Page 26 of 149 26 NTH: Nhóm Đề tài: Ứng dụng lý thuyết bảo trì độ tin cậy công ty TNHH Sonion Việt Nam Header Page 27 of 149 Biểu đồ 2.2: Nhóm nguyên nhân ngừng máy Căn vào biểu đồ ta thấy từ tháng đến tháng 10 vừa qua vật tư ảnh hưởng đến 3% tổng số dừng máy liên quan đến thiết bị 2.2.5.3 Nhân viên vận hành máy Dựa vào biểu đồ ta thấy cách thức vận hành máy định 1% thời lượng dừng máy toàn phận Nguyên nhân tình trạng này:  Trình độ nhận thức nhân viên không đồng (trong tốt nghiệp phổ thông sở phổ thông trung học chiếm đa phần)  Chương trình phương pháp đào tạo nhân viên không phù hợp  Đội ngũ kỹ thuật viên không đóng vai tr then chốt đến trình đào tạo nhân viên vận hành máy  Nhân viên chưa huấn luyện kỹ tiêu chuẩn phương pháp kiểm tra, đặc biệt kiểm tra ngoại quang  Các thức kiểm tra sản phẩm đồng ca làm việc 2.2.5.4 Khả đáp ứng nhà cung ứng chi tiết dự phòng (spare part) a Chất lượng Chất lượng spare part không đáp ững yêu cầu số trường hợp, vấn đề chủ yếu:  Không qui cách (sai kích thước, sai vẽ…)  Không số lượng  Bị hỏng phần  Bị hỏng hoàn toàn Đặc biệt số trường hợp lặp lặp lại nhiều lần chưa có hướng giải triệt để kim đục lỗ bù khuôn định hình foil sản phẩm RC2600 b Cam kết thời gian giao hàng GVHD: PGS.TS Hồ Tiến Dũng Footer Page 27 of 149 27 NTH: Nhóm Đề tài: Ứng dụng lý thuyết bảo trì độ tin cậy công ty TNHH Sonion Việt Nam Header Page 28 of 149  Sử dụng phương thức toán khách nhau, phương pháp xuất nhập khác nên cam kết thời gian giao hàng khác  Người đặt hàng cung cấp sai thông tin cam kết giao hàng  Người đặt hàng không cập nhật thông tin  Nhà cung ứng giao hàng không hạn bên đặt mua chậm toán  Dự báo đặt hàng kế hoạch đặt hàng không tốt 2.3 Nội dung bảo trì áp dụng Sonion Việt Nam - Bảo trì sửa chữa: thực xảy cố, hư hỏng trình sản xuất - Bảo trì phòng ngừa: theo qui định công ty, thực định kỳ lần/tháng Thời gian bảo trì định kỳ 8h (1 ca sản xuất) 2.3.1 Chọn phương án bảo trì Để chọn phương án bảo trì ta tiến hành so sánh chi phí hai phương án: có bảo trì phòng ngừa không bảo trì phòng ngừa Bảo trì phòng ngừa thực lần/tháng với thời gian thực 8h/lần (1 ca sản xuất) Khi có bảo trì phòng ngừa hư hỏng trình sản xuất xảy với tần suất thấp Chi phí, tần suất hư hỏng phương án trình bày bảng sau: Khu vực Tần suất hư Chi phí hỏng/tháng Chi phí bảo trì Có bảo Không sửa phòng trì bảo trì chữa / ngừa lần phòng phòng (VNĐ) ngừa ngừa Synthesis - Place 200.000 Route GVHD: PGS.TS Hồ Tiến Dũng Footer Page 28 of 149 28 Thời gian sửa chữa (phút) Chi phí nguyên vật liệu bị loss 250.000 30 NTH: Nhóm Đề tài: Ứng dụng lý thuyết bảo trì độ tin cậy công ty TNHH Sonion Việt Nam Header Page 29 of 149 Sản xuất Mask 300.000 400.000 30 200.000 Chuẩn bị wafer 500.000 700.000 60 800.000 Xử lý wafer 300.000 500.000 60 1.000.000 Phòng kiểm tra- đóng 200.000 gói 400.000 30 500.000 Chuẩn bị wafer Với phương án có tiến hành bảo trì phòng ngừa theo định kỳ: Tổng chi phí tính toán sau: Tổng chi phí sử dụng phương án bảo trì phòng ngừa = chí phí bảo trì phòng ngừa + chí phí ngừng sản xuất để bảo trì phòng ngừa + Tổng chi phí bảo trì sửa chữa tháng (tần suất xảy hư hỏng so với không bảo trì phòng ngừa) Trong đó: - Chi phí ngừng sản xuất để bảo trì phòng ngừa = (giờ) x 60 x 42 x x 1000 (VNĐ) - Tổng chi phí bảo trì sửa chữa = Tổng ((chi phí sửa chữa + chi phí ngừng sản xuất để tiến hành sửa chữa + chi phí nguyên vật liệu bị loss lần hư hỏng) x tần suất xảy ra) tất khu vực Với phương án bảo trì phòng ngừa theo định kỳ: Tổng chi phí tính sau: Tổng chí phí không sử dụng phương án bảo trì phòng ngừa = Tổng chi phí bảo trì sửa chữa (tần suất xảy hư hỏng nhiều so với có bảo trì phòng ngừa) GVHD: PGS.TS Hồ Tiến Dũng Footer Page 29 of 149 29 NTH: Nhóm Đề tài: Ứng dụng lý thuyết bảo trì độ tin cậy công ty TNHH Sonion Việt Nam Header Page 30 of 149 Trong đó: Chi phí bảo trì sửa chữa = Tổng ((chi phí sửa chữa + chi phí ngừng sản xuất để tiến hành sửa chữa + chi phí nguyên vật liệu bị loss lần hư hỏng) x tần suất xảy ra) tất khu vực Chi phí bảo trì thiết bị hệ thống tháng: Khu vực Chí phí ngừng Chi phí bảo sản xuất để trì phòng bảo trì phòng ngừa (VNĐ) ngừa (VNĐ) Synthesis - Place 200.000 Route Chi phí bảo trì sửa chữa Có bảo trì Không bảo phòng trì phòng ngừa ngừa 9.070.000 27.210.000 9.420.000 37.680.000 Sản xuất Mask 300.000 Chuẩn bị wafer 141.120.000 Chuẩn bị wafer 500.000 38.280.000 95.700.000 Xử lý wafer 300.000 19.140.000 95.700.000 Phòng kiểm tra- đóng 200.000 gói Tổng cộng 1.500.000 9.720.000 141.120.000 29.160.000 85.630.000 285.450.000 Từ bảng ta có: - Tổng chi phí sử dụng phương án bảo trì phòng ngừa = 1.500.000 + 141.120.000 + 85.630.000 = 228.250.000 - Tổng chi phí không sử dụng phương án bảo trì phòng ngừa = 285.450.000 Do đó, chọn phương án có bảo trì phòng ngừa có chi phí bảo trì thấp GVHD: PGS.TS Hồ Tiến Dũng Footer Page 30 of 149 30 NTH: Nhóm Đề tài: Ứng dụng lý thuyết bảo trì độ tin cậy công ty TNHH Sonion Việt Nam Header Page 31 of 149 2.3.2 Độ tin cậy tính toán cung cấp dư thừa Độ tin cậy thiết bị theo thống kê số lượng thiết bị hư hỏng dây chuyền sản xuất mì ăn liền năm sau: Số lượng cần Số lượng thiết bị Độ tin cậy thiết để hệ hư hỏng thiết bị Thiết bị thống động hoạt năm (theo thống năm kê) (%) - Biến tần 71,4 - Đồng hồ đo áp suất 80 - Đồng hồ đo nhiệt độ 87,5 - Hệ thống gia nhiệt đóng gói 75 Độ tin cậy thiết bị năm = (1 – số hư hỏng/số lượng thiết bị cần thiết hoạt động) *100 Độ tin cậy hệ thống = 71,4 x 80 x 87,5 x 75 = 37,5 % Để hệ thống hoạt động liên tục với độ tin cậy cao, ta cần cung cấp dư thừa để tạo dự phòng cho hệ thống Để tiết kiệm chi phí ta tiến hành dự phòng số lượng thiết bị với số lượng thiết bị hư hỏng xảy năm (theo thống kê) Số lượng thiết bị dự ph ng bảng sau: Số lượng thiết Độ tin cậy Độ tin cậy hệ Thiết bị - Biến tần bị dự phòng thiết bị có thiết bị thống năm năm dự phòng (%) 99,51 (%) 88% - Đồng hồ đo áp suất GVHD: PGS.TS Hồ Tiến Dũng Footer Page 31 of 149 96 31 NTH: Nhóm Đề tài: Ứng dụng lý thuyết bảo trì độ tin cậy công ty TNHH Sonion Việt Nam Header Page 32 of 149 - Đồng hồ đo nhiệt độ 98 - Hệ thống gia nhiệt đóng gói 94 Độ tin cậy thiết bị có thiết bị dự ph ng = (độ tin cậy thiết bị + độ tin cậy thiết bị x (1 – độ tin cậy thiết bị) Từ công thức ta tính độ tin cậy thiệt bị có dự ph ng sau: - Độ tin cậy “Biến tần” dự phòng biến tần thứ = 0,714 + 0,714 x (1 – 0,714) = 0,93 = 93% - Độ tin cậy “Biến tần” dự phòng biến tần thứ = 0,93 + 0,93 x (1 – 0,93) = 0,9951 = 99,51% - Độ tin cậy “Đồng hồ đo áp suất” = 0,8 + 0,8 x (1 – 0,8) = 0,96 = 96% - Độ tin cậy “Đồng hồ đo nhiệt độ” = 0,875 + 0,875 x (1 – 0,875) = 0,98 (98%) - Độ tin cậy “Hệ thống gia nhiệt đóng gói” = 0,75 + 0,75 x (1 – 0,75) = 0,94 = 94% Độ tin cậy hệ thống =  (Độ tin tất các thiết bị hệ thống) Từ công thức ta tính độ tin cậy hệ thống = 0,9951 x 0,96 x 0,98 x 0,94 = 0,88 = 88% GVHD: PGS.TS Hồ Tiến Dũng Footer Page 32 of 149 32 NTH: Nhóm Đề tài: Ứng dụng lý thuyết bảo trì độ tin cậy công ty TNHH Sonion Việt Nam Header Page 33 of 149 Chương 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY VÀ CHẤT LƯỢNG BẢO TRÌ TẠI SONION VIỆT NAM 3.1 Thực tế kiến nghị Hiện việc thay đổi sản phẩm phận diễn phổ biến, với tần suất cao, tập trung chủ yếu dây chuyền Telecoil, RC3000, Coil assy, RC1900, RC2 00…tuy nhiên việc thay đổi, tần suất thay đổi, thời điểm thay đổi không lên kế hoạch trước, bên liên quan không thông tin, thông báo kịp thời dẫn đến: - Thiếu chuẩn bị để đáp ứng nhanh tình huống, số trường hợp c n dẫn đến dừng máy, tỉ lệ hàng lỗi cao - Thời gian thay đổi, cân chỉnh lâu - Chậm tiến độ sản xuất - Sản phẩm làm bị hạn chế - Lượng tồn kho lớn - Nhàn rỗi (nhân viên chờ máy, công đoạn sau chờ công đoạn trước) So sánh với kết đạt của qui trình thay đổi sản phẩm nhà máy Đan Mạch, để trình thay đổi sản phẩm không lặp lại sai lỗi nêu qui trình thay đổi sản phẩm phận cần cải thiện điểm sau: Bộ phận sản xuất lập kế hoạch thay đổi sản phẩm tuần dựa kế hoạch sản xuất thông tin đến phận có liên quan Trong trường hợp kế hoạch cần thông tin cho phận có liên quan trước 4h Các phận phận chất lượng, kỹ thuật sản xuất, phận cải tiến…khi cần chạy hàng mẫu thiết bị dây chuyền sản xuất cần thông tin cho quản lý dây chuyền tuần buổi họp giao ban GVHD: PGS.TS Hồ Tiến Dũng Footer Page 33 of 149 33 NTH: Nhóm Đề tài: Ứng dụng lý thuyết bảo trì độ tin cậy công ty TNHH Sonion Việt Nam Header Page 34 of 149 Bộ phận kỹ thuật-bảo trì chuẩn bị trước công việc bên phục vụ cho trình đổi sản phẩm: - Phân tích tình hình thiết bị - Tiêu chuẩn hóa thiết bị - Tiêu chuẩn hóa chương trình, thông số cài đặt cho loại sản phẩm - Bảng hướng dẫn thay đổi sản phẩm (qui trình thay đổi sản phẩm) k m theo tiến trình thời gian cho bước thực - Chuẩn bị công cụ dụng cụ hổ trợ - Đào tạo, huấn luyện nhân viên bảo trì thục cách thức thay đổi sản phẩm - Ghi nhận lại thời gian thay đổi sản phẩm, phân tích có giải pháp khắc phục Để thực công việc trên, thiết phận bảo trì, phận sản xuất, ph ng cải tiến phận có liên quan cần có chương trình kế hoạch hành động cụ thể dây chuyền Tùy theo tình hình thực tế, mức độ ảnh hưởng việc thay đổi sản phẩm, thời gian thay đổi sản phẩm tiến trình sản xuất mà lên kế hoạch cụ thể, trước mắt tập trung vào công đoạn điểm nóng line như: - Công đoạn quấn dây-dây chuyền Coil assy - Công đoạn quấn dây-dây chuyền Telecoil - Công đoạn hàn ống dẫn thanh-dây chuyền 3000 3.2 Một số kiến nghị nhằm làm tăng độ tin cậy: - Dự phòng vật tư phụ - Các phụ tùng dự ph ng đủ để bảo dưỡng thường xuyên bảo dưỡng cấp tiểu tu GVHD: PGS.TS Hồ Tiến Dũng Footer Page 34 of 149 34 NTH: Nhóm Đề tài: Ứng dụng lý thuyết bảo trì độ tin cậy công ty TNHH Sonion Việt Nam Header Page 35 of 149 - Các danh mục linh hoạt: Các phụ tùng phổ biến không nên dự phòng Khi cần thiết mua sử dụng - Tăng kỹ vận hành nhân viên tác nghiệp - Tăng hiểu biết tính kỹ thuật hệ thống - Nâng cao trình độ sử dụng bão dưỡng hệ thống - Tăng lực hệ thống bảo dưỡng - Khi máy chưa đưa vào sử dụng phải để nơi kho Cần bảo vệ cụm sứ, tránh để bể, mẻ, nứt Tốt để kho có mái che - Các máy biến áp không đặt gần nhau, để tránh làm hư hỏng phận tản nhiệt, thiết bị kèm theo khác 3.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động bảo trì: - Quản lý toàn máy móc, thiết bị trước đưa vào sử dụng - Huấn luyện kỹ bảo trì sơ cấp cho công nhân vận hành để họ tự thực bảo trì công việc đơn giản - Lập tiêu chuẩn vệ sinh, bôi trơn rõ ràng, dễ hiểu - Qui định thời gian tối đa làm việc cho máy - Quản lý trực quan tiêu chuẩn hóa công việc - Thực 5S nơi làm việc - Nâng cao hiệu máy móc, thiết bị thông qua cải tiến thường xuyên GVHD: PGS.TS Hồ Tiến Dũng Footer Page 35 of 149 35 NTH: Nhóm Đề tài: Ứng dụng lý thuyết bảo trì độ tin cậy công ty TNHH Sonion Việt Nam Header Page 36 of 149 KẾT LUẬN Nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh thực vấn đề quan trọng vấn đề sống c n doanh nghiệp Để thực tốt nhiệm vụ đó, doanh nghiệp phải phân tích so sánh kết nhận từ hoạt động sản xuất kinh doanh so với chi phí, nguồn lực bỏ Thông qua việc phân tích, đánh giá tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, xem hoạt động có hiệu hay không, hiệu mức độ nào, nhân tố ảnh hưởng tới chúng từ định giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Hoạt động bảo trì đóng vai trò quang trọng hoạt động tách rời với hoạt động khác doanh nghiệp, có hoạt động sản xuất Tự động hóa nhiều có nghĩa hư hỏng ngày ảnh hưởng lớn đến tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ Thời gian ngừng máy luôn ảnh hưởng đến khả sản xuất thiết bị làm giảm sản lượng, tăng chi phí vận hành gây trở ngại cho dịch vụ khách hàng Những hậu thời gian ngừng máy lại trầm trọng thêm công nghiệp chế tạo giới có xu hướng thực hệ thống sản xuất lúc (Just In Time), lượng tồn kho nguyên vật liệu, bán thành phẩm giảm nhiều nên hư hỏng nhỏ thiết bị đủ làm ngừng toàn nhà máy Từ việc khảo sát, nghiên cứu tình hình bảo trì thực tế phận sản xuất thu công ty TNHH Sonion Việt Nam kiến thức trang bị ghế nhà trường, người thực chuyên để phân tích, đưa nguyên nhân đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động phận bảo trì làm việc nhằm nâng cao suất sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tính ổn định thiết bị đưa số mồ hình cấu tổ chức phù hợp với điều kiện làm việc thực tế Trên giải pháp ngắn hạn nhằm nâng cao hiệu hoạt động công tác bảo trì phòng sản xuất thu công ty TNHH Sonion Việt Nam GVHD: PGS.TS Hồ Tiến Dũng Footer Page 36 of 149 36 NTH: Nhóm Đề tài: Ứng dụng lý thuyết bảo trì độ tin cậy công ty TNHH Sonion Việt Nam Header Page 37 of 149 TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS TS Hồ Tiến Dũng, Giáo trình Quản trị điều hành Đại học Kinh Tế Tp.HCM TS Trịnh Thùy Anh (2008), Quản trị dự án Đại Học Mở TP.HCM TS Nguyễn Thị Liên Diệp, Quản trị học Nhà xuất Thống Kê Nguyễn Anh Sơn (1998), Giáo trình quản trị sản xuất Đại học Đà Lạt www.sonion.com www.baotri.com.vn GVHD: PGS.TS Hồ Tiến Dũng Footer Page 37 of 149 37 NTH: Nhóm ... tài: Ứng dụng lý thuyết bảo trì độ tin cậy công ty TNHH Sonion Việt Nam Header Page 15 of 149 Chương 2: TÌNH HÌNH ÁP DỤNG LÝ THUYẾT ĐỘ TIN CẬY VÀ BẢO TRÌ TẠI SONION VIỆT NAM 2.1 Tổng quan công ty. .. búa nhà quản trị doanh nghiệp? Vì bảo trì, bảo dưỡng loại máy móc thiết bị ngày quan tâm trọng nhiều Đề tài: ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT ĐỘ TIN CẬY VÀ BẢO TRÌ TẠI NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘ THU CÔNG TY TNHH SONION. .. tài: Ứng dụng lý thuyết bảo trì độ tin cậy công ty TNHH Sonion Việt Nam Header Page 23 of 149 Nguồn nội công ty TNHH Sonion Việt Nam Lưu đồ 2.2: Quy trình đặt hàng 2.2.4.2 Phương thức quản lý kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận quản trị sản xuất điều hành Ứng dụng lý thuyết độ tin cậy và bảo trì tại nhà máy sản xuất bộ thu công ty TNHH Sonion Việt Nam, Tiểu luận quản trị sản xuất điều hành Ứng dụng lý thuyết độ tin cậy và bảo trì tại nhà máy sản xuất bộ thu công ty TNHH Sonion Việt Nam, Tiểu luận quản trị sản xuất điều hành Ứng dụng lý thuyết độ tin cậy và bảo trì tại nhà máy sản xuất bộ thu công ty TNHH Sonion Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay