Tiểu luận Kinh tế quốc tế AFTA

22 95 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:32

Header Page of 145 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN BÀI THẢO LUẬN Đề tài: AFTA Môn: KINH TẾ QUỐC TẾ Lớp 04 - Nhóm 09 Footer Page of 145 Header Page of 145 DANH SÁCH NHÓM NGUYỄN ĐỖ QUYÊN (thuyết trình) NINH MAI THẢO LÂM THU HUYỀN BÀN THỊ THỦY LÊ THỊ LÂN VŨ TIẾN NAM Footer Page of 145 Header Page of 145 LỜI MỞ ĐẦU ASEAN khu vực có kinh tế tăng trưởng với tốc độ nhanh giới (tốc độ tăng trưởng kinh tế ASEAN giai đoạn 19811991 5,4%; gần gấp hai lần tốc độ tăng trưởng trung bình giới) Tuy vậy, trước AFTA đời, nỗ lực hợp tác kinh tế ASEAN không đạt mục tiêu mong muốn ASEAN có kế hoạch hợp tác kinh tế như: - Thoả thuận thương mại ưu đãi (PTA) - Các dự án công nghiệp ASEAN (AIP) - Kế hoạch hỗ trợ công nghiệp ASEAN (AIC) Kế hoạch hỗ trợ sản xuất công nghiệp nhãn mác (BBC) - Liên doanh công nghiệp ASEAN (AIJV) Các kế hoạch hợp tác kinh tế kể tác động đến phần nhỏ nội thương mại ASEAN không đủ khả ảnh hưỏng đến đầu tư khối Do đó, AFTA đời Footer Page of 145 Header Page of 145 PHẦN I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ AFTA I Quá trình hình thành phát triển AFTA AFTA tên viết tắt tiếng Anh Khu vực mậu dịch tự ASEAN (ASEAN Free Trade Area), hiệp định thương mại tự đa phương quốc gia khối ASEAN Theo giảm dần thu thuế quan xuống - 5% Loại bỏ hàng rào thuế quan đa phần với nhóm hàng thủ tục hải quan quốc gia Vào đầu năm 90, chiến tranh lạnh kết thúc, thay đổi môi trường trị, kinh tế quốc tế khu vực đặt kinh tế nước ASEAN trước nhứng thách thức to lớn không dễ dàng vượt qua liên kết chặt chẽ nỗ lực vủa toàn hiệp hội, thách thức là: - Quá trình toàn cầu hoá kinh tế giới diễn nhanh chóng mạnh mẽ, đặc biệt lĩnh vực thương mại, chủ nghĩa bảo hộ truyền thống ASEAN ngày ủng hộ nhà hoạch định sách nước quốc tế - Sự hình thành phát triển tổ chức hợp tác khu vực đặc biệt khu vực mậu dịch tự Bắc Mỹ NAFTA khu vực mậu dịch tự Châu Âu EU trở thành khối thương mại khép kín, gây trở ngại cho hàng hoá ASEAN thâm nhập vào thị trường - Những thay đổi sách mở cửa, khuyến khích dành ưu đãi rộng rãi cho nhà đầu tư nước ngoài, với lợi so sánh tài nguyên thiên nhiên nguồn nhân lực nước Trung Quốc, Nga nước Đông Âu trở thành thị trường đầu tư hấp dẫn ASEAN, đòi hỏi ASEAN phải nâng cao tầm hợp tác khu vực Để đối phó với thách thức trên, năm 1992, theo sáng kiến Thái Lan, Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN họp Singapore định thành lập Khu vực Mậu dịch Tự ASEAN (gọi tắt AFTA) Sáng kiến thành lập khu vực mậu dịch tự ASEAN (AFTA) thủ tướng Thái Lan đưa vào năm 1991, sau thủ tướng Singapore ủng hộ Tháng Footer Page of 145 Header Page of 145 7/1991, Hội nghị Ngoại Trưởng ASEAN Kualalumpur (Malaysia) hoan nghênh sáng kiến có nhiều nước tỏ dè dặt Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 23 tháng 10/1991 trí thành lập Khu vực mậu dịch tự ASEAN Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ IV tháng 1/1992 họp Singapore định thành lập AFTA Ban đầu có sáu nước Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore Thái Lan Sau đó, từ năm 1995 đến 1998, ASEAN kết nạp thêm nước thành viên Việt Nam, Lào, Campuchia Myanmar II Mục tiêu AFTA Việc thành lập AFTA năm 1992 mốc quan trọng lịch sử tự hóa thương mại nội ASEAN, đánh dấu phát triển chất hợp tác thương mại khu vực Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ IV tháng 1/1992 họp Singapore định thành lập AFTA với mục tiêu sau: - Tự hóa thương mại ASEAN việc loại bỏ hàng rào thuế quan nội khu vực cuối rào cản phi thuế quan - Thu hút nhà đầu tư nước vào khu vực việc đưa khối thị trường thống Đây mục tiêu trung tâm việc thành lập AFTA, AFTA tạo tảng sản xuất thống ASEAN, điều cho phép hợp lý hóa sản xuất, chuyên môn hóa nội khu vực khai thác mạnh kinh tế thành viên khác - Làm cho ASEAN thích nghi với điều kiện kinh tế quốc tế thay đổi, đặc biệt phát triển xu tự hóa thương mại Với AFTA, nước ASEAN hy vọng nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp, mở rộng thị trường nội tổ chức ASEAN cách giảm thiểu hàng rào thuế quan phi thuế quan quan hệ mậu dịch nước thành viên với Nhưng quan trọng hết tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút nhiều vốn đầu tư nước làm cho kinh tế ASEAN thích nghi với điều kiện Footer Page of 145 Header Page of 145 kinh tế quốc tế thay đổi theo hướng gia tăng trình tự hóa Tuy nhiên, AFTA nấc thang tiến trình khu vực hóa Với sức ép hợp tác kinh tế khu vực tổ chức thương mại quốc tế khác, AFTA buộc phải đẩy nhanh tốc độ thực không dừng lại liên minh thuế quan hay khu vực mậu dịch tự mà tương lai tiếp tục tiến tới tầm cao thị trường chung, liên minh kinh tế III Nội dung AFTA Hiệp định CEPT quy định chung CEPT Để thực thành công Khu vực Mậu dịch Tự ASEAN, nước ASEAN - năm 1992, ký Hiệp định thuế quan ưu đãi có hiệu lực chung (Common Effective Preferential Tariff), gọi tắt CEPT CEPT thoả thuận chung nước thành viên ASEAN giảm thuế quan nội ASEAN xuống từ - 5%, đồng thời loại bỏ tất hạn chế định lượng hàng rào phi thuế quan vòng 10 năm, 1/1/1993 hoàn thành vào 1/1/2003 (đây thời hạn có đẩy nhanh so với thời hạn ký Hiệp định ban đầu: từ 15 năm xuống 10 năm) Nói đến vấn đề xây dựng Khu vực mậu dịch tự ASEAN nói tới việc thực Hiệp định chung thuế quan phải hoàn thành vấn đề chủ yếu, không tách rời : - Thứ vấn đề giảm thuế quan: Mục tiêu cuối AFTA giảm thuế quan xuống - 5%, theo thời điểm nước cũ nước mới, thời hạn tối đa vòng 10 năm - Thứ hai vấn đề loại bỏ hàng rào phi thuế quan (NTB): hạn ngạch, cấp giấy phép, kiểm soát hành hàng rào kỹ thuật (kiểm dịch, vệ sinh dịch tễ) - Thứ ba hài hoà thủ tục hải quan Các Nội dung Quy định cụ thể a Vấn đề thuế quan Footer Page of 145 Header Page of 145 Các bước thực sau: Bước 1: Các nước lập loại Danh mục sản phẩm hàng hoá biểu thuế quan để xác định sản phẩm hàng hoá thuộc đối tượng thực CEPT: - Danh mục sản phẩm giảm thuế (IL) - Danh mục sản phẩm tạm thời chưa giảm thuế (TEL) - Danh mục sản phẩm nông sản chưa chế biến nhạy cảm (SEL) - Danh mục sản phẩm loại trừ hoàn toàn (GEL) Trong loại Danh mục nói : - Danh mục sản phẩm loại trừ hoàn toàn (GEL): Là sản phẩm thực nghĩa vụ theo Hiệp định CEPT, tức cắt giảm thuế, loại bỏ hàng rào phi thuế quan Các sản phẩm danh mục phải sản phẩm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, đạo đức xã hội, sống, sức khoẻ người, động thực vật, đến việc bảo tồn giá trị văn hoá nghệ thuật, di tích lịch sử, khảo cổ ( theo điều 9B Hiệp định CEPT) - Danh mục sản phẩm nông sản chưa chế biến nhạy cảm nhạy cảm cao (SEL): Là sản phẩm thực theo lịch trình giảm thuế thời hạn riêng, nước ký Nghị định thư xác định việc thức cắt giảm thuế cho sản phẩm này, cụ thể thời hạn bắt đầu cắt giảm từ 1/1/2001 kết thúc 1/1/2010, mức thuế giảm xuống - 5%, nghĩa kéo dài thời hạn sản phẩm phải thực nghĩa vụ theo CEPT - Danh mục sản phẩm cắt giảm thuế ( IL) Danh mục sản phẩm tạm thời chưa giảm thuế (TEL): Là Danh mục mà sản phẩm Danh mục phải thực nghĩa vụ CEPT, tức phải cắt giảm thuế loại bỏ hàng rào phi thuế quan Tuy nhiên tiến độ có khác Sản phẩm hàng hoá Danh mục sản phẩm công nghiệp chế tạo, nguyên nhiên vật liệu, sản phẩm nông nghiệp nghĩa tất sản phẩm hàng hoá Footer Page of 145 Header Page of 145 giao dịch thương mại bình thường trừ sản phẩm hàng hoá xác định Danh mục (SEL) (GEL) nêu Bước 2: Xây dựng lộ trình tổng thể cắt giảm thuế 10 năm (toàn thời gian thực Hiệp định): Việc thực Hiệp định nước thành viên phải xây dựng lộ trình tổng thể cho việc cắt giảm thuế Danh mục sản phẩm cắt giảm thuế (IL) Danh mục tạm thời chưa giảm thuế (TEL) Các nguyên tắc xây dựng lộ trình giảm thuế tổng thể sau: - Danh mục sản phẩm giảm thuế (Inclusion List - IL): Các sản phẩm nằm danh mục cắt giảm thuế quan thời điểm bắt đầu thực thời hạn kết thúc, tiến trình cắt giảm sau : + Các sản phẩm có thuế suất 20% (> 20%) giảm xuống 20% vòng năm đầu tiếp tục giảm xuống - 5% năm lại Cụ thể: Các sản phẩm có thuế suất 20% giảm xuống 20% vào 1/1/1998, tiếp tục giảm xuống - 5% vào 1/1/2003 + Các sản phẩm có thuế suất thấp 20% giảm xuống - 5% vòng năm đầu Cụ thể: Các sản phẩm có thuế suất thấp 20% giảm xuống - 5% vào 1/1/2000 Các nước có quyền định mức cắt giảm tối thiểu năm %, không trì thuế suất năm liền, trường hợp thuế MFN thay đổi thời điểm cao thuế suất CEPT thời điểm không nâng thuế CEPT mức thuế MFN đó; trường hợp thuế MFN thấp thuế CEPT việc áp dụng phải tự động theo thuế suất MFN phải điều chỉnh lịch trình Không nâng mức thuế CEPT năm sau lên cao năm trước - Danh mục sản phẩm tạm thời chưa giảm thuế (TEL): Để tạo thuận lợi cho nước thành viên có thời gian chuẩn bị chuyển hướng số sản phẩm tương đối trọng yếu, Hiệp định CEPT cho phép nước thành Footer Page of 145 Header Page of 145 viên ASEAN đưa số sản phẩm tạm thời chưa thực tiến trình cắt giảm thuế quan theo CEPT Tuy nhiên, Danh mục (TEL) mang tính chất tạm thời, sản phẩm Danh mục loại trừ tạm thời chuyển toàn sang Danh mục cắt giảm thuế (IL) vòng năm, kể từ năm thứ thực Hiệp định tức từ 1/1/1996 đến 1/1/2000, năm chuyển 20% số sản phẩm Danh mục (TEL) vào Danh mục (IL) Lịch trình cắt giảm thuế sản phẩm chuyển từ Danh mục (TEL) sang Danh mục (IL) sau: + Đối với sản phẩm có thuế suất 20%, phải giảm dần thuế suất xuống 20% vào thời điểm năm 1998, trường hợp sản phẩm chuyển vào sau thời điểm năm 1998 thuế suất phải thấp 20%, tiếp tục giảm xuống - 5% vào 1/1/2003 lịch trình sản phẩm Danh mục (IL) + Đối với sản phẩm có thuế suất thấp 20% giảm xuống - 5% vào 1/1/2003 Các quy định khác tương tự Danh mục (IL) nói Ngoài quy định nêu trình xây dựng thực hiện, thụt lùi tiến độ, không phép chuyển mặt hàng từ Danh mục cắt giảm (IL) sang Danh mục nào, không chuyển mặt hàng từ Danh mục (TEL) sang Danh mục nhạy cảm (SEL) hay Danh mục loại trừ hoàn toàn (GEL) mà có chuyển từ Danh mục (TEL) sang Danh mục (IL) nói trên, chuyển từ Danh mục (SEL), (GEL) sang Danh mục (TEL) (IL) Nếu vi phạm nước thành viên phải đàm phán lại với nước khác phải có nhân nhượng bồi thường Bước 3: Ban hành văn pháp lý xác định hiệu lực thực việc cắt giảm thuế hàng năm: Trên sở lịch trình cắt giảm tổng thể thuế nêu trên, hàng năm nước thành viên phải ban hành văn pháp lý để công bố hiệu lực thi hành thuế suất Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 CEPT năm Văn phải gửi cho Ban Thư ký ASEAN để thông báo cho nước thành viên Cơ chế trao đổi nhượng CEPT: Muốn hưởng nhượng thuế quan xuất hàng hoá khối, sản phẩm cần có điều kiện sau: (1) Sản phẩm phải nằm Danh mục cắt giảm thuế (IL) nước xuất nước nhập khẩu, phải có mức thuế quan (nhập khẩu) thấp 20% (2) Sản phẩm phải có chương trình giảm thuế Hội đồng AFTA thông qua (3) Sản phẩm phải sản phẩm khối ASEAN, tức phải thoả mãn yêu cầu hàm lượng xuất xứ từ nước thành viên ASEAN (hàm lượng nội địa) 40% b Vấn đề loại bỏ hạn chế định lượng (QRs) rào cản phi thuế quan khác (NTBs) Để thiết lập khu vực mậu dịch tự do, việc cắt giảm thuế quan cần phải tiến hành đồng thời với việc loại bỏ hàng rào phi thuế quan Các hàng rào phi thuế quan bao gồm hạn chế số lượng (như hạn ngạch, giấy phép, ) hàng rào phi thuế quan khác (như khoản phụ thu, quy định tiêu chuẩn chất lượng, ) Các hạn chế số lượng xác định cách dễ dàng đó, quy định loại bỏ mặt hàng Chương trình CEPT hưởng nhượng từ nước thành viên khác Tuy nhiên, rào cản phi thuế quan khác, việc xác định loại bỏ phức tạp nhiều Hiệp định CEPT quy định vấn đề sau: - Các nước thành viên xoá bỏ tất hạn chế số lượng sản phẩm CEPT sở hưởng ưu đãi áp dụng cho sản phẩm đó; cụ thể: mặt hàng đưa vào Danh mục cắt giảm (IL) phải bỏ hạn chế số lượng Footer Page 10 of 145 Header Page 11 of 145 - Các hàng rào phi thuế quan khác xoá bỏ vòng năm sau sản phẩm hưởng ưu đãi - Các hạn chế ngoại hối mà nước áp dụng ưu tiên đặc biệt sản phẩm thuộc CEPT - Tiến tới thống tiêu chuẩn chất lượng, công khai sách thừa nhận chứng nhận chất lượng - Trong trường hợp khẩn cấp (số lượng hàng nhập gia tăng đột ngột gây phương hại đến sản xuất nước đe doạ cán cân toán), nước áp dụng biện pháp phòng ngừa để hạn chế dừng việc nhập c Vấn đề hợp tác lĩnh vực hải quan Thống biểu thuế quan: Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất xuất nhập ASEAN tiến hành việc buôn bán nội khu vực dễ dàng thuận lợi, quan hải quan ASEAN dễ dàng việc xác định mức thuế cho mặt hàng cách thống nhất, phục vụ cho mục đích thống kê, phân tích, đánh giá việc thực CEPT - AFTA, tình hình xuất nhập nội khối, nước định thống biểu thuế quan khối ASEAN mức chữ số theo Hệ thống điều hoà Hội đồng hợp tác hải quan giới (HS) Biểu thuế quan chung ASEAN hoàn thành năm 2000 áp dụng từ năm 2000, nước chậm áp dụng từ năm 2002 Thống hệ thống tính giá hải quan: Vào năm 2000, nước thành viên ASEAN thực phương pháp xác định trị giá hải quan theo GATT - GTV (GATT Transactions Value), thực điều khoản VII Hiệp định chung thương mại thuế quan 1994 ( Hiện Tổ chức thương mại giới WTO) để tính giá hải quan Một cách tóm tắt giá trị hàng hoá để tính thuế xuất nhập giá trị giao dịch thực tế người xuất người nhập khẩu, nhà nước áp đặt Footer Page 11 of 145 Header Page 12 of 145 Xây dựng Hệ thống Luồng xanh hải quan: Hệ thống thực từ 1/1/1996 nhằm đơn giản hoá hệ thống thủ tục hải quan dành cho hàng hoá thuộc diện hưởng ưu đãi theo chương trình CEPT ASEAN Thống thủ tục hải quan: Hai vấn đề nước thành viên ưu tiên việc thống thủ tục hải quan - Mẫu tờ khai hải quan chung cho hàng hoá thuộc diện CEPT: Các nước ASEAN gộp ba loại tờ khai hải quan (Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) Mẫu D, Tờ khai hải quan xuất Tờ khai hải quan nhập khẩu) lại thành mẫu tờ khai hải quan chung cho hàng hoá thuộc diện CEPT - Thủ tục xuất nhập chung: bao gồm vấn đề sau: + Các thủ tục trước nộp tờ khai hàng hoá xuất + Các thủ tục trước nộp tờ khai hàng hoá nhập + Các vấn đề giám định hàng hoá + Các vấn đề gửi hàng giấy chứng nhận xuất xứ cấp sau có hiệu lực hồi tố + Các vấn đề liên quan đến hoàn trả IV Những vấn đề đặt AFTA Sự đời khu mậu dịch tự ASEAN đem lại cho quốc gia thành viên động lực để phát triển Tuy nhiên tiến trình thực AFTA để tới việc cho đời khu vực mậu dịch tự nhiều khó khăn - Thứ nhất, với tính chất tổ chức hợp tác kinh tế chế, AFTA dường dạng “mô hình phát triển rút ngắn” liên kết kinh tế khu vực thực tế điều kiện chuẩn bị chín muồi bước liên kết khu vực EU, NAFTA… Do đó, AFTA hình thành dạng hiệp định khung, có phần giản đơn, nội dung, lịch trình hiệp định lại soạn thảo, sửa đổi, bổ sung đồng thời với tiến trình thực hiện, tổ chức chúng Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 - Thứ hai, mở rộng ASEAN từ ASEAN lên ASEAN 10 tạo nên cấu trúc kinh tế “song tầng” ASEAN tương đối phát triển ASEAN phát triển Cơ cấu “song tầng” khiến cho hợp tác nội ASEAN, trước hết việc thực điều khoản AFTA trở nên khó khăn Ngay thành viên sáng lập AFTA, thực AFTA khó khăn trước họ thực sách bảo hộ công nghiệp nặng nề Các quốc gia Việt Nam, Lào, Campuchia nước phát triển hơn, lại gia nhập vào ASEAN AFTA nên chắn không thích ứng với chuyển đổi nhanh - Thứ ba, công ty đa quốc gia bên ASEAN đầu tư trực tiếp nhiều vào nước có môi trường đầu tư thuận lợi Do đó, toàn khu vực ASEAN trở nên hấp dẫn đầu tư phát huy lợi so sánh tất nước thành viên ASEAN phải có chiến lược xếp cấu sản xuất hợp lí, tham gia vào phân công lao động khu vực ASEAN theo hướng chuyên môn hóa, đại hóa, bước nâng cao lợi để thực cạnh tranh bình đẳng thị trường giới Vấn đề quy định trực tiếp hai khía cạnh AFTA Một mặt, theo quy định AFTA, sản phẩm coi có xuất xứ ASEAN 40% hàm lượng giá trị sản phẩm có xuất xứ từ nước ASEAN Theo đó, việc đầu tư để sản xuất nước nằm bên ASEAN bán sản phẩm cho nước thuộc AFTA mang lại lợi ích cho nhà đầu tư nhờ hưởng ưu đãi Vì đầu tư vào nước ASEAN, nhà đầu tư nước không xem xét thị trường tiêu thụ nước mà tính tới thị trường ASEAN Mặt khác, việc xem xét thị trường ASEAN giúp nhà đầu tư nước có chiến lược xây dựng sở nước ASEAN theo mạng lưới chung nhằm tối ưu hóa việc khai thác lợi so sánh quốc gia việc sử dụng nguồn lực theo hướng chuyên môn hóa Tuy nhiên Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 từ nảy sinh vấn đề đáng quan tâm tình trạng thay hợp đầu tư, nguy cạnh tranh thu hút đầu tư nước ASEAN liệt chậm lại tiến trình - Thứ tư, thị trường bên ASEAN tương đối nhỏ thân tăng trưởng kinh tế ASEAN lại lệ thuộc đáng kể vào thị trường Mĩ, Nhật Do đó, nói rằng, AFTA lựa chọn để hội nhập giới đường tốt để cải thiện lực cạnh tranh ASEAN thúc đẩy thương mại đầu tư vào ASEAN Vấn đề dễ dàng gây cản trở tiến trình AFTA quy định tạm thời cho phép nước ASEAN tiếp tục trì bảo hộ thị trường nước AFTA trình nước phép có lịch trình giảm thuế phi thuế quan cụ thể Tuy nhiên thực tế, lộ trình AFTA nước, mặt hàng có giá trị xuất cao tổng kim ngạch xuất có khối lượng tiêu thụ lớn nước phép tạm thời chưa đưa vào danh mục giảm thuế, vừa để tạo nguồn thu vừa để có thời gian chuyển hướng sản xuất, chúng bảo hộ Các biện pháp bảo hộ thuế quan biện pháp tình Nó bị triệt tiêu lộ trình giảm thuế thực đồng thời tất nước thành viên Tuy nhiên thuế quan công cụ để trì bảo hộ nhà nước ngành công nghiệp mà tồn biện pháp phi thuế quan Các biện pháp phi thuế quan thường khó xác định, thường ẩn giấu sau điều chỉnh vĩ mô quốc gia sách, kiểm định hàng hóa, tiêu chuẩn kĩ thuật… Nếu không giải loạt vấn đề đầu tư, tài chính, dịch vụ, sở hữu trí tuệ AFTA hiệp định thương mại đơn hỗ trợ lĩnh vực tiến trình thực hoàn tất AFTA gặp khó khăn số quốc gia lạm dụng góc độ quy định chưa có nguyên tắc phù hợp để thực hành biện pháp bảo hộ PHẦN II: TÁC ĐỘNG CỦA AFTA VỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 I Quá trình tham gia Việt Nam Ngày 28/7/1995, Việt Nam thức trở thành thành viên thứ ASEAN cam kết tham gia AFTA Thời hạn hoàn thành AFTA Việt Nam vào năm 2006 Việt Nam bắt đầu thực lộ trình giảm thuế quan tham gia AFTA từ ngày 1/1/1996, đưa 875 mặt hàng vào thực CEPT Tất mặt hàng nằm khung thuế suất - 5% Đầu năm 1998, Việt Nam công bố lịch trình giảm thuế để thực AFTA vào năm 2006 Trên thực tế đến cuối năm 2002, 5.500 mặt hàng (chiếm khoảng 86% tổng số mặt hàng biểu thuế nhập khẩu) vào chương trình cắt giảm Toàn mặt hàng thuế suất 20% có lộ trình cắt giảm thời kỳ 2002 - 2006 Trong số đó, 65% mức thuế - 5% Theo số liệu tờ Dow Jones, vào ngày đầu năm 2003, mức thuế suất trung bình Việt Nam 2% chút, Việt Nam nước có mức thuế suất trung bình thấp thứ ASEAN, sau Singapore Brunei Theo lộ trình việc cắt giảm thuế tham gia AFTA áp dụng thức Việt Nam từ ngày 1/1/2003 Tuy nhiên, ngày 10/1/2003, Bộ Tài thông báo việc cắt giảm thực lùi lại tháng, vào ngày 1/7 Đến ngày 1/7, 1.416 mặt hàng thuộc (TEL) chuyển sang (IL) Đa số mặt hàng bảo hộ với mức thuế suất cao (30 - 100%), quản lý hạn ngạch xi măng, giấy, hàng điện tử, đồ gia dụng, khí, vật liệu xây dựng II Tác động AFTA kinh tế Việt Nam Đối chiếu nội dung AFTA tác động có nước thành viên nói chung, đối chiếu với tình hình cụ thể tiến trình thực AFTA Việt Nam, AFTA có tác động mặt sau: Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 Thương mại a Nhập Trong năm gần đây, hàng hóa từ ASEAN vào Việt Nam chiếm khoảng 25% kim ngạch nhập khẩu, nguyên vật liệu dùng cho sản xuất hàng công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn Các mặt hàng có thuế suất 5% trước thực CEPT Vì vậy, AFTA tác động trực tiếp tới việc nhập mặt hàng Ngoài ra, số hàng nhập có kim ngạch đáng kể Việt Nam xăng dầu, xe máy chưa đưa vào danh sách giảm thuế nên trước mắt nằm phạm vi tác động AFTA Về lâu dài, Việt Nam chắn phải đưa thêm mặt hàng từ danh mục loại trừ tạm thời có thuế suất 20% vào diện cắt giảm ngay, loại trừ dần hàng rào phi thuế quan (nhất hạn chế số lượng nhập khẩu) Khi đó, nhập khẩu, mặt hàng tiêu dùng từ nước ASEAN vào Việt Nam tăng lên mặt hàng loại sản xuất nước không cạnh tranh lại b Xuất sang nước ASEAN khác Về lý thuyết dài hạn, AFTA có tác động làm tăng sức cạnh tranh hàng hóa Việt Nam thị trường ASEAN nhờ giảm thuế quan loại bỏ hàng rào phi thuế quan Song vài năm tới, khả AFTA làm tăng kim ngạch xuất Việt Nam sang nước không lớn nguyên nhân sau:  Xét cấu hàng xuất khẩu: Những năm gần đây, ASEAN thường chiếm khoảng 20 - 23% kim ngạch xuất Việt Nam Đây số đáng kể Nhưng mặt hàng Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 hưởng thuế suất CEPT lại chiếm gần 20% kim ngạch xuất sang ASEAN, tương đương với 4% tổng kim ngạch xuất Việt Nam năm 2001 Và mức tăng xuất mặt hàng sang nước ASEAN khác không lớn Cơ cấu hàng hóa Việt Nam ASEAN tương đồng Với trình độ thua hơn, Việt Nam cạnh tranh thị trường ASEAN nhờ tính độc đáo chủng loại, mẫu mã đó, mang tính bổ sung cho cấu hàng hóa nước đối tác  Xét bạn hàng: 2/3 doanh số buôn bán Việt Nam với ASEAN thực với Singapore Phần lớn hàng Việt Nam xuất sang Singapore tái xuất sang nước khác Nhưng nước này, hệ thống thuế xuất nhập trước AFTA vốn thấp, gần 0% Do vậy, thực CEPT toàn khối ASEAN, 1/3 kim ngạch xuất nhập lại Việt Nam với nước ASEAN khác chưa làm thay đổi nhiều xuất Việt Nam xét theo khía cạnh hưởng ưu đãi thuế nhập thấp Có thể kết luận rằng: Chỉ Việt Nam tạo dịch chuyển cấu sản xuất xuất theo hướng tạo nhiều chủng loại hàng hóa có sức cạnh tranh nằm danh mục cắt giảm CEPT, doanh nghiệp Việt Nam có thêm thuận lợi yếu tố giá muốn xuất sang ASEAN c Xuất sang nước ASEAN Về dài hạn, AFTA có tác động gián tiếp làm tăng kim ngạch xuất Việt Nam sang thị trường ASEAN nhập đầu vào cho sản xuất xuất với giá rẻ từ nước ASEAN Mặt khác, với tư cách thành viên AFTA, Việt Nam có điều kiện để khai thác lợi quan hệ thương mại với nước lớn Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 Tuy vậy, nói, cấu sản phẩm nước ASEAN xuất thị trường giới lại tương đồng với Việt Nam Và họ hưởng lợi ích tương tự Do đó, tham gia AFTA, Việt Nam tiếp tục phải chấp nhận cạnh tranh liệt với thành viên khác hiệp hội không thị trường khu vực Đầu tư nước a Đầu tư từ nước ASEAN khác AFTA có tác động phân công lại nguồn lực khu vực theo hướng hợp lý hóa Khi không bảo hộ, số ngành công nghiệp số nước bộc lộ thua khả cạnh tranh, để tồn tại, để thu nhiều lợi nhuận hơn, nhà kinh doanh ngành đầu tư sang nước ASEAN khác có yếu tố thuận lợi hơn, có Việt Nam Ngoài ra, với tiến trình thức hóa Khu vực đầu tư ASEAN (AIA), nhà đầu tư ASEAN nói riêng nhà đầu tư nước nói chung có nhiều thuận lợi thủ tục hành tâm lý đầu tư vào Việt Nam b Đầu tư nước từ nước khác Về lý thuyết, khu vực thương mại tự làm tăng đầu tư từ khu vực Đó nhà đầu tư sản xuất hàng hóa hay số nước đưa tiêu thụ tất nước thành viên với mức thuế thấp hàng rào thuế quan dần dỡ bỏ Khi nhà đầu tư nước đầu tư vào nước, họ có thị trường tiềm rộng lớn nhiều lần nước Áp dụng lý thuyết vào AFTA Việt Nam, nhà đầu tư nước đầu tư vào Việt Nam, họ không nghĩ đến thị trường với 80 triệu dân, mà tính đến thị trường ASEAN với 500 triệu người Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 Nhưng thực tế, thuế nhiều yếu tố xem xét để đến định đầu tư Thuế thấp ý nghĩa thu hút đầu tư nước không kèm với ổn định trị, xã hội, luật đầu tư nước thông thoáng, nguồn lao động giá rẻ có tay nghề cao Ví dụ đơn cử Indonesia Mặc dù Indonesia hoàn thành AFTA, nhiều nhà đầu tư nước Sony, Matsushita rời bỏ nước sang Trung Quốc, Malaysia hay Việt Nam lo ngại thất vọng trước nạn khủng bố, mâu thuẫn sắc tộc, bất ổn quyền lực tham nhũng Đó thách thức chung cho tất thành viên AFTA Vì trước đây, Indonesia hay Việt Nam thành viên AFTA, để vượt qua hàng rào thuế quan hạn chế nhập vào thị trường Indonesia hay Việt Nam, nhà đầu tư nước buộc phải đầu tư nước sở Nhưng Việt Nam thành viên AFTA, môi trường đầu tư vào Việt Nam không hấp dẫn, thay đầu tư vào Việt Nam, nhà đầu tư nước đầu tư vào nước ASEAN khác, đơn giản hơn, cần mở rộng tăng thêm công suất nhà máy sẵn có nước AFTA, đặc biệt dây chuyền sản xuất gần hết khấu hao vận hành tốt, từ bán hàng sang Việt Nam Như vậy, để tận dụng hội thu hút đầu tư từ nước khác mà AFTA đem lại, Việt Nam cần phải tiếp tục cải thiện cách đồng toàn diện môi trường đầu tư PHẦN III: TÁC ĐỘNG CỦA AFTA VỚI NỀN KINH TẾ ASEAN I Tác động AFTA với kinh tế ASEAN Mức tăng trưởng nhập nội ASEAN tăng khoảng từ 40% (đối với Malaysia) đến 70% (đối với Thái Lan) Nhập Singapore tăng mạnh Singapore có mức thuế ban đầu gần 0% Trong tỷ lệ Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 đáng kể mức tăng trưởng từ việc buôn bán với nước không thuộc khối ASEAN tỷ lệ lớn xuất phát từ việc buôn bán AFTA tạo Tổng số lượng xuất ASEAN tăng khoảng từ 1,5% (đối với Singapore) đến 5% (đối với Thái Lan) tăng nước thành viên khác, khu vực tự hóa mậu dịch tạo Không giống trường hợp nhập khẩu, mức tăng xuất hại cho việc xuất sang nước khác giới Nói cách khác, thành viên ASEAN tiếp tục xuất thêm nhiều sản phẩm sang EU, Mỹ, Nhật nước NICs Việc tăng cường hợp tác kinh tế việc thực sáng kiến nhằm làm giảm chi phí sản xuất giao dịch khu vực làm buôn bán tăng nhanh nội bên nước ASEAN Biến khu vực ASEAN không thành khu vực hoạt động hấp dẫn mà trở thành thị trường hấp dẫn Xuất sản phẩm CEPT nội ASEAN tăng 18,68% giai đoạn từ 1994 – 1995; có nghĩa tăng từ 47,4 tỷ USD lên 56,3 tỷ USD Xuất sản phẩm CEPT sản phẩm không thuộc CEPT nội ASEAN tăng lên 19,77%; từ 57,5 tỷ USD lên 68,8 tỷ USD khoảng thời gian Các lĩnh vực sản xuất máy móc thiết bị khí, thiết bị điện âm chiếm tỷ trọng lớn buôn bán nội ASEAN khoảng 58,2% năm 1995 Tỷ lệ buôn bán nội ASEAN tính toàn kim ngạch buôn bán ASEAN giảm xuống 19,8% năm 1995 trước 20,2% năm 1994 Tổng số mặt hàng nằm Danh sách cắt giảm thuế 45.609 mặt hàng - chiếm khoảng 94% tổng số mặt hàng ASEAN Hơn nữa, khu vực thương mại phát triển có ảnh hưởng tích cực tới việc phân bổ hoạt động lĩnh vực công nghiệp nước thành viên ASEAN Nhưng nước bá chủ khu vực II Tác động AFTA với kinh tế ASEAN Indonesia: Tăng xuất đáng kể diễn ngành cần nhiều đến sức lao động tài nguyên ngành dệt, sản phẩm gỗ, giấy sản Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 phẩm chế tạo khác Các ngành hàng suy giảm bao gồm: thực phẩm, sản phẩm phi kim loại phương tiện giao thông Malaysia: Xuất phần lớn tập trung vào ngành may mặc, sản phẩm gỗ ngành sản xuất máy móc cần nhiều vốn Các ngành hàng suy giảm bao gồm : thực phẩm, kính sản phẩm kính phi kim loại Philippines: Mức tăng xuất tập trung chủ yếu loại sản phẩm cần nhiều vốn đầu tư sản phẩm chế tạo phi kim loại, loại máy điện phi điện Các sản phẩm gỗ, hóa chất công nghiệp mặt hàng chế tạo giảm đôi chút Singapore: Xuất tăng ngành công nghiệp nặng công nghiệp hóa chất, sắt, thép, phương tiện vận tải Một vài ngành công nghiệp dệt, may mặc giảm Thái Lan: Quy mô xuất mở rộng ngành chế biến thực phẩm, sản phẩm da, sản phẩm kim loại phi kim loại loại máy điện Các sản phẩm gỗ, máy móc sản phẩm công nghiệp cao cấp giảm Theo chương trình AFTA, vài ngành hàng dự đoán mang lại lợi nhuận, ngành khác bị suy giảm Điều phụ thuộc nhiều vào cấu ngành tính hiệu ngành quốc gia Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 KẾT LUẬN Tham gia AFTA bước tất yếu Việt Nam đường hội nhập với khu vực giới Sự kiện mở cho Việt Nam nhiều hội nhiều thách thức to lớn Cơ hội thách thức đan xen lẫn nhau, đòi hỏi nỗ lực tầm vĩ mô vi mô để khai thác triệt để hội hạn chế đến mức thấp ảnh hưởng tiêu cực thách thức đưa đến Không nên coi việc thực AFTA trình hay hành động riêng biệt, mà phải đặt lộ trình hội nhập tự hóa thương mại tổng thể, đó, mục tiêu quán xác định khuôn khổ WTO Footer Page 22 of 145 ... tổ chức hợp tác kinh tế chế, AFTA dường dạng “mô hình phát triển rút ngắn” liên kết kinh tế khu vực thực tế điều kiện chuẩn bị chín muồi bước liên kết khu vực EU, NAFTA… Do đó, AFTA hình thành... hết tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút nhiều vốn đầu tư nước làm cho kinh tế ASEAN thích nghi với điều kiện Footer Page of 145 Header Page of 145 kinh tế quốc tế thay đổi theo hướng... quan đa phần với nhóm hàng thủ tục hải quan quốc gia Vào đầu năm 90, chiến tranh lạnh kết thúc, thay đổi môi trường trị, kinh tế quốc tế khu vực đặt kinh tế nước ASEAN trước nhứng thách thức to lớn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Kinh tế quốc tế AFTA, Tiểu luận Kinh tế quốc tế AFTA, Tiểu luận Kinh tế quốc tế AFTA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay