Tiểu luận Phân tích báo cáo tài chính Công ty thế kỉ 21

13 113 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:35

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA THƯƠNG MẠI- DU LỊCH - MARKETING TIỂU LUẬN MÔN: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY THẾ KỈ 21 (MCK:C21) GVHD: TS Ngô Quang Huân SVTT: MSSV: LỚP-KHÓA: Footer Page of 145 Header Page of 145 LỜI MỞ ĐẦU Phân tích tình hình tài công việc thường xuyên vô cần thiết chủ sở hữu doanh nghiệp mà cần thiết tất đối tượng bên doanh nghiệp có quan hệ kinh tế pháp lý với doanh nghiệp Đánh giá thực trạng tài chính, chủ doanh nghiệp đưa định kinh tế thích hợp, sử dụng cách tiết kiệm có hiệu vốn nguồn lực; Nhà đầu tư có định đắn với lựa chọn đầu tư mình; chủ nợ đảm bảo khả toán doanh nghiệp khoản cho vay, nhà cung cấp khách hàng đảm bảo việc doanh nghiệp thực cam kết đặt ra, quan quản lý Nhà nước có sách để tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp đồng thời kiểm soát hoạt động doanh nghiệp pháp luật Đặc biệt, kinh tế thị trường, doanh nghiệp tế bào kinh tế, đơn vị hạch toán độc lập, tiến hành trình sản xuất kinh doanh để tạo sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày cao xã hội Tối đa hoá lợi nhuận kim nam cho hoạt động doanh nghiệp Muốn vậy, doanh nghiệp cần phải có sách, chiến lược phù hợp, kịp thời hoạt động kinh tế Tuy nhiên, kinh tế thị trường đa thành phần, dựa vào khả bỏ qua hỗ trợ nguồn lực bên ngoài, doanh nghiệp khó đứng vững phát triển Với đề tài phân tích tình hình tài công ty Thế kỷ 21, dù cố găng hạn chế thời gian khả thân, em kính mong giúp đỡ thầy để em hoàn thành tiểu luận cách xác Em chân thành cảm ơn thầy! Footer Page of 145 Header Page of 145 MỤC LỤC I MỘT SỐ KHÁI NIỆM 1 Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết kinh doanh Phân tích số II GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21 Tổ chức tư vấn niêm yết: 2 Lịch sử hình thành 3 Lĩnh vực hoạt động Cơ cấu tổ chức Các dự án xây dựng, môi giới: III PHÂN TÍCH CHỈ SỐ Các tỷ lệ đánh giá khả toán Các tỷ lệ đanh giá hiệu hoạt động Error! Bookmark not defined Các tỷ lệ tài trợ Error! Bookmark not defined Đánh giá khả sinh lợi Error! Bookmark not defined Các tỷ lệ đánh giá theo góc độ thị trường Error! Bookmark not defined IV MÔ HÌNH Z Error! Bookmark not defined V PHÂN TÍCH HÒA VỐN VÀ ĐÒN BẨY KINH DOANH Error! Bookmark not defined Footer Page of 145 Header Page of 145 Footer Page of 145 Header Page of 145 I MỘT SỐ KHÁI NIỆM Bảng cân đối kế toán − Bảng cân đối kế toán báo cáo tài mô tả thực trạng tình hình tài sản nguồn vốn doanh nghiệp thời điểm định ( thường thời điểm kết thúc niên độ kế toán) − Gồm: Phần thứ gọi “Tài sản có” hay gọi vốn thể trị giá loại tài sản mà doanh nghiệp nắm giữ Phần thứ hai “Tài sản nợ” hay gọi nguồn vốn thể nguồn gốc hình thành loại tài sản Hai phần cân đối người ta gọi phương trình kế toán Báo cáo kết kinh doanh − Báo cáo kết kinh doanh báo cáo tài phản ánh kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanhnghiệp thời kỳ định (thường quý năm) − Ngoài ra, phân tích tài doanh nghiệp dựa vào số báo cáo tài khác như: báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh kết kinh doanh… Phân tích số  Các tỷ lệ đánh giá khả toán:  Tỷ lệ lưu động: CR= TSNH/NNH  Tỷ lệ toán nhanh: QR= (TSNH-TK)/NNH  Các tỷ lệ đanh giá hiệu hoạt động:  Hiệu sử dụng tổng tài sản: TAT= TNS/A  Vòng quay tồn kho: IT= GIÁ VỐN/TK  Kỳ thu tiền bình quân: ACP=KPT*360/NS  Các tỷ lệ tài trợ  Tỷ lệ nợ/ Tổng tài sản: D/A= TD/TA  Tỷ lệ toán lãi vay: ICR= EBIT/I Phân tích báo cáo tài công ty cổ phần Thế kỷ 21 Footer Page of 145 Page Header Page of 145  Các tỷ lệ đánh giá khả sinh lợi:  Danh lợi gộp bán hàng dịch vụ: GPM= GP/NS  Danh lợi ròng: NPM= NI/TNS  Sức sinh lợi bản: BEP=EBIT/A  Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản: ROA=NI/A  Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu: ROE= NI/E  Các tỷ lệ đánh giá theo góc độ thị trường  Tỷ lệ P/E: P/E= P/ EPS=ME/NI  Tỷ lệ P/B: P/B=P/B=ME/E II GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21 − Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 − Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần − Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông − Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 19.336.371 cổ phần − Tổng giá trị chào bán: 193.363.710.000 đồng (Một trăm mươi ba tỷ ba trăm sáu mươi ba triệu bảy trăm mười ngàn đồng chẵn) Tổ chức tư vấn niêm yết: − Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt − Trụ sở chính: Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội − Chi nhánh: 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp.HCM − Website: http://www.bvsc.com.vn − Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 công ty đầu tư bất động sản du lịch năm 2010 Tổng cục Thuế Việt Nam VietnamNet đưa vào bảng xếp hạng V1000 doanh nghiệp đóng thuế cao Việt Nam Trong Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 xếp hạng Top 233/1000 doanh nghiệp nước xếp hạng Top 58/200 doanh nghiệp tư nhân nước đóng thuế cao nhất.C21 Công ty hoạt động lâu năm ngành bất động sản du lịch, hội đủ điều kiện cần thiết Phân tích báo cáo tài công ty cổ phần Thế kỷ 21 Footer Page of 145 Page Header Page of 145 để phát triển thành Công ty bất động sản du lịch có lực cạnh tranh tốt quy mô tầm trung Công ty Cổ phần Thế kỷ 21 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM Phone: +84 (8) 382-56395 Fax: +84 (8) 382-56396 Số lượng nhân Số lượng chi nhánh Web site 358 www.c21.com.vn E-mail: info@C21.com.vn Lịch sử hình thành − Ra đời vào tháng 01 năm 1994, Công ty TNHH Tuổi Trẻ - tiền thân Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 – mang dáng dấp công ty cổ phần với 120 thành viên gồm quan Báo Tuổi Trẻ, phóng viên, nhân viên Báo Tuổi Trẻ số cộng tác viên, chuyên viên Báo − Ngay từ đầu, Công ty áp dụng đầy đủ nguyên tắc Công ty cổ phần đại chúng: Đại hội toàn thể thành viên bầu Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị bổ nhiệm, bãi nhiệm Ban Giám đốc Đại hội thành viên hàng năm thông qua báo cáo việc thực kế hoạch tình hình tài kinh doanh năm qua, kế hoạch chủ yếu kế hoạch thực dự án, dự toán tài năm tới kế hoạch cụ thể huy động vốn, tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu − Ngày 07 tháng 07 năm 1997, Công ty thức chuyển sang Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 với gần 200 cổ đông Với phương châm phát triển phải dựa tảng vững chắc, phát triển Công ty chia làm giai đoạn khác tùy vào tình hình tài sức mạnh nội Công ty Các giai đoạn phát triển cụ thể sau:  Giai đoạn phát triển chậm, tạo tảng vững tương lai − Giai đoạn kéo dài khoảng năm kể từ ngày thành lập Với mục tiêu tạo tảng vững chắc, cải thiện đời sống cán nhân viên Công ty cổ đông Ngay từ Phân tích báo cáo tài công ty cổ phần Thế kỷ 21 Footer Page of 145 Page Header Page of 145 ngày đầu thành lập, Công ty tiến hành xây dựng hoàn thành năm 1995 Yoco Office Building, cao 12 tầng, diện tích sàn gần 7.000 m2 Đây cao ốc văn phòng đạt tiêu chuẩn quốc tế, cao ốc VN kiến trúc sư kỹ sư Việt Nam thiết kế thi công với 100% vốn nước, chủ đầu tư trực tiếp quản lý công trình, quản lý kinh doanh − Sau hoàn thành đưa vào sử dụng cao ốc văn phòng, đến năm 1997, Công ty tiến hành triển khai dự án bất động sản khác, triển khai dự án Khu dân cư Bình Trưng, quận rộng 45.000 m2 Tiếp bước cho thành công này, Công ty tiếp tục triển khai dự án 25.000 m2 Phường 13, quận Bình Thạnh − Sau bước tạo đà thành công để đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh, tạo thêm nguồn thu vững chắc, năm 2000, Công ty đầu tư vào khu du lịch Tháp Bà, Nha Trang Đây dự án gây tiếng vang từ đầu đạt hiệu cao, góp phần tạo nguồn lợi nhuận ổn định cho Công ty  Giai đoạn tăng tốc phát triển − Bước qua kỷ 21, trước tình hình phát triển chung đất nước tăng trưởng mạnh mẽ ngành địa ốc, du lịch Dựa tảng tích lũy giai đoạn đầu, Công ty bắt đầu tăng quy mô hoạt động để tăng lực cạnh tranh đáp ứng nhu cầu ngày cao thị trường − Đầu năm 2002, Công ty tiến hành xây dựng hoàn thành kết cấu hạ tầng khu dân cư Sông Giồng, rộng 180.000 m2 quận 2, khởi động dự án 60.000m2 Khu đô thị Nam Sài Gòn khu dân cư 160.000m2 phường Phước Long B, quận Năm 2004, tiến hành xây dựng cao ốc hộ 16 tầng khuôn viên rộng 3.300m2 Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh, TP HCM − Với thành công lớn dự án Khu du lịch Tháp Bà, Thế Kỷ 21 tiếp tục xây dựng Khu nghỉ mát resort & spa cao cấp Mỏm Đá Chim Giai đoạn dự án rộng hecta hoàn thành đưa vào sử dụng 100 phòng, dự kiến giai đoạn hecta thiết kế để khởi động sớm theo phương thức bán biệt thự sau thuê lại đưa vào kinh doanh theo phương thức Timeshare, việc Phân tích báo cáo tài công ty cổ phần Thế kỷ 21 Footer Page of 145 Page Header Page of 145 kinh doanh Mỏm Đá Chim hiệu Kết hợp với khu du lịch Tháp Bà, hai dự án mang lại nguồn thu ổn định cho Công ty năm tới − Năm 2006, Công ty Codona - Thế kỷ 21 đời, Công ty liên doanh Thế Kỷ 21 với Công ty Codona, bên góp 50% vốn nhằm xây dựng dự án phức hợp nhà - nghỉ dưỡng - giải trí – vui chơi Hồ Sông Mây Giai đoạn dự án rộng 125ha, dự kiến mở rộng 400ha bao quanh hồ nước thiên nhiên rộng 400ha tỉnh Đồng Nai, cách TP.HCM 40km Sự phát triển vững với “hai chân” bất động sản du lịch sau gần 15 năm hoạt động cho thấy, Ban Lãnh đạo Công ty có hướng Bất động sản lĩnh vực kinh doanh tạo nguồn thu lớn thị trường thường không ổn định cạnh tranh khốc liệt, lĩnh vực du lịch (khu nghỉ mát, khu du lịch phục hồi sức khỏe…) tạo nguồn thu lâu dài ổn định − Hiện Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 ( mã chứng khoán C21) tích cực thực bước cần thiết để lên sàn giao dịch thời gian gần − Định hướng phát triển Công ty đầu tư vào lãnh vực có liên quan, chủ yếu bất động sản du lịch, song song có quan tâm thích đáng lãnh vực giảI trí, vui chơi − Không giớI hạn qui mô phát triển phảI bền vững Luôn cố tăng cường nhân lực, tài lực công ty mẹ Trong trình phát triển, tùy theo nhu cầu mà thành lập công ty con, không làm ngược lại nhằm đảm bảo gắn kết chặt chẽ, sẵn sàng hỗ trợ thành viên đại gia đình Thế Kỷ 21 − Kinh doanh lợi nhuận không phai giá Dứt khoát không lợI nhuận mà làm hạI cộng đồng, xã hội − Xây dựng hình ảnh, thương hiệu uy tín , chất lượng, hiệu quả, lọI ích thiết thực khách hàng Không tài trợ cho hoạt động thời thượng, phô trương lãng phí Không tài trợ hoạt động phục vụ tầng lớp bên Lĩnh vực hoạt động Là công ty đại chúng, lĩnh vực hoạt động kinh doanh C21 là: − Kinh doanh bất động sản; Phân tích báo cáo tài công ty cổ phần Thế kỷ 21 Footer Page of 145 Page Header Page 10 of 145 − Kinh doanh dịch vụ bất động sản; − Khách sạn, resort, nhà hàng ăn uống; − Kinh doanh khu vui chơi giải trí – nhà khách – nhà nghỉ có kinh doanh du lịch – bãi cắm trại − du lịch – làng du lịch – nhà hàng; − Kinh doanh vận chuyển hành khách ô tô; − Xây dựng công nghiệp dân dụng; − Sữa chữa nhà trang trí nội thất; − Sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng cầu đường, san lấp mặt bằng; − Khai thác, mua bán khoáng sản phi kim loại; − Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất; − Khai thác, mua bán khoáng sản phi kim loại; − Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học sở trung học phổ thông; − Giáo dục thể thao giải trí: câu cá, trò chơi mặt nước; − Hoạt động sở nuôi dưỡng, điều dưỡng (trừ khám chữa bệnh) Cơ cấu tổ chức − C21 tổ chức điều hành theo mô hình Công ty cổ phần, tuân thủ theo quy định pháp luật hành Cấu trúc tổ chức Công ty xây dựng theo cấu trúc chức nhằm phù hợp với lĩnh vực hoạt động Công ty − Hiện Hội đồng quản trị Công ty có thành viên, bao gồm Chủ tịch, phó chủ tịch thành viên Nhiệm kỳ năm Nhiệm kỳ chấm dứt vào năm 2018 − Ban kiểm soát: có thành viên, nhiệm kỳ năm Nhiệm kỳ chấm dứt vào năm 2018.Ban kiểm soát có trình độ chuyên môn đại học đại học Phân tích báo cáo tài công ty cổ phần Thế kỷ 21 Footer Page 10 of 145 Page Header Page 11 of 145 − Ban Tổng Giám đốc: gồm có Tổng giám đốc Phó Tổng giám đốc, có trình độ đại học đại học Các dự án xây dựng, môi giới: − Khu phức hợp hộ - văn phòng Thế Kỷ 21 − Khu dân cư Phước Long B - Quận − Khu dân cư Nam Sài Gòn (khu 9B - 7) − Khu dân cư Gò Sao − Khu du lịch Cam Ranh − KDL Điện Ngọc - Thế Kỷ 21 Phân tích báo cáo tài công ty cổ phần Thế kỷ 21 Footer Page 11 of 145 Page Header Page 12 of 145 − Mỏm Đá Chim mở rộng − Resort & Spa nước khoáng nóng Phong Điền − Khu du lịch Mũi Đá - Bình Thuận III PHÂN TÍCH CHỈ SỐ Năm 2012 2011 2010 2009 2008 Chỉ số Các tỷ lệ đánh giá khả toán Tỷ lệ lưu động CR 10.377512 10.299046 12.448886 5.0569777 4.606146 CR 20 10 CR 2012 2011 2010 2009 2008 NX: - Ý nghĩa: 10,377 đồng TSNH để đảm bảo cho 1đ NNH, đảo bảo cho khả toán nợ ngắn hạn nhanh - Nhận thấy CR năm 2010 cao nhất, sau năm 2012, điều cho thấy khả toán nợ công ty đến hạn trả giai đoạn 20102012 cao Với tình hình công ty vay vốn mở rộng sản xuất kinh doanh công ty lý tưởng cho ngân hàng - Giai đoạn năm 2008-2009, giai đoạn có CR thấp hơn, nhiên nhìn chung công ty có khả toán nợ đến hạn cao Phân tích báo cáo tài công ty cổ phần Thế kỷ 21 Footer Page 12 of 145 Page Header Page 13 of 145 Phân tích báo cáo tài công ty cổ phần Thế kỷ 21 Footer Page 13 of 145 Page ... nhìn chung công ty có khả toán nợ đến hạn cao Phân tích báo cáo tài công ty cổ phần Thế kỷ 21 Footer Page 12 of 145 Page Header Page 13 of 145 Phân tích báo cáo tài công ty cổ phần Thế kỷ 21 Footer... thiện đời sống cán nhân viên Công ty cổ đông Ngay từ Phân tích báo cáo tài công ty cổ phần Thế kỷ 21 Footer Page of 145 Page Header Page of 145 ngày đầu thành lập, Công ty tiến hành xây dựng hoàn... Tháp Bà, hai dự án mang lại nguồn thu ổn định cho Công ty năm tới − Năm 2006, Công ty Codona - Thế kỷ 21 đời, Công ty liên doanh Thế Kỷ 21 với Công ty Codona, bên góp 50% vốn nhằm xây dựng dự án
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Phân tích báo cáo tài chính Công ty thế kỉ 21, Tiểu luận Phân tích báo cáo tài chính Công ty thế kỉ 21, Tiểu luận Phân tích báo cáo tài chính Công ty thế kỉ 21

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay