XOA bóp TIM NGOÀI LỒNG NGỰC và THỔI NGẠT

3 299 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:29

XOA BÓP TIM NGOÀI LỒNG NGỰC THỔI NGẠT MỤC ĐÍCH: - Xoa bóp tim lồng ngực nhằm thiết lập lại tuần hoàn thể, cách tạo sức ép vào tim qua lồng ngực - Xoa bóp tim lồng ngực tách rời thổi ngạt bóp bóng Ambu CHỈ ĐỊNH: - Ngưng tim CHỐNG CHỈ ĐỊNH: - Không có CHUẨN BỊ: - Cán chuyên khoa: bác sĩ, y tá (điều dưỡng), nhân viên cấp cứu đào tạo; quỳ gối nạn nhân nằm đất - Phương tiện: bóng Ambu có mặt nạ - Người bệnh: nằm ngửa ưỡn cổ mặt phẳng cứng - Nơi thực hiện: nơi xảy tai nạn CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH: - Trước bóp tim lồng ngực, đấm vào vùng trước tim thật mạnh Thổi ngạt - Sờ mạch cảnh, không đập: tiến hành xoa bóp tim - Nơi xoa bóp tim: 1/3 xương ức - Người thực hiện: Úp bàn tay vào 1/3 xương ức nạn nhân, bàn tay đặt chéo lên trên, cánh tay duỗi thẳng ép thẳng góc với lồng ngực - Tần số xoa bóp tim #100l/p người lớn Không nhấc tay lên sau ấn Lồng ngực phải lún xuống 4-5 cm - Phối hợp thổi ngạt: + Cứ lần thổi ngạt, 15 lần bóp tim + Nhanh chóng đặt nội khí quản, bóp bóng Ambu sớm tốt (nếu có) + Tỷ lệ thông khí/xoa bóp tim # 30:2 - Ngoài thổi ngạt bóp bóng Ambu, kiểm tra mạch bẹn để đánh giá hiệu xoa bóp tim (2 phút kiểm tra lần) Phối hợp thêm thuốc cấp cứu: adrenaline TDD, TM (nếu có) Tiếp tục thực đến mạch đập trở lại có thêm đội cứu ứng - Trẻ em: Sơ sinh: lấy ngón tay bóp tim Trẻ lớn: lấy 1/3 lòng bàn tay ép Tỷ lệ bóp tim/ thổi ngạt giống người lớn THEO DÕI XỬ LÝ TAI BIẾN: Theo dõi: - Đồng tử, mạch bẹn, nhịp thở Xử lý: - Gãy xương sườn ấn tay qua bên cạnh xương ức, gãy sụn sườn người già ấn mạnh: băng cố định băng dính to - Tràn khí màng phổi: dẫn lưu khí màng phổi Tham khảo: The Washington Manual of Medical Therapeutics 2010, p 1014 Handbook of Internal Medecine, Lippincott Williams &Wilkins, 2011, 10-1 ... hành xoa bóp tim - Nơi xoa bóp tim: 1/3 xương ức - Người thực hiện: Úp bàn tay vào 1/3 xương ức nạn nhân, bàn tay đặt chéo lên trên, cánh tay duỗi thẳng ép thẳng góc với lồng ngực - Tần số xoa bóp. .. số xoa bóp tim #100l/p người lớn Không nhấc tay lên sau ấn Lồng ngực phải lún xuống 4-5 cm - Phối hợp thổi ngạt: + Cứ lần thổi ngạt, 15 lần bóp tim + Nhanh chóng đặt nội khí quản, bóp bóng Ambu... bóp bóng Ambu sớm tốt (nếu có) + Tỷ lệ thông khí /xoa bóp tim # 30:2 - Ngoài thổi ngạt bóp bóng Ambu, kiểm tra mạch bẹn để đánh giá hiệu xoa bóp tim (2 phút kiểm tra lần) Phối hợp thêm thuốc cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: XOA bóp TIM NGOÀI LỒNG NGỰC và THỔI NGẠT , XOA bóp TIM NGOÀI LỒNG NGỰC và THỔI NGẠT , XOA bóp TIM NGOÀI LỒNG NGỰC và THỔI NGẠT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay