Trắc nghiệm chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường

3 240 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:28

Trắc Nghiệm Chăm Sóc Bệnh Nhân Đái Tháo Đường Khuyến cáo dành cho bệnh nhân Đái tháo đường: A Giảm tối đa chế độ ăn có nhiều đường; B Kiểm tra đường huyết định kỳ hàng ngày; C Thay đổi lối sống, chế độ dinh dưỡng tập luyện hợp lý; D Tất Mục tiêu điều trị Đái tháo đường: A Đường huyết lúc đói 90-130mg/dL, HbA1C < 7%; B Đường huyết lúc đói 90-130mg/dL, HbA1C < 7%, huyết áp
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường , Trắc nghiệm chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường , Trắc nghiệm chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay