Tiểu luận Một số ý kiến về phát triển hệ thống nông nghiệp tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội

12 87 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:35

Header Page of 145 ĐẶT VẤN ĐỀ Tại Việt Nam, từ lâu đời nông nghiệp hình thành phát triển Không thể phủ nhận vai trò nông nghiệp kinh tế nông nghiệp đời sống kinh tế xã hội quốc gia Tuy quốc gia nào, việc trì, phát triển sản xuất nông nghiệp vấn đề khó khăn, đặc biệt điều kiện kinh tế thị trường toàn cầu hóa ngày đặt yêu cầu cao chất lượng sản phẩm ngành Việt Nam nước xuất hàng đầu giới nhiều mặt hàng nông sản gạo, cà phê, hồ tiêu, loại thịt, trứng, thủy sản cá, tôm…Góp phần thực chủ trương phát triển nông nghiệp tương lai nước địa phương cần tìm giải pháp thích hợp cho phát triển kinh tế nông nghiệp địa phương Để làm điều bước cần phải ưu tiên giải pháp, biện pháp nhằm hoàn thiện, phát triển hệ thống nông nghiệp địa phương cách hợp lý, qua tận dụng lợi so sánh địa phương điều kiện tự nhiên, xã hội cho phát triển sản xuất nông nghiệp Xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn nói trên, lựa chọn đề tài tiểu luận: “Một số ý kiến phát triển hệ thống nông nghiệp thị xã Sơn Tây, Hà Nội” Footer Page of 145 Header Page of 145 Cơ sở lý luận hệ thống nông nghiệp 1.1 Khái niệm hệ thống nông nghiệp 1.1.1Khái niệm hệ thống Hệ thống tập hợp phần tử có quan hệ với tạo nên chỉnh thống vận động, nhờ xuất thuộc tính mới, thuộc tính gọi tính trồi Hệ thống tiến hành phân loại dựa vào dấu hiệu phân loại khác tùy theo mục đích nghiên cứu sau: - Phân loại theo mối quan hệ với môi trường hệ thống chia thành hệ thống đóng hệ thống mở Hệ thống đóng hệ thống quan hệ với môi trường, hệ thống mở hệ thống có quan hệ với môi trường - Phân loại theo độ đa dạng hệ thống chia thành hệ thống đơn giản hệ thống phức tạp - Phân loại theo phụ thuộc vào yếu tố thời gian quan hệ trạng thái hệ thống hệ thống chia thành hệ thống động (phụ thuộc vào thời gian) hệ thống tĩnh (không phụ thuộc vào thời gian) - Phân loại theo mức độ biểu cấu có hệ thống có cấu mở hệ thống hiện, hệ cấu hệ đa cấu - Phân loại theo tính chất thay đổi trạng thái hệt hống chia thành hệ ngẫu nhiên hệ tái định - Phân loại theo chế độ phân cấp, hệ phân cấp: hệ đem phân loại theo cấp số với hệ thống cho trước Phân cấp không bình đẳng quyền hạn, cso hệ thống cấp cấp Ngược lại hệ thống không phân cấp 1.1.2 Khái niệm hệ thống nông nghiệp Cho đến có nhiều định nghĩa hệ thống nông nghiệp: “Hệ thống nông nghiệp biểu không gian phối hợp ngành sản xuất kỹ thuật xã hội thực để thảo mãn nhu cầu Nó biểu tác động qua lại hệ thống sinh học – sinh thái mà môi trường tự nhiên đại diện hệ thống xã hội văn hóa, qua hoạt động xuất phát từ thành kỹ thuật.” - (Vissac 1979) Footer Page of 145 Header Page of 145 “Hệ thống nông nghiệp trước hết phương thức khai thác môi trường hình thành phát triển lịch sử, hệ thống sản xuất thích ứng với điều kiện sinh thái, khí hậu mọt không gian định đáp ứng với điều kiện nhu cầu thời điểm ấy.” - (Mozoyer 1986) “Hệ thống nông nghiệp thích ứng với phương thức khai thác nông nghiệp không gian định xã hội tiến hành, kết phối hợp nhân tố tự nhiên, xã hội, kinh tế kỹ thuật.” - (Touve, 1988) Tóm lại khái niệm hệ thống nông nghiệp xuất phát từ hai cách tiếp cận tiếp cận hệ thống nông trại nước nói tiếng Anh (Farming System) tiếp cận hệ thống nông nghiệp Pháp (Argicultural system) 1.1.3 Phân loại hệ thống nông nghiệp a Nông nghiệp du canh Nông nghiệp du canh thay đổi nơi sản xuất từ vùng sang vùng khác, từ khu đất sang khu đất khác độ phì đất nghèo kiệt Ở Việt Nam có hình thức nông nghiệp du canh chủ yếu là: - Du canh tiến triển: kiểu canh tác sử dụng triệt để độ phì đất, suất trông giảm sút mạnh canh tác liên tục không làm cỏ nhiều so với thu hoạch trồng nên người dân bỏ hẳn không sử dụng mảnh đất dời nơi khác - Du canh theo hình thức luân canh (du canh quay vòng): người dân canh tác từ đến năm, nơi đất tốt năm, thời gian bỏ hóa đến 10 năm trở lên - Du canh bổ trợ: Người dân canh tác nương rẫy mà biết canh tác ruộng lúa nước b Nông nghiệp du mục Du mục phương thức sản xuất nông nghiệp chủ yếu gắn liền với hệ thống chăn nuôi di chuyển liên tục từ vùng sang vùng khác c Nông nghiệp định canh - Nông nghiệp chuyên môn hóa Footer Page of 145 Header Page of 145 Là hệ thống nông nghiệp chuyên sản xuất hai loại sản phẩm định Do đặc điểm điều kiện tự nhiên, vị trí xã hội hay tập quán xã hội mà vùng hay đơn vị sản xuất với mục tiêu đạt hiểu kinh tế cao, phân công xã hội mà họ chuyên sản xuất hay hai sản phẩm - Nông nghiệp hỗn hợp Hệ thống nông nghiệp hỗn hợp hệ thống sản xuất bao gồm nhiều loại sản phẩm, có sản phẩm trồng trọt sản phẩm chăn nuôi Nông nghiệp hỗn hợp thể kết hợp chặt chẽ trồng trọt chăn nuôi, hai hệ thống trồng trọt chăn nuôi phối hợp nhịp nhàng, cân đối hỗ trợ cho để tạo nhiều sản phẩm - Nông nghiệp định canh vùng núi Việt Nam Nông nghiệp định canh miền núi hình thành từ lâu, thường tập trung chủ yếu vùng thung lũng phẳng, vùng cao nguyên phẳng, số vùng cao, dốc Có hai hình thức nông nghiệp định canh miền núi là: + Nông nghiệp định canh tưới: Đây hình thức canh tác hoàn toàn phục thuộc vào nước trời Người nông dân phải có kinh nghiệm mùa vụ gắn với khí hậu thời tiết địa phương để bố trí thời vụ trồng thích hợp + Nông nghiệp định canh tưới: Hình thức canh tác phụ thuộc vào chế độ mưa Cây trồng tưới chủ động hệ thống tưới tự chảy hệ thống thủy lợi (có hồ, đập, mương, máng, máy bơm…) d Nông nghiệp phát triển theo hướng công nghiệp - Sản xuất nông nghiệp không cần đất: Kỹ thuật thủy sinh kỹ thuật trồng dung dịch chất dinh dưỡng, không cần đất - Sản xuất Protein đơn bào - Sản xuất thực phẩm giống thịt - Chiết xuất thực vật xanh - Sản xuất tôm - Nông nghiệp công nghệ cao Footer Page of 145 Header Page of 145 1.1.4 Vai trò hệ thống nông nghiệp tái cấu ngành nông nghiệp Để tái cấu ngành nông nghiệp định hướng chung Nhà nước xây dựng phát triển vùng chuyên canh quy mô lớn theo hình thức trang trại, gia trại, khu nông nghiệp công nghệ cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế phổ biến an toàn vệ sinh thực phẩm, kết nối sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến, bảo quản tiêu thụ sản phẩm Đồng thời trì quy mô phương thức sản xuất đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế vùng sản phẩm, nhóm sản phẩm có nhu cầu nội địa lớn khả cạnh tranh trung bình sản phẩm chăn nuôi, đường mía… Những định hướng có liên hệ mật thiết đến thay đổi phát triển hệ thống nông nghiệp địa phương nước Ngược lại hệ thống nông nghiệp thay đổi tạo thay đổi cấu ngành nông nghiệp Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội thị xã Sơn Tây, Hà Nội Thị xã Sơn Tây cửa ngõ phía Tây Thủ đô Hà Nội với toạ độ địa lý 210 vĩ bắc 1050 kinh đông, cách trung tâm Hà Nội 42 km phía Tây bắc, nằm vùng đồng trung du bắc bộ, trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội vùng, có nhiều đường giao thông thuỷ, nối với trung tâm Thủ đô Hà Nội, vùng đồng Bắc Bộ, với vùng Tây Bắc rộng lớn Tổ quốc như: Sông Hồng - Sông Tích, đường Quốc lộ 32, Quốc lộ 21A, đường tỉnh lộ 414, 413… Thị xã Sơn Tây có tổng diện tích tự nhiên 113,46 km2, dân số khoảng 18 vạn người, chia làm 15 đơn vị hành gồm 09 phường, 06 xã; có 53 quan, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học 30 đơn vị quân đội đứng chân địa bàn Theo số liệu thống kê Ủy ban nhân dân Thành phố Sơn Tây, giá trị sản xuất công nghiệp thành phố giai đoạn 2000 - 2003 344 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 12,5%/năm (trong mục tiêu Đại hội Đảng thành phố lần thứ XVI đề cho năm 2005 12%/năm), gồm ngành nghề như: chế biến nông sản thực phẩm, may mặc, khí điện, sản xuất vật liệu xây dựng,… Thực Nghị 03/NQ/TƯ (khóa IX), Thành phố cụ thể hóa Nghị Footer Page of 145 Header Page of 145 25/NQ/TƯ ngày 19-10-2001 xếp, đổi doanh nghiệp nhà nước phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2001 - 2005 Để phục vụ cho mục tiêu phát triển công nghiệp, thời gian qua thành phố triển khai quy hoạch điểm công nghiệp Phú Thịnh, Sơn Đông, đồng thời bổ sung thêm ba cụm điểm công nghiệp với tổng diện tích 416 Đến nay, điểm công nghiệp thu hút 26 dự án, có 10 dự án làm thủ tục thuê 86 nghìn m2 đất hai dự án bắt đầu vào hoạt động Các dự án vào hoạt động góp phần giải việc làm cho 450 người, tăng nhanh giá trị sản xuất công nghiệp thành phố Bên cạnh sản xuất công nghiệp, hoạt đông thương mại - du lịch - dịch vụ địa bàn phát triển tương đối Tốc độ tăng trưởng bình quân ngành thương mại đạt 13,9%/năm Riêng năm 2003, tổng doanh thu thương mại đạt khoảng 352 tỷ đồng tăng 30,4% so với năm 2001 Trong đó, doanh thu từ hoạt động du lịch dịch vụ tư nhân, tăng từ 113 tỷ đồng (năm 2001), lên 131 tỷ đồng (năm 2003) Kết cho thấy vai trò không nhỏ khối kinh tế tư nhân phát triển kinh tế nói chung, ngành du lịch nói riêng Tuy nhiên, với giá trị thu nhỏ bé, ngành du lich - thương mại - dịch vụ bộc lộ nhiều hạn chế việc phát huy tiềm năng, mạnh du lịch địa phương Trong thời gian tới, để đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế du lịch nhằm đưa ngành trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thành phố Sơn Tây chủ trương xây dựng quy hoạch hạ tầng sở du lịch quy hoạch cụm di tích lịch sử - văn hóa Đường Lâm, đầu tư xây dựng điểm du lịch Đồng Mô, Xuân Khanh, tích cực thực công tác quảng bá du lịch đến với bạn bè nước quốc tế tiềm du lịch Sơn Tây,…Đây động thái tích cực tạo đà phát triển mạnh mẽ cho ngành du lịch, dịch vụ thành phố tương lai Footer Page of 145 Header Page of 145 Nội dung, phương pháp phát triển hệ thống nông nghiệp thị xã Sơn Tây, Hà Nội Dựa vào thuận lợi điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội sẵn có, thị xã Sơn Tây có nhiều sách riêng giải pháp cụ thể nhằm phát triển hệ thống nông nghiệp địa phương Chiếm 20,7% GDP, sản xuất nông nghiệp địa bàn thành phố tiếp tục ổn định phát triển Chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp bước đầu đạt kết khả quan, tỷ trọng chăn nuôi chiếm 50% giá trị toàn ngành Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 4,6%/năm Để chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa theo hướng ổn định bền vững, thị xã đạo quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn phát triển chăn nuôi bò sữa, đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại Đến nay, toàn thành phố có 54 trang trại với diện tích 315 kinh phí đầu tư 11.195 triệu đồng, có nhiều trang trại phát triển với quy mô lớn, sản xuất chăn nuôi theo công nghệ tiên tiến đại Những kết tích cực góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định, nâng cao đời sống nhân dân, bước thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa Điều cho thấy hệ thống nông nghiệp thị xã thuộc loại hệ thống nôn nghiệp hỗn hợp Đồng thời hệ thống nông nghiệp phát triển tốt thời gian qua, định hướng phát triển chung thành phố Hà Nội nước Qua đánh giá cho thấy: năm qua, công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp ATTP nông lâm thủy sản địa bàn huyện cấp, ngành quan tâm đạo, loại giống trồng vật nuôi, phân bón; chất lượng sản phẩm nông lâm thủy sản vệ sinh ATTP bước cải thiện Tuy nhiên, tình trạng phân bón giả, chất lượng xảy nhiều, chất lượng trồng, giống chưa đảm bảo theo qui định; hóa chất kháng sinh cấm sử dụng sản phẩm nông lâm thủy sản xảy nhiều, đặc biệt dư lượng thuốc bảo vệ thực vật rau, quả, dư lượng kháng sinh sản phẩm thủy sản nuôi; việc sử dụng chất kích thích sinh trưởng cấm sử dụng, hooc môn thức ăn chăn nuôi thời gian gần có chiều hướng tăng Footer Page of 145 Header Page of 145 Trước tình hình đó, để thực tốt công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp ATTP nông lâm thủy sản đạt hiệu quả, nhằm nâng cao suất, chất lượng sản phẩm trồng, vật nuôi, góp phần tăng suất lao động thu nhập cho người dân UBND thị xã giao nhiệm vụ cho: Phòng kinh tế, Trạm thú y, Trạm bảo vệ thực vật, Đài truyền thị xã UBND xã, thị trấn, sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp sản phẩm nông lâm thủy sản thực tốt số việc sau: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến qui định pháp luật đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; xây dựng kế hoạch tổ chức thực việc kiểm tra, đánh giá phân loại, cấp giấy chứng nhận sở đủ điều kiện ATTP; Thống kê sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản địa bàn quản lý… Bên cạnh huyện đạo quan chuyên môn, xã tích cực vận động, tuyên truyền nhân dân mở mang mô hình chăn nuôi theo quy mô trang trại, gia trại, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, giữ vững không ngừng tăng cao số lượng đàn theo tiêu đề ra, đồng thời làm tốt công tác khử trùng, tiêu độc, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi Công tác phòng chống dịch bệnh quan tâm Toàn thị xã đến cấp tiêm phòng 25.750 liều vắcxin lở mồm long móng, 22.710 liều vắccxin tụ huyết trùng cho đàn trâu bò, 27.000 liều vắcxin tụ dấu, 148.000 liều dịch tả, 27.000 liều vắcxin tai xanh cho đàn lợn, 310.000 liều vắcxin H5N1 cho đàn gia cầm thủy cầm, 36.400 liều vắcxin phòng dại cho đàn chó Bên cạnh ngân sách huyện bố trí 1,7 tỷ đồng hỗ trợ mua vật tư (vôi bột) công tiêm phòng, vệ sinh môi trường cho lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh Nhờ vậy, mà tháng đầu năm 2013, dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm kiểm soát xử lý kịp thời có hiệu quả, bệnh lở mồm long móng phát sinh đàn gia súc khoanh vùng dập dịch thành công Hiện thị xã triển khai mô hình nuôi trĩ đỏ khoang cổ xã Đường Lâm, Cổ Dông, Trung Hưng với khoảng 5000 con, thực chương trình cải tạo vườn tạp với 4000 giống bưởi Diễn hỗ trợ xã…Thị xã nhanh Footer Page of 145 Header Page of 145 chóng triển khai công tác dồn điền đổi theo chủ trương chung nước thời gian vừa qua, bước đầu đạt kết tốt Một số kiến nghị góp phần phát triển hệ thông nông nghiệp huyện Ba Vì, Hà Nội Mặc dù đạt nhiều thành tựu đáng kể phát triển hệ thống nông nghiệp, kinh tế nông nghiệp nhiên thị xã Sơn Tây tồn số vấn đề cần giải Đây không vấn đề riêng có thị xã Sơn Tây mà xảy nhiều địa phương khác nước - Vấn đề công nghệ sau thu hoạch tiêu thụ sản phẩm nông sản hạn chế chưa quan tâm mức Để đạt trình độ nông nghiệp công nghệ cao tương lai vùng trọng điểm vùng chuyên canh trông thiết phải có áp dụng khoa học kỹ thuật đại bảo quản sản phẩm nông sản Bên cạnh tiền đề cho việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thị xã, tiến đến tiếp cận thị trường xuất - Hiện chưa có khu giết mổ gia súc tập trung, tình trạng ô nhiễm lò mổ tư nhân tràn lan, nguyên nhân nhiều dịch bệnh bùng phát Cùng với việc chăn nuôi gia súc trang trại thiếu công nghệ xử lỹ chất thải hợp lý, gây ô nhiễm môi trường nông thôn, môi trường sống người dân nói chung Trong thời gian tói thị xã cần có quy hoạch cụ thể, triệt việc xây dựng khu giết mổ gia súc tập trung, tăng cường tập huấn cho người dân, đặc biệt chủ trang trại quy mô lớn vệ sinh chuồng trại chăn nuôi, công nghệ xử lý chất thải - Một lĩnh vực sản xuất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản, trước phát triển thị xã Sơn Tây nhiên xét thấy điều kiện áp dụng, triển khai mô hình nuôi trồng thủy sản thị xã nên có sách khuyến khích người dân thực hiện, góp phần đem lại giá trị sản xuất nông nghiêp cho thị xã - Cần tăng cường công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh gia súc, gia cầm Đặc biệt việc kiểm dịch nguồn thực phầm – vào thị xã Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 điểm chợ đầu mới, việc giúp ngăn ngừa dịch bệnh lây lan cho đàn gia súc, gia cầm địa bàn - Đất đai tư liệu sản xuất quan trọng nông nghiệp nên cần đặc biệt trọng Thực chủ trương xây dựng nông thôn Nhà nước việc thực công tác dồn điền đổi hét sức quan trọng phát triển hệ thống nông nghiệp nói chung Footer Page 10 of 145 Header Page 11 of 145 KẾT LUẬN Để có sản xuất nông nghiệp đại, bền vững tương lai cốt yếu địa phương nói riêng nước nói chung cần xây dựng hệ thống nông nghiệp hoàn thiện, phát triển kịp với tốc độ phát triển kinh tế nói chung xu hướng hội nhập kinh tế giới Hệ thống nông nghiệp hệ thống phức tạp gồm nhiều thành phần có mối liên hệ mật thiết với muốn phát triển cần có tiếp cận quan điểm hệ thống tìm giải pháp phù hợp cho địa phương có điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội đặc thù Footer Page 11 of 145 Header Page 12 of 145 Tài liệu tham khảo Bài giảng môn học Hệ thống nông nghiệp ( PGS TS Nguyễn Bá Ngãi) Đề án tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững (Quyết định số 899/QĐ – TTg ngày 10/06/2013 Thủ tướng Chính phủ Footer Page 12 of 145 ... nghị góp phần phát triển hệ thông nông nghiệp huyện Ba Vì, Hà Nội Mặc dù đạt nhiều thành tựu đáng kể phát triển hệ thống nông nghiệp, kinh tế nông nghiệp nhiên thị xã Sơn Tây tồn số vấn đề cần giải... thống nông nghiệp thị xã Sơn Tây, Hà Nội Dựa vào thuận lợi điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội sẵn có, thị xã Sơn Tây có nhiều sách riêng giải pháp cụ thể nhằm phát triển hệ thống nông nghiệp địa... hệ mật thiết đến thay đổi phát triển hệ thống nông nghiệp địa phương nước Ngược lại hệ thống nông nghiệp thay đổi tạo thay đổi cấu ngành nông nghiệp Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội thị xã Sơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Một số ý kiến về phát triển hệ thống nông nghiệp tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội, Tiểu luận Một số ý kiến về phát triển hệ thống nông nghiệp tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội, Tiểu luận Một số ý kiến về phát triển hệ thống nông nghiệp tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay