Tiểu luận Những ảnh hưởng của toàn cầu hóa đến hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam

33 24 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:35

Header Page of 145 Mục lục LỜI MỞ ĐẦU I CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TOÀN CẦU HÓA Khái quát toàn cầu hóa a Khái niệm toàn cầu hóa b Lịch sử toàn cầu hoá Bản chất toàn cầu hóa Ý nghĩa toàn cầu hóa II CÁC TÁC ĐỘNG CỦA TOÀN CẦU HÓA KINH TẾ Tác động tích cực toàn cầu hoá kinh tế: Tác động tiêu cực toàn cầu hóa kinh tế III ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH TOÀN CẦU HÓA ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Tích cực: Tiêu cực: 10 IV CÁC GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 13 Điểm mạnh 13 Điểm yếu 14 Phương hướng phát triển doanh nghiệp Việt Nam 21 Các giải pháp phát triển doanh nghiệp Việt Nam .26 a DN cần làm để đạt điều kiện cần có cho hội nhập toàn cầu? 26 b Chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp lựa chọn trình toán cầu hóa: .28 KẾT LUẬN 32 Tài liệu tham khảo 33 Footer Page of 145 Header Page of 145 LỜI MỞ ĐẦU Trong bối cảnh hội nhập kinh tế giới,thì trình toàn cầu hóa trở thành xu khách quan có ảnh hưởng đến mặt đời sống xã hội văn hóa, kinh tế, vừa điều kiện,vừa kết cần thiết cho trình phát triển xã hội Ngày nay, Nhân loại có bước tiến dài đường phát triển mình,tuy nhiên có nhiều vấn đề mang tính toàn cầu nảy sinh,tác động không nhỏ đến đời sống quốc tế,cuộc sống tất người giới,không phân biệt màu da,chủng tộc hay tôn giáo Việt Nam vậy, đường hội nhập chủ động tích cực vào trình toàn cầu mà Đảng ta lựa chọn đường đắn,điều chứng minh rõ đạt nhiều năm vừa qua Nhưng nhìn nhận rằng,cũng quốc gia khác giới, phải chịu tác động từ vấn đề toàn cầu,những vấn đề gây nhiều nhức nhối đời sống xã hội,ảnh hưởng đến phát triển đất nước mặt kinh tế,trong thời buổi ngày nay, toàn cầu hóa làm cho cạnh tranh doanh nghiệp ngày khốc liệt người lao động sa thải lúc mặt khác có cạnh tranh có phát triển,toàn cầu hóa hội phát triển thị phần cho sản phẩm Việt Nam thúc đẩy thương mại phát triển toàn cầu hóa gì? Và ảnh hưởng đến doanh nghiệp Việt Nam sao? Chúng em xin trình bày “ Những ảnh hưởng toàn cầu hóa đến hoạt động doanh nghiệp Việt Nam” tiểu luận Footer Page of 145 Header Page of 145 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TOÀN CẦU HÓA I Khái quát toàn cầu hóa a Khái niệm toàn cầu hóa  Toàn cầu hóa khái niệm dùng để miêu tả thay đổi xã hội kinh tế giới, tạo mối liên kết trao đổi ngày tăng quốc gia, tổ chức hay cá nhân góc độ văn hóa, kinh tế, v.v quy mô toàn cầu  Toàn cầu hóa trình hình thành chỉnh thể thống toàn giới, ảnh hưởng tác động, xâm nhập lẫn xuyên biên giới lĩnh vực khác đời sống xã hội, trước hết chủ yếu lĩnh vực kinh tế phạm vi toàn cầu Toàn cầu hóa định nghĩa cách khách quan phụ thuộc qua lại không ngừng quốc gia cá nhân Sự phụ thuộc qua lại xảy lĩnh vực kinh tế, công nghệ, môi trường, văn hoá hay xã hội Rõ ràng cần phân biệt toàn cầu hoá kinh tế với khái niệm rộng toàn cầu hoá nói chung Đặc biệt phạm vi kinh tế, toàn cầu hoá dùng để tác động thương mại nói chung tự hóa thương mại hay "tự thương mại" nói riêng Cũng góc độ kinh tế, người ta thấy dòng chảy tư quy mô toàn cầu kéo theo dòng chảy thương mại, kỹ thuật, công nghệ, thông tin, văn hoá b Lịch sử toàn cầu hoá Toàn cầu hoá, theo nghĩa cổ điển, bắt đầu vào khoảng kỷ thứ 15, sau có thám hiểm hàng hải quy mô lớn Cuộc thám hiểm lớn lần vòng quanh giới Ferdinand Magellan thực vào năm 1522 Cũng việc xuất trục đường trao đổi thương mại châu Âu, châu Á, châu Phi châu Mỹ tượng gần Ngoài trao đổi hàng hoá vật chất, số giống đem trồng từ vùng khí hậu sang vùng khí hậu khác (chẳng hạn khoai tây, cà chua thuốc lá) Thuật ngữ "tự hoá" xuất để kết hợp học thuyết kinh tế thị trường tự tuyệt đối hủy bỏ rào cản việc lưu thông hàng hoá Thời kỳ bắt đầu dùng vàng làm Footer Page of 145 Header Page of 145 tiêu chuẩn hệ thống tiền tệ (bản vị vàng) tự hoá kỷ thứ 19 thường thức gọi "thời kỳ đầu toàn cầu hoá" "Thời kỳ đầu toàn cầu hoá" rơi vào thoái trào bắt đầu bước vào Chiến tranh giới lần thứ nhất, sau sụp đổ hẳn xảy khủng hoảng vị vàng vào cuối năm 1920 đầu năm 1930 Kể từ Chiến tranh giới lần thứ hai, Vòng đàm phán thương mại GATT khởi xướng, đặt lại vấn đề toàn cầu hoá từ dẫn đến loạt hiệp định nhằm gỡ bỏ hạn chế "thương mại tự do" Vòng đàm phán Uruguay đề hiệp ước thành lập Tổ chức thương mại giới hay WTO, nhằm giải tranh chấp thương mại Các hiệp ước thương mại song phương khác, bao gồm phần Hiệp ước Maastricht châu Âu Hiệp ước mậu dịch tự Bắc Mỹ (NAFTA) ký kết nhằm mục tiêu giảm bớt thuế quan rào cản thương mại Từ thập kỷ 1970, tác động thương mại quốc tế ngày rõ rệt, mặt tích cực lẫn tiêu cực Bản chất toàn cầu hóa  Với tính cách xu lịch sử, toàn cầu hoá định phát triển mạnh mẽ, mang tính bước ngoặt lực lượng sản xuất thời đại cách mạng khoa học công nghệ  Toàn cầu hoá vừa mang chất khách quan, vừa chứa đựng tính chất tự tư bản; vừa tích cực vừa tiêu cực; vừa đem lại thời cơ, thuận lợi nguy cơ, thách thức quốc gia dân tộc, nước phát triển phát triển  Toàn cầu hoá trình vừa hợp tác rộng mở, vừa đấu tranh gay gắt, phức tạp quốc gia, tập đoàn, cộng đồng, cá nhân với  Để bảo vệ lợi ích quốc gia trình tham gia toàn cầu hoá, nước giới triển khai mạnh mẽ trình khu vực hoá Footer Page of 145 Header Page of 145 Ý nghĩa toàn cầu hóa Thuật ngữ toàn cầu hóa xuất vào năm 1950, với phổ biến phương tiện vận tải có động gia tăng trao đổi thương mai; thức sử dụng rộng rãi từ năm 1990 kỷ XX "Toàn cầu hóa" có nghĩa là:  Sự hình thành nên làng toàn cầu — tác động tiến lĩnh vực tin học viễn thông, quan hệ khu vực giới ngày gần gũi hơn, cộng với gia tăng không ngừng trao đổi mức độ cá nhân hiểu biết lẫn tình hữu nghị "công dân giới", dẫn tới văn minh toàn cầu  Toàn cầu hoá kinh tế — "thương mại tự do" gia tăng quan hệ thành viên ngành công nghiệp khu vực khác giới (toàn cầu hoá kinh tế) ảnh hưởng đến chủ quyền quốc gia phạm vi kinh tế  Tác động tiêu cực tập toàn đa quốc gia tìm kiếm lợi nhuận — việc sử dụng phương tiện luật lệ tài mạnh mẽ tinh vi để vượt qua giới hạn tiêu chuẩn luật pháp địa phương hòng lợi dụng nhân công dịch vụ vùng phát triển chưa đồng lẫn  Sự lan rộng chủ nghĩa tư từ quốc gia phát triển sang quốc gia phát triển  TCH thúc đẩy mạnh, nhanh phát triển đặc biệt xã hội hóa LLSX đưa lại tăng trưởng kinh tế cao  TCH thúc đẩy tăng trưởng thương mại giới  TCH thúc đẩy tăng trưởng đầu tư trực tiếp nước hợp tác doanh nghiệp  TCH thúc đẩy gia tăng lưu thông quốc tế vốn Footer Page of 145 Header Page of 145 II CÁC TÁC ĐỘNG CỦA TOÀN CẦU HÓA KINH TẾ Các đặc trưng toàn cầu hoá mà nêu nói nên điều toàn cầu hoá phát triển mở rộng mạnh mẽ, xu khách quan thời đại, quốc gia dù muốn hay không phải lao vào chơi có tính hai mặt Các quốc gia tích cực để làm “trong sáng” trình toàn cầu hoá kinh tế gặt hái lợi ích mà mạng lại không ngừng thúc đẩy lên cách mạnh mẽ Nhưng vấn quan trọng đặc làm để vận dụng cách triệt để lợi ích mà mang lại? Điều dễ khó Một yếu tố nguyên nhân quan trọng cho thành công quốc gia tham gia trình là: Cần phải biết xác định tác động tích cực mà mang lại để phát huy trở thành mạnh xác định mặt tiêu cực để hạn chế cách tối thiểu ảnh hưởng tới nền kinh tế, trị mình.vậy đâu tác đọngtích cực đâu tác động tiêu cực nó, điều làm sáng tỏ phần Tác động tích cực toàn cầu hoá kinh tế: Mặt tích cực toàn cầu hoá kinh tế thẻ chỗ:  Trước hết thông qua tự hóa thương mại thu hóa đầu tư chuyển dao công nghệ, tạo hội cho phát triển kinh tế toàn cầu nói chung quốc gia nói riêng  Thứ hai, thúc đẩy trình cạnh tranh hang hóa, dịch vụ, buộc kinh tế phải chuyển dịch cấu kinh tế cho phù hợp, mở rộng kinh tế thị trường, cải tiến kỹ thuật, tăng suất lao động, hiệu kinh doanh  Thứ ba, tạo môi trường thuận lợi việc nắm bắt thông tin, tri thức mới, giao lưu văn hóa giới sở quốc gia buộc phải cải cách hệ thống tài chính, ngân hang, chuẩn hóa tài quốc gia nâng cao lực cạnh tranh Footer Page of 145 Header Page of 145  Thứ tư, làm gia tăng phụ thuộc lẫn thúc đẩy phát triển, tính xã hội hóa lực lượng sản xuất, đưa kinh tế toàn cầu hóa phát triển mức ngày cao Tác động tiêu cực toàn cầu hóa kinh tế Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, toàn cầ hóa kinh tế bộc lộ mặt tiêu cực:  Thứ nhất, khiến cho phụ thuộc lẫn nước ngày tăng, dễ dẫn tới tình trạng chủ quyền quốc gia bước bị suy giảm không bên lĩnh vực kinh tế mà bên lĩnh vực trị, văn hóa, đặc biệt nước chậm phát triển; đồng thời, làm gia tăng tính phụ thuộc vốn công nghệ… với bên ngoài, mà phụ thuộc dễ gây tác động dây chuyền tiêu cực kinh tế giới (tính lan truyền nhanh mạnh khủng hoảng kinh tế)  Thứ hai, tạo phân hóa xã hội ngày sâu sắc hơn, khoảng cách giàu nghèo ngày tăng tệ nạn xã hội, tội phạm buôn lậu quốc tế có hội môi trường để gia tăng  Thứ ba, kéo tình trạng làm giảm môi trường sinh thái, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sống nhân loại  Thứ tư, phân phối không lợi ích thu từ trình toàn cầu hóa kinh tế tất yếu dẫn đến mâu thuẫn quốc gia Với ưu vượt trội hẳn tiềm lực tài trình độ khoa học – công nghệ so với nước phát triển, nước tư khống chế cục diện kinh tế toàn cầu Mâu thuẫn thể rõ qua biểu tình rầm rộ, chí dẫn đến bạo loạn đẫm máu đường phố số nước nhằm phản đối bất bình đẳng trình toàn cầu hóa kinh tế  Thứ năm, tác động toàn cầu hóa kinh tế mặt tiêu cực trị: Quá trình toàn cầu hóa kinh tế tăng cường quốc gia nước bị hạn chế thu hẹp cách tương đối thúc đẩy nguồn vồn đầu vào hình thành “bong bóng xà phòng”, nguyên nhân gây khủng hoảng tài tiền tệ phạm vi rộng lớn; khoảng cách giàu nghèo giới Footer Page of 145 Header Page of 145 quốc gia ngày mở rộng hơn; môi trường toàn cầ hóa điều thuận lợi cho nước phương tây tiến hành chiến tranh kinh tế, chiến tranh tâm lý, “diễn biến hòa bình” buộc nước chậm phát triển theo áp đặt họ Như vậy, toàn cầu hóa kinh tế trình phức tạp, đầu mâu thuẫn; nước phát triển nước phát triển, trung tâm ngoại vi, Bắc Nam, tăng trưởng kinh tế tiến công xã hội, … Hiện toàn cầu hóa diễn chiều hướng trái ngược nhau, xu hướng tự hóa kinh tế đồng hành với xu hướng bảo hộ mậu dịch, toàn cầu hóa liền với phản toàn cầu hóa, phát triển đồng hành với nhân tố phát triển Đúng văn kiện Đại hội IX Đảng ta khẳng định: “toàn cầu hóa xu khách quan lôi ngày nhiều nước tham gia xu bị số nước phát triển tập đoàn kinh tế tư xuyên quốc gia chi phối chứa đựng nhiều mâu thuẫn vừa có mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực, vừa có hợp tác vừa có đầu tranh” III ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH TOÀN CẦU HÓA ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Tích cực: Hội nhập kinh tế quốc tế, toàn cầu hóa tạo hội thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam Những hội kể đến là: Có thị trường rộng lớn để tiêu thụ sản phẩm sản xuất trình công nghiệp hóa, đại hóa; thu hút vốn đầu tư từ nhà đầu tư nước ngoài, nguồn viện trợ phát triển nước định chế tài quốc tế Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) ; có điều kiện tiếp nhận công nghệ sản xuất công nghệ quản lý thông qua dự án đầu tư Footer Page of 145 Header Page of 145  Thị trường rộng lớn Thị trường bao gồm thị trường tiêu thụ thị trường yếu tố sản xuất Trong giao lưu thương mại thị trường rộng lớn hội để doanh nghiệp tăng doanh thu lợi nhuận từ việc buôn bán, trao đổi sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, … cho thị trường nước khác giới Đặc biệt Việt Nam thành viên tổ chức thương mại giới WTO vướng mắc hàng rào bảo hộ: phi thuế quan, phần giải tỏa Các nước tham gia vào sân chơi phải mở cửa thị trường để hàng hóa, sản phẩm giao lưu buôn bán tự do, dễ dàng Do đó, Các doanh nghiệp Việt Nam lựa chọn sử dụng nguồn đầu vào có chất lượng, giá hợp lý, tiết kiệm chi phí sản xuất…  Thu hút vốn đầu tư, nguồn tài trợ từ nước Các doanh nghiệp Việt nam thường xuyên đối mặt với khả tài hạn hẹp tiềm lực vốn đất nước chư đủ mạnh Quá trình toàn cầu hóa với sóng đầu tư mạnh mẽ chủ đầu tư nước ngoài, nguồn tài trợ vốn từ tổ chức lớn Ngân hàng giới (WB),…là hội rõ ràng để doanh nghiệp Việt giải tỏa khát vốn lâu  Có điều kiện tiếp nhận công nghệ sản xuất trình độ quản lý tiên tiến, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.Thông qua dự án, hợp đồng hợp tác kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam có hội tiếp cận với công nghệ, máy móc đại, cách quản lý tiên tiến Trong thời đại bùng nổ khoa học công nghệ ngày nay, thêm vào thuận lợi toàn cầu hóa doanh nghiệp dễ dàng đổi công nghệ sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm, công xuất sản xuất, nâng cao trình độ quản lý,…  Cơ hội khẳng định vị doanh nghiệp Sự phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin, Một giới kết nối, bảo hộ thương hiệu quan tâm, hình thức quảng cáo quảng bá sản phẩm, dịch vụ đa dạng phong phú Đây hội rõ nét để doanh nghiệp khẳng định vị thế, quảng bá, nâng tầm hình ảnh trường quốc tế, với bè bạn nước Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 Ví dụ: nhãn hiệu cà phê Trung Nguyên, may mặc Việt Tiến, Viettell thương hiệu có vị riêng  Cơ hội giao lưu hợp tác, trao đổi học hỏi với doanh nghiệp khác giới  Toàn cầu hóa tạo hội cho doanh ngiệp giao lưu văn hóa, học hỏi kinh nghiệm, hợp tác quốc tế với giới, với doanh nghiệp khác không mà nước Tiêu cực:  Doanh nghiệp xuất Việt Nam không đối xử cách công VN 70% dân cư sinh sống khu vực nông thôn mà lĩnh vực sản xuất nông nghiệp Trong cấu xuất khẩu, mặt hàng chủ yếu chiếm tỷ trọng không nhỏ mặt hàng nông phẩm (Thủy sản, Gạo, cà phê, tiêu, điều, cao su, rau quả…) Các sản phẩm xuất hầu hết dạng thô sơ chế, giá trị thu thấp Bên cạnh đó, mặt hàng vấp phải hàng rào hàng bảo hộ gay gắt từ nước Khi gia nhập WTO, sân chơi cho bình đẳng, tự do, hàng hóa lợi quốc gia trao đổi, mua bán thuận lợi Lật lại lịch sử đời 1995, WTO phớt lờ vấn đề nước phát triển xúc nông nghiệp Mỹ Liên minh châu Âu trì chế độ bảo hộ dạng trợ cấp nông nghiệp mức cao (khoảng 300 tỷ USD/năm) khiến cho giá trị nông sản xuất họ thấp mức giá sản xuất quốc gia phát triển Điều làm cho doanh nghiệp xuất nông sản cạnh tranh Hội nghị Seattle năm 1999 đánh dấu bước ngoặt: lần đầu tiên, nước phát triển đương đầu với nước phát triển bác bỏ đề xuất họ mở v.ng đàm phán tự hoá thương mại (mang tên vòng Thiên niên kỷ) Trong đó, bên hội nghị, tổ chức xã hội dân giới xuống đường biểu tình ạt, phản kháng WTO Thông qua hội nghị Doha năm 2001, tuyên bố khai mạc vòng đàm phán “về phát triển” xác định “đặt nhu cầu lợi ích nước phát triển vào trung tâm chương tr.nh làm việc”, “thương mại quốc tế giữ vai trò to lớn việc đẩy mạnh phát triển kinh tế giảm bớt đói nghèo” Dù đặt chữ ký tuyên bố này, nhiều nước phía Nam tỏ hoài nghi lời hứa phía Bắc, họ có lý Một lần nữa, nước phát triển nuốt lời cam kết họ, trước tiên hồ sơ nông nghiệp Năm 2002, Mỹ đạo luật tăng trợ 10 Footer Page 10 of 145 Header Page 19 of 145 chuyển ) Xác lập hệ thống mang tính chất "phi vụ” chưa hình thành chiến lược kênh phân phối chuẩn So với nhiều công cụ cạnh tranh khác, hệ thống kênh phân phối hầu hết doanh nghiệp Việt Nam chưa quan tâm mức tồn nhiều hạn chế Đối với doanh nghiệp Nhà nước, kênh phân phối mang nhiều dấu ấn thời kỳ bao cấp Đối với doanh nghiệp quốc doanh, phận tổ chức kênh phân phối theo kiểu trao đổi đơn (bên mua bên bán quan hệ với lần), phận khác tổ chức kênh phân phối theo kiểu tự nhiên, tác động quản lý điều khiển theo hướng có mục tiêu  Chiến lược truyền tin xúc tiên hỗn hợp Hoạt động xúc tiến hỗn hợp doanh nghiệp trình độ thấp, giản đơn không mang lại hiệu thiết thực Nhiều doanh nghiệp dừng lại mức in ấn phát hành tờ rơi giới thiệu doanh nghiệp Có doanh nghiệp xây dựng chương trình xúc tiến hỗn hợp để giới thiệu sản phẩm cho khách hàng Chi phí dành cho quảng cáo thấp, 1% doanh thu nhỏ so với doanh nghiệp nước Coca Cola 20% Sony l0%, chất lượng quảng cáo yếu thiếu chuyên gia lĩnh vực Hình thức quảng cáo doanh nghiệp chủ yếu xuất tập catalogue, brochure với nội dung đơn điệu, không mang dấu ấn quảng cáo cho thị trường hoạt động kinh doanh doanh nghiệp  Thứ năm, khả liên kết, hợp tác, chia sẻ thông tin doanh nghiệp kém, chí Trên giới, việc liên kết để tạo thành tập đoàn khổng lồ có sức mạnh chi phối thị trường tiến hành từ lâu Thế Việt Nam, điều dường không nhiều doanh nghiệp quan tâm Vẫn kiểu mạnh làm Dường lối làm ăn theo kiểu manh mún, nhỏ lẻ ngấm sâu vào tâm lý nhiều doanh nghiệp Việt Nam Câu tục ngữ xưa: “Buôn có bạn, bán có phường” dường ngày không nhiều DN coi trọng lối tư ngắn hạn Hậu nhiều hội lớn bị bỏ qua đối tác nước đặt 19 Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 hàng lớn DN khả đáp ứng, lại không chịu liên kết với DN khác làm Mới việc giá cà phê liên tục giảm khiến DN cà phê nước ta bị thiệt hại nặng, DN ta thiếu liên kết với nên để nhà nhập nước có hội lũng đoạn thị trường, làm giá Ông Lương Văn Tự, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê, ca cao Việt Nam cho biết: “Hiện Hiệp hội có 146 DN việc liên kết với kém, DN chọn phương thức bán hàng có lợi cho DN mình, phối hợp để điều tiết lượng hàng bán ra, điều tiết thị trường Thậm chí, việc “gà nhà đá nhau” chuyện Chuyện DN cố tình bán phá giá thị trường, làm ảnh hưởng tới việc kinh doanh DN khác chứng lối làm ăn tư lợi”.Việc DN không chịu liên kết với có nhiều lý do, sợ lộ thị trường, khách hàng, lộ thông tin; ngư dân không chịu liên kết, không kết nối đàm sợ lộ ngư trường… Đó lối suy nghĩcách nhìn ngắn hạn, thấy lợi ích trước mắt mà không thấy lợi ích dài hạn việc liên kết DN Bởi lẽ, kinh doanh giới sôi động chuyển biến không ngừng với đầy rủi ro không hội đòi hỏi chia sẻ thông tin lớn DN Lối làm ăn theo kiểu win – win, có nghĩa hai thắng lối làm ăn nên phát huy để hưởng lợi chia sẻ khó khăn.Chuyên gia tài Bùi Kiến Thành cho rằng, liên kết lại thành khối tạo thành sức mạnh to lớn, DN đơn thương độc mã khó vươn thị trường giới thành công Trong hoạt động sản xuất kinh doanh DN, gặp khó khăn nhu cầu liên kết DN trở nên cấp thiết hết Ông Lê Tiến Trường, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam chia sẻ: “Trước đây, thời điểm thuận lợi, nhu cầu liên kết DN ngành dệt may không rõ ràng, khó khăn (của kinh tế – PV), liên kết trở thành xu tất yếu để giảm bớt rủi ro chia sẻ kinh nghiệm” Đại diện Hiệp hội chè cho biết, bình thường, DN thuộc hiệp hội khái niệm liên kết với nhau, chí dè chừng, cảnh giác nhau; bị đối tác nước điều tra kiện bán phá giá, DN “thân” lạ, liên kết, chia sẻ với cách tự nhiên Rõ ràng, biết liên kết với để vượt khó điều tốt, 20 Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 dừng lại Các DN cần phải nhận thức lợi ích to lớn liên kết để coi nhu cầu tự nhiên, thiết yếu trình thâm nhập chiếm lĩnh thị trường, “một làm chẳng nên non” OPEC (Hiệp hội Quốc gia xuất dầu mỏ) ví dụ điển hình sức mạnh to lớn liên kết Nhờ liên kết chặt chẽ mà OPEC thao túng thị trường dầu mỏ giới, thu lợi nhuận khổng lồ cho quốc gia thành viên Hay học liên kết tập đoàn, thương hiệu mạnh nước vào Việt Nam để chiếm lĩnh thị trường cần DN nghiên cứu kỹ Ông Phan Hữu Đễ, TTK Hiệp hội Cà phê, ca cao Việt Nam cho rằng: “Giờ lúc DN cần phải liên kết với thành khối để đối phó với việc làm giá, với lượng cà phê năm cần phải tính toán thời điểm bán cho phù hợp Tới đây, định hướng Hiệp hội yêu cầu DN phải thông báo cập nhật thường xuyên lượng bán có cân đối điều hòa lượng bán để tránh tình trạng làm nay” Các điểm yếu trầm trọng, rõ ràng không khắc phục có hiệu có ảnh hưởng xấu ngày lớn kết kinh doanh doanh nghiệp Phương hướng phát triển doanh nghiệp Việt Nam  Tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, cải cách thủ tục hành sách tài theo hướng tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, minh bạch, ổn định, thông thoáng cho DN dịch vụ phát triển kinh doanh phát triển Về hoàn thiện khung khổ pháp lý: Việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật nói chung khung khổ pháp luật kinh tế nói riêng theo hướng công dân, tổ chức quyền làm pháp luật không cấm Nhà nước đảm bảo khung pháp lý cho hoạt động đòi hỏi tất yếu Giai đoạn năm tới, kinh tế bước vào giai đoạn hội nhập sâu vào kinh tế giới khu vực, triển khai thực cam kết song phương đa phương kinh tế, tạo nên môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch, ổn định, thông thoáng sở hệ thống pháp lý đầy đủ, ổn định tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển số lượng chất lượng, thu hút thêm nguồn vốn cho đầu tư phát triển 21 Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145  Đẩy mạnh cải cách hành chính: Mặc dù đạt số thành tựu bước đầu việc cải cách hành chính, nhìn chung công tác hành nước ta tồn nhiều bất cập, lực máy nhà nước khâu yếu, chậm thay đổi nhất, thể mặt như: nhận thức máy nhà nước nói chung chuyển biến không đồng Trung ương địa phương, quan cấp có liên quan, chậm nhiều so với thay đổi hệ thống văn quy phạm pháp luật thực tiễn phong phú, động năm qua; thái độ tâm lý làm việc, phương thức công cụ quản lý quan có liên quan chưa có thay đổi cách rõ nét để phù hợp với chế, sách mới; tính khoa học, chuyên môn, chuyên nghiệp theo chế thị trường công việc quan nhà nước thấp; phận công cụ cần thiết thực Luật Doanh nghiệp nói riêng, hỗ trợ quản lý phát triển doanh nghiệp nói chung chưa xây dựng, củng cố tăng cường quy định Đẩy mạnh việc nghiên cứu áp dụng biện pháp giảm chi phí khởi doanh nghiệp đến mức cạnh tranh so với nước khu vực tổ chức thường xuyên trì đối thoại trực tuyến với doanh nghiệp, qua doanh nghiệp nhận tham vấn kinh doanh, nộp hồ sơ, thực thủ tục hoàn thuế khai thác thông tin sơ cấp cách nhanh rẻ nhất; giảm nhẹ thủ tục đăng ký kinh doanh thông qua việc thiết lập hệ thống nối mạng đăng ký kinh doanh toàn quốc  Chính sách tài chính: Điều chỉnh hệ thống thuế phù hợp nhằm khuyến khích khởi doanh nghiệp, khuyến khích phát triển kinh doanh nhỏ tạo việc làm Đồng thời, thực đổi chế độ kế toán, thống kê theo hướng đơn giản hoá, khuyến khích doanh nghiệp tự kê khai nộp thuế Sửa đổi quy định Thuế Giá trị gia tăng, Thuế Xuất nhập theo hướng xác định tiêu chí minh bạch, rõ ràng, phù hợp với hiệp định song phương đa phương mà Việt Nam tham gia ký kết quy tắc hội nhập 22 Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 Thực sách phù hợp để cải thiện tình trạng thiếu mặt sản xuất, đồng thời bảo vệ môi trường Trong nhiều DNNN giao đất sử dụng hiệu quả, đất đai bỏ hoang sử dụng không mục đích, DN (trong chủ yếu doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân) lại gặp nhiều khó khăn việc tìm kiếm mặt kinh doanh với chi phí lớn Ngay doanh nghiệp có mặt sản xuất việc lo đủ thủ tục cần thiết để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, để chấp, cầm cố đòi hỏi phải tốn nhiêu công sức tiền bạc Điều góp phần hạn chế nguồn vốn đầu tư vốn hạn hẹp doanh nghiệp Nhằm giải vấn đề mặt cho sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, Luật Đất đai 2003 Nghị định hướng dẫn Chính phủ số 180/2004/NĐ-CP, 181/2004/NĐ-CP, 188/2004/NĐ-CP , quy định số vấn đề cụ thể Nhưng đến nay, việc thực quy định Luật Đất đai 2003 Nghị định hướng dẫn triển khai gặp nhiều khó khăn Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp việc tiếp cận đất sử dụng quyền sử dụng đất làm tài sản chấp, cầm cố vay vốn từ tổ chức tín dụng Nghiên cứu, ban hành sách khuyến khích phát triển quỹ dành cho DN, tăng cường khả tiếp cận nguồn vốn tín dụng cho DN Trong ngân hàng thương mại cho họ không thiếu vốn vay, có nhiều DN xây dựng kế hoạch khả thi thuyết phục ngân hàng cho vay vốn Còn doanh nghiệp lại cho họ khó khăn việc tiếp cận vay vốn tín dụng Vấn đề cung cầu chưa gặp vai trò Nhà nước hỗ trợ tạo điều kiện để cung cầu tiền cho sản xuất - kinh doanh gặp Cụ thể là: Về phía DN, Nhà nước hỗ trợ đào tạo cho doanh nghiệp có khả lập kế hoạch kinh doanh có tính khả thi để thuyết phục ngân hàng cho vay vốn; khuyến khích doanh nghiệp góp vốn hình thành quỹ tự giúp nhau… Về phía ngân hàng, Nhà nước cần nghiên cứu áp dụng sách ưu đãi, bảo đảm lợi nhuận mà ngân hàng thương mại thu từ khoản vay khách hàng DN 23 Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 Xúc tiến phổ biến thông tin, kỹ thuật - công nghệ tới DN,, nâng cao lực doanh nghiệp việc xác định, lựa chọn thích ứng với công nghệ.Thiếu thông tin rào cản lớn cho việc phát triển nâng cao lực cạnh tranh DN Vì vậy, kỳ kế hoạch tới, cần tập trung nguồn lực cần thiết cho việc thiết lập hệ thống thu thập xử lý thông tin hỗ trợ doanh nghiệp Bên cạnh đó, cần khuyến khích việc hợp tác chia sẻ công nghệ doanh nghiệp có quy mô khác nhau, phát triển có hiệu chương trình nghiên cứu có khả ứng dụng thương mại, khuyến khích phát triển mô hình liên kết viện nghiên cứu, trường đại học, trường kỹ thuật với doanh nghiệp  Khuyến khích DN tham gia vào liên kết ngành cấp hỗ trợ phát triển hiệp hội doanh nghiệp Nhìn chung, giới việc liên kết doanh nghiệp đề cập hình thức hiệp hội doanh nghiệp, liên kết chùm (cluster) Tuy nhiên, Việt Nam hình thức phát triển mức hạn chế hiệu hoạt động chưa cao Do đó, cần có sách phù hợp để khuyến khích phát triển hiệp hội theo hướng trợ giúp đào tạo cán hội; Bộ, quan ngang Bộ hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để hội tham gia hoạt động thuộc ngành, lĩnh vực quản lý Bộ theo quy định pháp luật, tổ chức lấy ý kiến hội để hoàn thiện quy định quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực; trợ giúp phát triển chùm công nghiệp ngành công nghiệp phụ trợ; khuyến khích phát triển liên kết DN với tổ chức nghiên cứu giáo dục có trình độ phát triển cao thông qua sách trợ giúp phù hợp  Thực trợ giúp có trọng điểm để tăng cường khả cạnh tranh số ngành hàng mà Việt Nam có lợi Theo kinh nghiệm nhiều nước, tất Chính phủ có nguồn ngân sách hạn chế, nhu cầu trợ giúp doanh nghiệp nói chung DN nói riêng lớn nhìn chung vượt khả Chính phủ Trong giai đoạn định, quốc gia lựa chọn số lĩnh vực mà quốc gia có lợi để tập trung phát triển Đối với Việt Nam, điều kiện hạn chế tài cho hoạt động trợ giúp DN, 24 Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 phải kiên định với nguyên tắc trợ giúp có trọng điểm, việc trợ giúp thực với số doanh nghiệp, đảm bảo sau nhận trợ giúp, doanh nghiệp có khả cạnh tranh Hoạt động trợ giúp DN cần tránh xu hướng chia trợ giúp mà doanh nghiệp nhận không giải khó khăn doanh nghiệp làm trước  Khuyến khích phát triển thị trường dịch vụ phát triển kinh doanh theo định hướng kinh tế thị trường, tách chức trực tiếp cung cấp dịch vụ khỏi chức quản lý nhà nước quan quản lý nhà nước Để đạt mục tiêu phát triển DN cần thực bước phù hợp để khuyến khích phát triển thị trường dịch vụ phát triển kinh doanh (cả phía cung tức khuyến khích phát triển doanh nghiệp, cá nhân hoạt động lĩnh vực tư vấn, đào tạo… phía cầu tức tuyên truyền, tạo cho doanh nghiệp, cá nhân xã hội có thói quen sử dụng dịch vụ tư vấn); bước tách chức trực tiếp cung cấp dịch vụ khỏi chức quản lý nhà nước Các quan nhà nước hoàn toàn tập trung vào việc xây dựng sách thực vai trò xúc tiến, hỗ trợ, giám sát quản lý chất lượng dịch vụ cung cấp thị trường  Phát triển văn hoá doanh nghiệp, văn hoá kinh doanh, khuyến khích khởi doanh nghiệp Nhằm khơi gợi tinh thần kinh doanh, phát triển văn hoá doanh nghiệp, cần thiết phải triển khai hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến tinh thần doanh nghiệp, ý chí kinh doanh làm giàu tới đối tượng, đặc biệt thí điểm thực việc đưa học kinh doanh vào chương trình học trường phổ thông, đại học, dạy nghề; đẩy mạnh triển khai trợ giúp đào tạo khởi doanh nghiệp Khi kinh tế thị trường phát triển, đòi hỏi doanh nghiệp, doanh nhân phải có đạo đức kinh doanh, có hiểu biết pháp luật, có ý thức tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm với toàn xã hội,… Những coi văn hoá kinh doanh Ở Việt Nam nay, bên cạnh phận doanh nghiệp hiểu biết pháp luật cố tình vi phạm, diễn tình trạng số 25 Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp kiến thức pháp luật nên vô tình vi phạm pháp luật trình hoạt động Vì vậy, phát triển văn hoá kinh doanh khía cạnh cần quan tâm nhiều công phát triển DNNVV giai đoạn tới  Tăng cường phối hợp quan trợ giúp phát triển DN Nhằm nâng cao hiệu hoạt động phát triển DN, Chính phủ cải thiện tình hình điều phối thực hoạt động trợ giúp phát triển DN thông qua tăng cường vai trò đạo Hội đồng Khuyến khích phát triển DN hoạt động Tổ công tác liên Bộ, để phân định trách nhiệm Bộ, quan Trung ương với địa phương việc phát triển DN phối hợp quan việc triển khai thực nhiệm vụ giao; thực phân cấp mạnh cho địa phương triển khai hoạt động phát triển DN; giao cho hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức tư vấn, đào tạo trực tiếp triển khai chương trình trợ giúp phát triển DN Các giải pháp phát triển doanh nghiệp Việt Nam a DN cần làm để đạt điều kiện cần có cho hội nhập toàn cầu? Trong bối cảnh toàn cầu hóa, Việt Nam thành viên Tổ chức Thương mại giới, doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với đối thủ (các công ty xuyên quốc gia, đa quốc gia có tiềm lực tài chính, công nghệ, kinh nghiệm lực cạnh tranh cao), phải cạnh tranh liệt điều kiện (thị trường toàn cầu với nguyên tắc nghiêm ngặt định chế thương mại luật pháp quốc tế) Nói cách khác, doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với thách thức thật to lớn  Một là, nâng cao trình độ học vấn, hiểu biết kinh tế – xã hội, văn hóa, luật pháp… cho chủ doanh nghiệp, quản lý người lao động doanh nghiệp., tới 43,3% chủ doanh nghiệp có trình độ học vấn trung học phổ thông, số có trình độ thạc sỹ trở lên chiếm 2,99% Vì vậy, giáo dục – đào tạo cần trang bị học vấn trình độ cử nhân tri thức kinh tế – xã 26 Footer Page 26 of 145 Header Page 27 of 145 hội, văn hóa, pháp luật… cho chủ doanh nghiệp, giám đốc, cán quản lý doanh nghiệp người lao động  Hai là, tăng cường lực chủ doanh nghiệp, giám đốc cán quản lý doanh nghiệp quản trị kinh doanh, quản trị chiến lược Trong điều kiện, doanh nhân cần thường xuyên cập nhật tri thức mới, kỹ cần thiết (kỹ quản trị cạnh tranh, kỹ lãnh đạo doanh nghiệp, kỹ quản lý biến đổi, kỹ thuyết trình, kỹ đàm phán giao tiếp v.v…) để có đủ sức cạnh tranh thị trường tiếp cận kinh tế tri thức Để có đủ sức cạnh tranh lâu dài tự tin bước vào kinh tế tri thức, doanh nghiệp cần phải xây dựng chiến lược phát triển bền vững Trong đó, đặc biệt trọng đến chiến lược cạnh tranh kỹ mang tính chiến lược như: Quản trị chiến lược, quản trị rủi ro, tính nhạy cảm quản lý, phân tích kinh doanh, dự báo định hướng chiến lược phát triển…  Ba là, đa số doanh nghiệp Việt Nam có quy mô nhỏ, vốn ít, trình độ học vấn, kiến thức kinh doanh, hiểu biết luật pháp (nhất luật pháp quốc tế) không cao, trình độ tay nghề người lao động thấp… Trong điều kiện này, để thực chiến lược cạnh tranh cần phải thiết phải thực phương châm liên kết hợp tác để nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh thị trường Sự liên kết hợp tác phép tính cộng tổng số doanh nghiệp, mà tạo sức mạnh nhóm, tập đoàn kinh tế sản xuất kinh doanh (hoặc số) sản phẩm định thực chiến lược thương hiệu, xúc tiến thương mại quảng bá sản phẩm thị trường  Bốn là, tăng cường hỗ trợ phủ quan quản lý nhà nước vốn, chế, sách, luật pháp, xúc tiến thương mại, giáo dục – đào tạo, tư vấn thiết bị, công nghệ đại… cho doanh nghiệp Đồng thời, tăng cường vai trò hiệp hội, hội, câu lạc giám đốc tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ phát triển doanh nghiệp Năm là, xây dựng văn hóa doanh nghiệp Văn hóa có vai trò quan trọng phát triển, vừa mục tiêu vừa động lực phát triển kinh tế – xã hội Văn hóa doanh nghiệp, nói 27 Footer Page 27 of 145 Header Page 28 of 145 cách khái quát "đạo làm giàu", tức làm giàu cách có văn hóa: Làm giàu cho thân, làm giàu cho doanh nghiệp, làm giàu cho xã hội cho đất nước Sự giàu có trí tuệ, cải tính động sáng tạo giá trị xã hội mà doanh nhân, doanh nghiệp phải có Vì vậy, xây dựng văn hóa doanh nghiệp tạo môi trường văn hóa lành mạnh, tích cực động lực thúc đẩy sức sáng tạo sức cạnh tranh doanh nghiệp Chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp lựa chọn trình toán cầu hóa: Áp lực toán cầu hóa Thấp Cao Áp lực giảm chi phí b Cao Chiến lược toàn cầu Chiến lược xuyên quốc gia Thấp Chiến lược quốc tế Chiến lược đa quốc gia Đặc điểm chiến lược: Chiến lược Đa quốc gia Đặc điểm - Thành lập công ty nhiều nước (mỗi công ty có chiến lược riêng) - Có ý nghĩa: sức ép nội địa hóa cao sức ép giảm chi phí thấp - Định hướng đạt mức tối đa việc đáp ứng yêu cầu nội địa hóa - Họ cá biệt hóa cách rộng rãi sản phẩm cung cấp chiến lược marketing để đáp ứng điều kiện quốc gia khác * Nhược điểm - Không thể thực tính kinh tế theo quy mô - Không khai thác hiệu ứng đường cong kinh nghiệm - Không chuyển giao khả tạo khác biệt thị trường nước 28 Footer Page 28 of 145 Header Page 29 of 145 Xuyên quốc Hình thành sở hợp từ công ty từ nhiều quốc gia gia - Có ý nghĩa sức ép nội địa cao sức ép giảm chi phí cao - Họ áp dụng hiệu ứng học tập toàn cầu mô hình production – sản xuất linh hoạt - Hạ thấp chi phí nhờ vào tính kinh tế theo quy mô - Có khả khai thác hiệu ứng đường cong kinh nghiệm, tính kinh tế vị trí - Chiến lược tập trung vào nỗ lực chuyển giao kỹ cung cấp theo nhiều chiều công ty toàn giới - Khả cá biệt hóa việc cung cấp sản phẩm marketing thích hợp để đáp ứng yêu cầu nội địa hóa - Khó khăn việc thực vấn đề tổ chức 29 Footer Page 29 of 145 Header Page 30 of 145 Toàn cầu - Thực tiêu chuẩn hóa, sản xuất sản phẩm từ trung tâm phân phối thị trường toàn cầu - Các hoạt động sản xuất, marketing, R&D tập trung vào vài vùng thuận lợi - Có ý nghĩa sức ép nội địa hóa thấp sức ép giảm chi phí cao - Chiến lược thịnh hành ngành sản xuất hàng công nghiệp - Có khả khai thác hiệu ứng đường cong kinh nghiệm, tính kinh tế vị trí - Không đáp ứng yêu cầu nội địa hóa Quốc tế - Công ty mẹ kiểm soát chặt chiến lược sản xuất marketing - Có ý nghĩa: Khi sức ép nội địa hóa thấp sức ép giảm chi phí thấp - Chuyển giao kỹ sản phẩm chiều - Chuyển giao khả khác biệt đến thị trường nước - Yếu đáp ứng yêu cầu nội địa hóa - Khuynh hướng tập trung hóa chức phát triển sản phẩm R&D nước - Không thể thực tính kinh tế vị trí - Không khai thác hiệu ứng đường cong kinh nghiệm - Không thích hợp với ngành có áp lực chi phí cao 30 Footer Page 30 of 145 Header Page 31 of 145 Đầu tiên khẳng định nhiều doanh nghiệp nước ta lựa chọn phương thức xuất để thâm nhập thị trường quốc tế, nhờ ưu điểm phương thức mang lại Như biết: Xuất hoạt động bán sản phẩm thị trường nước (cách đơn giản nhất) Ưu điểm  Phù hợp với nhà sản xuất nhỏ, bắt đầu tham gia thị trường, thiếu kinh nghiệm, ngân sách eo hẹp  Chi phí quản lý thấp, toán nhanh  Tiết kiểm chi phí nhờ hiệu ứng đường cong kinh nghiệm tính kinh tế vị trí  Được ủng hộ quyền nhà nước chủ nhà  Không phải chuyển giao bí công nghệ Nhưng áp dụng phương thức lại có nhược điểm  Vấp phải rào cản thương mại  Chi phí vận tải cao, thời gian phân phối dài, lợi nhuận thu lại không cao phương thức khác  Bị ảnh hưởng tỷ giá hối đoái  Phụ thuộc vào nhà phân phối nước ngoài, có thông tin thị trường 31 Footer Page 31 of 145 Header Page 32 of 145 KẾT LUẬN Ở Việt Nam, nghiệp đổi chịu nhiều tác động từ xu toàn cầu hóa Một mặt, toàn cầu hóa đem lại cho Việt Nam nhiều hội hội nhập sâu, rộng vào đời sống kinh tế, trị, xã hội, văn hóa quốc tế Mặt khác, toàn cầu hóa đặt Việt Nam đứng trước hàng loạt thách thức mà toàn cầu hóa ngày bị lực tư tài nước tư chủ nghĩa thao túng Việc nhìn nhận hội thách thức có vai trò quan trọng kinh tế Việt Nam, đặc biệt cho doanh nghiệp Việt Nam trình hộ nhập kinh tế quốc tế Nó giúp doanh nghiệp nhìn nhận mặt yếu kém, phát huy mặt mạnh đồng thời học hỏi kinh nghiệm quý giá từ kinh tế phát triển Qua giúp doanh nghiệp tìm chỗ đứng cho đấu trường quốc tế Sự thành công doanh nghiệp nói riêng kinh tế Việt Nam nói chung khẳng định cách đắn chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế Đảng Nhà nước ta hoàn toàn đắn.Bên cạnh Đảng Cộng sản Việt Nam phải không ngừng nâng cao lĩnh trị lực lãnh đạo, làm tốt công tác xây dựng Đảng, máy tổ chức Đảng Nhà nước Có vậy, Việt Nam tránh nguy tụt hậu so với quốc gia khác “sân chơi chung toàn cầu” 32 Footer Page 32 of 145 Header Page 33 of 145 Tài liệu tham khảo Luanvan.net.vn Luanvan.co vi.wikipedia.org www2.hucmuaf.edu.vn www.vietcert.org www.doko.vn Và số trang thông tin khác 33 Footer Page 33 of 145 ... hưởng toàn cầu hóa đến hoạt động doanh nghiệp Việt Nam tiểu luận Footer Page of 145 Header Page of 145 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TOÀN CẦU HÓA I Khái quát toàn cầu hóa a Khái niệm toàn cầu hóa  Toàn. .. tranh” III ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH TOÀN CẦU HÓA ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Tích cực: Hội nhập kinh tế quốc tế, toàn cầu hóa tạo hội thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam Những hội kể đến là: Có... triển ,toàn cầu hóa hội phát triển thị phần cho sản phẩm Việt Nam thúc đẩy thương mại phát triển toàn cầu hóa gì? Và ảnh hưởng đến doanh nghiệp Việt Nam sao? Chúng em xin trình bày “ Những ảnh hưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Những ảnh hưởng của toàn cầu hóa đến hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam, Tiểu luận Những ảnh hưởng của toàn cầu hóa đến hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam, Tiểu luận Những ảnh hưởng của toàn cầu hóa đến hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay