Tiểu luận Phân tích các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến tăng trưởng công nghiệp bằng mô hình kinh tế lượng

21 118 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:36

Header Page of 145 LỜI MỞ ĐẦU Công nghiệp ngành sản xuất khối lượng cải vất chất lớn cho xã hội, có vai trò chủ đạo kinh tế Quốc Dân Công nghiệp cung cấp hầu hết công cụ, tư liệu sản xuất xây dựng sở vật chất cho tất ngành kinh tế mà tạo sản phẩm tiêu dùng có giá trị góp phần phát triển Kinh tế nâng cao trình độ văn minh Xã hội Vì tăng trưởng công nghiệp có tác dụng thúc đẩy phát triển nhiều ngành kinh tế khác như: Nông nghiệp, Thương mại, Giao thông vận tải, Dịch vụ, Quốc phòng…Do công nghiệp có vai trò quan trọng nên đánh giá trình độ phát triển kinh tế quốc gia tiêu chuẩn phải đề cập đến tỷ trọng ngành công nghiệp giá trị tổng sản lượng toàn kinh tế quốc dân Ngày nay, nước muốn có trình độ kinh tế cao, thiết phải có hệ thống ngành công nghiệp đại đa dạng nghành mũi nhọn phải ý thích đáng Do có tăng trưởng công nghiệp giúp quốc gia phát triển xây dựng công nghiệp bền vững xoá bớt khoảng cách với nước phát triển kể mặt Kinh tế lẫn văn minh Xã hội Nhận thức rõ điều Đảng Nhà Nước ta từ sau Đại hội Đảng lần thứ VI (12-1986) có chủ trương đổi công nghiệp từ tập trung phát triển công nghiệp nặng sang phát triển đồng ngành công nghiệp đặc biệt công nghiệp chế biến hàng tiêu dùng Chính từ chủ trương đổi sau gần 20 năm Công nghiệp Việt Nam có thành tựu đáng kể, tăng trưởng công nghiệp cao ổn định, sản phẩm công nghiệp đáp ứng nhu cầu nước xuất cạnh tranh với sản phẩm nước Tuy nhiên bên cạnh thành tựu đạt được, công nghiệp Việt Nam số điểm phát triển lao động ngành công nghiệp có trình độ chưa cao, sản phẩm công nghiệp có sức cạnh tranh chưa cao…Với thành tựu thực trạng cần phải tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp để nước ta trở thành nước công nghiệp thời gian tới Để có tăng trưởng công nghiệp cần phải xét tới yếu tố tác động tới phát triển Bằng việc sử dụng mô hình kinh tế lượng phân tích yếu tố ảnh hưởng tới tăng trưởng công nghiệp việc xem xét mối quan hệ biến số nắm nhân tố quan trọng Footer Page of 145 Header Page of 145 nhân tố có ảnh hưởng tới biến phụ thuộc mô hình Phân tích số liệu, tìm hiểu, nghiên cứu vấn đề có ý nghĩa việc phân tích đánh giá đầy đủ tăng trưởng công nghiệp Việt Nam thời gian qua Từ xây dựng mô hình tăng trưởng phù hợp với điều kiện đất nước Do yếu tố nêu trên, nhóm chọn đề tài “ Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng công nghiệp mô hình kinh tế lượng.” Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG I THỰC TRẠNG VỀ NỀN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 1.Khái niệm phân loại ngành công nghiệp Việt Nam nay: 1.1 Khái niệm ngành công nghiệp: Ngành công nghiệp bao gồm hoạt động kinh tế khai thác tài nguyên khoáng sản sẵn có thiên nhiên chưa có tác động bàn tay người (trừ tài nguyên rừng thuỷ hải sản) hoạt động chế biến sản phẩm ngành Nông lâm nghiệp, Thuỷ sản Công nghiệp thành sản phẩm có giá trị sử dụng so với giá trị sửa dụng sản phẩm ban đầu đưa vào chế biến 1.2 Phân loại ngành công nghiệp Việt Nam nay: (1) Công nghiệp khai thác mỏ gồm: - Khai thác than - Khai thác dầu thô khí tự nhiên - Khai thác quặng, kim loại - Khai thác đá, cát sỏi mỏ khác (2) Công nghiệp chế biến gồm: - Sản xuất thực phẩm đồ uống - Sản xuất thuốc lá, thuốc lào - Dệt, may, thuộc da sản xuất sản phẩm từ da - Chế biến gỗ lâm sản - Sản xuất giấy sản phẩm từ giấy - Xuất bản, in ghi loại - Sản xuất than cốc, dầu mỏ tinh chế nhiên liệu hạt nhân - Sản xuất hoá chất sản phẩm hoá chất - Sản xuất sản phẩm từ cao su plastic - Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại - Sản xuất kim loại - Sản xuất sản phẩm từ kim loại (trừ máy móc, thiết bị) - Sản xuất máy móc, thiết bị văn phòng, máy tính - Sản xuất radio, ti vi thiết bị truyền thông Footer Page of 145 Header Page of 145 - Sản xuất dụng cụ y tế, thiết bị xác (cân đo) - Sản xuất xe có động - Sản xuất loại phương tiện khác - Sản xuất giường tủ, bàn ghế sản phẩm khác chưa phân vào đâu - Tái chế phế liệu, phế phẩm (3) Sản xuất tập trung phân phối điện, ga, nước nước nóng gồm: - Sản xuất, tập trung phân phối điện, ga - Sản xuất phân phối nước sạch, nước nóng Thực trạng công nghiệp Việt Nam: Nền công nghiệp Việt Nam hình thành muộn so với công nghiệp Thế Giới, đến năm 1945 nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đời thực trở thành ngành độc lập Xuất phát điểm công nghiệp thấp không mặt kỹ thuật, công nghệ mà khả ứng dụng môi trương kinh tế để phát triển Thêm vào chủ trương, sách sai lầm sau ngày giải phóng Tất điều kiện tạo thành rào cản kiên cố ngăn không cho kinh tế Việt Nam nói chung ngành công nghiệp Việt Nam nói riêng phát triển nước khu vực, hoà nhịp lên giới Việt Nam điều kiện thứcự bị tụt hậu xa lại chậm chạp, nề lê bước để đuổi theo phát triển với tốc độ chóng mặt kinh tế Thế Giới Ngay từ năm kinh tế non trẻ nước ta, công nghiệp đóng góp phần lớn tiêu kinh tế Đến năm 1986, tỷ trọng công nghiệp giá trị tổng sản lượng công-nông nghiệp 53,5%, chiếm 42,8% tổng sản phẩm xã hội, 28,6% thu nhập quốc dân, vốn đầu tư cho công nghiệp chiếm 43,9% vốn đầu tư phát triển Các tỷ lệ tăng dần năm 1987,1988 đến năm1989 với giảm sụt giá trị sản lượng công nghiệp, tỷ trọng công nghiệp tiêu kinh tế giảm xuống mức gần năm 1986 Do tốc độ tăng trưởng cao, cấu sản xuất công nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, chất lượng sản phẩm có nhiều tiến nên vai trò công nghiệp dịch chuyển cấu kinh tế quốc dân năm đầu kỷ XXI thể rõ nét Tỷ trọng công nghiệp xây dựng GDP tăng từ 36,73% năm 2000 Footer Page of 145 Header Page of 145 lên 38,13% năm 2001; 38,49% năm 2002; 39,95% năm 2003; 40,09% năm 2004 41,02% năm 2005 Nhìn chung, tỷ lệ vốn đầu tư phát triển đầu tư vào công nghiệp thường cao tỷ trọng công nghiệp GDP Điều dễ hiểu công nghiệp đòi hỏi phải đầu tư lớn sở hạ tầng: nhà xưởng, máy móc, thiết bị Nếu tỷ trọng trung bình công nghiệp GDP giai đoạn 1990-1995 21,36%; 1996-2000 27,17% vốn đầu tư phát triển cho công nghiệp chiếm 42,92% nửa đầu thập niên 90 giảm xuống 32,72% nửa cuối So với công nghiệp khai thác, công nghiệp sản xuất phân phối điện, nước, khí đốt tỷ trọng công nghiệp chế biến GDP, vốn đầu tư phát triển cao Như năm 2000 GDP ngành công nghiệp chế biến chiếm 18,6% GDP, đến năm 2003 chiếm tới 20,45% GDP toàn kinh tế Năm 1995, vốn đầu tư phát triển dành cho công nghiệp 31,2% có 17% cho công nghiệp chế biến, 9,2% công nghiệp điện, nước, khí đốt chie có 5% cho công nghiệp khai thác Đến năm 2000, với tỷ lệ đầu tư cho công nghiệp 33,8% vốn đầu tư phát triển tỷ lệ đầu tư cho công nghiệp chế biến đạt 20,1%, công nghiệp sản xuất phân phối điện, nước, khí đốt 11,7%, công nghiệp khai thác mỏ chiếm 2,6% Đây xu hướng chung tăng vốn đầu tư cho công nghiệp chế biến giảm dần cho công nghiệp khai thác mỏ giai đoạn 2000-2003 Vẫn biết ngành điện, khai khoáng ngành đóng vai trò quan trọng trình tiến hành CNH, HĐH nên cần tập trung đầu tư thân ngành phải cố gắng nhiều để nâng cao hiệu suất sử dụng vốn phủ cần có biện pháp để sớm khắc phục tình trạng sử dụng vốn bừa bãi đẩy nhanh trình CNH đất nước Trong năm qua mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế, văn hoá khoa học kỹ thuật với nước giới, có nước công nghiệp phát triển công nghiệp (NIC) đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu theo chiều sâu theo công nghệ Trước trình độ công nghệ, trang thiết bị ngành công nghiệp lạc hậu, không đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội Quá trình đổi với nỗ lực tập trung đầu tư, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật đại vào sản xuất mà trực tiếp đổi máy móc thiết bị kỹ thuật phù hợp tạo bước tiến mới, nâng cao trình độ công nghệ doanh nghiệp Footer Page of 145 Header Page of 145 công nghiệp, tạo suất lao động cao, chất lượng sản phẩm cải tiến sở để mở rộng thị trường hàng hóa công nghiệp Việt Nam nước nước Ở số ngành công nghiệp có chuyển biến theo hướng tiếp cận công nghiệp tiên tiến, đại, hình thành cấu công nghiệp đa dạng xuất xứ trình độ, đan xen doanh nghiệp, ngành sản xuất công nghiệp Thấy tầm quan trọng công nghệ đại nên năm vừa qua vốn đầu tư cho ngành công nghiệp ngày tăng để ngành công nghiệp nhanh chóng tiếp cận với công nghệ đại giới Vốn đầu tư năm 1986 15 tỷ đồng năm 1990 vốn đầu tư 1995,6 tỷ đồng tăng gấp 100 lần so với năm 1986; tới năm 1995 22673,3 tỷ đồng; năm 2000 49892,9 tỷ đồng; năm 2005 64390,9 tỷ đồng Tuy nhiên năm vốn đầu tư tăng đầu tư có độ trễ mặt thời gian để tạo kết nên có năm trước đầu tư nhiều năm sau giảm lượng vốn đầu tư năm 1995 lượng vốn đầu tư giảm 2,96% so với năm 1994 *Đầu tư cho ngành công nghiệp chưa quan tâm mức Tỷ trọng đầu tư cho ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn tổng số vốn đầu tư toàn xã hội song số vốn chưa đủ để cấu lại toàn công nghiệp Cơ cấu đầu tư doanh nghiệp tỷ trọng vốn tham gia thành phần kinh tế chưa thực hướng tới kinh tế thị trường hoà hợp cạnh tranh liệt Nhiều ngành, lĩnh vực công nghiệp có vai trò tác động lớn chế tạo máy móc thiết bị, công nghiệp nguyên liệu… chưa quan tâm mức vốn đầu tư vào ngành xi măng, mía đường không mang lại hiệu Đầu tư thiếu tập trung, dàn trải thấy lợi trước mắt đầu tư mà chưa thấy triển vọng phát triển lâu dài * Sức cạnh tranh sản phẩm công nghiệp Việt Nam thấp Ngoài nguyên nhân chi phí cao dẫn đến giá thành cao, công nghệ lạc hậu khiến sản phẩm chấ lượng số nguyên nhân dẫn đến tình trạng như: doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam chưa ý nhiều đến khâu bao bì đóng gói, mẫu mã sản phẩm chưa phong phú Vì sản phẩm công nghiệp Việt Nam tồn thị trường nước chưa nói đến đòi hỏi khắt khe thị trường nước Một nguyên nhân quan trọng vấn đề thương hiệu sản phẩm Nhiều tên sản phẩm tiếng Footer Page of 145 Header Page of 145 công nghiệp Việt Nam bị công ty nước chiếm dụng để kinh doanh mà không doanh nghiệp Việt Nam chưa dăng ký thương hiệu sản phẩm Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG II PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ CƠ BẢN ĐẾN TĂNG TRƯỞNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Với chương việc áp dụng mô hình kinh tế lượng vào để phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng ngành công nghiệp Việt Nam thời kỳ đổi Như xuất phát từ thực trạng ngành công nghiệp nhómsẽ xây dựng mô hình phù hợp với biến số nhân tố tác động tới trình tăng trưởng ngành công nghiệp Sau xây dựng mô hình phù hợp nhómsẽ áp dụng kết ước lượng mô hình để dự báo giá trị ngành công nghiệp vài năm tới, cuối số kiến nghị giải pháp cho ngành công nghiệp Việt Nam Lựa chọn mô hình Đầu tiên lựa chọn mô hình phải xác định biến số đâu biến phụ thuộc đâu biến độc lập Vì nhómxin giới thiệu biến cách thức sử dụng mô hình 1.1 Biến phụ thuộc ( biến giải thích) mô hình:Là tổng sản phẩm ngành công nghiệp hàng năm ;Ký hiệu : GOCN 1.2 Biến độc lập ( biến giải thích) mô hình: * Vốn đầu tư sản xuất cho ngành công nghiệp (ICN) Là lượng vốn đầu tư vào sản xuất công nghiệp bao gồm vốn khu vực kinh tế quốc doanh, khu vực kinh tế quốc doanh khu vực đầu tư nước Vốn đầu tư yếu tố quan trọng tăng trưởng công nghiệp, để biết vốn đầu tư có sử dụng hiệu hay không ta xem xét tới việc đầu tư thêm đồng vốn yạo thêm giá trị sản phẩm * Số lao động ngành công nghiệp (LCN) Là tổng số lao động lao động trí óc lao động tay chân có tham gia sản xuất ngành công nghiệp Bất kỳ quốc gia cần đến lao động, lao động nguồn lực quý nhất, nguồn lực định số nguồn lực tác động tới phát triển Do nước ta nước công nghiệp lạc hậu, nhiều ngành công Footer Page of 145 Header Page of 145 nghiệp cần sử dụng 100% lao động thủ công lao động lại nhân tố định quan trọng đến tăng trưởng công nghiệp * Giá trị xuất sản phẩm công nghiệp (ECN) Là toàn giá trị xuất sản phẩm công nghiệp thô hay tinh chế hàng năm Giá trị xuất hàng năm ngành công nghiệp có đóng góp lớn vào tổng sản phẩm quốc dân từ thúc đẩy tới tăng trưởng ngành công nghiệp riêng toàn kinh tế nói chung Đồng thời sách mở cửa kinh tế, hội nhập quốc tế việc cải cách sách ngoại thương làm tăng tỷ trọng kim ngạch xuất hang công nghiệp tổng giá trị sản xuất công nghiệp * Biến giả (Di ): Biến giả phản ánh thời kỳ đặc biệt giai đoạn phát triển Như biết thời kỳ từ năm 1986 tới năm 1990 thời kỳ công nghiệp Việt Nam có thay đổi mạnh mẽ cấu sách phát triển ngành công nghiệp Do dó mục đích cho biến giả nhóm xem xét việc thay đổi sách có ảnh hưởng đến giá trị sản phẩm công nghiệp hay không D1 = năm quan sát thuộc thời kỳ 1986-1990 năm quan sát thuộc thời kỳ sau năm 1990 Xây dựng mô hình: Xuất phát từ mô hình hàm sản xuất Cobb-Douglas qua thực nghiệm nhómđưa mô hình cho tăng trưởng ngành công nghiệp Việt Nam sau: Log(GOCN) = 0 + 1*D1 + 2*log(ICN) + 3*log(LCN) + 4*log(ECN) Trong : -GOCN:là biến phụ thuộc -ICN,LCN,ECN: biến độc lập -D1 :là biến giả - i ( i=1,4) :là hệ số biến tương ứng -0 :là hệ số chặn 2.1 Ước lượng mô hình: Bằng việc sử dụng phương pháp bình phương nhỏ OLS để ước lượng mô hình ước lượng xác kết ước lượng mô hình phải thoã mãn giả thiết OLS Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 Giả thiết: Biến giải thích phi ngẫu nhiên, tức giá trị chúng số xác định Kỳ vọng yếu tố ngẫu nhiên U không E(Ui) = E(U/Xi) =  i Phương sai yếu tố ngẫu nhiên U Var(U/Xi) = Var(U/Xj) = 2  i  j Không có tương quan Ui Cov(Ui,Uj) =  i  j U X không tương quan với Cov(U,X) = Với trợ giúp phần mềm EVIEWS ta có kết ước lượng mô hình sau: Sửdụng phương pháp OLS Dependent Variable: LOG(GOCN) Method: Least Squares Date: 04/11/06 Time: 10:12 Sample(adjusted): 1990 2005 Included observations: 16 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOG(ICN) 0.353745 0.236690 1.494549 0.1632 LOG(ECN) 0.192586 0.229053 0.840792 0.4184 LOG(LCN) 1.287993 0.207728 6.200376 0.0001 D1 -0.575438 0.259132 -2.220635 0.0483 C -12.96460 2.278105 -5.690958 0.0001 R-squared 0.995789 Mean dependent var 12.14647 Adjusted R- 0.994258 S.D dependent var 1.052901 S.E of regression 0.079782 Akaike info criterion -1.968726 Sum squaredresid 0.070017 Schwarz criterion -1.727292 Log likelihood 20.74981 F-statistic 650.3724 Durbin-Watson 2.139067 Prob(F-statistic) 0.000000 squared stat Footer Page 10 of 145 10 Header Page 11 of 145 Nhìn vào bảng ta thấy kết ước lượng mô hình ban đầu chưa phải mô hình tốt Trong thời kỳ 1986-2005 biến vốn đầu tư sản xuất công nghiệp, biến giá trị xuất sản phẩm công nghiệp đưa vào mô hình ý nghĩa giá trị P-value ứng với biến lớn 0,05 Điều không phù hợp với thực tế thực tế xuất không tác động tới tăng trưởng công nghiệp vốn đầu tư có vai trò quan trọng việc tăng trưởng công nghiệp, biến vốn đầu tư yếu tố thiếu hàm sản xuất Ta kiểm tra tính đắn mô hình việc ước lượng lại mô hình phương pháp 2STS: Dependent Variable: LOG(GOCN) Method: Two-Stage Least Squares Date: 05/04/06 Time: 13:47 Sample(adjusted): 1990 2005 Included observations: 16 after adjusting endpoints LOG(GOCN)= C(5) + C(1)*LOG(ICN) +C(2)*LOG(LCN) + C(3) *LOG(ECN) + C(4)*D1 Instrument list: LOG(ICN) LOG(LCN) LOG(ECN) D1 Coefficient Std Error t-Statistic Prob C(5) C(1) C(2) C(3) C(4) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Durbin-Watson stat -12.96460 0.353745 1.287993 0.192586 -0.575438 0.995789 0.994258 0.079782 2.139067 2.278105 -5.690958 0.236690 1.494549 0.207728 6.200376 0.229053 0.840792 0.259132 -2.220635 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid 0.0001 0.1632 0.0001 0.4184 0.0483 12.14647 1.052901 0.070017 Kết ước lượng phương pháp 2STS cho ta hệ số ước lượng ứng với biến độc lập tương ứng giống ước lượng phương pháp OLS Như mô hình tương quan biến giá trị sản xuất công nghiệp với biến độc lập: vốn đầu tư sản xuất, số lao động, giá trị xuất sản phẩm công nghiệp, biến giả nhiều khuyết điểm cần cải tiến 2.2 Cải tiến mô hình Mô hình tốt mô hình có tiêu chuẩn sau: a.Tính kiệm: Một mô hình khồng thâu tóm toàn thực tại, việc trừu tượng hóa đơn giản hóa cần thiết mô hình biểu diễn đơn giản Footer Page 11 of 145 11 Header Page 12 of 145 hoàn chỉnh thực Nguyên tắc kiệm cho giữ cho mô hình đơn giản tốt a.1.Tính đồng nhất: Với tập hợp số liệu cho, tham số ước lượng phải có giá trị thống a.2.Tính thích hợp: Vì mục đích phân tích hồi quy giải thích biến động biến phụ thuộc biến giải thích mô hình nhiều tốt, nên mô hình coi mô hình thích hợp có R2 R2 điều chỉnh cao a.2.1.Tính vững mặt lý thuyết: Tuy nhiên tính thích hợp không tác dụng mô hình có hay số hệ số có dấu sai a.2.2.Khả dự đoán: Tiêu chuẩn thực tiễn mô hình thể sức dự đoán mô hình phù hợp với thực tế Với tiêu chuẩn mô hình xuất phát số khuyết điểm nên chưa phải mô hình tốt nên ta cần phải cải tiến mô hình để có mô hình tốt áp dụng thực tế Như biết nhiều mô hình biến phụ thuộc chịu tác động biến độc lập mà biến thời kỳ trước tác động tới Chính ta cho thêm biến GOCN trễ thời kỳ vào mô hình ban đầu ước lượng lại mô hình Tuy nhiên nhìn vào bảng kết ước lượng mô hình cải tiến ta thấy mô hình sau này(pt1) cho kết tương tự mô hình ban đầu Biến GOCN trễ thời kỳ có ý nghĩa mô hình không làm cho biến ICN ECN có ý nghĩa Do việc cải tiến mô hình cách thêm biến không làm cho mô hình tốt hơn, cách cải tiến khác biến giá trị xuất công nghiệp thực ảnh hưởng tới tăng trưởng Từ ta cải tiến mô hình cách bỏ biến giá trị xuất sản phẩm công nghiệp (ECN) ước lượng lại mô hình (pt2) có kết sau: Mô hình 1: Log(GOCN) = 0 + 1*D1 + 2*log(ICN) + 3*log(LCN) Footer Page 12 of 145 12 Header Page 13 of 145 Log(GOCN) = -12.70836 – 0.382433*D1 + 0.54716*log(ICN) +1.222698*log(LCN) Bảng 1: Kết ước lượng mô hình cải tiến Tên biến Phương trình Phương trình Coefficient 0.038181 0.547160 t- Statistic (0.216781) (9.942983) Prob [0.8327] [0.0000] Coefficient 0.20689 t- Statistic (1.366235) Prob [0.2018] Coefficient 0.948693 1.222698 t- Statistic (5.836285) (6.425159) Prob [0.0002] [0.0000] Coefficient -0.428846 -0.382433 t- Statistic (-2.446033) (-3.220363) Prob [0.0345] [0.0073] Coefficient -9.202712 -12.70836 t- Statistic (-5.146090) (-5.6991) Prob [0.0004] [0.0001] Coefficient 0.4201 t- Statistic (3.897379) Prob [0.003] Log(GOCN) Log(ICN) Log(ECN) Log(LCN) D1 C Log(GOCN(-1)) R2 0.998328 0.995519 Adjusted- R2 0.997493 0.994399 DW 2.630130 1.859912 F- Statistic 1194.500 888.6301 Prob [0.0000] [0.0000] Nhìn vào phương trình ta thấy chất lượng mô hình tốt, biến độc lập có ý nghĩa P-value tương ứng biến nhỏ 0.05 R2=0.995519 cho thấy biến độc lập mô hình giải thích tới 99,55% thay đổi tổng sản phẩm công nghiệp Footer Page 13 of 145 13 Header Page 14 of 145 Như đưa kết luận cuối cùng: chọn phương trình bảng để giải thích tăng trưởng tổng sản phẩm công nghiệp Việt Nam suốt thời kỳ đổi Ta tiếp tục xét xem hàm sản xuất Cobb- Douglas áp dụng mô hình có phải hàm sản xuất có quy mô không đổi hay không Ta kiểm định giả thiết sau: -H0: hiệu sản xuất không đổi theo quy mô tương ứng với 2 + 3 =1 -H1: hiệu sản xuất thay đổi theo quy mô tương ứng với 2 + 3  Wald Test: Equation: EQ03 Null Hypothesis: 2+3=1 F-statistic 30.03535 Probability Chi-square 30.03535 Probability 0.000141 0.000000 Từ kết kiểm định ta thấy giá trị P- value thống kê F 0.000141 <  = 0.05 nên kết luận bác bỏ giả thiết H0 Vậy mô hình mô hình có hiệu thay đổi theo quy mô Bây với việc xác định mô hình có hiệu sản xuất theo quy mô ta đề cập tới vấn đề mô hình có hiệu sản xuất tăng hay giảm theo quy mô Để nghiên cứu vấn đề trước hết ta phải xem xét ảnh hưởng biến hiệu công nghệ cách độc lập Với việc ước lượng mô hình tăng trưởng GDP sau loại bỏ đóng góp biến lao động biến vốn phần dư mô hình đại diện cho biến suất tổng yếu tố (NS) Trước hết ta ước lượng mô hình loại bỏ biến lao động vốn mô hình có dạng sau: Log(GOCN) = 0 + 1*D1 Từ mô hình ước lượng thu phần dư (residual) mô hình Phần dư đại diện cho toàn suất tổng yếu tố Kết từ chuỗi phần dư cho thấy có bao hàm ảnh hưởng tính chu kỳ, nên để thấy rõ hiệu công nghệ ta loại bỏ yếu tố chu kỳ chuỗi cách san chuỗi số liệu Hot-winter yếu tố mùa vụ Footer Page 14 of 145 14 Header Page 15 of 145 Chuỗi NS chuỗi suất tổng yếu tố sau san ta chuỗi NSSM chuỗi suất tổng yếu tố loại bỏ yếu tố thời vụ nên dùng chuỗi chuỗi số liệu hiệu công nghệ Sau tách biến hiệu công nghệ ta ước lượng mô hình xem xét việc ảnh hưởng hiệu công nghệ có tác động chiều hay ngược chiều với tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp Mô hình 2: Log(GOCN) = 0 + 1*T + 2*log(ICN) + 3*log(LCN) Trong : T biến hiệu công nghệ Ước lượng mô hình ta có kết sau: Log(GOCN)=-14.61333-0.098964*T+0.619732*log(ICN)+1.291471*log(LCN) R2=0.994504; R2- điều chỉnh = 0.993130; DW = 1.683602; F=723.7507[0.000] Các hệ số tương ứng với biến có ý nghĩa giá trị P-value tương ứng với thống kê T biến lớn 0.05 (phụ lục 5) Với việc kiểm định giả thiết OLS (phụ lục 6) ta thấy mô hình tốt, xem xét nghiên cứu ứng dụng thực tế Footer Page 15 of 145 15 Header Page 16 of 145 Hệ số biến hiệu công nghệ mang dấu âm giải thích giai đoạn từ năm 1986-2005 ngành công nghiệp có đầu tư mặt công nghệ chưa có sách phát triển công nghệ hợp lý, nhiều công nghệ lạc hậu từ năm trước sử dụng, công nghệ tiên tiến chưa ứng dụng nhiều …nên hiệu sản xuất không cao Từ dẫn đến tình trạng dầu tư vốn lao động nhiều không nâng cao xuất Một số kết rút từ mô hình: 3.1 Một số kết luận mô hình: Phương trình tốt mô hình ban đầu phương trình có dạng sau: Log(GOCN) = 0 + 1*D1 + 2*log(ICN) + 3*log(LCN) Log(GOCN) = -12.70836 – 0.382433*D1 + 0.547160*log(ICN) +1.222698*log(LCN) R2=0.995519; R2- điều chỉnh = 0.994399; DW = 1.859912; F=888.6301[0.000] Theo phương trình biến ICN, LCN có tác động chiều với biến GOCN biến giả D1 có tác động không tốt tới biến GOCN Các hệ số phương trình có ý nghĩa sau: -1 = 0.382433 : có ý nghĩa giai đoạn từ năm 1986-1990 có ảnh hưởng xấu đến tổng sản phẩm công nghiệp nước ta bắt đầu công đổi nên trình tăng trưởng gặp nhiều khó khăn -2 = 0.547160 : có ý nghĩa vốn đầu tư sản xuất ngành công nghiệp tăng lên 1% tổng sản phẩm công nghiệp tăng 0.54716% -3 = 1.222698 : có ý nghĩa số lao động ngành công nghiệp tăng lên 1% tổng sản phẩm công nghiệp tăng 1.222698% Như từ mô hình ước lượng ta thấy biến vốn đầu tư sản xuất, số lượng lao động ảnh hưởng tới tổng sản phẩm công nghiệp biến số lao động có ảnh hưởng nhiều mạnh so với biến vốn đầu tư 3.2 Dự báo tăng trưởng công nghiệp Việt Nam năm tới Bằng việc sử dụng kết ước lượng mô hình ta dự báo tổng sản phẩm công nghiệp năm 2006 với số lượng lao động ước tính sơ sau: -Lao động ước tính sơ năm 2006 là: 5652439 người tăng 6,8% so với năm 2005 Footer Page 16 of 145 16 Header Page 17 of 145 -Vốn đầu tư sản xuất sơ năm 2006 là: 1047790.8 triệu đồng tăng 16,35% so với năm 2005 Áp dụng mô hình ước lượng ta có: Log(GOCN) = -12.70836 – 0.382433*D1 + 0.547160*log(ICN) + 1.222698*log(LCN) Log(GOCN) = -12.70836 – 0.382433*0 + 0.547160*log(1047790.8) + 1.222698*log(5652439) Vậy Giá trị sản xuất công nghiệp vào năm 2006 theo mô hình tăng lên 17,26% so với năm 2005 Một số kiến nghị giải pháp: 4.1 Giải pháp nguồn lao động: Đối với nước tương đối đông dân nước ta lực lượng lao động nguồn vốn to lớn trình phát triển kinh tế xã hội Do phải có biện pháp sử dụng tốt nguồn lao động để thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp kinh tế Trước hết tạo thêm công việc làm giảm tỷ lệ thất nghiệp, thu hút thêm lao động ngành công nghiệp tận dụng nguồn lao động dồi nước ta Đây công việc đòi hỏi phải có sách hợp lý, có phối hợp ngành, cấp tạo điều kiện tìm việc thuận lợi cho người lao động Hình thành xây dựng thị trường lao động góp phần tạo việc làm ổn định, đồng thời hoàn thiện trường dạy nghề thu hút học viên cung cấp đủ thợ lành nghề để giảm bớt tình trạng thừa thầy thiếu thợ ngành công nghiệp cao Người lao động nước ta nhìn chung cần cù chịu khó, có khả nắm bắt công nghệ tiên tiến giới Tuy lao động nước ta chuyển từ lao động ngành nông nghiệp sang ngành công nghiệp nên phần lớn chưa qua đào tạo, trình độ tay nghề yếu, thể lực chưa chịu áp lực công việc Chính thế, cần có biện pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trình độ lẫn thể lực phục vụ cho trình công nghiệp hoá đất nước 4.2 Giải pháp vốn công nghệ: Từ mô hình xem xét nhân tố ảnh hưởng tới tăng trưởng vốn đầu tư nhân tố tác động tích cực đến việc tăng tổng giá trị sản lượng công nghiệp Footer Page 17 of 145 17 Header Page 18 of 145 Chính phải thu hút sử dụng vốn đầu tư để đem lại hiệu cho việc sản xuất : Sử dụng vốn vào mục đích tránh lãng phí, ngành tương lai có tiềm phát triển tốt tiếp tục trọng đầu tư nhiều vốn để tạo điều kiện cho ngành tăng lực sản xuất ngành nước ta không đủ điều kiện phát triển đầu tư đủ cho ngành tiếp tục hộat động Trước đầu tư vốn vào dự án phải xem xét, thẩm định xem dự án có khả thi không có mang lại hiệu cho công nghiệp kinh tế hay không Thu hút thêm vốn đầu tư từ nước vào Việt Nam việc tạo dựng môi trường pháp lý ổn định cho hoạt động đầu tư nước, hoàn thiện đồng hệ thống pháp luật đầu tư Mặt khác việc thu hut vốn đầu tư từ nước sử dụng nguồn vốn sẵn có nước vốn dân, vốn khu vực kinh tế Vốn đầu tư dân phần tiết kiệm hộ gia đình, năm qua thực tế nguồn vốn chưa quan tâm mức tới Vì cần khuyến khích nhân dân tham gia hoạt động huy động vốn gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng hay tham gia thị trường chứng khoán Việc mở rộng hợp tác với nước thu hút vốn mà tiếp cận với công nghệ đại giới Tập trung đầu tư vốn cho việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao vào ngành công nghiệp tăng hiệu sản xuất 4.3 Vấn đề hội nhập quốc tế: Để đẩy mạnh trình công nghiệp hoá, đại hoá phải chủ động hội nhập quốc tế Vì quốc gia giới có đặc điểm riêng kinh tế, công nghiệp điều kiện phát triển đất nước Nên hội nhập quốc tế có thêm nhiều hội học hỏi nước công nghiệp phát triển nước phát triển để chọn cho hướng phù hợp với điều kiện thực tế công nghiệp nước ta Ngoài việc hội nhập kinh tế việc mở rộng thị trường nước giới cho sản phẩm công nghiệp xuất Việc trở thành thành viên ASEAN, tham gia vào AFTA tiến tới gia nhập WTO tiền đề cho việc phát triển kinh tế nói chung ngành công nghiệp nói riêng Chính Nhà nước cần tiếp tục Footer Page 18 of 145 18 Header Page 19 of 145 thực sách mở cửa, tích cực chuẩn bị điều kiện để thực thành công trình hội nhập 4.4 Đẩy mạnh sản xuất mặt số lượng chất lượng sản phẩm nước để tăng tính cạnh tranh: Bên cạnh sản phẩm công nghiệp có uy tín vị trí thị trường nước quốc tế, ngành công nghiệp nhiều sản phẩm chưa đủ sức cạnh tranh, chuẩn bị nhập WTO, nhiều mặt hàng nhập nước cắt giảm thuế Cho nên doanh nghiệp công nghiệp phải tiếp tực đầu tư, nâng cao chất lượng lao động, đẩy mạnh việc áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ đại vào thực tế sản xuất kinh doanh doanh nghiệp để nâng cao suất, chất lượng, hiệu sản xuất, tạo sở hạ giá thành sản phẩm Chỉ có đầu tư nâng cấp thiết bị giá thành sản xuất hạ thấp giải pháp có ý nghĩa lâu dài muốn tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm Tăng cường việc sản xuất sử dụng nguyên liệu nước có chất lương tương đương thay hàng nhập khẩu, nhằm tạo điều kiện phát huy nội lực, chủ động sản xuất chế thị trường Footer Page 19 of 145 19 Header Page 20 of 145 KẾT LUẬN Tăng trưởng công nghiệp phần quan trọng tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề cho ngành kinh tế khác phát triển Với Việt Nam ta việc công nghiệp tăng trưởng cao ổn định giúp cho đất nước đẩy nhanh trình công nghiệp hoá, đại hoá, thoát khỏi nguy tụt hậu xa so với nước phát triển giới Sau gần 20 năm đổi tất mặt, ngành công nghiệp nước ta phấn đấu để xứng đáng ngành mũi nhọn đất nước Trong năm qua với phát triển kinh tế có đóng góp không nhỏ ngành công nghiệp từ việc ứng dựng công nghiệp vào ngành kinh tế tới việc giá trị sản phẩm công nghiệp xuất chiếm tỷ trọng lớn GDP toàn kinh tế… Tuy nhiên bên cạnh thành công ngành công nghiệp nước ta số bất cập như: trình độ lao động công nghiệp chưa cao, sản xuất phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, sản phẩm công nghiệp nhiều chưa đủ phục vụ nước Nói chung giới nước phát triển phát triển ngành công nghiệp phụ thuộc lớn vào yếu tố vốn, lao động, tài nguyên, khoa học kỹ thuật Tuy nhiên nước lại có đặc thù riêng Thực tế nước phát triển Việt Nam, yếu tố trên, yếu tố xuất có ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển ngành công nghiệp Theo mấu chốt đề tài việc đưa thêm biến xuất vào mô hình sản xuất truyền thống kết luận rút là, không giống với nhiều nước phát triển phát triển khác, yếu tố xuất nước ta chưa thực đóng góp đáng kể vào phát triển ngành công nghiệp nước Có thể dạng mô hình khác mô hình tuyến tính biến giá trị xuất ảnh hưởng lớn đến giá trị sản xuất công nghiệp mô hình nhómxây dựng lại ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp Đây thực trạng thực tế công nghiệp xuất yếu mà nước ta cần phải khắc phục tương lai Trong trình làm thu hoạch, có thiếu sót trình thu thập liệu kết từ mô hình thu thiếu sót Vì vậy, nhóm kính mong góp ý cô giáo Nhóm xin chân thành cảm ơn! Footer Page 20 of 145 20 Header Page 21 of 145 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Kinh tế lượng tập 2, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội – 2001,2002 Bài tập Kinh tế lượng với trợ giúp phần mềm EVIEWS, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội – 2002 Số liệu Việt Nam Thế Kỷ XX, tập 2, NXB Thống Kê TPHCM Niên giám thống kê Tổng cục thống kê năm từ 1993-2004 Đề cương giảng Thống kê Công nghiệp Xây dựng Tổng cục thống kê, Hà Nội- 2005 Tạp chí “Con số kiện” năm 2004, 2005 Tạp chí Công nghiệp năm 2005 Footer Page 21 of 145 21 ... ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ CƠ BẢN ĐẾN TĂNG TRƯỞNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Với chương việc áp dụng mô hình kinh tế lượng vào để phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng ngành công nghiệp Việt Nam... qua Từ xây dựng mô hình tăng trưởng phù hợp với điều kiện đất nước Do yếu tố nêu trên, nhóm chọn đề tài “ Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng công nghiệp mô hình kinh tế lượng. ” Footer... ngành công nghiệp nước Có thể dạng mô hình khác mô hình tuyến tính biến giá trị xuất ảnh hưởng lớn đến giá trị sản xuất công nghiệp mô hình nhómxây dựng lại ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Phân tích các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến tăng trưởng công nghiệp bằng mô hình kinh tế lượng, Tiểu luận Phân tích các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến tăng trưởng công nghiệp bằng mô hình kinh tế lượng, Tiểu luận Phân tích các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến tăng trưởng công nghiệp bằng mô hình kinh tế lượng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay