Tiểu luận Kế hoạch E – MARKETING cho công ty CP TM-DV quảng cáo ATA

43 92 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:29

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC E-MARKETING TIỂU LUẬN KẾ HOẠCH E – MARKETING CHO CÔNG TY CP TM-DV QUẢNG CÁO ATA GVHD : TS HOÀNG LỆ CHI SVTH: Nguyễn Thị Bích Chung Nguyễn Thị Ánh Linh Nguyễn Hoàng Ngân Nguyễn Thanh Nhật Nguyễn Thị Đăng Sinh Nguyễn Thanh Tùng LỚP: Đêm KHÓA: K22 Tp Hồ Chí Minh, 2014 Footer Page of 145 7701220112 7701220621 7701220742 7701220816 7701220967 7701221321 Header PageE2–ofMarketing 145 UEH K22 Đêm – Nhóm MỤC LỤC LỜI MỞ DẦU GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO (TMDVQC) ATA 1.1 Lịch sử hình thành phát triển 1.2 Mô tả sản phẩm 1.3 Thực trạng hoạt động E – Marketing Công ty Cổ phần TMDVQC ATA 1.4 Những hoạt động E – Marketing chủ yếu Công ty Cổ phần TMDVQC ATA 1.5 Đánh giá hoạt động E – Marketing Công ty Cổ phần TMDVQC ATA thực TÓM TẮT NỘI DUNG BẢN KẾ HOẠCH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH 3.1 Môi trường vĩ mô 3.2 Môi trường vi mô 11 PHÂN TÍCH CƠ HỘI VÀ VẤN ĐỀ (SWOT) 14 4.1 Tận dụng hội để phát huy mạnh 16 4.2 Tận dụng mặt mạnh để giảm nguy 17 4.3 Nắm băt hội để khắc phục mặt yếu 17 4.4 Giảm mặt yếu để giảm nguy 17 PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU 18 5.1 Phân đoạn thị trường 18 5.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu 19 CHIẾN LƯỢC E – MARKETING 22 6.1 Mục tiêu chiến lược 22 6.2 Chiến lược cạnh tranh 22 6.3 Chiến lược định vị 24 6.4 Chiến lược E – Marketing hỗn hợp (E – Marketing mix) 25 6.5 Quản trị quan hệ khách hàng (CRM) 32 6.6 Thiết kế phát triển Website 33 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 36 7.1 Sản phẩm 36 7.2 Giá 36 7.3 Quảng cáo truyền thông: 37 7.4 Quản trị quan hệ khách hàng 37 7.5 Thiết kế phát triển Website 37 7.6 Tổng hợp kế hoạch theo thời gian: 38 ĐÁNH GIÁ, KIỂM TRA, ĐIỀU CHỈNH VÀ GIÁM SÁT THỰC HIỆN 40 8.1 Về kế hoạch thiết kế kế hoạch chương trình marketing 40 8.2 Về kế hoạch triển khai marketing: 40 8.3 Về kế hoạch hoạt động 40 8.4 Về sách kiểm soát rủi ro: 40 KẾT LUẬN 41 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 Footer Page of 145 Trang Header PageE3–ofMarketing 145 UEH K22 Đêm – Nhóm LỜI MỞ DẦU Trở lại thời điểm cách vài năm, Marketing khái niệm không xa lạ giới Việt Nam mẻ, hầu hết doanh nghiệp nước biết tới Marketing hình thức chủ yếu quảng cáo khuyến mãi, việc áp dụng Marketing vào kinh doanh dừng lại mức đơn giản, tự phát nhỏ lẻ Trải qua nhiều năm phát triển, nay, Marketing trở thành ngành “hot” dành nhiều quan tâm từ tổ chức – doanh nghiệp, không coi chiến lược quan trọng doanh nghiệp mà công cụ thiếu giúp doanh nghiệp tồn môi trường cạnh tranh, dành giật thị phần khách hàng ngày khốc liệt Việc áp dụng Marketing tồn hình thức khác nhau, nhiều lĩnh vực khác nhau, với công cụ ngày trở nên đa dạng, phong phú quảng cáo, khuyến mãi, PR, bán hàng, chăm sóc khách hàng, điều tra thị trường, quản lí hệ thống phân phối…Và hình thức marketing gần coi trọng Internet – Marketing hay E - Marketing Xuất với xuất công nghệ thông tin, Internet Việt Nam, E – Marrketing phát triển ngày mạnh mẽ công nghệ thông tin ngày đại, Internet trở thành phần thiếu đời sống kinh tế - xã hội nước ta Mặc dù đề cao việc ứng dụng E – Marketing kinh doanh hầu hết doanh nghiệp Việt Nam chưa thực đắn có hiệu quả, việc làm để khai thác đầy đủ mạnh E – Marketing sản xuất - kinh doanh câu hỏi lớn mà doanh nghiệp, có Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ quảng cáo ATA muốn giải đáp Chính vậy, nhóm định nghiên cứu xây dựng “Kế hoạch E – Marketingcho Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ quảng cáo (TMDVQC) ATA” Các phần kế hoạch gồm có: Giới thiệu Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ quảng cáo ATA Tóm tắt nội dung kế hoạch Phân tích tình hình Phân tích hội vấn đề (SWOT) Lựa chọn thị trường mục tiêu Chiến lược E – Marketing Footer Page of 145 Trang Header PageE4–ofMarketing 145 UEH K22 Đêm – Nhóm Kế hoạch hành động Đánh giá , kiểm tra, điều chỉnh giám sát thực Footer Page of 145 Trang Header PageE5–ofMarketing 145 1.1 UEH K22 Đêm – Nhóm GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO (TMDVQC) ATA Lịch sử hình thành phát triển Năm 2002, nhận thấy thị trường quà tặng nước bỏ ngỏ với nhiều hội kinh doanh đầy hứa hẹn, ông Khuất Huy Tuấn – Tổng giám đốc định thành lập Công ty TNHH ATA, sau đổi tên thành Công ty Cổ phần TMDVQC ATA vào năm 2008 chuyên kinh doanh lĩnh vực sản xuất cung cấp sản phẩm quà tặng nước Trải qua năm phát triển với nhiều thăng trầm, máy tổ chức ATA ngày hoàn thiện đồng thời hoạt động Công ty dần vào quĩ đạo bản, khoa học nhân viên làm việc ngày chuyên nghiệp 1.2 Mô tả sản phẩm Công ty Cổ phần TMDVQC ATA chuyên kinh doanh lĩnh vực sản xuất cung cấp sản phẩm quà tặng nước Vậy sản phẩm quà tặng nghĩa gì? Sản phẩm – theo quan điểm Marketing thứ có khả thoả mãn nhu cầu, mong muốn khách hàng, cống hiến lợi ích cho họ đưa chào bán thị trường với khả thu hút ý mua sắm tiêu dùng Dựa theo quan điểm này, hiểu Sản phẩm quà tặng thứ chào bán thị trường có khả thảo mãn nhu cầu, ước muốn khách hàng khiến cho họ ý mua sắm với mục đích làm quà tặng Các sản phẩm quà tặng ATA cung cấp bao gồm nhiều chủng loại với nhiều hình thức phong phú đa dạng 1.3 Thực trạng hoạt động E – Marketing Công ty Cổ phần TMDVQC ATA Để hiểu thực trạng hoạt động E – Marketing ATA, trước tiên ta phải hiểu E – Marketing, để từ thấy rõ ATA áp dụng E – Marketing vào hoạt động kinh doanh Công ty sao, hình thức cụ thể cuối tiến hành đánh giá tổng quát hoạt động E – Marketing mà ATA thực Footer Page of 145 Trang Header PageE6–ofMarketing 145 1.4 UEH K22 Đêm – Nhóm Những hoạt động E – Marketing chủ yếu Công ty Cổ phần TMDVQC ATA Dịch vụ Internet Việt Nam Nhà nước cho phép thực từ ngày 5/3/1997 phải đến năm sau đó, Internet thực bắt đầu phát triển mạnh mẽ với tốc độ nhanh chóng Và nay, sau chục năm, thực trở thành phần thiếu đời sống kinh tế - xã hội nước ta Những bước tiến vượt bậc Internet gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, công ty nước – có Công ty Cổ phần TMDVQC ATA Chính vậy, từ ngày đầu thành lập, chưa biết tới khái niệm E – Marketing, lúc chưa phổ biến rộng rãi nước, ATA hình thành số hoạt dộng E – Marketing nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Một là, thiết lập lưu giữ liệu điện tử tình hình hoạt động, sách kết kinh doanh Công ty; khách hàng đối tác; nhà cung ứng; đối thủ cạnh tranh; thông tin thị trường số sữ liệu khác Hai là, tiến hành thiết kế, phát triển trì hoạt động hai Website: http://www.atagitfs.com.vn/ http://www.atavn.com/ Ba là, viết PR số trang web nhằm quảng bá thương hiệu cho Công ty http://www.vietnambranding.com/; http://www.1000thuonghieu.com/ hay http://vietweb.gophatdat.com/ Bốn là, thu thập thường xuyên thông tin thứ cấp Internet gồm thông tin khách hàng, đối thủ cạnh tranh, nhà cung ứng hay thông tin thị trường khác (sản phẩm, giá cả…) Năm là, thực nghiên cứu Marketing điện tử - điều tra trực tuyến cách đăng câu hỏi trực tiếp website Cuối là, sử dụng mail để gửi chào hàng trao đổi thông tin với khách hàng đồng thời sử dụng Yahoo!Messenger để trao đổi trực tiếp với khách hàng 1.5 Đánh giá hoạt động E – Marketing Công ty Cổ phần TMDVQC ATA thực Qua mục 1.3.1 thấy hoạt động E – Marketing mà ATA thực đem lại nhiều lợi ích cho hoạt động kinh doanh Công ty gặp phải nhiều vấn đề bất cập Footer Page of 145 Trang Header PageE7–ofMarketing 145 UEH K22 Đêm – Nhóm Thứ nhất, việc lưu giữ thông tin điện tử tồn nhiều vấn đề lượng thông tin chưa đầy đủ, hệ thống thông tin chủ yếu khách hàng hay nhà cung ứng thông tin thị trường hay đối thủ cạnh tranh sơ sài Đồng thời, thông tin lưu giữ chưa có thống với thông tin khách hàng quản lí chung mà nhân viên phòng kinh doanh tự quản lí nhóm khách hàng theo cách riêng Mặt khác, vấn đề lớn ATA kho liệu điện tử chung lưu giữ tất thông tin mà thông tin lại lưu giữ rời rạc phòng ban, điều gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động Công ty sau Thứ hai, hầu hết hoạt động E – Marketing thực chủ yếu nhằm mục đích phục vụ cho việc bán hàng phòng kinh doanh, Website xây dựng có thông tin sản phẩm, thông tin Công ty hay tạo tương tác tốt với khách hàng việc thu thập thông tin diễn nhỏ lẻ, mang tính thời điểm, phục vụ chủ yếu tìm hiểu thông tin khách hàng để bán hàng mà chưa diễn cách có hệ thống Thưa ba, công ty chưa tiến hành nghiên cứu E – Marketing thực hoạt động PR Internet ít, viết PR hầu hết viết từ cách vài năm Nhìn chung, hoạt động E – Marketing Công ty diễn rời rạc, chưa có thống với nhau, kế hoạch cụ thể chưa có chiến lược chung làm định hướng Điều dễ hiểu không ATA mà nhiều công ty tư nhân vừa nhỏ khác nước chưa đề cao vai trò Marketing nói chung E – Marketing nói riêng Đó nguyên nhân lí giải cho việc tồn phòng/bộ phận Marketing chuyên biệt ATA để thực hoạt động E – Marketing thực bản, thống mang tính chuyên nghiệp hay nói cách khác để khai thác triệt để mạnh E – Marketing kinh doanh Footer Page of 145 Trang Header PageE8–ofMarketing 145 UEH K22 Đêm – Nhóm TÓM TẮT NỘI DUNG BẢN KẾ HOẠCH Bản kế hoạch Marketing nhằm xây dựng “Kế hoạch E – Marketing cho Công ty Cổ phần TMDVQC ATA” Kế hoạch E - Marketing gồm phần sau: Phân tích tình hình: Thông qua số liệu để đánh giá nắm nhu cầu thị trường, tình hình đối thủ cạnh tranh môi trường cho sản phẩm Phân tích hội vấn đề (SWOT): Tập trung phân tích điểm mạnh yếu, hội thách thức hoạt động E – Marketing; đánh giá nguồn lực công ty vấn đề thuộc môi trường bên để đưa yêu cầu cụ thể cho chiến lược marketing Phân đoạn thị trường: Dựa tiêu chí khác nhau, tiến hành phân đoạn thị trường khách hàng tổ chức, doanh nghiệp; từ lựa chọn thị trường mục tiêu thích hợp để khai thác Chiến lược E - Marketing: Căn vào số liệu phân tích đưa mục tiêu chiến lược chiến lược E - Marketing cụ thể gồm chiến lược cạnh tranh, chiến lược định vị chiến lược E – Marketing hỗn hợp Kế hoạch hành động: Phần đưa kế hoạch hành động cụ thể cho sách cung cấp sản phẩm, giá cả, phân phối truyền thông Chương trình kiểm soát điều chỉnh kế hoạch Phần tập trung cho việc lên phương án kiểm soát điều chỉnh kế hoạch E Marketing qúa trình thực Kết luận: Đưa kết luận khả thành công Footer Page of 145 Trang Header PageE9–ofMarketing 145 UEH K22 Đêm – Nhóm PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH Một kế hoạch Marketing coi đắn thực hoàn thiện xây dựng dựa sở vững gắn với điều kiện thực tế cụ thể, đáng tin cậy Do đó, việc phân tích tình hình hay phân tích môi trường hoạt động E Marketing quan trọng xem sở để triển khai bước kế hoạch Phần đề cập ba chủ điểm môi trường vĩ mô môi trường vi mô 3.1 Môi trường vĩ mô 3.1.1 Môi trường kinh tế Gần năm sau khủng hoảng tài tồi tệ lịch sử kéo theo khủng hoảng dầu mỏ, lương thực, lạm phát tăng cao thị trường chứng khoán vào ngõ cụt, với nước khác giới, kinh tế Việt Nam dần khôi phục vào ổn định Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Quý I – 2014 Bộ Kế hoạch Đầu tư, kinh tế nước tiếp tục phục hồi với tốc độ tăng trưởng kinh tế 5,83%, cao nhiều so với tốc độ tăng trưởng Quý I – 2013 Cả khu vực công nghiệp, nông nghiệp dịch vụ đạt nhiều kết tốt Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 13,6%, sản xuất nông nghiệp ước đạt 5,8%, tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tăng 24,1% GDP bình quân đầu người tăng, dự báo năm 2014 đạt 1.800 USD – 2.000 USD Điều cho thấy kinh tế nước ta bước tăng trưởng nhanh trở lại, dần thoát khỏi khủng hoảng lạm phát, tiến tới ổn định hơn, điều kiện thuận lợi để hoạt động sản xuất kinh doanh tổ chức - doanh nghiệp, có ATA, khôi phục ngày trở nên tốt Mặt khác, theo số liệu tăng trưởng Dịch vụ Internet Tổng cục Thống kê, đến 2013 cho thấy số thuê bao Internet nước đạt 40 triệu thuê bao, đạt mật độ 40 %, có gần 3,1 triệu thuê bao băng thông rộng (tăng 37,3% so với thời điểm năm trước) Cũng theo thống kê, tính đến hết tháng năm 2008, Việt Nam đứng thứ 17 top quốc gia có nhiều người sử dụng Internet giới với tốc độ tăng trưởng số người dùng Internet đứng đầu, lên tới 9.561,5 %, gấp 7,8 lần so với quốc gia đứng thứ hai (giai đoạn 2000-2008) Tuy dần thoát khỏi khủng hoảng có dấu hiệu khả quan triển vọng phát triển phủ nhận dù kinh tế nước ta tồn Footer Page of 145 Trang Header PageE10 of 145 – Marketing UEH K22 Đêm – Nhóm nguy biến động tiềm ẩn Chính điều khiến doanh nghiệp nước trở nên thận trọng hoạt động kinh doanh, cố gắng giảm chi tiêu đến mức tối thiểu để hạn chế chi phí, đồng thời ngăn chặn rủi ro Đây nguyên nhân khiến “sức mua” tổ chức – doanh nghiệp mặt hàng quà tặng giảm lựa chọn mua diễn cẩn thận kĩ 3.1.2 Môi trường trị - luật pháp Môi trường trị ổn định với sách phát triển kinh tế đắn tạo hội lớn cho tất doanh nghiệp tham gia kinh doanh Việt Nam, có doanh nghiệp thuộc ngành kinh doanh sản phẩm quà tặng Tuy nhiên, việc gia nhập rút lui khỏi thị trường dễ dàng nên cạnh tranh thị trường gay gắt Đây vấn đề cần đặc biệt quan tâm doanh nghiệp tham gia mảng thị trường nói chung ATA nói riêng Mặt khác, Nhà nước chủ trương khuyến khích đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, doanh nghiệp nước tối ưu hóa việc sử dụng công nghệ thông tin, sử dụng Internet hoạt động kinh doanh thương mại Điều thúc đẩy mạnh mẽ việc sử dụng Internet doanh nghiệp, tổ chức trở thành động lực để E – Marketing ngày ý phát triển Hơn nữa, điều luật văn pháp lí liên quan tới hoạt động thương mại điện tử Internet quyền sở hữu trí tuệ, thuế, quyền liên quan tới bảo vệ bí mật cá nhân, giá trị pháp lí liệu, tiêu chuẩn quảng cáo, vấn đề liên quan tới tên miền… bước thiết lập, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện Tuy nhiên, việc áp dụng luật để quản lí thời điểm lỏng lẻo Điều đòi hỏi doanh nghiệp phải thật thận trọng thực hoạt động E – Marketing, không cần với luật pháp qui định mà phải biết đề phòng với đối tượng tìm cách “lách luật” với mục đích phá hoại 3.1.3 Môi trường công nghệ Việc ứng dụng tin học sử dụng thiết bị công nghệ thông tin vào công việc thực tiễn bước trở nên phổ biến ngành, lĩnh vực từ trung ương đến tỉnh, thành phố nhiều địa phương nước Chính tăng trưởng nhanh chóng số lượng lẫn chất lượng ngành Công nghệ thông tin mười năm qua cho thấy tương lai công nghệ thông tin không ứng dụng rộng rãi Footer Page 10 of 145 Trang Header PageE29 of 145 – Marketing UEH K22 Đêm – Nhóm chung cho khách hàng thị trường tiêu dùng mà mức giá bán định khác đối tượng khách hàng Vì chiến lược định giá E – Marketing dừng lại việc xác định mức giá bán cho sản phẩm Nghĩa là, việc định giá Marketing Offline xác định mức giá trần (giới hạn trên) giá sàn (giới hạn dưới), việc định giá bán sản phẩm thực Marketing Offline Marketing Online đảm nhận nhiệm vụ Xác định mức giá bán E – Marketing dựa việc nghiên cứu nhu cầu thị trường giá đối thủ cạnh tranh Điều đòi hỏi công ty phải xem xét mức giá bán sản phẩm cạnh tranh bán thị trường thái độ khách hàng mối tương quan giá trị - giá sản phẩm cạnh tranh nhu cầu thị trường để định mức giá bán xác cho khách hàng cụ thể, tránh việc xác định mức giá bán không phù hợp dẫn đến việc công ty lợi nhuận khách hàng phàn nàn giá cao Do thực định giá bán nên chiến lược giá E – Marketing ATA tập trung chủ yếu vào việc định giá động, điều chỉnh giá đối phó giá với đối thủ cạnh tranh 6.4.2.2 Định giá động Trong sách giá, ATA thực hai kiểu định giá động gồm định giá đấu thầu thỏa thuận/đàm phán giá với khách hàng Thứ định giá đấu thầu (đấu giá): Trong kiểu định giá động này, khách hàng nêu yêu cầu, dựa vào ATA chào sản phẩm đáp ứng nhu cầu mức giá mong muốn khách hàng, cần ý thường khách hàng chọn lựa người bán có giá thấp nên nhiều trường hợp định giá bán cho khách hàng, khách hàng quan trọng, chấp nhận thu lợi nhuận với mức giá bán thấp để giữ mối quan hệ với khách hàng Thứ hai thỏa thuận/đàm phán giá với khách hàng: Theo đó, công ty thực thỏa thuận/đàm phán giá với khách hàng để tiến tới mức giá bán hợp lí với nhu cầu khách hàng phải đảm bảo mức giá không vượt mức giá sàn cho phép Footer Page 29 of 145 Trang 28 Header PageE30 of 145 – Marketing UEH K22 Đêm – Nhóm 6.4.2.3 Điều chỉnh giá  Định giá phân biệt: Theo cách này, ATA điều chỉnh, thay đổi giá chào bán theo điểm khác biệt khách hàng, sản phẩm số vấn đề khác, cụ thể sau: - Phân biệt theo khách hàng: Phân loại khách hàng tùy vào đối tượng khách hàng khác mà có điều chỉnh giá cho thích hợp - Phân biệt theo sản phẩm: Điều chỉnh giá theo loại sản phẩm khác với mức giá phù hợp, việc điều chỉnh giá dựa biểu giá mức giá trần giá sàn xác định theo chủng loại sản phẩm cụ thể mà Marketing Offline thực - Phân biệt theo thời gian: Điều chỉnh giá áp dụng cho thời điểm khác hàng khan hiếm, có thay đổi mức giá chung thị trường…  Định giá xúc tiến: việc điều chỉnh giá hỗ trợ cho hoạt động xúc tiến bán hàng, thúc đẩy khách hàng mua hàng nhiều hơn, là: - Giảm giá cho khách hàng mua hàng với số lượng lớn, toán nhanh chóng - Chiết khấu cho khách hàng theo qui định - Qui định mức giảm giá, mức chiết khấu cụ thể hóa loại sản phẩm khác đính kèm biểu giá sản phẩm thực Marketing Ofline Marketing Online theo để thực 6.4.2.4 Đối phó giá với đối thủ cạnh tranh Biện pháp sử dụng để cạnh tranh giá E – Marketing nâng cao giá trị cảm nhận khách hàng đồng thời giữ nguyên giá đẩy mạnh nỗ lực Marketing khác 6.4.3 Place - Phân phối Do ATA hướng đến thị trường khách hàng tổ chức – doanh nghiệp, điều khiến cho việc sử dụng phương thức giao dịch điện tử trở nên khó khăn số lượng sản phẩm giao dịch giá trị giao dịch lớn, với mục đích sử dụng Internet công cụ để truyền thông nên E – Marketing ATA không thực chức giao dịch điện tử, Footer Page 30 of 145 Trang 29 Header PageE31 of 145 – Marketing UEH K22 Đêm – Nhóm Chính vậy, E – Marketing không thực việc chuyển giao sản phẩm tới khách hàng hay nói cách khác định kênh phân phối E – Marketing ATA không thiết lập chiến lược phân phối không thực chiến lược E – Marketing mix công ty 6.4.4 Promotion - Truyền thông tích hợp (Xúc tiến hỗn hợp) Việc xây dựng chiến lược truyền thông đòi hỏi từ việc xác định đối tượng truyền thông mục tiêu truyền thông đến việc thiết kế thông điệp truyền thông xác định công cụ truyền thông chủ yếu Theo đó, chiến lược truyền thông E – Marketing ATA xây dựng dựa vào điểm yếu cần trình bày cách tổng quát, dễ hiểu nhất, định hướng cho toàn hoạt động truyền thông E – Marketing công ty, việc cụ thể hóa cho hoạt động truyền thông xây dựng giai đoạn hay thời điểm khác trình thực kế hoạch sau 6.4.4.1 Đối tượng truyền thông Đối tượng truyền thông khách hàng mục tiêu công ty, tổ chức phi lợi nhuận, phi phủ; doanh nghiệp quốc doanh, doanh nghiệp nước có qui mô vừa nhỏ khu vực miền Bắc 6.4.4.2 Mục đích truyền thông Việc thực chiến lược truyền thông nhằm mục đích sau:  Tăng mức độ nhận biết hiểu thương hiệu khách hàng  Tăng lượng khách hàng trung thành cho công ty 6.4.4.3 Thông điệp truyền thông Dựa vào chiến lược định vị xây dựng, thông điệp truyền thông truyền tải chiến lược truyền thông “Đến với ATA, doanh nghiệp bạn nhận dịch vụ chăm sóc tốt Chúng mang đến cho bạn sản phẩm với thiết kế độc đáo giá hợp lí thái độ nhiệt tình phong cách làm việc chuyên nghiệp đội ngũ nhân viên ATA cam kết mang đến hài lòng cho tất khách hàng” 6.4.4.4 Công cụ truyền thông  Quảng cáo  Thực quảng cáo trang website công ty xây dựng hoạt động www.atavn.com Footer Page 31 of 145 Trang 30 Header PageE32 of 145 – Marketing UEH K22 Đêm – Nhóm  Đặt banner quảng cáo số trang web có uy tín nhiều doanh nghiệp quan tâm báo, tạp chí điện tử…  Trao đổi banner/đường link với website tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt với doanh nghiệp có uy tín thương hiệu thị trường  Gửi e – mail quảng cáo trực tiếp tới doanh nghiệp Các định Website đặt banner quảng cáo, website trao đổi banner/đường link, e – mail gửi quảng cáo trình bày danh sách với chi phí cụ thể giai đoạn khác  Xúc tiến bán  Gửi tặng khách hàng phiếu giảm giá vào dịp đặc biệt ngày kỉ niệm lễ thành lập tổ chức - doanh nghiệp (gửi qua e – mail)  Thực truyền thông chương trình giảm giá, chương trình tặng quà kèm khách hàng mua hàng công ty (giá trị quà tùy thuộc vào giá trị đơn hàng mà khách hàng mua) vào số ngày lễ lớn năm ngày Quốc khánh, Quốc tế Phụ nữ… Việc triển khai chương trình xúc tiến bán trình bày cụ thể giai đoạn cần ý rằng, việc thực xúc tiến bán phải diễn đắn minh bạch, tránh việc khiến khách hàng hiểu nhầm, từ gây hình ảnh không tốt cho công ty  Quan hệ công chúng hay PR  Thực viết quảng bá, giới thiệu công ty site uy tín thương hiệu www.trangvang.com.vn; http://www.vietnambranding.com/; http://www.1000thuonghieu.com/  Viết báo truyền thông cho công ty trang báo điện tử có uy tín  Thực truyền thông số diễn đàn, câu lạc bộ, cộng đồng ảo hay doanh nghiệp quan tâm Việc xác định danh sách site thực PR viết cụ thể sử dụng để truyền thông xây dựng giai đoạn kế hoạch  Marketing trực tiếp ATA cho phép khách hàng đặt hàng trực tiếp website công ty Khách hàng truy cập website công ty đặt trước mặt hàng định không mang tính chất bán hàng trực tuyến Footer Page 32 of 145 Trang 31 Header PageE33 of 145 – Marketing 6.5 UEH K22 Đêm – Nhóm Quản trị quan hệ khách hàng (CRM) 6.5.1 Quản lí thông tin khách hàng Các bước trình quản lí thông tin khách hàng mà công ty thực gồm: Bước 1: Thu thập thông tin khách hàng Việc thu thập thông tin khách hàng sở để lập danh sách khách hàng Công ty Cần lưu ý hai điểm bước này, là: Dữ liệu khách hàng thu thập chủ yếu từ nguồn phòng kinh doanh – lực lượng bán hàng trực tiếp, phòng kế hoạch, từ Internet số nguồn khác có Bên cạnh đó, thông tin cần thiết thu thập khách hàng phải xác đầy đủ, gồm có tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, fax, e – mail, hợp đồng thực (bao gồm giá trị hợp đồng, mặt hàng mua, thời gian thực hợp đồng) số thông tin ghi cần thiết khác Bước 2: Phân loại khách hàng Bước sau thu thập đầy đủ thông tin khách hàng phải tiến hành phân loại khách hàng Việc đòi hỏi phải có rõ ràng, phân loại cụ thể để thuận lợi cho việc lưu giữ liệu tra cứu thông tin Bước 3: Lập danh sách khách hàng Sau có đầy đủ thông tin hoàn thành việc phân loại khách hàng, tiến hành lập danh sách nhóm khách hàng phân loại với thông tin xác thu thập Bước 4: Lưu giữ tra cứu thông tin khách hàng Thực lưu giữ liệu khách hàng cách an toàn đồng thời phải có phương pháp tạo điều kiện tra cứu thông tin cách thuận lợi cho người có liên quan Công ty Một số điểm cần ý thực quản lí thông tin khách hàng: - Quản lí thông tin không khách hàng mua hàng công ty mà khách hàng giao dịch hay khách hàng tiềm khác Những liệu khách hàng giao dịch tiềm sở tốt để phòng Kinh doanh tiếp xúc, trao đổi với khách hàng, từ hoàn thành tốt nhiệm vụ bán hàng Footer Page 33 of 145 Trang 32 Header PageE34 of 145 – Marketing - UEH K22 Đêm – Nhóm Thông tin khách hàng Phòng Kế hoạch trực tiếp thu thập, xây dựng quản lí - Thông tin khách hàng mua hàng thực giao dịch công ty cần đảm bảo bảo mật cách cao nhất, phòng Kế hoạch, phòng Kinh doanh, ban lãnh đạo số người ban lãnh đạo cho phép tra cứu thông tin kho liệu - Danh sách khách hàng tiềm công ty chia sẻ với nhân viên toàn Công ty nhằm thu thập thông tin hữu ích khách hàng đóng góp nhân viên, từ giàu thêm thông tin khách hàng tiềm công ty - Việc quản lí thông tin khách hàng áp dụng cho thị trường khu vực miền Bắc 6.5.2 Quyết định công cụ hỗ trợ CRM Các công cụ hỗ trợ cho quy trình CRM bao gồm công cụ đẩy công cụ kéo - Công cụ đẩy: E – mail gửi - có tác dụng giữ liên lạc đồng thời cung cấp thông tin phong phú hữu ích liên quan tới công ty đến khách hàng diễn đàn lập website công ty với chat Yahoo! Messenger để truyền tải thông tin tốt - Công cụ kéo: E – mail gửi đến - thư phản hồi khách hàng yêu cầu giải đáp thắc mắc, khiếu nại hay đánh giá; trang site khách hàng – tổ chức doanh nghiệp tạo đồng thời diễn đàn công ty tạo việc yêu cầu hay cung cấp thông tin từ phía khách hàng 6.6 Thiết kế phát triển Website  Thiết kế website Về bản, website www.atavn.com ATA trì, nhiên cần có thay đổi thiết kế web Mặt khác, mục tiêu thiết kế website cần thay đổi đắn hơn, khác với website công ty đơn tạo lập với mục tiêu bán hàng Mục tiêu thiết kế website: củng cố hình ảnh, khuếch trương nâng cao nhận biết thương hiệu công ty khách hàng Việc thiết kế website cần đảm bảo yêu cầu sau: Footer Page 34 of 145 Trang 33 Header PageE35 of 145 – Marketing UEH K22 Đêm – Nhóm  Phong cách website: chuyên nghiệp, tạo thân thiện với khách hàng  Cấu trúc site: phải dễ quan sát, bố cục rõ ràng, tạo thuận lợi cho khách hàng việc tìm kiếm thông tin, đảm bảo phải có mục sau: - “Giới thiệu” công ty - “Diễn đàn” với mục đích lập cộng đồng ảo cho khách hàng để họ bàn luận, đánh giá trao đổi thông tin với - “Tin tức”: đưa tin tức hoạt động bật công ty sản phẩm quà tặng nói chung - “Liên hệ”: thông tin liên hệ với công ty - “Tư vấn”: Tư vấn cho khách hàng vấn đề liên quan đến quà tặng - “Đặt hàng” “Giỏ hàng”: Cung cấp tính đặt trước hàng cho khách hàng lưu giữ thông tin đặt hàng khách giỏ hàng - “Đăng kí” “Đăng nhập”: Điều đòi hỏi khách hàng tham gia vào diễn đàn, mục tư vấn đặt hàng Việc đăng kí đòi hỏi phải có đầy đủ thông tin khách hàng gồm: tên, địa liên hệ, số điện thoại e – mail công ty  Thiết kế mỹ thuật đồ họa: đảm bảo đẹp mắt, tạo thu hút, để lại ấn tượng tốt với khách hàng  Nội dung thông tin cung cấp site, gồm: - Thông tin công ty: Lịch sử hình thành, giới thiệu tổng quát công ty - Thông tin sản phẩm: Đầy đủ loại sản phẩm với thông tin chất liệu, kích thước, màu sắc, xuất xứ, công dụng số thông tin liên quan khác - Thông tin liên hệ: địa chỉ, số điện thoại liên lạc, fax, e-mail công ty, chi nhánh văn phòng đại diện - Thông tin cập nhật thường xuyên mục tin tức, diễn đàn - Thông tin đầy đủ loại hàng đặt, thời gian đặt hàng, giá trị hàng đặt… giỏ hàng khách hàng  Các vấn đề tốc độ, kĩ thuật trình duyệt website: đảm bảo tốc độ truy cập nhanh, trình duyệt web cao có sửa chữa kĩ thuật nhanh chóng website gặp vấn đề phát sinh  Tăng cường diện điện tử thu hút khách hàng đến thăm website: Footer Page 35 of 145 Trang 34 Header PageE36 of 145 – Marketing UEH K22 Đêm – Nhóm Sử dụng SEO nhằm đảm bảo làm tăng thứ hạng website công ty danh sách tìm kiếm miễn phí site www.google.com.vn nhằm tăng lượng chất khách đến viếng thăm website  Quản lí Website Việc quản lí website vấn đề khác có liên quan tới website phòng thiết kế đảm nhiệm, tất vấn đề phát sinh phải phận giải cách nhanh chóng, phòng ban khác có hỗ trợ phòng thiết kế việc thu thập thông tin xây dựng phát triển website Đồng thời, phòng thiết cần có báo cáo định kì tình hình hoạt động website cho ban lãnh đạo Footer Page 36 of 145 Trang 35 Header PageE37 of 145 – Marketing UEH K22 Đêm – Nhóm CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Phần tập trung đưa kế hoạch hành động cụ thể cho sách cung cấp sản phẩm, giá cả, truyền thông, CRM thiết kế, phát triển Website 7.1 TT Sản phẩm Nội dung công việc Bộ phận thực hiên Thiết kế chương trình dịch vụ gia tăng, chương trình hỗ trợ Phòng kinh doanh Phòng kế hoạch& điện tử Phòng thiết kế /2014& Quí 3.000.000 Phòng thiết kế Qúy II/2015 2.000.000 Quý III/2014 5.000.000 Tổng cộng 7.2 (VNĐ) I/2015 Xây dựng catalogue Thiết kế website Dự kiến chi phí Qúy III khách hàng Thời gian 10.000.000 Giá Dự kiến chi phí TT Nội dung công việc Bộ phận thực hiên Thời gian (VNĐ) Khảo sát giá đối thủ Thuê công ty cạnh tranh nghiên cứu thị Quý III/2014 1.500.000 Quý III/2014 1.000.000 trường Xây dựng qui định điều chỉnh giá Phòng marketing Tổng cộng Footer Page 37 of 145 2.500.000 Trang 36 Header PageE38 of 145 – Marketing 7.3 UEH K22 Đêm – Nhóm Quảng cáo truyền thông: Nội dung công việc Bộ phận thực Thời gian TT Dự kiến chi phí (VNĐ) Lập kế hoạch truyền Phòng Marketing Quí III/2014 25.000.000 Phòng thiết kế Quý 10.000.000 thông Thiết kế chương trình quảng cáo Thiết kế chương trình IV/2014 Phòng Marketing PR Quý IV/2014 Tổng cộng 7.4 TT Nội dung công việc hàng khách hàng Xây dựng chương trình Bộ phận thực Thời gian TT nghiên cứu thị Quí I/2015 1.000.000 chăm sóc khách hàng Phòng kế hoạch Quí I/2015 3.000.000 Phòng Marketing Quí III/2014 & Quý I/2015 5.000.000 9.000.000 Thiết kế phát triển Website Nội dung công việc Bộ phận thực Thời gian Thiết kế quản lí Phòng Thiết kế & Quí website Phòng kỹ thuật III&IV/2014 SEO Phòng Kỹ thuật Quí Footer Page 38 of 145 Trang 37 (VNĐ) Thuê công ty Tổng cộng 7.5 Dự kiến chi phí trường Xây dựng kho liệu 40.000.000 Quản trị quan hệ khách hàng Thu thập thông tin khách 5.000.000 Dự kiến chi phí (VNĐ) 8.000.000 15.000.000 Header PageE39 of 145 – Marketing UEH K22 Đêm – Nhóm I&II/2015 Tổng cộng 23.000.000 Tổng chi phí dự kiến là: 84.500.000 VNĐ 7.6 Tổng hợp kế hoạch theo thời gian: TT Nội dung công việc Về Sản phẩm 1.1 Thiết kế chương trình dịch vụ gia tăng, chương trình hỗ trợ khách hàng 1.2 Xây dựng catalogue điện tử 1.3 Thiết kế website 2.1 3.1 Quý 3/2010 Phòng kinh doanh Phòng kế hoạch& Phòng thiết kế Phòng thiết kế Về Giá Khảo sát giá đối thủ cạnh tranh 2.2 Xây dựng qui định điều chỉnh giá Bộ phận thực hiên Thuê công ty nghiên cứu thị trường Phòng Marketing Về Quảng cáo truyền thông Lập kế hoạch truyền thông Footer Page 39 of 145 Phòng Marketing Trang 38 Quý 4/2010 Quý 1/2011 Quý 2/2011 Header PageE40 of 145 – Marketing UEH K22 Đêm – Nhóm 3.2 Thiết kế chương trình quảng cáo Phòng thiết kế 3.3 Thiết kế chương trình PR Phòng Marketing Quản trị quan hệ khách hàng Thuê Công ty 4.1 Thu thập thông tin khách hàng 4.2 Xây dựng kho liệu khách hàng 4.3 Xây dựng chương trình chăm sóc khách hàng Thiết kế phát triển website nghiên cứu thị trường Phòng kế hoạch Phòng Marketing Phòng Thiết kế 5.1 Thiết kế và Phòng quản lí website thuật 5.2 SEO Kiểm tra giám sát trình thực Footer Page 40 of 145 kỹ Phòng Kỹ thuật Ban kiểm soát Trang 39 Header PageE41 of 145 – Marketing UEH K22 Đêm – Nhóm ĐÁNH GIÁ, KIỂM TRA, ĐIỀU CHỈNH VÀ GIÁM SÁT THỰC HIỆN Về quản lý chung toàn khối lượng công việc, phận thực hiện, thời gian bắt đầu kết thúc, nguồn lực quản lý sau: 8.1 Về kế hoạch thiết kế kế hoạch chương trình marketing Tất quản lý theo lịch trình thời gian lên, người lãnh đạo phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm giám sát kiểm tra trình 8.2 - Về kế hoạch triển khai marketing: Mỗi tháng lần xem xét đánh giá kết thực hiệu truyền thông, hiệu suất công việc, khối lượng công việc hoàn thành 8.3 - Điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp Về kế hoạch hoạt động Thực báo cáo công việc tuần, cập nhật thông tin thường xuyên hệ thống quản lý giám sát công việc - Đánh giá kết công việc khối lượng công việc hòan thành hạng mục công việc, khó khăn cần giải mức độ cấp thiết phải xử lý 8.4 - Điều chỉnh bổ sung vấn đề phát sinh thực tế không hợp lý Về sách kiểm soát rủi ro: Kiểm soát rủi ro sách: thay đổi sách Chính phủ Việt nam ảnh hưởng đến ngành gia tăng hội cho thành lập hạn chế trường mới, đặc biệt sách Internet E – Marketing - Kiểm soát rủi ro thị trường: phát triển kinh tế, đầu tư nước ngòai, tỷ lệ lạm phát, tỷ giá hối đoái Footer Page 41 of 145 Trang 40 Header PageE42 of 145 – Marketing UEH K22 Đêm – Nhóm KẾT LUẬN Internet mang đến hội cho biết tận dụng phát huy lợi vào hoạt động kinh doanh Với việc phát triển nhanh chóng dịch vụ Internet nay, hội mà mang tới ngày to lớn đồng nghĩa với việc doanh nghiệp tận dụng ngày nhiều lợi ích thiết thực từ Thực tế chứng minh có nhiều doanh nghiệp kinh doanh thành công nhờ Internet có doanh nghiệp gắn bó hoàn toàn hoạt động kinh doanh vào môi trường Bản kế hoạch E – Marketing xây dựng cho Công ty Cổ phần TMDVQC ATA nhằm cho thấy xu hướng tất yếu công ty – doanh nghiệp nước việc vận dụng Internet vào hoạt động Marketing hướng mẻ cho hoạt động Marketing đại tương lai Do nguồn kiến thức hạn chế thiếu kinh nghiệm thực tế nên kế hoạch không tránh khỏi thiếu sót logic Nhóm mong nhận đóng góp cô để đề án hoàn thiện Footer Page 42 of 145 Trang 41 Header PageE43 of 145 – Marketing UEH K22 Đêm – Nhóm DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng E-Marketing – Tiến sĩ Hoàng Lệ Chi Giáo trình quản trị Marketing – Phillip Kotler – Nxb Thống kê – 2003 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 Chính phủ trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa http://www.google.com/ - Trang tìm kiếm thông tin Google http://www.atavn.com/ - Website Công ty Cổ phần TMDVQC ATA http://www.vfej.vn/ - Diễn đàn nhà báo môi trường Việt Nam http://www.gso.gov.vn/ - Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thống kê http://www.tenmien.vn/ – Website Trung tâm Internet Việt Nam, thuộc Bộ Thông tin Truyền thông http://www.mic.gov.vn/ – Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin Truyền thông 10 http://www.mpi.gov.vn/ - Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch Đầu tư 11 http://www.tin247.com/ - Website tin tức Footer Page 43 of 145 Trang 42 ... Footer Page of 145 Trang Header PageE8–ofMarketing 145 UEH K22 Đêm – Nhóm TÓM TẮT NỘI DUNG BẢN KẾ HOẠCH Bản kế hoạch Marketing nhằm xây dựng Kế hoạch E – Marketing cho Công ty Cổ phần TMDVQC ATA ... động E – Marketing mà ATA thực Footer Page of 145 Trang Header PageE6–ofMarketing 145 1.4 UEH K22 Đêm – Nhóm Những hoạt động E – Marketing chủ yếu Công ty Cổ phần TMDVQC ATA Dịch vụ Internet Việt... kế hoạch E Marketing qúa trình thực Kết luận: Đưa kết luận khả thành công Footer Page of 145 Trang Header PageE9–ofMarketing 145 UEH K22 Đêm – Nhóm PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH Một kế hoạch Marketing coi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Kế hoạch E – MARKETING cho công ty CP TM-DV quảng cáo ATA, Tiểu luận Kế hoạch E – MARKETING cho công ty CP TM-DV quảng cáo ATA, Tiểu luận Kế hoạch E – MARKETING cho công ty CP TM-DV quảng cáo ATA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay