Tiểu luận Luật kinh tế Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại

20 108 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:33

Header Page of 145 BÀI TẬP NHÓM – MÔN LUẬT KINH TẾ Chủ đề: Giải tranh chấp kinh doanh thương mại Footer Page of 145 Header Page of 145 I Khái quát giải tranh chấp kinh tế Khái niệm - Tranh chấp kinh doanh dạng tranh chấp kinh tế hiểu bất đồng kiến hay xung đột quyền, nghĩa vụ nhà đầu tư, doanh nghiệp với tư cách chủ thể kinh doanh - Là phát sinh khâu từ đầu tư, sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm thực dịch vụ thị trường nhằm mục đích sinh lợi  Phát sinh trình sản xuất tái sản xuất xã hội - Đặc trưng: gắn liền với hoạt động kinh doanh chủ thể tham gia chủ yếu nhà doanh nghiệp - Bản chất: phản ánh xung đột lợi ích kinh tế bên Các yêu cầu giải tranh chấp kinh tế - Giải tranh chấp kinh doanh cách thức, phương pháp hoạt động để khắc phục loại trừ tranh chấp phát sinh nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chủ thể kinh doanh, bảo vệ trật tự, kỷ cương xã hội  Các yêu cầu giải tranh chấp kinh doanh: - Nhanh chóng, thuận lợi, không hạn chế, cản trở hoạt động kinh doanh; - Khôi phục trì quan hệ hợp tác, tín nhiệm bên kinh doanh - Giữ bí mật kinh doanh uy tín bên thương trường; - Chi phí tốn - Phán phải xác có khả thi hành cao Ý nghĩa việc giải tranh chấp kinh doanh - Giải toả mâu thuẫn, bất đồng, xung đột lợi ích bên, tạo lập lại cân mặt lợi ích mà bên chấp nhận - Đảm bảo mặt lợi ích chủ thể kinh doanh, công nhân trước pháp luật, góp phần thiết lập cân bằng, giữ gìn trật tự kỉ cương, pháp luật Footer Page of 145 Header Page of 145 - Giải nhanh chóng, thuận tiện điều kiện để tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, đảm bảo quyền tự công dân - Ngoài thông qua việc giải tranh chấp đánh giá việc áp dụng pháp luật thực tiễn kinh doanh, bất cập, tạo định hướng cho việc hoàn thiện pháp luật hoạt động kinh doanh, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động kinh tế phát triển II Các hình thức giải tranh chấp kinh doanh thương mại - Giải tranh chấp quy định Luật tố tụng dân năm 2004, hình thức giải tranh chấp kinh doanh thương mại quy định mục chương VII Luật thương mại năm 2005 - Điều 317, mục 2, chương VII Luậ t thương mại 2005 Hình thức giải tranh chấp: Thương lượng bên Hoà giải bên quan, tổ chức cá nhân bên thỏa thuận chọn làm trung gian hoà giải Giải Trọng tài Toà án Thủ tục giải tranh chấp thương mại Trọng tài, Toà án tiến hành theo thủ tục tố tụng Trọng tài, Toà án pháp luật quy định Thương lượng  Khái niệm: Thương lượng hình thức giải tranh chấp không cần đến vai trò tác động bên thứ ba  Đặc điểm: - Các bên bàn bạc, thoả thuận để tự giải bất đồng mà can dự bên thứ nào, bên tự bàn bạc, thoả hiệp đến chấm dứt xung đột - Là hình thức mang tính tự phát không bị ràng buộc thủ tục pháp lý  Ưu điểm Footer Page of 145 Header Page of 145 - Tiết kiệm chi phí thời gian, tiền bạc - Giữ bí mật hoạt động kinh doanh - Giữ uy tín cho bên - Đáp ứng hội hoạt động kinh doanh - Không gây phiền hà không bị ràng buộc thủ tục pháp lý  Nhược điểm - Kết thương lượng phụ thuộc vào mức độ hiểu biết, thái độ, thiện chí, hợp tác bên tranh chấp - Kết thúc thương lượng thương lượng giải xung đột - Kết thương lượng không đảm bảo chế pháp lý bắt buộc mà phụ thuộc vào tự nguyện thi hành bên - Có số chủ thể với không hợp tác thiện chí trì hoãn trình thương lượng để kéo dài thời gian vụ tranh chấp  Kết luận - Thực tế, thương lượng thường tiến hành sau xảy tranh chấp, bên cố gắng giải tranh chấp cách nhanh chóng để trì mối quan hệ lâu dài kinh doanh - Pháp luật Việt Nam quy định bên cần tiến hành thương lượng sau mời thực hình thức giải khác - Chỉ áp dụng cho trnah chấp nhỏ , đơn giản mức xung đột không cao Hoà giải  Khái niệm - Hoà giải hình thức giải tranh chấp với tham gia bên thứ đóng vai trò làm trung gian để hỗ trợ thuyết phục bên tranh chấp tìm kiếm giải pháp nhằm chấm dứt xung đột bất hoà  Phân loại Footer Page of 145 Header Page of 145 - Hoà giải thủ tục tố tụng - Hoà giải thủ tục tố tụng  Hoà giải thủ tục tố tụng Là việc bên mời tổ chức cá nhân đứng làm trung gian - để đàm phán, thương lượng Cơ sở: bên tranh chấp cung cấp thông tin cho trình bày - quan điểm => Người hoà giải hướng bên tham gia vào việc tìm kiếm giải pháp thích hợp => trí bên Sự trí bên văn bản, có xác nhận bên - đứng làm trung gian hoà giải có giá trị ràng buộc bên tham gia  Hoà giải tố tụng Là việc hoà giải tiến hành án trọng tài quan - giải tranh chấp theo yêu cầu bên Đặc điểm: - o Hoà giải tố tụng thủ tục bắt buộc án với trọng tài o Người đứng làm trung gian: thẩm phán trọng tài viên o Trong trình hoà giải, thẩm phán trọng tài viên không ép buộc mà phải tôn trọng tính tự nguyện, thiện chí bên Cơ sở: - o Khi bên đến thoả thuận để giải xung đột => thẩm phán trọng tài lập biên hoà giải o Biên hoà giải có hiệu lực pháp luật cao kháng cáo kháng nghị hay bị yêu cầu án huỷ định  Kết hoà giải phụ thuộc vào: - Thiện chí bên tham gia tranh chấp - Uy tín, kinh nghiệm kĩ người đứng làm trung gian hoà giải  Ưu điểm: Footer Page of 145 Header Page of 145 - Thủ tục hòa giải tiến hành nhanh gọn, chi phí thấp, bên có quyền tự định đoạt, lựa chọn người làm trung gian hòa giải địa điểm tiến hành hòa giải - Tiếp tục giữ gìn phát triển mối quan hệ kinh doanh lợi ích hai bên - Hình thức giải đặc biệt hiệu giải tranh chấp kinh doanh, thương mại mang tính chất kỹ thuật (xây dựng, tài … ) - Các bên vụ việc tranh chấp hoàn toàn có quyền chủ động việc tìm kiếm hòa giải viên có đủ hiểu biết để tham gia giải tranh chấp - Các bên kiểm soát tài liệu chứng có liên quan (những bí mật kinh doanh) giải tòa án yêu cầu không đảm bảo tòa án thực xét xử theo nguyên tắc công khai  Nhược điểm: - Việc hòa giải có tiến hành hay không phụ thuộc vào trí bên, - Hòa giải viên quyền đưa định ràng buộc hay áp đặt vấn đề bên tranh chấp thỏa thuận hòa giải tính bắt buộc thi hành phán trọng tài hay tòa án - Ít sử dụng bên tin tưởng với Giải tranh chấp trọng tài  Khái niệm - Giải tranh chấp kinh doanh trọng tài hình thức giải tranh chấp thông qua hoạt động trọng tài viên, với tư cách bên thứ ba độc lập nhằm chấm dứt xung đột cách đưa phán buộc bên tham gia tranh chấp phải thực - Đây hình thức giải tranh chấp phổ biến, áp dụng rộng rãi ưu điểm lợi mà hình thức giải tranh chấp khác như: Footer Page of 145 Header Page of 145 o Các bên bảo đảm tối đa quyền tự định đoạt nhiều phương diện (lựa chọn trọng tài viên, lựa chọn địa điểm, thủ tục, phương thức giải tranh chấp…) o Thủ tục đơn giản, ngắn gọn trường hợp cần thiết bảo đảm bí mật so với giải Tòa án o Bên cạnh đó, phán trọng tài ràng buộc có hiệu lực thi hành không bắt buộc phải dựa thống đôi bên Giải tranh chấp kinh doanh án  Khái niệm - Giải tranh chấp kinh doanh án hình thức giải tranh chấp quan tài phán Nhà nước thực  Gắn liền với quyền lực nhà nước  Đặc điểm - Được tiến hành mà việc áp dụng chế thương lượng, hoà giải hiệu bên tranh chấp không thoả thuận đưa vụ tranh chấp giải trọng tài - Đặc trưng thủ tục giải tranh chấp án thông qua hoạt động máy tư pháp nhân danh quyền lực nhà nước để đưa phán - Phạm vi thẩm quyền Toà án việc giải tranh chấp kinh doanh pháp luật nước quy định khác  Thẩm quyền quan tài phán nhà nước quốc gia khác tập trung vào lĩnh vực tranh chấp: - Tranh chấp hợp đồng thương mại - Tranh chấp liên quan đến tổ chức hoạt động công ty - Tranh chấp liên quan đế việc bảo hộ nhãn hiệu thương mại - Tranh chấp thương mại hàng hải Footer Page of 145 Header Page of 145 - Tranh chấp phát sinh trình bảo hộ cạnh tranh chống cạnh tranh bất hợp pháp - Tranh chấp liên quan đến hoạt động phát hành cà kinh doanh chứng khoán  Ưu điểm - Trình tự, thủ tục tố tụng chặt chẽ độ tin cậy vào hiệu lực phán - Có sức mạnh cưỡng chế nên góp phần vào việc nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật cho chủ thể kinh doanh  Nhược điểm  - Không giữ bí mật kinh doanh - Thủ tục thiếu linh hoạt Mỗi hình thức giải mang đặc điểm riêng, với ưu nhược điểm định Sự đa dạng chế giải tranh chấp xét cho biểu đặc trưng tính đa dạng quan hệ kinh tế điều kiện kinh tế thị trường Giải tranh chấp kinh tế trọng tài “Giải tranh chấp kinh tế trọng tài hình thức giải tranh chấp thông qua hoạt động trọng tài với tư cách bên thứ độc lập nhằm chấm dứt xumg đột việc đưa phán buộc bên tham gia tranh chấp phải thực hiện.” Khoản 1, Điều Pháp lệnh trọng tài thương mại 2003 quy định: “Trọng tài phương thức giải tranh chấp phát sinh hoạt động thương mại bên thỏa thuận tiến hành theo trình tự, thủ tục tố tụng Pháp lệnh quy định” Trọng tài kinh tế - Là tổ chức xã hội nghề nghiệp có thẩm quyền giải tranh chấp kinh tế theo định pháp luật Footer Page of 145 Header Page of 145 - Trọng tài kinh tế tổ chức hình thức trung tâm trọng tài kinh tế - Trung tâm trọng tài kinh tế có chủ tịch phó chủ tịch trọng tài viên trung tâm bầu - Trung tâm trọng tài kinh tế thành lập có trọng tài viên sáng lập viên Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng năm 1993 Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sở hợp Hội đồng Trọng tài Ngoại thương (thành lập năm 1963) Hội đồng Trọng tài Hàng hải (thành lập năm 1964) VIAC (Vietnam International Arbitration Centre) tổ chức độc lập, hoạt động không mục tiêu lợi nhuận a Thẩm quyền trọng tài - Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam có thẩm quyền giải tranh chấp phát sinh từ quan hệ kinh tế quốc tế hợp đồng mua bán ngoại thương, hợp đồng đầu tư, du lịch, vận tải bảo hiểm quốc tế, chuyển giao công nghệ, tín dụng toán quốc tế, mà hay bên đương thể nhân hay pháp nhân nước - Tại Quyết định số 114/TTg ngày 16/2/1996, Thủ tướng Chính phủ cho phép Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam mở rộng thẩm quyền giải tranh chấp phát sinh từ mối quan hệ kinh doanh nước bên đương thoả thuận đưa trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam để giải - Giải tranh chấp phát sinh hợp đồng kinh tế : pháp nhân với pháp nhân, pháp nhân với doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp tư nhân với cá nhân kinh doanh; phát sinh công ty với thành viên công ty thành viên công ty với liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể công ty; tranh chấp liên quan đến việc mua bán cổ phiếu, trái phiếu Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 - Thẩm quyền trọng tài kinh tế không xác lập theo vùng lãnh thổ nguyên tắc bên có quyền lựa chọn trung tâm để giải tranh chấp không phụ thuộc vào nơi đặt trụ sở nơi cư trú bên b Lựa chọn trọng tài viên - Trọng tài viên Trung tâm trọng tài quốc tế bao gồm người (kể người nước ngoài) có kiến thức kinh nghiệm lĩnh vực pháp luật, ngoại thương, đầu tư, tài chính, ngân hang, vận tải, bảo hiểm lĩnh vực khác; người Ban Thường trực Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam chọn lựa với nhiệm kì năm - Khi đưa vụ tranh chấp Trung tâm trọng tài quốc tế để giải quyết, bên đương quyền chọn đề nghị Chủ tịch Trung tâm trọng tài chọn hộ trọng tài viên có danh sách Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam - Hai trọng tài viên hai bên đương thống chọn trọng tài viên thứ ba Ba trọng tài viên chọn hợp thành Uỷ ban trọng tài, trọng tài viên thứ ba làm Chủ tịch - Trong trường hợp hai trọng tài viên không thống với việc chọn trọng tài viên thứ ba Chủ tịch Trung tâm trọng tài quốc tế định c Nguyên tắc tố tụng - Trọng tài " xét xử" lần - Tố tụng trọng tài kinh tế không quy định nguyên tắc xét xử công khai án mà xét xử bí mật người mời tham dự phiên họp - Tố tụng trọng tài không theo nguyên tắc xét xử tập thể mà trọng tài viên đương lựa chọn - Việc giải tranh chấp kinh tế theo tố tụng bao gồm giai đoạn sau:  Nguyên đơn gửi đơn yêu cầu giải tranh chấp đến trung tâm trọng tài kinh tế kèm theo văn thoả thuận bên việc đưa vụ tranh chấp giải trung tâm trọng tài kinh tế (Trung tâm trọng tài kinh tế 10 Footer Page 10 of 145 Header Page 11 of 145 nhận đơn yêu cầu giải tranh chấp trước sau xảy tranh chấp bên có thoả thuận văn việc đưa vụ tranh chấp giải trung tâm trọng tài kinh tế đó)  Trong thời hạn ngày kể từ ngày nhận đơn yêu cầu, thư ký trung tâm trọng tài kinh tế phải gửi đơn yêu cầu nguyên đơn danh sách trọng tài viên cho bị đơn đồng thời ấn định thời hạn bị đơn phải gửi văn trả lời cho trung tâm trọng tài kinh tế  Trọng tài viên tiến hành công việc cần thiết cho việc giải tranh chấp nghiên cứu hồ sơ, nghe bên trình bày, trưng cầu giám định,  Tổ chức phiên họp giải tranh chấp  Việc giải vụ tranh chấp kết thúc định - Toàn hoạt động có liên quan, bước thực phải tuân theo nguyên tắc tôn trọng quyền tự định đoạt bên tranh chấp bảo đảm độc lập trọng tài viên hoạt động xét xử  Nguyên tắc tự định đoạt: Nguyên tắc thể bên đương có quyền tự lựa chọn trọng tài viên  Nguyên tắc đảm bảo độc lập trọng tài viên hoạt động xét xử: việc thực nguyên tắc nhằm đảm bảo tính khách quan toàn trình giải tranh chấp Nội dung nguyên tắc thể khía cạnh: có quyền can thiệp vào hoạt động trọng tài viên; trọng tài viên hoàn toàn bình đẳng với hoạt động xét xử d Hiệu lực phán Kết giải tranh chấp thoả thuận hoà giải phán trọng tài Phán trọng tài quốc tế chung thẩm kháng cáo trước Toà án hay tổ chức khác Các bên phải tự nguyện thi hành thời hạn quy định phán Nếu phán không tự nguyện thi hành thời hạn quy định áp dụng biện pháp cưỡng chế 11 Footer Page 11 of 145 Header Page 12 of 145 Trung tâm trọng tài kinh tế (tổ chức theo Nghị định số 116/CP) a Thẩm quyền: - Giải tranh chấp hợp đồng kinh tế; tranh chấp công ty với thành viên công ty, cá thành viên công ty với liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể công ty; tranh chấp liên quan đến việc mua bán cổ phiếu, trái phiếu” - Riêng tranh chấp hợp đồng kinh tế theo quy định, Trọng tài kinh tế giải tranh chấp pháp nhân với pháp nhân, pháp nhân với doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp tư nhân với cá nhân kinh doanh - Thẩm quyền Trọng tài không xác lập theo vùng lãnh thổ nên nguyên tắc, bên có quyền lựa chọn Trung tâm trọng tài kinh tế để giải tranh chấp, không phụ thuộc vào nơi đặt trụ sở nơi cư trú bên Tuy nhiên, Trung tâm trọng tài kinh tế nhận đơn yêu cầu giải tranh chấp trước sau xảy tranh chấp, bên có thỏa thuận văn việc đưa vụ tranh chấp giải trung tâm trọng tài kinh tế Như vậy, nội dung tranh chấp, việc xác lập quyền trung tâm trọng tài kinh tế việc giải vụ tranh chấp tùy thuộc vào ý chí hay lựa chọn bên đương b Lựa chọn trọng tài viên: - Trọng tài kinh tế trọng tài thường trực trung tâm có danh sách trọng tài viên riêng - Trong trường hợp vụ tranh chấp Hội đồng trọng tài giải bên chọn trọng tài viên hai trọng tài viên chọn trọng tài viên thứ ba làm Chủ tịch Hội đồng Sau 15 ngày mà hai trọng tài viên bên định không chọn trọng tài viên thứ ba, trường hợp bên thỏa thuận vụ 12 Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 tranh chấp trọng tài viên giải không chọn sau ngày Chủ tịch trung tâm trọng tài kinh tế định - Nếu có cho thấy trọng tài viên không vô tư việc giải tranh chấp, trọng tài viên có nghĩa vụ phải khước từ bên tranh chấp có quyền yêu cầu trọng tài viên phải khước từ Tuy nhiên, bên khước từ trọng tài viên mà chọn Bên muốn khước từ phải làm đơn gửi trung tâm trọng tài kinh tế Chủ tịch trung tâm trọng tài kinh tế phải xem xét giải thời hạn ngày kể từ ngày nhận đơn (Điều 18) c Giải tranh chấp: - Điều kiện: phải có đơn yêu cầu văn thỏa thuận bên việc đưa vụ tranh chấp giải trung tâm trọng tài kinh tế tài liệu cần thiết để chứng minh cho yêu cầu - Trong thời hạn ngày, kể từ ngày nhận đơn yêu cầu, Thư ký Trung tâm trọng tài kinh tế phải gửi cho bị đơn đơn yêu cầu nguyên dơn Danh sách trọng tài viên, đồng thời ấn định thời hạn bị đơn phải gửi văn trả lời cho Trung tâm trọng tài kinh tế - Trọng tài viên nghe bên trình bày ý kiến tìm hiểu việc từ người khác với có mặt bên sau thông báo cho bên biết Ngoài ra, trọng tài viên trưng cầu giám định yêu cầu bên cung cấp thêm chứng tài liệu có liên quan - Các bên tranh chấp có quyền thỏa thuận thời gian, địa điểm phiên họp giải tranh chấp Trường hợp thỏa thuận Chủ tịch Hội đồng trọng tài Trọng tài viên (duy nhất) ấn định, giấy triệu tập tham dự phải gửi cho bên tham gia chậm 15 ngày trước mở phiên họp - Đáng lưu ý theo quy định Điều 25, việc giải tranh chấp tiến hành vào điều khoản hợp đồng pháp luật hành Điều có nghĩa khác với quy tắc tố tụng nhiều trung tâm trọng tài khác giới (nhất trung tâm trọng tài quốc tế), việc giải tranh chấp Trung 13 Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 tâm trọng tài kinh tế nước ta không áp dụng nguyên tắc tự thỏa thuận luật áp dụng - Các bên tự thông qua người đại diện hợp pháp tham gia vào việc giải tranh chấp mời luật sư để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp - Theo đề nghị bên bên chấp thuận, vụ tranh chấp giải mà lý đáng vào tài liệu chứng có, phiên họp giải tranh chấp tiến hành - Theo quy định Điều 30, bên đạt thỏa thuận thương lượng trọng tài chấm dứt việc giải bên yêu cầu Trung tâm trọng tài xác nhận thỏa thuận văn bản, văn có giá trị Quyết định trọng tài - Mọi diễn biến phiên họp giải tranh chấp Thư ký trung tâm trọng tài ghi thành biên Trọng tài viên ký - Các bên có quyền tìm hiểu nội dung biên Những điểm thay đổi bổ sung biên theo yêu cầu hay bên Chủ tịch Hội đồng trọng tài Trọng tài viên (duy nhất) định d Quyết định trọng tài: - Việc giải vụ tranh chấp kết thúc định Nếu việc giải thông qua Hội đồng định thông qua biểu theo nguyên tắc đa số - “Hội đồng trọng tài trọng tài viên định giải phần vụ tranh chấp, thấy điều hợp lý” (Điều 28)  hạn chế ách tắc hoạt động kinh doanh, vụ tranh chấp có tình tiết phức tạp mà đổi giải dứt điểm lần thời gian, chí gây khó khăn việc trì hoạt động kinh doanh bình thường bên tham gia 14 Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 - Quyết định trọng tài công bố cho bên sau kết thúc phiên họp công bố sau chậm ngày kể từ ngày kết thúc phiên họp gửi cho bên vòng ngày kể từ ngày định - Quyết định trọng tài phải có chữ ký tất trọng tài viên sau công bố có quyền sửa chữa, bổ sung, trừ trường hợp có sai sót rõ ràng số liệu tính toán tả phải thông báo cho bên biết e Lệ phí trọng tài: - Lệ phí trọng tài khoản tiền mà bên tranh chấp phải trả cho trung tâm trọng tài kinh tế để trang trải cho khoản chi phí phát sinh từ việc giải vụ tranh chấp - Biểu phí trọng tài trung tâm trọng tài kinh tế ấn định, sở khung lệ phí trọng tài cho quan nhà nước có thẩm quyền quy định - Lệ phí trọng tài bên thua kiện trả, bên thỏa thuận khác Mức lệ phí trọng tài vụ kiện ghi định trọng tài Ví dụ giải tranh chấp kinh tế trọng tài: PHÁN QUYẾT SỐ 12 TRANH CHẤP VỀ GIAO HÀNG THIẾU TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN QUẦN ÁO TRẺ EM Các bên: Nguyên đơn : Người mua Cuba Bị đơn : Người bán Trung Quốc Tóm tắt vụ việc: Ngày 25 tháng 12 năm 1986, Nguyên đơn Bị đơn ký kết hợp đồng mua bán theo Bị đơn phải cung cấp 19.500 tá quần áo trẻ em sợi hỗn hợp với số lượng giá khác Tổng trị giá hợp đồng 404.415 USD, FOB cảng Trung Quốc, đóng vào hộp giấy, gửi hàng vào quý quý năm 1987 Tháng năm 1987 Bị đơn giao 900 hộp 15 Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 giấy chứa hàng hoá theo hợp đồng Số hàng bốc lên tàu Cuba rời cảng Havana, Cuba Theo Nguyên đơn, hàng đến cảng Havana Nguyên đơn xác nhận bề số thùng giấy vấn đề có số thùng có trọng lượng không đủ Nguyên đơn vận chuyển số hàng nói vào kho Cơ quan giám định sở xác nhận thiếu 606 quần/áo 19 thùng hàng giám định (trong số 300 thùng) so với NQ 9114, B/L52, hoá đơn SUL 30047 giao Kết giám định 61 thùng hàng theo NQIOO58-4, B/L53, hoá đơn SUL 30048 xác định thiếu 1.845 quần/áo Nguyên đơn hy vọng đạt thoả thuận thông qua đàm phán với Bị đơn, Bị đơn không chấp nhận đàm phán Căn vào Điều 42 Các điều kiện chung giao hàng, Nguyên đơn cho Bị đơn phải chịu trách nhiệm cho số hàng thiếu yêu cầu Bị đơn bồi thường cho thiệt hại kinh tế sau: Khoản tiền 4.245,01 USD toán cho số hàng giao thiếu, bao gồm: 606 quần/áo, tương đương với 50,5 tá theo NQ9114 với giá 22,29 USD/tá, 1.125,65 USD; 1.854 quần/áo, tương đương với 154,5 tá theo NQ10058-4 với giá 20,19 USD/tá, 3.119,36 USD; Phí giám định 180 USD; Phí trọng tài Trong văn trả lời, Bị đơn giải trình sau: Theo qui định Điều 14 Các điều kiện chung giao hàng, số lượng khối lượng hàng hoá xác định theo vận đơn đường biển Sau hàng bốc lên tàu, Bị đơn nhận vận đơn thuyền trưởng phát hành xác nhận hàng hoá hợp lệ phù hợp với số lượng ghi hoá đơn chứng nhận số thùng hàng với chi tiết ghi vận đơn Ngoài ra, từ tài liệu Nguyên đơn trình, 71 thùng (30-40% tổng số 120 thùng) thiếu số lượng, hầu hết thiếu loại quần áo cỡ 36 48 Nếu tình trạng nghiêm trọng đến mức Nguyên đơn biện luận chắn có nhiều thùng hàng rỗng bị mở thuyền trưởng chắn không ký vận đơn Hơn nữa, Nguyên 16 Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 đơn xác nhận chuyển đến, thùng hàng hợp lệ, Nguyên đơn không trình chứng nhận giám định hàng hoá để chứng minh hàng bị thiếu khối lượng thùng có nhiều thứ khác hàng hoá Do cần phải bác yêu cầu Nguyên đơn liên quan đến việc giao thiếu hàng Điều 15 Các điều kiện chung giao hàng qui định: “Đơn vị khối lượng đơn vị đo giám định xác nhận hàng hoá cung cấp phụ thuộc vào tài liệu bên bán” Xác nhận số thùng hàng Bị đơn cung cấp chứng minh số hàng giao phù hợp với qui định hợp đồng cần phải dựa vào xác nhận để xác định số hàng giao Hợp đồng ký theo điều kiện FOB Theo qui định INCOTERMS, hàng hoá chuyển qua lan can tàu cảng bốc hàng, rủi ro mát tổn thất hàng hoá chuyển cho bên mua Vì vậy, yêu cầu Nguyên đơn sở Phán trọng tài: Theo Điều 14 Các điều kiện chung giao hàng, số lượng hàng Bị đơn giao xác định theo vận đơn đường biển Trong thùng hàng thuộc vận đơn số 52 53, số hàng ghi 300 600 thùng Mặc dù vận đơn đường biển có ghi tổng trọng lượng hàng hoá, không ghi số hàng thùng khối lượng thùng hàng Theo chứng nhận giám định Cục giám định hàng hoá Cuba, tất thùng hàng hợp lệ Có tổng số 2.460 quần/áo thiếu 71 thùng Bị đơn trình chứng nhận hàng hoá đóng vào thùng số hàng nhà máy, hàng không bốc trực tiếp lên tàu sau rời nhà máy mà vận chuyển nhiều phương tiện, cuối bốc lên tàu Do đó, không loại trừ khả việc thiếu hàng xảy trước số hàng bốc lên tàu Uỷ ban trọng tài cho Điều 42 Các điều kiện chung giao hàng qui định rõ quyền bên khiếu nại việc thiếu hàng hoá Bị đơn phải chịu trách nhiệm việc thiếu hàng 17 Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145  Phán quyết: Bị đơn phải bồi thường cho Nguyên đơn 4.425,01 USD khoản tiền trả cho số hàng thiếu, 180 USD phí giám định Phí trọng tài Bị đơn chịu 18 Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 TÀI LIỆU THAM KHẢO http://luatminhkhue.vn/trong-tai/giai-quyet-tranh-chap-bang-trongtai.aspx http://voer.edu.vn/c/giai-quyet-tranh-chap-trong-kinh-doanh/63800bff/ cd2c7f97 http://www.viac.org.vn/ Giáo trình Luật kinh tế Việt Nam – NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội 19 Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 NHÓM Nguyễn Thị Ngọc Anh Trịnh Phương Hà Nguyễn Thị Hồng Nhung BẢNG ĐÁNH GIÁ NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN TRONG NHÓM STT TÊN Nguyễn Thị Ngọc Anh NHIỆM VỤ ĐIỂM - Trưởng nhóm - Bao quát công việc chung - Làm phần I - Thuyết trình phần I Trịnh Phương Hà - Làm phần II - Tổng hợp, chỉnh sửa word - Thuyết trình phần II Nguyễn Thị Hồng Nhung - Làm phần II - Làm slide - In ấn tài liệu 20 Footer Page 20 of 145 ... giải tranh chấp kinh doanh thương mại - Giải tranh chấp quy định Luật tố tụng dân năm 2004, hình thức giải tranh chấp kinh doanh thương mại quy định mục chương VII Luật thương mại năm 2005 - Điều... biểu đặc trưng tính đa dạng quan hệ kinh tế điều kiện kinh tế thị trường Giải tranh chấp kinh tế trọng tài Giải tranh chấp kinh tế trọng tài hình thức giải tranh chấp thông qua hoạt động trọng tài... quát giải tranh chấp kinh tế Khái niệm - Tranh chấp kinh doanh dạng tranh chấp kinh tế hiểu bất đồng kiến hay xung đột quyền, nghĩa vụ nhà đầu tư, doanh nghiệp với tư cách chủ thể kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Luật kinh tế Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại, Tiểu luận Luật kinh tế Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại, Tiểu luận Luật kinh tế Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay