Tiểu luận Quản trị marketing Chiến lược marketing công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk)

15 105 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:40

Header Page of 149 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH Viện Đào Tạo Sau Đại Học  CHIẾN LƯỢC MARKETING CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM (VINAMILK) Giảng Viên: Sinh Viên: TS HOÀNG LỆ CHI Nhóm _ QT.Dem2 _ CH22 Lương Ngọc Linh Trương Nguyễn Quang Minh Vũ Lê Kim Ngân Trần Thị Thủy Tiên Hoàng Hà Thùy Trang Tháng 10/2013 Footer Page of 149 Header Page of 149 Nhóm MỤC LỤC Chương – GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM 1.1 Lịch sử hình thành 1.2 Tầm nhìn sứ mạng 1.2.1 Tầm nhìn 1.2.2 Sứ mạng 1.2.3 Giá trị cốt lõi Chương - PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CÔNG TY VINAMILK 2.1 Môi trường vĩ mô 2.1.1 Tình hình kinh tế 2.1.2 Chính trị pháp luật 2.1.3 Yếu tố văn hóa - xã hội 2.2 Môi trường vi mô 2.2.1 Tăng trưởng ngành sữa 2.2.2 Đối thủ cạnh tranh 2.2.3 Nhà cung cấp 2.2.4 Khách hàng 2.2.5 Sản phẩm thay 2.3 Môi trường nội Vinamilk 2.4 Ma trận SWOT 10 Chương – CHIẾN LƯỢC MARKETING 11 3.1 Mục tiêu Marketing 11 3.2 Mục tiêu tài 11 3.3 Thị trường mục tiêu 11 3.4 Định vị 11 3.5 Chiến lược 12 3.6 Chương trình marketing 12 3.7 Tài 14 3.8 Điều khiển 15 Footer Page of 149 Trang Header Page of 149 Nhóm Chương GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK 1.1 Lịch sử hình thành Công ty cổ phần sữa Việt Nam có tên giao dịch Quốc tế là: Vietnam dairy Products Joint Stock Company Công ty thành lập năm 1976 sở tiếp quản nhà máy Sữa chế độ cũ để lại Trụ sở Số 10 phố Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM Cơ cấu tổ chức gồm 17 đơn vị trực thuộc Văn phòng Tổng số cán - công nhân viên: 4.500 người Vinamilk niêm yết thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19 tháng 01 năm 2006, vốn Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh Vốn Nhà nước có tỷ lệ nắm giữ 50.01% vốn điều lệ Công ty Mã giao dịch sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh VNM Công ty đầu tư khoảng 4.500 tỷ đồng đại hoá máy móc thiết bị, công nghệ cho sản xuất xây dựng thêm nhà máy chế biến chi nhánh, xí nghiệp: Nhà máy Sữa Lam Sơn (tháng 12/2005); nhà máy Nước giải khát Việt Nam (2010); 01 Chi nhánh Cần Thơ (1998); Xí nghiệp kho vận Hà Nội (2010), đồng thời xúc tiến xây dựng trung tâm Mega đại tự động hóa hoàn toàn Phía Bắc (Tiên Sơn) phía Nam (Bình Dương), 02 Nhà máy: sữa bột Dielac2 Bình Dương Nhà máy sữa Đà Nẵng, năm 2013 Công ty khánh thành nhà máy sữa lớn Đông Nam Á 1.2 Tầm nhìn sứ mạng 1.2.1 Tầm nhìn “Trở thành biểu tượng niềm tin số Việt Nam sản phẩm dinh dưỡng sức khỏe phục vụ sống người “ 1.2.2 Sứ mạng “Vinamilk cam kết mang đến cho cộng đồng nguồn dinh dưỡng tốt nhất, chất lượng trân trọng, tình yêu trách nhiệm cao với sống người xã hội” Footer Page of 149 Trang Header Page of 149 Nhóm 1.2.3 Giá trị cốt lõi - Chính trực: Liêm chính, Trung thực ứng xử tất giao dịch - Tôn trọng: Tôn trọng thân, tôn trọng đồng nghiệp Tôn trọng Công ty, tôn trọng đối tác Hợp tác tôn trọng - Công bằng: Công với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp bên liên quan khác - Tuân thủ: Tuân thủ Luật pháp, Bộ Quy Tắc Ứng Xử quy chế, sách, quy định Công ty - Đạo đức: Tôn trọng tiêu chuẩn thiết lập hành động cách đạo đức Footer Page of 149 Trang Header Page of 149 Nhóm Chương PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY VINAMILK 2.1 Môi trường vĩ mô 2.1.1 Tình hình kinh tế Tổng sản phẩm nước (GDP) năm 2010 ước tính tăng 6,78% so với năm 2009, năm 2011 ước tính tăng 5,89% so với năm 2010, năm 2012 ước tính tăng 5,03% so với năm 2011 Thu nhập bình quan người Việt Nam tính đến cuối năm 2010 đạt 1.160USD Theo số thống kê Bộ Công Thương, năm 2012 nhiều số vĩ mỗ Việt Nam tốt lên đáng kể, với tổng GDP ước khoảng 136 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt 1.540 USD/người/năm Tốc độ tăng trưởng kinh tế thu nhập bình quân đầu người có ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sản phẩm sữa Nếu kinh tế lâm vào tình trạng khủng hoảng, thu nhập người dân tụt giảm, không đảm bảo nhu cầu sinh hoạt tối thiểu hàng ngày ngành sản xuất sữa chắn bị tác động Mặt lãi suất giảm dần, tỷ giá ổn định, cán cân toàn cải thiện Lãi suất cho vay tín dụng giảm, xu đạo linh hoạt theo biến động thị trường diễn biến lạm phát Đây hội cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi ngân hàng, trì sản mở rộng sản xuất Chính phủ đạo thực sách tín dụng hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp vừa nhỏ, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp chế biến, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, chương trình đầu tư nhà xã hội, qua góp phần làm giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện niềm tin thị trường Đây yếu tố giúp cho hoạt động sản xuất doanh nghiệp phát triển sản xuất, có nguồn vốn giá rẻ tình hình kinh tế khó khăn 2.1.2 Chính trị pháp luật  Chính trị Tình hình trị ổn định Việt Nam có ý nghĩa định việc phát triển kinh tế, giải việc làm tăng thu nhập cho người lao động, làm tăng nhu cầu tiêu dùng Footer Page of 149 Trang Header Page of 149 Nhóm xã hội Điều tác động tích cực việc tạo lập triển khai chiến lược doanh nghiệp Việt Nam nói chung Vinamilk nói riêng Từ sau thời kỳ đổi mới, Việt Nam thức bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc vào năm 1992 với Hoa Kỳ vào năm 1995, gia nhập khối ASEAN năm 1995 Hiện Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với 171 quốc gia tất châu lục.Việt Nam thành viên 63 tổ chức quốc tế có quan hệ với 500 tổ chức phi phủ Từ ngày 11 tháng năm 2007, Việt Nam thức trở thành thành viên thứ 150 Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Đây bước ngoặt lớn tiến trình hội nhập với kinh tế giới Vai trò trường quốc tế Việt Nam nâng cao tiền đề tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất tăng doanh thu, tiếp cận với nhiều máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất đại, nâng cao suất, hạ giá thành sản phẩm … có Công ty Vinamilk Đồng thời mang lại cho công ty Vinamilk thách thức lớn phải cạnh tranh với sản phẩm loại công ty nước nhập vào Việt Nam  Pháp luật Trong xu hướng hội nhập vào kinh tế khu vực giới,Quốc hội ban hành tiếp tục hòan thiện Bộ Luật Luật thương mại, Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật thuế…để đẩy nhanh tiến trình cải cách kinh tế Việt Nam Các nhân tố trị pháp luật có ảnh hưởng mạnh mẽ tới khả cạnh tranh doanh nghiệp.Nó bao gồm hệ thống luật văn luật, công cụ sách nhà nước, tổ chức máy điều hành phủ tổ chức trị xã hội Một thể chế trị ổn định, pháp luật rõ ràng, rộng mở sở cho việc bảo đảm thuận lợi, bình đẳng cho doanh nghiệp tham gia cạnh tranh có hiệu Ví dụ luật thuế có ảnh hưởng lớn đến cạnh tranh, bảo đảm bình đẳng doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác lĩnh vực; thuế xuất nhập ảnh hưởng đến khả cạnh tranh doanh nghiệp sản xuất nước, đặc biệt thuế giúp tăng tính cạnh tranh sản phẩm nước với sản phẩm nước  Chính sách Footer Page of 149 Trang Header Page of 149 Nhóm Nhà nước thực sách khuyến khích thành phần kinh tế, doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề mà pháp luật cho phép Điều dẫn đến cạnh tranh thị trường mạnh mẽ hơn, đòi hỏi doanh nghiệp muốn tồn phát triển phải không ngừng nâng cao lực cạnh tranh,họat động hiệu Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp: Trong gia đoạn khủng hoảng kinh tế năm 2008-2009, Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp người dân thuế Bộ Tài tính toán cụ thể để triển khai ưu đãi thuế từ đầu năm 2009 Cụ thể, giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp quý 4/2008; giảm 30% thuế cho doanh nghiệp khó khăn năm 2009; thời gian chậm nộp thuế thay tháng trước kéo dài lên tháng; hoàn thuế VAT nhanh 2.1.3 Yếu tố văn hóa - xã hội Đối với Việt nam, thói quen sử dụng sản phầm đồ sản phẩm đóng hộp hay sản phẩm liên quan đến sữa, tiếp cận nguốn thông tin trở nên dễ dàng, qua loa đài, báo chí, TV, tranh ảnh… Khiến người ngày cành cảm thấy có nhu cầu ngày cao việc chăm sóc thỏa mãn nhu cầu thể chất Một đặc điểm quan niệm người Việt thường dùng mà cảm thấy yên tâm tin tưởng thay đổi Vì công ty Vinamilk phải tạo niềm tin uy tín chất lượng dễ khiến khách hàng trung thành sử dụng với sản phầm công ty Cũng phải nói thêm rằng, đặc điểm hình thể người Việt cân nặng chiều cao thấp so với giới cộng thêm tâm lý muốn chứng tỏ thân tạo ý người khác Vì lẽ sữa sản phẩm cần thiết để hình thành nên phong cách sống khỏe mạnh, phát triển hoàn toàn thể chất trí tuệ, người động, sáng tạo 2.2 Môi trường vi mô 2.2.1 Tăng trưởng ngành sữa Mức tăng trưởng trung bình ngành sữa 8%/năm phân ngành có mức tăng trưởng vượt trội sữa tươi (20%), sữa chua (15%), sữa bột (10%) kem (10%) (Số liệu năm 2012- Nielsen) Footer Page of 149 Trang Header Page of 149 Nhóm 2.2.2 Đối thủ cạnh tranh Tốc độ tăng trưởng ngành: Nhu cầu người tiêu dùng sản phẩm sữa ngày tăng, tốc độ tăng trưởng hàng năm cao tiếp tục tăng Theo kết nghiên cứu công ty Nielsen, 12 tháng tính đến 3/2013, tốc độ tăng trưởng sản lượng sản phẩm chế biến từ sữa tăng 19%, tăng trưởng 22% doanh thu Cơ cấu cạnh tranh ngành sữa: Thực trạng phân phối thị trường sữa Việt Nam thuộc số doanh nghiệp lớn Vinamilk chiếm 35%, Dutch Lady chiếm 24%, 22% sản phẩm sữa bột nhập Mead Johnson, Abbott, Nestle…, 19% lại hãng nội địa: Hanoimilk, Mộc Châu, Hancofood, Nutifood…Trong đó, nhóm sữa đặc: Vinamilk chiếm 79%; Dutch Lady chiếm 21% Sữa nước: Dutch Lady chiếm 37%; Vinamilk 35% Sữa chua: Vinamilk chiếm 90% Sữa bột: Dutch Lady chiếm 20%, Abbott Vinamilk chiếm 16%, Mead Johnson 15%, Nestle 10% Hiện hãng sản xuất sữa nước chịu sức ép cạnh tranh ngày gia tăng việc giảm thuế cho sữa ngoại nhập theo sách cắt giảm thuế quan Việt Nam thực cam kết CEPT/AFTA khu vực ASEAN cam kết với Tổ chức Thương mại giới WTO Cấu trúc ngành: Ngành sữa Việt Nam ngành phân tán có nhiều nhà sản xuất Vinamilk, Dutch Lady, công ty sữa có quy mô nhỏ Hanoimilk, Ba Vì…, công ty sữa nước Abbott, Nestle… công ty có thị phần lớn Vinamilk, Dutch Lady (gần 60% thị phần) không đủ sức chi phối ngành mà ngày chịu cạnh tranh mạnh mẽ hãng khác đặc biệt hãng sữa đến từ nước 2.2.3 Nhà cung cấp Số lượng quy mô nhà cung cấp: Danh sách số nhà cung cấp lớn Vinamilk: Tên nhà cung cấp Fonterra (SEA) Pte Ltd Hoogwegt International BV Perstima Binh Duong Tetra Pak Indochina Footer Page of 149 Sản phẩm cung cấp Sữa Bột Sữa Bột Vỏ hộp Thùng carton đóng gói máy đóng gói Trang Header Page of 149 Nhóm Vinamilk có trang trại nuôi bò sữa với khoảng 10.000 bò sữa cung cấp khoảng 50% lượng sữa tươi nguyên liệu công ty, số lại thu mua từ hộ nông dân.Vinamilk tự chủ động nguồn nguyên liệu sữa tươi, không phụ thuộc vào nước 2.2.4 Khách hàng Khách hàng áp lực cạnh tranh ảnh hưởng trực tiếp tới toàn hoạt động sản xuất kinh doanh ngành.Khách hàng Vinamilk phân làm nhóm: - Khách hàng lẻ: khách hàng cá nhân - Nhà phân phối: siêu thị, đại lí,… 2.2.5 Sản phẩm thay Áp lực sản phẩm ngành không nhiều, đặc thù sữa sản phẩmbổ sung dinh dưỡng thiết yếu Tuy nhiên, có cạnh tranh sản phẩm ngành thị phần, ví dự sữa đậu nành hay sản phẩmđồ uống ngũ cốc, ca cao…có thể làm giảm thị phần sản phẩm sữa nước 2.2.6 Đối thủ tiềm ẩn Do sức hấp dẫn thị trường sữa nên có nhiều đối thủ muốn gia nhập vào ngành nhiên để tham gia ngành sữa phải chịu nhiều áp lực công nghệ, tài chính… 2.3 Môi trường nội Vinamik - Tài chính: Công ty có nguồn tài vững mạnh với tổng tài sản đạt 19.000 tỷ đồng, tổng vốn chủ sở hữu đạt 15.000 tỷ đồng Doanh thu lợi nhuận gia tăng nhanh qua năm - Công nghệ: Công ty sở hữu nhà máy lớn đại Đông Nam Á, hệ thống sản xuất khép kín, tự động từ khâu nguyên liệu đầu vào đóng gói sản phẩm - Cơ cấu tổ chức: Công ty có phòng ban chuyên mảng dự án, marketing, nguyên liệu…, ngành hàng có giám đốc chịu trách nhiệm điều hành Lực lượng nhân Công ty có chất lượng cao đào tạo nước Footer Page of 149 Trang Header Page 10 of 149 Nhóm 2.4 Ma trận SWOT Từ yếu tố môi trường vi mô, vĩ mô nội nêu nhóm xin đưa ma trận SWOT cho công ty Vinamilk Strengths - Thương hiệu lâu đời, quen thuộc có uy tín - Tài vững mạnh - Sở hữu dây chuyền máy móc đại - Sản phẩm đa dạng Weaknesses - Vẫn phải nhập số nguyên liệu - Chưa có sản phẩm cho phân khúc khách hàng cao cấp - Một số mặt hàng có hiệu không cao - Chất lượng đội ngũ nhân viên chưa cao đối thủ đến từ nước Opportunities - Việt Nam gia nhập WTO làm mở rộng thị trường - Có sách ưu đãi cho ngành sữa - Người tiêu dùng dành 21% chi tiêu cho sữa ( số liệu neilsen cung cấp) - Diện tích đất nông nghiệp chiếm tỷ lệ lợn -> thuận lợi để nuôi bò lấy sữa - Số lượng sữa tiêu thụ trung bình người Việt 8l/người/năm số thấp so với nước giới Nhật 44l/người/năm; Thái Lan 15l/người/năm Threats - Việt Nam gia nhập WTO làm cho hãng sữa từ nước công vào thị trường Việt Nam - Người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu khủng hoảng kinh tế - Sự giá đồng tiền làm ảnh hưởng tới việc nhập nguyên liệu, máy móc - Chảy máu chất xám Footer Page 10 of 149 Trang 10 Header Page 11 of 149 Nhóm Chương CHIẾN LƯỢC MARKETING Chiến lược Vinamilk chủ yếu vào sản phẩm đạt doanh số cao chiếm tỷ trọng lớn doanh thu Vinamilk sữa chua, sữa nước, sữa đặc sữa bột Các sản phẩm Vinamilk cung cấp rộng khắp thị trường dễ dàng mua được sử dụng tất phân khúc thị trường 3.1 Mục tiêu Marketing - Duy trì tăng trưởng nhanh - Duy trì vị dẫn đầu thị trường sữa Việt Nam - Gia tăng yêu thích khách hàng sản phẩm sữa Vinamik so với sản phẩm sữa ngoại nhập 3.2 Mục tiêu tài - Duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu 20%/năm tới năm 2017 - Gia tăng lợi nhuận đạt 20%/năm tới năm 2017 3.3 Thị trường mục tiêu Các sản phẩm Vinamilk đa dạng, sử dụng cho lứa tuổi phân khúc thị trường nhiên phân khúc thị trường mà Vinamilk tập trung vào phân khúc thị trường bình dân phân khúc chiếm đa số Viêt Nam Lứa tuổi mà Vinamilk hướng tới lứa tuổi từ 1- 15 tuổi với mục lứa tuổi phát triển, sản phẩm sữa cẩn thiết giai đoạn để phát triển thể trạng, trí tuệ (Các sản phẩm cho lứa tuổi sữa tươi, sữa nước, sữa bột) Ngoài có sản phẩm dùng cho lứa tuổi sữa chua, sữa đặc 3.4 Định vị Vinamilk định vị thương hiệu la thương hiệu gần gũi thân thiện với người tiêu dùng Vinamilk thương hiệu sữa hàng đầu Việt Nam với sản phẩm đa dạng, phù hợp với người tiêu dùng Footer Page 11 of 149 Trang 11 Header Page 12 of 149 Nhóm 3.5 Chiến lược - Định vị thương hiệu Vinamilk thương hiệu sữa số thị trường Việt Nam - Tạo khác biệt với đối thủ cạnh tranh tạo lòng tin từ người tiêu dùng - Xây dựng hình ảnh trẻ trung khỏe mạnh người Việt Nam sử dụng sản phẩm Vinamilk qua phương tiện thông tin đại chúng.Tạo nhu cầu cao lớn, khỏe mạnh thông qua việc quảng cáo tác dụng sản phẩm sữa 3.6 Chương trình marketing a Sản phẩm - Các sản phẩm đạt tiêu chuẩn, hóa chất độc hại - Bao bì đóng gói bắt mắt tiện lợi, thuận tiện cho việc bao quản vận chuyển - Đa dạng kích cỡ bao bì b Giá: Sản phẩm Vinamilk định giá mức trung bình phù hợp với thu nhập đa số người dân Việt Nam c Phân phối Tiếp tục sử dụng kênh phân phối đẩy mạnh với nhà phân phối tại: đảm bảo hàng hóa đầy đủ kênh phân phối đặc biệt hệ thống bán lẻ Big C, Coopmart Tăng tỷ lệ chiết khấu cho hệ thống siêu thị lớn để mặt hàng trưng bày vị trí bắt mắt Phát triển hệ thống kênh phân phối theo hướng: - Lập số cửa hàng giới thiệu sản phẩm để vừa làm điểm bán lẻ vừa làm đại lý cung cấp sản phẩm Vinamilk thành phố lớn Hà Nội, Hồ Chí Minh - Quản lý hệ thống đại lý lớn, có sách hỗ trợ cho đại lý - Đối với tình vùng sâu có sách hỗ trợ: chiết khấu lớn, hỗ trợ chi phí vận chuyển: với mục đích sản phẩm Vinamilk dễ dàng mua nơi đâu Việt Nam - Liên kết với hãng bán lẻ lớn nước để đưa sản phẩm thị trường quốc tế Footer Page 12 of 149 Trang 12 Header Page 13 of 149 Nhóm d Quảng cáo khuyến Quảng cáo - Thông điệp chính: Việt Nam khỏe mạnh - Các kênh quảng cáo truyền thống: Tivi: Tiếp tục trì tần suất quảng cáo tại,quảng cáo vàng kệnh VTV, HTV, SCTV Báo: Quảng cáo báo lớn nhiều người đọc Thanh niên, Tuổi trẻ… LCD: tòa nhà lớn Hồ Chí Minh Hà Nội, nhà ga, sân bay Bảng Quảng cáo: Tại trục đường - Các kênh thương mại điện tử: Quảng cáo trang web lớn, có nhiều người truy cập hàng ngày Lập trang facebook riêng cho Công ty để cập nhật tình hình tiếp nhận phản hồi từ người tiêu dùng - Các hội chợ chương trình tiếp xúc khách hàng: Tham gia vào hội chợ để quảng bá hình ảnh Vinamilk Các chương trình dùng thử sản phẩm siêu thị lớn Các PG quầy hàng siêu thị - Các chương trình cộng đồng: Tham gia chương trình từ thiện: triêu ly sữa cho trẻ em nghèo; tặng quà cho gia đình nghèo Tài trợ cho quy khuyến học, nhân đạo Phát sữa miễn phí trường học kiện Tài trợ cho chương trình truyền hình, thể thao Khuyến - chương trình khuyến 1/6, tết dương lịch, tết độc lập - Đối với sản phẩm tung thị trường có sách giảm giá mua tặng 1… e Chăm sóc khách hàng Thành lập riêng phận chuyên để giải đáp thắc mắc, khiếu nại khách hàng sản phẩm sữa Có đội ngũ nhân viên tư vấn chế độ dinh dưỡng Các ý kiến đóng Footer Page 13 of 149 Trang 13 Header Page 14 of 149 Nhóm góp khách hàng mặt chất lượng, bao bì lắng nghe ghi nhận Có chế độ bồi thường hợp lý cho khách hàng với sản phẩm bị lỗi phía nhà sản xuất 3.7 Tài 3.7.1 Dự toán doanh thu tổng chi phí marketing (ĐVT: tỷ đồng) Chỉ tiêu Năm 2013 2014 2015 2016 2017 Doanh thu 37.441 44.929 53.824 64.589 77.636 Lợi nhuận 10.298 12.358 14.799 17.758 21.510 Chi phí Marketing 2714,3 3257,1 3902,5 4683,1 5612,6 3.7.2 Chi phí cụ thể cho chương trình năm (ĐVT: tỷ đồng) Chi phí quảng cáo TV Bảng quảng cáo Báo LCD Web Facebook 2013 2014 2015 2016 2017 2714.3 3257.1 3902.5 4683.1 5612.6 1085.72 1302.84 81.429 1561 1873.24 2245.04 97.713 117.075 140.493 168.378 135.715 162.855 195.125 234.155 54.286 65.142 108.572 130.284 27.143 32.571 78.05 280.63 93.662 112.252 156.1 187.324 224.504 39.025 46.831 56.126 Hội chợ 190.001 227.997 273.175 327.817 392.882 Dùng thử 108.572 130.284 156.1 187.324 224.504 PG 108.572 130.284 156.1 187.324 224.504 Cộng đồng 271.43 325.71 390.25 Khuyến Mãi 542.86 651.42 780.5 Footer Page 14 of 149 Trang 14 468.31 561.26 936.62 1122.52 Header Page 15 of 149 Nhóm 3.8 Điều khiển Bảng kế hoạch dự toán tài sở tham chiếu để phòng marketign thực theo, kèm với kiểm tra kết đạt thông qua gia tăng doanh thu, lợi nhuận Các giải pháp - Hỗ trợ thêm nhân lực cho phòng Marketing để thực chương trình - Luôn trọng hoạt động đối thủ cạnh tranh cố gắng nhanh chóng thực kế hoạch hoạch định - Xiết chặt chi phí tiết kiệm tối đa cho hoạt động Markeing để có ngân sách cho kế hoạch thực - Tạo mối quan hệ tốt với đơn vị trung gian/ đối tác làm việc với công ty để giữ vững mức giá/ chi phí thuê thực chương trình để kiểm soát chi phí Footer Page 15 of 149 Trang 15 ... ngành: Ngành sữa Việt Nam ngành phân tán có nhiều nhà sản xuất Vinamilk, Dutch Lady, công ty sữa có quy mô nhỏ Hanoimilk, Ba Vì…, công ty sữa nước Abbott, Nestle… công ty có thị phần lớn Vinamilk,... 1.1 Lịch sử hình thành Công ty cổ phần sữa Việt Nam có tên giao dịch Quốc tế là: Vietnam dairy Products Joint Stock Company Công ty thành lập năm 1976 sở tiếp quản nhà máy Sữa chế độ cũ để lại... Nhóm Chương CHIẾN LƯỢC MARKETING Chiến lược Vinamilk chủ yếu vào sản phẩm đạt doanh số cao chiếm tỷ trọng lớn doanh thu Vinamilk sữa chua, sữa nước, sữa đặc sữa bột Các sản phẩm Vinamilk cung
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Quản trị marketing Chiến lược marketing công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk), Tiểu luận Quản trị marketing Chiến lược marketing công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk), Tiểu luận Quản trị marketing Chiến lược marketing công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay